Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1."

Transcriptie

1 Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen... 7 Betaalmethodes... 8 Verzekeringspakketten... 9 Praktijk is zelf verantwoordelijk voor opbouw van verzekeringspakketten-bestand Filtermogelijkheden in getoond overzicht Details van een verzekeringspakket BTW Tarifering Collectief onderhouden tarieven Tarieflijsten indelen per declarant Tarieflijsten indelen op patiëntniveau (zelfbetaler) Tarieven Kostenplaatsen Overige instellingen Globale instellingen Zoekinstellingen Financieel COV Praktijkinstellingen Tabblad Algemeen Tabblad Boekhouding Tabblad Facturering Factuurnummering Tabblad Vecozo Certificaten Contact Zelfhulp en handleidingen Abakus Compleet Pagina 2 / 30

3 Inleiding Middels deze handleiding wordt duidelijk gemaakt wat binnen Abakus compleet beheerd moet worden om optimaal gebruik te kunnen maken van Abakus compleet Financieel. Praktijkproducten, grootboekrekeningen, betaalmethodes, verzekeringspakketten, BTW, tarifering en kostenplaatsen passeren de revue. Van ieder onderdeel wordt separaat benoemd of en hoe het door de gebruiker ingesteld moet worden. Het is de bedoeling dat de gebruiker met de admin-rechten deze instellingen verzorgt. Na het doorlopen van deze handleiding bent u als beheerder van Abakus compleet bekend met de minimale condities die nodig zijn om het financiële gedeelte op orde te krijgen. Centraal daarin staan het onderhoud van de tarieflijsten, de prestatiecodes en de samenstelling van verzekeringspakketten. Het is essentieel doordrongen te zijn van de betekenis die er achter de diverse instellingen schuil gaat. Zo krijgt u antwoord op vragen zoals bijvoorbeeld: Wat u aan de beheerzijde van Abakus compleet moet instellen om te kunnen factureren naar de patiënt of Vecozo. Welke grootboekrekeningen in Abakus compleet zijn opgenomen en welke grootboekrekeningen in Abakus compleet Boekhouding terug te vinden zijn. Welke betaalmethodes in Abakus compleet worden gehanteerd. Hoe de verschillende verzekeringspakketten in Abakus compleet bekend worden gemaakt. Hoe u tarieflijsten kunt beheren. Hoe u een aparte tarieflijst maakt voor een behandelaar die andere tarieven hanteert. Hoe u een aparte tarieflijst maakt voor de patiënt (zelfbetaler). Hoe Zorgvergoedingen.com opgenomen is in Abakus compleet. Zodra u eenmaal de 'achterkant' van Abakus compleet hebt aangepast op uw praktijkwensen, zult u daarmee ook de basisvoorwaarde hebben ingesteld waarmee u kunt factureren richting de patiënt of Vecozo Abakus Compleet Pagina 3 / 30

4 Beheer financieel De financiële stamgegevens vinden we in aan de beheerzijde van Abakus compleet. Daar is het mogelijk een hoop zaken op uw voorkeuren aan te passen. Deze handleiding beperkt zich echter tot de financiële stamgegevens en de praktijkinstellingen. Overige mogelijkheden in dit segment van het programma worden hier niet besproken. Figuur 1 Route naar beheer financieel Ga voor het beheer van Abakus compleet Financieel vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel. Figuur 2 Mappen financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 4 / 30

5 Een nieuwe mappenstructuur ontvouwt zich in het nu volgende scherm waarop een zevental onderdelen zichtbaar zijn: 1. Prestaties. 2. Grootboekrekeningen. 3. Betaalmethodes. 4. Verzekeringspakketten. 5. BTW. 6. Tarifering. 7. Kostenplaatsen. Achter deze structuur gaat het gros van het inrichtwerk schuil dat nodig is om uw praktijk geschikt te maken voor het kunnen vastleggen van prestaties en het factureren naar onder meer Vecozo. In de volgende zeven paragraven wordt per onderwerp dieper ingegaan op ieder genoemd aspect en krijgt u tevens antwoord op de vraag of u in dat onderdeel instellingen moet wijzigen om financieel aan de slag te kunnen gaan. Sommige componenten worden namelijk door Abakus beheert, zodat uw interventie daarin niet nodig zal zijn. Desondanks lichten we ze even toe, om uw begrip van de materie te verhogen. Prestaties U hoeft voor dit onderdeel enkel aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie indien u gebruik maakt van een prestatiecode die niet op onze standaardlijst voorkomt. Onder het stamgegeven Prestaties is een overzicht te zien van alle beschikbare prestaties. Alle prestaties worden eenmaal beschikbaar gesteld bij ingebruikname van de Financiële Module. Mocht het desalniettemin wenselijk zijn om de bestaande codes aan te vullen of aan te passen, dan kan dit alleen voor codes met het zogenaamde eigenaarkenmerk Eigen. De codes met eigenaarkenmerk Standaard kunnen niet aangepast worden. Zij maken deel uit van de prestatiecodes die door Winbase worden onderhouden Abakus Compleet Pagina 5 / 30

6 Figuur 3 Prestatiecodes Figuur 3 laat zien hoe prestatiecodes kunnen worden gefilterd. De mogelijke filtering is op: Zoekterm: door een zoekterm op te geven kan het aantal prestatiecodes worden ingeperkt. Alleen die prestatiecodes worden getoond waarbij de zoekterm in de omschrijving voorkomt. Eenheid: geeft prestatiecodes op per eenheid behandeling, minuten of product. Grootboekrekening: filtert de prestatiecodes per grootboekrekening. Eigenaar: filtert op eigenaarkenmerk 'Standaard' of 'Eigen'. Inactieve/actieve prestatiecodes: het in- of uitschakelen van dit vinkje bepaalt of er respectievelijk enkel inactief of actief gezette prestatiecodes in het overzicht worden getoond. Prestatiecodes inactief zetten Het is mogelijk om prestatiecodes inactief te zetten die amper worden gebruikt, zodat ze geen vervuiling opleveren in uw overzichten wanneer er vanuit de patiëntdossiers naar beschikbare codes wordt gezocht. Klik hiertoe op de regel van de prestatiecode die u niet meer terug wenst te zien in het patiëntdossier of de in agenda en klik vervolgens op de knop Actief/Inactief (zie Figuur 4) Abakus Compleet Pagina 6 / 30

7 Figuur 4 Inactief zetten van prestaties Als resultaat verdwijnt het vinkje in de kolom 'Actief'. U zult de betreffende prestatiecode niet langer aantreffen in de patiëntdossiers of de agenda. NB: scheelt er iets aan de prestatiecode waarmee moet worden gefactureerd en er valt aan de opgevoerde prestatiecodes binnen het patiëntdossier niets merkwaardigs te ontdekken, dan moet het antwoord in dit onderdeel van Abakus compleet worden gevonden. Het is in zo'n geval tevens mogelijk dat de hier gevonden prestatiecode niet voorkomt op de tarieflijst van het verzekeringspakket van de patiënt. Grootboekrekeningen U hoeft voor dit onderdeel niet noodzakelijk aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie. In het stamgegeven Grootboekrekeningen worden de grootboekrekeningen beheerd waarop vanuit Abakus compleet geboekt kan worden in de module Abakus compleet Boekhouding. In het Financiële Beheer van Abakus compleet worden uitsluitend de basisgegevens van de omzetrekeningen beheerd. Het gaat hier om de vaste range van rekeningnummers (80001 t/m 80998). De meer specifieke boekhoudkundige kenmerken vinden we terug in de Abakus compleet Boekhouding. Daarom wordt bedoeld: alle rekeningnummers buiten de hiervoor genoemde range. U heeft naar die rekeningnummers in Abakus compleet verder geen omkijken. De grootboekrekeningen buiten deze range worden geheel binnen Abakus compleet Boekhouding beheerd Abakus Compleet Pagina 7 / 30

8 Figuur 5 Grootboekrekeningen Om de beschikbare grootboekrekeningen te kunnen inzien gaat u vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel -> Grootboekrekeningen. Het is, waar u dat wenst, mogelijk hier zelf eigen grootboekrekeningen te definiëren, maar voor het standaardgebruik van Abakus compleet Financieel is dit niet per se noodzakelijk. Betaalmethodes U hoeft voor dit onderdeel niet noodzakelijk aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie. In het stamgegeven Betaalmethode wordt bijgehouden hoe een prestatie vanuit Abakus compleet wordt gefactureerd. Deze betaalmethodes worden eenmaal vanuit een standaard beschikbaar gesteld bij ingebruikname van de Financiële Module van Abakus compleet en kan verder niet worden aangepast. Het is wel mogelijk om eigen betaalmethodes toe te voegen. Het onderscheid zit hem in het eigenaarkenmerk Standaard of Eigen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een variant aan te maken voor een betaalmethode op rekening waarbij het betaaltermijn kan afwijken. Eveneens is het mogelijk om betaalmethodes te inactiveren welke men niet wenst te gebruiken bij facturatie Abakus Compleet Pagina 8 / 30

9 Figuur 6 Betaalmethodes Om een eigen betaalmethode aan te maken gaat u vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel -> Betaalmethodes. Klik op de knop Nieuw. Vul in het scherm dat verschijnt in Een korte Code waaraan de betaalmethode te herkennen valt. Een Omschrijving. Een Betaaltermijn in dagen. Klik op de knop Bewaren. Figuur 7 Betaalmethodes aanmaken Verzekeringspakketten Voor dit onderdeel is het van belang actief op de hoogte te blijven van wijzigingen in verzekeringspakketten teneinde deze tijdig door te voeren in de aanwezige verzekeringspakketten binnen Abakus compleet. We bevelen aan om eerst overtuigd te zijn van het huidige bestand aan verzekeringspakketten in dit segment van Abakus compleet alvorens u uw eerste facturatie opstart Abakus Compleet Pagina 9 / 30

10 Praktijk is zelf verantwoordelijk voor opbouw van verzekeringspakketten-bestand Verzekeringsgegevens in Abakus compleet worden per pakket geregistreerd, zoals die o.a. door de COV worden aangereikt. Gevolg is onder meer dat de basisverzekering en aanvullende verzekeringen gescheiden in de dossiers worden weergegeven. Initieel zullen nog niet alle denkbare verzekeringspakketten in uw systeem aanwezig zijn. Dit bestand moet groeien op basis van de door u aangereikte informatie die u ontvangt via de patiënt of beter gezegd: Vecozo. Er is géén centrale bron voor de lijst met geldige pakketten. Met andere woorden: elke praktijk verzorgt zelf de opbouw van een bestand met verzekeringspakketten. Als u bijvoorbeeld geen patiënten in uw praktijk heeft die via OOM zijn verzekerd, en er dient zich dan toch een patiënt aan met een verzekeringspakket bij OOM, dat u dan pas deze verzekeringsgegevens in Abakus compleet zal zetten. Eenmaal opgevoerd in uw bestand van beschikbare verzekeringspakketten is een latere aanvulling niet meer nodig. Wat wel van belang is, is dat er geldige tarieflijsten aan de verschillende verzekeringspakketten hangen. Hoe dit in z'n werking gaat en wat u ervoor moet doen om die tariefinformatie op orde te krijgen leest u verderop. Filtermogelijkheden in getoond overzicht Voor de reeds opgenomen verzekeringspakketten nemen we u mee naar de plaats in Abakus compleet waar deze pakketten worden onderhouden. Gaat u vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel -> Verzekeringspakketten. Figuur 8 verzekeringspakketten 2014 Abakus Compleet Pagina 10 / 30

11 U komt terecht in een overzichtsscherm waar reeds een aantal pakketten zichtbaar kunnen zijn. Dit overzicht kent een aantal filtermogelijkheden: Zoekterm: middels een vrij in te geven zoekterm kunt u het overzicht inperken. Type: u heeft hier de keuze uit Basis en Aanvullend. Jaar: U kunt hier het jaar selecteren waarvan u de verzekeringspakketten getoond wilt hebben. Met polis info: U kunt hier het onderscheid maken tussen met info en zonder info. Relevante polis info: U kunt hier het onderscheid maken tussen relevant en niet relevant. Relevante polisinfo is informatie die voor de fysiotherapie interessant is, en niet relevantie info niet (bijvoorbeeld tandartsverzekeringen). Het is tevens mogelijk dat het initieel getoonde overzicht bij u nog leeg is. In dat geval kan het zijn dat u bij nog geen enkel patiëntdossier de COV heeft gedraaid. Details van een verzekeringspakket Ieder verzekeringspakket heeft zijn eigen kenmerken. Deze kunnen worden opgevraagd door het verzekeringspakket in het overzicht van verzekeringspakketten te selecteren en vervolgens te klikken op de knop 'Details' (zie Figuur 9) Figuur 9 Detailscherm verzekeringspakket In dit detailscherm is het enkel mogelijk wijzigingen aan te brengen in het kader 'Algemeen'. De polisinformatie is niet wijzigbaar. Laatstgenoemde informatie komt beschikbaar indien er een koppeling is met zorgvergoedingen.com. BTW Traditioneel zijn de meeste fysiotherapiepraktijken niet BTW-plichtig. Indien die situatie ook op uw praktijk van toepassing is, kunt u deze paragraaf direct overslaan. Maakt uw praktijk wel gebruik van BTW dan kunt u binnen Abakus compleet enkel gebruik maken van de drie codes met het eigenaarkenmerk 'Standaard'. Eigen codes kunt u niet aanleggen Abakus Compleet Pagina 11 / 30

12 Figuur 10 BTW overzicht U kunt de getoonde codes enkel inactief zetten. Dit doet u door de BTW code in het overzicht te selecteren waarna u op de knop 'Actief/Inactief' kunt klikken. Het is ook mogelijk dit te doen vanuit het detailscherm van de BTW code (zie Figuur 11). Figuur 11 Detailscherm BTW Tarifering Voor dit onderdeel is het noodzakelijk om bij aanvang van het gebruik van Abakus compleet Financieel een aantal tarieflijsten in uw systeem bekend te maken van de zorgverzekeraars. Deze tarieflijsten aanmaken is op zichzelf niet bijster veel werk, maar ze moeten er wel even zijn voordat u kunt factureren. Het is tevens mogelijk dat deze handelingen door ons reeds tijdens de conversie zijn verricht. In dat geval is het meeste werk al gedaan, maar adviseren wij u toch deze paragraaf door te nemen, zodat u zelf tarieflijsten kunt inbrengen of aanpassen wanneer dat nodig is. Het onderdeel Tarifering bestaat uit drie onderdelen: Tarieflijsten Collectief onderhouden tarieven Tarieven 2014 Abakus Compleet Pagina 12 / 30

13 Het beste kan worden begonnen met het aanmaken van de tarieflijsten van de zorgverzekeraars. Deze zijn reeds beschikbaar en voorzien van de bijbehorende tarieven, maar moeten wel nog even in het systeem worden ingelezen. Dit inlezen heet binnen Abakus 'doorvoeren'. U staat nu op het punt dit doorvoeren te beginnen. De meest logische volgorde van inrichting is: eerst de tarieflijsten per zorgverzekeraar bekend maken dan de tarieflijsten indelen per declarant tenslotte op patiëntniveau Collectief onderhouden tarieven Ga in Abakus compleet vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel -> Tarifering -> Collectief onderhouden tarieven. Het volgende overzicht verschijnt: Figuur 12 Doorvoeren tarieven U kunt hier tarieven doorvoeren per jaar, per concern (zie Figuur 13) of per zorgverzekeraar (zie Figuur 14). Figuur 13 Doorvoeren tarieven gehele concern 2014 Abakus Compleet Pagina 13 / 30

14 Figuur 14 Zorgverzekeraar Selecteer een Zorgverzekeraar waarvan de tarieflijsten nog niet in Abakus compleet bekend zijn, kies de brontarieflijst (soms is dit er maar 1). Mochten er meerdere keuzes beschikbaar zijn in de lijst achter 'Bron tarieflijst' klikt u dan op het 'i'-icoontje ( ) achter 'Bron tarieflijst'. Een nieuwe popup verschijnt met daarin de tarieven die geldig zijn bij deze zorgverzekeraar (zie Figuur 15). Figuur 15 Bronlijst tarieven Klik op knop Doorvoeren wanneer u meent de juiste selecties te hebben gemaakt. Of klik op de knop Doorvoeren voor gehele concern indien u de gekozen tarieflijst voor alle zorgverzekeraars die onder deze hoofdverzekeraar vallen in één keer wil doorvoeren. Zo'n situatie gaat bijvoorbeeld op voor het concern Achmea (zie Figuur 16) Abakus Compleet Pagina 14 / 30

15 Figuur 16 Selecties doorvoeren U bepaalt zelf voor welke zorgverzekeraars u de gekozen tarieflijst wilt laten gelden. Vink simpelweg de zorgverzekeraar aan waaraan u de lijst wenst toe te voegen. U krijgt een melding dat de tarieven zijn doorgevoerd en als u op OK klikt, keert u terug naar het overzicht. Zo kunt u dat voor elk concern of zorgverzekeraar doen. Onder de tarieflijsten kunt u alle doorgevoerde tarieflijsten met bijbehorende tarieven terugvinden. Tarieflijsten indelen per declarant Wanneer u gewoon bent een afwijkend tarief te hanteren voor bepaalde behandelaars binnen uw praktijk, dan is het eveneens mogelijk om dat hier binnen het beheer van Abakus compleet in te stellen. Ga in Abakus compleet vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel -> Tarifering -> Tarieflijsten. Klik opnieuw op de knop 'Doorvoeren' en volg alle stappen zoals al eerder beschreven. Kies de tarieflijst bij de juiste zorgverzekeraar waarbij u de tarieven wilt laten afwijken voor een bepaalde behandelaar. Let op! Wacht in dit geval met het daadwerkelijk doorvoeren. Nu gaan we namelijk juist wel iets doen met de opties onder het kopje 'Geldigheid', in tegenstelling tot voorgenoemde paragaaf Abakus Compleet Pagina 15 / 30

16 Kies nu achter 'Betreft declarant' de behandelaar binnen uw praktijk waarvoor u de tarieven wilt laten afwijken (zie Figuur 17). Figuur 17 Tarieflijst doorvoeren specifieke declarant Stel indien wenselijk ook een 'Verzuimpercentage' in. Klik op één van de twee knoppen om door te voeren. Afhankelijk van of dit op gaat voor het gehele zorgverzekeraarconcern kiest u hier enkel voor 'Doorvoeren' of juist voor 'Doorvoeren voor gehele concern' als u voor de optie 'concern' heeft gekozen. Hiermee hebben we een tarieflijst ingesteld voor deze specifieke declarant, maar daarmee is de tarieflijst nog niet anders in tariefopbouw. Klik daarom op de knop 'Terug'. Dubbelklik vervolgens de zojuist aangemaakte tarieflijst. Het detailscherm van deze nieuwe tarieflijst wordt in het scherm getoond (zie Figuur 18). U ziet onder het kopje 'Geldigheid' dat deze tarieflijst enkel geldt voor de gekozen declarant. Figuur 18 Detailscherm tarieflijst met specifieke declarant Nu is het interessant te weten welke tarieven er voor deze tarieflijst zijn ingevoerd. Klik daartoe op de knop 'Toon tarieven' Abakus Compleet Pagina 16 / 30

17 Hiermee komt u terecht in het overzichtscherm van de tarieven waar u ook had gekomen indien u de volgende route had gekozen: Dashboard -> Stamgegevens -> Financieel -> Tarifering -> Tarieven. Echter, op dit overzicht is reeds een filter toegepast waardoor we zuiver de tarieven zien die geldig zijn voor de lijst die wij zojuist hebben aangemaakt voor die specifieke declarant. Wij beperken ons voor nu op het kunnen aanpassen van enkele tarieven die we afwijkend willen laten zijn voor deze behandelaar. Klik daartoe op de knop 'Wijzigen'. In het overzichtscherm zijn nu een aantal velden bewerkbaar gemaakt in de kolom 'Tarief' waardoor u daar gewenste tarieven kunt opgeven (zie Figuur 19). Figuur 19 Aanpassen tarief Klik op de knop 'Bewaren' zodra u klaar bent met het aanpassen van deze declarant specifieke tarieflijst Abakus Compleet Pagina 17 / 30

18 Tarieflijsten indelen op patiëntniveau (zelfbetaler) Een aparte tarieflijst aanmaken voor uw zelfbetalers is eigenlijk heel eenvoudig. Ga in Abakus compleet vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel -> Tarifering -> Tarieflijsten. Klik op nieuw. Kies de naam voor de nieuwe tarieflijst bij omschrijving. Houdt dit eenvoudig, kies bijvoorbeeld voor 'Zelfbetaler' (zie Figuur 20). Figuur 20 Aanmaken tarieflijst zelfbetaler Klik op bewaren. Hiermee hebben we een tarieflijst ingesteld voor de patiënt als zelfbetaler, maar daarmee zijn er nog geen tarieven gekoppeld. Dubbelklik vervolgens de zojuist aangemaakte tarieflijst van de zelfbetaler. Er staan hier nog geen tarieven gekoppeld (zie Figuur 21). Figuur 21 Tarieven toevoegen aan eigen tarieflijst 2014 Abakus Compleet Pagina 18 / 30

19 Hiermee komt u terecht in het overzichtscherm van de tarieven waar u ook had gekomen indien u de volgende route had gekozen: Dashboard > Stamgegevens > Financieel > Tarifering > Tarieven. Klik op nieuw. Vul de prestatiecode, het tarief en eventueel het verzuimbedrag of verzuimpercentage in (zie Figuur 22). Klik op de knop 'Bewaren' zodra u klaar bent met het aanpassen van de zelfbetaler tarieflijst. Figuur 22 Tarieven doorvoeren Tarieven Voor een overzicht van de beschikbare tarieven en de mogelijkheid tot het aanpassen ervan nemen we u mee naar het tarievenoverzicht. Ga in Abakus compleet vanuit het Dashboard naar Stamgegevens -> Financieel -> Tarifering -> Tarieven (zie Figuur 23) 2014 Abakus Compleet Pagina 19 / 30

20 Figuur 23 Tarievenoverzicht Figuur 23 laat zien hoe tarieven kunnen worden gefilterd. De mogelijke filtering is op: Zoekterm: door een zoekterm op te geven kan het aantal tarieven worden ingeperkt. Alleen die tarieven worden getoond waarbij de zoekterm in de omschrijving voorkomt. Tarieflijst: hiermee kan worden gezocht op tarieven die tot één specifieke lijst behoren. Declarant: hiermee kunnen tarieven worden gevonden die door één specifieke behandelaar worden toegepast. Debiteur: Hier staat de debiteur aangegeven zoals is aangeven bij de tarieflijst. De tarieven kunnen van toepassing zijn op verzekeraar, alle patiënten, alle personen, alle organisaties of op een specifieke debiteur. Toon inactieve tarieflijsten: deze optie zal, mits aangevinkt, ook de inactieve tarieflijsten tonen. Periode: middels deze selectie kan het getoond overzicht worden gestuurd op de geldigheidsperiode van de beschikbare tarieven. Kiest u bijvoorbeeld voor 'Dit jaar' dan worden alleen de tarieven van dit jaar getoond. Kiest u daarvoor in de plaats echter voor een vrije selectie dan bent u vrij om in de twee velden eronder een eigen tijdspanne op te geven. De andere opties zijn 'Peildatum' en 'Vorig jaar'. Datum van: in dit veld kan een begindatum worden opgegeven indien er bij de 'Periode' is gekozen voor 'Vrij' of 'Peildatum'. In de andere gevallen is dit veld grijs gestuurd en kan in laatst genoemde situatie niet worden aangepast. Datum t/m: in dit veld kan alleen een einddatum worden opgegeven indien er bij de 'Periode' is gekozen voor 'Vrij'. In de andere gevallen is dit veld grijs gestuurd en kan dan niet worden aangepast. Knop 'Nieuw': met deze knop kunt u nieuwe tarieven aanmaken Abakus Compleet Pagina 20 / 30

21 Knop 'Wijzigen': met deze knop kunt u tarieven wijzigen. Hiervoor moet u wel eerst een tarief in het getoond overzicht selecteren. Knop 'Annuleren': was u bezig met het wijzigen van een tarief, maar u ziet af van de gedane aanpassing, dan kunt u dit met de knop 'Annuleren' ongedaan maken. Knop 'Details': door op deze knop te klikken opent het detailscherm van een tarief, indien u deze in de lijst heeft geselecteerd. Knop 'Verwijderen': met deze knop kunt u een geselecteerd tarief verwijderen. Navigatieopties: met deze knoppen kunt u door de getoonde resultaatpagina's van het overzichtscherm bladeren. Knop 'Afdrukken: wilt u het getoond overzicht afdrukken, dan gebruikt u daarvoor deze knop. Let op: u drukt daarmee alleen de huidige pagina van het overzicht af dat op dit moment op uw scherm wordt getoond. Kostenplaatsen U hoeft en kunt voor dit onderdeel nog geen aanpassingen te maken voorafgaand aan de facturatie. In het stamgegeven Kostenplaatsen worden de kostenplaatsen beheerd die in de Abakus compleet Boekhouding kunnen worden ingezet. Op het ogenblik is het al wel mogelijk om nieuwe kostenplaatsen aan te maken, maar veel heeft u daar nu nog niet aan. Een koppeling met de elementen in de Boekhouding is nog niet aanwezig. Het overzichtscherm met kostenplaatsen kunt u vinden door vanuit het Dashboard te navigeren naar Stamgegevens -> Financieel -> Kostenplaatsen. U komt terecht in een overzicht gelijk aan hoe dat is weergegeven in Figuur 24. Figuur 24 Kostenplaatsen aanmaken Nieuwe kostenplaatsen kunnen worden aangemaakt door te klikken op de knop 'Nieuw' Abakus Compleet Pagina 21 / 30

22 Overige instellingen Naast de stamgegevens, die in het vorige hoofdstuk uitgebreid zijn behandeld, zijn er in het beheer van Abakus compleet nog een aantal andere instellingen mogelijk. Ten aanzien van de facturatie is het van belang ook dit deel goed te hebben verzorgd. Een aantal van deze instellingen zijn waarschijnlijk reeds door ons tijdens de conversie van uw administratieve softwarepakket naar Abakus compleet. Desondanks valt het sterk aan te bevelen bekend te zijn met de onderdelen die in dit hoofdstuk aan bod komen. Samenhang tussen de instellingen Er zijn 3 niveaus binnen de instellingen: Globale instellingen: instellingen die gelden voor uw hele Abakus compleet-systeem. Praktijkinstellingen: instellingen die eveneens voor het hele systeem opgaan, maar strikter zijn gebonden aan uw praktijk. Met name facturatie- en boekhoudinstellingen en instellingen die gelden voor de opbouw van de dossiers ongeacht wie de ingelogde gebruiker is. Het accent ligt hier duidelijk op het financiële aspect. Deze instellingen worden benaderd via de praktijk-agb. In die situatie is het zelfs mogelijk dat één Abakus compleet-installatie meerdere pratijk-agb s kent. Gebruikersinstellingen: instellingen zoals gewenst door de ingelogde gebruiker. Dit betreft voornamelijk agendaweergave. Globale instellingen Het beheeronderdeel Globale instellingen kunt u vinden door vanuit het Dashboard te navigeren naar Instellingen > Globale instellingen (Figuur 25) Figuur 25 Globale instellingen 2014 Abakus Compleet Pagina 22 / 30

23 Dit is een lang scherm dat vooral bestaat uit een aantal deelvensters. Om te kunnen factureren zult u niet aan al deze deelvensters aandacht hoeven besteden. Onderstaande subparagrafen leiden u door de onderdelen. Zoekinstellingen U kunt hier voor de praktijk instellen of u alle patiënten wilt tonen in uw patiëntlijst of alleen de actieve patiënten (degenen waarbij nog geen afsluitdatum is ingevuld op het declaratieformulier). Financieel Het deelvenster Financieel is een beduidend uitgebreider deel van dit scherm (zie Figuur 26). Figuur 26 Deelvenster financieel De volgende zaken kunnen hier worden ingesteld: Indienwijze: hier kan worden bijgehouden op welke manier naar de verschillende debiteuren zal worden gefactureerd. Factuurlayout: de hier opgegeven sjablonen verwijzen naar de grafische factuuropmaak die voor uw praktijk wordt gehanteerd. Mocht u daar een ander sjabloon voor willen instellen dan kunt u deze zelf opmaken via : Dashboard -> Stamgegevens -> Correspondentie -> Sjablonen. Kiest u daarbij tijdens het aanmaken van het factuursjabloon wel voor het sjabloontype Factuur. Na het aanmaken van zo n sjabloon zal deze achter Standaard factuursjabloon of Standaard contante betaling sjabloon selecteerbaar zijn. Bij groepeer prestaties krijgt u dezelfde prestatiecodes gegroepeerd te zien op uw factuur. Betaalmethode: hier kan de standaard betaalmethode worden geselecteerd waar u bij de zelfbetaler gebruik van wilt maken. COV Het vinkje dat kan worden gezet in deelvenster COV vangt af of er standaard een COV controle op de achtergrond moet worden uitgevoerd zodra er een nieuw patiëntdossier in Abakus compleet wordt aangemaakt (zie Figuur 27) Abakus Compleet Pagina 23 / 30

24 Figuur 27 Deelvenster COV Praktijkinstellingen De Praktijkinstellingen kunt u vinden door vanuit het Dashboard te navigeren naar Instellingen -> Praktijkinstellingen. U komt op een scherm terecht zoals is weergegeven in Figuur 28. Figuur 28 Praktijkinstellingen U ziet direct dat de praktijkinstellingen worden benaderd via de praktijk-agb. In het gegeven voorbeeld in Figuur 28 is rekening gehouden met meerdere praktijk-agb s, maar in de regel zal er vaak toch maar één AGB-code staan vermeld. Dubbelklik op uw eigen praktijk-agb om het detailscherm van de praktijkinstellingen op te roepen. We lopen ieder tabblad even door en geven daarbij aan welke onderdelen van toepassing zijn om ingericht te hebben alvorens we kunnen gaan factureren. Tabblad Algemeen Op het tabblad Algemeen treffen we drie deelvensters aan die alle drie invloed hebben op de eerste standaard prestatiecodes. Dit zijn prestatiecodes die automatisch kunnen worden aangemaakt zodra u voor een patiënt in Abakus compleet een afspraak maakt. Immers: een afspraak levert een declaratieregel op bij de behandelingen in het dossiergedeelte. In de regel zult u - met name bij de eerste keren dat u de patiënt ziet - vaak dezelfde prestatiecodes willen vullen. Daarom is het handig om de prestatiecodes die u anders toch had ingevoerd, reeds voor u in het dossier klaar te zetten. Situationeel kunt u altijd de aanvullende prestaties die u t.a.v. de patiënt verricht, handmatig invoeren bij de afspraak in de agenda. We maken bij de standaard prestatiecodes onderscheid in de volgende drie standaarden: Standaard prestatiecode(s) 1e behandeling DT Standaard prestatiecode(s) 1e behandeling verwijzing Standaard prestatiecode(s) 2e en volgende behandeling(en) 2014 Abakus Compleet Pagina 24 / 30

25 U kunt de standaard prestatiecode(s) zelf eenvoudig aanpassen door een prestatiecode die in één van de deelvensters staat aan te klikken en op de knoppen 'Details' of 'Verwijderen' te klikken. Wilt u een nieuwe standaard prestatiecode opvoeren dan gebruikt u daarvoor de knop 'Nieuw'. Vergeet niet om op de knop 'Bewaren' te klikken om de aanpassingen op te slaaan. Tabblad Boekhouding Op het tabblad Boekhouding hoeft u zelf niets aan te passen. Wanneer Abakus compleet door ons voor uw praktijk wordt ingericht om ermee te kunnen werken, zullen wij hier een aantal instellingen moeten verzorgen die, eenmaal gezet, niet meer hoeven te worden aangepast. Dit zijn een aantal verreisten die onder andere... de koppeling naar de Abakus compleet Boekhouding mogelijk maken welke rechtsvorm van toepassing is wanneer uw administratie in Abakus compleet is begonnen wanneer de laatste controle op betaalstatus is geweest Tabblad Facturering Op het tabblad Facturering zijn een aantal instellingen verreist die in principe maar één keer hoeven te worden gezet en veelal ook in overleg met u door ons worden verzorgd. Figuur 29 laat zien welke mogelijkheden allemaal ten behoeve van de Facturering kunnen worden ingesteld. Dit is ook de plaats binnen Abakus compleet waar u de controle heeft over de factuurnummering Abakus Compleet Pagina 25 / 30

26 Figuur 29 praktijkinstellingen facturering Dit tabblad bevat de volgende opties: Praktijkinitialen: de intialen die u hier op kunt geven, zou u in de factuurnummering terug kunnen laten komen. Praktijknummer: dit is een uit twee posities bestaand nummer dat logisch opvolgend is en inherent oploopt met het aantal praktijken die op uw Abakus compleetsysteem van toepassing zijn. Heeft u maar één praktijk-agb, dan zult u hier niet mee te maken krijgen. Voor meer complexe fysiotherapeutische organisaties die gebruik maken van bijvoorbeeld dependances of zijn opgenomen in een stichting is deze nummering van toepassing. Ook dit nummer komt terug in de factuurnummering. Factureren als zorginstelling: deze optie moet worden aangevinkt indien er niet onder de AGB van de zorgverlener moet worden gefactureerd, maar onder de AGB van de praktijk. Factoring gebruiken: Als u deze optie aanvinkt, komt er een blok bij waarbij u uw factoringgegevens kunt invullen, zie figuur 30 (en de handleiding factoring) Abakus Compleet Pagina 26 / 30

27 Figuur 30 Factoring gebruiken Handmatig Vecozo downloaden: deze optie maakt mogelijk dat er bij het indienen van de facturatie nog geen facturen naar Vecozo worden gestuurd. BTW-plichtig: deze optie hoeft alleen te worden aangevinkt indien uw praktijk BTW-plichtig is. In de regel komt dat in de beroepsgroep fysiotherapie niet of nauwelijks voor. Toch is er met deze mogelijkheid rekening gehouden. Daarnaast is er de mogelijkheid de standaard declarant bij een nieuwe overeenkomst in te stellen. Dit houdt in dat u kan aangeven of er in de facturatie moet worden gefactureerd als... Instelling: in dit geval zal altijd worden gefactureerd vanuit de praktijk-agb. Specifieke declarant: in deze situatie kunt u onder 'Naam declarant' aangeven vanuit welke therapeut zal worden gefactureerd. Dan maakt het niet uit welke andere therapeut binnen de praktijk de prestatiecodes heeft ingevoerd. Er zal dan altijd vanuit de geselecteerd therapeut worden gedeclareerd. Verantwoordelijk behandelaar: wanneer er voor deze optie wordt gekozen, zal er altijd vanuit de therapeut worden gefactureerd die op de behandelepisode als verantwoordelijk behandelaar staat opgegeven. Tenslotte bevat dit tabblad een uitgebreid onderdeel waarmee de samenstelling van het factuurnummer kan worden bepaald. Let op: Met name bij dit onderdeel is het van groot belang om hier in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te hebben hoe de opbouw van dat nummer eruit moet gaan zien. Wanneer hier niet nauwkeurig mee wordt omgesprongen en vooraf wordt bepaald hoe die nummering eruit moet gaan zien, kan dit grote gevolgen hebben voor het overzicht later in uw boekhouding Abakus Compleet Pagina 27 / 30

28 Factuurnummering Bij het samenstellen van het factuurnummer heeft u de volgende mogelijkheden: 1. Praktijknummer (PP): dit hokje aanvinken betekent dat het praktijknummer wordt opgenomen in het factuurnummer. Het praktijknumer is een onveranderbaar veld dat we eerder al tegenkwamen in het deelvenster Opties. Het praktijknummer neemt twee posities in. Vooralsnog is dat geen keuze en staat deze altijd aan. 2. Eeuw (EE): dit hokje aanvinken betekent dat de eeuw wordt opgenomen in het factuurnummer. De eeuw neemt twee posities in. 3. Jaar (JJ): dit hokje aanvinken betekent dat het jaar wordt opgenomen in het factuurnummer. Het jaar neemt twee posities in. 4. Maand (MM): dit hokje aanvinken betekent dat de maand wordt opgenomen in het factuurnummer. De maand neemt twee posities in. 5. Nummer (nn n): dit hokje aanvinken betekent dat er een oplopend nummer wordt opgenomen in het factuurnummer. Het vinkje in dit hokje zal altijd aan staan. Het aantal posities kunt u zelf bepalen en mag variëren tussen de 2 en 10 posities. 6. Totaal: hier wordt bijgehouden uit hoeveel posities het factuurnummer inmiddels zal bestaan. Let op: de totale lengte van het factuurnummer mag niet meer bedragen dan 10 posities. 7. Voorbeeld: de hierboven genoemde factuurnummergegevens staan met een code afgekort. Middels dit voorbeeld wordt een idee gegeven hoe de nummering er uiteindelijk uit komt te zien. 8. Beginnummer reeks: deze optie dient ertoe om een beginwaarde te kunnen opgeven voor de nummering. Had u reeds een nummerreeks openstaan voordat u met Abakus compleet begon, dan kan hier worden bepaald vanaf welk nummer verder moet worden geteld. Tijdens het proces van aangesloten worden op Abakus compleet kan dit beginnummer nog wel eens een paar keer moeten worden gewijzigd. 9. Scheidingstekens (max.3): indien het wenselijk is dat er achter het factuurnummer nog een toevoeging wordt geplaatst, kan er een scheidingsteken worden gedefinieerd. Dit scheidingstekens mag maximaal uit 3 posities bestaan. Bijvoorbeeld: PPEEJJnnnn/DD. Hierbij is de / het scheidingsteken. De hier opgegeven tekens hebben geen invloed op de maximale nummerlengte van 10 posities waaruit het factuurnummer mag bestaan. 10. Praktijkinitialen (II): dit hokje aanvinken betekent dat de praktijkinitialen worden opgenomen in het factuurnummer. De praktijkinitialen is een vrij veld dat we eerder al tegenkwamen in het deelvenster Opties. De praktijkinitialen nemen twee posities in. De hier opgegeven initialen hebben geen invloed op de maximale nummerlengte van 10 posities waaruit het factuurnummer mag bestaan. 11. Declarantcode (DD): dit hokje aanvinken betekent dat de declarantcode worden opgenomen in het factuurnummer. De declarantcode is een vrij veld dat we eerder al tegenkwamen in het deelvenster Opties. De declarantcode neemt twee posities in. De hier opgegeven code hebben geen invloed op de maximale nummerlengte van 10 posities waaruit het factuurnummer mag bestaan. 12. Weergave: hier wordt een voorbeeld getoond van de totale opmaak van het factuurnummer. Daarin zijn zowel de 10 posities opgenomen waaruit het nummer mag bestaan èn de aanvullende markeren genoemd onder 9, 10 en Abakus Compleet Pagina 28 / 30

29 Tabblad Vecozo Certificaten Op het tabblad Vecozo Certificaten vinden we het Vecozo systeemcertificaat terug. Dit scherm voorziet in een eenmalige handeling waarbij we het certificaat aan uw systeem bekend gaan maken. Dit wordt reeds door ons voor u gedaan zodra u op Abakus compleet over gaat. Staat er geen certificaat in dit scherm, dan doen we het volgende: Klik hier op de knop Nieuw certificaat. Een popup verschijnt zoals getoond in Figuur 31. Figuur 31 Vecozo certificaat installeren Klik op het vergrootglasicoontje achter het veld bij Certificaat. Haal het certificaat op vanaf uw computer. Klik op de knop Sluiten. De certificaatnaam staat nu achter het veld bij Certificaat. Geef nu het wachtwoord op dat u nodig heeft om het certificaat te mogen gebruiken. Klik op Bewaren. Klik nog eenmaal op Bewaren in het scherm waarnaar u bent terug gekeerd. Uw Abakus compleet systeem is nu voorzien van een Vecozo certificaat Abakus Compleet Pagina 29 / 30

30 Contact Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Abakus compleet helpdesk. Telefonisch: Maandag t/m Vrijdag 09:00 tot 17:00 uur Zelfhulp en handleidingen Abakus compleet heeft ook een eigen helpsite voor het EPD-gedeelte. U kunt daar komen door vanuit het Abakus-EPD bovenin op help help te klikken Abakus Compleet Pagina 30 / 30

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV...

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 3 Factureren stap voor stap... 7 3.1

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds)

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de contracten in Incura. Er wordt uitgelegd hoe u contracten aanmaakt per concern.

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren Incura opstarten Extra gebruikers activeren 2010 Incura Pagina 1 / 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Medewerkers koppelen... 4 3 Rechten toekennen aan het gebruikersaccount... 6 4 Wachtwoord wijzigen... 9 4.1

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Handleiding: Invoeren tarieven Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de tarieven in Incura. We kennen onderscheid in tarieflijsten voor: GGZ

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer facturen

Handleiding Incura. Beheer facturen Handleiding Incura Beheer facturen 2010 Incura EPD Pagina 1 / 27 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Twee type facturen... 3 2 Opbouw Beheer facturen... 4 2.1 Navigatieopties... 5 2.2 Filters / zoekopties... 5

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2010 Incura Pagina 1 / 19 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 2.1 Systeemcertificaat als randvoorwaarde...

Nadere informatie

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren Handleiding Incura Jaarwerk Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren 2013 Incura Fysio Pagina 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Tarieven voor het nieuwe jaar doorvoeren... 4 2.1 Brontarieven... 5

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet Handleiding Abakus Starten met Abakus Compleet 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus compleet voor het eerst opstarten... 4 Met welke gegevens log ik in op Abakus

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt Handleiding Incura Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 31 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 2 Verzekeringen... 4 2.1 Nieuw verzekeringspakket

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Abakus compleet handleiding

Abakus compleet handleiding Abakus compleet handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer) 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

1 Een factuur crediteren

1 Een factuur crediteren 1 Een factuur crediteren Waarom wilt u crediteren? U wilt crediteren omdat u ten onrechte teveel heeft gefactureerd aan uw klant. Wanneer gaat u een (deel van de) factuur crediteren? 1. Als de verzekeraar

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Incura. Macro s aanmaken.

Handleiding Incura. Macro s aanmaken. Handleiding Incura Macro s aanmaken. 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Het begrip macro... 3 2 Macro s koppelen... 4 3 Macro s personaliseren.... 8 3.1 Een bestaande macro

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities Handleiding: Facturatiecondities Inleiding Met deze handleiding heeft u een checklist in handen waarmee u controleert of in Incura alles is voorbereid om te

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Een patiënt aanmelden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 19 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De eerste aanmelding... 4 De wizard aanmelding... 4 Stap 1: Zoek patiënt... 5 Stap

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden 2014 Incura Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe patiënten in Incura van een dossier

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Fysiotherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Abakus compleet Handleiding

Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik te nemen... 4 Registreren

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren Handleiding Abakus Abakus Compleet app activeren Abakus Compleet Pagina 1 / 8 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus Compleet app instellen in Abakus Compleet... 4 Gebruikersbeheer... 4 Medewerker Stamgegevens...

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Incura Fysio. Agenda

Incura Fysio. Agenda Incura Fysio Agenda 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 22 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Openen... 4 1.2 De agenda: het overzicht... 5 2 Agenda: de opties... 6 2.1 Agenda s tonen en afdrukken... 6 2.2 Agenda weergave...

Nadere informatie

Factoring. Handleiding (e)logobase

Factoring. Handleiding (e)logobase Handleiding (e)logobase Factoring 2013 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Algemene instellingen voor factoring... 3 2. Factoring instellen voor gehele administratie... 6 3. Factoring instellen

Nadere informatie

Overzicht btw en omzet

Overzicht btw en omzet Overzicht btw en omzet Ondersteuning Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de RAAM helpdesk. Telefonisch: 088-946 22 73 Maandag tot en met donderdag van 09:00u tot 20:00u

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Logopedie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste codes

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Jaarwerk

Handleiding Jaarwerk Handleiding Jaarwerk Wanneer te gebruiken? - Ná het afronden van de administratie (declaraties en boekhouding) 2010 - Ná het updaten naar versie 2.3.26.0 - Vóór het aanpassen van de tarieven 2011 en UZOVI

Nadere informatie

Incura Handleiding Jaarwerk 2016 (Fysio, Ergo, OT & Logo) Handleiding: Jaarwerk 2016 (Incura Fysio, Ergo, OT & Logo) Versie 1.4

Incura Handleiding Jaarwerk 2016 (Fysio, Ergo, OT & Logo) Handleiding: Jaarwerk 2016 (Incura Fysio, Ergo, OT & Logo) Versie 1.4 Incura Handleiding Jaarwerk 2016 (Fysio, Ergo, OT & Logo) Handleiding: Jaarwerk 2016 (Incura Fysio, Ergo, OT & Logo) Jaarwerk 2016 - Inleiding Het jaarwerk 2016 is beschikbaar voor klanten van Incura Fysio,

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt:

Bij de betreffende codelijsten voert u de nieuwe prestatiecodes in. Dit gaat als volgt: Hoofdstuk 1 Prestatiecodes Oefentherapie 2015-2016 Verzekeraars hebben in de contracten voor 2016 een aantal nieuwe prestatiecodes opgenomen. Om ervoor te zorgen, dat afspraken voor 2016 al met de juiste

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding Inhoudsopgave BTW Code Conversie Legal Eagle Boekhouding... 3 Tips...

Nadere informatie

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht Handleiding Incura Controle op verzekeringsrecht 2010 Incura Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Controle op verzekeringsrecht... 3 2 Het COV-scherm... 4 2.1 COV op diverse plaatsen oproepbaar...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie