Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie"

Transcriptie

1 Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

2 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd GGZ aan de gemeenten voor de situaties waarin wordt gefactureerd middels: een papieren nota het aanleveren van een Excel-bestand VECOZO De instructie in deze handleiding is een vervolg op de handleiding Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes. Het is belangrijk dat u eerst de voorbereidingen uit die handleiding in Incura heeft verricht, voordat u van start gaat met de facturatiecondities en de facturatie die worden beschreven in deze handleiding. Deze handleiding begint met enkele facturatiecondities die noodzakelijk zijn om facturen aan te kunnen maken. Deze facturatiecondities liggen in het verlengde van de eerder ingerichte productcodes zoals u deze middels bovengenoemde handleiding heeft klaargezet. In het kort bestaat facturatie uit de volgende stappen: vastleggen van productcodes (handleiding Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes) facturatiecondities voorbereiden (hoofdstuk 1 van deze handleiding) het factureren zelf (hoofdstuk 2 van deze handleiding)

3 Inhoud 1 Facturatiecondities Facturatie op papier Facturatie met Excel Facturatie middels VECOZO Aanmaken van contract voor gemeenten Tabblad NAW Registreren van gegevens in dossier Indien u registreert en factureert vanuit een traject Indien u factureert vanuit een overeenkomst Productcodes toevoegen aan afspraken Productcodes in het behandeljournaal Factureren Alle gemeenten factureren of alleen een selectie Nieuwe controlemeldingen Nieuw tabblad Excel Verzamelfactuur indien traject en per behandeling beide JW Beheer facturen... 19

4 1 Facturatiecondities Handleiding: Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie De condities voor het kunnen facturen aan gemeenten komt grofweg neer op: Fundamentele voorwaarden Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het hebben van een geldig VECOZO-certificaat, het zijn ingesteld van praktijk- en zorgverlener-agb-codes, et cetera. Indien u reeds met Incura GGZ werkt en al eerder succesvol mee heeft gefactureerd, wordt verondersteld dat deze fundamentele voorwaarden aanwezig zijn. Heeft u toch vragen of twijfels? U vindt hierover meer informatie in de handleiding GGZ Facturatiecondities, hoofdstuk 2. Facturatie op papier (paragraaf 1.1). Facturatie met Excel (paragraaf 1.2). Facturatie middels VECOZO (paragraaf 1.3). Aanmaken van contracten voor gemeenten (paragraaf 1.4). Facturatiecondities vanuit het patiëntdossier (paragraaf 1.5). Productcodes toevoegen aan afspraken (paragraaf 1.6) alleen wanneer er gefactureerd wordt op basis van behandelingen. Let op: Alleen wanneer aan al deze punten zijn voldaan, zal de factuur aan gemeenten kunnen worden aangemaakt. 1.1 Facturatie op papier Wanneer de gemeente de facturatie op papier wilt ontvangen, dient u aan te geven welk factuursjabloon u wilt gebruiken. Dit is afhankelijk van de specifieke situaties die hierin voorkomen. U vindt de mogelijkheid om dit in te stellen onder Instellingen Globale instellingen kopje Financieel kopje Indienwijze. In figuur 1 ziet u een voorbeeld van enkele standaard sjablonen die zijn ingesteld voor de situaties: BGGZ Gemeenten. SGGZ Gemeenten. Figuur 1: standaard factuursjablonen Met Incura is al een standaard sjabloon als voorbeeld meegeleverd. Dit sjabloon treft u in Incura aan onder Stamgegevens Correspondentie Sjablonen en heet GGZ factuur gemeente. Dit Pagina 4 van 19

5 voorbeeld bevat de minimale vereisten die volgens de meeste gemeentestandaarden worden uitgevraagd om mee te kunnen factureren. U kunt ervoor kiezen dit sjabloon te hanteren, of er een eigen variant van te maken door het sjabloon te kopiëren en aan te passen. Meer informatie over sjablonen vindt u in de volgende handleidingen: Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer / Firefox) Tekstverwerker Algemeen werking Tekstverwerker Sjablonen maken Tekstverwerker Geavanceerd gebruik Het standaard sjabloon dat u onder Globale instellingen opgeeft is een uitgangswaarde. Met andere woorden: de papieren factuur wordt aangemaakt op basis van dit sjabloon. Wilt u voor een enkele gemeente toch een andere factuursjabloon hanteren? Dit dient u bij de debiteurgegevens van de betreffende gemeente op te geven. Deze debiteurgegevens treft u aan onder Stamgegevens Relaties Gemeenten dubbelklikken op betreffende gemeente tabblad NAW kopje Debiteurgegevens (zie verder paragraaf 1.4.1). 1.2 Facturatie met Excel Wilt u factureren middels Excel? Dan dient er op uw computer Microsoft Office te zijn geïnstalleerd met Excel als minimaal pakket. In Stap 4: Indienen van de facturatiewizard (zie hoofdstuk 2) komt de factuur omhoog in de vorm van een Excel bestand. 1.3 Facturatie middels VECOZO Wilt u factureren aan uw gemeente via VECOZO? Dan is het van belang een aantal punten goed na te lopen. In onderstaand overzicht leest u om welke acties het gaat, de locatie en hoe dit binnen Incura moet worden verwerkt. # Actie Handleiding Hoofdstuk/ Paragraaf 1. Bijwerken van productcodes. Het is van belang om uw productcodes actueel te houden. Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Gehele handleiding, in het bijzonder 2. Gebruik waar zinvol de functie Kopiëren om productcodes voor de ene gemeente eenvoudig ook bij een andere gemeente binnen dezelfde regio beschikbaar te maken. 3. Contracten van uw gemeenten instellen Extra belangrijk om te controleren: voorzie deze contracten van de juiste indienwijze. Vul de juiste norm in Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Deze handleiding paragraaf 1.1 paragraaf 1.5 Allen te vinden in paragraaf 1.4 (o.a ) Pagina 5 van 19

6 (JW303/JW321) 4. Tarieflijsten bijwerken Facturatie Jeugd GGZ aan Hoofdstuk 2 gemeenten inrichten productcodes 5. Koppelen van tarieflijst aan contract Deze handleiding Paragraaf Factureerbaar maken van trajecten Deze handleiding Paragraaf Factureerbaar maken van overeenkomsten Deze handleiding Paragraaf 1.5 en 1.6 Productcodes moeten zijn toegevoegd op de afspraken in de agenda en zichtbaar zijn in het Behandeljournaal 1.4 Aanmaken van contract voor gemeenten Evenals voor zorgverzekeraars (concerns) dienen ook voor gemeenten contracten te worden aangemaakt. Deze procedure is op hoofdlijnen vergelijkbaar aan hoe contracten voor concerns worden aangemaakt, zoals beschreven in de handleiding GGZ Invoeren contracten. Om de contracten aan te maken gaat u naar Stamgegevens Relaties Gemeenten (zie figuur 2). Figuur 2: relatie gemeenten Een overzicht van gemeenten verschijnt, welke is samengesteld op basis van uw patiëntenpopulatie. Eventueel ontbrekende gemeenten kunt u desgewenst laten toevoegen met de knop Ontbrekende gemeenten toevoegen (zie figuur 3). Waarschijnlijk zult u deze knop niet gebruiken, aangezien uw gemeentebestand groeit op basis van de toename van uw patiëntenpopulatie. Pagina 6 van 19

7 Figuur 3: overzicht van gemeenten aanwezig op basis van bestaande patiëntenpopulatie In het getoonde overzicht dubbelklikt u op een gemeente waar u het contract nog voor moet invullen. Het detailscherm van de gemeente verschijnt zoals getoond in figuur 4. Figuur 4: detailscherm gemeente Hier klikt u op de knop Nieuw om een nieuw contract toe te voegen. Het invulscherm voor het contract verschijnt (zie figuur 5). Vul hier de gegevens zo volledig mogelijk in conform de instructies uit de handleiding GGZ Invoeren contracten en klik op de knop Bewaren. Pagina 7 van 19

8 Figuur 5: pop-up voor invullen van het contract Op dezelfde wijze voegt u eventueel ook een omzetplafond toe (zie figuur 6). Figuur 6: pop-up voor invullen omzetplafond Middels het toevoegen van instellingen maakt u voor het facturen van trajecten en behandelingen bekend onder welke norm dat op dit contract voor deze gemeente moet gebeuren (zie figuur 7). Het is belangrijk dat deze facturatiestandaard goed staat ingevuld. Voor trajecten heeft u de keuze te factureren volgens de normen JW303 of JW321. Voor het factureren per behandeling geldt dat u alleen kunt factureren in JW303. Figuur 7: pop-up voor invullen instellingen Pagina 8 van 19

9 Let op: Zijn de normen voor één gemeente voor de trajecten en het factureren per behandeling beide JW303? Dan zal er tijdens het aanmaken van een factuur één verzamelnota voor deze gemeente worden samengesteld met daarop zowel de trajecten als de behandelingen Tabblad NAW Ieder scherm waar u het contract met de gemeente moet invullen bevat ook het tabblad NAW. Hier dient u nog enkele waarden in te vullen: via welke indienwijze er naar deze gemeente zal worden gefactureerd; en met welk factuursjabloon dat dient te gebeuren (voor papieren facturatie zie laatste alinea paragraaf 1.1). Deze waarden geeft u op via het tabblad NAW bij het gemeentecontract (zie figuur 8). Figuur 8: indienwijze en factuursjabloon per gemeente 1.5 Registreren van gegevens in dossier Per Jeugd GGZ patiënt kan de opbouw van het dossier verschillen en daarmee ook de plaats waar specifieke gegevens t.b.v. de facturatie worden geregistreerd. Het gaat daarbij om: aanvraag beschikkingsnummer beschikkingsnummer productcode Net als bij de volwassenen wordt voor Jeugd GGZ patiënten door u bij de start van de behandelingen, de aard van de behandeling bepaald. Betreft het een traject of wordt er per behandeling gefactureerd? Pagina 9 van 19

10 1. Voor trajecten maakt u een behandeltraject aan (BGGZ/SGGZ). zie voor gegevensregistratie paragraaf Voor de andere variant factureert u per behandeling en maakt u een overeenkomst aan. zie voor gegevensregistratie paragraaf Indien u registreert en factureert vanuit een traject Voor trajecten / trajectbehandelingen vult u het aanvraag- en beschikkingsnummer in op het traject (zie figuur 9). Figuur 9: basisgegevens op het traject Dit is ook de plek waar u de productcode opgeeft. Middels het icoon en vult deze in. zoekt u de productcode op Tip: u kunt hier als zoekterm bijvoorbeeld Diagnostiek invullen om het aantal zoekresultaten drastisch te beperken waardoor u sneller uw gewenste productcode terugvindt. Er zijn twee situaties ten aanzien van de productcode die het meeste voorkomen: 1. De gemeentelijke productcode(1) dient (nagenoeg) overeen te komen met de declaratiecode(2). Dan zoekt u een productcode op die hieraan gelijkwaardig is. Zie figuur 10. Pagina 10 van 19

11 Figuur 10: de productcode moet overeenkomen met de declaratiecode 2. De gemeentelijke productcode is een vooraf afgesproken code en mag afwijken van de declaratiecode. Dan vult u bij Productcode gewoon de code in die is afgesproken met de gemeente. Zie figuur 11. Figuur 11: de productcode is vooraf afgesproken en mag afwijken Declaratiecode versus Productcode De declaratiecode wordt samengesteld op basis van de inhoud van het trajectformulier en de tijdregistratie op het traject. U ziet deze declaratiecode pas verschijnen op het moment dat er is gevalideerd. De productcode is de code die u met de gemeente heeft afgesproken en aan de gemeente factureert. Wellicht ten overvloede: het valideren van een traject blijft noodzakelijk. Zonder validatie van de gegevens vanuit het trajectformulier zal het traject niet in de facturatie naar boven komen (zie figuur 12). Figuur 12: knop Valideren op trajectscherm Pagina 11 van 19

12 1.6 Indien u factureert vanuit een overeenkomst Voor situaties waarin per behandeling, en dus via een overeenkomst aan de gemeente wordt gefactureerd, vult u het aanvraag- en beschikkingsnummer in op de overeenkomst (zie figuur 13). Figuur 13: beschikkingsnummers op overeenkomst Productcodes toevoegen aan afspraken Moet een productcode niet vanuit een traject gefactureerd worden? Dan dient u deze per behandeling, waar de productcode op voorkomt, op de afspraak te noteren. Klik hiervoor met de rechtermuisknop een afspraak in de Agenda en klik op Openen. Het detailscherm van de Behandeling verschijnt (zie figuur 15). Figuur 15: detailscherm van de behandeling in de agenda Pagina 12 van 19

13 Hoewel het om productcodes gaat, voegt u met de knop Nieuw onder Prestaties de productcodes toe. Een nieuwe pop-up verschijnt die Prestatie heet, maar in plaats van een prestatie selecteert u hier Productcode (zie figuur 16). Figuur 16: productcode opzoeken vanuit pop-up scherm prestatie Hierna klikt u op het icoon (zie figuur 17). waarna de pop-up Selecteer een productcode verschijnt Figuur 17: pop-up selecteer productcode Hier kunt u direct een gewenste productcode selecteren of u typt een zoekterm in waarmee u het aantal resultaten kunt filteren op de gewenste productcode (zie figuur 18). Pagina 13 van 19

14 Figuur 18: zoeken op zoekterm productcode U bevestigt de selectie door op OK te klikken en daarna op Bewaren in de pop-up Prestatie. 1.7 Productcodes in het behandeljournaal Door het toevoegen van productcodes komen deze in het Behandeljournaal terecht van de betreffende patiënten. Ook door prestatiecodes aan afspraken toe te voegen, verschijnen de productcodes op het tabblad Prestaties. U vindt dit scherm door in het patiëntdossier de behandelepisode aan te klikken, kies daarna Behandeljournaal en het tabblad Prestaties. Productcodes en prestatiecodes staan dus door elkaar in één overzicht (zie ook figuur 19). Figuur 19: productcodes en prestatiecodes in het behandeljournaal Pagina 14 van 19

15 2 Factureren Het factureren aan gemeenten start u in Incura op dezelfde plek op als wanneer u factureert via VECOZO of op papier aan niet-gemeenten: Dashboard Facturen aanmaken. De facturatiewizard start op zoals getoond in figuur 19. Figuur 19: stap 1 selecteren van facturatiewizard Afhankelijk van de wijze waarop u wilt indienen, kiest u achter Indienwijze voor gemeenten voor Papier of Excel. De algehele werking van het selecteren van factureren, het doorlopen van controlemeldingen, inzien van concepten en definitief maken van facturen totdat u deze kunt indienen, is niet anders dan bij andere facturen. Voor een beschrijving van de werking van de Facturatiewizard kunt u terecht in de handleiding Facturatiewizard. Enkele bijzonderheden ten aanzien van het factureren aan gemeenten komen in de paragrafen 2.1 t/m 2.3 aan bod van de handleiding die nu voor u ligt. 2.1 Alle gemeenten factureren of alleen een selectie Incura is zo ingestoken dat u met de minste inspanningen in één keer moet kunnen facturen. Om die reden ligt het voor de hand om in Stap 1: Selecteren van de Facturatiewizard enkel een periode op te geven en gelijk op de knop Volgende te klikken (zie figuur 20). Pagina 15 van 19

16 Figuur 20: periode opgeven en meteen naar volgende Incura haalt vervolgens voor alle gemeenten de behandelingen en/of trajecten op die gefactureerd kunnen worden en in Stap 3: Concepten kunt u zelf beslissen welke facturen u op dat moment wilt definitief maken en indienen. Wilt u echter vanaf Stap 1: Selecteren toch alleen de focus op één gemeente houden, dan ligt het kiezen van een specifieke debiteur meer voor de hand. 1. Hiervoor gebruikt u het vergrootglas icoon achter Selecteer debiteur (zie figuur 21). Figuur 21: vergrootglas achter selecteer debiteur 2. De pop-up Zoek debiteur verschijnt (zie figuur 22). Hierin zoekt u met Zoekterm naar de juiste gemeente terwijl Gemeente geselecteerd staat in het uitklaplijstje achter Soort. Figuur 22: gemeente zoeken met pop-up zoek debiteur 3. Klik op de regel van de gevonden gemeente om deze te selecteren en neem de selectie over door op de knop OK te klikken (zie figuur 23). Pagina 16 van 19

17 Figuur 23: gemeente overnemen met knop OK 2.2 Nieuwe controlemeldingen Om de kans op afkeur zoveel mogelijk te beperken zijn er in Stap 2: Controleren van de Facturatie Wizard controlemeldingen ingebouwd. Deze worden getoond wanneer er onvoldoende gegevens zijn ingevuld om mee te kunnen factureren. Eén voorbeeld van deze controlemeldingen die echt voor de facturatie aan gemeenten is bedoeld herkent u aan de tekst: Er ontbreekt een productcode op het traject (zie figuur 24). Figuur 24: controlemelding er ontbreekt een productcode op het traject Deze controlemelding verschijnt alleen indien er gefactureerd wordt vanuit een traject. Klikt u door op de controlemelding dan opent Incura voor u het betreffende patiëntdossier op het scherm GGZ traject. De controlemelding zegt het al: u heeft geen productcode gevuld op het deelvenster Facturatie. U dient deze nog in te vullen om te kunnen factureren (zie figuur 25). Pagina 17 van 19

18 Figuur 25: ontbrekende productcode op het GGZ traject Meer over het vullen van deze productcode leest u in paragraaf van deze handleiding. 2.3 Nieuw tabblad Excel Indien er naar de gemeente gefactureerd moet worden middels het aanleveren van een Excel bestand, dan worden deze facturen in Stap 4: Indienen van de facturatiewizard verzameld op het tabblad Excel (zie figuur 26). Figuur 26: nieuw tabblad Excel in stap 4 van facturatiewizard Pagina 18 van 19

19 2.4 Verzamelfactuur indien traject en per behandeling beide JW303 Aan het einde van paragraaf 1.4 Aanmaken contracten voor gemeenten wordt het belang van het kiezen van de facturatiestandaard besproken. Bij facturatie op basis van trajecten heeft u alleen de keuze uit de normen JW303 en JW321. Heeft u voor een specifieke gemeente tweemaal JW303 ingevuld? Dan levert de factuur naar de gemeente één verzamelfactuur op. Met andere woorden de productcodes van de trajecten alsook die van de losse behandelingen, worden samen op één factuur vermeld. Dit komt omdat de gemeenten zelf maar één eigen productcodelijst kennen. Het maakt daarom niet uit of de factuur op basis van traject facturatie of per individuele behandeling wordt gefactureerd, zeker niet wanneer de facturatiestandaard voor beide situaties toch hetzelfde is (namelijk JW303). Voor u levert dit geen bijzonderheid op voor de facturatie zelf, enkel dat u weet dat de productcodes voor deze twee facturatievormen op één verzamelfactuur worden gebundeld. Anders geformuleerd: de verzamelfactuur naar de gemeente omvat alle productcodes, tenzij de facturatiestandaard voor de trajecten afwijkt van die van de losse behandelingen. In het laatste geval heeft u twee facturen naar één gemeente, één voor beide facturatiestandaarden. 2.5 Beheer facturen Op het gebied van het beheer van de facturen (Dashboard Beheer facturen) is er niets gewijzigd. Pagina 19 van 19

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Abakus compleet handleiding

Abakus compleet handleiding Abakus compleet handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer) 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities Handleiding: Facturatiecondities Inleiding Met deze handleiding heeft u een checklist in handen waarmee u controleert of in Incura alles is voorbereid om te

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds)

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de contracten in Incura. Er wordt uitgelegd hoe u contracten aanmaakt per concern.

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Handleiding: Invoeren tarieven Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de tarieven in Incura. We kennen onderscheid in tarieflijsten voor: GGZ

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 3 Factureren stap voor stap... 7 3.1

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Abakus compleet Handleiding

Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik te nemen... 4 Registreren

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura 1 / 13 Inleiding Wanneer u een aanlevering heeft gedaan aan de DIS, dan kan het voorkomen dat deze aanlevering fouten bevat. Op het DIS

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2010 Incura Pagina 1 / 19 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 2.1 Systeemcertificaat als randvoorwaarde...

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer facturen

Handleiding Incura. Beheer facturen Handleiding Incura Beheer facturen 2010 Incura EPD Pagina 1 / 27 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Twee type facturen... 3 2 Opbouw Beheer facturen... 4 2.1 Navigatieopties... 5 2.2 Filters / zoekopties... 5

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

1. Configuratie Servicefuntie

1. Configuratie Servicefuntie 1. Configuratie Servicefuntie 1.1. Toekennen van de servicefunctie Om service aan een artikel toe te kennen neem je de volgende stappen: - Klik op Bestanden - Klik op Artikelen - Selecteer een artikel

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Logopedie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste codes

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer Handleiding Curasoft Templatebeheer Curasoft - 1 / 6-22.06.2016 Templatebeheer Door middel van templates kunt u eenvoudig standaardbrieven maken. Templatebeheer openen Als u beheerder bent, ziet u links

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

De knop Nieuw (inschrijfwizard)

De knop Nieuw (inschrijfwizard) De knop Nieuw (inschrijfwizard) Voor het inschrijven van nieuwe leden en relaties hebben wij de inschrijfwizard ontwikkeld. Deze heeft als doel het inschrijven van nieuwe leden en relaties eenvoudiger

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren Handleiding Abakus Abakus Compleet app activeren Abakus Compleet Pagina 1 / 8 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus Compleet app instellen in Abakus Compleet... 4 Gebruikersbeheer... 4 Medewerker Stamgegevens...

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Incura Handleiding. Tekstverwerker Gebruikersregistratie Correspondentie (Firefox)

Incura Handleiding. Tekstverwerker Gebruikersregistratie Correspondentie (Firefox) Incura Handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie Correspondentie (Firefox) Inleiding Deze handleiding beschrijft het opstarten van de ingebouwde tekstverwerker van Incura vanuit de webbrowser Firefox.

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren Incura opstarten Extra gebruikers activeren 2010 Incura Pagina 1 / 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Medewerkers koppelen... 4 3 Rechten toekennen aan het gebruikersaccount... 6 4 Wachtwoord wijzigen... 9 4.1

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum.

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum. Instructiekaart: Sjablonen beheer- Standaard documenten. Kaartnummer: 06 Versie: 0106 Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

TESonline handleiding Antibiotica

TESonline handleiding Antibiotica Inleiding TESonline handleiding Deze handleiding geeft weer hoe u behandelingen van antibiotica kunt vastleggen bij de dieren. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet Handleiding Abakus Starten met Abakus Compleet 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus compleet voor het eerst opstarten... 4 Met welke gegevens log ik in op Abakus

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7

1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE (LBZ)... 7 INHOUDSOPGAVE 1. PROCES ARBEIDSDEELNAMESYSTEEM... 3 2. INLOGGEN MEDEWERKERSOMGEVING... 4 2.1 INLOGGEN... 4 2.2 REGISTREREN... 5 2.3 WACHTWOORD AANPASSEN... 6 2.4 WACHTWOORD VERGETEN... 6 3. LOONDOORBETALING

Nadere informatie

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One

Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Snel gegevens importeren en updaten met Importeren uit Excel voor SAP Business One Wellicht moet u regelmatig grote aantallen stamgegevens toevoegen of aanpassen, zoals zakenpartner stamgegevens of artikel

Nadere informatie

Handleiding: CQ-Index Volgnummer: B4, versie 2.1. Incura Handleiding. CQ-index

Handleiding: CQ-Index Volgnummer: B4, versie 2.1. Incura Handleiding. CQ-index Incura Handleiding CQ-index Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de CQ-index binnen Incura. CQ-index, oftewel Consumer Quality Index (CQi), is een gestandaardiseerde onderzoeksmethode om

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Handleiding inkoopmodule. DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar

Handleiding inkoopmodule. DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar Handleiding inkoopmodule DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar 1 1.Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u via de digitale inkoopmodule van DSW Zorgverzekeraar/Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Incura Handleiding Tekstverwerker installeren nieuwe platform

Incura Handleiding Tekstverwerker installeren nieuwe platform Incura Handleiding Tekstverwerker installeren nieuwe platform Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie