Museumbezoek onder Studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Museumbezoek onder Studenten"

Transcriptie

1 Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4 Applicatie 4 Flyer(s)/Poster(s) 4 Timeline cover 4 Gerelateerde Projecten 5 Resultaten & Discussie 6 Schetsen 6 (Low-)Fidelity Prototype(n) 7 Testscenario s en tests 7 Testpersonen 7 Kernontwerpen 9 Conclusie 10 Bijlagen 11 Bijlage 1 11 Bijlage 2 12 Bijlage 3 14 Bijlage 4 15

3 Inleiding In deze inleiding zal kort teruggeblikt worden op wat er in de analysefase is geconcludeerd. Vervolgens zal er hier ook verteld worden hoe de ontwerpfase opgebouwd zal zijn en welke verschillende onderdelen besproken worden. Uit de analyse is gebleken dat er steeds minder jongeren naar een museum gaan. Dit komt door een gebrek aan communicatie, namelijk: jongeren hebben als mening dat musea saai en oubollig zijn, maar zijn er dus niet van op de hoogte dat musea nog andere uitdagende activiteiten hebben. De oplossing moet studenten meer betrokken laten raken met musea, en in dit geval met het Thermenmuseum. Musea moeten bezig zijn met waar jongeren mee bezig zijn, zoals social media, moderne/nieuwe media et cetera. Er moet sprake zijn van tweerichting verkeer omdat dit de normale gang van zaken is in de wereld van nieuwe media. De doelgroep moet het museum ervaren of beleven en niet slechts naar statische dingen kijken. De oplossing die gemaakt moet worden zal vernieuwend zijn. Vernieuwend in de zin dat het Thermenmuseum een dergelijk iets nog niet gedaan heeft. De oplossing gaat een soort van web campagne gecombineerd met een applicatie worden. Dit houdt in dat jongeren via social media op de hoogte gebracht worden van een verbeterd stuk technologie in het Thermenmuseum. Een applicatie die ervoor zorgt dat je het museum beleeft, en niet het gevoel wordt opgewekt dat je zelf geen interactie kunt hebben. Volledige toelichting over hoe de campagne wordt vormgegeven zal later in dit verslag in detail worden uitgelegd en uitgebeeld worden door middel van schetsen, low-fidelity prototypes en kernontwerpen. In dit verslag komen de volgende onderdelen aan bod: Inleiding Concept Gerelateerde Projecten Resultaten & Discussie Conclusie Bijlagen De Inleiding spreekt voor zich. Bij Concept wordt het concept uitgelegd, wordt er gebrainstormd over welke middelen er komen, hoe deze middelen vormgegeven moeten worden en hoe ze ingezet zullen worden. In het hoofdstuk Gerelateerde Projecten zal er gekeken worden naar soortgelijke oplossingen, en zullen hier goede en slechte punten uitgehaald worden die wel (of juist niet) gebruikt kunnen worden bij dit project. Bij Resultaten & Discussie zal ik de schetsen, prototypen et cetera tonen die ontwikkeld zijn, en toelichten waarom zij er zo uit gaan zien. De toelichting zal bestaan uit de keuzes die ik maak (denk aan kleurgebruik, plaatsing van knoppen, vormgeving et cetera). In de Conclusie zal duidelijk gemaakt worden hoe de laatste fase (Realisatiefase) van start zal gaan en zal uitgelegd wat er uit de Ontwerpfase geconcludeerd is. 2

4 Concept In dit hoofdstuk zal worden beschreven welke middelen ingezet zullen worden, en waarvoor ze dienen. Het concept (idee) zal als eerste worden beschreven zodat het idee erachter duidelijk wordt. Beschrijving van het concept Na brainstormen en mindmapping zijn er een aantal middelen uitgekozen die in de campagne worden gebruikt. Deze middelen ondersteunen het hoofdmiddel. De mindmap is te vinden in de bijlagen als Bijlage 1. Applicatie Het hoofdmiddel zal een applicatie zijn. Deze applicatie geeft een plattegrond weer van het museum met QR-scanpunten. Met de QR scanner in de app kun je op deze punten de QR- Code scannen en dan krijg je meer informatie over het werk waar je op dat moment naar kijkt. Verder kun je in de applicatie informatie over de tentoonstelling, het museum en de applicatie vinden. Uniek is het gastenboek, waarin mensen met een mening en een rating van 1 t/m 5 kunnen laten weten hoe het museumbezoek was voor hen. Ondersteunende middelen Ondersteunende middelen bestaan uit flyer(s)/poster(s) die op verschillende social media platformen ingezet kunnen worden, maar ook bijvoorbeeld opgehangen kunnen worden op plekken waar jongeren vaak komen. Voor Facebook zal een speciale timeline cover gemaakt worden. De ondersteunende middelen zijn er om kenbaar te maken dat de applicatie er is. Dit omdat de applicatie anders zou bestaan zonder dat iemand ervan afweet. Op de flyer en de timeline cover komt ook een QR-Code met een download link naar de applicatie. Er moet kenbaar gemaakt worden dat de applicatie bestaat en te downloaden is. 3

5 Middelen Ze zijn al eerder kort aangestipt, maar hieronder zullen de middelen gedetailleerd beschreven worden. Dit houdt in dat er uitgelegd zal worden wat ze bevatten en uit welke pagina s de applicatie zal bestaan. Applicatie Om de applicatie goed vorm te kunnen geven moet eerst geïnventariseerd worden welke schermen nodig zijn en wat er op die schermen te staan komt. De volgende schermen zijn nodig in de applicatie: Startscherm; Scherm met uitleg over de applicatie; Plattegrond met QR-scanpunten. Geeft ook aan waar je je bevindt in het museum; Scherm waarmee je de QR-Codes mee kunt scannen; Scherm met een gastenboek waar mensen reacties achter kunnen laten over hoe zij het museum en de tentoonstelling vinden; Scherm waar je je reactie kunt schrijven; Informatie over het kunstwerk dat gescand is; Informatie over het museum. Flyer(s)/Poster(s) De flyer moet de applicatie duidelijk overbrengen. Hij moet tonen waar de applicatie over gaat, wat gedaan wordt door één korte beschrijvende zin. Ook moet natuurlijk duidelijk zijn dat de applicatie van het Thermenmuseum is en je deze kunt downloaden. Als laatste zal er een preview van de applicatie gegeven worden. Timeline cover De timeline cover zal dezelfde structuur krijgen als de flyer, zodat deze herkenbaar en representatief is. Ook de informatie die erop komt te staan zal hetzelfde zijn als de informatie op de flyer en poster. 4

6 Gerelateerde Projecten In dit hoofdstuk zijn enkele gerelateerde projecten beschreven. Deze zijn gebruikt om keuzes te onderbouwen over welke elementen in het ontwerp wel of niet gebruikt gaan worden. Het Thermenmuseum is zelf momenteel ook aan het testen met een systeem dat QR-codes scant, maar dit systeem is niet verbonden aan hun eigen website. Ook maken ze niet kenbaar dat een dergelijk systeem gebruikt wordt. Dit ondersteunt dus het idee dat er een verbeterde versie moet komen en dat deze op social media onder de aandacht gebracht moet worden. Mensen moeten de verbeterde versie op hun eigen vertrouwde systeem (iphone/ipad) kunnen gebruiken. Momenteel zijn slechts enkele werken (11) voorzien van een QR-code. Door alle werken te voorzien van een QR-code kan er meer gehaald worden uit het systeem. Leonie van GruijtHuijsen heeft in 2012 voor haar scriptie een applicatie gemaakt om een game element toe te voegen aan musea. Linksboven gebruikt zij een home knop. Dit gebruiken veel applicaties zo, dus dit is een punt dat goed overgenomen kan worden. Een minder goed punt is dat er slechts een deel van het scherm gebruikt wordt. Er is veel ruimte aan de zijkanten waarvan gebruik gemakt kon worden. Sam Weckx heeft in 2012 een scriptie geschreven en een applicatie getest, ook voor musea en met een zelfde opzet als de oplossing van dit project. Een belangrijk onderdeel van mijn product zijn QR-codes, Sam Weckx gebruikt deze ook in zijn applicatie. 5

7 Resultaten & Discussie Na het bestuderen van de gerelateerde projecten en het opsommen van de verschillende elementen die de verschillende middelen moeten krijgen, zijn er schetsen, prototypen en een kernontwerp gemaakt. Deze worden besproken in dit hoofdstuk. Schetsen Van de drie middelen zijn allereerst schetsen gemaakt, zodat de positionering van de elementen duidelijk wordt en er een algemeen idee gevormd kan worden voor de kernontwerpen. Of alles logisch vormgegeven is moeten tests uitwijzen. De tests en de uitkomsten ervan worden later besproken. Hieronder staan de schetsen van alle de middelen. In de bijlagen (Bijlage 2) is een betere weergave te vinden. Scanned by CamScanner Figuur 1: Schetsen van de poster Scanned by CamScanner Figuur 2: Schetsen van de applicatie Scanned by CamScanner Figuur 3: Schetsen van de Timeline Cover 6

8 (Low-)Fidelity Prototype(n) Van de applicatie is een low-fidelity prototype gemaakt waarmee getest kan worden. Alle schermen zijn uitgewerkt zodat interactie mogelijk wordt. Figuur 4 en 5 zijn foto s van het prototype. In de bijlagen (Bijlage 3) zijn betere weergaven te vinden. Figuur 4: Prototype achterkant Testscenario s en tests Figuur 5: Prototype voorkant Om te kijken of de applicatie goed vormgegeven is, en dus ook makkelijk in gebruik is, zijn er drie testscenario s uitgewerkt. Er zijn drie representatieve mensen als testpersonen uitgekozen. Testpersonen Testpersoon #1 is een 20 jarige studente aan de Universiteit van Tilburg. Testpersoon #2 is een 19 jarige student aan de Hogeschool Zuyd en studeert CMD. Testpersoon #3 is een 17 jarige studente aan het Arcus in Heerlen. Hieronder staan de resultaten van de tests per testscenario weergegeven. 1. U wilt weten waar u bent in het museum en zoekt de plattegrond. Hoe zou u hier terecht proberen te komen? Wees zo precies mogelijk en denk hardop. 7

9 Resultaten bij scenario 1: Het scenario was bij alledrie de testpersonen goed uitgevoerd, er waren geen enkele problemen bij het vinden van de plattegrond. 2. U wilt meer informatie krijgen over het kunstwerk waar u op dit moment naar kijkt, maar u heeft de applicatie nog niet eerder gebruikt, daarom zoekt u eerst de gebruiksaanwijzing van de applicatie. Hoe gaat u te werk? Wees zo precies mogelijk en denk hardop. Resultaten bij scenario 2: De uitleg van de applicatie was erg makkelijk te vinden, dit omdat de testpersonen de knop voor uitleg direct vonden. Bij het scannen van een kunstwerk was er maar één onduidelijkheid, de titel QR-Scan vonden twee testpersonen nogal vaag. 3. U bent razend enthousiast over het museum en wilt mensen laten weten wat u ervan vond. Hoe gaat u te werk? Wees zo precies mogelijk en denk hardop. Resultaten bij scenario 3: Het was de testpersonen al snel duidelijk dat ze naar het gastenboek moesten gaan, het knopje reactie plaatsen was wel even zoeken, maar na enkele seconden was dit probleem ook opgelost. 8

10 Kernontwerpen Als laatste zijn er kernontwerpen gemaakt van de applicatie. Deze zijn gemaakt om te laten zien hoe de applicatie er in de realisatiefase uit gaat zien. Figuur 6 t/m 13 laten de kernontwerpen zien. Er is gekozen voor een modern uiterlijk. Veel websites hebben tegenwoordig een afbeelding als achtergrond en dit heb ik daarvan overgenomen. Het logo van het Thermenmuseum zorgt voor de herkenbaarheid en er is geen kleurvlak achter de tekst geplaatst. Alle pagina s hebben dezelfde layout om consistentie te creëren. De terugknop is, zoals bij veel applicaties, linksboven geplaatst omdat mensen dit gewend zijn. In de bijlagen (Bijlage 4) is een betere weergave te vinden. Figuur 6: Hoofmenu Figuur 7: Menu Figuur 8: QR-Scan Figuur 9: Over het museum Figuur 10: Over de app Figuur 11: Kunstwerk informatie Figuur 12: Gastenboek Figuur 13: Reactie plaatsen 9

11 Conclusie In dit hoofdstuk wordt een conclusie getrokken over alles wat in de ontwerpfase is besproken. In het hoofdstuk Concept is besproken dat het hoofdmiddel bij dit project een applicatie voor het Thermenmuseum is. Ondersteunende middelen hierbij zijn flyers, posters en een timeline cover die ervoor moeten zorgen dat de applicatie bekend wordt bij de doelgroep. Uit Gerelateerde Projecten is gebleken dat het Thermenmuseum momenteel ook QR-codes gebruikt, maar dat hier nog veel verbeterpunten bij zijn. Uit de scriptie van Leonie van GruijtHuijsen (2012) is gebleken dat de homeknop het beste linksboven geplaatst kan worden en Sam Wecks (2012) heeft het gebruik van QR-codes al eerder toegepast in een applicatie voor musea. Deze twee scripties zijn dan ook als voorbeelden gebruikt voor het ontwerp van dit project. De gemaakte schetsen hebben een duidelijke houvast betekend voor het daaropvolgende prototype en de kernontwerpen. De prototypen zijn getest met een positieve uitkomst. Tijdens het testen zijn er echter een aantal punten gevonden waar rekening mee gehouden moet worden bij het realiseren van de applicatie. Zo moet er een duidelijkere titel bedacht worden voor QR-Scan en moet de plaats reactie knop in het gastenboek duidelijker naar voren komen. 10

12 Bijlagen Bijlage 1 11

13 Bijlage 2 Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner 12

14 Scanned by CamScanner 13

15 Bijlage 3 14

16 Bijlage 4 15

17 16

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Eindopdracht Product Ontwerpen 1213

Eindopdracht Product Ontwerpen 1213 Eindopdracht Product Ontwerpen 1213 Priscilla van der Pluijm 2050563 1112 Opdracht 1 Modelbouw Het apparaat dat ik ga ontwerpen is bedoeld voor mensen met incontinentie. Het apparaat geeft aan hoe vol

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Usabilityrapport. Nederlands Politiemuseum

Usabilityrapport. Nederlands Politiemuseum Usabilityrapport Nederlands Politiemuseum Door MetrixLab Diewerke Ponsen & Ike Breed Opdrachtgever Nederlands Politiemuseum Datum 9 december 2009 Versie 1.0 Management samenvatting In opdracht van het

Nadere informatie

Verslag Opdracht Artis. Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof. Concept

Verslag Opdracht Artis. Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof. Concept Verslag Opdracht Artis Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof Concept Artis wil het Groote Museum in het dierenpark nieuw leven inblazen. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd

Nadere informatie

Wat Fruitcake Studio moet weten over usability

Wat Fruitcake Studio moet weten over usability Wat Fruitcake Studio moet weten over usability Onderzoek naar de optimale ontwerpkeuzes, betreffende usability en user experience, voor de user interface van webproducten voor zowel desktop als mobiele

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Mobile Concepting 16 maart 2015. Rogier Wijnands Jelle Clignet Tom Bessems

Ontwerpverslag. Mobile Concepting 16 maart 2015. Rogier Wijnands Jelle Clignet Tom Bessems Ontwerpverslag Mobile Concepting 16 maart 2015 Rogier Wijnands Jelle Clignet Tom Bessems 1. Ontwerpproces en concept 3 1.1. Uiteindelijk concept 3 1.2. Ontwerpkeuzes 4 1.3. Ontwerpproces 4 2. Prototypes

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten ONDERZOEKSRAPPORT Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten Bedrijf: Voys Zakelijke Telefonie Plaats, Datum: Groningen, 2-2-2014 Opdrachtgever: Voys Zakelijke Telefonie, Tim Eebes Instituut: Instituut voor

Nadere informatie

Design document. Interviewer. Bojhan Somers & Peter Uithoven. 1 juni 2010

Design document. Interviewer. Bojhan Somers & Peter Uithoven. 1 juni 2010 Design document Interviewer Bojhan Somers & Peter Uithoven 1 juni 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Concept...3 Development...4 Technisch onderzoek...5 Design...7 Framework...8 Information Architecture...8

Nadere informatie

Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform

Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform Renze Post Wenckebach Ontwikkelplatform, UMCG Communicatiesystemen, Hanzehogeschool Groningen Groningen, 11 maart 2008 Wenckebach Ontwikkelplatform

Nadere informatie

Bedrijf FISHEYE INTERACTIEF BOEK. datum. studenten Q. DE CORTE & K. DE MEESTER MENS-COMPUTER INTERACTIE

Bedrijf FISHEYE INTERACTIEF BOEK. datum. studenten Q. DE CORTE & K. DE MEESTER MENS-COMPUTER INTERACTIE Bedrijf FISHEYE INTERACTIEF BOEK studenten docent vak datum Q. DE CORTE & K. DE MEESTER J. SALDIEN MENS-COMPUTER INTERACTIE JANUARI 2013 Dossier Quinten De Corte & Klaas De Meester Inhoudsopgave Opdrachtstelling

Nadere informatie

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden Digibeter Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden 8 juni 2007 1 Colofon Gemaakt door Timo de Vries 0308161 tdevries@liacs.nl Klaas-Dirk van Opstal 0326658 kvopstal@liacs.nl Begeleid

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Herontwerp website METc op basis van doelgroeponderzoek. Herontwerp website METc op basis van doelgroeponderzoek. Scriptie door Jeroen Jacobs

Herontwerp website METc op basis van doelgroeponderzoek. Herontwerp website METc op basis van doelgroeponderzoek. Scriptie door Jeroen Jacobs door Jeroen Jacobs Herontwerp website METc op basis van doelgroeponderzoek door Jeroen Jacobs In opdracht van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMCG en C. Gutman, afstudeerbegeleider Hanzehogeschool

Nadere informatie

Eind document. Het einde kroont het werk..

Eind document. Het einde kroont het werk.. Eind document Het einde kroont het werk.. Klas V201 7 november 2012 versie 1 Martijn van Loon Project manager 500531521 Julie de Lange Content manager 500621533 Ninya Zoll Visual Designer 500624459 Alexander

Nadere informatie

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts Jori van Keulen Mark Montvai Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Introductie... 5 Onderzoeksopzet... 6 Onderzoeksvragen... 6 Onderzoeksmethoden... 7 Desk

Nadere informatie

Uit liefde voor Rotterdam. Adviesrapport

Uit liefde voor Rotterdam. Adviesrapport Uit liefde voor Rotterdam Adviesrapport 1. Uit liefde voor Rotterdam Adviesrapport Auteurs Divergence PR Melisa Dautovic 0834140 Lisa Knapen 0832204 Sammen Qureshi 0831408 Nadine van Tuyl 0832307 Lisseth

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Stageverslag Justian Lutteke 0806913. Lumineus

Stageverslag Justian Lutteke 0806913. Lumineus Stageverslag Justian Lutteke 0806913 Lumineus Mediatechnologie - Stage bij Lumineus Stageverslag Justian Lutteke Lumineus 2011 Voorwoord Stage bij Lumineus in Tilburg Het afgelopen half jaar heb ik stage

Nadere informatie

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen.

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen. Evaluatie: Usability test Inleiding We hebben verschillende testpersonen gebruikt om in het platform FRIS community onduidelijkheden weg te nemen. Het testen hebben we gedaan door middel van een prototype.

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

Project Interactive Projectgroep: De rekenboerderij

Project Interactive Projectgroep: De rekenboerderij Project Interactive Projectgroep: De rekenboerderij Leden: Content designer A.C.R. Deloo NR:1623570 Visual designer R. Riethof NR: 1602652 Technical designer V. De Bel NR: 167389 JDE- PROINT.1V- 09 Datum:

Nadere informatie

Crowdfunding Stappenplan

Crowdfunding Stappenplan Crowdfunding Stappenplan Of het nu gaat om crowdfunding voor een goed doel, restaurant, boek, een film of een balletuitvoering, er is altijd een gemeenschappelijk kenmerk. Crowdfunding gaat met name over

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie