Handleiding Incura. Beheer facturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Incura. Beheer facturen"

Transcriptie

1 Handleiding Incura Beheer facturen 2010 Incura EPD Pagina 1 / 27

2 Inhoud 1 Inleiding Twee type facturen Opbouw Beheer facturen Navigatieopties Filters / zoekopties Tabbladen en knoppenbalk Lijst met facturen Informatie per kolom Uitdraaien van een kopie nota Retourinformatie inzien Status en ID Vecozo Een factuur crediteren Drie vragen tijdens het crediteren Gekoppelde facturen Informatie creditering Opnieuw indienen Contact Zelfhulp en handleidingen Versie-informatie Incura EPD Pagina 2 / 27

3 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld als overzicht van de mogelijkheden die u heeft binnen Incura bij het beheren van uw definitieve en ingediende nota s. Na het doorlezen van deze handleiding heeft u kennis genomen van hoe u o.a. facturen kunt inzien, kopie nota s kunt uitdraaien, facturen kunt crediteren en de wisselwerking die er is tussen de facturen die u ziet staan in Incura Zorg Beheer facturen en hoe diezelfde facturen zijn opgenomen in de Incura Boekhouding. Voor het factureren zelf is een aparte handleiding opgesteld, die u op onze supportsite kunt vinden onder de naam Facturatiewizard. 1.1 Twee type facturen Binnen Incura wordt er onderscheid gemaakt tussen twee type facturen: 1. Vecozo Dit zijn alle nota s die aan de zorgverzekeraar worden aangeboden. 2. Particulier Binnen Beheer facturen te vinden onder tabblad Overig. Dit zijn zowel de nota s naar de patiënt als de nota s die worden verstuurd naar de zgn. derden. NB: bij Beheer facturen treft u tevens het tabblad Totaal aan. Dit is een cumulatie van alle facturen en bestaan samen uit de hiervoor genoemde typen Incura EPD Pagina 3 / 27

4 2 Opbouw Beheer facturen Beheer facturen kunt u vinden in Incura via Dashboard Beheer facturen. U komt terecht in een overzicht vergelijkbaar aan hoe deze is getoond in figuur 1. Figuur 1: overzichtscherm beheer facturen In de volgende paragraven lichten we kort de onderdelen toe van dit scherm Incura EPD Pagina 4 / 27

5 2.1 Navigatieopties Links in dit scherm ziet u een drietal mapjes staan, zoals is getoond in figuur 2. Figuur 2: navigatie mappen beheer facturen 1. Factureren: opent de facturatiewizard. Voor het gebruik hiervan is een instructie geschreven, handleiding Facturatiewizard. Wanneer u het facturatiewizard opent, wordt deze bovenop het scherm van Beheer facturen geplaatst. Zo kunt u eenvoudig tussen deze twee schermen schakelen, door in de rechterbovenhoek van de facturatiewizard op het minteken te klikken, voorgesteld door het symbool. Wenst u vanuit Beheer facturen terug te keren naar de Facturatiewizard - en u had deze eerder geminimaliseerd - dan kunt u op de twee vierkantjes rechts onder in uw scherm klikken waar de wizard in het klein is weggezet. Dit kunt u tevens doen door opnieuw op het mapje Factureren links bovenin te klikken. 2. Beheer facturen: leidt u naar het scherm waar u via Dashboard Beheer facturen op binnen bent gekomen en deze handleiding toe is geschreven. 3. Debiteuren: toont een overzicht van de in uw Incura-systeem opgenomen debiteuren (zie ook figuur 3), zoals de verzekeraars, derden (personen) en patiënten. 2.2 Filters / zoekopties Beheer facturen toont bij initiële opvraag simpelweg alle facturen die u ooit heeft aangemaakt. Het kan dus nogal een klus zijn om precies een factuur in beeld te krijgen indien deze al langer geleden door u aan een debiteur is aangeboden. Daarom zijn er filters bovenin dit scherm opgenomen om het aantal getoond facturen in te perken (zie figuur 3) Incura EPD Pagina 5 / 27

6 Figuur 3: filtermogelijkheden beheer facturen U heeft de volgende mogelijkheden om op te filteren: 1. Factuurnummer: beperkte weergave tot alle facturen die het getal van uw invoer bevatten. Zo zullen zowel als 81 en 2012 als resultaat hebben dat factuurnummer op het overzicht onder in beeld wordt getoond. 2. Periode: beperkt weergave op basis van een datumperiode op volgende wijze: a. Dit jaar: alle facturen in dit jaar. b. Vorig jaar: alle facturen van het voorgaande jaar. c. Deze maand: alle facturen uit de huidige maand. d. Vorige maand: alle facturen uit de voorgaande maand. e. Anders: deze filteroptie stuurt de velden open genoemd onder 3. en geeft u de vrijheid zelf de periode te definiëren waarbinnen u facturen wilt weergeven. f. Geen: er wordt geen rekening gehouden met een selectie op periode. 3. Periode begin en einde: hier worden de begin- en einddatum getoond van het onder 2. gekozen filter. Indien u daar heeft gekozen voor Anders kunt u hier de begin- en einddatum opgeven van de vrije datumselectie. 4. Praktijk: indien er op uw Incura-systeem sprake is van meerdere praktijken (zgn. subcompanies ), dan kunt u hier de gewenste praktijk opgeven waarvan u de facturen wilt inzien. 5. Declarant: hier kunt u de zorgverlener opgeven onder wiens naam de facturen zijn ingediend. 6. Debiteur: met dit filter perkt u in op debiteur. Achter dit veld vindt u een icoon van een vergrootglas dat een zoekscherm met uitgebreide zoekopties naar de te selecteren debiteur. 7. Indienwijze: hier kunt u kiezen uit de twee indienwijzen Vecozo en Papier. Deze selectie is alleen nuttig als u onderin het overzicht het tabblad Totaal heeft openstaan. 8. Toon betaalde facturen: toont alleen facturen waarbij het openstaande bedrag nul is. 9. Toon verwerkte facturen: toont alleen facturen met een vinkje in de kolom Verwerkt. Let op: na het invoeren van een zoekterm is het vereist om het veld middels een tab of muisklik te verlaten om de zoekactie te activeren. 2.3 Tabbladen en knoppenbalk Boven aan de lijst van de diverse facturen zijn drie tabbladen te vinden: Vecozo: toont facturen die aan de zorgverzekeraar zijn aangeboden. Overig: toont particuliere/papieren facturen, zowel aan patiënten als personen (derden) Incura EPD Pagina 6 / 27

7 Totaal: toont zowel facturen aan Vecozo als facturen aan particuliere debiteuren. Figuur 4: tabbladen en knoppenbalk De knoppen die onder de tabbladen staan: 1. Navigatieopties: met deze knoppen kunt u door de getoonde resultaatpagina's van het overzichtscherm bladeren. 2. Knop 'Details': door op deze knop te klikken opent het detailscherm van een factuur, indien u deze in de lijst heeft geselecteerd. 3. Knop 'Retourinformatie': met deze knop kunt u de retourinformatie opvragen bij de geselecteerde factuur. 4. Knop 'Systeeminformatie': na het klikken op deze knop opent een klein detailscherm met enige vaste systeeminformatie behorende bij de factuur die in de lijst is geselecteerd. Figuur 5: detailscherm systeeminformatie bij geselecteerde factuur 5. Knop 'Bijwerken Vecozo': hiermee kunt u een controle doen of de status van de ingediende facturen inmiddels bij Vecozo is bijgewerkt Incura EPD Pagina 7 / 27

8 2.4 Lijst met facturen Onderin het scherm van Beheer facturen zien we de facturen die feitelijk zijn ingediend of verstuurd aan patiënt of derden. Een voorbeeld van een opsomming van facturen is getoond in figuur 6. Figuur 6: voorbeeld van een lijst met facturen We geven u graag een paar voorbeelden hoe u dit overzicht kunt lezen: De facturen in dit overzicht zijn allen aangeboden aan Vecozo. We bevinden ons immers op het tabblad Vecozo. Facturen t/m zijn op 11 november ontvangen door Vecozo. De verschillende openstaande bedragen zijn nog niet afgehandeld. Facturen en zijn twee creditfacturen die we op 6 en 9 november hebben aangemaakt en gekoppeld zijn aan de factuur welke op 01 november werd aangeboden aan Zilveren Kruis Achmea. De som van de twee gecrediteerde factuurbedragen zien we bij factuur terug als -102,30. Factuur , die op 4 november aan IZA-VNG is aangeboden, is afgehandeld door de verzekeraar en bevat retourinformatie. Dit zien we omdat er een paperclip bij staat (zo ook facturen , en ). Facturen en zijn beide volledig afgekeurd door de zorgverzekeraar, toevallig beide voor eenzelfde bedrag Informatie per kolom Per kolom wordt de volgende informatie getoond: 1. Factuurnummer: hierin wordt het factuurnummer van de factuur getoond zoals deze is ingediend of gecrediteerd. Zowel het indienen als het crediteren levert dus een nieuw opeenvolgend nummer op! Deze nummering volgt de reeks zoals is ingesteld onder 2010 Incura EPD Pagina 8 / 27

9 Dashboard Instellingen Praktijkinstellingen tabblad Facturering kopje Factuurnummer Beginnummer reeks en komt als dusdanig terug in uw Incura Boekhouding. 2. Debiteur: afhankelijk van het gekozen tabblad bij deze lijsten is dit de zorgverzekeraar, patiënt of andere persoon/derden. 3. Datum: dit is de factuurdatum. Middels Dashboard Stamgegevens Correspondentie Sjablonen kunt u in het factuursjabloon bepalen of u de datum waarop u effectief de factuur heeft aangemaakt de factuurdatum wilt laten zijn (kies dan voor het samenvoegveld «FactuurDatum») of dat u de datum die u in de facturatiewizard als factuurdatum heeft gekozen wilt overnemen als zijnde de factuurdatum (kies dan voor het speciale veld «DatumLang/Kort», te vinden onder Correspondentie Module Invoegen Speciaal veld Aanmaakdatum lang of kort ). 4. Status Vecozo (Tab Vecozo): hier leest u wat de status is van uw aan Vecozo ingediende factuur. Deze status wordt alleen op het tabblad Vecozo getoond en enkel bijgewerkt indien u in de knoppenbalk klikt op de knop klikt. 5. Factuurstatus (Tab Overig en tab Totaal): De hier getoonde factuurstatus volgt dezelfde status die een factuur krijgt naar gelang deze verder door de stappen van de Facturatiewizard is gekomen. 6. Wijzigingsdatum (Tab Vecozo): deze kolom wordt gevuld met de datum waarop u de knop heeft gebruikt en er ook daadwerkelijk een andere status vanuit Vecozo bekend is. 7. Bedrag: toont het totale factuurbedrag bij aanmaak van de factuur. Dit is een positief getal indien het om een originele (debet) factuur gaat en negatief wanneer het een creditfactuur betreft. 8. Open: toont het totale bedrag dat nog openstaat op de factuur. Dit bedrag wordt bijgewerkt op het moment dat Beheer facturen geopend wordt. Het wordt tevens bijgewerkt op basis van de gegevens die op dat moment in de Incura Boekhouding staan. 9. Credit: toont het totale bedrag dat op deze factuur gecrediteerd is. 10. Declarant: toont de verantwoordelijk behandelaar van de Behandelepisode, te vinden onder Dashboard Patiëntgegevens naam behandelepisode aanklikken kopje Algemeen Verantwoordelijk behandelaar. De zorgverlener die hier staat genoemd is de declarant op de factuur. 11. Ret (Tab Vecozo): hier wordt met een paperclipsymbool ( ) al dan niet getoond of retourinformatie beschikbaar is. 12. Verwerkt: met dit vinkje kunt u handmatig aangeven of u deze factuur als verwerkt beschouwt. U kunt dit vinkje zetten door te dubbelklikken op de factuurregel in het overzicht, waardoor u in het detailscherm van de factuur terecht komt. In figuur 7 ziet u daar een voorbeeld van en omcirkeld de plek waar u dit vinkje kunt zetten. U hoeft niet op Bewaren te klikken en kunt het scherm verlaten met de knop Terug Incura EPD Pagina 9 / 27

10 Figuur 7: vinkje verwerkt bij factuur zetten 2010 Incura EPD Pagina 10 / 27

11 3 Uitdraaien van een kopie nota U kent het wel: u staat juist op het punt om de particuliere facturen de deur uit te doen. In de printerlade zit nog precies voldoende papier om een bescheiden roman mee af te drukken, de toner bevat nog altijd zoveel inkt dat u de provincie Utrecht ermee onder een zwarte inktlaag kunt verbergen en vooralsnog zijn er volstrekt geen aanwijzingen dat er spoedig een algehele stroomuitval zal optreden en toch gaat het al meteen bij aanvang van het afdrukken hartstikke mis. Particuliere nota s met een totale som van 2.843,45 zijn zojuist aan uw printerwachtrij aangeboden om afgedrukt te worden, maar uw hagelnieuwe alles-in-één printer blijkt veel te gulzig en draait het ene na het andere velletje A4 papier volledig in een krul zodat de hele zaak voortdurend vastloopt. Kortom: u wilt - naast een hartig woordje met de vertegenwoordiger van de elektronicazaak de mogelijkheid om de facturen in latere instantie nog eens uit te kunnen draaien. Figuur 8: dubbelklikken op particuliere factuur tab overig 2010 Incura EPD Pagina 11 / 27

12 In Incura kunt u een kopie nota op de volgende manier uitdraaien: 1. Via Dashboard Beheer facturen gaat u naar tabblad Overig. 2. Daar dubbelklikt u op een factuurregel (zie figuur 8), zodat u terecht komt in het detailscherm van de factuur (zie vervolgens figuur 9). Figuur 9: detailscherm particuliere factuur 3. Midden op de oranje knoppenbalk klikt u op de knop Factuurbestand. 4. Uiteindelijk zal er een PDF-versie van uw factuur als kopie nota op het scherm worden getoond (hiervoor moet tenminste een PDF Reader op uw pc zijn geïnstalleerd) waar u middels het printerknopje de factuur alsnog kunt uitdraaien. Zie ook figuur Incura EPD Pagina 12 / 27

13 Figuur 10: voorbeeld kopie nota 2010 Incura EPD Pagina 13 / 27

14 4 Retourinformatie inzien Facturen die door de verzekeraar zijn afgehandeld, zijn bij Beheer facturen met een paperclipsymbool ( ) gemarkeerd. Om de retourinformatie te kunnen inzien kunt u de factuur in de lijst selecteren door deze één keer aan te klikken om vervolgens in de oranje knoppenbalk op de knop Retourinformatie klikken. Hierdoor komt u terecht in het detailscherm van de factuur zoals getoond in figuur 11. Figuur 11: detailscherm retourinformatie U kunt hier tevens details opvragen van de afzonderlijke afgekeurde regels m.b.v. de knop Details. de retourinformatie afdrukken m.b.v. de knop Afdrukken Incura EPD Pagina 14 / 27

15 5 Status en ID Vecozo In het geval dat facturen aan Vecozo zijn aangeboden zult u op enig moment de status van de ontvangst en afhandeling van deze facturen willen kunnen zien. Daarnaast zult u eventueel middels het Vecozo ID informatie op de site van Vecozo willen opvragen. Binnen Incura Beheer facturen kunt u deze gegevens vinden in het detailscherm van de factuur. U komt hier door te gaan naar Dashboard Beheer facturen dubbelklikken op de factuur. Figuur 12: detailscherm particuliere factuur In figuur 12 zijn de volgende gegevens uitgelicht: 1. Door te klikken op de knop Bijwerken Vecozo kunt u de Vecozo status bijwerken. 2. Status Vecozo: laat zien wat de situatie nadat u voor het laatste op de knop Bijwerken Vecozo heeft geklikt. 3. Vecozo ID: toont het nummer waarmee u op de site van Vecozo meer informatie over de ingediende factuur kunt opvragen Incura EPD Pagina 15 / 27

16 6 Een factuur crediteren Om een factuur in Incura te kunnen crediteren beginnen we even door te gaan naar Dashboard Beheer facturen dubbelklikken op de factuur. Hiermee zijn we in het detailscherm van de factuur terecht gekomen. Vanuit het overzicht waar alle facturen staan opgesomd (zie paragraaf 2.4) kunt u namelijk niet crediteren, daarvoor moet de betreffende factuur openklikken. Onder in het detailscherm van de factuur treffen we een lijst met prestatieregels aan. De eerste vraag waar we ons over moeten buigen is of we de gehele factuur willen crediteren of slechts een deel ervan? Figuur 13: lijst met prestatieregels In figuur 13 zien we een willekeurige factuur met daarop enkele prestatieregels verdeeld over de patiënten Aalder, Rug en Fortuijn. Willen we alleen de behandelingen van patiënt Aalder crediteren, dan vinken we enkel de prestatieregels aan waar deze patiënt in staat genoemd (zie ook figuur 14) en klikken daarna op de knop Crediteren. Figuur 14: crediteren vinkjes alleen aan bij patiënt Aalder 2010 Incura EPD Pagina 16 / 27

17 Is het echter de bedoeling dat alle prestatieregels op deze factuur worden gecrediteerd, dan kunt u de gehele lijst selecteren door op de knop Alles selecteren te klikken waardoor bij alle prestatieregels een vinkje komt te staan (zie ook figuur 15), uiteraard gevolgd door de knop Crediteren. 6.1 Drie vragen tijdens het crediteren Figuur 15: crediteren alle vinkjes op de fatuur aan Voor het crediteren van factuurregels geldt het volgende: Crediteren naar eigen boekhouding: gebeurt altijd. Crediteren richting zorgverzekeraar: o Regel 1 gaat uitsluitend alleen in overleg met zorgverzekeraar. o Regel 2 als de factuur door de verzekeraar is afgehandeld heeft u de mogelijkheid te crediteren zonder de verzekeraar te informeren. Tijdens het crediteren van gehele facturen of een selectie van prestatieregels zult u altijd drie vragen krijgen voorgelegd: Feitelijk is hier de vraag: u staat op het punt om te gaan crediteren, wilt u dit wel? Figuur 16: popup - wilt u doorgaan met crediteren 2010 Incura EPD Pagina 17 / 27

18 Hier wordt gevraagd of u wilt dat de creditfactuur die hier wordt aangemaakt doorgestuurd moet worden naar Vecozo. Figuur 17: popup wilt u indienen Let op: een dergelijke situatie komt maar heel incidenteel voor. Beantwoord deze vraag daarom alleen met Ja indien de verzekeraar expliciet aan u heeft gevraagd een creditfactuur naar hun te sturen van een eerder uitgekeerde bedrag. Doorgaans kiest u tijdens het crediteren Nee wanneer de verzekeraar de factuur heeft afgehandeld. Kortom, er zijn eigenlijk maar twee opties: Of u informeert uw boekhouding èn de zorgverzekeraar (Keuze Ja ). Of u informeert alleen uw boekhouding (Keuze Nee ). Antwoord deze vraag alleen met Ja als u wilt dat de rekening naar de patiënt moet worden gestuurd. Figuur 18: popup markeren als eigen rekening Voor markeren als eigen rekening kunt u lezen: maak hier maar een particuliere factuur van, de rekening gaat naar de patiënt Incura EPD Pagina 18 / 27

19 Figuur 19: vinkje eigen rekening in detailscherm prestatie In het behandeljournaal wordt bij de behandeling, waarop één of meerdere prestatiecodes zijn gecrediteerd, het factuurnummer weggehaald en verschijnt er een vinkje bij Eigen rekening. Dit kunt u inzien wanneer u gaat naar Patiëntdossier Behandelepisode Behandeljournaal tabblad Administratief dubbelklikken op een behandeling (zie ook figuur 19). Wanneer het toch de bedoeling is dat deze behandeling weer aan de zorgverzekeraar wordt aangeboden, kunt u dit vinkje handmatig verwijderen. 6.2 Gekoppelde facturen Tijdens het crediteren wordt er een creditfactuur uit dat eerstvolgende nummer draagt uit uw factuurnummerreeks. Wordt gecrediteerd en is het nummer daarna in de reeks nog vrij, dan wordt het creditfactuurnummer. Binnen Beheer facturen kunt u altijd tussen de aan elkaar gerelateerde facturen doorklikken door de knop te gebruiken Incura EPD Pagina 19 / 27

20 6.3 Informatie creditering Soms is het wenselijk om achteraf nog te kunnen terugzien wanneer een factuur werd gecrediteerd en door wie dat is gebeurd. Hiervoor kunt u in Incura gaan naar Dashboard Beheer facturen betreffende factuur dubbelklikken. U komt dan terecht in het detailscherm van de factuur waar u rechts in de knoppenbalk kunt klikken op de knop. Een popup verschijnt, zoals is getoond in figuur 20. Figuur 20: informatie creditering Nogmaals: Crediteren doet u altijd alleen in overleg met de verzekeraar. Crediteren op basis van Retourinformatie wil zeggen is ook in overleg met de zorgverzekeraar. Als zij afkeuren kunt u crediteren Incura EPD Pagina 20 / 27

21 7 Opnieuw indienen Soms is het de bedoeling dat de behandeling na het crediteren weer opnieuw moet worden aangeboden aan de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld omdat er een verkeerde prestatiecode werd gebruikt). In andere situaties komt het voor dat de verzekeraar een behandeling niet vergoed, omdat er meer behandelingen zijn aangeboden dan het afgesproken limiet toelaat, zodat de rekening aan de patiënt moet worden aangeboden. In beide gevallen komt u op een situatie uit dat er binnen Incura 1) gecrediteerd moet worden en 2) een nieuwe factuur moet worden aangemaakt die moet worden ingediend. Om te illustreren welke handelingen erbij komen kijken om een factuur opnieuw in te dienen, kijken we in deze paragraaf naar de aan-huis-behandeling (code 1001) van patiënt Beurs. In deze situatie gaan we er vanuit dat factuur aan Vecozo is aangeboden en door verzekeraar Zilveren Kruis is afgehandeld. Als startpunt van deze casus nemen we het detailscherm van de factuur (zie figuur 21), te benaderen via Dashboard Beheer facturen betreffende factuur dubbelklikken. Figuur 21: factuur zilveren kruis 2010 Incura EPD Pagina 21 / 27

22 Door te klikken op de knop Retourinformatie verschijnt het popup-scherm zoals getoond in figuur 22. Figuur 22: retourinformatie factuur zilveren kruis Hier lezen we dat het maximum aantal prestaties is overschreden, zodat de verzekeraar heeft besloten een aantal behandelingen niet te vergoeden. Om de prestatiecode 1001 van 24 september toch betaald te krijgen zullen we de factuurregel van patiënt Beurs moeten crediteren en de rekening aan de patiënt zelf moeten aanbieden. Daarom sluiten we het schermpje van de retourinformatie en keren terug naar het detailscherm van factuur Incura EPD Pagina 22 / 27

23 Figuur 23: detailscherm particuliere factuur Daar doen we het volgende (zie ook figuur 23): 1. We selecteren alléén de factuurregel van patiënt Beurs. De factuurregels van de patiënten Kist en Inar zijn immers vergoed en willen we niet crediteren. 2. Vervolgens klikken we op de knop Crediteren. 3. We krijgen nu de vraag of we de aangevinkte prestatieregels willen gaan crediteren. Figuur 24: popup - wilt u doorgaan met crediteren Ja, dat willen we. 4. De volgende vraag die we krijgen voorgeschoteld vraagt ons of we de nieuw aangemaakte creditfactuur (eerstvolgende nummer in factuurnummerreeks ) willen gaan indienen naar de zorgverzekeraar. Figuur 25: popup wilt u indienen Nee, dat willen we beslist niet. Zilveren Kruis heeft deze factuurregel afgekeurd en zal deze niet alsnog vergoeden. Ons doel is, dat we deze behandeling door de patiënt zelf laten betalen Incura EPD Pagina 23 / 27

24 5. Dat brengt ons op de laatste vraag, waarin ons wordt voorgelegd of we de verrichtingen als Eigen rekening willen markeren. Dit wil zeggen: rekening naar de patiënt. Figuur 26: popup markeren als eigen rekening Ja, dat willen we dus. Het gevolg hiervan is naast het gegeven dat er nu een creditfactuur ( ) is aangemaakt dat de behandeling van 24 september met prestatiecode 1001 nu weer als Factureerbaar staat aangemerkt in het behandeljournaal (zie ook figuur 27). Figuur 27: behandeling opnieuw factureerbaar in behandeljournaal Hierdoor kunnen we een nieuwe factuur gaan aanmaken die naar de patiënt kan worden gestuurd. In het dossier hoeft u verder niets meer aan te passen, deze behandeling heeft nu immers een 2010 Incura EPD Pagina 24 / 27

25 markering gekregen voor Eigen rekening. Om dit te zien dubbelklikt u op de behandeling in het behandeljournaal, zoals eerder is beschreven aan het einde van paragraaf 6.1. In de Facturatiewizard kunnen we nu de nieuwe factuur gaan samenstellen. Daarvoor stellen we de facturatieperiode op Stap 1 zo in dat de behandeling van 24 september er tussen valt en kiezen we voor Papier (zie ook figuur 28). Figuur 28: factuur opnieuw indienen stap 1 facturatiewizard Klikken we op de knop Volgende en gaan er even vanuit dat er geen controlemeldingen zijn voor deze behandeling dan levert dit in Stap 3 als resultaat een conceptfactuur op voor patiënt Beurs (zie ook figuur 29). Figuur 29: behandeling opnieuw factureerbaar in behandeljournaal 2010 Incura EPD Pagina 25 / 27

26 8 Contact Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Incura helpdesk. Ook voor vragen over de meetinstrumenten kunt u met ons bellen. Telefonisch: Maandag t/m donderdag 09:00 tot 20:00 Vrijdag 09:00 tot 18:00 Tijdens de zomermaanden juli en augustus hanteren wij de aangepaste tijden: Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 Met vriendelijke groet, Incura Helpdesk 8.1 Zelfhulp en handleidingen Incura heeft ook een eigen supportsite. U kunt daar komen door vanuit Incura bovenin op klikken. te U kunt daar terecht voor: De meeste actuele handleidingen. Veel gestelde vragen. Overzicht van trainingen en de aanvraag ervan. Het contactformulier voor vragen over Incura Incura EPD Pagina 26 / 27

27 9 Versie-informatie Datum versie Gedane aanpassing(en) Op discipline nagekeken Initiële Handleiding 2010 Incura EPD Pagina 27 / 27

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

1 Een factuur crediteren

1 Een factuur crediteren 1 Een factuur crediteren Waarom wilt u crediteren? U wilt crediteren omdat u ten onrechte teveel heeft gefactureerd aan uw klant. Wanneer gaat u een (deel van de) factuur crediteren? 1. Als de verzekeraar

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 3 Factureren stap voor stap... 7 3.1

Nadere informatie

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren

Handleiding Incura Jaarwerk. Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren Handleiding Incura Jaarwerk Stap 1. Tarieven voor het nieuwe jaar invoeren 2013 Incura Fysio Pagina 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Tarieven voor het nieuwe jaar doorvoeren... 4 2.1 Brontarieven... 5

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Incura. Tips & tricks

Incura. Tips & tricks Incura Tips & tricks 2011 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Andere agenda s kiezen... 4 3 Werking behandeljournaal... 5 4 Standaardteksten... 7 4.1 Een standaardtekst maken.... 7

Nadere informatie

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren

Incura opstarten. Extra gebruikers activeren Incura opstarten Extra gebruikers activeren 2010 Incura Pagina 1 / 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Medewerkers koppelen... 4 3 Rechten toekennen aan het gebruikersaccount... 6 4 Wachtwoord wijzigen... 9 4.1

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2010 Incura Pagina 1 / 19 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 2.1 Systeemcertificaat als randvoorwaarde...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds)

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de contracten in Incura. Er wordt uitgelegd hoe u contracten aanmaakt per concern.

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

Incura Fysio. Agenda

Incura Fysio. Agenda Incura Fysio Agenda 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 22 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Openen... 4 1.2 De agenda: het overzicht... 5 2 Agenda: de opties... 6 2.1 Agenda s tonen en afdrukken... 6 2.2 Agenda weergave...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Overzicht btw en omzet

Overzicht btw en omzet Overzicht btw en omzet Ondersteuning Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de RAAM helpdesk. Telefonisch: 088-946 22 73 Maandag tot en met donderdag van 09:00u tot 20:00u

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Handleiding Verwerken van DBC-declaraties en -facturen -1/5- Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Voor DBC-declaraties en facturen is het mogelijk om: De gemaakte declaraties en facturen in te zien.

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding: Overzichten Volgnummer: 10, 24 september 2014, versie 3.4. Incura Handleiding. Overzichten

Handleiding: Overzichten Volgnummer: 10, 24 september 2014, versie 3.4. Incura Handleiding. Overzichten Incura Handleiding Overzichten Inleiding Middels deze handleiding proberen wij u begrip te geven van hoe in Incura gebruik kan worden gemaakt van de Overzicht. Tevens lopen wij met u enkele veel gevraagde

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Nieuwe Tekstverwerker Sjablonen maken - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Handleiding Incura. Macro s aanmaken.

Handleiding Incura. Macro s aanmaken. Handleiding Incura Macro s aanmaken. 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Het begrip macro... 3 2 Macro s koppelen... 4 3 Macro s personaliseren.... 8 3.1 Een bestaande macro

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Handleiding Incura. Tekstverwerker en sjablonen.

Handleiding Incura. Tekstverwerker en sjablonen. Handleiding Incura Tekstverwerker en sjablonen. 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 32 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemene functionaliteit tekstverwerker.... 4 2.1 Tekstverwerker openen.... 4 2.2 Functies van

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht:

Vorige maand is er een declaratie van 1700,- gestuurd naar Zilveren Kruis Achmea. Deze declaratie is zichtbaar in het declaratie-overzicht: Hoofdstuk 1 Voorschot verwerken Sommige verzekeraars werken met voorschotten. Ze betalen dan (een deel van) het gedeclareerde bedrag, of een vast bedrag. Hoe u een voorschot moet verwerken in uw boekhouding,

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities Handleiding: Facturatiecondities Inleiding Met deze handleiding heeft u een checklist in handen waarmee u controleert of in Incura alles is voorbereid om te

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verwerken bankmutaties factoring

Handleiding Abakus. Verwerken bankmutaties factoring Handleiding Abakus Verwerken bankmutaties factoring 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Factoring... 3 Hoe maak ik een grootboek aan voor de factoringkosten... 3 De factuur... 5 De mutatieverwerking...

Nadere informatie

Handleiding Incura Incura Pro App activeren

Handleiding Incura Incura Pro App activeren Handleiding Incura Incura Pro App activeren 2010 Incura Pagina 1 / 8 Inhoud INLEIDING... 3 1 INCURA PRO APP INSTELLEN IN INCURA... 4 1.1 GEBRUIKERSBEHEER... 4 1.2 MEDEWERKERSTAMGEGEVENS... 5 2 INCURA PRO

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG

Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG Incura Handleiding KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 Incura Pagina 1 / 14 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Sjabloon kwaliteitsjaarverslag... 4 3 Overzichten kwaliteitsjaarverslag... 5 3.1 Type zorg... 5 3.2 Aanmeldingen...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT

Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 03-07-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT. Het

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie.

Startgids 010 Factuur aanmaken. In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Startgids 010 Factuur aanmaken In deze startgids staat aangegeven hoe u een factuur kunt aanmaken in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Factuur... 3 Een nieuwe factuur maken... 4 Dagregistratie... 7

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht Handleiding Incura Controle op verzekeringsrecht 2010 Incura Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Controle op verzekeringsrecht... 3 2 Het COV-scherm... 4 2.1 COV op diverse plaatsen oproepbaar...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Binnen untill ordering software kunt u werken met vast klanten. Hier in zijn er 3 verschillenden manieren, die in deze handleiding

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Overzichten. Handleiding: Overzichten Volgnummer: B05-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Overzichten. Handleiding: Overzichten Volgnummer: B05-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Overzichten Handleiding: Overzichten Inleiding Middels deze handleiding proberen wij u begrip te geven van hoe in Incura gebruik kan worden gemaakt van het onderdeel Overzichten.

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages

Handleiding. Curasoft. Managementrapportages Handleiding Curasoft Managementrapportages Curasoft - 1 / 7-24.06.2016 Managementrapportages Managementrapportages kunt u gebruiken om de gegevens vanuit Curasoft in rapportages of draaitabellen te plaatsen.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura

Incura. Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura Incura Handleiding tekstverwerker instellen/installeren in Incura 2010 Incura Fysio-EPD Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Internet Explorer versie controleren... 4 3 Incura website toevoegen aan

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Incura. Incura Pro App activeren

Incura. Incura Pro App activeren Incura Incura Pro App activeren 2010 Incura Pagina 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Incura Pro App aanvragen... 4 3 Zelf de App instellen in Incura... 5 3.1 Incura Pro App activeren in Gebruikersbeheer...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven. Handleiding: Invoeren tarieven Volgnummer: F02-GGZ, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Invoeren tarieven Handleiding: Invoeren tarieven Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de tarieven in Incura. We kennen onderscheid in tarieflijsten voor: GGZ

Nadere informatie

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt

Handleiding Incura. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt Handleiding Incura Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 31 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 2 Verzekeringen... 4 2.1 Nieuw verzekeringspakket

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad

Handleiding. Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad Handleiding Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bijzonderheden 4 3. Het factuuroverzicht 5 4. Details van de facturen 13 5. Uploaden van facturen 17 6. Logboek

Nadere informatie

Abakus compleet handleiding

Abakus compleet handleiding Abakus compleet handleiding Tekstverwerker Gebruikersregistratie (Internet Explorer) 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Voorbereidingen om de tekstverwerker in gebruik

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie