Workflow. Taak Sjablonen

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workflow. Taak Sjablonen"

Transcriptie

1 Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld: Aangifte OB, Aangifte LB, Jaarrekening, Aangifte VPB, Aangifte IB, Deponering KVK etc. In het beheer van RADAR kiest u WORKFLOW BEHEER om voor deze terugkerende taken een sjabloon te maken of te wijzigen, om met behulp van de sjablonen de taken te genereren en hiermee aan uw klanten te koppelen en om wijzigingen aan te brengen in reeds gegenereerde taken (bijv op naam van een andere medewerker zetten). Taak Sjablonen Kies voor TAAK SJABLONEN als u een nieuwe taak sjabloon wilt aanmaken of een bestaande wilt wijzigen. In een taak sjabloon staat o.a. de code en omschrijving van de taak, of het een maandelijkse, kwartaal of jaartaak is en of de taak betrekking heeft op de huidige of de vorige periode. Figuur 1 Een taak sjabloon is dus een model voor een periodieke taak. Bijvoorbeeld voor de Loon belasting. U kunt een bestaande Taak sjabloon openen of een nieuwe toevoegen. 1/15 Workflow 3.6

2 Figuur 2 Als u een nieuwe Taak sjabloon aanmaakt dan zult u deze aan een actiecode moeten koppelen door de actiecode te kiezen in het scherm. Een actiecode is in dit scherm alleen zichtbaar als de naam minder dan 10 posities bevat. Verder geeft u in de sjabloon aan hoe lang deze taak ongeveer duurt, op welk moment de taak naar voren moet komen (Bijvoorbeeld op elke 21 ste dag van de maand, zie Figuur 2),op welke periode de taak betrekking heeft en verantwoordelijke en uitvoerende medewerker invullen. Daarnaast kunt u de rubrieken invullen. De gegenereerde taak wordt daardoor automatisch ondergebracht bij de aangegeven rubriek indeling. i i Vul GEEN rubrieken met een jaartal of boekjaar, wanneer boekjaren in de rubriek gebruikt worden lees dan in de Handleiding CRM Beheer paragraaf RADAR genereert automatisch taken met het juiste boekjaar(geen rubriek) bij een correcte inrichting. De ACTIE CODE voor een TAAK SJABLOON mag maximaal 10 posities lang zijn! Planning Genereren Voor iedere klant wordt vanuit het beheer in eerste instantie een identieke planning aangemaakt via de optie PLANNING GENEREREN, zie Figuur 3. Zorg ervoor dat, voordat u op de knop PLANNEN klikt, de taaksjablonen zo goed mogelijk staan ingevuld. U kiest bij de LB taak bijvoorbeeld maandelijks als de meeste klanten een maandelijkse LB aangifte hebben. U hoeft dan alleen bij de kwartaal klanten de periode aan te passen. 2/15 Workflow 3.6

3 Figuur 3 Vervolgens gaat u bij elke klant de standaard aangemaakte planning aanpassen. U gaat hiervoor bij de klant naar de optie WORKFLOW en u kiest voor PLANNING. Figuur 4 Alle periodieke taken staan gepland op actief. Als een periodieke taak niet van toepassing is bij een klant dan dubbelklikt u deze periodieke taak en zet u het vinkje voor ACTIEF uit. Verder kunt u bij de klant de periode, de geplande datum en de medewerker en de rubrieken wijzigen. Ziet u geen periodieke taak bij een klant in de planning dan is er mogelijk geen uitvoerende medewerker ingevuld. U kunt de planning dan wel bewerken in WORKFLOWBEHEER. 3/15 Workflow 3.6

4 Figuur 5 Voordat u de taken kunt aanmaken dient in de planning de uitvoerende medewerker ingevuld te zijn. i i Het verwijderen van de geplande taak heeft geen zin. Elke keer als de planning wordt gegenereerd, zal deze verwijderde geplande taak opnieuw aangemaakt worden! Haal het vinkje bij ACTIEF weg om de taak uit zicht te houden. De planning die betrekking heeft op personen zoals bijvoorbeeld de IB aangifte vindt u terug bij de optie WORKFLOW bij een persoon. De uitvoerende medewerker kunt u per klant invullen maar ook in een keer voor meerdere klanten tegelijk vanuit het beheer, de optie PLANNING BEWERKEN. Heeft u één nieuwe Taak sjabloon aangemaakt en wilt u deze toevoegen aan alle klanten dan zet u bij TAAK GENEREREN een vinkje bij SELECTIE OP TAAK SJABLONEN, zie. Er verschijnt dan een overzicht van alle taak sjablonen. U kunt nu alleen een vinkje te zetten bij de nieuwe taak sjabloon waarvoor de taken gegenereerd mogen worden. Dit is overigens niet noodzakelijk, er zullen geen taken dubbel aangemaakt worden maar actiedatum en uitvoerende medewerker kunnen wel overschreven worden. 4/15 Workflow 3.6

5 Figuur 6 Planning Bewerken Figuur 7 U kunt in de lijst aan de linkerkant een aantal periodieke taken selecteren en dan, naar keuze, de uitvoerende of verantwoordelijke medewerker of een van de rubrieken aan de rechterkant kiezen. Met de knop AANPASSEN wordt nu deze medewerker als uitvoerende medewerker of de rubriek in de planning opgenomen. 5/15 Workflow 3.6

6 Vinkt u Medewerker LEEG aan dan zal de huidige uitvoerende of verantwoordelijke medewerker van deze taak weggehaald worden. U kunt de lijst van periodieke klanten filteren met behulp van de opties die boven de lijst staan. Typ bijvoorbeeld achter AANGIFTE CODE de tekst IB. In de lijst worden alleen de taken van de IB zichtbaar. Kiest u bijvoorbeeld voor een uitvoerende medewerker dan worden alle taken van die medewerker getoond. Zet u een vinkje bij Zonder uitvoerende medewerker dan worden alleen die taken weergegeven waar geen uitvoerende medewerker aan gekoppeld is. i Wanneer, na een aanpassing, de taken opnieuw gegenereerd worden dan worden instellingen zoals hierboven beschreven gebruikt. Aanpassingen die gedaan zijn in de planning van de klant of via het takenoverzicht worden dan overschreven. Taken Aanmaken Nadat alle geplande taken goed staan ingevuld kunt u in het beheer de optie TAKEN AANMAKEN kiezen. U gaat nu voor een periode die u kiest de taken aanmaken op basis van de planning. Let op dat u gedurende een jaar niet vanaf januari de taken aanmaakt maar vanaf de huidige of volgende maand. U moet anders alle maandtaken van de afgelopen maanden nog afvinken in RADAR, deze blijven anders open staan. De taken vindt u terug: - via de optie TAKEN in het hoofdmenu - via de optie TAKEN in het medewerkerscherm - via de relaties bij de optie NOTITIES/TAKEN - of via de optie WORKFLOW bij relaties en kies vervolgens de keuze VOORTGANG Figuur 8 6/15 Workflow 3.6

7 In de TAKEN overzichten in het hoofdmenu en bij de medewerker heeft u alleen als beheerder de mogelijkheid om geselecteerde workflow taken maar ook de andere taken te verwijderen of de actiedatum aan te passen. Een nieuwe klant Voert u een nieuw bedrijf of een nieuwe familie toe aan RADAR en u zet het vinkje klant aan dan wordt automatisch onder WORKFLOW, PLANNING de planning toegevoegd aan de hand van de TAAK SJABLONEN. Hier kunt u voor deze klant dan weer de juiste wijzigingen in aanbrengen en vervolgens kunt u direct onder in dit scherm de taken aanmaken voor een bepaalde periode. Workflow gebruik Met behulp van de optie Workflow in RADAR kunt u allerlei taken periodiek terug laten komen bij uw klanten. Een groot deel van de planning en toewijzing van taken gebeurt in het beheerders deel van RADAR. U kunt meer daarover vinden in de beheerders handleiding onder de titel Workflow beheer. Het is echter binnen de relatie mogelijk om de taken voor een relatie aan te passen naar uw eigen werkschema. Algemeen Wanneer u de knop WORKFLOW selecteert bij de eigenschappen van een relatie is dit het eerste scherm dat u ziet: Figuur 9 7/15 Workflow 3.6

8 Fiscale nummers Hier kunt u de gegevens noteren zoals een fiscaal nummer, administratief nummer, inloggegevens voor de belastingdienst. Indien de wet WID van toepassing is, kunt u dat hier aangeven, zodat u kunt bijhouden of hieraan voldaan is: Controle WID onder kopje WORKFLOW Hier kunt u ook het vakje CONTROLE WID aanvinken wanneer dit van toepassing is voor de relatie. Dit kunt u gebruiken om intern te administreren of aan de controle voldaan is. Wanneer u dit vakje selecteert, vertelt u RADAR dat deze wet van toepassing is. RADAR genereert dan automatisch de juiste selectievakjes die van toepassing zijn. Controle WID Bedrijf Bij een bedrijf zijn dit de volgende vakjes: Figuur 10 Wanneer INSCHRIJVING BIJ KVK gekozen wordt, vraagt RADAR om de datum van het uittreksel. Na registratie hiervan, is het bedrijfsdeel klaar. De relatie is echter pas WID GEREED wanneer alle aan deze relatie verbonden personen ook WID GEREED zijn. Wanneer u INGESCHREVEN BIJ KVK niet kiest, wordt de gereedheid uitsluitend bepaald door de aan de relatie verbonden personen. Wanneer een bedrijf WID GEREED is, zal RADAR het vakje zelf aanvinken en daar een datum aan verbinden. Controle WID Persoon Bij een persoon vindt u na selectie van WID VAN TOEPASSING de volgende vakjes: Figuur 11 Wanneer de kopie in bezit is, vinkt u KOPIE IDENTITEITSBEWIJS IN BEZIT aan. Hiermee vinkt RADAR het vakje WID GEREED aan en vult tevens de datum in achter GEREED OP en de medewerker code achter MEDEWERKER. 8/15 Workflow 3.6

9 Controle lijst WID Deze lijst geeft u een duidelijk overzicht of een relatie heeft voldaan aan de WID en wanneer dit niet zo is, welke gegevens er nog ontbreken voor deze relatie. U vindt deze lijst in het hoofdmenu via de optie OVERZICHTEN AFDRUKKEN zie. Planning Een basisplanning voor alle klanten wordt gereed gezet in het BEHEER menu van RADAR. In het BEHEER heeft u de mogelijkheid om sjablonen aan te maken in WORKFLOWBEHEER. Aan de hand van deze taaksjablonen kunt u de basisplanning taken voor de relaties genereren.dit wil zeggen dat u de planning nog per klant zult moeten aanpassen. In RADAR maakt u een relatie een klant door in het tabblad ALGEMEEN vinkje KLANT aan te zetten. Wanneer u PLANNING selecteert, ziet u het volgende scherm (bij een relatie waar het vinkje KLANT aan staat): Figuur 12 Hier vindt u alle taaksjablonen die voor de relatie beschikbaar zijn. Standaard worden de actieve taaksjablonen weergegeven. Door bij ACTIEF? Te kiezen voor Nee of Alles worden ook de niet actieve taken zichtbaar. Periodieke taken per klant instellen In dit scherm kunt u per sjabloon voor deze relatie instellen: wie de taak moet uitvoeren. wanneer de taak uitgevoerd moet zijn. (oftewel wanneer de taak in het hoofdmenu verschijnt) of het een 4 weken, maand, kwartaal of jaartaak is. Dubbelklik op de sjabloon om deze aan te passen. U ziet nu het volgende scherm: 9/15 Workflow 3.6

10 Figuur 13 Duur De totale tijd die voor deze taak gepland is. Deze kunt u aanpassen in minuten of in uren. Periode De periode die voor de taak gepland is. U kunt hier kiezen uit JAAR, KWARTAAL, 4 WEKEN of MAAND. Dit wordt weergegeven in het overzicht bij PLANNING. Deze periode is in principe ingesteld in beheer, maar kan hier aangepast worden voor deze specifieke klant. Selecteer een dag Dit bepaalt op welke dag van de gekozen periode deze taak gepland wordt. De keuzemogelijkheden passen zich aan de gekozen periode aan. Wanneer de gekozen periode een kwartaal is, zal de maandag gekozen kunnen worden van de eerste tot de zestiende week. Dag 1 kan gekozen worden vanaf maand 1 tot en met 3. Figuur 14 Actief Wanneer ACTIEF geselecteerd is, moet deze taak voor deze relatie uitgevoerd worden. Wanneer u de taak inactief maakt door het vinkje uit het vakje te halen, zal deze taak op PLANNING als inactief staan en niet in de VOORTGANG te vinden zijn. Rubrieken 10/15 Workflow 3.6

11 Met het invullen van de rubrieken vergemakkelijkt u het terugzoeken van taken. Afhankelijk van uw inrichting in RADAR kunt u geen, één of meerdere rubrieken alsvast invullen in het taaksjabloon. Bij het genereren van de taken zullen de rubrieken overgenomen worden. Aanmaken/wijzigen vanaf Hiermee stelt u in wat de datum van de eerste uitvoering van deze taak is. Deze datum heeft betrekking op de datum waarop de taak betrekking heeft. Als de taak betrekking heeft op de vorige periode, zal de datum hier ook betrekking moeten hebben op de vorige periode. Wanneer de taak betrekking heeft op de huidige of toekomstige periode, zal de datum daarop ook betrekking moeten hebben. Voorbeeld: U wilt een taak inkomstenbelasting plannen. Deze heeft betrekking op de vorige periode en wordt jaarlijks uitgevoerd in de 3 e maand van het jaar. Wanneer u hier 2006 invult, is de eerste geplande taak in maart Taken genereren per klant Vanuit het BEHEER kan voor alle klanten in 1 keer alle taken voor bijvoorbeeld een jaar gegenereerd worden. U kunt ook voor alleen 1 klant (bijvoorbeeld een nieuwe klant) taken genereren. Kies onder in Figuur 12 het jaar en de maanden waarvoor u taken wilt genereren. Dit is het jaar waarin de uitvoering van de taak plaatsvindt. Voortgang Zodra op basis van de planning de taken zijn gegenereerd kunt u per klant een overzicht van de taken terugvinden onder Voortgang. Kies bij WORKFLOW de derde mogelijkheid VOORTGANG en het volgende scherm verschijnt: Figuur 15 Hierin vindt u een overzicht van alle voor deze klant uit te voeren taken. Met behulp van de selectiecriteria OMSCHRIJVING, GEREED en JAAR kunt u de lijst filteren. U kunt hier zien wanneer de taken gepland zijn en of zij afgehandeld zijn. Wanneer u dubbelklikt op een taak, ziet u het volgende scherm: 11/15 Workflow 3.6

12 Figuur 16 Dit scherm is hetzelfde als een gewone taak in RADAR. Dus u ziet hier alle gegevens over de taak zoals de actie, urgentie en datum en tijd van afhandeling. U kunt hier ook een taak verwijderen of aan een andere medewerker toewijzen (met VOOR). Taken opzoeken en voortgangslijsten Taken De taken die gegenereerd worden hebben dezelfde eigenschappen als de telefoonnotities en taken die u maakt De taken die gegenereerd worden vindt u dan ook terug tussen de notities en taken bij de relatie onder het tabblad NOTITIES/TAKEN. Daarnaast vindt u de taken ook terug in het hoofdmenu, via de lijst die u direct in het hoofdmenu ziet en via de optie TAKEN. Voortgangslijsten Workflow taken Deze lijst is uitsluitend gebaseerd op de in de workflow geplande taken. Wanneer u deze optie kiest, ziet u het volgende scherm: 12/15 Workflow 3.6

13 Figuur 17 U kunt hierin filteren op medewerker, periode en soort aangifte. Wanneer u de selecties heeft gemaakt, klikt u op WORKFLOW TAKEN AFDRUKKEN. U krijgt dan een rapportage waarin per medewerker de te verzorgen periodieke taken staan vermeld: Jaar voortgang Hierin kunt u een overzicht afdrukken van alle taken binnen een bepaald jaar. Net als bij WORKFLOW TAKEN kunt u hier ook filteren: Figuur 18 13/15 Workflow 3.6

14 Allereerst op jaar, daarnaast op relatie beheerder, medewerker en of relatie code. In de kolommen 1 t/m 7 kunt u kiezen welke soort taken u in het overzicht wilt zien: Figuur 19 U krijgt dan in één oogopslag een overzicht van de openstaande en afgesloten taken in dit jaar. Maand voortgang Hier kunt u een lijst afdrukken van alle taken binnen een bepaalde maand of tot en met een bepaalde datum. Met de filterinstelling kunt u aangeven welke groep taken u op de voortgangscontrole wilt zien. Figuur 20 % voortgang Hier kunt een overzicht met het voortgangspercentage van de IB en VPB aangiften afdrukken. Figuur 21 14/15 Workflow 3.6

15 U kunt aangeven voor welk jaar u de percentages wilt zien en of u op het overzicht wel of niet de afzonderlijke aangiftes wilt zien. Controle lijst WID Deze lijst geeft u een duidelijk overzicht of een relatie heeft voldaan aan de WID en wanneer dit niet zo is, welke gegevens er nog ontbreken voor deze relatie. U heeft de keuze uit 2 rapporten: Figuur 22 De lijst van alle relaties waar WID van toepassing ziet er als volgt uit: Figuur 23 15/15 Workflow 3.6

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Werken met verschillende lay-outs

Werken met verschillende lay-outs Werken met verschillende lay-outs Inleiding In deze handleiding vindt u een stappenplan voor het werken met verschillende lay-outs. Het werken met verschillende lay-outs kan een keuze zijn als u werkt

Nadere informatie

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online

Snelstart Gids. KBP aangiftesoftware online KBP aangiftesoftware online Snelstart Gids KBP aangiftesoftware online Wolters Kluwer Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer telefoon helpdesk: (0570) 67 35 96 e-mail: kbp-nl@wolterskluwer.com website:

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding PM-Record versie Geleidestaten

Handleiding PM-Record versie Geleidestaten Introductie... 1 Werkcodes voor geleideformulieren... 1 Openen of genereren van een geleideformulier... 3 Geleideformulieren aangifte (IB, LB, OB of VPB) en salarisverwerking... 4 Overnemen van de gegevens

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Alles voor een ouderling

Alles voor een ouderling Gebruikers van Scipio Online Alles voor een ouderling Binnen Scipio Online kunt met diverse rollen aan de slag. In de rol van ouderling heeft u toegang tot de ledengegevens van de leden in uw eigen wijk

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Het kunnen maken van acties is een belangrijk onderdeel binnen CRMcorner. U kunt acties aanmaken via:

Het kunnen maken van acties is een belangrijk onderdeel binnen CRMcorner. U kunt acties aanmaken via: Instructiekaart: Gebruik Acties. Kaartnummer: 08 Versie: 1005 Inleiding: Het kunnen maken van acties is een belangrijk onderdeel binnen CRMcorner. U kunt acties aanmaken via: - De stamkaarten en het icoontje

Nadere informatie

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek

Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Handleiding Koppeling Abakus naar Fytek Versie 2 Fysiosoft v.o.f. Oude rijksweg 12 / 4472 AG / s'heerhendrikskinderen www.fysiosoft.nl info@fytek.nl Inhoud Inhoud... 2 Algemeen... 3 Koppeling naar Fytek...

Nadere informatie

(Toegangsbeheer) Gebruiker toevoegen

(Toegangsbeheer) Gebruiker toevoegen Toegangsbeheer en instellingen (Toegangsbeheer) Gebruiker toevoegen Het grote voordeel van online werken is dat er meerdere gebruikers, tegelijk, in het programma kunnen werken. De beheerder van Scipio

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Finaciële Module

Handleiding Finaciële Module Handleiding Financiële Module 1 Inhoudsopgave Abonnementen en diensten factureren... 2 Een losse factuur maken... 5 Factuuroverzicht bekijken en facturen verzenden... 6 De factuur... 7 SEPA exporteren...

Nadere informatie

Handleiding Herinnering en Mailing

Handleiding Herinnering en Mailing Handleiding Herinnering en Mailing Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Herinneringen...3 1.1 Herinnering koppelen aan een product...3 1.2 Instellen van herinnering via patiëntdossier...3

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Factuurreeksen. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1. Datum laatste wijziging 02-01-2014 1/ 6

Factuurreeksen. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1. Datum laatste wijziging 02-01-2014 1/ 6 Factuurreeksen Handleiding Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1 Datum laatste wijziging 02-01-2014 1/ 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Boekjaar aanmaken... 4 1.1 Boekjaar aanmaken

Nadere informatie

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor Formulieren In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor de Functioneel beheerder. Ter verduidelijking zijn op relevante onderdelen eveneens schermvoorbeelden

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Avanzer Aangifte. Snelstartgids. Avanzer Aangifte. When you have to be right

Avanzer Aangifte. Snelstartgids. Avanzer Aangifte. When you have to be right When you have to be right Snelstartgids Support Naar de Supportpagina: www.wolterskluwer.nl/avanzer/aangifte/support Email: AvanzerAangifte-support@wolterskluwer.com Telefoon: 0570-673596 Versie Versie

Nadere informatie

Creditnota s. Handleiding. Versie

Creditnota s. Handleiding. Versie Creditnota s Handleiding Versie 9.10 20120910 Copyright 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Behandelepisodes en zittingen synchroniseren

Handleiding Abakus. Behandelepisodes en zittingen synchroniseren Handleiding Abakus Behandelepisodes en zittingen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding 3 Openen... 4 Nieuwe patiënt... 7 Synchroniseer scherm... 4 Stap 1... 4 Stap 2... 5 Stap

Nadere informatie

Kluwer Office CRM. Advanced.

Kluwer Office CRM. Advanced. Kluwer Office CRM Advanced www.kluwersoftware.be Kluwer Office Autorisatie & CRM Contents 1 Kluwer Office - Desktop... 3 1.1 Medewerkers beheren... 3 1.1.1 Tabblad Eigenschappen... 3 1.1.2 Tabblad Autorisatiegroepen...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst

Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u prijzen in een prijslijsten kunt aanpassen en prijslijsten kunt beheren in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud

Nadere informatie

1 Alure Jaarovergang 2 / 5

1 Alure Jaarovergang 2 / 5 Alure10 Jaarovergang Alure10 Jaarovergang... 1 1 Alure Jaarovergang... 2 1.1 Periode tabel genereren... 2 1.1.1 Gebroken weken waarbij de nieuwe maand in het weekend begint... 2 1.1.2 Werkbare (productieve)

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Wil je meer weten over de opties om zelf een systeem op maat te laten maken? Neem dan contact op met Ter Zake Excel via mail (info@terzake-excel.nl) of bel ons (0317-200009).

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie

VIVA2.0. Balie. VIVA2.0 Balie Balie VIVA2.0 VIVA2.0 Balie CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl 1 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA

Nadere informatie

1 Alure Jaarovergang 2 / 8

1 Alure Jaarovergang 2 / 8 Alure10 Jaarovergang Alure10 Jaarovergang... 1 1 Alure Jaarovergang... 2 1.1 Periode tabel genereren... 2 1.1.1 Gebroken weken waarbij de nieuwe maand in het weekend begint... 2 1.1.2 Werkbare (productieve)

Nadere informatie

Instellen Labelprinter

Instellen Labelprinter Instellen Labelprinter Sjabloon voor de labelprinter aanpassen 1. Het bestand Dymo Labelprinter Turbo.dot in de map RADAR\SJABLONEN\ Indien dit bestand niet aanwezig is kunt u het standaard etiketsjabloon

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Via de website van De Schakel, http://www.tvdeschakel.nl, kunt u onder het kopje teeltregistratie TeeltCentraal inloggen op TeeltCentraal. Nadat u met de inlogcodes

Nadere informatie

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm:

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm: Pagina 1 van 6 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: "'Administratie Online'" Verzonden: maandag 15 maart 2010 18:12 Onderwerp: Online Pro Update

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Handleiding voor het toevoegen van eigenschappen aan een product in Woocommerce

Handleiding voor het toevoegen van eigenschappen aan een product in Woocommerce Handleiding voor het toevoegen van eigenschappen aan een product in Woocommerce Stap 1: Na het inloggen op het beheerdersgedeelte komt u uit op uw dashboard. Van daaruit kunt u aan de linkerkant uw muis

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Selectie maken

(Ledenadministratie) Selectie maken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Selectie maken Met Scipio Online kunt u volledig naar eigen wens overzichten genereren. Hiervoor gebruikt u de optie Selecties maken. In

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

EDUscope Administratie Te Laat

EDUscope Administratie Te Laat EDUscope Administratie Te Laat EDUscope versie 3.22.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046 4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Inrichten... 3 3.1 Te Laat Redenen... 3 3.2 Te Laat Acties... 4 4 Registratie

Nadere informatie

Hunter CRM. POS Documentatie

Hunter CRM. POS Documentatie Hunter CRM POS Documentatie Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen corrigeren (p. 09) 5. Betalingen (p. 10) 6. Nota afhandeling

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Gebruik van de cliëntagenda

Gebruik van de cliëntagenda Voordat de cliëntagenda in gebruik genomen kan worden, zal deze functionaliteit aangezet moeten worden door Nedap Support. Items in de cliëntagenda zijn te wijzigen met het recht "Cliëntagenda beheren".

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding leveranciersportaal. Eigen Haard Vastgoed. Instructie leveranciersportaal. Januari 2019

Gebruikershandleiding leveranciersportaal. Eigen Haard Vastgoed. Instructie leveranciersportaal. Januari 2019 Gebruikershandleiding leveranciersportaal Vastgoed Januari 2019 Inhoud 1. Aanmelden... 3 2. Instellingen... 4 3. Zoeken en filteren... 5 4. Orders... 5 4.1 Accepteren... 6 4.2 Plannen... 7 Leveranciersopmerkingen...

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk Release-notes LRP 3.1.22 LedenRegistratie Protestantse Kerk Inhoud 1. Aanhef... 2 2. Tijdelijk- en correspondentieadres op looplijst en in sortering... 2 3. E-mails sturen voor Actie Kerkbalans... 2 4.

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Transacties Rubriceren. BankingTools Cashflow v5.1

Transacties Rubriceren. BankingTools Cashflow v5.1 Transacties Rubriceren BankingTools Cashflow v5.1 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 32015 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673460 software@kluwer.nl Versie: 3.2 Kluwer Belastingpraktijk Datum: 17

Nadere informatie

Met de uitrol van versie is het nieuwe uitstel dashboard (overzicht) beschikbaar gesteld.

Met de uitrol van versie is het nieuwe uitstel dashboard (overzicht) beschikbaar gesteld. Menu - Uitstel Met de uitrol van versie 16.01 is het nieuwe uitstel dashboard (overzicht) beschikbaar gesteld. De gegevens van de uitstel staan met ingang van de aangifte 2016 niet langer meer in de aangifte

Nadere informatie