Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15"

Transcriptie

1 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV... 4 Nieuw verzekeringspakket aanmaken... 6 Prestatiecodes in het dossier... 7 Hoe worden prestaties aangemaakt en op Factureerbaar gezet?... 7 Standaard eerste en tweede prestatiecodes instellen... 9 Overeenkomsten... 9 Een overeenkomst maken, rekening houdend met chronisch/niet chronisch... 9 Overeenkomstregels Checklist om een behandeling te kunnen factureren De debiteurrelatie van de patiënt Contact Zelfhulp en handleidingen Abakus Compleet Pagina 2 / 15

3 Inleiding Middels deze handleiding wordt toegelicht hoe het financiële component van uw zorgverlening terugkomt in het patiëntdossier, hoe verzekeringsgegevens dienen te worden vastgelegd en het gebruik van overeenkomsten de brug slaat tussen de prestatiecodes en de facturatie. Uitgangspunten Uitgangspunten in dit document zijn: - Verzekeringsgegevens worden per pakket geregistreerd, zoals die door de COV worden aangereikt. Gevolg is onder meer dat de basisverzekering en aanvullende verzekering gescheiden worden weergegeven. - Per patiënt kunnen op een specifieke peildatum 0 of 1 basisverzekeringen zijn geregistreerd in Abakus. Met andere woorden: er is maximaal één lopende basisverzekering tegelijk. - Per patiënt kunnen op een specifieke peildatum 0 of meer aanvullende verzekeringen zijn geregistreerd. Met andere woorden: er kan sprake zijn van meerdere lopende aanvullende verzekeringen tegelijk. - De aanwezigheid van relevante vergoedingen binnen een verzekeringspakket bepaalt of een overeenkomst al dan niet kan worden aangemaakt. Bijvoorbeeld: tandartsverzekeringen bevatten in de regel géén relevante vergoedingen. Het kunnen aangeven dat een verzekeringspakket relevante vergoedingen bevat wordt onderhouden via Dashboard -> Beheer -> Financieel -> Verzekeringspakketten Abakus Compleet Pagina 3 / 15

4 Verzekeringen Binnen Abakus zijn er twee methodes om de verzekeringspakketten te registreren: 1. Middels het uitvoeren van de COV. 2. Door handmatig een verzekeringspakket aan te maken vanuit de patiëntgegevens. Verzekeringspakketten overhalen via COV De meest eenvoudige en vooral de meest voor de hand liggende methode om verzekeringspakketten in het patiëntdossier bekend te maken, is door ze via de COV in te lezen. Ga in Abakus vanuit het patiëntdossier naar Patiëntgegevens -> Verzekeringen. Hier komen de verzekeringspakketten te staan. Via de knop COV kunt u hier een COV doen. Figuur 1 Verzekeringen Een pop-up verschijnt. De COV is nu bezig de patiënt- en verzekeringsgegevens die bij deze patiënt in Abakus bekend zijn te vergelijken met de gegevens van VECOZO. Er kunnen zich nu twee situaties voordoen: 1. Er worden geen verschillen gevonden tussen de beide gegevenssets. De volgende pop-up verschijnt bovenop de eerste: Figuur 2 COV geen verschillen Er is geen verdere actie verreist. Blijkbaar kloppen de gegevens uit uw patiëntdossier met hoe deze bekend zijn bij VECOZO. Klik op ok. Op het volgende scherm (zie Figuur 3) kunt u op overnemen & accepteren klikken wanneer u de nieuwe peildatum wilt overnemen of op annuleren klikken als u het scherm wilt sluiten zonder de nieuwe peildatum over te nemen Abakus Compleet Pagina 4 / 15

5 Figuur 3 COV 2. De gegevens uit het patiëntdossier wijken af met die van VECOZO. In dit geval zullen er velden rood gemarkeerd zijn op de verschillenlijst. Het is aan u de keuze deze verschillen over te nemen en te accepteren of de verschillen te negeren. In de eerste situatie kiest u voor 'Overnemen & Accepteren', in de tweede voor 'Annuleren'. Figuur 4 COV met verschillen Het is tevens mogelijk om slechts een deel van de verschillen over te nemen. In dat geval haalt u het vinkje weg bij het gegeven dat u niet wenst over te nemen en klikt u alsnog op 'Overnemen & Accepteren'. Bij een eerstvolgende COV, zullen deze verschillen automatisch worden genegeerd. In beide gevallen keert u terug naar uw patiëntdossier Abakus Compleet Pagina 5 / 15

6 Nieuw verzekeringspakket aanmaken Indien er te weinig gegevens over de patiënt bekend zijn om een COV te kunnen uitvoeren, dan is handmatige registratie eveneens een mogelijkheid. Figuur 5 Verzekeringen Klik op de knop 'Nieuw'. Een detailscherm verschijnt waarin u de pakketgegevens kunt opgeven (zie Figuur 6). Figuur 6 Verzekering toevoegen - Geef een begindatum op en desgewenst een einddatum. We adviseren de begindatum op 1 januari van het desbetreffende jaar te zetten en de einddatum op 31 december van het desbetreffende jaar. - Kies uit de lijst Zorgverzekeraar de UZOVI-codes van de verzekeraar waarbij de patiënt aangeeft, verzekerd te zijn. - Klik vervolgens de lijst van pakketten open en kies een pakket bij deze verzekeraar. - Bij 'Type' wordt nu automatisch gevuld of dit een 'Basis' of een 'Aanvullend' pakket betreft. - Vraag de patiënt naar zijn of haar inschrijfnummer of laat dit veld open, indien onbekend. - Geef ten slotte een begindatum op en desgewenst een einddatum. De einddatum mag ook open gelaten worden. - Het hokje bij COV laat u leeg. - Klik op 'Bewaren'. Indien er geen pakketten achter Pakket worden getoond, dan betekent dit dat deze verzekeraar nog geen verzekeringspakket in de stamgegevens heeft staan. Verzekeringspakketten kunnen op de volgende manier worden aangemaakt: Met het draaien van de diverse COV controles verspreid over Abakus. Verzekeringspakketten die nog niet bekend zijn, worden op die manier direct in de stamgegevens aangevuld Abakus Compleet Pagina 6 / 15

7 Met het verversen van de verzekeringspakketten vanuit Zorgvergoeding.com (indien u daar een abonnement voor heeft lopen). Deze optie is te vinden via Dashboard -> Beheer -> Financieel -> Verzekeringspakketten. Door verzekeringspakketten handmatig aan te leggen via Dashboard -> Beheer -> Financieel -> Verzekeringspakketten. Prestatiecodes in het dossier Prestaties worden in Abakus automatisch gekoppeld aan de facturatie. Nauwkeurige registratie van deze codes is daarom van essentieel belang. Bij de optie Behandelingen in de behandelepisode staan alle behandelingen op een rij (zie Figuur 7). Figuur 7 Prestatie bij behandelingen Hoe worden prestaties aangemaakt en op Factureerbaar gezet? Standaard staat de prestatie op status Factureerbaar, al is het mogelijk om daar via de beheerzijde van Abakus van af te wijken. Bij het plannen van een behandeling in de agenda wordt er automatisch een prestatiecode bij een behandeling gezet. Dubbelklik op een afspraak in de agenda (zie Figuur 8) en bij het kopje prestaties ziet u de desbetreffende prestaties die bij deze behandeling gefactureerd zullen worden. Hier kunt u tevens de prestatie aanpassen als u op de regel van de prestatie dubbelklikt. Via wijzigen kunt u de prestatie aanpassen (zie Figuur 9). Of u kunt hier een extra prestatie toevoegen Abakus Compleet Pagina 7 / 15

8 Figuur 8 prestatiecode gekoppeld aan een behandeling Figuur 9 Prestatie aanpassen Mist u een prestatiecode in het selectielijstje achter prestatie dan betekent dit dat deze prestatie nog niet in uw stamgegevens van Abakus bekend zijn. U kunt via Dashboard -> Stamgegevens -> Financieel -> Prestaties de prestaties inkijken en nieuwe toevoegen Abakus Compleet Pagina 8 / 15

9 Standaard eerste en tweede prestatiecodes instellen U kunt voor de praktijk standaard prestatiecodes instellen voor de 1 e en 2 e en volgende behandelingen. Dit zijn de prestatiecodes die automatisch aan een behandeling worden gekoppeld zodra u voor de patiënt een afspraak maakt. Ga vanuit het Dashboard naar Beheer -> Instellingen -> Praktijkinstellingen -> dubbelklik op de praktijk. - Klik op de knop 'Wijzigen'. - Kies de gewenste standaard prestatiecodes vanuit de lijsten bij: o Standaard prestatiecode 1e behandeling DTF. o Standaard prestatiecode 1e behandeling verwijzing. o Standaard prestatiecode 2e en volgende behandeling. - Klik op de knop Bewaren. Figuur 10 Standaard eerste en tweede prestatiecodes Overeenkomsten Wanneer de verzekeringspakketten eenmaal bekend zijn gemaakt in het patiëntdossier (zie hoofdstuk 2) dan kunnen de overeenkomsten worden aangelegd. Overeenkomsten zijn financiële afleidmechanismen die op geautomatiseerde wijze bepalen of in de episode geregistreerde prestatiecodes nog binnen de beschikbare verzekeringspakketten worden vergoed. Een overeenkomst maken, rekening houdend met chronisch/niet chronisch De makkelijkste manier om een overeenkomst aan te maken is als volgt: - Ga in het patiëntdossier naar Patiëntgegevens > Overeenkomsten. - Klik op knop Nieuw. - Indien er meerdere episodes aanwezig zijn binnen het patiëntdossier dan volgt er nog een pop-up waar u de juiste episode kan selecteren. - Indien in het formulier declaratie al aan is gegeven of de indicatie chronisch of niet chronisch is, dan wordt die waarde automatisch overgenomen in de overeenkomst. Anders verschijnt eerst de volgende pop-up: 2014 Abakus Compleet Pagina 9 / 15

10 Figuur 11 Chronisch/niet-chronisch Een overeenkomst (zie Figuur 12) wordt aangemaakt waarbij als begindatum de begindatum van episode wordt gebruikt. De einddatum komt standaard op 31 december van het desbetreffende jaar te staan (dit omdat een patiënt per jaar kan wisselen van zorgverzekering, zal per jaar een overeenkomst moeten worden aangemaakt). Figuur 12 Overeenkomst 2014 Abakus Compleet Pagina 10 / 15

11 Overeenkomstregels Als resultaat van het aanmaken van een overeenkomst zien we een aantal overeenkomstregels verschijnen die op prioriteit zijn genummerd. De systematiek werkt zo dat wanneer er eenmaal op prestatiecodes wordt gedeclareerd, Abakus kijkt naar de overeenkomstregels die daar tegenover staan. Op volgorde van prioriteit van het laagste naar het hoogste nummer worden de afzonderlijke overeenkomstregels doorlopen om te zien door wie de prestatie betaald zal worden. Uitgaande van een situatie dat een niet chronische patiënt van 18 jaar of ouder een aanvullende verzekering heeft, zal de overeenkomst uit twee regels bestaan: Figuur 13 Overeenkomstregels Casus #1 Vergoed vanuit aanvullend: Voor een prestatiecode die bij de tweede behandeling is uitgevoerd wordt bij overeenkomstregel met prio 1 een match gevonden; de aanvullende verzekering vergoed (in dit voorbeeld) vanaf de eerste behandeling. Het limiet aantal behandelingen staat op 25. De tweede wordt dus vergoed door de verzekeraar waarvoor de patiënt een aanvullend pakket heeft lopen. wordt naar de overeenkomstregel met prio 2 niet eens gekeken. De match is reeds gevonden in de tweede overeenkomstregel. Casus #2 De patiënt betaalt de rekening zelf: Voor een prestatiecode die bij de 26 e behandeling is uitgevoerd, wordt bij overeenkomstregel met prio 2 geconcludeerd dat er tot en met de 25 e behandeling wordt vergoed wordt de rekening naar de zelfbetaler gestuurd, omdat overeenkomstregel met prio 2 hier als vangnet fungeert. Eerdere overeenkomstregels in het afleidproces hebben niet tot condities geleid waarbinnen de verzekeraar de rekening betaald, zodat de patiënt de rekening zelf betaalt. Bovenstaand is slechts een makkelijk praktijkvoorbeeld waarbij u de werking van de overeenkomst ziet Abakus Compleet Pagina 11 / 15

12 Checklist om een behandeling te kunnen factureren Om zeker te zijn dat u alles in het patiëntdossier heeft onderhouden om tot een juiste facturatie te komen, bieden wij u hieronder een overzicht van de benodigde handelingen. # Stapbeschrijving Opmerkingen 1. Is de patiënt chronisch/ niet chronisch? Geef dit dan in een zo vroeg mogelijk stadium aan in het formulier declaratie. Bij het maken van de overeenkomsten wordt hier anders om gevraagd. 2. Registreer de verzekeringsgegevens van de Indien mogelijk met behulp van COV patiënt 3. Verwerk zoveel mogelijk verschillen middels het COV-scherm 4. Zorg ervoor dat er verzekeringspakketten in het patiëntdossier aanwezig zijn 5. Voer de behandelingen in de agenda in. 6. Maak een overeenkomst aan, rekening houdend met de chronische of niet chronische situatie van de episode. Vergewis u ervan dat u de juiste episode heeft geselecteerd indien er meerdere aanwezig zijn! 7. Controleer de overeenkomstregels. Pas of vul deze zo nodig aan. 8. Zijn er wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van het verzekeringspakket of is er een wisseling geweest tussen chronisch <> niet chronisch? Patiëntdossier > Patiëntgegevens > Verzekeringen of via Zorgvergoeding.com Patiëntdossier > Patiëntgegevens > Overeenkomsten Patiëntdossier > Patiëntgegevens > Overeenkomsten Sluit de oude overeenkomst door de einddatum aan te passen met de datum waarop de wijzingen ingaan. Maak een nieuwe overeenkomst aan voor de nieuwe situatie. De debiteurrelatie van de patiënt Om aan de patiënt te kunnen factureren dient deze een debiteurrelatie te hebben. In Abakus is iedere patiënt automatisch een debiteur. In het patiëntdossier vinden we deze relatie terug via Patiëntgegevens -> Persoonsgegevens. Een deel van deze gegevens zijn vooraf ingevuld middels de globale instellingen. Deze instellingen vindt u via Dashboard -> Instellingen- > Globale instellingen (zie Figuur 14) Abakus Compleet Pagina 12 / 15

13 Figuur 14 Globale instellingen debiteur patiënt Een drietal settings kunnen op hoger niveau worden bepaald: - Standaard indienwijze patiënt - Standaard factuursjabloon - Standaard betaalmethode Deze standaardinstellingen ziet u bij de patiënt zelf terug bij persoonsgegevens. Helemaal onderaan staan de debiteurgegevens (zie Figuur 15). Figuur 15 Debiteurgegevens patiënt In dit venster kunnen de volgende gegevens van de patiënt worden vastgelegd: - Debiteurnummer: Dit is een uniek debiteurnummer dat wordt opgenomen in de debiteurentabel. Deze nummering wordt eenmalig vastgelegd zodra de patiënt wordt aangemaakt en kan niet worden aangepast Abakus Compleet Pagina 13 / 15

14 - Indienwijze: De indienwijze bepaalt op welke manier een factuur aan de patiënt wordt aangeboden. Standaard staat deze gevuld met de waarde zoals deze is opgegeven in de Globale instellingen. Op het ogenblik is Papier hier nog even de enige keuzemogelijkheid. In de toekomst gaat daar waarschijnlijk nog bij komen. - Factuursjabloon: Het factuursjabloon verwijst naar welke factuuropmaak er zal worden gekozen wanneer er gefactureerd wordt. Standaard staat deze op leeg en zal Abakus het standaard gekozen sjabloon gebruiken die u bij de Globale instellingen heeft gekozen. Mocht u voor deze patiënt specifiek een ander sjabloon willen gebruiken, kunt u deze hier kiezen. - Betaalmethode: Hier kan de wijze van betaling worden bepaald. De standaard keuzeopties die u hier heeft zijn: o Contant. o Pin. o Incasso. Kiezen voor deze optie betekent dat de velden naam bank en bankrekening verplicht zijn. o Creditcard. o Op rekening 8 dagen. o Op rekening 14 dagen. o Op rekening 30 dagen. Standaard staat deze optie gevuld met de waarde zoals deze is opgegeven in de Globale instellingen. De optie Vecozo is hier bewust uitgesloten. Via Beheer > Financieel > Betaalmethodes kunnen desgewenst nog meer methodes worden gedefinieerd. Zo kan eventueel worden afgeweken in de betalingstermijn. - Naam bank: Hier geeft u eventueel de naam van de bank van de patiënt op. Dit veld is verplicht indien betaalmethode = Incasso. - Bankrekening: Hier geeft u eventueel het bankrekeningnummer van de patiënt op. Dit veld is verplicht indien betaalmethode = Incasso. - Niet aanmanen: is een indicatie die aan- en uitgezet kan worden door de gebruiker. De nieuwe waarde wordt doorgegeven aan Abakus boekhouding, zodat daar bekend is of een patiënt al dan niet aangemaand moet worden i.g.v. een achterstallige betaling. - Geblokkeerd: is een indicatie die aan- en uitgezet kan worden door de gebruiker, waardoor deze patiënt respectievelijk niet en wel als debiteur kan worden gekozen bij het factureren. - Niet aanmanen: is een indicatie die aan- en uitgezet kan worden door de gebruiker. De nieuwe waarde wordt doorgegeven aan Abakus boekhouding, zodat daar bekend is of een patiënt al dan niet aangemaand moet worden i.g.v. een achterstallige betaling. Doorgaans zult u hier nauwelijks iets aan moeten passen. Enkel in individuele gevallen wanneer u voor specifieke patiënten wenst dat hun debiteurgegevens afwijken, zult u wijzingen moeten opslaan in dit scherm Abakus Compleet Pagina 14 / 15

15 Contact Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Abakus compleet helpdesk. Telefonisch: Maandag t/m Vrijdag 09:00 tot 17:00 uur Zelfhulp en handleidingen Abakus compleet heeft ook een eigen helpsite voor het EPD-gedeelte. U kunt daar komen door vanuit het Abakus-EPD bovenin op help help te klikken Abakus Compleet Pagina 15 / 15

Handleiding Incura. Verzekeringen, prestaties en overeenkomsten bij de patiënt

Handleiding Incura. Verzekeringen, prestaties en overeenkomsten bij de patiënt Handleiding Incura Verzekeringen, prestaties en overeenkomsten bij de patiënt 2010 Incura Pagina 1 / 25 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 2 Verzekeringen... 4 2.1 Nieuw verzekeringspakket

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Debiteuren en relaties. Naam handleiding: Debiteuren en relaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.

Handleiding Abakus. Debiteuren en relaties. Naam handleiding: Debiteuren en relaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1. Handleiding Abakus Debiteuren en relaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De debiteurrelatie van de patiënt... 4 Relaties... 6 Personen (derden)... 7 Bijzonderheden

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt Handleiding Incura Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 31 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 2 Verzekeringen... 4 2.1 Nieuw verzekeringspakket

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2018 Classificatie: 4 - Openbaar. Abakus Zonneoordlaan TK Ede

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2018 Classificatie: 4 - Openbaar. Abakus Zonneoordlaan TK Ede Handleiding Abakus Jaarwerk 2018 Classificatie: 4 - Openbaar Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 3 Factureren stap voor stap... 7 3.1

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2019 Classificatie: 4 - Openbaar. Abakus Zonneoordlaan TK Ede

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2019 Classificatie: 4 - Openbaar. Abakus Zonneoordlaan TK Ede Handleiding Abakus Jaarwerk 2019 Classificatie: 4 - Openbaar Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Behandelepisodes en zittingen synchroniseren

Handleiding Abakus. Behandelepisodes en zittingen synchroniseren Handleiding Abakus Behandelepisodes en zittingen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding 3 Openen... 4 Nieuwe patiënt... 7 Synchroniseer scherm... 4 Stap 1... 4 Stap 2... 5 Stap

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Een patiënt aanmelden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 19 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De eerste aanmelding... 4 De wizard aanmelding... 4 Stap 1: Zoek patiënt... 5 Stap

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Abakus compleet handleiding

Abakus compleet handleiding Abakus compleet handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer) 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

1 Een factuur crediteren

1 Een factuur crediteren 1 Een factuur crediteren Waarom wilt u crediteren? U wilt crediteren omdat u ten onrechte teveel heeft gefactureerd aan uw klant. Wanneer gaat u een (deel van de) factuur crediteren? 1. Als de verzekeraar

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren

Nadere informatie

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren Incura opstarten Extra gebruikers activeren 2010 Incura Pagina 1 / 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Medewerkers koppelen... 4 3 Rechten toekennen aan het gebruikersaccount... 6 4 Wachtwoord wijzigen... 9 4.1

Nadere informatie

Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave

Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave Inleiding Verzekeraars Een eigen verzekeraar toevoegen Een bestaande verzekeraar wijzigen Een verzekeraar op niet actief zetten

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet Een patiënt aamelden

Handleiding Abakus Compleet Een patiënt aamelden Handleiding Abakus Compleet Een patiënt aamelden Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2010 Incura Pagina 1 / 19 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 2.1 Systeemcertificaat als randvoorwaarde...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Verwijsgegevens Inhoudsopgave:

Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Verwijsgegevens Inhoudsopgave: Algemene uitleg over de Patiëntenkaart Openen van de Verwijsgegevens Opbouw van de patiëntenkaart (Verwijsgegevens) Verwijzingen (*) Geselecteerde verwijzing nr. * De Menubalk

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Abakus compleet Handleiding

Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik te nemen... 4 Registreren

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen

Handleiding Incura Boekhouding Incasseren debiteurenvorderingen Inleiding Een snelle en doeltreffende manier van betalen van uw facturen door klanten is die van automatische incasso. Wanneer u bent gemachtigd door uw klant om geld af te schrijven van hun rekening èn

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden 2014 Incura Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe patiënten in Incura van een dossier

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities Handleiding: Facturatiecondities Inleiding Met deze handleiding heeft u een checklist in handen waarmee u controleert of in Incura alles is voorbereid om te

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds)

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de contracten in Incura. Er wordt uitgelegd hoe u contracten aanmaakt per concern.

Nadere informatie

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app activeren Handleiding Abakus Abakus Compleet app activeren Abakus Compleet Pagina 1 / 8 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus Compleet app instellen in Abakus Compleet... 4 Gebruikersbeheer... 4 Medewerker Stamgegevens...

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet

Handleiding Abakus. Starten met Abakus Compleet Handleiding Abakus Starten met Abakus Compleet 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Abakus compleet voor het eerst opstarten... 4 Met welke gegevens log ik in op Abakus

Nadere informatie

Abakus Compleet Handleiding Beheer gebruikersaccounts - Classificatie: 4 - Openbaar

Abakus Compleet Handleiding Beheer gebruikersaccounts - Classificatie: 4 - Openbaar Abakus Compleet Handleiding Beheer gebruikersaccounts - Classificatie: 4 - Openbaar Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Koppeling met MIJNfysio. Naam handleiding: Koppeling met MIJNfysio Product: Abakus Compleet Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Koppeling met MIJNfysio. Naam handleiding: Koppeling met MIJNfysio Product: Abakus Compleet Versie: 1.0 Handleiding Abakus Koppeling met MIJNfysio Abakus Compleet Pagina 1 / 6 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellen... 3 Patiënten overzetten van MIJNFysio naar Incura... 4 Gegevens... 5 Abakus Compleet

Nadere informatie

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren Handleiding Incura Jaarwerk Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren 2013 Incura Fysio Pagina 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Tarieven voor het nieuwe jaar doorvoeren... 4 2.1 Brontarieven... 5

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Postcode-service 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud.... 2 Inleiding..... 3 Adresinvoer met de Postcode-Service... 3 Adresinvoer volgens traditionele methode...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding Incura. Controlemeldingen

Handleiding Incura. Controlemeldingen Handleiding Incura Controlemeldingen 2010 Incura Pagina 1 / 37 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Eén op één controlemeldingen... 3 2 Algemene tips... 4 2.1 Er zit vaak een verband tussen meerdere controlemeldingen...

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer facturen

Handleiding Incura. Beheer facturen Handleiding Incura Beheer facturen 2010 Incura EPD Pagina 1 / 27 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Twee type facturen... 3 2 Opbouw Beheer facturen... 4 2.1 Navigatieopties... 5 2.2 Filters / zoekopties... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING Declareren FTT-trajecten

HANDLEIDING Declareren FTT-trajecten HANDLEIDING Declareren FTT-trajecten (voorheen DBC) Handleiding Declareren FTT-trajecten Versie 5.1..0.1 2014-2015 Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de verrichtingscodes

Nadere informatie

Module inlezen bankmutaties

Module inlezen bankmutaties Module inlezen bankmutaties 10/9/2018 Module bankmutaties inlezen Inleiding... 3 Bestandsformaat CAMT.053... 3 Matchen... 3 Instellingen... 4 Grootboek onbekende posten... 4 Match drempel instellen...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Incura Handleiding Jaarwerk 2016 (Fysio, Ergo, OT & Logo) Handleiding: Jaarwerk 2016 (Incura Fysio, Ergo, OT & Logo) Versie 1.4

Incura Handleiding Jaarwerk 2016 (Fysio, Ergo, OT & Logo) Handleiding: Jaarwerk 2016 (Incura Fysio, Ergo, OT & Logo) Versie 1.4 Incura Handleiding Jaarwerk 2016 (Fysio, Ergo, OT & Logo) Handleiding: Jaarwerk 2016 (Incura Fysio, Ergo, OT & Logo) Jaarwerk 2016 - Inleiding Het jaarwerk 2016 is beschikbaar voor klanten van Incura Fysio,

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Handleiding: Invoeren tarieven Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de tarieven in Incura. We kennen onderscheid in tarieflijsten voor: GGZ

Nadere informatie

AANVULLENDE DIENSTEN EN (PERIODIEKE) DECLARATIES

AANVULLENDE DIENSTEN EN (PERIODIEKE) DECLARATIES AANVULLENDE DIENSTEN EN (PERIODIEKE) DECLARATIES Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 04-10-2017 Table of Contents Algemene uitleg... 3 Uitleg aanvullende diensten en periodieke declaraties... 4

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

HANDLEIDING Agenda sidebar update 5.2. Handleiding Agenda sidebar Versie 5.2 Juli 2015

HANDLEIDING Agenda sidebar update 5.2. Handleiding Agenda sidebar Versie 5.2 Juli 2015 HANDLEIDING Agenda sidebar update 5.2 Handleiding Agenda sidebar Versie 5.2 Juli 2015 1 SIDEBAR BIJ INDIVIDUELE AFSPRAAK 1.1 Indicatie 1.2 Behandeling 1.3 Vergoeding uit AV (2015) 1.4 Afspraak 2 OPTIES

Nadere informatie

Podonet berekend zelf, op basis van deze codes en de vergoedingsregels (de geselecteerde verzekering), wat de eigen bijdrage van de patiënt is.

Podonet berekend zelf, op basis van deze codes en de vergoedingsregels (de geselecteerde verzekering), wat de eigen bijdrage van de patiënt is. Bijlage declareren/factureren Podonet Professionele patiënten administratie Inleiding Aan e-declareren worden strenge eisen gesteld door de Zorgverzekeraars. E-declareren gebeurt door een code en een bedrag

Nadere informatie

Handleiding Declaratie historie. Handleiding Declaratie historie Versie Oktober 2014

Handleiding Declaratie historie. Handleiding Declaratie historie Versie Oktober 2014 Handleiding Declaratie historie 1 Opbouw diverse declaraties 03 2 Inzien verzekeringspakketten 05 3 Inzien declaratie per behandeling 06 4 Verklaring van legenda 06 2 1 Opbouw diverse declaraties Door

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

Handleiding gebruik Toolbox 55

Handleiding gebruik Toolbox 55 1 Voor u ligt de handleiding gebruik Toolbox 55 voor scholen. Deze handleiding leidt u stapsgewijs door het toolbox systeem en maakt het mogelijk om aanvragen voor gastlessen (beroepsvoorlichting en/of

Nadere informatie

Handleiding Jaarwerk

Handleiding Jaarwerk Handleiding Jaarwerk Wanneer te gebruiken? - Ná het afronden van de administratie (declaraties en boekhouding) 2010 - Ná het updaten naar versie 2.3.26.0 - Vóór het aanpassen van de tarieven 2011 en UZOVI

Nadere informatie

Incura Handleiding Jaarwerk 2018

Incura Handleiding Jaarwerk 2018 Incura Handleiding Jaarwerk 2018 (Fysio, Ergo, OT & Logo) - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Spaarndamseweg 90 2021 CB Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Versie 2 Fysiosoft v.o.f. Oude rijksweg 12 / 4472 AG / s'heerhendrikskinderen www.fysiosoft.nl info@fytek.nl Inhoud Inhoud... 2 Algemeen... 3 Koppeling naar Fytek...

Nadere informatie

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura Incura Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Internet Explorer versie controleren... 4 3 Incura website toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Beweegprogramma's declareren

Beweegprogramma's declareren Beweegprogramma's declareren Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de Prestatiecodes ingevoerd te worden in het systeem. Stap 1: Prestatiecodes invoeren Selecteer

Nadere informatie

Handleiding Incura. Macro s aanmaken.

Handleiding Incura. Macro s aanmaken. Handleiding Incura Macro s aanmaken. 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Het begrip macro... 3 2 Macro s koppelen... 4 3 Macro s personaliseren.... 8 3.1 Een bestaande macro

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Via de website van De Schakel, http://www.tvdeschakel.nl, kunt u onder het kopje teeltregistratie TeeltCentraal inloggen op TeeltCentraal. Nadat u met de inlogcodes

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Instructie. Facturatie

Instructie. Facturatie Instructie Facturatie 19 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Instellingen... 3 3 Facturen aanmaken... 4 3.1 Reguliere Inschrijvingen factureren... 4

Nadere informatie

Handleiding Finaciële Module

Handleiding Finaciële Module Handleiding Financiële Module 1 Inhoudsopgave Abonnementen en diensten factureren... 2 Een losse factuur maken... 5 Factuuroverzicht bekijken en facturen verzenden... 6 De factuur... 7 SEPA exporteren...

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Handleiding Incura Incura Pro App activeren

Handleiding Incura Incura Pro App activeren Handleiding Incura Incura Pro App activeren 2010 Incura Pagina 1 / 8 Inhoud INLEIDING... 3 1 INCURA PRO APP INSTELLEN IN INCURA... 4 1.1 GEBRUIKERSBEHEER... 4 1.2 MEDEWERKERSTAMGEGEVENS... 5 2 INCURA PRO

Nadere informatie

Checklist jaarovergang: SpotOnMedics FysioOne

Checklist jaarovergang: SpotOnMedics FysioOne Is uw FysioOne omgeving al klaar voor 2019? Het jaar 2018 loopt alweer op zijn einde. Daarom brengen we u graag op de hoogte van de jaarafsluiting van SpotOnMedics FysioOne, SpotOnMedics Financieel (het

Nadere informatie

Tips & Trics bij gebruik Agendamodule FYSIOROADMAP ALL-IN-ONE

Tips & Trics bij gebruik Agendamodule FYSIOROADMAP ALL-IN-ONE Tips & Trics bij gebruik Agendamodule FYSIOROADMAP ALL-IN-ONE INLEIDING In deze bekopte handleiding geven wij voor nieuwe klanten een aantal gebruikerstips voor het ingebruiknemen van FysioRoadmap all-in-one.

Nadere informatie