Het secundair onderwijs in cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het secundair onderwijs in cijfers"

Transcriptie

1 Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs Januari 2012

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Lijst van tabellen 3 Lijst van figuren 3 lijst van grafieken 4 Secundair onderwijs 1 1. Leerlingen in de Antwerpse scholen 1 2. Vestigingsplaatsen secundair onderwijs in Antwerpen 2 3. Profiel van de leerlingen in Antwerpse scholen secundair onderwijs Geslacht Leeftijd Nationaliteit 5 4. Schoolse vertraging 6 5. Leerlingenstromen Leerlingenstromen buiten Antwerpen: saldo 10 2

3 LIJST VAN TABELLEN Tabel 1 Het aantal leerlingen per onderwijsvorm... 1 Tabel 2 Leerlingen per vestigingsplaats in het secundair onderwijs - kerngetallen... 3 Tabel 3 Leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpen, opgedeeld naar leeftijd bij het begin van het schooljaar... 4 Tabel 4 Evolutie van de leerlingen in het Antwerpse secundaire onderwijs, opgedeeld naar leeftijdscategorieën... 5 Tabel 5 Leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, opgedeeld naar nationaliteitsgroep... 5 Tabel 6 Schoolse vertraging in de Antwerpse scholen voor gewoon voltijds secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm... 6 Tabel 7 Evolutie in het aandeel leerlingen met schoolse vertraging t.o.v. alle leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen... 6 Tabel 8 Leerlingen die secundair onderwijs volgen in een school met vestigingsplaats in Antwerpen, opgedeeld naar woonplaats en onderwijsvorm... 7 Tabel 9 Leerlingen secundair onderwijs met woonplaats in Antwerpen, opgedeeld naar vestigingsplaats school en onderwijsvorm... 7 Tabel 10 Leerlingensaldo, opgedeeld naar onderwijsvorm Tabel 11 De 20 belangrijkste instroomgemeenten Tabel 12 De 20 belangrijkste uitstroomgemeenten LIJST VAN FIGUREN Figuur 1 Leerlingenstroom buiten Antwerpen

4 LIJST VAN GRAFIEKEN Grafiek 1 Evolutie van het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpse scholen. 1 Grafiek 2 Evolutie van het aandeel leerlingen in het voltijds secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm... 2 Grafiek 3 Aandeel jongens en meisjes per onderwijsvorm... 4 Grafiek 4 Instromers en uitstromers in het Antwerpse secundair onderwijs

5 SECUNDAIR ONDERWIJS 1. Leerlingen in de Antwerpse scholen Tijdens het schooljaar volgden leerlingen secundair onderwijs in een school met vestigingsplaats in Antwerpen. Tabel 1 geeft de verdeling over de verschillende onderwijsvormen weer. De verdeling van is quasi identiek aan die van het voorgaande schooljaar. Tabel 1 Het aantal leerlingen per onderwijsvorm N % Voltijds secundair onderwijs ,2 Eerste graad voltijds secundair onderwijs ,3 ASO ,5 KSO ,7 TSO ,4 BSO ,2 HBO 357 1,0 DBSO ,9 BuSO ,8 Onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN) 756 2,1 Totaal ,0 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar Bewerking:

6 Figuur 1 Evolutie van het aantal leerlingen in Antwerpen, opgedeeld naar onderwijsvorm tot Secundair onderwijs (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) Deeltijds SO (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) Gewoon voltijds SO (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) Buitengewoon SO (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) (02-03) OKAN (09-10) 585 (08-09) 501 (07-08) 504 (06-07) 493 (05-06) 542 (04-05) 651 (03-04) Eerste graad (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) ASO (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) KSO (09-10) 1.404(08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) TSO (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) BSO (09-10) (08-09) (07-08) (06-07) (05-06) (04-05) (03-04) HBO (09-10)

7 Net zoals in de voorgaande jaren stellen we een daling vast van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs; bijna leerlingen minder op vijf jaar. Wanneer we de evolutie per onderwijsvorm bekijken, blijkt de daling integraal toegeschreven te kunnen worden aan het gewoon voltijds secundair onderwijs, meer bepaald in de eerste graad, het ASO en het TSO. In OKAN stijgt het aantal leerlingen gestaag, als ook in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in het buitengewoon onderwijs. Grafiek 1 Evolutie van het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpse scholen Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Bewerking:

8 Grafiek 2 Evolutie van het aandeel leerlingen in het voltijds secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Bewerking: 2. Vestigingsplaatsen secundair onderwijs in Antwerpen Tabel 2 Totaal aantal vestigingsplaatsen secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsaanbod N % Gewoon voltijds secundair onderwijs ,1 eerste graad 76 52,1 ASO 45 30,1 KSO 9 6,2 TSO 56 37,7 BSO 50 34,2 HBO 2 1,4 OKAN 9 6,2 DBSO 12 8,2 BuSO 17 12,3 Totaal ,0 Bewerking: Antwerpen telt 90 scholen secundair onderwijs op zijn grondgebied, opgedeeld in 146 vestigingsplaatsen. In 117 vestigingsplaatsen wordt gewoon voltijds secundair onderwijs aangeboden, op 12 plaatsen kunnen leerlingen deeltijds secundair onderwijs volgen en 17 vestigingsplaatsen bieden buitengewoon secundair onderwijs aan. Een opdeling van het gewoon 2

9 voltijds secundair onderwijs naar onderwijsvormen, toont aan dat TSO het meest wordt aangeboden. Maar liefst 56 vestigingplaatsen van secundaire scholen bieden TSO-richtingen aan. Daarnaast wordt op 50 vestigingsplaatsen BSO aangeboden en op 45 plaatsen ASO. Het aantal vestigingsplaatsen waar KSO wordt aangeboden is beperkt (9 vestigingen) evenals het aantal plaatsen waar een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht (9 vestigingsplaatsen). De kleinste vestigingsplaats voor secundair onderwijs telt twee leerlingen. In deze vestigingsplaats volgen alle leerlingen DBSO. De grootste vestigingsplaats voor secundair onderwijs telt leerlingen, verdeeld over de eerste graad (291 leerlingen), TSO-richtingen (416 leerlingen) en BSOrichtingen (489 leerlingen). Gemiddeld telt een vestigingsplaats 252 leerlingen, de mediaan bedraagt 203. Tabel 3 Leerlingen per vestigingsplaats in het secundair onderwijs - kerngetallen schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar Kleinste vestigingsplaats Grootste vestigingsplaats Gemiddelde vestigingsplaats Mediaan aantal leerlingen Aantal locaties Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Bewerking: 3. Profiel van de leerlingen in Antwerpse scholen secundair onderwijs 3.1 Geslacht In het secundair onderwijs in Antwerpen zijn er in verhouding meer meisjes dan jongens, respectievelijk 52% en 48%. In het HBO is amper 13% van de leerlingen een jongen, in het KSO 36%. In het DBSO en het BUSO zijn jongens oververtegenwoordigd (meer dan 60%). 3

10 Grafiek 3 Aandeel jongens en meisjes per onderwijsvorm Bewerking: 3.2 Leeftijd Tabel 4 Leerlingen in het secundair onderwijs in Antwerpen, opgedeeld naar leeftijd bij het begin van het schooljaar N % 12 jaar en jonger 60 0,1 11 jaar 1 0,0 12 jaar 59 0,1 13 tem 19 jaar ,7 13 jaar ,0 14 jaar ,2 15 jaar ,9 16 jaar ,3 17 jaar ,8 18 jaar ,2 19 jaar ,2 ouder dan 19 jaar ,6 20 jaar ,0 21 jaar 939 2,6 22 jaar 378 1,0 23 jaar 188 0,5 24 jaar 98 0,3 25 jaar en ouder 269 0,7 Totaal ,0 Bewerking: 4

11 Het secundair onderwijs is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar (19 jaar voor 7 de jaar). Leerlingen zonder schoolse vertraging zijn 12 jaar wanneer ze aan het eerste leerjaar van de eerste graad beginnen en 18 jaar (19 jaar) op het einde van het tweede (derde) leerjaar van de derde graad. In het Antwerpse secundair onderwijs is 90% van de leerlingen tussen 12 en 19 jaar. Een kleine groep start voor de leeftijd van 12 jaar in het secundair onderwijs (60 leerlingen) en leerlingen zijn ouder dan 19 jaar. Vorig jaar zagen we een stijging van het aandeel leerlingen ouder dan 18 jaar van 8,8% naar 9,4%. Deze stijging zet zich verder. Tabel 5 Evolutie van de leerlingen in het Antwerpse secundaire onderwijs, opgedeeld naar leeftijdscategorieën totaal leerlingen % jonger dan 12j % 12 tem 18 j % ouder dan 18 j ,1 91,2 8, ,2 91,1 8, ,1 91,4 8, ,1 91,3 8, ,1 91,2 8, ,2 91,0 8, ,2 91,1 8, ,1 90,4 9, ,1 89,7 9,6 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Bewerking: 3.3 Nationaliteit In het secundair onderwijs in Antwerpen heeft 85% van de leerlingen de Belgische nationaliteit. Tabel 6 Leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, opgedeeld naar nationaliteitsgroep N % België ,7 Rest EU ,6 Rest Europa 745 2,0 Marokko 642 1,7 Turkije 235 0,6 Rest Azië 937 2,5 Rest Afrika 576 1,6 Amerika en Oceanië 218 0,6 Vluchtelingen 216 0,6 Totaal ,0 Bewerking: 5

12 4. Schoolse vertraging Tabel 7 Schoolse vertraging in de Antwerpse scholen voor gewoon voltijds secundair onderwijs, opgedeeld naar onderwijsvorm N Geen schoolse Eén jaar schoolse Meer dan één jaar vertraging vertraging schoolse vertraging Totaal ,8% 32,3% 16,8% Eerste graad ,5% 31,8% 6,7% ASO ,3% 19,6% 6,1% KSO ,7% 34,0% 15,4% TSO ,8% 37,3% 24,9% BSO ,7% 42,2% 36,1% *rijpercentages Bewerking: Ongeveer de helft van de leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen is schools vertraagd, 17% heeft zelfs meer dan 1 jaar schoolse vertraging. Naar onderwijsvorm zijn grote verschillen wat betreft het aandeel schools vertraagde leerlingen. In het ASO heeft ongeveer drie op vier leerlingen geen schoolse achterstand, in het BSO is dit slechts 22%. Ook in het KSO en TSO ligt het aandeel leerlingen zonder schoolse vertraging lager dan in het ASO (respectievelijk 51% en 38%). Het aandeel leerlingen met meer dan één jaar schoolse vertraging ligt het hoogst in het BSO, namelijk 36%. In het ASO is dit slechts 6%. Tabel 8 Evolutie in het aandeel leerlingen met schoolse vertraging t.o.v. alle leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Antwerpen aandeel lln met Eerste schoolse vertraging graad ASO KSO TSO BSO ,5 37,7 23,0 53,6 63,5 77, ,4 37,9 22,8 53,5 62,1 78, ,4 38,6 23,2 52,1 61,7 78, ,5 39,4 24,0 49,3 60,5 78, ,1 39,9 24,8 50,2 60,4 78, ,8 40,0 25,5 53,2 61,0 79, ,6 38,9 26,1 51,1 60,9 79, ,5 38,6 25,2 49,4 62,0 78, ,1 38,5 25,7 49,4 62,2 78,3 Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Bewerking: Het aandeel schools vertraagden in het gewoon secundair onderwijs constant is met 0,6 procentpunten gestegen ten opzichte van vorig schooljaar. 6

13 5. Leerlingenstromen Tabel 9 Leerlingen die secundair onderwijs volgen in een school met vestigingsplaats in Antwerpen, opgedeeld naar woonplaats en onderwijsvorm Lln die in Antwerpen Lln die buiten N wonen Antwerpen wonen Eerste graad ,3% 16,7% ASO ,6% 26,4% KSO ,8% 59,2% TSO ,6% 35,4% BSO ,4% 23,6% HBO ,0% 44,0% DBSO ,7% 32,3% BuSO ,4% 26,6% OKAN ,7% 19,3% Totaal ,8% 26,2% *rijpercentages Bewerking: Van de leerlingen in de Antwerpse scholen voor secundair onderwijs, woont 26% niet in Antwerpen. Een opdeling naar onderwijsvorm toont aan dat de leerlingenstroom naar Antwerpen pas na de eerste graad op gang komt. Slechts 17% van de leerlingen in de eerste graad woont buiten Antwerpen. Voor elke andere onderwijsvorm ligt het aandeel leerlingen van buiten Antwerpen hoger, met uitzondering van de OKAN-klassen, die vooral rekruteren in Antwerpen. Opvallend is het groot aandeel leerlingen van buiten Antwerpen in het KSO, namelijk 59%. Tabel 10 Leerlingen secundair onderwijs met woonplaats in Antwerpen, opgedeeld naar vestigingsplaats school en onderwijsvorm N Vestigingsplaats school in Antwerpen Eerste graad ,6% 15,4% ASO ,8% 12,2% KSO ,2% 3,8% TSO ,4% 22,6% BSO ,0% 23,0% HBO ,1% 25,9% DBSO ,2% 5,8% BuSO ,8% 30,2% OKAN ,5% 1,5% Totaal ,4% 17,6% Bewerking: Vestigingsplaats school buiten Antwerpen 7

14 Van alle leerlingen secundair onderwijs die in Antwerpen wonen (N= ), gaat 18% buiten Antwerpen naar school. Opnieuw toont een opdeling naar onderwijsvorm aan dat de leerlingenstroom voor bepaalde richtingen groter is dan voor anderen. Leerlingen blijven vaker in Antwerpen voor KSO (96%) en voor DBSO (94%). In het geval van BuSO, HBO, BSO en TSO blijken Antwerpse leerlingen vaker voor een school buiten de stad te kiezen. In onderstaande kaart wordt de leerlingenstroom naar scholen buiten Antwerpen weergegeven. Hieruit blijkt dat Antwerpen vooral leerlingen uit de randdistricten verliest aan scholen buiten haar grondgebied. Vooral in Ekeren kiezen heel wat leerlingen voor een school buiten Antwerpen. In Merksem, Deurne, Borgerhout extra muros, Berchem en Wilrijk zijn het vooral leerlingen die tegen de grens met buurgemeenten wonen, die buiten Antwerpen schoollopen. Dit toont aan dat de keuze voor een school buiten Antwerpen niet geïnterpreteerd kan worden als een stadsvlucht, maar dat dit voornamelijk een geografische keuze is. 8

15 9 Figuur 1 Leerlingenstroom buiten Antwerpen ANTWERPEN BERENDRECHT_ZANDVLIET WILRIJK DEURNE EKEREN HOBOKEN MERKSEM BERCHEM BORGERHOUT L090 L100 L122 B824 L000 T09- L111 V322 U57- U20- E5MJ S2MJ U01- R19- J81- L011 B813 U10- V11- P21- U41- V10- R180 J80- R44- R13- U40- U03- P111 R31- P500 P03- U43- P04- R23- U33- B701 U32- U11- J820 Q201 P100 Q14- V23- R110 V13- R43- P22- E14- F21- Q12- J932 Q03- B721 E50- U00- U60- B71- U30- J85- U02- P23- R101 R20- Q13- D34- D41- Q10- Q11- V01- P01- G54- R21- T111 G53- S11- P20- V14- U21- Q012 R03- V05- V20- A10- F11- C24- P12- D32- G51- T13- T03- P00- R24- Q001 R12- V312 T10- F62- R02- Q04- T12- A13- S12- S00- T22- R35- P05- A00- T00- S02- S01- A11- V301 S41- T30- C45- V21- S30- S31- D30- R01- J912 A15- G522 T04- R401 G74- T14- T20- P02- T42- Q30- B742 C25- V22- S42- R33- V00- H83- R05- V04- F61- Q2AA Q212 H43- T21- J923 F65- S04- R32- E53- H41- R42- E521 A21- F60- D42- P242 F64- D31- E551 A12- C23- V02- Q242 V12- T01- A04- T23- U31- R30- V03- F12- D33- H40- T24- T05- A01- T412 A05- H44- C41- T25- Q233 C43- S05- R04- C42- R22- S10- S03- C21- R00- J901 E15- C31- D35- Q021 T02- J83- E131 C22- R34- A03- S13- C44- A22- E122 G72- Q052 Q222 S20- G73- U22- M0PA K271 L070 K173 K1MN K172 K175 K171 L090 L17- B782 B791 K174 G780 L100 L18- V07- K272 L122 F6MJ F6NJ B824 L000 T09- R099 L111 V322 U57- J873 J881 U68- P291 Q2PA U20- Q39- P589 E5MJ U69- U47- S2MJ U01- V099 V391 R19- J81- L011 B813 U09- B73-12MQ U10- U5MA V11- R28- P21- Q17- U41- U5PA V10- R180 V373 K2MN J80- R44- L022 R13- U40- U03- P111 R31- U43- P04- R23- B701 U32- J820 P100 Q14- V23- R110 V13- R43- P22- E14- F21- J932 Q03- B721 E50- U00- P392 V391 U30- J85- P23- R29- P590 H8MJ R20- T180 R21- Q072 J84- B752 R39- J072 P500 P03- U33- U11- Q201 Q12- U60- B71- G74- T14- U02- R101 Q13- D34- D41- Q10- Q11- V01- P01- G54- T20- P02- T111 G53- S11- P20- V14- T42- U21- P590 Q012 R03- Q30- V05- V20- B742 A10- F11- C24- P12- D32- G51- T13- T03- P00- R24- Q001 C25- R12- V312 T10- F62- R02- Q04- V22- T12- A13- J072 S12- S42- R33- S00- V00- T22- H83- R35- R05- V04- P05- A00- F61- Q2AA T00- S02- S01- Q212 V19- H43- A11- V301 S41- J923 F65- T30- C45- S04- R32- E53- H41- V21- S30- S31- E521 D30- A21- F60- R01- D42- P242 F64- Q49- M0MA J912 A15- D31- E551 A12- C23- G522 V02- V29- Q242 R172 H4MJ V12- P192 T01- A04- U31- R30- Q091 V03- F12- D33- H40- T24- T05- T412 A05- H44- T25- Q233 P09- T04- R04- R22- S10- K214 C28- S03- R00- J901 A02- T39- Q021 D38- T02- J83- C491 E131 T19- A03- J94- A22- E122 S28- E19- A081 G72- Q052 G75- Q222 H84- G73- F223 A081 Q241 District Buurt Uitstroom naar scholen secundair onderwijs buiten Antwerpen Schaal: 1: Stedelijk gemiddelde: 17,6% buurten ingekleurd volgens het % leerlingen secundair onderwijs dat buiten Antwerpen naar school gaat Bron: Vlaamse Gemeenschaps, Departement Onderwijs - schooljaar Bewerkingen door Stad Antwerpen, <=10% >10% en <=20% >20% en <=30% >30% en <=40% >40% buurten met minder dan 20 leerlingen secundair onderwijs zijn wit gelaten

16 5.1 Leerlingenstromen buiten Antwerpen: saldo Grafiek 4 Instromers en uitstromers in het Antwerpse secundair onderwijs Bron: Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs schooljaar tem schooljaar Bewerking: In het schooljaar kozen leerlingen met woonplaats in Antwerpen voor een school buiten de stadsgrenzen. In datzelfde schooljaar kwamen leerlingen van buiten de stad naar een school op Antwerps grondgebied. Dit betekent een positief saldo van leerlingen. Grafiek 4 toont echter aan dat het verschil tussen het aantal instromers en het aantal uitstromers met de jaren kleiner wordt. Het aantal leerlingen met woonplaats buiten Antwerpen dat kiest voor een school binnen Antwerpen daalt, het aantal leerlingen met woonplaats in Antwerpen dat buiten Antwerpen naar school gaat, stijgt. Tabel 11 Leerlingensaldo, opgedeeld naar onderwijsvorm instroom uitstroom saldo eerste graad ASO KSO TSO BSO HBO DBSO BuSO OKAN Totaal Bewerking: 10

17 Een opdeling naar onderwijsvorm toont aan dat enkel voor het buitengewoon onderwijs een negatief saldo wordt geregistreerd. Dit wordt mogelijk verklaard door de specifieke noden van leerlingen in het buitengewoon onderwijs en het beperkter aanbod. Tabel 12 De 20 belangrijkste instroomgemeenten N Zwijndrecht 665 6,9 Kapellen 650 6,7 Schoten 634 6,6 Mortsel 509 5,3 Stabroek 473 4,9 Brasschaat 472 4,9 Beveren 409 4,2 Edegem 371 3,8 Kruibeke 314 3,3 Wommelgem 287 3,0 Hemiksem 270 2,8 Borsbeek 249 2,6 Brecht 235 2,4 Aartselaar 233 2,4 Kalmthout 189 2,0 Ranst 172 1,8 Schelle 172 1,8 Wijnegem 161 1,7 Schilde 158 1,6 % van instroom Wuustwezel 157 1,6 Bewerking: In tabel 11 en 12 worden de 20 belangrijkste gemeenten weergegeven waaruit leerlingen van het secundair onderwijs in- en uitstromen. Brasschaat, Schoten en Stabroek nemen 35% van de uitstroom van Antwerpse leerlingen voor hun rekening 11

18 Tabel 13 De 20 belangrijkste uitstroomgemeenten N % Brasschaat ,7 Schoten ,1 Stabroek ,1 Mortsel 528 9,1 Borsbeek 415 7,1 Edegem 295 5,1 Kapellen 282 4,9 Kontich 219 3,8 Schilde 181 3,1 Lier 155 2,7 Kalmthout 154 2,7 Boom 148 2,5 Wijnegem 141 2,4 Brecht 116 2,0 Mechelen 112 1,9 Beveren 93 1,6 Rumst 75 1,3 Hoogstraten 69 1,2 Turnhout 53,9 Zwijndrecht 53,9 Bewerking: 12

basisonderwijs: overzicht in cijfers

basisonderwijs: overzicht in cijfers basisonderwijs: overzicht in cijfers Schooljaar 2007-2008 Ellen Schryvers Samenvatting verkennende analyse basisscholen en leerlingen in Antwerpen, schooljaar 2007-2008 voor het Lokaal Overlegplatform

Nadere informatie

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 10 Leerlingen wonende in Antwerpen BASISONDERWIJS 2003-2004: 50.328 lln 2002-2003:50.073 lln 2001-2002: 49.505 lln Kleuteronderwijs 2003-2004: 18.832 lln

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 5. Onderwijs en kinderopvang De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2007-2008 Ellen Schryvers en Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2006-2007 Ellen Schryvers Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Aartselaar 69 60 129. Tranche 2 Schijf 2. Tranche 1 Schijf 1 Aartselaar 69 60 129 Aartselaar 69 60 129 Antwerpen 80 121 2.375 2.576 Albertdok 6 372 378 Antwerpen Kern-Oude Stad 238 238 Berchem 163 163 Borgerhout 1 104 105 Charlottalei 79 79 Deurne 79 161 240 Ekeren

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor. Antwerpen Bestuurszaken / studiedienst stadsobservatie: Pieter Rotthier Datum: 08/04/2009. V.U.

Gezondheidsmonitor. Antwerpen Bestuurszaken / studiedienst stadsobservatie: Pieter Rotthier Datum: 08/04/2009. V.U. Gezondheidsmonitor Antwerpen 29 Bestuurszaken / studiedienst stadsobservatie: Pieter Rotthier Datum: 8/4/29 V.U. Marc De Bens 2 / 15 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...3 2 Inleiding...5 3 Bevolking en socio-economische

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O N D E R W I J S ( K A N S E N ) M O N I T O R Editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O N D E R W I J S ( K A N S E N ) M O N I T O R Editie 2009 Gemeente Neerpelt Welkom op de startpagina van de lijke fiches onderwijs(kansen)monitor! Basisdatafiche Indicatorfiche Gemeentelijke detailfiche Basisdatafiche Neerpelt ONDERWIJSAANBOD IN BaO EN SO Scholen

Nadere informatie

GOK in het Antwerpse basisonderwijs

GOK in het Antwerpse basisonderwijs GOK in het Antwerpse basisonderwijs Telling 1 februari 2011 Sara Vertommen Datum: april 2012 Verantwoordelijke uitgever:studiedienst Stadsobservatie Inleiding 3 Hoofdstuk 1: algemene analyses op de GOK-tellingen

Nadere informatie

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod?

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670 van ANNICK DE RIDDER datum: 9 februari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn Antwerpen - Aanbod

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Antwerpen

Uw gemeente in cijfers: Antwerpen Inleiding Antwerpen : Antwerpen is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aartselaar, Beveren (Sint-Niklaas), Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Antwerpen 2011

Gezondheidsmonitor Antwerpen 2011 Gezondheidsmonitor Antwerpen 2011 Opdrachtgever OCMW / Lokaal Sociaal Beleid / Gezondheid Uitvoerder Bestuurszaken / Studiedienst Stadsobservatie / Jerry Ruys Verantwoordelijke uitgever Bestuurszaken /

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen

Transportservice. De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen NEDERLANDS IKEA WILRIJK Transportservice De makkelijke manier om je meubels thuis te krijgen IKEA verkoopt zijn meubels in platte pakketten. Zo kunnen wij de transport- en opslagkosten drukken... en betaal

Nadere informatie

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011.

15/12/'11 De Halloweenwandeling Griezelbuiten van Hier is Ginderbuiten! wint de Culturele publieksprijs 2011. Gazet van Antwerpen Promo Nieuwe BMW 3 Reeks Berline vanaf 285*/maand Word GvA-correspondent! Solliciteer nu! Bezorg ons uw leukste foto's van jonge antwerpen > mol Griezelbuiten wint Culturele Publieksprijs

Nadere informatie

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes..

Antwerpen. De financiële resultaten volgden niet altijd dat succes.. Antwerpen We kijken tevreden terug op de resultaten van de campagne in 2012. Met Sing for the Climate, het filmpje met Bart Cannaerts, de vele acties van onze vrijwilligers, was de campagne erg zichtbaar.

Nadere informatie

BE-A0512_108015_106605_DUT

BE-A0512_108015_106605_DUT BE-A0512_108015_106605_DUT Inventaris van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Burgerlijke Stand. Nationaliteitsverklaringen. Overdracht 2006 (1882-1960) / T. Luyckx, K. Van Honacker

Nadere informatie

Het basisonderwijs in Antwerpen

Het basisonderwijs in Antwerpen Het basisonderwijs in Antwerpen 1 www.dspa.be Het basisonderwijs in Antwerpen in kaart gebracht Schooljaar 2001-2002 schooljaar 2002-2003 en schooljaar 2003-2004 Ellen Schryvers Vlaamse Gemeenschap, Departement

Nadere informatie

Welke zorg biedt het basisonderwijs in Antwerpen voor zijn buitengewone leerlingen?

Welke zorg biedt het basisonderwijs in Antwerpen voor zijn buitengewone leerlingen? Welke zorg biedt het basisonderwijs in Antwerpen voor zijn buitengewone leerlingen? 38 Antwerpse leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs Stedelijk gemiddelde: 5% Uitstroom naar basisscholen buitengewoon

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Zwijndrecht Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid De Lijn Grotehondstraat 58, 18 Openbare Aanbesteding d.d. 28 april SIBO Burchtse Weel Burchtseweel 102 03/2 44 1 1/ANT/001 100 Hoevenen - Ekeren - - Merksem 06: - 08:35 15: - 17: 12:25-14: - Extra binnenspiegel

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Wommelgem Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Lint Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

MOTIE TOEVLOED ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET ONDERWIJS VAN TURNHOUT

MOTIE TOEVLOED ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET ONDERWIJS VAN TURNHOUT MOTIE TOEVLOED ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET ONDERWIJS VAN TURNHOUT Motie van de Turnhoutse Gemeenteraad betreffende de toenemende toestroom van anderstalige kinderen in de basis en secundaire scholen

Nadere informatie

nr. 271 van ANN BRUSSEEL datum: 13 februari 2015 aan HILDE CREVITS Basis- en secundair onderwijs Levensbeschouwelijke vakken SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 271 van ANN BRUSSEEL datum: 13 februari 2015 aan HILDE CREVITS Basis- en secundair onderwijs Levensbeschouwelijke vakken SCHRIFTELIJKE VRAAG SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 271 van ANN BRUSSEEL datum: 13 februari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs In het eerste punt zal de schoolse vertraging besproken worden en in het tweede punt komt het zittenblijven

Nadere informatie

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 U vindt de tarieven op de volgende blz van jaarlijks vastrecht variabel tarief - progressief tarief: tarief per gemeente variabel tarief intergrale - vlak tarief:

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid De Lijn Grotehondstraat 58, 18 Openbare Aanbesteding d.d. 15 november 16 De Leerexpert SIBLO 6 Biekorfstraat 21 60 03292.21.10 1 1ANT018 52 6: - 8:45 15:15-17:10 12:35-14: - Max. lengte 9m De Leerexpert

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Stabroek

Uw gemeente in cijfers: Stabroek Inleiding Stabroek : Stabroek is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen en Kapellen (Antwerpen). Stabroek heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Schoten

Uw gemeente in cijfers: Schoten Inleiding Schoten : Schoten is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Brasschaat, Brecht, Schilde en Wijnegem. Schoten heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Inhoudstafel Wat is vroegtijdig schoolverlaten? Voorgeschiedenis - Europa - Vlaanderen Vroegtijdig schoolverlaten Monitoring in Vlaanderen Cijferrapport VSV

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

ANTWERPEN. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Antwerpen bevolking. 1.190.668

ANTWERPEN. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Antwerpen bevolking. 1.190.668 ANTWERPEN 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied bevolking. 1.190.668 19 AARTSELAAR 14.237 41 LINT 7.959 20 ANTWERPEN 455.148 42 MALLE 14.096 21 BERLAAR 10.345 43 MORTSEL 24.450 22 BEVEREN

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kapellen (Antwerpen)

Uw gemeente in cijfers: Kapellen (Antwerpen) Inleiding Kapellen (Antwerpen) : Kapellen (Antwerpen) is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Brasschaat, Kalmthout, Stabroek en

Nadere informatie

Nummer Datum Tijd Thuisploeg Bezoekers Zaal

Nummer Datum Tijd Thuisploeg Bezoekers Zaal Nummer Datum Tijd Thuisploeg Bezoekers Zaal 1e Provinciale Heren Antwerpen 21110013 7/09/2014 13:30 CobraSchotenBrasschaat - A - Wuustwezel BBC - A Sporthal De Zeurt 21110027 13/09/2014 20:30 Wuustwezel

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zwijndrecht

Uw gemeente in cijfers: Zwijndrecht Inleiding Zwijndrecht : Zwijndrecht is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Beveren (Sint-Niklaas) en Kruibeke. Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht Tweede luik "Het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes" (literatuurstudie en emprirsche studie) (Jan Van Damme & Agnes De Munter- K.U.Leuven) 1. Welke sekseverschillen in prestaties?

Nadere informatie

intra-europese migratie

intra-europese migratie sessie 2 Ook in gent: mensen komen en gaan! intra-europese migratie Jan Balliu Stad Gent Integratiedienst INTRA-EUROPESE MIGRATIE INHOUD PRESENTATIE Bevolkingscijfers Intra-Europese migratie = migratie

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Persconferentie criminaliteitscijfers

Persconferentie criminaliteitscijfers Persconferentie criminaliteitscijfers Vlaams Belang Antwerpen 4 februari 2014 1 Tweemaandelijks rapport: enkel korpsprioriteiten Op tweemaandelijkse basis worden aan de gemeenteraad criminaliteitscijfers

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Horecagerelateerd onderwijs 2012 Cijfers schooljaar 2011-2012 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste

Nadere informatie

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Wijnegem

Uw gemeente in cijfers: Wijnegem Inleiding Wijnegem : Wijnegem is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Schilde, Schoten en Wommelgem. Wijnegem heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers Brussel

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kruibeke

Uw gemeente in cijfers: Kruibeke Inleiding Kruibeke : Kruibeke is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Beveren (Sint-Niklaas), Bornem, Hemiksem, Schelle, Temse

Nadere informatie

Sectorfoto Secundair Onderwijs

Sectorfoto Secundair Onderwijs Sectorfoto Secundair Onderwijs LOKALE ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS STAD ANTWERPEN LOKALE ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS STAD ANTWERPEN 5 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Brasschaat

Uw gemeente in cijfers: Brasschaat Inleiding Brasschaat : Brasschaat is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Brecht, Kapellen (Antwerpen), Schoten en Wuustwezel. Brasschaat

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS Vlaanderen is onderwijs & vorming CIJFERRAPPORT VOOR DE SCHOOLJAREN 2009-2010 TOT EN MET 2012-2013 1 COLOFON Samenstelling Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6)

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) Online welbevindenvragenlijst met 28 stellingen Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) - Leerlingen een stem geven bij de doorlichtingen en kwaliteitsbeleid - Zicht

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Lambrechts- Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen

Nadere informatie

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be 1 RAPPORT ONTHAALONDERWIJS 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be COLOFON Eindredactie Veerle Merckaert en Peter Bex AgODi, Secundair Onderwijs Scholen

Nadere informatie

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in

Tewerkstelling Werkzaamheidsgraad 12 Aandeel werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar naar herkomstgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart

Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provincie Antwerpen kinderopvang in kaart Provinciale afdeling Antwerpen Jean Paul Van der Elst m.m.v. Vera Marien Inhoudstafel Inleiding 3 Situering en verantwoording 3 Inhoudelijk overzicht 3 I. Provincie

Nadere informatie

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en

Woonwagenbewoners 6 Aantal woonwagengezinnen in 2003 en Antwerpen Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2016 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Horecagerelateerd onderwijs 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

Couleur Locale Synopsis editie 2013. Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers.

Couleur Locale Synopsis editie 2013. Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Couleur Locale Synopsis editie 2013 Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Inhoudsopgave VOORAF 1 1. CIJFERMATERIAAL EN BEGRIPPEN 2 2. HERKOMSTLANDEN VAN ETNISCH-CULTURELE

Nadere informatie

Onthaalonderwijs RAPPORT

Onthaalonderwijs RAPPORT RAPPORT Onthaalonderwijs 2010-2011 2011-2012 Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basis en CLB Afdeling Scholen Secundair en DKO Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Vzw Burse zorgt voor nieuw leven Leeuwenpoort

Vzw Burse zorgt voor nieuw leven Leeuwenpoort 1 van 13 20/06/2011 14:15 Gazet van Antwerpen Promo 250 luxe Visitekaartjes + 2 cadeaus: 9.99! Ook geboeid door het nieuws? Word GvA-correspondent! antwerpen > borsbeek Vzw Burse zorgt voor nieuw leven

Nadere informatie

STEM monitor april 2015 RITA DUNON

STEM monitor april 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 30 april 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEM-opleidingen en richtingen

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Grote steden, grote(re) problemen Een analyse van criminaliteitscijfers leert dat vooral Antwerpen en in de provincie Antwerpen met misdaad kampen. In landelijke gemeenten

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING.

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING. Vlaanderen is onderwijs & vorming monitor juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING www.onderwijs.vlaanderen.be 1 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Schilde

Uw gemeente in cijfers: Schilde Inleiding Schilde : Schilde is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Brecht, Ranst, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zoersel. Schilde heeft een

Nadere informatie

Couleur Locale Synopsis editie Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers.

Couleur Locale Synopsis editie Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Couleur Locale Synopsis editie 2013 Etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen in feiten en cijfers. Inhoudsopgave VOORAF 1 1. Cijfermateriaal en begrippen 2 2. Herkomstlanden van etnisch-culturele

Nadere informatie