Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier"

Transcriptie

1 Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

2 De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en handelingen of verrichtingen van de cliënt zijn terug te vinden. De Groepsagenda biedt toegang tot deze gegevens, maar dan vanuit het gezichtspunt van de planningsgroep (of het team) dat betrokken is bij de te verlenen zorg en ondersteuning van de cliënt. De is voor de medewerker de toegang tot de cliëntgegevens in PlanCare waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Groepsagenda Cliëntagenda Dagbestedings- agenda Verblijf In deze handleiding komt u ter ondersteuning verschillende iconen tegen: Er wordt belangrijke informatie medegedeeld Er wordt een tip gegeven Er wordt een voorbeeld uitgewerkt of een toelichting gegeven Pagina 1

3 Inhoudsopgave De agenda in PlanCare openen... 3 Toelichting navigatie... 4 Toelichting bij de agenda... 6 Terugkeerpatroon... 6 Berichten... 7 Afspraak voor de hele dag... 7 Afspraken... 7 Afspraak maken... 7 Afspraak maken (hele dag)... 9 Afspraak met cliënt(en) maken... 9 Afspraak met cliënt(en) maken (hele dag) Status Tijdverantwoording Inrichten Geriatrische Revalidatiezorg Vooralsnog wordt de medewerkersagenda gebruikt voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en de voorbeelden in deze handleiding zullen daar dan ook aan gerelateerd zijn. Om in de medewerkersagenda een afspraak met een cliënt te kunnen vastleggen moet de actieve cliënt in ieder geval een geldig contract hebben en moet er een product zijn gekoppeld. Een contract voor de GRZ wordt aangemaakt onder menu Verantwoording/Opnames GRZ. De Wizard Opname wordt gestart (zie handleiding GRZ). Wanneer het contract loopt houdt dat in dat er een geldig contract is voor de actieve cliënt. Pagina 2

4 openen De medewerkersagenda wordt geopend door op de knop in de knoppenbalk te klikken. Deze bevindt zich naast de knop van de Groepsagenda. Aanmaken medewerkersagenda Om de medewerkeragenda te kunnen openen moet er voor de medewerker een agenda in het systeem zijn aangemaakt. Zie hiervoor Inrichten aan het einde van dit document. Klik op de knop Opent de medewerkersagenda in de knoppenbalk om de agenda te openen. Het volgende scherm wordt geopend. Pagina 3

5 Toelichting navigatie Boven in het scherm bevindt zich een aantal opties om te navigeren of om de weergave te wijzigen. In dit scherm kan worden gewisseld tussen dag- en weekweergave. Door op de groene pijlen te klikken wordt naar een vorige of volgende week (of dag, al naar gelang de weergave) worden gegaan. Lijst laat de afspraken voor de medewerker onder elkaar in een printbare versie zien. De getoonde informatie kan worden gesorteerd door de kolomkoppen naar boven te slepen en zo bijvoorbeeld de afspraken per cliënt te tonen in plaats van op datum. Door op Herstel weergave te klikken wordt de oorspronkelijke weergave hersteld. Afdrukken geeft de printversie van de medewerkersagenda. Pagina 4

6 De medewerkersagenda heeft de optie ook de agenda s van anderen te zien. Dit wordt geregeld via machtigingen die op een medewerkersagenda worden uitgegeven. Door een vinkje voor een medewerker te plaatsen wordt diens agenda aan het scherm toegevoegd. Door met de rechter muisknop op een afspraak in de medewerkersagenda te klikken kan direct de cliëntkaart worden opgeroepen. Pagina 5

7 Toelichting bij de agenda Onderstaand wordt een aantal algemene onderwerpen rond het maken van afspraken toegelicht. Terugkeerpatroon Wanneer een afspraak voor meerdere momenten geldt kan deze met een terugkeerpatroon worden ingevoerd. Zo kan iemand een terugkerende afspraak hebben op een vaste tijd op vaste dagen. Klik in het afsprakenscherm op Terugkeerpatroon. Er kan worden gekozen voor een Standaard tijdvenster. Dat wil zeggen dat er wordt gepland per dagdeel (kan naar keuze worden ingericht). Maar meestal zal een exacte tijd worden aangegeven. Wijkt de werkelijk tijd of het moment af van de werkelijkheid, dan kan dit altijd worden aangepast. In de meeste gevallen is een terugkeerpatroon wekelijks op vaste dagen, maar er kunnen ook andere patronen worden aangegeven, bijvoorbeeld elke 2 weken, of elke 1 e dinsdag van de maand. Is een patroon grillig, dan kunnen de afspraken beter afzonderlijk worden aangegeven. Meestal wordt geen einddatum aangegeven, behalve als de precies bekend is. Wordt een patroon zonder einddatum gestopt of gewijzigd, dan kan dat altijd nog worden aangegeven. In de afspraak wordt het patroon weergegeven. Pagina 6

8 In de agenda komt dit als volgt terug. Berichten Onder in het scherm worden berichten weergegeven die te maken hebben met een afspraak. Er kan bijvoorbeeld maar een cliënt aan een afspraak worden gekoppeld. Wordt toch geprobeerd nog een cliënt aan de afspraak te koppelen, dan wordt gemeld dat dit niet kan. Afspraak voor de hele dag Er kunnen afspraken voor de hele dag, of voor een bepaalde tijd worden gemaakt. Elk afsprakenscherm heeft echter de mogelijkheid de optie Hele dag in of uit te schakelen, ongeacht of het een afspraak voor de hele dag betreft. Is Hele dag aangevinkt, dan kan er geen tijd worden aangegeven, staat er geen vinkje, dan kan een begin- en eindtijd worden ingevoerd. Afspraken Afspraak maken Klik dubbel op een tijd in het agendadeel. Een venster wordt geopend waarin een algemene afspraak kan worden gemaakt. De tijd waarop geklikt is wordt standaard overgenomen, maar deze kan worden aangepast. Pagina 7

9 De volgende gegevens kunnen in dit venster worden aangegeven. Onderwerp Locatie Start Eind Opmerking Status/reden Doorschuivende afspraak Terugkeerpatroon Omschrijving van de afspraak zoals deze in de agenda terugkomt Plaats waar de afspraak plaatsvindt of de activiteit wordt uitgevoerd Datum en begintijd van de afspraak Datum en eindtijd van de afspraak Uitgebreide omschrijving van de afspraak Status van de afspraak Wanneer de afspraak niet heeft plaatsgevonden schuift deze door naar de volgende dag, tot er een afspraak van dezelfde reeks staat Een afspraak kan in een vast patroon over meerdere momenten terugkomen Klik op OK om de afspraak op te slaan. Door met de muisaanwijzer over een gemaakte afspraak te bewegen wordt de detailinformatie van de afspraak getoond in een popupvenster. Naast deze normale afspraak kunnen ook andere afspraken worden vastgelegd. Pagina 8

10 Afspraak maken (hele dag) PlanCare Dossier Bij een afspraak voor een hele dag hoeft geen begin- en eindtijd te worden aangegeven. Het scherm is gelijk aan dat van de afspraak, maar er kunnen geen tijden worden aangegeven. Klik op OK om de afspraak op te slaan. De afspraak wordt in de agenda bovenin de kolom van de dag geplaatst. Door met de muisaanwijzer over de afspraak te bewegen wordt de detailinformatie van de afspraak in een popup weergegeven. Afspraak met cliënt(en) maken Is bij de afspraak een cliënt betrokken, dan kan deze worden toegevoegd. Voer de gegevens van de afspraak in en klik onder het kopje Cliënten op Nieuw. U krijgt nu de mogelijkheid om de cliënt te kiezen en aan te geven wat voor soort afspraak het betreft: Een algemene afspraak Een afspraak op basis van een contract (het voltooien van een dergelijke afspraak leidt tot tijdregistratie) Een afspraak op basis van een werkplanactie uit het zorgplan Een afspraak op basis van een of meer handelingen uit een zorgarrangement Pagina 9

11 Afhankelijk van het soort afspraak, kunt u verschillende gegevens invoeren. Algemeen Hierbij hoeft u geen verdere gegevens vast te leggen. Op basis van contract In dit geval krijgt u de mogelijkheid om bij de afspraak een contract en een product vast te leggen (mits er voor de cliënt een contract opgesteld is). Wanneer de bewuste afspraak later voltooid wordt, worden deze gegevens gebruikt om de bijbehorende tijd te registreren. Pagina 10

12 Op basis van werkplan actie uit zorgplan U kunt nu een keuze maken uit de werkplanacties uit het actuele cliëntplan van de cliënt. De werkplanacties worden getoond op basis van het dienstverband (en de daar aan gekoppelde discipline) dat bij Medewerker gekozen is. Op basis van zorgarrangement U kunt via de knop welke handeling(en) het gaat. een zorgarrangement kiezen en daarin aangeven om Pagina 11

13 Met OK bevestigt u de ingevoerde gegevens. De afspraak wordt ook in de cliënt- en groepsagenda vastgelegd. Zodra de cliënt is toegevoegd wordt ook de cliëntagenda in dit scherm getoond, zodat er en check op dubbele afspraken kan plaatsvinden. medewerkersagenda cliëntagenda Klik op Opslaan om de afspraak te bevestigen. Door met de muisaanwijzer over de afspraak te bewegen wordt de detailinformatie in een tooltip getoond. Afspraak met cliënt(en) maken (hele dag) Voor een cliënt kan een afspraak voor een hele dag worden ingepland. Er wordt een cliënt toegevoegd zoals bij de vorige afspraak. Pagina 12

14 Status Door met de rechter muisknop op een afspraak te klikken kan de status worden aangepast. Een vlaggetje in de tijdregel laat de status zien. Er zijn drie mogelijkheden. Voltooid Voltooid met opmerking Niet voltooid De tijd van de afspraak wordt weggeschreven naar de tijdverantwoording zoals in de afspraak vermeld De afspraak is afgerond, maar er moet nog een opmerking worden toegevoegd of de tijdregistratie op basis van deze planning moet worden aangepast De tijd van de afspraak wordt niet weggeschreven naar de tijdverantwoording In principe wordt de geplande tijd verantwoord, maar deze kan ook worden aangepast naar de werkelijkheid. Er vindt een check plaats op ontbrekende of niet valide gegevens (bijvoorbeeld of het Pagina 13

15 contract nog geldig is) en of er producten zijn die niet meer aan de medewerker gekoppeld zijn. Is dat het geval, dan verschijnt er een melding. Een afspraak kan worden voltooid, maar met een opmerking. Klik op Opslaan. Het volgende scherm verschijnt. In dit scherm kan de tijdsregel worden aangepast ten opzichte van de planning. Bijvoorbeeld in het geval dat er een kortere of langere duur van de afspraak moet worden verantwoord. Een vlaggetje op de afspraak in de agenda laat de status zien. Afspraken van andere medewerker aanmaken of afboeken Alleen indien de ingelogde medewerker gemachtigd is, kunnen afspraken van andere medewerkers aangemaakt of afgeboekt worden. Het aanmaken van een afspraak voor een andere medewerker kan alleen via de medewerkersagenda, het afboeken kan ook in de groepsagenda. Pagina 14

16 Machtigingen beheren In het hoofdstuk Machtigingen beheren, wordt een toelichting gegeven op het uitgeven en beheren van machtigingen op de medewerkersagenda. Tijdverantwoording Er is een directe koppeling vanuit de medewerkersagenda naar de Tijdverantwoording (GRZ). Kies de gewenste datum en klik op Nieuw om een tijdregel aan te maken. De gegevens worden zo mogelijk uit de afspraak overgenomen en kunnen desgewenst worden aangepast wanneer dit nodig is. Plaats een vinkje onder Gedaan en klik op Opslaan en sluiten wanneer er geen verdere tijdregels behoeven te worden aangemaakt. Of klik op Opslaan en nieuw wanneer er meer tijdregels moeten worden toegevoegd. De tijdregel wordt toegevoegd. Pagina 15

17 Inrichten In het systeem moet aangegeven worden welke medewerkers mogen beschikken over een medewerkersagenda. Deze instelling wordt beheerd via Onderhoud PlanCare 2 in PlanCare Dossier. Kies onder het kopje Modules voor Agenda. Kies vervolgens voor Medewerkeragenda s. Pagina 16

18 Het volgende scherm verschijnt. Klik op Nieuw om een nieuwe medewerkersagenda toe te voegen voor een medewerker. Het volgende scherm verschijnt. Kies in het veld Medewerker de betreffende medewerker. Selecteer vervolgens in het veld Weergave naam de tekst waarmee de medewerkeragenda voor deze medewerker moet worden aangeduid. Standaard wordt dit gevuld met de naam van de medewerker. Bij Standaard weergave kan gekozen worden om standaard met de Agendaweergave of de Lijstweergave te starten. Klik na het invullen op Opslaan om de gegevens op te slaan en het scherm af te sluiten. Pagina 17

19 Machtigingen beheren Het is mogelijk om een andere medewerker te machtigen voor het inzien, bewerken of voltooien van afspraken in de medewerkersagenda. Deze machtigen kunnen door de medewerker zelf of door de applicatiebeheerder worden beheerd. Beheren machtigingen door medewerker Een gebruiker van de medewerkersagenda kan de machtigingen voor de eigen agenda zelf beheren. Klik op de knop Machtigingen om deze te beheren. Het volgende scherm verschijnt: Pagina 18

20 Klik op de knop Nieuw om een nieuwe machtiging toe te voegen of op Wijzigen om een bestaande machtiging aan te passen. Het volgende scherm verschijnt: In het veld Medewerker wordt de medewerker geselecteerd aan wie een machtiging wordt toegekend. Er kunnen alleen medewerkers gekozen worden waarvoor reeds een medewerkersagenda is aangemaakt. In het veld Recht kan gekozen worden voor de volgende machtigingen: - Weigeren de geselecteerde medewerker krijgt geen toegang tot deze medewerkersagenda; - Lezen de geselecteerde medewerker krijgt leesrecht tot deze medewerkersagenda; - Verantwoorden de geselecteerde medewerker krijgt recht om afspraken in deze medewerkersagenda af te boeken (te voltooien). In de Groepsagenda mag de geselecteerde medewerker ook afspraken van de eigenaar van deze medewerkersagenda afboeken; - Schrijven de geselecteerde medewerker krijgt recht om afspraken aan te maken en af te boeken in deze medewerkersagenda. In de Groepsagenda mag de geselecteerde medewerker ook afspraken van de eigenaar van deze medewerkersagenda afboeken. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Pagina 19

21 Beheren machtigingen door applicatiebeheerder PlanCare Dossier De applicatiebeheerder kan via Onderhoud Plancare 2 machtigingen voor medewerkersagenda s beheren. Deze instelling wordt beheerd via Onderhoud PlanCare 2 in PlanCare Dossier. Kies onder het kopje Modules voor Agenda. Kies vervolgens voor Medewerkeragenda s. Het volgende scherm verschijnt. Selecteer de medewerker waarvoor de machtigingen op de betreffende agenda moeten worden beheerd. Klik op Wijzigen of Dubbelklik op de betreffende regel. Het volgende scherm verschijnt. Pagina 20

22 Op het tabblad Machtigingen wordt aangegeven welke andere medewerkers gemachtigd zijn om de agenda van de geselecteerde medewerkers in te zien en welke acties dan mogen worden uitgevoerd. Klik op het tabblad Machtigingen op de knop Nieuw om een nieuwe machtiging toe te voegen of op Wijzigen om een bestaande machtiging aan te passen. Het volgende scherm verschijnt: In het veld Medewerker wordt de medewerker geselecteerd aan wie een machtiging wordt toegekend. Er kunnen alleen medewerkers gekozen worden waarvoor reeds een medewerkersagenda is aangemaakt. Pagina 21

23 In het veld Recht kan gekozen worden voor de volgende machtigingen: - Weigeren de geselecteerde medewerker krijgt geen toegang tot deze medewerkersagenda; - Lezen de geselecteerde medewerker krijgt leesrecht tot deze medewerkersagenda; - Verantwoorden de geselecteerde medewerker krijgt recht om afspraken in deze medewerkersagenda af te boeken (te voltooien). In de Groepsagenda mag de geselecteerde medewerker ook afspraken van de eigenaar van deze medewerkersagenda afboeken; - Schrijven de geselecteerde medewerker krijgt recht om afspraken aan te maken en af te boeken in deze medewerkersagenda. In de Groepsagenda mag de geselecteerde medewerker ook afspraken van de eigenaar van deze medewerkersagenda afboeken. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Pagina 22

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud Inhoud Procesbeschrijving... 2 Voorwaarden toegangsrechten... 3 Vastleggen zorgafspraken... 4 Aanmaken mutaties... 4 Koppel producten aan mutaties... 4 Aanmaken zorgtaak... 5 Plannen van zorg... 7 Per

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie Balie VIVA2.0 VIVA2.0 Balie CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Handleiding Cliëntportaal voor cliënten en naasten van Zorggroep Elde. Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Portaal openen 2. 3 Registreren 3.

Handleiding Cliëntportaal voor cliënten en naasten van Zorggroep Elde. Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Portaal openen 2. 3 Registreren 3. Handleiding Cliëntportaal voor cliënten en naasten van Zorggroep Elde Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Portaal openen 2 3 Registreren 3 4 Inloggen 5 5 Wachtwoord vergeten 5 6 Algemeen 6 6.1 Hoog contrast

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Aanmaken van een relatie in Newbase

Aanmaken van een relatie in Newbase Aanmaken van een relatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Instructie Aanbod 20 juli 2016

Instructie Aanbod 20 juli 2016 Instructie Aanbod 20 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Aanbod... 3 2.1 Voorbeeld Taleninstituut... 3 2.2 Meerdere bijeenkomsten inplannen... 7 3 Uitleg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntportaal. Documentversie: 2.0

Cliëntportaal. Documentversie: 2.0 Cliëntportaal Documentversie: 2.0 Datum uitgifte: 01-10-2018 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het portaal.... 3 2 Portaal openen... 4 3 Registreren... 4 4 Inloggen... 8 5 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Inleiding. Verklaring van de iconen

Inleiding. Verklaring van de iconen Inleiding De vragenlijstmodule van PlanCare Dossier maakt het mogelijk zelf vragenlijsten of inventarisaties te definiëren. In deze handleiding wordt beschreven hoe een vragenlijst wordt gemaakt en onderhouden

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Activiteiten in Fidura

Activiteiten in Fidura Activiteitenmodule starten De Activiteitenmodule kan worden gestart via het kopje modules in het Hoofdscherm of door klikken met de linkermuis op de knop onderin de taakbalk. rechts (Bulk)Import inkomende

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Waar vind ik Mijn ANWB voor de zaak? 1. Ga naar anwb.nl/zakelijk. U bent op de homepage van ANWB voor de Zaak. 2. Klik op Mijn ANWB voor de Zaak onder het kopje

Nadere informatie

Een agendapunt bewerken

Een agendapunt bewerken Een agendapunt bewerken Om een agendapunt te bewerken, moet u het in de dagplanner selecteren of in het Overzicht met agendapunten en daarna op Wijzigen klikken. U kunt een agendapunt ook openen en bewerken

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Meetplan GR. Questmanager

Handleiding Meetplan GR. Questmanager Handleiding Meetplan GR Questmanager 1 Documentgegevens Historie Datum Auteur Versie Beschrijving 28-11-2016 GdB 0.1 Initiële versie 1-8-2016 GdB 1.0 Pilotversie 24-10-2018 LM 1.1 Tekstuele aanpassingen

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing cliëntportaal. voor cliënten van Zonnehuisgroep Noord

Gebruiksaanwijzing cliëntportaal. voor cliënten van Zonnehuisgroep Noord Gebruiksaanwijzing cliëntportaal voor cliënten van Zonnehuisgroep Noord Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Portaal openen... 4 3. Registreren... 6 4. Inloggen... 8 5. Wachtwoord vergeten... 9 6. Algemeen...10

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Dossier/aanvraag/voorziening aanmaken

Dossier/aanvraag/voorziening aanmaken AEOLUS VERSIE 1 AEOLUS Dossier/aanvraag/voorziening aanmaken Aeolus Back Versie 1 / 18-9-2018 Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Handleiding. Qu-Agenda. Versie V8.1. Quantaris B.V.

Handleiding. Qu-Agenda. Versie V8.1. Quantaris B.V. Handleiding Qu-Agenda Versie 2018 - V8.1 Quantaris B.V. VOORWOORD Allereerst willen wij u danken voor uw keuze op Qu-Agenda, dè notariële agenda van Quantaris. Met deze handleiding biedt Quantaris u een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave... 10 Beheren gebruikers... 12

Nadere informatie

OVERZICHT FUNCTIES MAGISTER

OVERZICHT FUNCTIES MAGISTER OVERZICHT FUNCTIES MAGISTER Nadat is ingelogd in Magister verschijnt het Vandaag-scherm: Naam kind 1 Via de linkerkolom kunnen de verschillende opties worden benaderd. In de bovenste regel kan indien van

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie 6a Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie Datum Juni 2012 V3.0 Inhoudsopgave 1. Naar CareAssist internet urenregistratie 3 1.1 Toegang tot CareAssist internet urenregistratie 3 1.2 Toevoegen

Nadere informatie

KWALITEITSMONITOR Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

KWALITEITSMONITOR Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op KWALITEITSMONITOR Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 08-09-2017 Table of Contents Algemene uitleg... 3 Algemene uitleg... 4 Voorwaarden en configuratie... 6 Voorwaarden voor gebruik en configuratie

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

PlanCare 2 Backoffice. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici

PlanCare 2 Backoffice. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici Backoffice Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Organisatie inrichten... 4 2.1 Organisatiestructuur...

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instructie. Planning

Instructie. Planning Instructie Planning 21 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Cursussen inplannen... 3 3 Planningsmodule... 6 3.1 Filteren van gegevens... 7 4 Docentenrooster...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

ELEKTRONISCH VOORSCHRIJF SYSTEEM (EVS)

ELEKTRONISCH VOORSCHRIJF SYSTEEM (EVS) ELEKTRONISCH VOORSCHRIJF SYSTEEM (EVS) Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 07-06-2017 Table of Contents Informatie... 3 Elektronisch medicatie voorschrijven (EVS) inrichten... 4 Belangrijke informatie

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik

Evry voor Diëtheek. Handleiding eerste gebruik Evry voor Diëtheek Handleiding eerste gebruik 1 Introductie Maak verbinding met het bureaublad-op-afstand van Diëtheek op de gebruikelijke manier. Start hier Evry met het icoon op het bureaublad. De gebruikersnaam

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Periodiek factureren van service contract regels

Periodiek factureren van service contract regels Periodiek factureren van service contract regels Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 2.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Plannen in ONS Groepszorg*

Plannen in ONS Groepszorg* Plannen in ONS Groepszorg* Inhoudsopgave 1. NAVIGEREN NAAR ONS GROEPSZORG... 3 2. ONS GROEPSZORG... 4 3. EEN CLIËNT INPLANNEN OP EEN GROEP... 6 3A. EEN GROEP SELECTEREN... 8 3B. UURSOORTEN TOEWIJZEN...

Nadere informatie

ELEKTRONISCH VOORSCHRIJF SYSTEEM (EVS)

ELEKTRONISCH VOORSCHRIJF SYSTEEM (EVS) ELEKTRONISCH VOORSCHRIJF SYSTEEM (EVS) Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 25-04-2018 Table of Contents Informatie... 3 Elektronisch medicatie voorschrijven (EVS) inrichten... 4 Belangrijke informatie

Nadere informatie

HOOFDMENU ORDERINVOER EN ORDERVOLGSYSTEEM:

HOOFDMENU ORDERINVOER EN ORDERVOLGSYSTEEM: HOOFDMENU ORDERINVOER EN ORDERVOLGSYSTEEM: 1. Hier kunt u orders raadplegen waarbij informatie rechtstreeks uit ons plansysteem wordt opgehaald, zoals statussen, aflevertijden en afleverbewijzen. Voor

Nadere informatie

AEOLUS. Cliënt aanmaken. Aeolus Back. Versie 1 /

AEOLUS. Cliënt aanmaken. Aeolus Back. Versie 1 / AEOLUS VERSIE 1 AEOLUS Cliënt aanmaken Aeolus Back Versie 1 / 7-9-2018 Horlings & Eerbeek Automatisering BV behoudt zich het recht informatie in dit document te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder hiervan

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Versie: 2.18 Versiedatum: 05-12-2014. Startershandleiding

Versie: 2.18 Versiedatum: 05-12-2014. Startershandleiding Versie: 2.18 Versiedatum: 05-12-2014 Startershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Inloggen... 4 2.1 Inloggen... 4 3 Startpagina... 5 4 Planning... 6 5 Planningsoverzicht

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v1.0 01-12-2011 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1.

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1. Hoofdstuk 1 Kwaliteit in Beweging (KiB) 1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt ingericht

Nadere informatie

Gebruik van de cliëntagenda

Gebruik van de cliëntagenda Voordat de cliëntagenda in gebruik genomen kan worden, zal deze functionaliteit aangezet moeten worden door Nedap Support. Items in de cliëntagenda zijn te wijzigen met het recht "Cliëntagenda beheren".

Nadere informatie

HANDLEIDING Declareren FTT-trajecten

HANDLEIDING Declareren FTT-trajecten HANDLEIDING Declareren FTT-trajecten (voorheen DBC) Handleiding Declareren FTT-trajecten Versie 5.1..0.1 2014-2015 Ga via tabblad naar toolbar . Eerst dienen hier de verrichtingscodes

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Directe Toegang Logopedie

Directe Toegang Logopedie Handleiding LogoBase Directe Toegang Logopedie 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Een DTL-Zitting aanmaken in de agenda... 3 2. De DTL-Screening... 6 3. Declareren van een DTL-Screening...

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Aan de slag. Inrichten van OnsRooster. (voor de manager)

Aan de slag. Inrichten van OnsRooster. (voor de manager) Aan de slag Inrichten van OnsRooster (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van OnsRooster. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie