Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012"

Transcriptie

1 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 Hoofdstuk IV. Resultaten basisonderwijs Hoofdstuk V. Resultaten secundair onderwijs Hoofdstuk VI. Resultaten basiseducatie

2

3 IV Resultaten basisonderwijs 1. Achtergrondkenmerken Persoonsgebonden kenmerken Klaskenmerken Schoolkenmerken ICTinfrastructuur en ICTbeleid Indicator 1: Aanwezigheid van hardware Indicator 2: Aanwezigheid van software Indicator 3: Kwaliteit van het ICTbeleid Indicator 21: Professionalisering in het kader van ICT ICTintegratie Indicator 4: ICTgebruik door leerkrachten Indicator 5: ICTgebruik door leerlingen Indicator 19: Gebruik van sociale media Indicator 20: Gebruik van educatieve games Indicator 22: ICTgebruik in het kleuteronderwijs ICTcompetenties Indicator 7: Algemene computerattitude Indicator 9: Pedagogischdidactische competenties van leerkrachten Indicator 10: Computerervaring Indicator 11: ICTcompetenties van leerlingen Indicator 18: Mediawijsheid ICTpercepties Indicator 12: Percepties over het belang van ICT voor het onderwijs Indicator 13: Percepties over de effecten van ICTgebruik Indicator 15: Percepties over de ICTinfrastructuur Indicator 17: Percepties over ICTnascholing Bijkomende analyses op vraag van het departement ICTgebruik door leerkrachten Mediawijsheid Percepties ICTcoördinatie Hardware IV. Basisonderwijs Overzicht 151

4 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Basisonderwijs Hieronder worden de resultaten voor het basisonderwijs besproken per component en indicator. Voor de component ICTinfrastructuur en ICTbeleid wordt telkens de opsplitsing gemaakt tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Ook voor leerkrachten zal binnen elke indicator dit onderscheid gemaakt worden, aangezien zaken zoals ICTgebruik en ICTcompetenties van leerlingen sterk kunnen variëren naargelang de onderwijssoort. Vanwege het kleine aantal respondenten wordt deze opsplitsing niet voor alle indicatoren gemaakt bij directies. Voor leerlingen is dit sowieso niet van toepassing, aangezien enkel leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs aan het onderzoek deelnamen. Bij de rapportage van het significantieniveau van de statistische testen wordt in de tabellen het volgende codeerschema gehanteerd: voor p.001; ** voor p.01; * voor p.05; (niet significant) voor p >.05; en indien geen test kon uitgevoerd worden. 1. Achtergrondkenmerken Alvorens een overzicht gegeven wordt van de resultaten voor de verschillende indicatoren binnen MICTIVO2, komen eerst de achtergrondkenmerken aan bod. Zowel persoonsgebonden kenmerken van directies, leerkrachten en leerlingen, als klaskenmerken en schoolkenmerken worden hieronder besproken. Onder schoolkenmerken worden de kenmerken van de ICTcoördinatie besproken Persoonsgebonden kenmerken Directie In totaal vulden 506 directies basisonderwijs de vragenlijst in. Het gaat om 467 directies van gewone basisscholen (92.3%) en 39 directies buitengewoon basisonderwijs (7.7%). Zie Tabel IV.1 voor een overzicht In het gewoon basisonderwijs is 48.4% van de directies man, 51.6% is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar (M = 1965). De respondenten zijn gemiddeld 24.6 jaar actief in het onderwijs en zijn daarvan reeds 7.2 jaar directie van de school waar men nu werkt. Gemiddeld hebben ze de afgelopen vijf jaar 19.2 nascholingen gevolgd, waarvan 4.1 ICTnascholingen. In het buitengewoon onderwijs is 61.5% man, 38.5% is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 49 jaar (M = 1964). De respondenten hebben gemiddeld 26.0 jaar ervaring in het onderwijs en zijn daarvan reeds 6.3 jaar tewerkgesteld als directeur in de school waar ze nu werken. Gemiddeld hebben ze de afgelopen vijf jaar 23.7 nascholingen gevolgd, waarvan 3.8 ICTnascholingen. 152 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

5 Tabel IV.1 Persoonskenmerken van directies basisonderwijs BaO BuBaO N % man 48.4% 61.5% Leeftijd (jaar) Aantal jaar in onderwijs Aantal jaar in huidige school Aantal nascholingen in voorbije 5 jaar Aantal ICTnascholingen in voorbije 5 jaar Leerkrachten In totaal vulden 1208 leerkrachten basisonderwijs de vragenlijst in. Het gaat om 389 leerkrachten kleuteronderwijs (32.2%) en 819 leerkrachten lager onderwijs (67.8%). Van de leerkrachten uit het lager onderwijs geeft 86.2% les in het gewoon lager onderwijs, terwijl 13.8% in het buitengewoon lager onderwijs werkt. In het gewoon lager onderwijs is 18.1% van de leerkrachten man, 81.9% is vrouw. Ze zijn gemiddeld 39 jaar oud (M = 1974) en reeds 16.0 jaar actief in het onderwijs. Ze staan gemiddeld 13.3 jaar hiervan in de school waar ze nu zijn tewerkgesteld. De afgelopen vijf jaar volgden ze 7.1 nascholingen, waarvan 1.9 ICTnascholingen. Zie Tabel IV.2 voor een overzicht. Van de respondenten uit het kleuteronderwijs staat 97.7% in het gewoon kleuteronderwijs, 2.3% werkt in het buitengewoon onderwijs. In het gewoon kleuteronderwijs is 2.1% van de respondenten man, 97.9% is vrouw. Ze zijn gemiddeld 39 jaar oud (M = 1974) en reeds 16.3 jaar actief in het onderwijs. Gemiddeld werken ze 12.8 jaar hiervan in de school waar ze nu is zijn tewerkgesteld. De afgelopen vijf jaar volgden ze 6.7 nascholingen, waarvan 1.2 ICTnascholingen. In Figuur IV.1 en Figuur IV.2 wordt weergegeven in welke leerjaren de leerkrachten van het gewoon kleuter en lager onderwijs lesgeven. IV. Basisonderwijs 1. Achtergrondkenmerken 153

6 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Leerjaar 1ste leerjaar 13.2% 6.1% 16.2% 2de leerjaar 1ste graad 3de leerjaar 14.5% 13.9% 4de leerjaar 2de graad 4.3% 14.9% 14.2% 2.7% 5de leerjaar 6de leerjaar 3de graad Figuur IV.1 Leerjaar van leraren lager onderwijs Kleuterklas 11.3% 13.7% Peuterklas 1ste kleuterklas 23.7% 24.5% Peuterklas en 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas 24.8% 1.8% 2de en 3de kleuterklas Figuur IV.2 Leerjaar van leraren kleuteronderwijs Van de 117 respondenten uit het buitengewoon lager onderwijs is 21.4% man, 78.6% is vrouw. Ze zijn gemiddeld 37 jaar oud (M = 1976) en werken reeds 13.3 jaar in het onderwijs. Hiervan werken ze gemiddeld 11.6 jaar in hun huidige school. De afgelopen vijf jaar volgden ze gemiddeld 6.4 nascholingen, waarvan 1.1 ICTnascholingen. 31.9% geeft les in de onderbouw, 41.6% in de middenbouw en 26.5% in de bovenbouw. De meerderheid van de 154 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

7 leerkrachten buitengewoon lager onderwijs geeft les in type 1 (30.1%) en type 8 (31.9%) (zie Figuur IV.3). Uit het buitengewoon kleuteronderwijs namen 9 leerkrachten deel, 2 mannen en 7 vrouwen. Ze zijn gemiddeld 40.0 jaar oud (M = 1973) en werken reeds 12.7 jaar in het onderwijs. Gemiddeld staan ze 9.6 jaar op de school waar men nu werkt. Ze volgden de afgelopen vijf jaar 6.9 nascholingen, waarvan 2.2 ICTnascholingen. Zeven leerkrachten geven les in een type 2school, één leerkracht in een type 3school. Er is één ontbrekende waarde. Type buitengewoon onderwijs Type % 30.1% Type 2 Type 3 Type 4 3.5% 8.8% 21.2% 4.4% Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Figuur IV.3 Type leraren buitengewoon lager onderwijs Tabel IV.2 Persoonskenmerken van leerkrachten basisonderwijs Kleuter Gewoon Buitengewoon Gewoon Lager Buitengewoon N % man 2.1% 22.2% 18.1% 21.4% Leeftijd (jaar) Aantal jaar in onderwijs Aantal jaar in huidige school Aantal nascholingen in voorbije 5 jaar Aantal ICTnascholingen in voorbije 5 jaar IV. Basisonderwijs 1. Achtergrondkenmerken 155

8 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Leerlingen Aan het MICTIVO2onderzoek namen 2353 leerlingen uit het gewoon basisonderwijs deel. Het gaat om 1217 leerlingen uit het vijfde leerjaar (51.7%) en 1136 uit het zesde leerjaar (48.3%) en om 1181 jongens (50.2%) en 1172 meisjes (49.8%). Een grote meerderheid (93.0%) geeft aan over de Belgische nationaliteit te beschikken. 17.3% spreekt thuis meestal dialect, 67.2% spreekt thuis algemeen Nederlands en 15.5% spreekt thuis meestal een andere taal. Deze leerlingen konden aangeven wat hun thuistaal is. De grootste groepen spreken thuis Frans (31.3%), Turks (10.1%) of Nederlands in combinatie met een andere taal (14.2%) Klaskenmerken Aan leerkrachten lager en kleuteronderwijs werd gevraagd aan te geven hoeveel leerlingen in hun klas zitten en binnen welk leergebied ze het meest ICT gebruiken. Kleuteronderwijzers in het gewoon onderwijs hebben gemiddeld 20.2 kinderen in hun klas (SD = 4.6). In het buitengewoon kleuteronderwijs zijn dit 6.7 kinderen (SD = 2.6). In het gewoon lager onderwijs hebben leraren lager onderwijs gemiddeld 19.0 leerlingen (SD = 4.8). In het buitengewoon lager onderwijs is het gemiddelde 9.3 leerlingen (SD = 4.7). Onderstaande figuren geven een overzicht van de leergebieden waarin leerkrachten het meest ICT gebruiken. Hierin valt op dat meer dan de helft van de leraren lager onderwijs ICT het meest gebruikt binnen Wereldoriëntatie (54.1%). 26.1% gebruikt het meest ICT voor Wiskunde en 10% voor Taal. Een kleine minderheid (2.7%) geeft aan ICT nooit te gebruiken. In het kleuteronderwijs wordt ICT door veel leerkrachten ook het meest binnen Wereldoriëntatie gebruikt (25%), maar een eveneens groot aandeel van de leerkrachten geeft aan ICT het meest in te zetten voor Nederlands (26.1%), Wiskundige initiatie (21.1%) en Muzische vorming (12.9%). 13.7% gebruikt geen ICT in de klas. In het buitengewoon kleuteronderwijs geven de meeste leerkrachten aan ICT het meest te gebruiken voor Muzische vorming (44.4%) of Nederlands (22.2%). In het buitengewoon lager onderwijs blijkt opnieuw iets meer dan de helft van de leerkrachten ICT vooral in te zetten bij Wereldoriëntatie (50.4%). Daarnaast gebruikt 15.4% ICT het meest binnen Nederlands. 14.5% gebruikt ICT dan weer het meest bij Wiskunde. 156 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

9 2.0% 2.7% Leergebieden lager onderwijs 2.7% 1.1% 1.3% 54.1% 10.0% 26.1% Frans Lichamelijke opvoeding Muzische vorming Nederlands Wiskunde Wereldoriëntatie Godsdienst/zedenleer Ik werk niet met ICT in mijn klas Figuur IV.4 Leergebieden waarin leerkrachten gewoon lager onderwijs het meest ICT gebruiken Leergebieden kleuteronderwijs 1.3% 25.0% 13.7% 12.9% 26.1% Lichamelijke opvoeding Muzische vorming Nederlands Wiskundige initiatie Wereldoriëntatie Ik gebruik geen ICT in de klas 21.1% Figuur IV.5 Leergebieden waarin leerkrachten gewoon kleuteronderwijs het meest ICT gebruiken 1.3. Schoolkenmerken Schoolkenmerken zoals schoolgrootte, net en provincie kwamen reeds aan bod in de representativiteitsstudie, waarin werd aangetoond dat de deelnemende scholen de verhoudingen in de populatie weerspiegelen. Hieronder worden de kenmerken van de ICT IV. Basisonderwijs 1. Achtergrondkenmerken 157

10 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs coördinatie besproken en een overzicht gegeven van de GOKratio van deelnemende scholen. Allereerst zijn gemiddeld 36.9% van de leerlingen in het gewoon onderwijs GOKleerlingen. Wat ICTcoördinatie betreft, geeft 97.2% van de scholen voor gewoon basisonderwijs aan dat een ICTcoördinator in de school of scholengemeenschap is aangesteld. Deze wordt in bijna drie kwart van de scholen (74.7%) gedeeld door verschillende scholen van de scholengemeenschap en is per week gemiddeld 6.1 uur formeel vrijgesteld voor deze taak. Dit gemiddeld aantal uren varieert naargelang de schoolgrootte (F(2, 463) = 35.11; p <.001). Kleine scholen moeten het met 3.4 ICTuren stellen, middelgrote scholen beschikken over 6.3 uren en grote scholen hebben 8.5 uren. In het buitengewoon basisonderwijs hebben alle scholen een ICTcoördinator die in twee derde van de gevallen gedeeld wordt binnen de scholengemeenschap. Gemiddeld kunnen ze 5.0 uur beschikken over een ICTcoördinator. In Tabel IV.3 wordt een overzicht gegeven van de taken waarvoor scholen een beroep doen op de ICTcoördinator. Een overgrote meerderheid van de scholen gebruikt de ICTuren voor technische ondersteuning (96.1% en 97.4%), didactische ondersteuning (74.1% en 61.5%) en onderhoud en beveiliging van het computerpark (86.9% en 89.7%). Ook de schoolwebsite maken en onderhouden (57.0%) en zelf vorming geven over ICT aan het team (56.5% en 61.5%) wordt in meer dan de helft van de scholen door de ICTcoördinator opgenomen. In het gewoon basisonderwijs kunnen qua taken van ICTcoördinatoren een aantal verschillen worden opgemerkt naargelang schoolgrootte en GOKratio. Zo blijken ICTcoördinatoren in grotere scholen en scholen met lagere GOKratio meer ingezet te worden voor didactische ondersteuning (χ² = 11.22; df = 2; p =.004 en χ² = 16.27; df = 2; p <.001). Grotere scholen doen ook meer beroep op hun ICTcoördinator voor administratieve ondersteuning (χ² = 8.19; df = 2; p =.017) en laten hem of haar meer vorming organiseren over ICT voor het team (χ² = 14.86; df = 2; p =.001). Dat de ICTcoördinator zelf vorming geeft komt eveneens meer voor in grotere scholen (χ² = 9.51; df = 2; p =.009) en scholen met een lage of gemiddelde GOKratio (χ² = 6.89; df = 2; p =.032). Ten slotte blijkt de ICTcoördinator in grotere scholen en scholen met een lagere GOKratio ook meer voor andere taken te worden ingezet (χ² = 8.40; df = 2; p =.015 en χ² = 7.76; df = 2; p <.021). 158 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

11 Tabel IV.3 Taken waarvoor scholen een beroep doen op een ICTcoördinator in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs Taken Technische ondersteuning Didactische ondersteuning Administratieve ondersteuning Onderhoud en beveiliging van het computerpark Schoolwebsite maken, aanvullen, onderhouden Vorming organiseren over ICT voor het team Zelf vorming geven over ICT aan het team # scholen Gewoon basisonderwijs Buitengewoon basisonderwijs Ja Nee Ja Nee % # scholen % # scholen % # scholen % % % 1 2.6% % % % % % % 16 41% % % % % % % % % % % % % % % % % % Andere % % % % % IV. Basisonderwijs 1. Achtergrondkenmerken 159

12 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid Binnen de eerste component komen vier verschillende indicatoren aan bod. Met betrekking tot ICTinfrastructuur wordt ingegaan op de Aanwezigheid van hardware (indicator 1) en de Aanwezigheid van software (indicator 2). Onder beide indicatoren komen verschillende deelaspecten aan bod. Vervolgens wordt indicator 3, Kwaliteit van het ICTbeleid besproken. We sluiten deze component af met een nieuwe indicator, namelijk Professionalisering in het kader van ICT (indicator 21). Deze laatste twee indicatoren werden zowel bij directies als bij leerkrachten bevraagd Indicator 1: Aanwezigheid van hardware Onder de eerste indicator Aanwezigheid van hardware worden drie deelaspecten besproken. Het gaat ten eerste om de aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en e readers. Hieronder worden zowel aantallen, als locatie, herkomst en ouderdom van de infrastructuur besproken. Ten tweede wordt een overzicht gegeven van de aanwezige randapparatuur, zoals fototoestellen en digitale schoolborden. Over hoeveel apparatuur beschikken de scholen en indien bepaalde apparatuur niet aanwezig is, welke situatie is dan het best van toepassing op een school? Ten slotte komt ook het type internetaansluiting aan bod. Deze drie aspecten worden apart besproken voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en ereaders Aantal desktops, laptops, tablets en ereaders In Tabel IV.4 wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal desktops, laptops, tablets en ereaders met of zonder internet in het gewoon basisonderwijs. Hieruit blijkt dat basisscholen gemiddeld over 35.4 desktops (SD = 27.0) en 10.6 laptops (SD = 11.1) beschikken, en slechts een klein aantal hiervan beschikt niet over een internetverbinding. De aanwezigheid van tablet pc s is voorlopig heel beperkt, met een gemiddelde van 1.1 per school en een mediaan gelijk aan 0.0. In 413 scholen (88.4%) zijn er nog geen tablet pc s voorhanden, terwijl er in slechts 3.2% van de scholen (N = 15) meer dan 10 tablet pc s beschikbaar zijn, met als maximum één school met 87 tablet pc s. Ereaders zijn nagenoeg afwezig in het gewoon basisonderwijs. Drie scholen hebben één ereader, twee scholen twee, en één school acht ereaders. Twee verschillende pcperleerlingratio s worden berekend, één voor desktops en laptops apart en één voor desktops, laptops, ereaders en tablet pc s samen. Er zijn gemiddeld 17.4 desktops en laptops beschikbaar per 100 leerlingen, anders gezegd iets meer dan één computer per zes leerlingen. In 2009 studeerden, volgens gegevens van Eurydice in de meeste Europese landen minstens 75% van 160 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

13 de leerlingen in een school met één computer per vier (of minder) leerlingen (Eurydice, 2011). Deze norm wordt niet gehaald in het basisonderwijs. In 82.7% van de scholen uit het gewoon basisonderwijs zijn er minder dan 25 computers per 100 leerlingen. Tabel IV.4 Aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en ereaders met en zonder internet in het gewoon basisonderwijs Totaal Zonder internet Met internet M SD Mediaan M SD M SD # desktops # laptops # tablet pc s # ereaders Pc/ll ratio Pc/ll ratio Nota s: 1 aantal desktops en laptops per 100 lln; 2 aantal desktops, laptops, tablet pc s en ereaders per 100 lln In Tabel IV.5 worden voor elke categorie de gemiddelde aantallen weergegeven voor kleine, middelgrote en grote scholen. Hieruit komt naar voren dat grotere scholen in absolute aantallen over meer desktops en laptops beschikken (F(2, 464) = 55.44; p <.001) en F(2, 464) = 4.95; p =.007)), maar dat kleinere scholen relatief gezien per 100 leerlingen over meer hardware beschikken (F (2, 464) = 5.02; p =.007). Tabel IV.5 Aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en ereaders in kleine, middelgrote en grote scholen voor gewoon basisonderwijs. Klein Middelgroot Groot ANOVA M SD Med M SD Med M SD Med Ftest # desktops # laptops ** # tablet pc s # ereaders Pc/ll ratio ** Pc/ll ratio ** Nota s: 1 aantal desktops en laptops per 100 lln; 2 aantal desktops, laptops, tablet pc s en ereaders per 100 lln IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 161

14 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel IV.6 Aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en ereaders in gewone basisscholen met een lage, middelmatige en hoge GOKratio Laag Gemiddeld Hoog ANOVA M SD Med M SD Med M SD Med # desktops # laptops # tablet pc s # ereaders Pc/ll ratio Pc/ll ratio Nota s: 1 aantal desktops en laptops per 100 lln; 2 aantal desktops, laptops, tablet pc s en ereaders per 100 lln F test Locatie van desktops, laptops, tablets en ereaders Tabel IV.7 geeft een overzicht van de locatie van desktops, laptops, tablet pc s en ereaders in het gewoon basisonderwijs. De meeste computers bevinden zich in een les of computerlokaal, respectievelijk 57.9% en 23.2%. Het aantal computers in een studiezaal, bibliotheek of open leercentrum is vrij beperkt. Tablet pc s en ereaders bevinden zich voornamelijk in een leslokaal, in een computerlokaal of hebben geen vaste plaats. Tabel IV.7 Locatie van desktops, laptops, tablets en ereaders in het gewoon basisonderwijs Desktops & laptops Tablet pc s en ereaders M SD % M SD % Geen vaste plaats % % In een leslokaal % % In een computerlokaal % % In een studiezaal/ bibliotheek/ open leercentrum % % Elders % % In de volgende tabel (Tabel IV.8) geven we een overzicht van de locatie van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen. Omdat tablet pc s en ereaders slechts beperkt aanwezig zijn, en er in de analyses geen verschillen werden gevonden tussen kleine, middelgrote en grote scholen, worden deze hier niet verder besproken. Uit Tabel IV.8 blijkt dat het absolute aantal desktops en laptops in een les en een computerlokaal hoger is in grotere scholen (F(2, 464) = 23.14; p <.001 en F(2, 464) = 22.06; p <.001). In de verdeling 162 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

15 van desktops en laptops over de verschillende locaties is het opvallend dat in kleine scholen zich relatief gezien minder computers bevinden in een computerlokaal (18.0%) en meer computers geen vaste plaats hebben (17.2%) dan in middelgrote en grote scholen. Tabel IV.8 Locatie van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen van het gewoon basisonderwijs Klein Middelgroot Groot ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Geen vaste plaats % % % In een leslokaal % % % In een computerlokaal In studiezaal/ bibliotheek/ open leercentrum % % % % % % ** Elders % % % Voor de locatie van desktops en laptops kunnen we eveneens een opdeling maken aan de hand van GOKratio. In Tabel IV.9 worden de locaties van computers weergegeven in scholen met een lage, gemiddelde en hoge GOKratio. Uit de analyse van het aantal aanwezige desktops, laptops, tablet pc s en ereaders in scholen met een verschillende GOKratio kwamen geen significante verschillen naar voren. Met betrekking tot de locatie van desktops en laptops worden geen significante verschillen opgemerkt. Tabel IV.9 Locatie van desktops en laptops in gewone basisscholen met een lage, middelmatige en hoge GOKratio Laag Gemiddeld Hoog ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Geen vaste plaats % % % In een leslokaal % % % In een computerlokaal In studiezaal/ bibliotheek/ open leercentrum % % % % % % Elders % % % IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 163

16 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Herkomst van desktops, laptops, tablets en ereaders Tabel IV.10 geeft een overzicht van de herkomst van desktops, laptops, tablet pc s en e readers in het gewoon basisonderwijs. De meeste desktops en laptops worden nieuw aangekocht (50.7%). Daarnaast wordt iets meer dan een kwart (26.6%) tweedehands aangekocht en blijkt ook een gift van een externe organisatie in het basisonderwijs een belangrijke bron van herkomst te zijn (19.0%). Bij tablet pc s en ereaders blijken nieuwe aankopen eveneens het meest voor te komen, in 57.2% van de gevallen. Tabel IV.10 Herkomst van desktops, laptops, tablets en ereaders in het gewoon basisonderwijs Desktops & laptops Tablet pc s en ereaders M SD % M SD % Nieuw aangekocht % % Tweedehands aangekocht % % Gift van een externe organisatie % % Gift van ouders % % Andere % % Voor de herkomst van desktops en laptops maken we opnieuw een onderscheid voor kleine, middelgrote en grote scholen (zie Tabel IV.11). In absolute aantallen hebben grotere scholen meer nieuw aangekochte (F(2, 464) = 32.86; p <.001), tweedehands aangekochte (F(2, 464) = 10.48; p <.001) en uit een gift van een externe organisatie verkregen (F(2, 464) = 7.30; p =.001) desktops en laptops. Het is echter interessant dat verhoudingsgewijs middelgrote scholen meer tweedehands aangekochte computers hebben (33.0% tegenover 22.8% en 23.9%) en minder nieuw aangekochte (43.3% tegenover 53.0% en 54.5%) dan kleine en grote scholen. Net zoals bij de locatie van desktops en laptops, kunnen we ook voor de herkomst van de computers een vergelijking maken tussen scholen met een verschillende GOKratio (zie Tabel IV.12). Uit de analyses blijkt dat scholen met een lage GOKratio over meer tweedehands aangekochte computers beschikken (F(2, 464) = 3.11; p =.046). Andere verschillen zijn niet significant. 164 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

17 Tabel IV.11 Herkomst van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen van het gewoon basisonderwijs Klein Middelgroot Groot ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Nieuw aangekocht % % % Tweedehands aangekocht Gift van een externe organisatie % % % % % % Gift van ouders % % % Andere % % % Tabel IV.12 Herkomst van desktops en laptops in gewone basisscholen met een lage, gemiddelde en hoge GOKratio Laag Gemiddelde Hoog ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Nieuw aangekocht % % % Tweedehands aangekocht Gift van een externe organisatie % % % * % % % Gift van ouders % % % Andere % % % Ouderdom van desktops, laptops, tablets en ereaders Tabel IV.13 geeft een overzicht van de ouderdom van desktops, laptops, tablet pc s en e readers in het gewoon basisonderwijs. Meer dan de helft van de desktops en laptops zijn meer dan 4 jaar oud (53.0%). Daarnaast is 32.7% van de desktops en laptops tussen 1 en 4 jaar oud en zijn 11.7% minder dan 1 jaar oud. De ouderdom van tablet pc s en ereaders is gevarieerd. 34.4% van de tablet pc s en ereaders zou ouder dan vier jaar zijn. Dit is echter weinig waarschijnlijk, daar tablet pc s pas in 2010 echt doorbraken. IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 165

18 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Tabel IV.13 Ouderdom van desktops, laptops, tablets en ereaders in het gewoon basisonderwijs Desktops & laptops Tablet pc s en ereaders M SD % M SD % Minder dan 1 jaar oud % % Tussen 1 en 4 jaar oud % % Meer dan 4 jaar oud % % a Onbekend % % a Tablet pc s braken pas echt door in 2010, dit percentage klopt dus waarschijnlijk niet In Tabel IV.14 geven we een overzicht van de ouderdom van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen. Het is logisch dat grote scholen in absolute aantallen meer desktops en laptops hebben met een uiteenlopende ouderdom (minder dan 1 jaar oud: F(2, 464) = 7.83; p <.001; tussen 1 en 4 jaar oud: F(2, 464) = 18.89; p <.001; meer dan 4 jaar oud: F(2, 464) = 21.97; p <.001). In verhoudingen zijn er echter minieme verschillen terug te vinden. De ouderdom van aanwezige desktops en laptops hangt dus niet samen met de schoolgrootte. Tabel IV.14 Ouderdom van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen van het gewoon basisonderwijs Klein Midden Groot ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Minder dan 1 jaar oud % % % Tussen 1 en 4 jaar oud % % % Meer dan 4 jaar oud % % % Onbekend % % % Ten slotte wordt ook hier een overzicht gegeven van de ouderdom van computers in scholen met een verschillende GOKratio (zie Tabel IV.15). Uit de tabel blijkt dat er zo goed als geen verschillen zijn in de ouderdom van computers in scholen met een lage, gemiddelde en hoge GOKratio. 166 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

19 Tabel IV.15 Ouderdom van desktops en laptops in gewone basisscholen met een lage, middelmatige en hoge GOKratio Laag Gemiddeld Hoog ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Minder dan 1 jaar oud % % % Tussen 1 en 4 jaar oud % % % Meer dan 4 jaar oud % % % Onbekend % % % Aanwezigheid van randapparatuur Naast de vragen naar aanwezige desktops, laptops, tablet pc s en ereaders, werd ook een vraag gesteld naar aanwezige randapparatuur, zoals fototoestellen, videocamera s en digitale schoolborden. In Tabel IV.16 wordt weergegeven hoeveel scholen over de respectievelijke apparatuur beschikken en, indien de apparatuur aanwezig is, om hoeveel toestellen het dan gemiddeld gaat. Tabel IV.16 Aanwezige randapparatuur in het gewoon basisonderwijs Digitaal fototoestel Digitale videocamera # scholen (%) 456 (97.6%) 188 (40.3%) Aanwezig M (SD) 3.55 (3.65) 1.68 (3.04) Mediaan Geen antwoord (%) (0.4%) Digitale projector 419 (91.7%) 3.79 (5.04) (0.2%) Digitaal schoolbord Draadloos internet Intern netwerk 339 (72.6%) 362 (77.5%) 325 (69.6%) 5.68 (5.24) (0.9%) 2 (0.4%) 3 (0.6%) Indien scholen aangeven dat ze niet over bepaalde randapparatuur beschikken, kunnen ze ook aanduiden welke stelling het best op hun situatie van toepassing is: is er geen behoefte aan, wordt de aanschaf overwogen of gebeurt de aankoop dit jaar? Hieronder wordt per soort apparatuur een grafiek weergegeven. In deze grafieken kan worden afgelezen welk aandeel van de scholen wel en niet over de apparatuur beschikt, en indien de apparatuur IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 167

20 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs niet aanwezig is, welke situatie het best van toepassing is. Sommige respondenten gaven enkel aan dat een toestel niet voorhanden is, en duidden geen verdere reden aan. Uit Figuur IV.6 blijkt duidelijk dat een overgrote meerderheid (97.6%) van de basisscholen over één of meerdere digitale fototoestellen beschikt (M = 3.6; SD = 3.7). De meeste scholen die geen digitaal fototoestel hebben, blijken de aanschaf wel te overwegen. 0.6% Digitaal fototoestel 0.4% 1.1% 0.2% Aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen 97.6% Niet aanwezig aankoop gebeurt dit jaar Figuur IV.6 Aanwezigheid van digitale fototoestellen in het gewoon basisonderwijs De grafiek voor digitale videocamera s toont een veel gevarieerder beeld (zie Figuur IV.7). 40.3% van de scholen in het gewoon basisonderwijs beschikken over (een) digitale videocamera( s) (M = 1.7; SD = 3.0). 59.3% geeft aan niet over een videocamera te beschikken. Hiervan stelt 19.3% dat er geen behoefte aan is, terwijl 11.6% de aanschaf overweegt. In een kleine minderheid van de scholen gebeurt de aankoop dit jaar (0.6%). 168 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

21 0.6% 11.6% Digitale videocamera 0.4% Aanwezig Niet aanwezig 19.3% 27.8% 40.3% Niet aanwezig geen behoefte Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Niet aanwezig aankoop gebeurt dit jaar Geen antwoord Figuur IV.7 Aanwezigheid van digitale videocamera s in het gewoon basisonderwijs Uit Figuur IV.8 blijkt dat 91.7% van de scholen over één of meerdere digitale projectors beschikt (M = 3.8; SD = 5.0). De scholen die geen digitale projector hebben, geven aan dat ze er geen behoefte aan hebben (3.7%) of dat ze de aanschaf overwegen (2.6%). 1.8% 3.7% 2.6% Digitale projector 0.2% Aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte 91.7% Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Niet aanwezig aankoop gebeurt dit jaar Geen antwoord Figuur IV.8 Aanwezigheid van digitale projectors in het gewoon basisonderwijs Met betrekking tot digitale schoolborden, blijkt dat momenteel 72.6% van de scholen over één of meerdere digiborden beschikt (M = 5.7; SD = 5.2). Een meerderheid van de scholen die (nog) geen digibord hebben, overwegen de aanschaf (13.9%). In 2.4% van de scholen IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 169

22 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs gebeurt de aankoop dit jaar nog, terwijl 7.7% van de scholen er geen behoefte aan heeft (zie Figuur IV.9). Digitaal schoolbord 2.4% 0.9% 13.9% Aanwezig Niet aanwezig 7.7% Niet aanwezig geen behoefte 2.6% 72.6% Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Niet aanwezig aankoop gebeurt dit jaar Geen antwoord Figuur IV.9 Aanwezigheid van digitale schoolborden in het gewoon basisonderwijs 77.5% van de gewone basisscholen beschikt momenteel over draadloos internet (zie Figuur IV.10). Dit betekent dat 22.1% niet draadloos surft. De grootste groepen geven aan dat ze hier geen behoefte aan hebben (10.1%) of dat aanschaf wel wordt overwogen (8.4%). 170 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

23 3.0% 10.1% 0.6% 0.4% 8.4% Draadloos internet Aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte 77.5% Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Niet aanwezig aankoop gebeurt dit jaar Geen antwoord Figuur IV.10 Aanwezigheid van draadloos internet in het gewoon basisonderwijs Ten slotte blijkt 69.6% van de basisscholen over een intern netwerk te beschikken (zie Figuur IV.11). 29.8% heeft geen intern netwerk, 15.8% van de scholen geeft aan hier geen behoefte aan te hebben, 7.3% blijkt aanschaf wel te overwegen. Intern netwerk 15.8% 0.2% 0.4% 7.3% Aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte 6.6% 69.6% Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Niet aanwezig aankoop gebeurt dit jaar Geen antwoord Figuur IV.11 Aanwezigheid van interne netwerken in het gewoon basisonderwijs IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 171

24 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Type internetaansluiting Ten slotte werd binnen de indicator Aanwezigheid van hardware de vraag gesteld naar het type internetverbinding in Vlaamse scholen. Zo goed als alle scholen beschikken over internet. Breedbandverbinding geraakt meer en meer verspreid binnen het gewoon basisonderwijs. Tabel IV.17 Type internetaansluiting in het gewoon basisonderwijs # scholen % Geen 2 0.4% Breedbandverbinding (via ADSL of kabel) % Dialup verbinding (via analoge telefoonlijn of ISDN) % Andere 6 1.3% Combinatie van antwoordmogelijkheden % Geen antwoord 0 0.0% Buitengewoon basisonderwijs Totaal % Aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en ereaders Aantal desktops, laptops, tablets en ereaders In Tabel IV.18 wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal desktops, laptops, tablets en ereaders met en zonder internet in het buitengewoon basisonderwijs. De aanwezigheid van tablet pc s en ereaders in het buitengewoon basisonderwijs is heel beperkt. Scholen voor buitengewoon basisonderwijs hebben gemiddeld 35.3 desktops (SD = 25.3) en 15.4 laptops (SD = 14.4). Twee verschillende pcperleerlingratio s worden berekend, één voor desktops en laptops apart en één voor desktops, laptops, ereaders en tablet pc s samen. In het buitengewoon basisonderwijs zijn er gemiddeld 35.7 desktops en laptops per 100 leerlingen. Dit is ongeveer het dubbel als in het gewoon basisonderwijs. In 2009 studeerden, volgens gegevens van Eurydice in de meeste Europese landen minstens 75% van de leerlingen in een school met één computer per vier (of minder) leerlingen (Eurydice, 2011). Deze norm wordt niet gehaald in het basisonderwijs. In het buitengewoon basisonderwijs is de situatie echter beter dan in het gewoon basisonderwijs, hier zijn er namelijk slechts 39.5% van de scholen met minder dan 25 computers per 100 leerlingen. 172 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

25 Tabel IV.18 Aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en ereaders met en zonder internet in het buitengewoon basisonderwijs Totaal Zonder internet Met internet M SD Mediaan M SD M SD # desktops # laptops # tablet pc s # ereaders Pc/ll ratio Pc/ll ratio Nota s: 1 aantal desktops en laptops per 100 lln; 2 aantal desktops, laptops, tablet pc s en ereaders per 100 lln Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen scholen met verschillende schoolgroottes (zie Tabel IV.19). Hieruit komt naar voren dat grote scholen in absolute aantallen over meer desktops beschikken (F (2, 36) = 22.11; p <.001), maar dat kleine scholen relatief gezien per 100 leerlingen over meer hardware beschikken (F (2, 35) = 9.60; p <.001). De middelgrote scholen in de steekproef blijken zowel relatief als absoluut minder desktops en laptops te hebben dan kleine en grote scholen. Tabel IV.19 Aanwezigheid van desktops, laptops, tablets en ereaders in kleine, middelgrote en grote scholen voor buitengewoon basisonderwijs Klein Middelgroot Groot ANOVA M SD Med M SD Med M SD Med Ftest # desktops # laptops # tablet pc s # ereaders Pc/ll ratio Pc/ll ratio Nota s: 1 aantal desktops en laptops per 100 lln; 2 aantal desktops, laptops, tablet pc s en ereaders per 100 lln Locatie van desktops, laptops, tablets en ereaders Tabel IV.20 geeft een overzicht van de locatie van desktops, laptops, tablet pc s en ereaders in het buitengewoon basisonderwijs. De meeste computers bevinden zich in een leslokaal (59.1%). Het aantal computers in een studiezaal, bibliotheek of open leercentrum is vrij IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 173

26 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs beperkt. Tablet pc s en ereaders bevinden zich voornamelijk in een leslokaal of hebben geen vaste plaats. Tabel IV.20 Locatie van desktops, laptops, tablets en ereaders in het buitengewoon basisonderwijs Desktops & laptops Tablet pc s en ereaders M SD % M SD % Geen vaste plaats % % In een leslokaal % % In een computerlokaal % % In een studiezaal/ bibliotheek/ open leercentrum % % Elders % % In de volgende tabel (Tabel IV.21) geven we een overzicht van de locatie van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen. Omdat tablet pc s en ereaders slechts beperkt aanwezig zijn, en er in de analyses geen verschillen werden gevonden tussen kleine, middelgrote en grote scholen, worden deze hier niet verder besproken. Uit de tabel blijkt dat grote scholen significant meer desktops en laptops in leslokalen opstellen (F(2, 36) = 7.58; p =.002). Daarnaast is het opvallend dat kleine scholen meer computers hebben die geen vaste plaats hebben (28.1%), terwijl middelgrote scholen relatief gezien meer computers in een computerlokaal onderbrengen (19.7%). Tabel IV.21 Locatie van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen van het buitengewoon basisonderwijs Klein Midden Groot ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Geen vaste plaats % % % In een leslokaal % % % ** In een computerlokaal In studiezaal/ bibliotheek/ open leercentrum % % % % % % Elders % % % 174 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

27 Herkomst van desktops, laptops, tablets en ereaders Tabel IV.22 geeft een overzicht van de herkomst van desktops, laptops, tablet pc s en e readers in het buitengewoon basisonderwijs. De meeste desktops en laptops zijn nieuw aangekocht (54.2%). Daarnaast blijkt ook een gift van een externe organisatie een belangrijke bron van herkomst te zijn (26.5%). De weinige aanwezige tablet pc s en ereaders zijn in een grote meerderheid van de gevallen nieuw aangekocht (80.2%). Tabel IV.22 Herkomst van desktops, laptops, tablet pc s en ereaders in het buitengewoon basisonderwijs Desktops & laptops Tablet pc s en ereaders M SD % M SD % Nieuw aangekocht % % Tweedehands aangekocht % % Gift van een externe organisatie % % Gift van ouders % % Andere % % Voor de herkomst van desktops en laptops maken we opnieuw een onderscheid voor kleine, middelgrote en grote scholen (zie Tabel IV.23). In absolute aantallen hebben grotere scholen meer tweedehands aangekochte (F(2, 38) = 5.51; p =.008) en uit een gift van een externe organisatie verkregen (F(2, 38) = 3.98; p =.027) desktops en laptops. Ook verhoudingsgewijs hebben grote scholen meer tweedehands aangekochte computers (24.1% tegenover 7.2% en 15.0%) en meer uit gift verkregen computers (32.6% tegenover 19.9% en 18.4%) dan kleine en middelgrote scholen. Daartegenover staat dat kleine en middelgrote scholen relatief gezien meer nieuw aangekochte pc s hebben (69.8% en 62.8% tegenover 42.7%). Tabel IV.23 Herkomst van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen van het buitengewoon basisonderwijs Klein Midden Groot ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Nieuw aangekocht % % % Tweedehands aangekocht Gift van een externe organisatie % % % ** % % % * Gift van ouders % % % Andere % % % IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 175

28 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Ouderdom van desktops, laptops, tablets en ereaders Tabel IV.24 geeft een overzicht van de ouderdom van desktops, laptops, tablet pc s en e readers in het buitengewoon basisonderwijs. Meer dan de helft van de aanwezige desktops en laptops zijn meer dan 4 jaar oud (52.6%). 30.9% is tussen 1 en 4 jaar oud en slechts 11.7% is minder dan 1 jaar oud. De helft van de tablet pc s en ereaders is tussen 1 en 4 jaar oud. Tabel IV.24 Ouderdom van desktops, laptops, tablets en ereaders in het buitengewoon basisonderwijs Desktops & laptops Tablet pc s en ereaders M SD % M SD % Minder dan 1 jaar oud % % Tussen 1 en 4 jaar oud % % Meer dan 4 jaar oud % % Onbekend % % In Tabel IV.25 geven we een overzicht van de ouderdom van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen van het buitengewoon basisonderwijs. Grote scholen hebben in absolute aantallen significant meer desktops en laptops die meer dan 4 jaar oud zijn (F(2, 38) = 7.42; p =.002). Andere verschillen zijn niet significant. Verhoudingsgewijs valt op dat kleine scholen meer computers hebben die minder dan 1 jaar oud zijn (18.5% tegenover 6.8% en 8.9%), en minder over hardware beschikken die meer dan 4 jaar oud is (41.9% tegenover 57.9% en 57.5%). Tabel IV.25 Ouderdom van desktops en laptops in kleine, middelgrote en grote scholen van het buitengewoon basisonderwijs Klein Midden Groot ANOVA M SD % M SD % M SD % Ftest Minder dan 1 jaar oud % % % Tussen 1 en 4 jaar oud % % % Meer dan 4 jaar oud % % % ** Onbekend % % % Aanwezigheid van randapparatuur Naast de vragen naar aanwezige desktops, laptops, tablet pc s en ereaders, werd ook een vraag gesteld naar aanwezige randapparatuur, zoals fototoestellen, videocamera s en digitale schoolborden. In Tabel IV.26 wordt weergegeven hoeveel scholen over de respectievelijke apparatuur beschikken en indien de apparatuur aanwezig is, om hoeveel toestellen het dan gemiddeld gaat. 176 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

29 Tabel IV.26 Aanwezige randapparatuur in het buitengewoon basisonderwijs Digitaal fototoestel Digitale videocamera Digitale projector Digitaal schoolbord Draadloos internet Intern netwerk # scholen (%) 37 (94.9%) 25 (64.1%) 36 (92.3%) 23 (59.0%) 30 (76.9%) 27 (69.2%) M (SD) 2.39 (1.92) 1.17 (0.38) 2.60 (2.05) 3.86 (2.75) Mediaan Geen antwoord (N) Indien scholen aangeven dat ze niet over bepaalde randapparatuur beschikken, kunnen ze ook aanduiden welke stelling het best op hun situatie van toepassing is: is er geen behoefte aan, wordt de aanschaf overwogen of gebeurt de aankoop dit jaar? Hieronder wordt per soort apparatuur een grafiek weergegeven. In deze grafieken kan afgelezen worden welk aandeel van de scholen wel en niet over de apparatuur beschikken, en indien de apparatuur niet aanwezig is, welke situatie het best van toepassing is. Sommige respondenten gaven enkel aan dat een toestel niet voorhanden is, en duidden geen verdere reden aan. Uit Figuur IV.12 blijkt duidelijk dat een overgrote meerderheid (94.9%) van de basisscholen voor buitengewoon onderwijs over één of meerdere digitale fototoestellen beschikken (M = 2.4; SD = 1.9). De twee scholen uit de steekproef die niet over een digitaal fototoestel beschikken, kopen dit jaar een fototoestel aan of overwegen alvast er één aan te kopen. IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 177

30 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs 2.6% Digitaal fototoestel 2.6% Aanwezig Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Niet aanwezig aankoop gebeurt dit jaar 94.9% Figuur IV.12 Aanwezigheid van digitale fototoestellen in het buitengewoon basisonderwijs De grafiek voor digitale videocamera s (Figuur IV.13) toont dat 64.1% van de scholen over een videocamera beschikt (M = 1.2; SD = 0.38). 35.9% geeft aan niet over een videocamera te beschikken. Hiervan stelt 10.3% dat er geen behoefte aan is, terwijl een andere 10.3 % de aanschaf overweegt. Digitale videocamera 10.3% 10.3% Aanwezig Niet aanwezig 15.4% 64.1% Niet aanwezig geen behoefte Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Figuur IV.13 Aanwezigheid van digitale videocamera s in het buitengewoon basisonderwijs Uit Figuur IV.14 blijkt dat 92.3% van de scholen over één of meerdere digitale projectors beschikt (M = 2.6; SD = 2.1). Eén school die geen digitale projector heeft, geeft aan dat ze er geen behoefte aan heeft. 178 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

31 Digitale projector 5.1% 2.6% Aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte 92.3% Figuur IV.14 Aanwezigheid van digitale projectors in het buitengewoon basisonderwijs Met betrekking tot digitale schoolborden, blijkt dat momenteel 59.0% van de scholen voor buitengewoon basisonderwijs over één of meerdere digiborden beschikt (M = 3.9; SD = 2.8). Een meerderheid van de scholen die (nog) geen digibord hebben (38.5%), overweegt de aanschaf (28.2%). 2.6% Digitaal schoolbord Aanwezig 28.2% Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte 7.7% 2.6% 59.0% Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Ontbrekende waarde Figuur IV.15 Aanwezigheid van digitale schoolborden in het buitengewoon basisonderwijs 76.9% van de basisscholen voor buitengewoon onderwijs beschikt momenteel over draadloos internet (zie Figuur IV.16). Dit betekent ook dat 23.1% niet draadloos surft. De grootste groep geeft aan dat aanschaf wordt overwogen (17.9%). IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 179

32 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Draadloos internet 2.6% 2.6% 17.9% Aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte 76.9% Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Figuur IV.16 Aanwezigheid van draadloos internet in het buitengewoon basisonderwijs Ten slotte blijkt 69.2% van de basisscholen voor buitengewoon onderwijs over een intern netwerk te beschikken (zie Figuur IV.17). 28.2% heeft geen intern netwerk, 12.8% hiervan geeft aan hier geen behoefte aan te hebben, 7.7% blijkt aanschaf wel te overwegen. 2.6% Intern netwerk 7.7% Aanwezig 12.8% 7.7% 69.2% Niet aanwezig Niet aanwezig geen behoefte Niet aanwezig aanschaf wordt overwogen Ontbrekende waarde Figuur IV.17 Aanwezigheid van interne netwerken in het buitengewoon basisonderwijs 180 Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012 IV. Basisonderwijs

33 Type internetaansluiting Ten slotte werd binnen de indicator Aanwezigheid van hardware de vraag gesteld naar het type internetverbinding in Vlaamse scholen. Ook voor het buitengewoon basisonderwijs geldt dat breedbandverbinding wijd verspreid geraakt. Tabel IV.27 Type internetaansluiting in het buitengewoon basisonderwijs # scholen % Geen 1 2.6% Breedbandverbinding (via ADSL of kabel) % Dialup verbinding (via analoge telefoonlijn of ISDN) 0 0.0% Andere 1 2.6% Combinatie van antwoordmogelijkheden 3 7.8% Totaal % 2.2. Indicator 2: Aanwezigheid van software Gewoon basisonderwijs In Tabel IV.28 wordt een overzicht gegeven van de aanwezige software in het gewoon basisonderwijs. Hieruit komt naar voren dat een grote meerderheid van de scholen over kantoortoepassingen (98.7%), digitale oefeningen en/of toetsen (84.0%), leermethodegebonden software (89.7%), een digitaal leerlingvolgsysteem (78.5%) en mailen/of chatprogramma s (77.3%) beschikt. Software voor leerlingen met een functiebeperking (60.3%), grafische software (57.0%) en specifieke software voor oefeningen en toetsen (54.5%) is eveneens beschikbaar in een meerderheid van de gewone basisscholen. Enkel simulaties blijken in het basisonderwijs beperkt verspreid te zijn (5.0%). In het tweede deel van de tabel wordt voor scholen die aanduidden dat bepaalde software aanwezig is, verder de opsplitsing gemaakt naargelang gekozen wordt voor vrije of commerciële software, of een combinatie van beide. Directeurs waren niet verplicht deze subvraag in te vullen, waardoor een aantal respondenten hun antwoord niet verder gespecificeerd hebben. Voor kantoortoepassingen, leermethodegebonden software, software voor leerlingen met een functiebeperking en een digitaal leerlingvolgysteem blijken scholen vooral gebruik te maken van commerciële software. Voor de andere softwaretoepassingen is het beeld meer gevarieerd. Enkel met betrekking tot grafische software maakt een meerderheid van de scholen gebruik van vrije software. Verder werd voor software voor leerlingen met een functiebeperking nagegaan of scholen met een verschillende GOKratio in meer of mindere mate over deze software beschikken. Hier werden echter geen significante verschillen gevonden (χ = 6.42; df = 8; p =.60). IV. Basisonderwijs 2. ICTinfrastructuur en ICTbeleid 181

Resultaten secundair onderwijs

Resultaten secundair onderwijs Resultaten secundair onderwijs 1. Achtergrondkenmerken... 304 1.1. Persoonsgebonden kenmerken... 304 1.2. Klaskenmerken... 309 1.3. Schoolkenmerken... 310 2. ICT-infrastructuur en ICT-beleid... 312 2.1.

Nadere informatie

VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2

VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2 VII MICTIVO 1 versus MICTIVO 2 1. Inleiding... 524 2. Basisonderwijs... 526 2.1. Evoluties in de infrastructuur... 526 2.2. Evoluties in andere indicatoren... 533 3. Secundair onderwijs... 549 3.1. Evoluties

Nadere informatie

Resultaten basiseducatie

Resultaten basiseducatie VI Resultaten basiseducatie 1. Achtergrondkenmerken... 461 1.1. Persoonsgebonden kenmerken... 461 1.2. Klaskenmerken... 462 1.3. Schoolkenmerken... 462 2. ICT-infrastructuur en ICT-beleid... 464 2.1. Indicator

Nadere informatie

MICTIVO2012 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs

MICTIVO2012 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs MICTIVO2012 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs Eindrapport Onderzoekers: Bram Pynoo Stephanie Kerckaert Promotoren: Jan Elen Katie Goeman Promotor-coördinator: Johan van Braak OBPWO-project

Nadere informatie

VIII Discussie en conclusie

VIII Discussie en conclusie VIII Discussie en conclusie 1. Componenten ICT-integratie... 590 1.1. ICT-infrastructuur en beleid... 590 1.2. ICT-beleid... 597 1.3. ICT-gebruik... 598 1.4. ICT-competenties... 602 1.5. ICT-percepties...

Nadere informatie

MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs

MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs MICTIVO Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs Verslag bijkomende analyses Finale versie Geraldine Clarebout Johan van Braak Jan Elen Katholieke Universiteit Leuven Universiteit Gent Maart 2010 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2002-2003 1. Samenvatting. Geraldine Clarebout Jan Elen

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2002-2003 1. Samenvatting. Geraldine Clarebout Jan Elen CENTRUM VOOR INSTRUCTIEPSYCHOLOGIE EN -TECHNOLOGIE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN VESALIUSSTRAAT 2 B-3 LEUVEN PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 22-23 1 Samenvatting Geraldine Clarebout

Nadere informatie

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN

ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN ICT-GEBRUIK DOOR LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo - Bram.Pynoo@thomasmore.be INLEIDING 2 MICTIVO - SITUERING Monitor voor

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN

MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN MEDIAWIJSHEID IN VLAANDEREN Resultaten van de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs 1 dr. Bram Pynoo - Bram.Pynoo@thomasmore.be INLEIDING 2 MICTIVO - SITUERING Monitor voor ICT-Integratie

Nadere informatie

Deel 1: Enquête ITINERA SeGEC 2015 Enquête over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs

Deel 1: Enquête ITINERA SeGEC 2015 Enquête over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Deel 1: Enquête ITINERA SeGEC 2015 Enquête over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs A. Beschrijving Jean Hindriks (Itinera en UCL) Resultaat van een samenwerking

Nadere informatie

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013

MICTIVO2012. Monitor voor ICT- integratie in het Vlaamse onderwijs. Beleidssamenvatting november 2013 MICTIVO2012 Monitor voor ICTintegratie in het Vlaamse onderwijs Beleidssamenvatting november 2013 OBPWOproject 11.02 Opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderzoekers: Bram Pynoo

Nadere informatie

MICTIVO - Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs, design en opzet van een follow-up monitor

MICTIVO - Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs, design en opzet van een follow-up monitor MICTIVO - Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs, design en opzet van een follow-up monitor Auteurs: - dr. Bram Pynoo, Universiteit Gent, vakgroep Onderwijskunde, Bram.Pynoo@ugent.be - Stephanie

Nadere informatie

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging Samenvatting

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging Samenvatting PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2-21 1 Samenvatting Geraldine Clarebout Jan Elen Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie Juli 22 1 Met dank aan Wendy Frederickx, Catherine

Nadere informatie

III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren... 87. Bestaande indicatoren... 102

III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten. Nieuwe indicatoren... 87. Bestaande indicatoren... 102 III Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten 1. 2. Nieuwe indicatoren... 87 Bestaande indicatoren... 102 III. Schaalconstructie Overzicht 85 Monitoring ICT in het Vlaamse onderwijs Schaalconstructie

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005 ICT-onderwijsmonitor Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets ICT-onderwijsmonitor Longitudinaal: 1998-2005 Onderwijssectoren Steekproef / populatie Coördinatoren, leraren, (leerlingen)

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012

Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012 Hoofdstuk I. Achtergrond Hoofdstuk II. Methode MICTIVO 2012: Opzet vervolgmonitor Hoofdstuk III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten 1 39 85 I Achtergrond

Nadere informatie

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Meer materiaal en meer kennis over

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België

Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België Eerste officiële cijfers over de digitale kloof in België BIJLAGE 1: INDIVIDUEEL GEBRUIK VAN COMPUTERS EN INTERNET gebruik van computer tijdens de laatste drie maanden Totaal 67% 71% 70% 60% mannen 70%

Nadere informatie

Naam van de school: Sint Laurens Adres van de school: Naam administrator: Marc De Waele 1

Naam van de school: Sint Laurens Adres van de school: Naam administrator: Marc De Waele 1 Naam van de school: Adres van de school: Naam administrator: Sint Laurens Marc De Waele 1 Schoolcontext Hieronder vind je een inventaris van de schoolkenmerken inzake ICT. Volgende zaken komen aan bod:

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Het Vlaams lager onderwijs in PIRLS 2016

Het Vlaams lager onderwijs in PIRLS 2016 Het Vlaams lager onderwijs in PIRLS 2016 Begrijpend lezen in internationaal perspectief en in vergelijking met 2006 5 december 2017 Kim Bellens, Bieke De Fraine, Kelly Tielemans, Jan Van Damme & Margo

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Bang van de beamer. nieuw onderzoek. vlaamse scholen tellen steeds meer computers en tablets. Leraren voelen zich wel bekwaam om met ict te werken

Bang van de beamer. nieuw onderzoek. vlaamse scholen tellen steeds meer computers en tablets. Leraren voelen zich wel bekwaam om met ict te werken Maandblad voor onderwijs in Vlaanderen nr. 240 december 2013 www.klasse.be nieuw onderzoek ICT OP SCHOOL Bang van de beamer vlaamse scholen tellen steeds meer computers en tablets slechts 1 op 3 leraren

Nadere informatie

OPINIE. Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding. Samenvatting. Aanleiding

OPINIE. Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding. Samenvatting. Aanleiding Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding Jan Elen, KU Leuven, Fac.Psychologie & Pedagogische Wetenschappen Bram Pynoo, Associatie UGent, Expertisenetwerk lerarenopleidingen

Nadere informatie

Planning Beleidsplan ICT BASIS PRINSSTRAAT (schooljaar 2010-2011)

Planning Beleidsplan ICT BASIS PRINSSTRAAT (schooljaar 2010-2011) We werken aan : PRIORITEITEN DOELEN (Pedagogisch) ACTIES op korte termijn tegen 30/06/11 - Uitbouwen van ICT binnen volgende leergebieden: Kleuters: MUVO & GEÏNTEGREERD 1 ste en 2 de graad: MUVO & WISKUNDE

Nadere informatie

basisonderwijs: overzicht in cijfers

basisonderwijs: overzicht in cijfers basisonderwijs: overzicht in cijfers Schooljaar 2007-2008 Ellen Schryvers Samenvatting verkennende analyse basisscholen en leerlingen in Antwerpen, schooljaar 2007-2008 voor het Lokaal Overlegplatform

Nadere informatie

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme

Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon lager onderwijs tot 2009 G. Van Landeghem & J. Van Damme Twee cijferbladen over de evolutie van het buitengewoon T lager onderwijs tot 2009 Auteurs:

Nadere informatie

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Inhoudsopgave 1 Gemeenschappelijke taken 2 1.1 permanente vorming..................................... 2 1.2 contacten met de scholengemeenschap & REN-Eekhoutcentrum..............

Nadere informatie

INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING

INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING Samenvatting ABS Onderzoeksverslag Brederoschool Groningen Onderzoekers: Bé Buring en Jaap Boorsma Aanleiding voor het onderzoek De aanvankelijke

Nadere informatie

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen:

Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten OBPWO project 09.05 http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2009/0905

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs Vlaams Parlement, 37-A (2017-2018) Nr. 1 Uiteenzetting in de Commissie voor Onderwijs 12 oktober 2017 1 Situering van GOK-beleid Decreet van 28 juni

Nadere informatie

Methode MICTIVO 2012: opzet vervolgmonitor

Methode MICTIVO 2012: opzet vervolgmonitor II Methode MICTIVO 2012: opzet vervolgmonitor 1. Schaalontwikkeling... 40 2. Verwijderde indicatoren... 52 3. Verslag pretest... 53 4. Steekproeftrekking... 55 5. Verloop van de dataverzameling... 62 6.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Rapportage. Effectonderzoek SLOA-project. Digitaal leren en verhoging van leeropbrengsten in het. basisonderwijs

Rapportage. Effectonderzoek SLOA-project. Digitaal leren en verhoging van leeropbrengsten in het. basisonderwijs Rapportage Effectonderzoek SLOA-project Digitaal leren en verhoging van leeropbrengsten in het basisonderwijs rapport Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Zaan Primair Rapportage RAO-303.13.06 Tilburg,

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 2010 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 2010 bestaat uit 10772 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

ICT IN VOGELVLUCHT. Stand van zaken 2000/2001

ICT IN VOGELVLUCHT. Stand van zaken 2000/2001 ICT IN VOGELVLUCHT Stand van zaken 2000/2001 Tilburg, 15 maart 2001 ITS Huub Braam Hans van Gennip Marijke Kral IVA Linda Sontag Irma van der Neut Quinta Kools Vormgeving: Monique Seebregs-Dielen Bea

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Bouwstenen voor een ICT-beleid op school. Inhoud

Bouwstenen voor een ICT-beleid op school. Inhoud Bouwstenen voor een ICT-beleid op school Luk Vanlanduyt Projectmedewerker ICT-competenties voor lerarenopleiders AUGent Projectmedewerker EduBIT vzw platform voor ICT-coördinatoren en directies omtrent

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Pius X/ Varsselder Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X Enige tijd geleden heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school

Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school Hogeschool InHolland Haarlem Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school Minor ICT 1 Avelyn Vink 501052 Sacha van de Griendt Minor ICT 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodes

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella BS Gerardus Majella/ Lopik Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella Enige tijd geleden heeft onze school BS Gerardus Majella deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg Enige tijd geleden heeft onze school BS De Barg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 169048 ouders en verzorgers

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

OE 1: Het schoolportret. Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april 2010

OE 1: Het schoolportret. Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april 2010 OE 1: Het schoolportret Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april 2010 Inhoudsopgave: Deel 1: Het onderzoek Pagina. 3 1.1. Infrastructuur OBS de Watermolen

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6)

Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) Online welbevindenvragenlijst met 28 stellingen Onderzoek De Lee & De Volder -> schriftelijke vragenlijst voor BaO (L4-5-6) - Leerlingen een stem geven bij de doorlichtingen en kwaliteitsbeleid - Zicht

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport Positiever beeld ict inzet in primair

Nadere informatie

Doorkleuteren of overvaren?

Doorkleuteren of overvaren? Doorkleuteren of overvaren? Effecten van zittenblijven in de derde kleuterklas Machteld Vandecandelaere Centrum voor onderwijseffectiviteit en evaluatie KU Leuven Achtergrond Zittenblijven in het Vlaams

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30 Enquête Omdat er nog maar heel weinig gegeven is over het computergebruik van de leerlingen van het lager onderwijs, heb ik een enquête gehouden bij de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kubus/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kubus. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kubus/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kubus. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Kubus/ Enschede Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kubus Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kubus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer.

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer. 'ico' (inventarisatie ICT-competenties) is een instrument om de implementatie van het ontwikkelingsplan ICT te ondersteunen. Door middel van een inventarisatie van de ICT- activiteiten binnen de school

Nadere informatie

Vragenlijst beginsituatie leerlingen

Vragenlijst beginsituatie leerlingen Vragenlijst beginsituatie leerlingen Hallo allemaal. Voor een opdracht voor het Iselinge willen we vragen of jullie deze vragenlijst in willen vullen. Deze vragenlijst gaat over het vak Engels en nieuwe

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen: Resultaten van TIMSS 2011 in internationaal perspectief en in vergelijking met TIMSS 2003

Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen: Resultaten van TIMSS 2011 in internationaal perspectief en in vergelijking met TIMSS 2003 Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen: Resultaten van TIMSS 2011 in internationaal perspectief en in vergelijking met TIMSS 2003 11 December 2012 KU Leuven, Centrum voor Onderwijseffectiviteit

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Infoavond schoolorganisatie

Infoavond schoolorganisatie Infoavond schoolorganisatie Verloop van de avond Decreet basisonderwijs: achtergrondinformatie Organisatie van het basisonderwijs Opdracht van het basisonderwijs Organisatie van onze kleuterschool vanaf

Nadere informatie

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 1. Resultaten ouderbevraging 1. De meest voorgekomen antwoorden zijn: - Het inoefenen van geziene leerstof. - Het is een vorm van controle door en voor

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Hoe zie jij je loopbaan? Dit was de centrale vraag in de grote COV-enquête van begin 2015. Meer dan 2000

Hoe zie jij je loopbaan? Dit was de centrale vraag in de grote COV-enquête van begin 2015. Meer dan 2000 In de focus isabel rots Grote COV-enquête Wat zeggen COV-leden over verandering van ambt of functie? Hoe zie jij je loopbaan? Dit was de centrale vraag in de grote COV-enquête van begin 2015. Meer dan

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

ICT-competenties in het lager onderwijs : een nieuwe fase van ICT-integratie

ICT-competenties in het lager onderwijs : een nieuwe fase van ICT-integratie ALGEMEEN KADER & ONDERZOEK 2 & 1 ICT-competenties in het lager onderwijs : een nieuwe fase van ICT-integratie Jo Tondeur Wetenschappelijke medewerker, Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Martin Valcke

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster BS De Driemaster/ Alkmaar Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driemaster deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

BS Columbusschool/ Almere Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school

BS Columbusschool/ Almere Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Columbusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Columbusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 197783

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Werken aan meer kwaliteit in onderwijs

Werken aan meer kwaliteit in onderwijs Werken aan meer kwaliteit in onderwijs Donderdag 20 maart 2014 Vlaams Parlement Commissie Onderwijs Peter Van Hove 1. Onze school - Basisschool Atheneum Denderleeuw (GO!-onderwijs) - Hoofdschool en wijkschool

Nadere informatie