Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden"

Transcriptie

1 Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om actief en bewust mee te kunnen doen in de gemedialiseerde samenleving. (Mediawijzer.net 2012) op school ligt de focus wat betreft mediawijsheid op informatievaardigheden, ofwel het vinden en verwerken van informatie, competentie 6 van het competentiemodel. Klik hier voor extra uitleg over het competentiemodel en voorbeelden bij de verschillende competenties. School: Dit Mediaplan is dan ook een onderdeel van Contactpersoon: het Leesplan en wordt door de leesconsulent en Deel 1: Mediawijsheid in de breedte leescoördinator ingevuld. Eerst worden er enkele vragen gesteld over mediawijsheid in de breedte en daarna spitst dit plan zich specifiek toe op 1. Mediawijsheid in de breedte informatievaardigheden. 1.1 Waarom vindt uw school mediawijsheid in algemene zin belangrijk? 1.2 Geef hieronder de competenties aan die u belangrijk vindt voor uw school? Begrip Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Gebruik Begrijpen hoe media gemaakt worden Zien hoe media de werkelijkheid kleuren Apparaten, software en toepassingen gebruiken Communicatie Oriënteren binnen mediaomgevingen Informatie vinden en verwerken Strategie Content creëren Participeren in sociale netwerken op het eigen mediagebruik Doelen realiseren met media Media (Mediawijzer.net 2012) 1

2 1.3 Welke problemen komt u tegen bij de leerlingen? (aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk) onvoldoende informatievaardigheden vreemdelingen ontmoeten via internet onvoldoende gebruiksvaardigheden (knoppenkunde) gedragsbeïnvloeding afleiding door sociale media (Social Media Stress) online gokken ongepast gedrag op internet (nettiquette) overdosis informatie (information overload) gameverslaving en/of dwangmatig internetgebruik piraterij cyberpesten plagiaat en auteursrechten oplichting via internet SEIM (sexual explicit images) problemen gerelateerd aan veiligheid op internet (gebruik van wachtwoorden e.d., privacy en gegevensbescherming) geld uitgeven via online games zonder dat de leerlingen hiervan op de hoogte zijn 2. Coördinatie 2.1 Is er een leerkracht of coördinator op school die de activiteiten mediawijsheid in ruimere zin coördineert? (Mediacoach/leescoördinator/ICT-coördinator/cultuurcoördinator/ bovenbouw coördinator) ja, ga verder naar vraag nee, ga verder naar vraag Wie of welke leerkracht/coördinator heeft de activiteiten rondom mediawijsheid in zijn/haar takenpakket? Wat is de precieze inhoud van dit takenpakket? 2.2 Op welke wijze wordt er gewerkt aan verdere professionalisering van het team op het gebied van mediawijsheid? (aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk) studiebijeenkomsten workshops cursussen/bijscholing vakliteratuur/digitale informatie anders, nl. 2.3 Wordt het komend jaar iemand opgeleid tot Mediacoach? ja nee Zo ja, via welke opleiding? Is er een Mediaprotocol of Mediaplan aanwezig? 2.4 Op welke wijze gaat u de opbrengsten van ondersteuning op het gebied van mediawijsheid evalueren en op welk niveau? (leerlingen, leerkrachten, ouders) Wordt dit het komend jaar gewijzigd? ja nee Zo ja, wat wordt er gewijzigd? Hoeveel taakuren heeft deze leerkracht/coördinator per week? 2.5 Hoeveel keer per jaar staat mediawijsheid op de agenda tijdens een teamoverleg? Hoe en wanneer worden de taken van de functionaris mediawijsheid geëvalueerd? 2

3 3. Budget 3.1 Is er budget gereserveerd voor mediawijsheid in brede zin? (om leerlingen en het team mediawijs te maken) ja nee 3.2 Waarvoor is het bestemd? (Denk aan: aanschaf apparatuur, professionalisering, lespakketten, inhuren externe deskundigheid) Zo ja, hoe hoog is dat budget? 4. Samenwerking met de openbare bibliotheek 4.1 Vanuit de bibliotheek ondersteunen leesconsulenten in het kader van de Bibliotheek op school bij het aanleren van informatievaardigheden (zie deel 2 van dit Mediaplan). Zijn er daarnaast nog andere competenties en/of doelgroepen waarop uw school zich op het gebied van mediawijsheid in de breedte wil richten? Begrip Gebruik Communicatie Strategie Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Begrijpen hoe media gemaakt worden Zien hoe media de werkelijkheid kleuren Apparaten, software en toepassingen gebruiken Oriënteren binnen mediaomgevingen Informatie vinden en verwerken Content creëren Participeren in sociale netwerken op het eigen mediagebruik Doelen realiseren met media Media Doelgroep: Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Leerkrachten Ouders Directie/management 4.2 Zo ja, wilt u dan dat de bibliotheek daar apart in voorziet? Nee, wij doen het zelf Nee, instelling school op het onderdeel Zo ja, wilt u bij de uitvoering ondersteund worden? (vul onderstaande tabel in) doet dat binnen deze Competentie/onderdeel Doen we zelf Door de bibliotheek Door andere partner Te weten 3

4 5.Ouderbetrokkenheid 5.1 Hoe wilt u het komend jaar ouders betrekken bij mediawijsheid? Bijvoorbeeld door te informeren via ouderavonden, nieuwsbrief, social media zoals twitter en facebook (via de accounts van de school). Deel 2: Informatievaardigheden Binnen de aanpak van de Bibliotheek op school ligt de inhoudelijke basis bij de competentie Informatie kunnen vinden en verwerken in de groepen 5 tot en met 8: de zogenaamde informatievaardigheden. Het gaat hier om het zoeken, vinden, selecteren, kritisch beoordelen en verwerken van verschillende informatiebronnen (zowel analoog als digitaal). Leerlingen met goed ontwikkelde informatievaardigheden maken aantoonbaar betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten. De vragen zijn deels hetzelfde als bij mediawijsheid in de breedte, maar nu specifiek gericht op informatievaardigheden. 1. Informatievaardigheden Informatievaardigheden zijn vakoverschrijdend; je moet immers bij alle vakken informatie goed kunnen beoordelen en contextualiseren. Bovendien zijn informatievaardigheden van essentieel belang voor het ontwikkelen van actief burgerschap. Indien burgers niet over voldoende informatievaardigheden beschikken kunnen zij niet volledig participeren in de hedendaagse gemedialiseerde samenleving. De basis hiervoor begint dus al in het primair onderwijs. Voorbeeld: gebruik van diverse zoekstrategieën om de juiste bronnen te vinden. Voorbeeld: informatie kunnen vinden en verwerken voor diverse spreekbeurten en werkstukken. 1. Wat wil uw school in algemene zin bereikt hebben op het gebied van informatievaardigheden als leerlingen de school verlaten? 1.1 Wat vraagt dit van de vaardigheden van leerkrachten? (bijvoorbeeld: de leerkrachten hebben voldoende basisvaardigheden en basiskennis in huis om leerlingen te kunnen begeleiden bij het verwerven van genoemde informatievaardigheden) 4

5 1.2 Kunt u aangeven binnen welk leergebied u aandacht hebt besteed aan informatievaardigheden en welke methode, leerlijn, project of product u hiervoor gebruikt hebt? Leergebied gebruikte methode/leerlijn/project 1.3 Bij welke groepen vindt u dat informatievaardigheden goed ontwikkeld moeten worden? (meer antwoorden zijn mogelijk): Onderbouw (groep 1, 2, 3, 4) Middenbouw (groep 5 en 6) Bovenbouw (groep 7 en 8) 1.4 Is er op uw school iemand speciaal belast met begeleiding van informatievaardigheden (dus niet mediawijsheid in de breedte) bij leerlingen? (mediacoach/leescoördinator/ict-coördinator/ cultuurcoördinator/bovenbouw coördinator): Ja, ga verder naar vraag Nee, informatievaardigheden worden per groep door de leerkracht aangeleerd. Ga verder naar vraag 1.5. Nee, helemaal niet. Ga verder naar vraag Welke leerkracht/coördinator is dat? Welke taken heeft die leerkracht/coördinator? 1.5 Wordt het komend jaar iemand vanuit het team opgeleid tot specialist informatievaardigheden? ja nee Zo ja, op welke wijze? Wordt dit het komend jaar gewijzigd? ja nee Zo ja, wat wordt er gewijzigd? 1.6 Is er budget gereserveerd voor specifiek informatievaardigheden? ja nee Zo ja, hoe hoog is dat budget? Hoeveel taakuren per week heeft deze leerkracht/coördinator? 1.7 Waarvoor is het bestemd? (Denk aan: professionalisering, lespakketten, inhuren externe deskundigheid) Op welke wijze wordt er gewerkt aan verdere professionalisering van het team op het specifieke gebied van informatievaardigheden? (meerdere keuzes zijn mogelijk) studiebijeenkomsten workshops cursussen/bijscholing vakliteratuur/digitale informatie anders, namelijk 5

6 Basisvoorwaarden: snelle checklist Bekijk met behulp van 12 onderwerpen de stand van zaken m.b.t. informatievaardigheden op uw school. Op orde Werken we aan Komend jaar Lange termijn Niet gewenst/ van toepassing 1. specialisme informatievaardigheden aanwezig? 2. budget voor projecten informatievaardigheden? 3. voldoende media aanwezig? (kranten, boeken, tijdschriften, tv s, computers, ipads etc.) 4. aanwezigheid en gebruik van digitaal schoolbord? 5. samenwerking met de bibliotheek? 6. voldoende methoden/projecten voor werken aan informatievaardigheden? 7. aanpak voor werken aan informatievaardigheden binnen alle vakken? 8. informatievaardigheden structureel onderdeel van schoolwerkplan? 9. leerkrachten bezitten voldoende expertise om de leerlingen te ondersteunen in het aanleren van informatievaardigheden? 10. voorlichting/workshops voor ouders, waardoor ouders meer betrokken zijn? 11. kennis die leerlingen al hebben op het gebied van informatievaardigheden wordt ingezet? 12. inzet door externe partijen voor activiteiten buiten informatievaardigheden? 6

7 2. Collectie (boeken en eventuele digitale content) 2.1 Worden bij het samenstellen van de collectie ook digitale media meegenomen, bijv. verfilmde (prenten)boeken, digitale (prenten) boeken, E-books, app s, websites, wiki s etc. ja nee Zo ja, op welke wijze gebeurt dat? 3. Samenwerking met de openbare bibliotheek 3.1 Wat verwacht u van de bibliotheek aan ondersteuning bij het aanleren van informatievaardigheden aan leerlingen uit groepen 5 t/m 8? 4.Ouderbetrokkenheid bij het aanleren van informatievaardigheden aan hun kinderen t.b.v. het maken van werkstukken, verslagen en spreekbeurten. 4.1 Hoe wilt u het komend jaar ouders betrekken bij informatievaardigheden? Acties: 1. Informeren, bijv. via ouderavonden, nieuwsbrief, social media bijv. twitter account school 2. Activeren (aansporen tot aandacht voor en gesprek met kinderen over het zoeken, gebruiken en verwerken van zowel analoge als digitale informatiebronnen) 5. Evaluatie 5.1 De Monitor de Bibliotheek op school bevat enkele vragen over informatievaardigheden, die een beeld geven van 1) de mate waarin leerlingen internet en andere bronnen gebruiken, 2) de zoekwijzen van leerlingen en 3) de hulp die leerlingen krijgen bij het gebruiken van internet. De bibliotheek gebruikt de resultaten van deze monitor om met de school vast te stellen welke doelgroepen over welke onderwerpen ondersteuning nodig hebben. 7

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden

Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: Utrecht, mei 2013 Auteurs: Hugo Gillebaard, Dialogic Sander Smit, NextValue Arthur

Nadere informatie

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Veel scholen besteden aandacht aan het mediawijzer maken van leerlingen, docenten en ouders. De Bibliotheek Midden-Brabant kan hierbij inhoudelijk

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Robert Verscheijden 2183018 +31631559623 Met dit onderzoek wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor een graad in Bachelor of Education

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Recht op mediawijsheid

Recht op mediawijsheid Manifest Recht op mediawijsheid @mediawijzer / #WvdM14 Manifest Recht op mediawijsheid De Week van de Mediawijsheid (21 28 november 2014) vestigt dit jaar de aandacht op kinderrechten. Onder meer met dit

Nadere informatie

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011 Colofon Artikelnummer: EP47810003 Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus

Nadere informatie