ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN"

Transcriptie

1 ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo -

2 INLEIDING 2

3 MICTIVO - SITUERING Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs OBPWO oproep ICT- monitor Ontwerp en validering MICTIVO 1 Schooljaar Eind- rapportage MICTIVO 1 OBPWO oproep MICTIVO 2 Opzet en afname schooljaar Eind- rapportage Evers, et al. (2009) KU Leuven & UGent Pynoo, et al. (2013) UGent, HUBrussel, KU Leuven OBPWO: Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek: Thema s aangereikt door het Departement Onderwijs 3

4 FACTSHEET MICTIVO 2 MICTIVO: Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs type onderzoek: beleidsvoorbereidend (OBPWO) vervolgproject op MICTIVO1 ( ) opdrachtgever: departement Onderwijs, Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming looptijd: april oktober 2013 onderzoekers: Bram Pynoo, Stephanie Kerckaert promotoren: Katie Goeman, Jan Elen & Johan van Braak doel: meten van ICT-integratie en samenhangende factoren op systeemniveau uitkomst: beleid informeren in functie van toekomstige beleidsbeslissingen populatie: basisonderwijs, secundair onderwijs, basiseducatie actoren: leerlingen, leerkrachten, directies methodologie: kwantitatieve bevraging van een representatieve steekproef scholen via online vragenlijst rapportage: 4

5 Beleidsverantwoordelijken (kenmerken, competenties en percepties) ICT-Integratie (Ondersteunende) context ICT-infrastructuur Beleid ten aanzien van ICT Onderwijsleerproces (ICT-gebruik op het microniveau) 5 Leerkrachten (kenmerken, competenties en percepties) Leerlingen (kenmerken, competenties en percepties)

6 PRINCIPES MICTIVO 2 Redundantie vermijden Maximale vergelijkbaarheid MICTIVO1 Tussen Actoren Tussen Indicatoren Inspelen op nieuwe ontwikkelingen Games Sociale Media Mediawijsheid 6

7 Component Indicator ICT- infrastructuur & ICT- beleid Aanwezigheid van hardware Aanwezigheid van so3ware ICT- beleid *Professionalisering in het kader van ICT ICT- competen,es Computer Pedagogisch- DidacBsche competenbes van leerkrachten ICT- competenbes van leerlingen Computer ervaring *Mediawijsheid ICT- integra,e op microniveau ICT- gebruik door leerkrachten ICT- gebruik door leerlingen *Gebruik van sociale media *Gebruik van digital games ICT- percep,es PercepBes over het belang van ICT voor het onderwijs PercepBes over het effect van ICT- gebruik PercepBes over de ICT- infrastructuur VELOV 26 PercepBes maart 2014 over ICT- nascholing Noot: 7 * nieuwe indicator Direc,e Leerkracht Leerling

8 1. ICT-GEBRUIK ICT/Computergebruik: school / thuis bij leerkrachten: voorbereiding, tijdens de les, (communicatie, klasmanagement, evaluatie) bij leerlingen: voor verschillende taken: spreekbeurt, om oefeningen te maken, (nooit->verschillende keren per dag) algemeen: in de klas, voor huiswerk, voor vrije tijd 8

9 2. GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA & DIGITAL GAMES Als deel van ICT-integratie op micro-niveau Schaal ontwikkeld zoals indicator ICT-gebruik door leerkrachten/leerlingen : om te communiceren met leerlingen om zelfstandig leerstof te verwerven... 9

10 3. MEDIAWIJSHEID Mediawijsheid Mediagebruik in de klas / voor schoolwerk Redenen voor mediagebruik Vooral bij leerkrachten zeer uitgebreid! 10

11 CONCEPTNOTA MEDIAWIJSHEID mediawijsheid = een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie (Lieten en Smet, 2012; p.10). In MICTIVO: focus op mediawijs zijn in ICT- en internetgebruik => ook Van Deursen & Van Dijk (2009), van den Berg, Jager & Gillebaard (2010) 11

12 OPERATIONALISERING: MEDIAWIJSHEID Attitude (helemaal oneens <=> helemaal eens): chatten, internet/discussieforum (2 items) Kennis (helemaal oneens <=> helemaal eens): wachtwoord, reclame, virussen, bronvermelding (7 items) Vaardigheden (lkr: nooit => meerdere keren per dag; lln: nooit <=> altijd): informatie en strategische vaardigheden (5 items) & verantwoord internetgebruik (3 items) 12

13 OPERATIONALISERING: MEDIAGEBRUIK Mediagebruik (nooit <=> meerdere keren per dag) Passief: leerlingen maken geen inhoud aan => lezen, bekijken... (14 media: krant, radio, twitter...) Actief: leerlingen maken inhoud aan of doen zelf bewerkingen => foto maken, artikel schrijven... (11 media: foto, video, twitter...) Redenen voor mediagebruik (enkel bij leerkrachten) Omdat dit de leerlingen motiveert (nooit <=> altijd) Ter ondersteuning van de les (nooit <=> altijd) Om een klasgesprek op te starten (nooit <=> altijd) Ter ontspanning (nooit <=> altijd) Andere reden (ja/nee) 13

14 DATAVERZAMELING Doel: 20% vd populatie instellingen (=administratieve eenheden) Gestratificeerde steekproeftrekking Bevraging via drie deelstudies: online! Studie I (80%) Directies Studie 2 (10%) +Leerkrachten van de school Studie 3 (10%) + Leerlingen Een aantal klassen per leerjaar & onderwijsvorm (ASO/BSO/TSO/ KSO) 14

15 1. Respons 2. Hardware 3. Software 4. Nascholing(en) RESULTATEN - I. CONTET 15

16 I.1. RESPONS MICTIVO 1 MICTIVO 2 Scholen Directie BaO SO BaO SO Leerkrachten Kleuter/Lager SO Leerlingen BaO (5e&6e) SO (1e ->7e) Totaal /

17 I.2.HARDWARE Basisonderwijs Secundair onderwijs Pc/100 lln ratio 17,4 56,5 Recente (<4j) PC s/100 lln ratio 6,7 33,0 Een relatief groot aantal van computers op scholen is verouderd (1 op 2 in het gewoon BaO en BuSO en 1 op 3 in het gewoon SO en het BuBao). Rekening houdend met de ouderdom van de computers, blijft de pc/ll ratio betrekkelijk laag. Een Europese benchmark van 1 computer per 4 leerlingen wordt gehaald in het SO, maar niet in het BaO (in minder dan 20% van de scholen). In het lager onderwijs zijn er gemiddeld 5,7 digitale borden per school, in het secundair zijn er dit 6,7. Dit is vergelijkbaar met Nederland. Dit is een enorme evolutie op vijf jaar tijd (in BaO van 8% naar 73% van de scholen; in SO van 0% naar 40%). Tablet pc s komen nauwelijks voor in scholen (in 11,5% basisscholen en in 28,1% van de secundaire scholen). Een evolutie zoals met digitale borden is de komende vijf jaar te verwachten. 17

18 I.2.HARDWARE - RANDAPPARATUUR Basisonderwijs Secundair onderwijs % M/Mediaan % M/Mediaan Fototoestel 97,6 3,55/2,0 96,4 7,0/2,0 Videocamera 40,3 1,68/1,0 67,7 8,1/1,0 Projector 91,7 3,79/2,0 95,8 32,8/28,0 Digibord 72,6 5,68/4,0 77,6 6,7/3,5 18

19 I.3. SOFTWARE Elektronische leeromgeving: BaO: 39%; SO: 97%; vnl Smartschool Scholen kiezen voornamelijk voor commerciële software Bijna iedere school beschikt over kantoorsoftware en een digitaal leerlingvolgsysteem Software voor leerlingen met een functiebeperking: BaO: 60,3%; BuBaO: 82,1%; SO: 55,5%; BuSO: 88% 19

20 I.4 GEVOLGDE NASCHOLINGEN aantal in voorbije 5 jaren Directie Leerkracht Alle ICT Alle ICT BaO SO 19,2 23,1 4,1 7,2 7,1 8,4 1,9 2,8 20

21 RESULTATEN - II. ICT-GEBRUIK ICT-gebruik door leerkrachten 1. Kleuteronderwijs 2. Lager onderwijs 3. Secundair onderwijs ICT-gebruik door leerlingen 4. Ingeschat door leerkrachten 5. Door leerlingen 21

22 II.1 ICT-GEBRUIK IN KLEUTERONDERWIJS 22

23 II.1 ICT-GEBRUIK IN KLEUTERONDERWIJS 2 nieuwe schalen (1: helemaal oneens -> 6: helemaal eens): ICT-gebruik ter ondersteuning van basisvaardigheden en -houdingen (M=4,6) ICT-gebruik ter ondersteuning van inhouden en individuele leernoden (M=3,9) Geen sekseverschillen (maar vrouwen scoren iets hoger) Geen leeftijdsverschillen Hoe ouder de kleuters, hoe hoger de score 23

24 II.1 ICT-GEBRUIK IN KLEUTERONDERWIJS 24

25 II.1 ICT-GEBRUIK IN KLEUTERONDERWIJS lesvoorbereiding tijdens les Gemiddelde 3,0 2,1 Geslacht Nvt Nvt Leeftijd Lkr hoe jonger lkr, hoe hoger gebruik niet significant 25 Leeftijd Lln hoe ouder lln, hoe hoger gebruik hoe ouder lln, hoe hoger gebruik

26 II.2. ICT-GEBRUIK IN LAGER ONDERWIJS 26

27 II.2. ICT-GEBRUIK IN LAGER ONDERWIJS 27

28 II.2. ICT-GEBRUIK IN LAGER ONDERWIJS lesvoorbereiding tijdens les Gemiddelde 3,5 2,7 Geslacht niet significant mannen > vrouwen Leeftijd Lkr hoe jonger lkr, hoe hoger gebruik lkr geboren in 70 s hoger dan oudere lkr 28 Leeftijd Lln hoe ouder lln, hoe hoger gebruik hoe ouder lln, hoe hoger gebruik

29 II.3. ICT-GEBRUIK IN SECUNDAIR ONDERWIJS 29

30 II.3. ICT-GEBRUIK IN GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS lesvoorbereiding tijdens les Gemiddelde 3,2 2,3 Geslacht niet significant mannen > vrouwen Leeftijd Lkr hoe jonger lkr, hoe hoger gebruik hoe jonger lkr, hoe hoger gebruik Onderwijsvorm niet significant niet significant 30 Graad niet significant niet significant

31 II.4. ICT-GEBRUIK DOOR LEERLINGEN INGESCHAT DOOR LEERKRACHTEN Lager Onderwijs Secundair onderwijs Gemiddelde 2,1 2,3 Geslacht mannen > vrouwen mannen > vrouwen Leeftijd Lkr niet significant niet significant Leeftijd Lln hoe ouder lln, hoe hoger gebruik (vooral in 3e graad) 3e graad > 2e graad > 1e graad 31 Onderwijsvorm Nvt ASO < BSO & TSO

32 II.5. ICT-GEBRUIK DOOR LEERLINGEN Gemiddelde Geslacht Leerjaar Onderwijsvorm SES Lager Onderwijs Secundair onderwijs 2,5 3,0 meisjes > jongens (!) 6e > 5e nvt nvt meisjes > jongens (!) hoe ouder lln hoe hoger score ASO > TSO > A- stroom > BSO & B- stroom hoe hoger SES, hoe hoger score 32

33 VERGELIJKING MICTIVO 1 <=> MICTIVO 2 ICT-gebruik door leerkrachten Directie schat ICT-gebruik door leerkrachten hoger in ICT wordt even frequent (KO, LO) tot minder frequent (BuLO, SO, BuSO) ingezet bij de lesvoorbereiding Behalve in BuSO wordt ICT nu vaker ingezet tijdens de les of bij assessment 33

34 VERGELIJKING MICTIVO 1 <=> MICTIVO 2 ICT-gebruik door leerlingen leerkrachten BaO en SO zien geen verandering in frequentie van gebruik ICT; in BuSO zelfs daling leerlingen schatten gebruik ICT hoger in nu in vergelijking met MICTIVO 1 in BaO: computergebruik in de klas daalt maar computergebruik voor huiswerk stijgt. In SO omgekeerde tendens 34

35 RESULTATEN - III. MEDIAWIJSHEID Leerkrachten 1. Kennis & attitudes 2. Zoekvaardigheden 3. Hogere orde vaardigheden Leerlingen 4. Kennis & attitudes 5. Zoekvaardigheden 35

36 III.1. KENNIS & ATTITUDES Lager onderwijs Leerkrachten Gewoon Buitengewoon Gemiddelde (1: helemaal oneens ->6: helemaal eens) Secundair onderwijs Gewoon Buitengewoon 3,5 3,4 3,6 3,6 Sekse? Leeftijd? Leerjaar? Onderwijsvorm (ASO/BSO/TSO) man > vrouw n.s. man > vrouw n.s. leeftijd van leerkrachten speelt geen rol Score stijgt met leeftijd leerlingen --- n.s. --- BSO > ASO

37 III.2. ZOEKVAARDIGHEDEN Lager onderwijs Leerkrachten Gewoon Buitengewoon Secundair onderwijs Gewoon Buitengewoon Gemiddelde (1: nooit; 2: enkele keren per jaar; ->7: meerdere keren per dag) 2,1 1,9 2,4 1,9 Sekse? man > vrouw n.s. Leeftijd? leeftijd van leerkrachten speelt geen rol Leerjaar? Onderwijsvorm (ASO/BSO/TSO) Score stijgt met leeftijd leerlingen --- TSO > ASO

38 III.3. HOGERE ORDE VAARDIGHEDEN Lager onderwijs Leerkrachten Gewoon Buitengewoon Secundair onderwijs Gewoon Buitengewoon Gemiddelde (1: nooit; 2: enkele keren per jaar; ->7: meerdere keren per dag) Sekse? Leeftijd? 2,2 2,0 2,2 2,3 man > vrouw n.s. man > vrouw n.s. leeftijd van leerkrachten speelt geen rol Leerjaar? Score stijgt met leeftijd leerlingen n.s Onderwijsvorm (ASO/BSO/TSO) --- BSO> TSO>ASO ---

39 III.4. KENNIS & ATTITUDES Leerlingen Lager onderwijs Secundair onderwijs Gemiddelde (1: helemaal oneens ->6: helemaal eens) 5 5 Sekse? jongens > meisjes meisjes > jongens Leerjaar? n.s. laagste scores in 2e graad 39

40 III.5. ZOEKVAARDIGHEDEN Leerlingen Lager onderwijs Secundair onderwijs Gemiddelde (1: nooit; 2: bijna nooit; 3: soms; 4: vaak; 5: altijd) 2,9 2,7 Sekse? jongens > meisjes n.s. Leerjaar? 5e > 6e (!) 6e > 1,2,3,4 5e > 2,4 40

41 III.6. GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA Hoe vaak gebruikt u sociale media om Niet ingevuld leerlingen informake te laten opzoeken leerlingen te laten samenwerken met medeleerlingen van de eigen school. leerlingen te laten samenwerken met leerlingen van een andere school. leerlingen binnen school met elkaar te laten chaqen of mailen over een taak of over de leerstof leerlingen buiten school met elkaar te laten chaqen of mailen over een taak of over de leerstof te communiceren met je leerlingen leerlingen met een funckebeperking te ondersteunen leerlingen zelfstandig nieuwe leerstof te laten verwerven leerlingen oefeningen te laten maken leerlingen toetsen te laten maken de leerprestakes van je leerlingen op te volgen = Nooit, 2 = Enkele keren per jaar, 3 = Eén of meerdere keren per maand, 4 = Wekelijks, 5 = Meerdere keren per week, 6 = Dagelijks, 7 = Meerdere keren per dag, 8 = In het kader van project Leerkracht SO

42 GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA Zeer beperkt bij leerkrachten; meer dan 50% nooit (BaO en SO) Enkel itemanalyse mogelijk, geen schaalvorming 42

43 GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA Leerlingen Lager onderwijs Secundair onderwijs Gemiddelde (1: nooit -> 7: meerdere keren per dag) 1,9 2,7 Sekse? Leerjaar? n.s. 6e > 5e meisjes > jongens (!) 6e > 1e-3e, 5e 5e > 1e 4e >1e & 2e 43

44 MEDIAGEBRUIK: TOP5 PASSIEF BaO SO ACTIEF BaO SO Dia s, foto s bekijken 94.0% 82.3% Foto maken 66.5% 35.9% Krant lezen 88.0% 73.0% Artikel schrijven voor een krant 57.8% 26.3% Film bekijken 86.3% 75.8% Foto bewerken 32.3% 26,300% Documentaire bekijken 81.5% 69.4% Video maken 22.2% 17.8% Tijdschrift lezen 78.8% 74.5% Blog schrijven 19.7% (7.6%) Lezersbrief schrijven (13.0%) 11.8% 44

45 REDENEN MEDIAGEBRUIK Krant Tijdschrift Documentaire Film Brief Radio Tv-journaal Blog Dia s of foto s Games Animatiefilm Reclame Videoclips Soaps Twitter BaO illustratie illustratie illustratie motivatie lln motivatie lln motivatie lln motivatie lln motivatie lln illustratie motivatie lln motivatie lln illustratie motivatie lln motivatie lln motivatie lln SO illustratie illustratie illustratie illustratie illustratie illustratie illustratie motivatie lln illustratie motivatie lln illustratie illustratie motivatie lln illustratie motivatie lln 45

46 CONCLUSIE Er is nog werk aan de winkel Hardware & Nascholing nodig Uitdaging lerarenopleiding 46

47 47

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Trendrapport Computer en

Trendrapport Computer en Trendrapport Computer en Internetgebruik Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 21 00 AE Enschede T. +31 (0) 3 21 F. +31 (0) 3 2 TRENDRAPPORT

Nadere informatie

De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten

De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten Drs. I.A. (Inge) Strijker en dr. S.P. (Peter) van t Riet Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090, 8000 GB

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Van huis uit digitaal

Van huis uit digitaal Van huis uit digitaal Van huis uit digitaal Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en school Jos de Haan en Frank Huysmans m.m.v. Jan Steyaert Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Gebruik en gebruikers van sociale media

Bevolkingstrends 2013. Gebruik en gebruikers van sociale media Bevolkingstrends 2013 Gebruik en gebruikers van sociale media Simon van den Bighelaar Math Akkermans oktober 2013 Ongeveer zeven op de tien Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder maakten in

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN

COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN Onderzoek uitgevoerd door het NIZW /dr. Peter Nikken in opdracht van het NICAM en het PCOJ Dossier 1 Colofon Uitgever Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele

Nadere informatie

Hoe cultureel is de digitale generatie?

Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners Marjon Schols Marion Duimel Jos de Haan Sociaal

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

Het mediabezit en gebruik bij minderjarigen. anno 2014. Een onderzoeksrapport in het kader van het AdLit SBO project (Deel I)

Het mediabezit en gebruik bij minderjarigen. anno 2014. Een onderzoeksrapport in het kader van het AdLit SBO project (Deel I) Het mediabezit en gebruik bij minderjarigen anno 2014 Een onderzoeksrapport in het kader van het AdLit SBO project (Deel I) AdLit IWT/SBO rapport 2015 pag.1 Dit document maakt deel uit van het AdLit (Advertising

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Hoe kun je bekwaamheidsgevoel bevorderen?

Hoe kun je bekwaamheidsgevoel bevorderen? ARTIKEL Hoe kun je bekwaamheidsgevoel bevorderen? Het voorbereiden van toekomstige leraren op een onderwijsopdracht Frans in het basisonderwijs Het opleidingsonderdeel Frans maakt al vele jaren deel uit

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012 Samen doen, samen zijn De jeugd van 2012 1 2 Voorwoord De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico s nemen, je hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie