Quick Reference Contact Manager SE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Reference Contact Manager SE"

Transcriptie

1 Eddon Software BV Rietveldenweg AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) E W Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager SE Artikel software: BSE027 Datum: Behorende bij release vanaf: 4

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Menuopties voor gebruik van natuurlijke personen Beschrijving onderdelen van natuurlijke personen Iconen op de natuurlijk persoonkaart Privéadres Monitor Sectie Externe referenties Sectie Relaties Werken met natuurlijke personen Aanmaken van natuurlijke personen Bewerken van natuurlijke personen Zoeken van natuurlijke personen Koppelen van natuurlijke personen aan relaties Via de relatiekaart Via de contactpersoonkaart Via de natuurlijk persoonkaart Koppelen van natuurlijke personen aan medewerkers Bekende meldingen Niet toegestaan om privéadres te verwijderen Onvoldoende rechten om natuurlijke persoon te koppelen Copyright Eddon 2013 Pagina 2 van 16

3 1 Inleiding De Contact Manager SE is een add-on gemaakt voor Exact Synergy Enterprise. Met deze add-on bent u in staat om uw contactpersonen beter te beheren. In standaard Synergy kunnen contactpersonen slechts aan één relatie worden gekoppeld. Werkt een contactpersoon ook voor een andere relatie, dan zal er een tweede contactpersoon moeten worden aangemaakt. Met de Contact Manager SE is het nu mogelijk om één contactpersoon aan meerdere relaties te koppelen. Een contactpersoon wordt als natuurlijk persoon in Synergy aangemaakt en deze kunt u koppelen aan bestaande relaties. Ook kunnen natuurlijke personen gekoppeld worden aan medewerkers. Een natuurlijk persoon wordt op de achtergrond als relatie in Synegry vastgelegd, zodat u deze in verzoeken, documenten en projecten kunt gebruiken. Uiteraard kunnen natuurlijke personen tevens geëxporteerd worden naar Exact Globe. Copyright Eddon 2013 Pagina 3 van 16

4 2 Menuopties voor gebruik van natuurlijke personen Om gebruik te kunnen maken van verschillende onderdelen in Synergy moeten ze in de navigatiemenu s worden toegevoegd. Dit geldt ook voor de natuurlijke personen van de Contact Manager. Klik op Voorkeuren rechts bovenin. Op tabblad Menu moeten bij Modules en Links Mijn werk, aanmaken & zoeken de betreffende menuopties worden toegevoegd. Selecteer de Contact manager en Natuurlijke personen in de linker kolom (1) en verplaats de selectie naar de rechter kolom door op de pijltjes te klikken (2). Op dezelfde manier kunnen de menu-items ook weer verwijderd worden door ze in de rechter kolom te selecteren en naar links te verplaatsen. Na klikken op Bewaren (3) worden de menuopties in het linker navigatiemenu toegevoegd onder Mijn werk, Aanmaken en Zoeken. Copyright Eddon 2013 Pagina 4 van 16

5 De menuoptie is ook toegevoegd in het rechter bovenmenu. En ook in de Monitor van relaties, medewerkers en artikelen zijn afhankelijk van de instellingen de natuurlijke personen toegevoegd. Copyright Eddon 2013 Pagina 5 van 16

6 3 Beschrijving onderdelen van natuurlijke personen Op de natuurlijk persoonkaart worden de gegevens van de natuurlijk persoon opgeslagen. Ook heeft u via de kaart direct inzicht bij welke relaties de contactpersoon is betrokken en in welke hoedanigheid op basis van te koppelen functierollen. In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen en secties op de natuurlijk persoonkaart beschreven. Om een natuurlijk persoonkaart te kunnen openen, dient u gekoppeld te zijn aan functierecht Een natuurlijk persoonkaart kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 3.1 Iconen op de natuurlijk persoonkaart Rechts bovenin de natuurlijk persoonkaart vindt u de volgende iconen: ALT G Gegevens: Log ALT L Gelezen: Log ALT J Verzenden: Achterhaal of er wijzigingen op de natuurlijk persoonkaart zijn doorgevoerd en welke medewerker dat wanneer heeft gedaan. Vraag de loggegevens op van welke medewerkers de natuurlijk persoonkaart geopend hebben op welke tijden. Verstuur de natuurlijk persoonkaart als Copyright Eddon 2013 Pagina 6 van 16

7 ALT U Aanpassen ALT V Favorieten U heeft de mogelijkheid om de natuurlijk persoonkaart aan uw wensen aan te passen door velden aan- of uit te zetten en secties te verplaatsen. Sla de natuurlijk persoonkaart op als favoriet. 3.2 Privéadres Bij een natuurlijk persoon wordt, naast de vier standaard adressen, een extra adres vastgelegd; het privéadres. Om dit adres te benaderen, klikt u op het getal (5) (dit kan een ander getal zijn wanneer er meerdere adressoorten zijn gedefinieerd) in de adresregel op de natuurlijk persoonkaart. Er verschijnt een overzicht met de gekoppelde adressen: Het is in dit overzicht niet mogelijk om het privéadres te verwijderen. Ook kunt u via dit overzicht het adres niet wijzigen. Het privéadres zal automatisch wijzigen wanneer u bijvoorbeeld het bezoekadres wijzigt of wanneer u de adresgegevens op de natuurlijk persoonkaart wijzigt. 3.3 Monitor Via de monitor kunt u vanuit de natuurlijk persoonkaart direct gegevens opvragen die gekoppeld zijn aan de betreffende natuurlijk persoon. Zo kunt u bijvoorbeeld een overzicht opvragen van alle documenten waaraan de natuurlijk persoon is gekoppeld, of bepaalde rapporten opvragen. Copyright Eddon 2013 Pagina 7 van 16

8 Welke onderdelen er in de monitor beschikbaar zijn, kunt u zelf bepalen via het -icoon rechtsboven op de natuurlijk persoonkaart. 3.4 Sectie Externe referenties In de sectie Externe referenties heeft u de mogelijkheid om de gegevens van verschillende social media accounts van de natuurlijk persoon toe te voegen. Denk aan een Twitter-account of Facebook-profiel. Zo krijgt u allerlei gegevens tot uw beschikking om op verschillende manieren contact te kunnen onderhouden met de natuurlijk persoon. Om een social media account toe te voegen aan de natuurlijk persoon, klikt u op de knop Toevoegen. Klik op het loepicoon om in de pop-up die verschijnt het Type van de referentie te selecteren. Vul ook de Identificatie in. De identificatie is de profielnaam van het social media account van de contactpersoon. Na klikken op Bewaren verschijnt het profiel in het overzicht Externe referenties. Door in het overzicht in de kolom Type op het icoon van de referentie te klikken, kunt u de Identificatie aanpassen of de referentie Verwijderen. Klikt u in de kolom Koppeling op de identificatie, dan opent in een nieuw browserscherm het betreffende social media account. Wanneer er een Twitter-, Facebook- en/of Linkedin-account zijn toegevoegd, kunnen er voor elk toegevoegd profiel tabbladen verschijnen op de natuurlijk persoonkaart. In deze tabbladen ziet u direct een overzicht van de Twitterberichten, de LinkedIn-profielpagina en de Facebook-wall van de contactpersoon. Copyright Eddon 2013 Pagina 8 van 16

9 De sectie Externe referenties staat altijd op de natuurlijk persoonkaart. De Contact Manager Administrator bepaalt of de tabbladen beschikbaar zullen zijn. 3.5 Sectie Relaties Onderin de natuurlijk persoonkaart heeft u de sectie Relaties tot uw beschikking. In deze sectie worden koppelingen weergegeven van de natuurlijk persoon met verschillende relaties in Synergy. Bij zo n koppeling is de natuurlijk persoon in feite als een contactpersoon aan de betreffende relatie gekoppeld. Met de optie Toon non-actieve relaties kunt u aangeven dat non-actieve relaties getoond moeten worden in het overzicht. Afhankelijk van de instellingen die door de administrator zijn gedaan, kan deze optie standaard aan- of uitgevinkt zijn. In de kolom Relatie vindt u de relatienaam. Bij Type ziet u wat het type van de betreffende gekoppelde relatie is. Functierol geeft weer in welke hoedanigheid de contactpersoon betrokken is tot de relatie. De natuurlijk persoon kan bijvoorbeeld een aandeelhouder zijn. Bij Functienaam vindt u welke functie de contactpersoon bij de betreffende relatie vervult. In de kolom Actief ziet u of de betreffende koppeling naar de relatie actief is (vinkje) of niet (kruisje). In de kolom Actie opent u de betreffende contactpersoon bij de relatie via het -icoon. U kunt de natuurlijk persoon ontkoppelen via het -icoon. Of u kunt de contactpersoon geheel uit het systeem verwijderen middels het -icoon. De relatie waar de contactpersoon aan gekoppeld was, is daarmee niet verwijderd. Ook de natuurlijk persoon zelf blijft bestaan. Voor meer informatie over het overnemen van contactpersonen en het koppelen van relaties, verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Copyright Eddon 2013 Pagina 9 van 16

10 4 Werken met natuurlijke personen 4.1 Aanmaken van natuurlijke personen Om natuurlijke personen aan te maken dient u gekoppeld te zijn aan het functierecht Natuurlijke personen maakt u het snelste aan via het linker navigatiemenu onder de sectie Aanmaken. Klik op Natuurlijk persoon en het volgende scherm verschijnt: De Achternaam en Functieomschrijving dienen verplicht ingevuld te zijn. Daarom worden deze velden standaard met -- gevuld. Na klikken op Bewaren wordt een natuurlijk persoon op als niet gevalideerd aangemaakt. Ook is het mogelijk dat u na klikken op Aanmaken eerst de keuze krijgt om een type te kiezen voor de natuurlijk persoon: Een andere optie is natuurlijke personen aan te maken via Contact manager Invoer Aanmaken: Natuurlijk persoon of Add-on Invoer Invoer: Natuurlijk persoon. Vult u bij de nieuwe natuurlijk persoon gegevens in van een bestaande natuurlijk persoon en u tabt door naar een ander invulveld, dan krijgt u bovenaan het scherm een sectie Resultaten Validatie met de bestaande natuurlijke personen. Copyright Eddon 2013 Pagina 10 van 16

11 U heeft nu de mogelijkheid om een bestaande natuurlijk persoon te selecteren, daarmee naar de kaart te gaan en de gegevens te wijzigen. U kunt ook de nieuwe natuurlijk persoon gewoon opslaan met dezelfde gegevens als die van de bestaande. 4.2 Bewerken van natuurlijke personen Het bewerken van een natuurlijk persoon doet u (mits u functierecht heeft) door op de knop Bewerken te klikken op de natuurlijk persoonkaart. Via de bewerkenmodus heeft u de mogelijkheid om een natuurlijk persoon te Verwijderen. Relaties waar de natuurlijk persoon aan gekoppeld is, zullen hiermee blijven bestaan. De natuurlijk persoon staat nu weer als standaard contactpersoon onder de relatie. 4.3 Zoeken van natuurlijke personen Er zijn een aantal manieren om natuurlijke personen te kunnen zoeken. De snelste optie is zoeken via het linker navigatiemenu onder de sectie Zoeken. Vul bij Natuurlijke personen een (deel van een) nummer of naam in en klik op het pijl-icoon om het resultaat weer te geven. TIP: Vul een spatie in en klik op het pijl-icoon om een overzicht op te vragen van alle ingevoerde natuurlijke personen. Vult u niets in en klikt u op de naam Natuurlijke personen, dan komt u in een geavanceerd zoekscherm. Dit scherm kunt u ook benaderen via Contact manager Overzichten Natuurlijke personen: Zoeken of Add-on Overzichten Contact manager: Zoeken. In dit scherm kunt u op alle beschikbare velden van de natuurlijke personen zoeken. De zoekvelden en de kolommen die in het zoekresultaat moeten verschijnen, kunt u aanpassen via het Aanpassen -icoon rechts bovenin (1). Tevens heeft u de mogelijkheid om zoektemplates op te slaan voor veel voorkomende zoekacties. Klik op Tonen om het zoekresultaat weer te geven. Copyright Eddon 2013 Pagina 11 van 16

12 Vanuit het zoekresultaat heeft u de mogelijkheid om via de iconen rechtsboven (1) het zoekresultaat af te drukken of te exporteren naar Excel. Tevens kunt u natuurlijke personen via de monitor op bijvoorbeeld een medewerkerkaart of relatiekaart opvragen. U krijgt dan een overzicht van alle natuurlijke personen die gekoppeld zijn aan de betreffende medewerker of relatie. Of zoek eens op alle natuurlijke personen waar u aan gekoppeld bent via het linker navigatiemenu onder de sectie Mijn werk. Afhankelijk van de instellingen, kunnen natuurlijke personen ook via het Relaties: Zoeken -scherm opgezocht worden, zoals u gewend bent om relaties te zoeken. 4.4 Koppelen van natuurlijke personen aan relaties Natuurlijke personen kunnen aan een of meerdere relaties worden gekoppeld. Tevens legt u op basis van functierollen vast in welke hoedanigheid de contactpersoon bij de relatie is betrokken. Zo kan een natuurlijk persoon een aandeelhouder van de relatie zijn. De natuurlijk persoon is als een contactpersoon aan de relatie gekoppeld. Via de relatiekaart kunt u dus de betreffende contactpersoon vinden. Via de natuurlijk persoonkaart kunt u de betreffende koppelingen naar de relaties terugvinden. LET OP: Heeft u een verkeerde functierol gekozen bij het koppelen van de relatie aan de natuurlijk persoon, kunt u via het -icoon de contactpersoonkaart openen en bewerken om zo een andere functierol te selecteren. De administrator kan hebben ingesteld dat de velden , Fax, Mobiel, Telefoon en/of Toestel overgenomen moeten worden op de koppeling. Ook kan zijn aangegeven dat deze velden niet bewerkt mogen worden Via de relatiekaart Vanuit de relatiekaart heeft u de mogelijkheid om een nieuwe natuurlijk persoon aan te maken. De hoofdcontactpersoon van de relatie wordt hierbij omgezet naar een natuurlijk persoon, waarmee de relatie komt te vervallen. Om een relatie om te zetten naar een natuurlijk persoon, klikt u op de knop Converteer naar: Natuurlijk persoon bovenin de relatiekaart. Copyright Eddon 2013 Pagina 12 van 16

13 Wanneer er meerdere contactpersonen aan de relatie zijn gekoppeld, krijgt u in een pop-up de vraag of u door wilt gaan. De hoofdcontactpersoon wordt omgezet, de overige contactpersonen van de relatie zullen verloren gaan. Klikt u op OK, dan krijgt u het invoerscherm van een natuurlijk persoon te zien. De gegevens van de hoofdcontactpersoon zijn al voorgevuld, maar deze kunt u uiteraard naar wens nog aanpassen. Na klikken op Bewaren is de relatie aangemaakt als nieuwe natuurlijk persoon. Vanuit de relatiekaart heeft u bij het onderdeel Contactpersonen ook de mogelijkheid om natuurlijke personen als contactpersonen te koppelen aan de relatie. Klik daarvoor op de knop Koppelen: Natuurlijk persoon. In de pop-up die verschijnt, selecteert u de gewenste natuurlijk persoon en u krijgt een invulscherm met de gegevens van de natuurlijk persoon voorgevuld. Deze kunt u naar wens aanpassen, maar u dient verplicht een Functierol te koppelen, waarmee u aangeeft in welke hoedanigheid de contactpersoon bij de relatie is betrokken. Nadat de natuurlijk persoon is gekoppeld aan een relatie en u klikt op de betreffende link bij onderdeel Contactpersonen op de relatiekaart, dan opent direct de natuurlijk persoonkaart. Zodra er minimaal één natuurlijk persoon aan een relatie is gekoppeld, heeft u de knop Nieuw: Natuurlijk persoon niet meer beschikbaar op de relatiekaart. Met deze knop zet u de relatie om naar natuurlijk persoon en natuurlijke personen mogen niet aan elkaar worden gekoppeld. Uiteraard kunt u wel onbeperkt natuurlijke personen aan de relatie blijven koppelen. Wanneer u de relatie verwijdert, blijft de natuurlijk persoon gewoon behouden in het systeem. De koppeling van de natuurlijk persoon naar de relatie is wel verwijderd. LET OP: Wanneer de natuurlijk persoon een hoofdcontactpersoon is van een relatie, kan deze koppeling niet worden verwijderd via de natuurlijk persoonkaart. Copyright Eddon 2013 Pagina 13 van 16

14 4.4.2 Via de contactpersoonkaart Vanuit de contactpersoonkaart heeft u twee mogelijkheden: het koppelen of het nieuw aanmaken van een natuurlijk persoon. In beide gevallen wordt de contactpersoon vervangen door de natuurlijk persoon. Klikt u bovenin de contactpersoonkaart op Koppelen: Natuurlijk persoon (1) en u selecteert in de pop-up de gewenste natuurlijk persoon, dan krijgt u een invulscherm waarin de gegevens van de natuurlijk persoon zijn voorgevuld. U dient verplicht de Functierol te koppelen. De gegevens van de contactpersoon worden na klikken op Bewaren overschreven door die van de natuurlijk persoon en de koppeling van de relatie naar de natuurlijk persoon wordt aangelegd. Vanuit de contactpersoon kunt u ook klikken op Converteer naar: Natuurlijk persoon (2). U krijgt dan een invulscherm, waarin de gegevens van de contactpersoon al zijn voorgevuld. Na klikken op Bewaren wordt een nieuwe natuurlijk persoon aangemaakt en komt u in een nieuw invulscherm. Koppel een Functierol en klik op Bewaren. Nu is de contactpersoon overschreven door de nieuwe natuurlijk persoon en is de koppeling van de relatie naar de natuurlijk persoon aangelegd. Wanneer u een relatie ontkoppelt op de natuurlijk persoonkaart, zal de contactpersoon als gewone contactpersoon gekoppeld blijven aan de relatie Via de natuurlijk persoonkaart Op de kaart van een natuurlijk persoon kunt u bij onderdeel Relaties koppelingen aanleggen naar relaties. Hiermee wordt de natuurlijk persoon als het ware als een contactpersoon aan de relatie gekoppeld. Klik op Koppelen: Contactpersoon (1) om de gegevens van een in de pop-up geselecteerde contactpersoon te overschrijven door die van de natuurlijk persoon. Na klikken op de knop, krijgt u een invulscherm waarin de gegevens van de natuurlijk persoon zijn voorgevuld. U dient verplicht een Functierol te koppelen. Na klikken op Bewaren is de koppeling van de natuurlijk persoon naar de relatie aangelegd. Klikt u op Koppelen: Relatie (2) dan wordt de natuurlijk persoon als nieuwe contactpersoon aan de in de pop-up geselecteerde relatie gekoppeld. Na klikken op de knop, krijgt u een invulscherm waarin de gegevens van de natuurlijk persoon zijn voorgevuld. U dient verplicht een Functierol te koppelen. Na klikken op Bewaren is de koppeling van de natuurlijk persoon naar de relatie aangelegd. Copyright Eddon 2013 Pagina 14 van 16

15 LET OP: Na Koppelen: Relatie op de natuurlijk persoon, ontkoppelen en opnieuw koppelen, wordt er steeds een nieuwe contactpersoon onder de gekozen relatie aangemaakt. Wanneer u de natuurlijk persoon verwijdert, blijven de relaties gewoon behouden in het systeem. De koppelingen van de natuurlijk persoon naar de relaties worden verwijderd en de contactpersonen zijn nu als gewone contactpersonen gekoppeld aan de relaties. 4.5 Koppelen van natuurlijke personen aan medewerkers Afhankelijk van de instellingen die door de Contact Manager Administrator zijn gedaan, heeft u ook op medewerkerkaarten de mogelijkheid om nieuwe natuurlijke personen aan te maken. Klik op de knop Aanmaken: Natuurlijk persoon (1) bovenin in de medewerkerkaart. U krijgt een invulscherm, waarin de gegevens van de medewerker zijn voorgevuld. Na klikken op Bewaren wordt een nieuwe natuurlijk persoon aangemaakt op basis van de gegevens van de medewerker. Klikt u op de knop Koppelen: Natuurlijk persoon (2), dan heeft u in een pop-up de mogelijkheid om een bestaande natuurlijk persoon te koppelen. De gegevens van de bestaande natuurlijk persoon worden hierbij overschreven door die van de medewerker. Op de medewerkerkaart wordt vervolgens een nieuw veld aangemaakt met een link naar de natuurlijk persoon. Op de natuurlijk persoonkaart vindt u in onderdeel Financieel een link naar de medewerker. Beide koppelingvelden kunnen niet bewerkt worden. Wanneer u de natuurlijk persoon verwijdert, blijft de medewerker gewoon behouden in het systeem. LET OP: Wanneer u de gegevens van de natuurlijk persoon aanpast, worden deze niet automatisch overgenomen naar de medewerker. Ook als u de gegevens van de medewerker wijzigt, worden deze niet automatisch gewijzigd bij de natuurlijk persoon en zult u die handmatig moeten doorvoeren. Copyright Eddon 2013 Pagina 15 van 16

16 5 Bekende meldingen 5.1 Niet toegestaan om privéadres te verwijderen Naast de standaard adressoorten is een privéadres toegevoegd aan de natuurlijke personen. Deze adressoort kunt u niet uit het overzicht verwijderen. Vinkt u het adres aan en klikt u op Verwijderen, verschijnt bovenstaande foutmelding. 5.2 Onvoldoende rechten om natuurlijke persoon te koppelen Deze melding krijgt u wanneer u klikt op de knop Koppelen: Natuurlijk persoon in de sectie Contactpersonen op de relatiekaart. Wanneer de Synergy Administrator via het ALT U Aanpassen -icoon rechts bovenin de relatiekaart onder Geavanceerd de Modus bij de optie Contactpersonen: Nieuw Contactpersoon op Verborgen hebt gezet. Deze melding komt omdat u met de betreffende optie op Verborgen geen mogelijkheid heeft om contactpersonen onder de relatie aan te maken (de knop Toevoegen ontbreekt) en dus ook geen natuurlijke personen mag koppelen. Tevens zal de betreffende relatie niet getoond worden wanneer u via de natuurlijk persoonkaart op de knop Koppelen: Relaties klikt. U heeft wel de mogelijkheid om een al gekoppelde contactpersoon om te zetten naar een natuurlijk persoon. Copyright Eddon 2013 Pagina 16 van 16

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. User Guide

MS Word Merge Add-on SE. User Guide MS Word Merge Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Installation & Configuration Contact Manager SE

Installation & Configuration Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Contact Manager SE Block:

Nadere informatie

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Nadere informatie

MS Outlook Add-on SE. User Guide

MS Outlook Add-on SE. User Guide MS Outlook Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on. User Guide

MS Word Merge Add-on. User Guide MS Word Merge Add-on User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

International Business Check. User Guide

International Business Check. User Guide International Business Check User Guide Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on. User Guide

MS Word Merge Add-on. User Guide MS Word Merge Add-on User Guide 2018, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Document Preview SE. User Guide

Document Preview SE. User Guide Document Preview SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING OTYS Recruiting Technology OTYS RECRUITING TECHNOLOGY WWW.OTYS.NL 29-8-2017 Versie 1.0 2 INHOUD 1 Introductie... 4 1.1 Over verzendlijsten... 4 1.2 Doel van deze instructie...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie Balie VIVA2.0 VIVA2.0 Balie CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING DOCUMENT... 3 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 3 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 3 LEZERS DOELGROEP... 3 2.

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Advanced Invoicing. User Guide

Advanced Invoicing. User Guide Advanced Invoicing User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Business Assistent

Gebruikershandleiding Business Assistent Gebruikershandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezercorrecties + toevoeging

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1 1 Inleiding Om de Webshop goed te kunnen beheren is het noodzakelijk dat u kennis heeft van een aantal componenten. Door alle handelingen die nodig zijn te beschrijven wordt u in staat gesteld het beheer

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MS Reporting Services Integrator. User Guide

MS Reporting Services Integrator. User Guide MS Reporting Services Integrator User Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Selectie maken

(Ledenadministratie) Selectie maken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Selectie maken Met Scipio Online kunt u volledig naar eigen wens overzichten genereren. Hiervoor gebruikt u de optie Selecties maken. In

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

DPD Shipper. Quick start DPD Shipper Central. Versie 1.9

DPD Shipper. Quick start DPD Shipper Central. Versie 1.9 DPD Shipper Quick start DPD Shipper Central Versie 1.9 Inhoudsopgave 1. DPD Shipper... 2 2. Snel starten... 2 3. Inloggen... 3 4. Instellingen... 4 4.1 Afdrukken... 4 4.2 Basis... 5 4.3 Gebruikersbeheer...

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

teken dient te klikken, voordat u bij de vermelde keuze in het menu kunt komen.

teken dient te klikken, voordat u bij de vermelde keuze in het menu kunt komen. 2 CORRESPONDENTIEGEGEVENS Voorafgaande stappen: Inloggen Voor alle stappen waarbij wordt aangegeven welke keuze u in het menu moet maken, geldt dat bij gebruik van de mobiele versie of als u uw scherm

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie: Gebruikershandleiding 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 5 DOELSTELLING DOCUMENT... 5 GERELATEERDE DOCUMENTEN...

Nadere informatie

Handleiding aanpassen en verzenden adressen en nieuwsbrieven

Handleiding aanpassen en verzenden  adressen en nieuwsbrieven Handleiding aanpassen en verzenden Emailadressen en nieuwsbrieven Auteur: Richard Gankema Datum: 23-12-2012 Versie: 0.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4 3 Mutatie emailadressen bestand...5

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

sportadministratie Hoe werken met de aanwezigheden

sportadministratie Hoe werken met de aanwezigheden sportadministratie Hoe werken met de aanwezigheden sportadministratie 2 Inhoud 1 Via de menu SPORTIEF... 3 2 Het overzicht... 3 3 Nieuwe aanwezigheden invullen... 4 3.1 Niet van toepassing... 4 3.2 De

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Supportnote: Mailing winterbanden

Supportnote: Mailing winterbanden Supportnote: Mailing winterbanden Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 355 245 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr.nl8218.87.920.b.01

Nadere informatie

DPD Shipper. Quick start DPD Shipper Central. Versie 1.8

DPD Shipper. Quick start DPD Shipper Central. Versie 1.8 DPD Shipper Quick start DPD Shipper Central Versie 1.8 Inhoudsopgave 1. DPD Shipper... 2 2. Snel starten... 2 3. Inloggen... 3 4. Instellingen... 4 4.1 Afdrukken... 4 4.2 Basis... 5 4.3 Gebruikersbeheer...

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Dropshipments. Gebruikershandleiding. Beekman B.V. Weegschaalstraat BE Apeldoorn The Netherlands

Dropshipments. Gebruikershandleiding. Beekman B.V. Weegschaalstraat BE Apeldoorn The Netherlands Dropshipments Gebruikershandleiding NOVEMBER 2016 Inhoud I. Inleiding... 3 II. Nieuwe dropshipment aanmaken... 4 Afleveradres... 4 Optionele instellingen... 6 Afzenderadres... 6 III. Producten toevoegen...

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie