Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie"

Transcriptie

1 Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15

2 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd GGZ aan de gemeenten voor de situaties waarin wordt gefactureerd middels: een papieren nota het aanleveren van een Excel-bestand VECOZO De instructie in deze handleiding is een vervolg op de handleiding Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes. Het is belangrijk dat u eerst de voorbereidingen uit die handleiding in Incura heeft verricht, voordat u van start gaat met de facturatiecondities en de facturatie die worden beschreven in deze handleiding. Deze handleiding begint met enkele facturatiecondities die noodzakelijk zijn om facturen aan te kunnen maken. Deze facturatiecondities liggen in het verlengde van de eerder ingerichte productcodes zoals u deze middels bovengenoemde handleiding heeft klaargezet. In het kort bestaat facturatie uit de volgende stappen: vastleggen van productcodes (handleiding Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes) facturatiecondities voorbereiden (hoofdstuk 1 van deze handleiding) het factureren zelf (hoofdstuk 2 van deze handleiding) Incura 2 / 15

3 Inhoud 1 Facturatiecondities Facturatie op papier Facturatie met Excel Facturatie middels VECOZO Aanmaken van contracten voor gemeenten Tabblad NAW Registreren van gegevens in dossier Registratie en facturatie vanuit een traject Algemene facturatiecondities op het trajectscherm Factureren Alle gemeenten factureren of alleen een selectie Nieuwe controlemeldingen Nieuw tabblad Excel Verzamelfactuur indien traject en per behandeling beide JW Beheer facturen Incura 3 / 15

4 1 Facturatiecondities Handleiding: Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie De condities voor het kunnen facturen aan gemeenten komt grofweg neer op: Fundamentele voorwaarden Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het hebben van een geldig VECOZO-certificaat, het zijn ingesteld van praktijk- en zorgverlener-agb-codes, et cetera. Indien u reeds met Incura GGZ werkt en al eerder succesvol mee heeft gefactureerd, wordt verondersteld dat deze fundamentele voorwaarden aanwezig zijn. Heeft u toch vragen of twijfels? U vindt hierover meer informatie in de handleiding GGZ Facturatiecondities, hoofdstuk 2. Facturatie op papier (paragraaf 1.1). Facturatie met Excel (paragraaf 1.2). Facturatie middels VECOZO (paragraaf 1.3). Aanmaken van contracten voor gemeenten (paragraaf 1.4). Facturatiecondities vanuit het patiëntdossier (paragraaf 1.5). Productcodes toevoegen aan afspraken (paragraaf 1.6) alleen wanneer er gefactureerd wordt op basis van behandelingen. Let op: Alleen wanneer aan al deze punten zijn voldaan, zal de factuur aan gemeenten kunnen worden aangemaakt. 1.1 Facturatie op papier Wanneer de gemeente de facturatie op papier wilt ontvangen, dient u aan te geven welk factuursjabloon u wilt gebruiken. Dit is afhankelijk van de specifieke situaties die hierin voorkomen. U vindt de mogelijkheid om dit in te stellen onder Instellingen Globale instellingen kopje Financieel kopje Indienwijze. In figuur 1 ziet u een voorbeeld van enkele standaard sjablonen die zijn ingesteld voor de situaties: BGGZ Gemeenten. SGGZ Gemeenten. Figuur 1: standaard factuursjablonen Met Incura is al een standaard sjabloon als voorbeeld meegeleverd. Dit sjabloon treft u in Incura aan onder Stamgegevens Correspondentie Sjablonen en heet GGZ factuur gemeente. Dit Incura 4 / 15

5 voorbeeld bevat de minimale vereisten die volgens de meeste gemeentestandaarden worden uitgevraagd om mee te kunnen factureren. U kunt ervoor kiezen dit sjabloon te hanteren, of er een eigen variant van te maken door het sjabloon te kopiëren en aan te passen. Meer informatie over sjablonen vindt u in de volgende handleidingen: Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer / Firefox) Tekstverwerker Algemeen werking Tekstverwerker Sjablonen maken Tekstverwerker Geavanceerd gebruik Het standaard sjabloon dat u onder Globale instellingen opgeeft is een uitgangswaarde. Met andere woorden: de papieren factuur wordt aangemaakt op basis van dit sjabloon. Wilt u voor een enkele gemeente toch een andere factuursjabloon hanteren? Dit dient u bij de debiteurgegevens van de betreffende gemeente op te geven. Deze debiteurgegevens treft u aan onder Stamgegevens Relaties Gemeenten dubbelklikken op betreffende gemeente tabblad NAW kopje Debiteurgegevens (zie verder paragraaf 1.4.1). 1.2 Facturatie met Excel Wilt u factureren middels Excel? Dan dient er op uw computer Microsoft Office te zijn geïnstalleerd met Excel als minimaal pakket. In Stap 4: Indienen van de facturatiewizard (zie hoofdstuk 2) komt de factuur omhoog in de vorm van een Excel bestand. 1.3 Facturatie middels VECOZO Wilt u factureren aan uw gemeente via VECOZO? Dan is het van belang een aantal punten goed na te lopen. In onderstaand overzicht leest u om welke acties het gaat, de locatie en hoe dit binnen Incura moet worden verwerkt. # Actie Handleiding Hoofdstuk/ Paragraaf 1. Bijwerken van productcodes. Het is van belang om uw productcodes actueel te houden. Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Gehele handleiding, in het bijzonder 2. Gebruik voor 2015 de functie Kopiëren om productcodes voor de ene gemeente eenvoudig ook bij een andere gemeente binnen dezelfde regio beschikbaar te maken. Vanaf 2016 is deze functie om praktische en technische redenen helaas niet meer beschikbaar. 3. Contracten van uw gemeenten instellen Extra belangrijk om te controleren: Voorzie deze contracten van de Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Deze handleiding paragraaf 1.1 paragraaf 1.5 Allen te vinden in paragraaf 1.4 (o.a ) Incura 5 / 15

6 juiste indienwijze. Voorzien deze contracten van de juiste communicatiewijze. Vul de juiste norm in (JW303/JW321) 4. Tarieflijsten bijwerken Facturatie Jeugd GGZ aan Hoofdstuk 2 gemeenten inrichten productcodes 5. Koppelen van tarieflijst aan contract Deze handleiding Paragraaf Factureerbaar maken van trajecten Deze handleiding Paragraaf Aanmaken van contracten voor gemeenten Evenals voor zorgverzekeraars (concerns) dienen ook voor gemeenten contracten te worden aangemaakt. Deze procedure is op hoofdlijnen vergelijkbaar met hoe contracten voor concerns worden aangemaakt, zoals beschreven in de handleiding GGZ Invoeren contracten. Om de contracten aan te maken gaat u naar Stamgegevens Relaties Gemeenten (zie figuur 2). Figuur 2: relatie gemeenten Een overzicht van gemeenten verschijnt, welke is samengesteld op basis van uw patiëntenpopulatie. Eventueel ontbrekende gemeenten kunt u desgewenst laten toevoegen met de knop Ontbrekende gemeenten toevoegen (zie figuur 3). Waarschijnlijk zult u deze knop niet gebruiken, aangezien uw gemeentebestand groeit op basis van de toename van uw patiëntenpopulatie. Incura 6 / 15

7 Figuur 3: overzicht van gemeenten aanwezig op basis van bestaande patiëntenpopulatie In het getoonde overzicht dubbelklikt u op een gemeente waar u het contract nog voor moet invullen. Het detailscherm van de gemeente verschijnt zoals getoond in figuur 4. Figuur 4: detailscherm gemeente Hier klikt u op de knop Nieuw om een nieuw contract toe te voegen. Het invulscherm voor het contract verschijnt (zie figuur 5). Vul hier de gegevens zo volledig mogelijk in conform de instructies uit de handleiding GGZ Invoeren contracten en klik op de knop Bewaren. Incura 7 / 15

8 Figuur 5: pop-up voor invullen van het contract Op dezelfde wijze voegt u eventueel ook een omzetplafond toe (zie figuur 6). Figuur 6: pop-up voor invullen omzetplafond In het onderdeel Instellingen geeft u voor het facturen van trajecten en behandelingen op onder welke facturatiestandaard er moet worden gefactureerd en wat de communicatiewijze is van de gemeente (zie figuur 7). Het is zeer van belang dat beide onderwerpen goed staan ingevuld. Figuur 7: pop-up voor invullen instellingen Trajecten factureren in. Voor trajecten heeft u de keuze te factureren volgens de normen JW303 of JW321. Incura 8 / 15

9 Behandelingen factureren in. Voor het factureren per behandeling geldt dat u alleen kunt factureren in JW303. Communicatiewijze gemeente. Bij communicatiewijze geeft u op of de Aanvraag om Toewijzing voor een beschikking via VECOZO met de gemeente moet worden gecommuniceerd (JW315/JW316) of dat u dit zelf handmatig in het programma verwerkt. Hoewel het verplicht is de communicatiewijze op te geven, bestaat altijd de mogelijkheid om tussen deze twee keuzes te schakelen. Het komt namelijk voor dat u de communicatiewijze met de gemeente tijdelijk op handmatig moet zetten, omdat u bijvoorbeeld handmatig op een aanvraag moet ingrijpen. Let op: de communicatiewijze gemeente is iets anders dan de indienwijze op het tabblad NAW, waar in subparagraaf meer over leest. Let op: Zijn de normen voor één gemeente voor de trajecten en het factureren per behandeling beide JW303? Dan zal er tijdens het aanmaken van een factuur één verzamelnota voor deze gemeente worden samengesteld met daarop zowel de trajecten als de behandelingen Tabblad NAW Ieder scherm waar u het contract met de gemeente moet invullen bevat ook het tabblad NAW. De velden die voor u van belang zijn om te controleren en aan te vullen zijn: met welke indienwijze er naar deze gemeente zal worden gefactureerd (dit is niet de communicatiewijze! zie paragraaf 1.4); met welk factuursjabloon dat dient te gebeuren, indien de indienwijze papier is zie laatste alinea paragraaf 1.1). Deze waarden geeft u op via het tabblad NAW bij het gemeentecontract (zie figuur 8). Figuur 8: indienwijze en factuursjabloon per gemeente Incura 9 / 15

10 1.5 Registreren van gegevens in dossier Handleiding: Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Per Jeugd GGZ patiënt kan de opbouw van het dossier verschillen en daarmee ook de plaats waar specifieke gegevens t.b.v. de facturatie worden geregistreerd. Het gaat daarbij om: aanvraag beschikkingsnummer beschikkingsnummer productcode Net als bij de volwassenen wordt voor Jeugd GGZ patiënten door u bij de start van de behandelingen, de aard van de behandeling bepaald. Betreft het een traject of wordt er per behandeling gefactureerd? 1. Voor trajecten maakt u een behandeltraject aan (BGGZ/SGGZ). zie voor gegevensregistratie paragraaf Voor de andere variant factureert u per behandeling en maakt u een overeenkomst aan. zie voor gegevensregistratie paragraaf Registratie en facturatie vanuit een traject Voor trajecten / trajectbehandelingen vult u het aanvraag- en beschikkingsnummer in op het traject. Door de komst van het berichtenverkeer dient op ieder traject van een patiënt die vanaf 1 januari 2015 op de startdatum van het traject jonger was dan 18 jaar informatie over beschikkingen en producten geregistreerd te worden. Het is niet mogelijk om een traject te factureren zonder de aanwezigheid van een toegewezen product en een beschikkingsnummer. Beide onderwerpen dienen in het dossier op het GGZ trajectscherm gevuld te zijn. Dit scherm vindt u terug via Patiëntgegevens Trajecten dubbelklikken op het betreffende traject. In figuur 9 ziet u een voorbeeld van de twee nieuwe deelvensters Beschikkingen en Producten, in het onderste deel van zo n GGZ trajectscherm. figuur 9: deelvensters Beschikkingen en Producten op het GGZ Traject Incura 10 / 15

11 Het verkrijgen van een toegewezen productcode en de mogelijkheid tot het overnemen van een beschikkingsnummer op het traject begint bij het doen van een Verzoek om toewijzing. Meer over dit onderwerp vindt u terug in de uitgebreide handleiding Berichtenverkeer VECOZO Algemene facturatiecondities op het trajectscherm In het algemeen kan worden gesteld dat een traject primair aan de volgende 3 eisen moet voldoen vooraleer u kunt facturen: 1. Het traject moet zijn gevalideerd. 2. Het deelvenster Facturatie moet in z n geheel zijn gevuld(*). 3. Er moet sprake zijn van een toegewezen product en een beschikkingsnummer moet zijn ingevuld. (* = Indien u een instelling bent, dan moet de declarant leeg blijven. Bent u vrijgevestigd? Dan dient de declarant te zijn gevuld.) Verder geldt dat ook declaratiecode moet zijn gevuld. Deze wordt in principe vanzelf gegenereerd vanuit het validatiemechanisme, maar het wordt aangeraden altijd te controleren of de juiste declaratiecode op het deelvenster Financieel wordt gepresenteerd. Declaratiecode versus Productcode De declaratiecode wordt samengesteld op basis van de inhoud van het trajectformulier en de tijdregistratie op het traject. U ziet deze declaratiecode pas verschijnen op het moment dat er is gevalideerd. De productcode is de code die u met de gemeente heeft afgesproken en aan de gemeente factureert. Incura 11 / 15

12 2 Factureren Het factureren aan gemeenten start u in Incura op dezelfde plek op als wanneer u factureert via VECOZO of op papier aan niet-gemeenten: Dashboard Facturen aanmaken. De facturatiewizard start op zoals getoond in figuur 19. Figuur 10: stap 1 selecteren van facturatiewizard Afhankelijk van de wijze waarop u wilt indienen, kiest u achter Indienwijze voor gemeenten voor Papier of Excel. De algehele werking van het selecteren van factureren, het doorlopen van controlemeldingen, inzien van concepten en definitief maken van facturen totdat u deze kunt indienen, is niet anders dan bij andere facturen. Voor een beschrijving van de werking van de Facturatiewizard kunt u terecht in de handleiding Facturatiewizard. Enkele bijzonderheden ten aanzien van het factureren aan gemeenten komen in de paragrafen 2.1 t/m 2.3 van deze handleiding aan bod. 2.1 Alle gemeenten factureren of alleen een selectie Incura is zo ingestoken dat u met de minste inspanningen in één keer moet kunnen facturen. Om die reden ligt het voor de hand om in Stap 1: Selecteren van de Facturatiewizard enkel een periode op te geven en gelijk op de knop Volgende te klikken (zie figuur 11). Incura 12 / 15

13 Figuur 11: periode opgeven en meteen naar volgende Incura haalt vervolgens voor alle gemeenten de behandelingen en/of trajecten op die gefactureerd kunnen worden en in Stap 3: Concepten kunt u zelf beslissen welke facturen u op dat moment wilt definitief maken en indienen. Wilt u echter vanaf Stap 1: Selecteren toch alleen de focus op één gemeente houden, dan ligt het kiezen van een specifieke debiteur meer voor de hand. 1. Hiervoor gebruikt u het vergrootglas icoon achter Selecteer debiteur (zie figuur 12). Figuur 12: vergrootglas achter selecteer debiteur 2. De pop-up Zoek debiteur verschijnt (zie figuur 13). Hierin zoekt u met Zoekterm naar de juiste gemeente terwijl Gemeente geselecteerd staat in het uitklaplijstje achter Soort. Figuur 13: gemeente zoeken met pop-up zoek debiteur 3. Klik op de regel van de gevonden gemeente om deze te selecteren en neem de selectie over door op de knop OK te klikken (zie figuur 14). Incura 13 / 15

14 Figuur 14: gemeente overnemen met knop OK 2.2 Nieuwe controlemeldingen Om de kans op afkeur zoveel mogelijk te beperken zijn er in Stap 2: Controleren van de Facturatie Wizard controlemeldingen ingebouwd. Deze worden getoond wanneer er onvoldoende gegevens zijn ingevuld om mee te kunnen factureren. Een aantal voorbeelden van controlemeldingen die specifiek betrekking hebben op facturatie van jeugd aan gemeenten: Controlemelding Beschikkingsnummer is verplicht, maar ontbreekt Er ontbreekt een productcodelijst op de productcode Er staan meerdere producten op het traject. Indien u het gehele traject wilt factureren mag er op dit moment maar 1 product aanwezig zijn Facturatie van een product zonder productcode is momenteel nog niet mogelijk Toelichting In het deelvenster Beschikking (zie subparagraaf 1.5.1) is geen beschikkingsnummer opgegeven. Deze controlemelding treedt ook op, indien het beschikkingsnummer dat u heeft ingevuld in het deelvenster Beschikking niet overeenkomt met het beschikkingsnummer dat in het Verzoek om toewijzing staat opgegeven (alleen van toepassing indien communicatiewijze = Vecozo). U kunt de productcodelijst voor een productcode invullen via Stamgegevens Financieel Productcodes gemeenten dubbelklikken op de productcode deelvenster Facturatie onderdeel Productcodelijst. In het deelvenster Producten (zie subparagraaf 1.5.1) zijn meerdere toewijzingen aanwezig, er mag er echter maar één zijn. In de FAQ Het verwijderen van een afgewezen toewijzing ( ) leest u hoe toewijzingen kunnen worden verwijderd. In het deelvenster Producten komt een Verzoek om toewijzing voor waar geen productcode op is ingevuld. Verwijder de toewijzing, zoals in voorgaand punt beschreven, en breng een nieuw Verzoek om toewijzing in mét productcode. Incura 14 / 15

15 2.3 Nieuw tabblad Excel Handleiding: Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Indien er naar de gemeente gefactureerd moet worden middels het aanleveren van een Excel bestand, dan worden deze facturen in Stap 4: Indienen van de facturatiewizard verzameld op het tabblad Excel (zie figuur 15). Figuur 15: nieuw tabblad Excel in stap 4 van facturatiewizard 2.4 Verzamelfactuur indien traject en per behandeling beide JW303 Aan het einde van paragraaf 1.4 Aanmaken contracten voor gemeenten wordt het belang van het kiezen van de facturatiestandaard besproken. Bij facturatie op basis van trajecten heeft u alleen de keuze uit de normen JW303 en JW321. Heeft u voor een specifieke gemeente tweemaal JW303 ingevuld? Dan levert de factuur naar de gemeente één verzamelfactuur op. Met andere woorden de productcodes van de trajecten alsook die van de losse behandelingen, worden samen op één factuur vermeld. Dit komt omdat de gemeenten zelf maar één eigen productcodelijst kennen. Het maakt daarom niet uit of de factuur op basis van traject facturatie of per individuele behandeling wordt gefactureerd, zeker niet wanneer de facturatiestandaard voor beide situaties toch hetzelfde is (namelijk JW303). Voor u levert dit geen bijzonderheid op voor de facturatie zelf, enkel dat u weet dat de productcodes voor deze twee facturatievormen op één verzamelfactuur worden gebundeld. Anders geformuleerd: de verzamelfactuur naar de gemeente omvat alle productcodes, tenzij de facturatiestandaard voor de trajecten afwijkt van die van de losse behandelingen. In het laatste geval heeft u twee facturen naar één gemeente, één voor beide facturatiestandaarden. 2.5 Beheer facturen Op het gebied van het beheer van de facturen (Dashboard Beheer facturen) is er niets gewijzigd. Wel zijn er sinds het beschikbaar komen van het Berichtenverkeer Jeugd een paar functionaliteiten bijgekomen die op dezelfde plek bij Beheer facturen zijn ondergebracht: Beheer producten Beheer Beschikkingen Een beschrijving van beide onderdelen treft u aan in respectievelijk de hoofdstukken 4 en 5 van de handleiding Berichtenverkeer VECOZO. Incura 15 / 15

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds)

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de contracten in Incura. Er wordt uitgelegd hoe u contracten aanmaakt per concern.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities Handleiding: Facturatiecondities Inleiding Met deze handleiding heeft u een checklist in handen waarmee u controleert of in Incura alles is voorbereid om te

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Handleiding: Invoeren tarieven Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de tarieven in Incura. We kennen onderscheid in tarieflijsten voor: GGZ

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV...

Nadere informatie

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Abakus compleet handleiding

Abakus compleet handleiding Abakus compleet handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer) 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2010 Incura Pagina 1 / 19 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 2.1 Systeemcertificaat als randvoorwaarde...

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 3 Factureren stap voor stap... 7 3.1

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Abakus compleet Handleiding

Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik te nemen... 4 Registreren

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Handleiding: Postcode-Service Volgnummer: 17, versie 1.0. Incura Handleiding. Postcode-Service

Handleiding: Postcode-Service Volgnummer: 17, versie 1.0. Incura Handleiding. Postcode-Service Incura Handleiding Postcode-Service Inleiding De Postcode Service is een standaard service in Incura. Deze service zorgt ervoor dat de gebruiker alleen de postcode en huisnummer hoeft in te vullen, waarmee

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Incura Pro app activeren

Incura Handleiding (GGZ) Incura Pro app activeren Incura Handleiding (GGZ) Incura Pro app activeren - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van

Nadere informatie

Incura Handleiding. Tekstverwerker Gebruikersregistratie Correspondentie (Firefox)

Incura Handleiding. Tekstverwerker Gebruikersregistratie Correspondentie (Firefox) Incura Handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie Correspondentie (Firefox) Inleiding Deze handleiding beschrijft het opstarten van de ingebouwde tekstverwerker van Incura vanuit de webbrowser Firefox.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Patiëntdossier. Handleiding: Patiëntdossier Volgnummer: 3-GGZ, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Patiëntdossier. Handleiding: Patiëntdossier Volgnummer: 3-GGZ, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Patiëntdossier Handleiding: Patiëntdossier Inleiding Deze handleiding heeft als hoofddoel om kort wegwijs te worden in het patiëntdossier. Het patiëntdossier omvat zoveel mogelijkheden

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura 1 / 13 Inleiding Wanneer u een aanlevering heeft gedaan aan de DIS, dan kan het voorkomen dat deze aanlevering fouten bevat. Op het DIS

Nadere informatie

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden 2014 Incura Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe patiënten in Incura van een dossier

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding Incura Incura Pro app activeren

Handleiding Incura Incura Pro app activeren Handleiding Incura Incura Pro app activeren Incura 1 / 7 Inhoud... INLEIDING... 3 1 INCURA PRO APP INSTELLEN IN INCURA... 4 1.1 GEBRUIKERSBEHEER... 4 1.2 MEDEWERKER STAMGEGEVENS... 5 2 INCURA PRO APP DOWNLOADEN...

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Handleiding: CQ-Index Volgnummer: B4, versie 2.1. Incura Handleiding. CQ-index

Handleiding: CQ-Index Volgnummer: B4, versie 2.1. Incura Handleiding. CQ-index Incura Handleiding CQ-index Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de CQ-index binnen Incura. CQ-index, oftewel Consumer Quality Index (CQi), is een gestandaardiseerde onderzoeksmethode om

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag...

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag... Pauzes registreren Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen. Voor veel organisaties is het noodzakelijk om de rusttijden

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Handleiding Tekstverwerker Kopiëren, knippen, plakken, invoegen en slepen

Handleiding Tekstverwerker Kopiëren, knippen, plakken, invoegen en slepen Handleiding Tekstverwerker Kopiëren, knippen, plakken, invoegen en slepen Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht Handleiding Incura Controle op verzekeringsrecht 2010 Incura Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Controle op verzekeringsrecht... 3 2 Het COV-scherm... 4 2.1 COV op diverse plaatsen oproepbaar...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen.

Als u via een servicebureau wilt declareren, moet u eerst een aantal instellingen doen. Hoofdstuk 1 Servicebureau instellen en gebruiken Declaraties naar verzekeraars en patiëntnota's kunt u laten afhandelen door een servicebureau zoals NotaCollect of Famed (ook wel geschreven als "NotaCollect"

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren Handleiding Abakus Abakus Compleet app activeren Abakus Compleet Pagina 1 / 8 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus Compleet app instellen in Abakus Compleet... 4 Gebruikersbeheer... 4 Medewerker Stamgegevens...

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding Incura. Controlemeldingen

Handleiding Incura. Controlemeldingen Handleiding Incura Controlemeldingen 2010 Incura Pagina 1 / 37 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Eén op één controlemeldingen... 3 2 Algemene tips... 4 2.1 Er zit vaak een verband tussen meerdere controlemeldingen...

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer facturen

Handleiding Incura. Beheer facturen Handleiding Incura Beheer facturen 2010 Incura EPD Pagina 1 / 27 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Twee type facturen... 3 2 Opbouw Beheer facturen... 4 2.1 Navigatieopties... 5 2.2 Filters / zoekopties... 5

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Agenda afspraaktypes en planperiodes

Incura Handleiding (GGZ) Agenda afspraaktypes en planperiodes Incura Handleiding (GGZ) Agenda afspraaktypes en planperiodes Inleiding Deze handleiding beschrijft wat afspraaktypes en planperiodes zijn, hoe u aanmaakt en hoe u ze in uw Agenda inplant. Afspraaktypes

Nadere informatie

De knop Nieuw (inschrijfwizard)

De knop Nieuw (inschrijfwizard) De knop Nieuw (inschrijfwizard) Voor het inschrijven van nieuwe leden en relaties hebben wij de inschrijfwizard ontwikkeld. Deze heeft als doel het inschrijven van nieuwe leden en relaties eenvoudiger

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

1. Configuratie Servicefuntie

1. Configuratie Servicefuntie 1. Configuratie Servicefuntie 1.1. Toekennen van de servicefunctie Om service aan een artikel toe te kennen neem je de volgende stappen: - Klik op Bestanden - Klik op Artikelen - Selecteer een artikel

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding inkoopmodule. DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar

Handleiding inkoopmodule. DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar Handleiding inkoopmodule DSW Zorgverzekeraar Stad Holland Zorgverzekeraar 1 1.Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u via de digitale inkoopmodule van DSW Zorgverzekeraar/Stad Holland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Instructie. Facturatie

Instructie. Facturatie Instructie Facturatie 19 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Instellingen... 3 3 Facturen aanmaken... 4 3.1 Reguliere Inschrijvingen factureren... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie