WG4: De. Service Des Lesweek 4 Aranea Felë

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WG4: De. Service Des Lesweek 4 Aranea Felë"

Transcriptie

1 WG4: De gebruikerse rvaring Service Des ign Lesweek 4 Aranea Felë us

2 0 Programma 0 Costumer Journey 0 Opdracht 1: CJ part 1 0 Opdracht 2: CJ part 2 0 SD Piramide 0 Opdracht 3: Welke ervaring? 0 Casestudy uitleg 0 Huiswerk Agenda

3 Waar zijn we? Lesweek Datum Lesnaam Omschrijving Tools 1 Tools 2 Opdracht Deadline Leeswerk Deze week starten we met een introduc0e in het vakgebied van Service Design. Je krijgt uitleg over hoe het vakgebied ontstaan is en hoe het past binnen het werkveld van de interac0eve media. Daarnaast wordt de opdracht gegeven en starten we Introduc0e 1 2- Sep en opdracht met de eerste stappen in het service design proces, het in kaart brengen van de huidige situa0e. Het boek Marktonder zoek. Deze week staat in het teken van de betrokkenen van de De service of het product. Wie heej er allemaal iets mee te maken Stakeholder 2 9- Sep betrokkenen en wat doen ze ermee? map Personas Markt- omgeving Provisional Personas Deze week gaat het om de omgeving van het product, in welke Context Sep De omgeving context is het geplaatst, wanneer wordt het gebruikt? lagen Scenario s Context lagen Deze week staat de gebruikerservaring centraal. De gebruiker is De de hoofdstakeholder waarop we ons richten, hoe kunnen we Customer en gebruikers- het product voor de gebruiker op0maal krijgen voor de breedte Customer User journey User Journey Sep ervaring van de totale context? Journey map maps maps Sep Casestudy Deze week maken we de eerste deeltoets, de casestudy Deeltoets 1 Deze week komt alles bij elkaar in de Service Blueprint, hoe zorg je ervoor dat je alles in hebt, hoe houd je overzicht? Daarnaast vindt de tweede deeltoets plaats het reviewen, Service Blue Het product 6 7- Oct en de service Toegepast service Oct design Introduc0e p15-51 Stakeholdermap p Velden van Service Design p56-87 p AF H6- scenarios Customer Journey map p Service Blue Print p feedback en beoordeling geven op werk van je medestudenten. Print Peer review Case study 15p Deze week bespreken we de peer- reviews, kijken we naar toegepast Service Design en ronden we de stof voor de Poster opdracht af. Advies Presenta0e Deeltoets Oct Herfstreces Deze week presenteren alle studenten hun proces en ontwerp aan de hand van een poster presenta0e en wordt het Oct Presenta0es ondersteunende ontwerpdocument ingeleverd. Deze week vindt de herkansing plaats van de eerste Nov Herkansing deeltoetsen. Poster Presenta0e Eind- presenta0e Adviesdoc. Herkansing

4 Customer Journey The next lev el

5 Wat is een customer journey? 0 Een techniek die helpt om de klant/gebruikerservaring en tevredenheid te beoordelen tijdens hun contact met een bedrijf en haar product/dienst in de huidige situatie 0 Customer touch- points zijn een belangrijk element van een customer journey 0 Een touch- point is een plek waar de consument in contact komt met het product/service, de mensen, de processen en het fysiek bewijs 0 Dit kan een goede, neutrale of slechte ervaring zijn 0 Het doel is om van alle touch- points samen één goede ervaring te maken, uit de journey haal je de stand van zaken.

6 Herhaling van de 7P s

7 Tool 1: Customer Journey Customer journey: Het in kaart brengen van alle punten (touchpoints) waarop de gebruiker in contact komt met het product/de dienst. Vooraf aan de service, tijdens de service en na de service, wat weer kan resulteren en na de service. Customer Journey Canvas Before Pe r s o n a P ro d u c t / s e r v i c e Client During Design team After Advertising / Public Relations Customer / User Journey Customer Relationship Management How is the product/service communicated by the organization? Which touch-points do customers/users experience during their journey? Are there any "critical" touch-points where the customer/user's experience is particularly good or bad? How does the organization follow-up with customers/ users? Social Media What information can people access through social media? Social Media How and what do customers/users communicate product/ service through social media? Word of Mouth What do friends, colleagues and family say about the product/service? Word of Mouth What do customers/users tell friends, colleagues and family about the product/service? Past experiences What experiences does the user have with this or similar products/services? Expectations Experience Satisfaction - Dissatisfaction What are the user's expectations towards the product/ service? What are the individual experiences the customer/user has with the product/service during their journey? How has the customer assessed their experiences compared to their expectations?

8 Customer Journey map (SD) vs user model (DfI) 0 Beide brengen functionaliteiten in kaart 0 Beide geven inzicht in processen vanuit de gebruiker of de klant 0 Belangrijkste: toevoeging van de gebruikerservaring per touchpoint 0 Verschil is de vorm, mindmap vs lineair 0 Verschil is vooraf en achteraf aan het gebruik erbij betrekken 0 Verschil is dat niet alle functionaliteiten aan bod komen slechts bepaalde scenario s

9 Customer Journey (SD) vs. User Journey (RfD) 0 Beide heeft een gebruikerservaring erin 0 Beide geeft verloop van tijd weer 0 Beide betrekt de context 0 Verschil is vanuit de dienst/het product ingezet 0 Verschil in abstractie niveau touchpoint vs. object

10 Customer Journey: MoMa

11 Voorafgaand en naderhand Vooraf en achteraf Customer Journey Canvas Customer Journey Canvas Pe r s o n a Before Before Advertising Advertising / Public Relations/ Public Relations Pe r s o n a P ro d u c t / s e r v i c ep ro d u c t / s e r v i c e During Client Client During Hoe weten mensen dat het museum bestaat? Zijn er gebruikerswaarderingen te vinden? Gebeurt er veel op social media? Zijn er eerdere ervaringen geweest met het museum? En met andere vergelijkbare sites? Wat wordt er verwacht? Komt dat uit? Customer / User Customer Journey / User Journey How is the product/service communicated by the Which touch-points do customers/users experience during their journey? How is the product/service communicated by the Which touch-points do customers/users experience during their journey? organization? Are there any "critical" touch-points where the customer/user's experience is particularly good or bad? organization? Are there any "critical" touch-points where the customer/user's experience is particularly good or bad? Social Media Social Media What information can people access through social media? What information can people access through social media? Word of Mouth Word of Mouth What do friends, colleagues and family say about the What do friends, colleagues and family say about the product/service? product/service? Past experiences Past experiences What experiences does the user have with this or similar What experiences does the user have with this or similar products/services? products/services? Expectations Expectations Experience Experience Design team After Design team After Customer Relationship Management Customer Relationship Management How does the organization follow-up with customers/ How does the organization follow-up with customers/ users? users? Social Media Social Media How and what do customers/users communicate product/ How and what do customers/users communicate product/ service through social media? service through social media? Word of Mouth Word of Mouth What do customers/users tell friends, colleagues and family What do customers/users tell friends, colleagues and family about the product/service? about the product/service? Satisfaction - Dissatisfaction Satisfaction - Dissatisfaction What are the user's expectations towards the product/ How has the customer assessed their experiences What are the individual experiences the customer/user has with the product/service during their journey? What are the user's expectations towards the product/ How has the customer assessed their experiences What are the individual experiences the customer/user has with the product/service during their journey? service? compared to their expectations? service? compared to their expectations?

12 Opdracht 1: Customer Journey map 0 Maak een map van de klant/gebruikerservaring waarbij het product doorloopt gebaseerd op 3 onderdelen 1. Bepaal alle touch points die voorkomen in je contextmap en in welke volgorde die doorlopen worden klant/gebruiker tijdens het gebruik tegen komt. Je start met de de stap die het meest vooraan in je traject ligt. 2. Beschrijf kort wat er tijdens de touch point gebeurt, welke interactie is er met het product, het gaat hier dus om productniveau 3. Bepaal aan de hand van je persona (primaire) hoe de gebruiker zich voelt tijdens het touch point (hoe ervaart hij/zij het product/dienst) Schaal Kijk goed naar je context scenario s welke situaties zijn van belang? Hoe doorloopt de persona deze? Mis je nog situaties die wel degelijk voor de ervaring zorgen? 0 Je hebt 50 min.

13 Opdracht 2: Customer Journey map 0 Vul je gemaakte map aan met wat er vooraf aan het gebruik plaats vindt en wat er naderhand plaats vindt. Welke stappen worden er ondernomen? Let ook hier op het gevoel/ervaring van de gebruiker en schrijf deze uit. 3. Wat wordt er na het daadwerkelijk gebruik gedaan? Wie heb je daarbij nodig, welke andere zaken spelen een rol? 0 Je hebt 50 min.

14 Tools p iramide Tools piramide Service Design Piramide Abstract bedrijfsniveau Stakeholder map Context mapping Customer Journey User Journey Service blueprint Ontwerp specificatie Specifiek productniveau

15 Opdracht 3: Opdracht 3Welke : ervaring, welke dan? ervaring? Mijn visie: Service Design is een methode om de gebruikerservaring van een totaal product of service positief en consistent te maken op alle punten waar de gebruiker contact heeft met het product of de service. Welke ervaring dan? Hoe bepaal je dat? Wat wil je museum uitstralen, hoe ziet hun idee daarover eruit? Wat wil jouw persona voor ervaring? Sluiten deze 2 bij elkaar aan? Schrijf helder uit hoe de ervaring er voor de gebruikers eruit moet zien.

16 Casestudy Deeltoets 1

17 De opzet 0 Je krijgt 2 uur de tijd om de casestudy op te lossen 0 De opdracht is een adviesrapport op basis van minimaal 3 tools, eindigend in een oplossingsrichting. 0 Bevat een logische set aan opeen volgende tools, de keuzes voor de tools zijn onderbouwd en het geheel sluit aan bij de visie van de student. 0 Uit je opdracht moet blijken dat je de stof tot nu toe begrijpt. 0 Vooraf aan de deeltoets bereid je alles voor. 0 Denk dus ook goed na over de waarom opdrachten.

18 Opdracht Schrijf een advies aan de opdrachtgever. 0 De opdrachtgever is nog niet bekent met Service Design, zorg dat het voor hem helder is. 0 Neem de opdrachtgever mee door de tools, zodat je advies een logische conclusie is vanuit de door jou gemaakte keuzes. 0 Geef je advies op basis van de conclusie van de tools en geef een overzicht van mogelijke verbeterpunten waarmee het doel bereikt kan worden. 0 De uiteindelijke complete tekst zet ik op Moodle.

19 Format 0 Maximaal 750 woorden voor het advies 0 Professioneel opbouwen: 0 De kaft (zonder je naam, alleen klasnr. en nr. dat ik je geef voor anonimiteit.) 0 De inleiding 0 De tools, onderbouwing en uitwerking 0 Conclusie en advies 0 Het werk moet leesbaar zijn zonder externe bronnen

20 De beoordeling 0 Peer- review 0 Jullie gaan elkaars werk nakijken voor deeltoets 2. 0 De criteria krijgen jullie op een beoordelingsformulier. 0 Deze staan op de volgende slide 0 Je kijkt 3 werken van studenten na. 0 Je geeft ook jezelf een beoordeling en een evaluatie, samen vormt dat deeltoets 2 0 Docent controleert (en past aan indien nodig) de peer- reviews voor de DT1 beoordeling. 0 Docent beoordeelt de manier van peer- reviewing en zelfbeoordeling voor DT2.

21 Professioneel advies (3 punten) 0 Je product is specifiek ontworpen voor een geïdentificeerde doelgroep (de doelgroep die in kaart is gebracht in het primaire persona) en de gebruikerservaring moet geoptimaliseerd zijn voor deze doelgroep. 0 Je product is ontwikkeld op een dusdanige wijze dat de context in brede zin (zowel op gebruikerservaringsniveau als op bedrijfsomgevingsniveau) is meegenomen in het ontwerpproces. 0 Alle opgeleverde producten voldoen aan de criteria van professionele documentatie (zie het intranet). Kennis van Service Design en de tools (2 punten) 0 Je advies laat zien hoe en waarom Service Design toegepast kan worden in het bredere productontwikkelingsproces. 0 De ontwerpvraag is diepgaand doorgrond, met minimaal 3 verschillende technieken die behandeld zijn binnen het vak Service Design en je moet laten zien hoe de ontwerpvraag is verbeterd door het gebruik van de technieken. Inzicht in de toepassing van de Service Design tools (3 punten) 0 De resultaten die zijn voortgekomen uit de toegepaste technieken zijn geanalyseerd, geïnterpreteerd en beoordeeld voordat deze zijn toegepast in het ontwerp. 0 De gebruikerservaring optimalisatie van je product is onderbouwd en ondersteund door de technieken die behandeld zijn in het vak Service Design. 0 Het advies is overtuigend en opgesteld aan de hand van de bij Service Design geldende methodes. Creativiteit in het vinden van een oplossing voor de casus (2 punten)

22 Huiswerk Huiswerk 1. Customer journey map afmaken 2. Bepalen hoe de overkoepelende ervaring eruit moet zien 3. Lever wat je tot nu toe hebt in op Moodle voor feedback als je dit wil, doe dit voor morgen vrijdag :00 in de middag. 0 Bereid de casestudy voor. 0 Zorg dat er een document klaar is met structuur en methoden dat je tijdens de deeltoets alleen hoeft in te vullen en je dus je tijd kunt gebruiken voor de inhoud. 0 Zorg voor een laptop met stroom (ik doe mijn best voor veel haspels). 0 Neem je boek mee als je ondersteuning wil. 0 Neem een koptelefoon mee als je muziek fijn vind om mee te werken.

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Stap v oor sta marktgedreven innoveren

Stap v oor sta marktgedreven innoveren TOOL TOOL Stap voor stap marktgedreven innoveren. Deze publicatie wijst de weg in het aanboren van nieuwe markten. Ze steunt op de ervaringen van het TISproject marktgedreven innoveren. Een project mogelijk

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

STARTUP: Jouw zoektocht naar een schaalbaar En herhaalbaar businessmodel. Hét werkboek voor startende ondernemers

STARTUP: Jouw zoektocht naar een schaalbaar En herhaalbaar businessmodel. Hét werkboek voor startende ondernemers STARTUP: Jouw zoektocht naar een schaalbaar En herhaalbaar businessmodel Hét werkboek voor startende ondernemers STARTUP: JOUW ZOEKTOCHT NAAR EEN SCHAALBAAR EN HERHAALBAAR BUSINESSMODEL Hét werkboek voor

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Organisatieverslag Liberta

Organisatieverslag Liberta 1 2 Inhoudsopgave Pagina Pagina 1. Inleiding 4 2. Geschiedenis van Liberta 5 3. Huidige situatie van Liberta 6 3.1 Identiteit van de organisatie 7 3.1.1. Persoonlijkheid 7 3.1.2. Gedrag 7 3.1.3. Communicatie

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Modelleringsverslag het vermogen om te inspireren, motiveren en hierdoor eigenaarschap te bevorderen

Modelleringsverslag het vermogen om te inspireren, motiveren en hierdoor eigenaarschap te bevorderen Modelleringsverslag het vermogen om te inspireren, motiveren en hierdoor eigenaarschap te bevorderen Bart van Bregt Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen pag. 3 Model De eigenschap Motivatie Hoofdstuk 2 Waarom

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

mandytuinenburg@hotmail.com www.hku.nl

mandytuinenburg@hotmail.com www.hku.nl Mandy Tuinenburg Mandy Tuinenburg studeerde van 2009 tot 2013 aan de faculteit Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In juni 2013 studeerde zij af aan de afstudeerrichting Theatremanagement

Nadere informatie