Educatieve diensten van de bibliotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Educatieve diensten van de bibliotheek"

Transcriptie

1 Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal

2 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling van kinderen, ondersteunt de bibliotheek scholen met producten en activiteiten die het leesplezier en de leesmotivatie van leerlingen vergroten. De ene school heeft behoefte aan ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van een goede collectie in de school en aan projecten en activiteiten die het leesplezier stimuleren. Een andere school komt liever met de leerlingen naar de bibliotheek om daar boeken te lenen en wil graag advies over geschikte boeken voor kinderen die lezen lastig vinden. Vanaf het schooljaar biedt de Bibliotheek Veluwezoom drie mogelijkheden. De Bibliotheek op school, een landelijk ontwikkelde en bewezen methode, die bestaat uit meerdere, flexibel in te zetten onderdelen, zodat voor iedere school een passend aanbod mogelijk is, een expertiseabonnement en de gewone groepspassen. Welk aanbod past bij u? 1. de Bibliotheek op school de school krijgt - een eigen schoolbibliotheek: een aantrekkelijke collectie boeken voor gebruik op school en thuis. - lidmaatschap voor alle leerlingen. - expertise van een lees/mediacoach: een vastgelegd aantal uren inzet voor activiteiten rond leesbevordering en mediawijsheid. De school kiest activiteiten en projecten uit, die passen bij hun wensen en leerdoelen. De lees/mediacoach helpt bij het maken van een goede keuze. 2. Expertise-abonnement de school krijgt - groepspassen waarmee leerkrachten en leerlingen zelf materialen kunnen komen lenen bij de Bibliotheek Veluwezoom. - expertise van een lees/mediacoach: een vastgelegd aantal uren inzet voor activiteiten rond leesbevordering en mediawijsheid. De school kiest activiteiten en projecten uit die passen bij hun wensen en leerdoelen. De lees/mediacoach helpt bij het maken van een goede keuze. 3. Groepspassen Leerkrachten en leerlingen komen zelf materialen lenen in de bibliotheek. Activiteiten en projecten op school zijn bij deze keuze niet inbegrepen. Wij bespreken graag welke keuze bij uw school past.

3 1 De Bibliotheek op school De Bibliotheek op school is een landelijk ontwikkelde en ondersteunde educatieve aanpak voor het basisonderwijs, die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. De basisschool en de bibliotheek gaan een meerjarig samenwerkings verband met elkaar aan. De focus ligt op het stimuleren van vrij lezen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door een kwartier vrij lezen per dag leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar. - Leescoördinator De Bibliotheek op school bestaat uit meerdere, flexibel in te zetten bouwstenen die de partners in staat stellen samen en op structurele wijze lezen en mediawijsheid in het onderwijs te stimuleren. Het is geen standaardformule; het is aan te passen aan de lokale situatie, wensen en behoeften. Het doel: aantoonbare verbetering van de resultaten van het onderwijs. Specifieker gaat het om verbeteren van leerlingresultaten op de onderdelen: Per school wordt ten minste één leerkracht opgeleid tot leescoördinator. De leescoördinator is de spil in het schoolteam wat betreft collectie en leesbevordering en het eerste aanspreekpunt voor de lees/mediacoach van de bibliotheek. De leescoördinator volgt binnen de Bibliotheek op school de cursus Open Boek, of heeft een soortgelijke scholing afgerond. De leescoördinator heeft idealiter een vast aantal taakuren per week voor de functie. leesvaardigheid taalvaardigheid - Lees/mediacoach mediawijsheid Elke school krijgt een eigen lees/mediacoach van de De Bibliotheek op school sluit aan op de concepten BoekStart en BoekStart in de kinderopvang, die specifiek gericht zijn op de (vroege) taalontwikkeling van nul- tot vierjarigen. Daarmee wordt ingezet op een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot veertien jaar. Bibliotheek Veluwezoom. De lees/mediacoach stelt een lees/ mediaplan op met de leescoördinator, doet suggesties voor projecten, verzorgt themacollecties en specifieke collectiebehoeften, voert de jaarlijkse monitor uit en is aanspreekpunt voor de school op het gebied van lezen en mediawijsheid. Op basis van de wensen van de school plant de lees/mediacoach Inhoudelijke omschrijving De Bibliotheek op school stimuleert leerlingen om te lezen. Specialisten van de bibliotheek leiden leerkrachten op om kinderen aan het lezen te krijgen en te houden. Wát het kind leest, moet aansluiten bij zijn of haar belevingswereld. Het projecten en activiteiten voor alle groepen. Hij/zij zorgt voor het vervoer van de materialen en/of voert zelfstandig leesbevorderende activiteiten uit. De lees/mediacoach heeft voor elke school een vast aantal uren per jaar beschikbaar, afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. belangrijkste is dát het kind leest. De scholen beschikken met de Bibliotheek op school over een actueel en divers - Lees/mediaplan boekenaanbod. Elementen van de Bibliotheek op school zijn: De leescoördinator stelt met de lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom jaarlijks een lees/mediaplan op. In - Collectie dit plan staan de werkvormen en activiteiten die de school wil uitvoeren ten aanzien van leesbevordering. De school krijgt een recente, aantrekkelijk gepresenteerde collectie boeken van de Bibliotheek Veluwezoom in bruikleen. - Digitaal leensysteem Deze collectie is geschikt om op school en thuis te lezen. Bij de samenstelling van de collectie houdt de Bibliotheek Veluwezoom rekening met specifieke wensen van de school. is een uitleensysteem waarmee leerlingen boeken kunnen zoeken, uitlenen, innemen en reserveren. Het biedt daarnaast veel extra functionaliteiten. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf een profiel aanmaken en daarin bijhouden wat ze gelezen hebben, boeken beoordelen en kijken wat andere kinderen leuke boeken vonden. 3 Educatieve diensten voor basisscholen de Bibliotheek Veluwezoom

4 - Monitor De geboekte resultaten worden jaarlijks gemeten. We kijken naar het leen- en leesgedrag van de kinderen, zowel binnen als buiten de Bibliotheek op school. De monitor is een digitaal meetinstrument met vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen (vanaf groep 4). De lees/mediacoach bespreekt de resultaten in het team en overlegt welke activiteiten bijgestuurd en aangescherpt moeten worden. Kosten en voorwaarden de Bibliotheek op school De Bibliotheek Veluwezoom en de school sluiten een samenwerkingsovereenkomst af voor drie jaar. De Bibliotheek op school kost 10,35 per leerling per jaar (exclusief 6% btw), bij een collectie in de school. De Bibliotheek op school kost 7,10 per leerling per jaar (exclusief 6% btw), bij een collectie op loopafstand van de school, bijvoorbeeld in een jeugdbibliotheek. De school betaalt jaarlijks ongeveer 328,- (exclusief 6% btw) licentiekosten voor het digitale uitleensysteem De prijs daalt naarmate er meer scholen deelnemen. De school krijgt: Collectie - Actuele collectie (ongeveer 5 titels per leerling) - Jaarlijkse aanvulling met actuele boeken ( wisselcollectie ) - Aanvulling met themacollecties (in overleg) - Meubilair voor aantrekkelijke presentatie - Expertise Lees/mediacoach Gemiddeld 2 uur per week, afhankelijk van het aantal groepen van de school. De school bepaalt, in overleg met de lees/ media coach, hoe de uren worden besteed. De projecten en activiteiten waar de school uit kan kiezen, staan op www. onderwijsgidsgbn.nl/producten/basisbibliotheek.veluwezoom de Bibliotheek op school Structurele samenwerking tussen school en bibliotheek (en gemeente) Aantoonbare verbetering van lezen, taal, informatie- en mediavaardigheid van leerlingen Structureel aandacht voor lezen en mediawijsheid Een aantrekkelijke, actuele collectie in, of vlak bij, de school Digitaal uitleensysteem Jaarlijks lees/mediaplan met doelen en activiteiten Alle leerlingen lid van de bibliotheek (zonder te-laat-geld) Materialen beschikbaar voor op school en thuis Goede samenwerking tussen leescoördinator (school) en lees/mediacoach (bibliotheek) Resultaten meten (via digitaal uitleen systeem) voor bijsturing en analyse Monitor Een jaarlijkse digitale vragenlijst voor leerlingen (vanaf groep 4) en leerkrachten over leesmotivatie. De monitor maakt het mogelijk om te zien wat de effecten van de samenwerking met de bibliotheek zijn op o.a. leengedrag, leesgedrag, leesplezier, leescultuur thuis en leesbevorderende activiteiten op school. De cijfers bieden een basis om leesbevorderingsactiviteiten gerichter in te gaan zetten. Groepspassen Per groep 1 pas waarop per keer 40 boeken mogen worden geleend. Lidmaatschap voor alle leerlingen. Geen te-laat geld voor te laat teruggebrachte boeken. Het aantal uren inzet is gebaseerd op: - inrichting en onderhoud van een schoolbibliotheek. - jaarlijks vastleggen van plannen en afspraken in een lees/mediaplan. - jaarlijks ten minste 3 projecten of activiteiten per groep (inclusief transport). - Bliksemsnel Boeken Bezoek (boekpromotie) voor alle groepen. - overleg en advies over leesbevordering en mediawijsheid. 4 Educatieve diensten voor basisscholen de Bibliotheek Veluwezoom

5 2 Expertise-abonnement Een expertise-abonnement biedt scholen naast groepspassen, waarmee leerlingen en leerkrachten zelf materialen kunnen komen lenen bij de bibliotheek, specifieke expertise van een lees/mediacoach. Een lees/mediacoach is een soort vakleerkracht lezen die een vastgesteld aantal uren projecten en activiteiten verzorgt om leesplezier en leesmotivatie van de leerlingen te vergroten. De focus ligt op het stimuleren van vrij lezen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. De school kiest activiteiten en projecten uit die passen bij hun wensen en leerdoelen. De lees/mediacoach helpt bij het maken van een goede keuze. Inhoudelijke omschrijving De elementen van het expertise-abonnement zijn: - Lees/mediacoach Elke school krijgt een eigen lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom. Op basis van de wensen van de school plant de lees/mediacoach gemiddeld twee projecten of activiteiten per jaar voor alle groepen. Hij/zij zorgt voor het vervoer van de materialen, voert zelfstandig leesbevorderende activiteiten uit en geeft advies over het saneren en aanschaffen van boeken voor de eigen collectie van de school. De lees/mediacoach is een vast aantal uren per jaar beschikbaar, afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. - Groepspassen Elke groep krijgt een groepspas, waarmee leerkrachten en leerlingen zelf materialen kunnen komen lenen bij de bibliotheek. Er kunnen maximaal 40 materialen per pas geleend worden en er wordt geen te-laat-geld in rekening gebracht bij te laat inleveren. De groepspas blijft ieder schooljaar bruikbaar, tenzij het abonnement is opgezegd. Als er in de loop van het schooljaar een nieuwe groep bij komt, maakt de bibliotheek een extra pas aan. Expertise-abonnement Samenwerkingsovereenkomst tussen school en lees/mediacoach (bibliotheek). Een vastgesteld aantal uren expertise van een lees/mediacoach. Gericht op verbeteren van lezen, taal, informatieen mediavaardigheid van leerlingen. Jaarlijks lees/mediaplan met activiteiten op basis van wensen en leerbehoeften van de school. Vervoer van materialen van en naar school. Een eigen pas per groep, waarop 40 materialen geleend kunnen worden en geen te-laat-geld in rekening wordt gebracht bij te laat inleveren. Kosten en voorwaarden expertise-abonnement Het expertise-abonnement is twee jaar geldig en kost 3,05 per leerling per jaar (exclusief 6% btw). De school krijgt per jaar: Expertise een vast aantal uren inzet van een lees/mediacoach: De school bepaalt, in overleg met de lees/mediacoach, hoe de uren worden besteed. Het aantal uren inzet is gebaseerd op het maken van een jaarplanning, collectieadvies, overleg en gemiddeld 2 projecten of activiteiten per groep. Groepspassen Per groep 1 pas waarop per keer 40 boeken mogen worden geleend. Geen te-laat geld voor te laat teruggebrachte boeken. 5 Educatieve diensten voor basisscholen de Bibliotheek Veluwezoom

6 3 Groepspassen Met een groepspas kunnen leerkrachten en leerlingen zelf materialen komen lenen in een vestiging van de Bibliotheek Veluwezoom. Dit kunnen boeken, luisterboeken en films zijn. Er kunnen maximaal 40 materialen per pas geleend worden en er wordt geen kosten in rekening gebracht bij te laat inleveren. De groepspas blijft ieder schooljaar bruikbaar, tenzij het abonnement is opgezegd. Als er in de loop van het schooljaar een nieuwe groep bij komt, maakt de bibliotheek een extra pas aan. Bij deze keuze uit de educatieve dienstverlening voor scholen zijn activiteiten en projecten op school niet inbegrepen (project kisten, de bibliotheek bezoeken, themacollecties etc.). In ons aanbod voor is de combinatie van groepspassen en activiteiten en projecten op school ondergebracht in het expertise-abonnement. Kosten en voorwaarden groepspassen Groepspassen kosten 1,- per leerling per jaar (exclusief 6% btw). De school krijgt per groep 1 pas waarop per keer 40 boeken mogen worden geleend. Voor te laat teruggebrachte boeken worden geen kosten in rekening gebracht. Als u kiest voor deze laatste optie en u hebt altijd al groepspassen van de bibliotheek gebruikt, dan kunt u deze ook in het nieuwe schooljaar blijven gebruiken. 6 Educatieve diensten voor basisscholen de Bibliotheek Veluwezoom

7 Wat kan een lees/mediacoach voor u doen? Voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs kan de lees/mediacoach lessen verzorgen, materialen zoeken, boeken introduceren en advies op maat geven. Als een school een samenwerkings overeenkomst met de bibliotheek afsluit (de Bibliotheek op school of een expertise-abonnement), bespreekt de lees/mediacoach, bij voorkeur met het hele team, wat de wensen, doelstellingen en ervaringen van de school zijn op het gebied van leesplezier en leesmotivatie. De lees/mediacoach maakt op basis van deze inventarisatie een schoolspecifiek jaarplan waarin de activiteiten en projecten staan opgenomen die gedurende het schooljaar zullen worden uitgevoerd. Om een indruk te geven van de mogelijkheden, staat hieronder een beschrijving van een aantal activiteiten. Een uitgebreid en actueel overzicht van alle projecten vindt u op: www. onderwijsgidsgbn.nl/producten/basisbibliotheek/veluwezoom - Centraal prentenboek De bibliotheek heeft van een aantal titels genoeg exemplaren voor de hele klas, zoals Nederland van Charlotte Dematons of de Gruffalo van Julia Donaldson. Alle kinderen krijgen van hun leerkracht een boek en een eenvoudige opdracht mee naar huis. De ouderbetrokkenheid wordt op deze manier gestimuleerd omdat kinderen thuis bezig zijn met een boek waar ze op school over praten (groep 1 en 2). - Collectie: saneer- en aanschafadvies Een actuele en gevarieerde collectie nodigt uit om te lezen. Liever een halfvolle kast met nieuwe en aantrekkelijke boeken dan een volle kast met oude boeken. - Bliksemsnel Boeken Bezoek De lees/mediacoach brengt aan elke groep een Bliksemsnel Boeken Bezoek om de nieuwste boeken te presenteren en kinderen enthousiast te maken om ze te lezen. - Themacollectie De lees/mediacoach stelt een collectie boeken samen rondom een algemeen of juist bijzonder thema waarmee de groep of de hele de school werkt. - Zomerlezen Kinderen (met name zwakke lezers) kunnen na de zomervakantie een terugval hebben in hun leesniveau en leestempo. Om zo n dip te voorkomen, krijgen ze tijdens de zomer een boek van Vos en Haas mee en een schrift met opdrachten. Het boek is een zogenaamd meegroeiboek, dus oplopend in AVIniveau. Ouderparticipatie is belangrijk voor het slagen van dit project (groep 3 en 4). - Schrijversbezoek Een schrijver vertelt over zijn of haar werk en biedt gelegenheid tot het stellen van vragen. De klas bereidt zich voor op dit bezoek aan de hand van een collectie boeken van de auteur. De kosten voor de schrijver worden apart berekend. - Boekadvies Geschikte voorleesboeken voor leerkrachten of boeken voor kinderen die lezen lastig vinden? De lees/mediacoach geeft een advies op maat. - Op bezoek in de bibliotheek Voor kinderen is een bezoekje aan de bibliotheek vaak een goede ervaring waarbij ze veel verschillende soorten boeken zien. De lees/mediacoach leest voor, vertelt en helpt bij het uitzoeken van een boek. - Mediawijsheid I Informatie zoeken, beoordelen en presenteren De leerlingen leren waar zij op moeten letten bij het selecteren van goede/juiste informatie voor werkstukken en spreekbeurten en leren presenteren in Powerpoint of Prezi. II Sociale media Leerlingen leren het verschil tussen pesten en plagen en worden zich bewust van de gevolgen van (cyber)pesten. Leerlingen denken na over hun gedrag op internet en zijn zich bewust van de gevolgen van het plaatsen van berichten en foto s op sociale media. 7 Educatieve diensten voor basisscholen de Bibliotheek Veluwezoom

8 Colofon mei 2015 Dit is een uitgave van de Bibliotheek Veluwezoom Contact: Roselijn de Bruin, specialist educatie jeugd en jongeren T E I Volg ons ook op twitter Op alle abonnementen is het Algemeen Reglement van toepassing. Het Algemeen Reglement is bindend voor alle gebruikers van de Bibliotheek Veluwezoom. Het reglement 8 Educatieve diensten voor basisscholen de Bibliotheek Veluwezoom is verkrijgbaar bij de klantenservice van de bibliotheek en raadpleegbaar op

Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Rheden en Renkum schooljaar

Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Rheden en Renkum schooljaar Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Rheden en Renkum schooljaar 2014-2015 1 De Bibliotheek op school De Bibliotheek op school is een landelijk ontwikkelde en ondersteunde

Nadere informatie

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd.

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd. Algemeen Titel: Voorbeeldleesplan basisonderwijs feb. 2013 Auteur: A.van Montfoort met dank aan de testgroep NB Dit is een voorbeeld, niet perse het ideale leesplan. Er is geen school hetzelfde dus zet

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Meer halen uit lezen. intro. menu. contact. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs

Meer halen uit lezen. intro. menu. contact. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs Meer halen uit lezen met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs intro menu contact Intro Goed lezen = goed leren... Wie een kwartier per dag leest, leert in een jaar duizend nieuwe woorden. Hoe

Nadere informatie

Meer halen uit lezen. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs

Meer halen uit lezen. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs Meer halen uit lezen met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs Goed lezen = goed leren... Wie een kwartier per dag leest, leert in een jaar duizend nieuwe woorden. Hoe meer een kind leest, hoe

Nadere informatie

Meer halen uit lezen. intro. menu. contact. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs

Meer halen uit lezen. intro. menu. contact. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs Meer halen uit lezen met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs intro menu contact Intro Goed lezen = goed leren.... Wie een kwartier per dag leest, leert in een jaar duizend nieuwe woorden..

Nadere informatie

Jaarrapportage Bibliotheek op School 2012-2013

Jaarrapportage Bibliotheek op School 2012-2013 Jaarrapportage Bibliotheek op School 2012-2013 Bibliotheek Helmond-Peel Helmond, augustus 2013 Lezen en literatuur geven glans aan het leven. Om die reden wil ik dat ieder kind kennismaakt met de waarde

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Meedoen met de Monitor

Meedoen met de Monitor Meedoen met de Monitor Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school wil doelgericht samenwerken met de bibliotheek om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Dat gebeurt

Nadere informatie

Meedoen met de Monitor

Meedoen met de Monitor Meedoen met de Monitor Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school wil doelgericht samenwerken met de bibliotheek om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Dat gebeurt

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Samen sterk in lezen en mediawijsheid

Samen sterk in lezen en mediawijsheid Samen sterk in lezen en mediawijsheid De cijfers 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd Dat is bijna 1 op de 10 Nederlanders Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op School een nieuw instrument voor beleid. Kees Broekhof Sardes

Monitor de Bibliotheek op School een nieuw instrument voor beleid. Kees Broekhof Sardes + Monitor de Bibliotheek op School een nieuw instrument voor beleid Kees Broekhof Sardes + Onderwerpen Vrij lezen en vrijetijdslezen als onderwerp van beleid De Monitor de Bibliotheek op school De monitor

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Vrij lezen groep 4. Doelen eind groep 4

Vrij lezen groep 4. Doelen eind groep 4 Vrij lezen groep 4 Doelen eind groep 4 Leerlingen hebben plezier in voorgelezen worden hebben plezier in lezen en voorlezen hebben belangstelling voor verhalende teksten (waaronder poëzie) en informatieve

Nadere informatie

1a. Werkt uw kinderopvang met een specifiek taalstimuleringsprogramma bijvoorbeeld vanwege VVE?

1a. Werkt uw kinderopvang met een specifiek taalstimuleringsprogramma bijvoorbeeld vanwege VVE? Voorbeeld leesplan kinderopvang Meerjarenplan 1. Visie Raadpleeg het beleidsplan of het taalplan van uw kinderopvanginstelling en vraag na bij collega's. Waarom vindt uw kinderopvanginstelling leesbevordering

Nadere informatie

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre De ondergetekenden: te weten de schoolbesturen SKPO en Salto, de directies van Basisschool BoschAkker, De Boog, De Driesprong en t Karregat, de gemeente

Nadere informatie

LEZEN & MEDIAWIJSHEID

LEZEN & MEDIAWIJSHEID Betere prestaties op het gebied van LEZEN & MEDIAWIJSHEID Wat ons bezighoudt Taalachterstanden zijn een zorg voor veel (brede) scholen (Voor)lezen en de opbrengsten voor het kind Samen sterk met (Vrij)lezen

Nadere informatie

Een leven lang lezen. samen in actie tegen laaggeletterdheid. onderzoek oplossingen samenwerking

Een leven lang lezen. samen in actie tegen laaggeletterdheid. onderzoek oplossingen samenwerking Een leven lang lezen samen in actie tegen laaggeletterdheid onderzoek oplossingen samenwerking 2 Een leven lang lezen samen in actie tegen laaggeletterdheid In deze publicatie: 5 Een leven lang lezen:

Nadere informatie

Van veel bloemen naar één BOS

Van veel bloemen naar één BOS Van veel bloemen naar één BOS Kennismaken en bijdragen Jellie Tiemersma Marleen Wijnen Astrid van Dam Jan Klerk 2 februari 2012 bijeenkomst PSO s Programma Waar staan we vandaag Hoe gaat het eruit zien

Nadere informatie

Monitor verslag 2016 Haarlemmermeer

Monitor verslag 2016 Haarlemmermeer Monitor verslag 2016 Haarlemmermeer Door Hilde Eradus Samenvatting Kinderen in Haarlemmermeer vinden het leuker om een boek te lezen dan landelijk. Waar landelijk de oudere leerlingen het minder leuk gaan

Nadere informatie

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB

Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Mediawijsheid & In opdracht van SIOB Nationaal Mediawijsheid Congres 2012-28 maart 2012 Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 - Kinderen maken kennis met de bibliotheek - De mogelijkheden van de bibliotheek vertellen en verschillende materialen laten zien - Boekpromotie: kinderen enthousiast

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 - Kinderen maken kennis met de bibliotheek - De mogelijkheden van de bibliotheek vertellen en verschillende materialen laten zien - Boekpromotie: kinderen enthousiast

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod LEZEN IS LEUK

Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod LEZEN IS LEUK Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod 2014-2015 LEZEN IS LEUK Inhoudsopgave pagina Inleiding. 3 Presentatie / lezing over Het belang van lezen. 4 Workshop Kinderboekenweek 2014. 5

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek Inhoudsopgave Voorwoord 2 Peuters 3 Schoolteam 7 Tarieven 8 Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek 1 Voorwoord Wie Peuters Nationale Voorleesdagen Het Voorleesontbijt vormt de

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen. Waar werkt u aan in groep 7 en 8?

Groep 7 en 8. Doelen. Waar werkt u aan in groep 7 en 8? Groep 7 en 8 Doelen Leerlingen hebben plezier in voorgelezen worden hebben plezier in lezen en voorlezen hebben belangstelling voor verhalende teksten (waaronder poëzie) en informatieve teksten; lezen

Nadere informatie

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8

BOVENBOUW - GROEP 6, 7 EN 8 Op zoek in de bibliotheek Lessen Groep 6 gaat op zoek naar de verschillende genres en materialen in de bibliotheek. Op ipads maken de kinderen kennis met de BibliotheekWise-App. Verder ontdekken ze de

Nadere informatie

schoolwise Bibliotheek Haarlemmermeer

schoolwise Bibliotheek Haarlemmermeer schoolwise Bibliotheek Haarlemmermeer Wat is schoolwise Catalogussysteem voor schoolbibliotheek met combi naar openbare bibliotheek Portal naar betrouwbare websites Uitleensysteem voor school (balie) Communicatiesysteem

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

1 les van 1 uur. Nationale Voorleesdagen Leesbevordering + Muziek. Bibliotheekbezoek Leesbevordering

1 les van 1 uur. Nationale Voorleesdagen Leesbevordering + Muziek. Bibliotheekbezoek Leesbevordering Dit menu bestaat uit verschillende losse programma s of lessenseries die u makkelijk kunt inpassen in een doorgaande leerlijn cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid. Heeft u behoefte aan ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016

Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School. maart 2016 Resultaten leesmonitor 2015 De Bieb op School maart 2016 Inleiding Eind 2014 ging in het kader van de structurele samenwerking tussen het bovenschoolse management van het basisonderwijs in de Zaanstreek

Nadere informatie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie

Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Jaarpeiling De Bibliotheek op School 2013 - Resultaten naar provincie Aantal respondenten 10 6 10 20 18 2 5 5 10 5 17 6 114 Respons % 100% 100% 83% 80% 82% 100% 56% 28% 40% 100% 77% 40% 67% Samenweking

Nadere informatie

Groep 5 en 6. Doelen. Waar werkt u aan in groep 5 en 6?

Groep 5 en 6. Doelen. Waar werkt u aan in groep 5 en 6? Groep 5 en 6 Doelen Leerlingen hebben plezier in voorgelezen worden hebben plezier in lezen en voorlezen hebben belangstelling voor verhalende teksten (waaronder poëzie) en informatieve teksten lezen en

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2016-2017 Met als speerpunten: Literatuureducatie Ouderbetrokkenheid 1 Asten Deurne Helmond Someren Voorwoord Rode Draad: Lezen is

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

met de Bibliotheek op school

met de Bibliotheek op school met de Bibliotheek op school intro > > contactinformatie > www.bibliotheek.rotterdam.nl Menu de Bibliotheek op school > voor de leescoördinator > voor het team > voor de leerkracht en de leerlingen > voor

Nadere informatie

Utrechts Kunst van Lezen / de bibliotheek op de basisschool. Isolde Vega/ Nicolien de Pater. 10 april 2012

Utrechts Kunst van Lezen / de bibliotheek op de basisschool. Isolde Vega/ Nicolien de Pater. 10 april 2012 Utrechts Kunst van Lezen / de bibliotheek op de basisschool Isolde Vega/ Nicolien de Pater 10 april 2012 Uitgangspunt voor leesbevordering Plezier en interesse in kinderboeken zorgen voor de motivatie

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie Voortgezet onderwijs Leesbevordering en leespromotie Schooljaar 2012 2013 Inleiding De rode draad bij de samenstelling van het programma Leesbevordering en boekenpromotie in het voortgezet onderwijs is

Nadere informatie

Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School. Gemeente Heemstede Schooljaar 2013-2014

Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School. Gemeente Heemstede Schooljaar 2013-2014 Rapportage de Monitor de Bibliotheek op School Gemeente eemstede Schooljaar 2013-2014 De monitor is een landelijk meetinstrument dat onder andere het leesplezier van kinderen, het leesbevorderende gedrag

Nadere informatie

De Bibliotheek Op School. Pilotproject

De Bibliotheek Op School. Pilotproject De Bibliotheek Op School Pilotproject Bibliotheek Hilversum April 2012 Aanbeveling Jacques Vriens (was directeur basisonderwijs, is nu fulltime kinderboekenschrijver) Leeservaring opdoen is een van de

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Pilot de Bibliotheek op school. Opbrengsten in de Liemers

Pilot de Bibliotheek op school. Opbrengsten in de Liemers Pilot de Bibliotheek op school Opbrengsten in de Liemers Pilot de Bibliotheek op school Opbrengsten in de Liemers Programma De Kracht van Lezen Daarom! de Bibliotheek op school Praktijkflitsen: in gesprek

Nadere informatie

Opleiding Leesconsulent basis

Opleiding Leesconsulent basis Opleiding Leesconsulent basis Biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken. Profiel De opleiding Leesconsulent is voor medewerkers die in de basisscholen

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Deel 1. Vrij lezen op de basisschool achtergronden en praktische tips voor leerkrachten

Deel 1. Vrij lezen op de basisschool achtergronden en praktische tips voor leerkrachten Deel 1 KWESTIE VAN LEZEN Vrij lezen op de basisschool achtergronden en praktische tips voor leerkrachten Vrij lezen Wat is het? Vrij lezen (of stil lezen ) begint bij een toegankelijke, gevarieerde, actuele

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering De verteltafel Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Eva Janssen Bouwstenen voor leesbevordering Colofon Auteur: Eva Janssen

Nadere informatie

Lezen hoort erbij. Bouwstenen voor leesbevordering

Lezen hoort erbij. Bouwstenen voor leesbevordering Lezen hoort erbij Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet Chorus Bouwstenen voor leesbevordering Colofon Auteur: Margriet

Nadere informatie

Regionale Conferentie Meer lezen, beter in taal Deelsessie financiering

Regionale Conferentie Meer lezen, beter in taal Deelsessie financiering Regionale Conferentie Meer lezen, beter in taal Deelsessie financiering Ankie Kesseler, directeur bestuurder de Bibliotheek A tot Z Stephan Haksteek, beleidsambtenaar onderwijsdordrecht Rotterdam 30 oktober

Nadere informatie

Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht. Samen maken we lezen nóg leuker!

Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht. Samen maken we lezen nóg leuker! Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht Samen maken we lezen nóg leuker! schooljaar 2014-2015 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als

Nadere informatie

Diensten & producten Basisonderwijs 2014-2015

Diensten & producten Basisonderwijs 2014-2015 Diensten & producten Basisonderwijs 2014-2015 Noordoost Fryslân Vooraf Taalontwikkeling, leesplezier en betrouwbare (digitale) informatie zijn belangrijke aandachtsgebieden voor de bibliotheek. U werkt

Nadere informatie

Opleiding Leesconsulent mbo

Opleiding Leesconsulent mbo Opleiding Leesconsulent mbo Voor bibliothecarissen werkzaam in de Bibliotheek op school als leesconsulent. Profiel De opleiding Leesconsulent is voor medewerkers die in de basisscholen met de Bibliotheek

Nadere informatie

Lezen: Het lijkt of je televisie kijkt, alleen dan zonder televisie, je maakt beelden in je hoofd.

Lezen: Het lijkt of je televisie kijkt, alleen dan zonder televisie, je maakt beelden in je hoofd. Aan de ontwikkeling van educatwise is menig brainstormsessie vooraf gegaan. Graag leid ik u vandaag in een Pecha Kucha, een korte presentatie met 20 beelden, langs een aantal belangrijke fundamenten en

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Opleiding Leesconsulent mbo

Opleiding Leesconsulent mbo Opleiding Leesconsulent mbo Voor bibliothecarissen werkzaam in de Bibliotheek op school als leesconsulent. Profiel De opleiding Leesconsulent is voor medewerkers die in de basisscholen met de Bibliotheek

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Functieprofiel Lees- & Mediaconsulent (40 weken per jaar) Functienaam : Lees- & Mediaconsulent Functieschaal : 6/7

Functieprofiel Lees- & Mediaconsulent (40 weken per jaar) Functienaam : Lees- & Mediaconsulent Functieschaal : 6/7 Functieprofiel Lees- & Mediaconsulent (40 weken per jaar) Functienaam : Lees- & Mediaconsulent Functieschaal : 6/7 Functieomschrijving De lees-mediaconsulent is de vertegenwoordiger van de bibliotheek

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school vmbo

Monitor de Bibliotheek op school vmbo Monitor de Bibliotheek op school vmbo Vragenlijst bibliotheek Als de school meerdere vestigingen kent heeft deze vragenlijst betrekking op de vestiging waar hij wordt afgenomen. In dat geval moet in de

Nadere informatie

Juf, er staat geen leuk boek in de kast!

Juf, er staat geen leuk boek in de kast! Taal Gemotiveerd stillezen Juf, er staat geen leuk boek in de kast! Betrokken zijn tijdens stillezen hoe vaak is dit zichtbaar in je klas? Er zijn altijd een paar boekenwurmen, die graag lezen. Daar hoef

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2:

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4 Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Leerlingen raken vertrouwd met het presenteren voor een groep Leerlingen raken vertrouwd

Nadere informatie

Opleiding Leesconsulent basis

Opleiding Leesconsulent basis Opleiding Leesconsulent basis Voor bibliothecarissen werkzaam in de Bibliotheek op school als leesconsulent. Profiel De opleiding Leesconsulent is voor medewerkers die in de basisscholen met de Bibliotheek

Nadere informatie

Uit de schoolpraktijk:

Uit de schoolpraktijk: in beeld... In een tijd van ontlezing en groeiende taalachterstanden is voor de openbare bibliotheek een belangrijke rol weggelegd als kenniscentrum voor lezen. Waar het gaat om leesbevordering en leesplezier

Nadere informatie

Welkom. Workshop leesbevordering in kleine gemeenten donderdag 8 december 2016 Nieuwegein

Welkom. Workshop leesbevordering in kleine gemeenten donderdag 8 december 2016 Nieuwegein Welkom Workshop leesbevordering in kleine gemeenten donderdag 8 december 2016 Nieuwegein Agenda: Het landschap in Zeeuws-Vlaanderen Fase 1: de Bibliotheek op School (dbos) Fase 2: dbos en/in het netwerk

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Meedoen met de Monitor

Meedoen met de Monitor Meedoen met de Monitor met de Bibliotheek Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor dbos) wil doelgericht samenwerken met de Bibliotheek om de taalontwikkeling en de informatievaardigheden

Nadere informatie

Voorlezen is leuk! Handleiding leerkracht - Groep 1-2

Voorlezen is leuk! Handleiding leerkracht - Groep 1-2 Voorlezen is leuk! Handleiding leerkracht - Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2007 Rode Draad\\Handleiding leerkracht\voorlezen is leuk groep 1-2 leerkr\010808 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 5 2. Project

Nadere informatie

Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan. Schoolbibliotheek

Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan. Schoolbibliotheek L Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan Schoolbibliotheek Leesplan CBS de Regenboog Visie Op onze school vinden wij goed leren lezen belangrijk.

Nadere informatie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Leesbevordering Aantal responderende bibliotheken 5 3 7 21 18 2 5 13 14 14 4 10 116 Aantal bibliotheken die samenwerken

Nadere informatie

Bibliotheek op School. BiblioPlus versterkt het aanbod voor jeugd

Bibliotheek op School. BiblioPlus versterkt het aanbod voor jeugd ibliotheek op School iblioplus versterkt het aanbod voor jeugd 1 Molenhoek ILIOTHEEKLANDSCHAP Spreidingsvisie Land van Cuijk & Maasduinen Grave Velp Escharen Langenboom Gassel Mill Wilbertoord eers Sint

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs

Aanbod Voortgezet Onderwijs Aanbod Voortgezet Onderwijs 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor deze groep is

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School Jaarrapportage 2013-2014 De Bibliotheek op School Bibliotheek Helmond-Peel Oktober 2014 Inleiding Met de aanpak van de Bibliotheek op School (BoS) is de bibliotheek een gelijkwaardige partner van het onderwijs

Nadere informatie

Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht

Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2016-2017 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten Utrecht en de Bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage Wijzer! Doelstelling:

Rapportage Wijzer! Doelstelling: Rapportage Wijzer! Doelstelling: Met het educatief programma Wijzer! met taal & media stimuleert de Bibliotheek Eindhoven, in nauwe samenwerking met scholen, voor- en buitenschoolse organisaties activiteiten

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

Kunst van Lezen school, bibliotheek, lezen en taalontwikkeling. Kees Broekhof Sardes, KCBL, School aan Zet

Kunst van Lezen school, bibliotheek, lezen en taalontwikkeling. Kees Broekhof Sardes, KCBL, School aan Zet + Kunst van Lezen school, bibliotheek, lezen en taalontwikkeling Kees Broekhof Sardes, KCBL, School aan Zet + Centrale onderwerpen Taalachterstanden een zorg voor veel scholen (Vrij) lezen en taalontwikkeling

Nadere informatie

Producten & Diensten Primair Onderwijs. Schooljaar 2015-2016

Producten & Diensten Primair Onderwijs. Schooljaar 2015-2016 Producten & Diensten Primair Onderwijs Schooljaar 2015-2016 Bibliotheek Kennemerwaard De onderwijspartner in leesbevordering en mediawijsheid Bibliotheek Kennemerwaard richt zich steeds groepsbezoeken

Nadere informatie

Monitor de Bibliotheek op school vmbo

Monitor de Bibliotheek op school vmbo Monitor de Bibliotheek op school vmbo Vragenlijst bibliotheek Als de school meerdere vestigingen kent heeft deze vragenlijst betrekking op de vestiging waar hij wordt afgenomen. In dat geval moet in de

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Consulent leesbevordering & mediawijsheid (m/v)

Consulent leesbevordering & mediawijsheid (m/v) Wij zijn op zoek naar een Consulent leesbevordering & mediawijsheid (m/v) Circa 15 uur per week We zoeken een enthousiaste, ondernemende, leergierige collega die zelfstandig in staat is onze producten

Nadere informatie

Aanbod School en Bibliotheek

Aanbod School en Bibliotheek Aanbod School en Bibliotheek 2016-2017 Aankomend schooljaar biedt de Bibliotheek Hoeksche Waard je weer een mooi aanbod met producten rondom leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid. Net als vorig

Nadere informatie

Vaders Voor Lezen. Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin.

Vaders Voor Lezen. Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin. Vaders Voor Lezen Vaders die hun kind regelmatig voorlezen stimuleren het leesgedrag van hun kind in zeer positieve zin. Daarom lezen vaders dus voor?! Welnee, dat doen ze omdat ze het heel erg leuk vinden!

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

Aanbod buitenschools 2016-2017

Aanbod buitenschools 2016-2017 Aanbod buitenschools 2016-2017 Om te beginnen Meer (voor)lezen, beter in taal Steeds meer onderzoek laat zien dat kinderen die goed en met plezier lezen daar hun hele schoolcarrière profijt van hebben.

Nadere informatie

Lezen? Lekker belangrijk!

Lezen? Lekker belangrijk! Lezen? Lekker belangrijk! Veel lezen verbetert het leerproces enorm. Jammer dat veel kinderen niet met plezier een boek pakken. Hoe kunnen we kinderen weer plezier in het lezen geven en waarom is dat zo

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

De Voorleesvogel voor ouders en kleuters. Draaiboek voor de leerkracht

De Voorleesvogel voor ouders en kleuters. Draaiboek voor de leerkracht De Voorleesvogel voor ouders en kleuters Draaiboek voor de leerkracht 1 Openbare Bibliotheek Amsterdam Team Educatie 020-5230786 / 780 g.vanderbijl@oba.nl 2 Inhoud In het kort... 4 Een planning... 6 1.

Nadere informatie

Werkplan schoolontwikkelthema. Algemene gegevens. Wilke Steenkamp. Gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp

Werkplan schoolontwikkelthema. Algemene gegevens. Wilke Steenkamp. Gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp Werkplan schoolontwikkelthema Algemene gegevens Naam Klas Begeleidend docent Gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp Probleemstelling Wilke Steenkamp VR3C Wineke Blom Binnen mijn

Nadere informatie

Schoolplan lezen Eerste Openluchtschool Versie 1.0 2011-2012

Schoolplan lezen Eerste Openluchtschool Versie 1.0 2011-2012 Schoolplan lezen Eerste Openluchtschool Versie 1.0 2011-2012 Uitgangspunten zijn: lezen moet leuk zijn / worden / blijven Kinderen moeten de gelegenheid krijgen veel te lezen -uit goede boeken -op hun

Nadere informatie