DE BRUG Spaansebrugstraat /Broekstraat Sint-Truiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BRUG Spaansebrugstraat /Broekstraat Sint-Truiden"

Transcriptie

1 DE BRUG Spaansebrugstraat /Brekstraat Sint-Truiden ALGEMEEN 1 INLEIDING Er wrdt de Kper een vlledig afgewerkt appartement aangebden, inclusief keukenmeubilair en -testellen, sanitaire testellen, betegeling en vlerbekledingen (met uitzndering van schilderwerken, ls meubilair en ingemaakte kasten, zie beschrijving hierna). De Kper wrdt een keuze gelaten binnen het aangebden afwerkingsbudget vr wat betreft materialen, vast meubilair en testellen, zals verder beschreven. De budgetten zijn dermate ruim bepaald zdat vr elk appartement een degelijke, bij het ntwerp passende, afwerking kan gekzen wrden. 2 OMVANG EN OPVATTING VAN HET PROJECT Het prject mvat de realisatie van: Een ndergrndse parking, inclusief diverse privatieve en gemeenschappelijke bergingen, fietsenstallingen en technische lkalen. De ndergrndse verdieping -1 is tegankelijk via een helling (inrit aut) alsk via de rechtstreekse tegang vanuit elke gemeenschappelijke hal van de respectievelijk daarbven gelegen appartementen Het gebuw is ingedeeld in 19 appartementen verdeeld ver 2 gebuwen. Het parkeren en het uitrijden van de ndergrndse kelder zal afhankelijk van de staanplaats gebeuren in meerdere bewegingen. 3 VOORBEREIDENDE WERKEN De architectuurpdracht van het prject wrdt uitgeverd dr Archi-Inventa BVBA Anjelierenlaan 42 te 1820 Steenkkerzeel. Naast de architectuurstudie van de Architect wrdt de stabiliteit der buwwerken bestudeerd en uitgeverd vlgens de Belgische Nrmen en bewaakt dr het erkende Ingenieursbureau V2S BVBA, Rtenstraat 19 bus 16, 3600 Genk. De buwwerken wrden uitgeverd en gecördineerd dr Schfs Buw NV, Daalhfstraat 45 te 3840 Brgln. 4 CONTROLE DER WERKEN Het tezicht p de werken wrdt uitgeverd dr de Architect en het Studiebureel. CONSTRUCTIE 5 GRONDWERKEN De grndwerken mvatten de graafwerken ndzakelijk m het gebuw te realiseren. De graafwerken wrden uitgeverd tt p een diepte die ndig is m de vaste grnd te bereiken en m een vltte uitvering van fundering en rilering mgelijk te maken. Om de funderingen te kunnen buwen wrden de eventuele restanten van ndergrndse massieven, metselwerken en funderingen van vregere bebuwingen verwijderd. Het bdemnderzek/sndering werd uitgeverd dr een erkend labratrium. De stabiliteitsstudie wrdt uitgeverd dr het Ingenieursbureau. Deze maken de berekeningsnta s en stabiliteitsplannen p. 6 FUNDERINGEN De fundering bestaat uit een gewapende betnplaat, betnbalken etc.. dit alles zals vrgeschreven dr het Ingenieursbureau V2S. 7 DRAAGSTRUCTUUR De draagstructuur van de kelderverdieping wrdt gerealiseerd dr buitenmuren, liftschachten, traphallen en gewapende betnbalken, wanden en klmmen vlgens studie en plannen van het Ingenieursbureau V2S. 8 METSELWERK Alle metselwerk in de kelderverdieping wrdt uitgeverd in betnblkken. Dit metselwerk wrdt pgevegd en blijft in het zicht. 9 VLOERPLAAT De vlerplaat van de ndergrndse garage is vrzien in een gewapende geplierde betnvler vlgens studie en plannen van het Ingenieursbureau. Afwijkingen in kleur f textuur van geplierd betn zijn aanvaardbaar en eigen aan het materiaal. Zie tevens rubriek 40. hierna. BOVENBOUW 10 DRAAGSTRUCTUUR Het gebuw wrdt pgetrkken vlgens de traditinele buwwijze. De draagstructuur van het gebuw wrdt gevrmd dr enerzijds de buitenmuren en anderzijds de binnenmuren. De draagmuren wrden uitgeverd in een cmbinatie van kalkzandsteen lijmelementen, silicaatsteen f betn en desgevallend gewapende betnnen wanden en/f klmmen, betnnen balken en/f metalen liggers, allen vrzien vlgens de dimensies en plannen pgegeven dr het Ingenieursbureau. De gemene scheidingsmuren tussen twee appartementen wrden dubbelwandig uitgeverd. Tussen de scheidingsmuren wrdt geluidsislatie geplaatst. 11 VLOER- EN DAKPLATEN De vleren zullen uitgeverd wrden met gladde welfsels en/f geprefabriceerde breedplaten (dewelke dan als verlren bekisting gebruikt wrden) en/f ter plaatste gestrt betn. De ttale dikte van de betnplaten is verschillend, afhankelijk van de verspanningen en wrden uitgeverd vereenkmstig de studie van het Ingenieursbureau.

2 12 BINNENMUREN (NIET-DRAGENDE) De wanden zijn meestal niet dragend. Wanneer ze niet dragend zijn wrden ze uitgeverd in kalkzandsteen lijmelementen f snelbuw f (per uitzndering) gipswanden met een dikte zals p de plannen aangeduid. 13 GEVELS Het gevelmetselwerk wrdt pgetrkken in gevelsteen, type Parma Zer van de firma Vandersanden. Smmige uitspringende elementen zullen uitgeverd wrden in een huten f Trespa gevelbekleding. 14 TRAPPENHUIZEN De gemeenschappelijke trappen wrden uitgeverd in betn en afgewerkt in dezelfde materialen als de gemeenschappelijke inkmhal. Dit kan echter dr de Architect tijdens de werken ng aangepast wrden indien deze zulks ndig acht. 15 THERMISCHE ISOLATIE Het gebuw vldet aan de thermische islatienrmen geldig p het genblik van het afleveren van de buwvergunning. De EPB-studie werd uitgeverd dr de firma 2Be I Safe BVBA, Tiensesteenweg 129a bus 1 te 3380 Glabbeek. Zij zullen tevens instaan vr de pvlging en eindverslaggeving. 16 AKOESTISCHE ISOLATIE De vleren zullen vrzien wrden van een nderliggende akestische islatie. DAKEN 17 DAKBEDEKKING De hellende daken en puntgevels zullen vrzien zijn van een pannen en/f leien dakbedekking De kapellen en terrasversteken aan de straatkant van het gebuw zullen afgewerkt wrden met een gevelpaneelbekleding Alle hrizntale dakvlakken wrden uitgeverd in een meerlaagse dakdichting in bitumen f éénlaagse EPDM. BUITENSCHRIJNWERK 18 RAMEN De vensterramen van het cmplex wrden uitgeverd in nderhudsvrije thermisch geïsleerde prfielen waarvan de kleur wrdt bepaald dr de Prmtr in samenspraak met de Architect. De ramen zijn van het type plegramen met dubbele sluiting en dichtingstrippen, en vrzien van super islerend glas. Vlgens plan aanduiding zijn smmige ramen van het type schuifraam, andere van het type draaikipdeur f draai-kipraam f vast raam. 19 GLASWERKEN Het buitenschrijnwerk zal vrzien wrden van een dubbele buitenbeglazing met super islerend glas (U gmax -waarde van 1.1 W/m 2 K). 20 VENSTERDORPELS De drpels wrden uitgeverd in aluminium met uitzndering van de deuren, deze zijn vrzien in blauwe hardsteen f indien zulks technisch mgelijk znder vergang. GEVELELEMENTEN EN RIOLERING 21 RIOLERING EN AFLOPEN Deze wrden uitgeverd in de vrgeschreven diameters en wrden met de ndige zrgen verwerkt m geluidsverdracht tt een minimum te beperken. De afverleidingen wrden uitgeverd in kunststf f plyethyleen (PE). De afverleidingen vertnen een vldende helling en hebben een adequate drsnede teneinde een vlugge lzing van het afval- en huishudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de ndige tezichtstukken, ellebgen, verbinding- en verlp-stukken. Buitenrilering en rilering in vlle grnd wrdt uitgeverd in PE f kunststf (benr-kwaliteit). Het rileringsnet wrdt vrzien van de ndige tezichtputten en reukafsluiters, rechtstreeks aangeslten p de penbare stadsrilering en uitgeverd vlgens de vigerende vrschriften pgelegd dr de plaatselijke instanties vr zver zulks technisch mgelijk is en deze diensten mekaar niet tegenspreken. 22 BALLUSTRADEN De brstweringen aan ramen wrden uitgeverd in gemffeld aluminium (in dezelfde kleur als de ramen) f in gewapend glas dr de Architect ng te bepalen. 23 TERRASSEN De terrassen wrden afgewerkt in een duurzame hutsrt (bvb Belinga f Ipe f ) f met tegels p nppen. Kleur en type vlgens keuze Architect rekeninghudende met de technische uitverbaarheid. PRIVATIEVEN Elk appartement wrdt vrzien van een luxueuze basisafwerking die hierna wrdt beschreven. De Kper kiest bij de leveranciers van de Prmtr zijn afwerking, en wenst de afwerking vlledig dr tussenkmst van de Prmtr te laten uitveren. Desgevallend wrden de gevraagde wijzigingen en meerwerken begrt en pgenmen in de tussen partijen te ndertekenen prijsffertes. De plaatsen van alle aan- en afveren zijn bepaald dr de Prmtr en Architect en werden vastgelegd per appartement. Ze kunnen niet gewijzigd wrden. Z zijn de tever van water, afver van vuilwater en fecaliën, alle elektriciteitstegangspunten (a. het mederbrd), de aanver van verse lucht en vr zver van tepassing de afver vr de dampkap vastgelegd per appartement. De keuzes van materialen dienen hiermee rekening te huden. De keuze van bepaalde materialen en testellen wrdt aan de Kper vergelaten. De detaillering vr de uitwerking van de werken wrdt integraal dr de Architect en de Prmtr bepaald. Indien de Architect mwille van bepaalde keuzes, andere uitveringsdetails met maken dan standaard vrzien zullen deze extra uitveringstekeningen en de cördinatie ervan in regie aangerekend wrden. Deze werken wrden p vrhand begrt en nadien maar uitgeverd mits vrafgaandelijk akkrd tussen de Kper en de Prmtr.

3 24 PLEISTERWERKEN De plafnds en muren wrden afgewerkt met traditineel stukadrswerk f dunpleister. De buitenheken van de muren wrden versterkt met een gegalvaniseerd metalen hekprfiel. Dr het leven van een nieuw pgericht gebuw kunnen er in de bepleistering scheuren ntstaan die nvermijdelijk zijn. Bijgevlg is het aangeraden de schilderwerken slechts een jaar na de plevering te laten uitveren, p een genblik dat het gebuw zich gezet heeft en meestal minder nieuwe scheuren te verwachten zijn. De aangekchte kavel wrdt niet geschilderd pgeleverd. De gemeenschappelijke delen (vr zver bepleisterd) wel. De Kper wrdt erp gewezen dat de muren en wanden nrmaal geplamuurd f bepleisterd wrden pgeleverd, deze zijn echter niet schilderklaar. Er dient dr de Kper waar ndig geplamuurd te wrden. Indien de Kper vr eigen rekening en pdracht schilderwerken wil laten uitveren dan dienen deze in elk geval na de plevering te gebeuren. 25 ONDERVLOEREN De vlerplaten wrden afgewerkt met een gewapende zwevende chape. 26 VLOERBEKLEDING Er is ver het ganse appartement een natuureiken planché van het type samengestelde plankenvler vrzien met een dikte van ± 15mm. Deze vler zal vrgesteld wrden dr de Prmtr waarbij afdende kleurencmbinaties ter vrije keuze aan de Kper zullen aangebden wrden. De plankenvler heeft een minimum-breedte van 16 cm met variabele lengtes tt 250 cm. De Kper wrdt erp gewezen dat dit een natuurprduct is en dat er een lichte werking kan ntstaan waarvr de Prmtr niet verantwrdelijk kan gesteld wrden. Vr zver gewenst kan de Kper pteren vr een tegelvler die p de chape gelijmd wrdt. De tegels zullen vrij gekzen kunnen wrden bij een dr de Prmtr aan te duiden leverancier. De plaatsing is inbegrepen in het basisbestek vr zver het gekzen frmaat tussen de 30 x 30 cm en 45 x 45 cm is. Verder dient de tegelvler van het nrmale type te zijn en in vierkant verband geplaatst. Vr afwijkingen ten aanzien van dit type van tegel kan een meerprijs gevraagd wrden vr de plaatsing. De gekzen ppervlakte mvat tevens 5% snijverlies. De basisheveelheid vr de planché f tegelvleren is gelijk aan de nettppervlakte van de ruimtes +5% plaatsingsverlies. Andere vlerkeuzes zijn uiteraard bespreekbaar en, vr zver ze niet binnen het basisbestek vallen, zal een meerprijs gevraagd wrden vr de respectievelijke levering en plaatsing. Vr zver vr tegelvleren en plinten gekzen wrdt mvat het basisbestek de vlgende budgetten: Vler 30 EUR/m 2 particuliere aankpwaarde, excl. BTW Plinten 10 EUR/lm particuliere aankpwaarde, excl. BTW 27 PLINTEN Alle vlerppervlakken, wrden vrzien van een mdf-plint met uitzndering van de ruimtes vrzien van wandtegels f vlertegels waarbij de plint in het zelfde materiaal dan de vler zal uitgeverd wrden. Andere keuzes zijn uiteraard bespreekbaar en, vr zver ze niet binnen het basisbestek vallen, zal een meerprijs gevraagd wrden vr de respectievelijke levering en plaatsing. 28 WANDBEKLEDING Er wrdt standaard geen wandbetegeling vrzien met uitzndering van de binnenwanden van de duche(s). Achter de wandtegels van de duche(s) wrdt een vchtcating geplaatst. De tegels wrden tegen de wanden verlijmd. De plaatsing is inbegrepen in het basisbestek vr zver het gekzen frmaat tussen de 20 x 20 cm en 40 x 60 cm is. Verder dienen de tegels van het nrmale type te zijn en in vierkant verband geplaatst. De gekzen ppervlakte mvat tevens 5% snijverlies. Andere keuzes zijn uiteraard bespreekbaar en, vr zver ze niet binnen het basisbestek vallen, zal een meerprijs gevraagd wrden vr de respectievelijke levering en plaatsing. Het basisbestek vr wandtegels mvat een budget van 30 EUR/m 2 particuliere aankpwaarde, excl. BTW. 29 INKOMDEUREN De inkmdeur van de privatieven is een verzwaarde brandwerende (RF 30 min) inkmdeur. Daar waar de inkmdeur een buitendeur is zal deze vrzien wrden vereenkmstig de materialen gebruikt vr de inkmdeur aan de gemeenschappelijke inkmhallen. Een beveiligde deur is mgelijk mits meerprijs. 30 BINNENDEUREN De binnendeuren in het basisbestek zijn van het Tubespan type met een mlijsting in MDF f multiplex. Deze zijn schilderklaar. De deuren zijn vrzien van stalen hang- en sluitwerk met bijpassende strakke inx deurkrukken. De deuren wrden geplaatst met een pening nderaan het deurblad teneinde een gede ventilatie te verwezenlijken. Het basisbestek mvat de deur, de deurmlijsting, het hang- en sluitwerk en de plaatsing. 31 KEUKEN Vr elk appartement werd een individuele keukenpstelling pgemaakt waarbij de keukenkasten en testellen vrij te kiezen zijn bij een dr de Prmtr aan te duiden leverancier. Het individuele keukenbudget mvat de levering en de plaatsing van de keuken met inbegrip van de keukentestellen. Vr de basisaansluitingen van zwel het sanitair als de elektriciteit wrdt verwezen naar de psten SANITAIRE INSTALLATIE en ELECTRISCHE INSTALLATIE. 32 BADKAMER EN WC Vr elk appartement werd een individuele badkamer en tilet pstelling pgemaakt waarbij de sanitaire testellen vrij te kiezen zijn bij een dr de Prmtr aan te duiden leverancier. Het individuele sanitaire budget mvat de levering en de plaatsing van de testellen. Vr de basisaansluitingen van zwel het sanitair als de elektriciteit wrdt verwezen naar de psten

4 SANITAIRE INSTALLATIE en ELEKTRISCHE INSTALLATIE. 33 CENTRALE VERWARMING De centrale verwarming gebeurt middels een cndenserende ketel p aardgas en zal vereenkmstig de warmteverliesberekening en de van kracht zijnde EPB nrmeringen gedimensineerd wrden. Elk appartement is vrzien van vlerverwarming. De sturing van de vlerverwarming zal gebeuren drmiddel van een elektrnische ruimtethermstaat met schakelklk vr dag/nachtregeling, en weekprgramma. De thermstaat is pgesteld in de living. 34 SANITAIRE WARMWATER BEREIDING De warmwater bereiding gebeurt via de centrale verwarmingsinstallatie f middels een alternatieve energiebrn ng nader te bepalen in verleg met de Architect. 35 SANITAIRE INSTALLATIE De sanitaire installatie zal wrden uitgeverd dr een gespecialiseerde firma. De installatie zal vlden aan de mderne wnbeheften en aan de van tepassing zijnde nrmen en vrschriften inclusief het selectief gebruik van regenwater in tiletten en/f buitenkranen vr het wassen van wagens/nderhud van grene znes. De afverleidingen wrden uitgeverd in PE en/f PVC en aangeslten p de verticale afver. De aansluitingen vr vaatwasmachine en wasmachine zijn standaard vrzien in elk appartement. Er wrdt geen afver vrzien vr de drgkast, deze dient van het cndenserende type te zijn. De basispstelling per privatief vertrek kan als vlgt samengevat wrden: Badkamer (+ natte cellen indien vrzien) 1 aansluiting vr duche en/f bad (warm en kud water) 2 (f 1 vr natte cellen) aansluitingen vr wastafels met ééngreepsmengkraan (warm en kud water) Keuken Tilet Berging Terras 1 aansluiting vr vaatwasmachine (kud water) 1 aansluiting vr gtsteen (warm en kud water) 1 aansluiting vr phangtilet (kud water) 1 aansluiting vr handwasbakje (kud water) 1 aansluiting vr wasmachine (kud water) 1 aansluiting vr terraskraan (kud water) 36 ELEKTRISCHE INSTALLATIE Elk appartement is vrzien van een eigen teller. De tellers wrden centraal pgesteld in de kelder. In het basisbestek is een teller vrzien van 40 Ampère, 230 Vlt (9,2 kva). De aansluitingsksten p het distributienet zijn ten laste van de Kper. De vedingskabels tussen de tellers en de verdeelbrden in de appartementen zijn standaard vrzien. De verdeelbrden in de appartementen wrden, vr zver mgelijk, pgesteld in de berging en zijn uitgerust met de ndige beveiligingsautmaten en differentieel-schakelaars in vereenstemming met de van tepassing zijnde nrmen en vrschriften. Elk appartement is vrzien van een aarding cnfrm de reglementeringen terzake. Vr de gemeenschappelijke delen van de appartementen zijn aparte tellers vrzien. De elektriciteitsplannen pgesteld dr de Architect kunnen mits vrafgaandelijk verleg gewijzigd, al dan niet aangevuld wrden. De installatie bevat geen lichtarmaturen f lampen in privatieve delen. De basispstelling per privatief vertrek mvat een intelligent dmtica gestuurd lichtnet van het merk Dbissen mvat nder andere een alles-uit/aan knp. De vrziene basisinstallatie aan lichtpunten, schakelaars, stpcntacten, etc kan als vlgt samengevat wrden: Leefruimte 2 lichtpunten 2 schakelaars 1 schakelaar buitenverlichting 6 stpcntacten 1 aansluiting TV distributie 1 aansluiting UTP 1 aansluiting thermstaat 1 aansluiting videfn Keuken 1 lichtpunt 2 schakelaars 4 stpcntacten 1 stpcntact kelkast 1 stpcntact ven 1 stpcntact vaatwasmachine 1 stpcntact dampkap 1 stpcntact elektrisch kkfrnuis. Tilet 1 lichtpunt 1 schakelaar Hal (bij één verdiep-appartementen) 2 lichtpunten 2 schakelaars 1 stpcntact Hal ( bij duplex appartementen) 3 lichtpunten 3 schakelaars 2 stpcntacten Berging(en) 1 lichtpunt 1 schakelaar 2 stpcntacten 1 stpcntact vr mdem/nuts a 1 stpcntact vr wasmachine a 1 stpcntact vr drgkast a 1 aansluiting ventilatie a 1 verdeelbrd a a Indien meerdere bergingen per appartement dan gelden de gemarkeerde vrzieningen enkel vr één berging. Slaapkamer(s) 1 lichtpunt 2 schakelaars 3 stpcntacten 1 aansluiting TV distributie 1 aansluiting UTP Badkamer 2 lichtpunten 2 schakelaars 2 stpcntacten

5 Terras 1 lichtpunt (met schakelaar in de leefruimte) 1 waterdicht stpcntact Kelderberging 1 lichtpunt 1 schakelaar 1 stpcntact Het elektriciteitsplan van de appartementen wrdt pgemaakt cnfrm de bvenstaande tabel. Indien er dr een wijziging van de Kper meer f minder ruimtes in een appartement kmen dan vrzien in het plan gehecht aan de verkpvereenkmst, wrdt het elektriciteitsplan van deze ruimtes pgemaakt cnfrm bvenstaande tabel. De lichtpunten zijn vrzien p 230 V znder verlichtingsarmaturen. Indien de Kper de vrziene lijst wil wijzigen dient dit vraf in samenspraak met de Prmtr te gebeuren. Indien dit vr een extra kst zrgt, zal dit drgerekend wrden aan de Kper. De terrasverlichtingsarmaturen zullen wrden vrgesteld dr de Prmtr m alz een harmnisch buitenzicht te creëren. 37 VENTILATIE De appartementen zijn minimum vrzien van een ventilatiesysteem type C+ Ev2 van Rensn werkende met een natuurlijke aanver en autmatische afver van lucht. Dit wrdt uiteindelijk dr de Architect en de Prmtr bepaald cnfrm de geldende EPB richtlijnen p het mment van de buwvergunning. Er wrdt geen afver vrzien vr de drgkast, deze dient zelfcndenserend te zijn. Er wrdt evenwel vrzien in een buitenafver vr de dampkappen daar waar de Prmtr er naar zijn geddunken te beslist. Z niet wrden de dampkappen uitgerust met een klstffilter. 38 NUTSVOORZIENINGEN Elk appartement wrdt aangeslten p individuele meters vr gas, elektriciteit, water, telefn en teledistributie. De individuele aansluitingen van alle nutsvrzieningen wrden uitgeverd in pdracht van de Prmtr, maar ten laste van de Kpers. 39 ALGEMEEN De cllectren van de verwarming, sanitair warm en kud water, de elektrische brden en alle andere technische installaties (zals nder meer de ventilatiekanalen) wrden niet bekleed vr zver ze in de berging gelegen zijn. GEMEENSCHAPPEN 40 KELDERRUIMTE - GARAGE De betnvler van de kelder heeft een gladde afwerking. Hij wrdt tijdens het uithardingsprces, vlgend p de strtfase van het betn, geplierd en vrzien van een afwerkingslaag. Nadien en dr het gebruik, kunnen vlekken p de betnvler ntstaan, die.a. het gevlg zijn van het verdwijnen van de tplaag. Dit heeft geen nadelige invled p de functinaliteit van de geplierde vler. De kelderwanden zijn in betn en in zichtbaarblijvend grijs metselwerk, dat met traditinele grijze vegmrtel vl wrdt geved. Het plafnd bestaat uit zichtbaarblijvende betnnen welfsels f breedvlerplaten, alle vrkmende stalen liggers in de kelder zijn vrzien van een restwerende menie. De kelderbinnendeuren zijn vlakke standaard schilderdeuren, die nadien dr de vereniging van eigenaars geschilderd kunnen wrden m esthetische redenen. De deuren wrden brandwerend en zelfsluitend uitgeverd, indien dit vereist wrdt. Alle leidingen in de kelder zijn in pbuw en dus zichtbaarblijvend aangebracht. De verlichtingsarmaturen zijn veral gemnteerd. De ndergrndse parkeergarage is tegankelijk via een vlledig afgewerkte afrit en middels een gemtriseerde sectinaalprt/hek die d.m.v. een afstandsbediening en/f cdeklavier kan gepend en geslten wrden. 41 GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMHAL De inkmhal wrdt afgewerkt met een keramische f natuursteen tegel en is vrzien van de ndige brandpreventie testellen en markeringen zals bepaald dr de plaatselijke brandweervrschriften. De wanden en plafnds wrden bepleisterd en geschilderd. Naargelang de vrschriften van De Pst en het aantal appartementen, dat uitgeeft p de gemeenschappelijke inkm, wrden de brievenbussen fwel vrzien aan de inkmsas, fwel aan de buitenzijde van het gebuw, bij de inkmdeur f aan de straat. 42 INKOMDEUREN De inkmdeuren van het cmplex alsk smmige privatieve inkmdeuren wrden uitgeverd in nderhudsvrije thermisch geïsleerde prfielen waarvan de kleur wrdt bepaald dr de Prmtr in samenspraak met de Architect. De inkmdeuren van het cmplex (en dus niet de privatieven) wrden gepend via de videfninstallatie in de individuele appartementen. Alle binnendeuren uitgevend p de bvengrndse gemeenschappelijke delen hebben een eenvudig effen uitzicht en wrden geschilderd. Ze zijn brandwerend waar ndig. De binnendeuren naar de trapzalen zijn waar ndig brandwerend en zelfsluitend. 43 TRAPZALEN De trapzalen en gemeenschappelijke delen wrden bepleisterd en geschilderd vanaf het gelijkvlers. De trappen wrden uitgeverd in gegten betn en wrden afgewerkt. Vr de rkventilatie in geval van brand, is bvenaan in het trappenhuis een rkkepel f dakvlakraam vrzien dat elektrisch pen- en dicht gestuurd kan wrden d.m.v. een mtrspindel, bedienbaar vanaf het evacuatieniveau (gelijkvlers), ter verbetering van de evacuatie van persnen. Naargelang de bepalingen van het brandweeradvies, wrden k bedieningsknppen vr de rkventilatie vrzien p de verdiepingen. 44 PERSONENLIFT Per gemeenschappelijke inkm wrdt in de centrale hal een persnenlift vr minstens 6 persnen vrzien, die qua binnenmaat en nett deurbreedte k

6 geschikt is vr een rlstelgebruiker met begeleider. De zichtbare delen van de lift aan de buitenzijde en de liftdeuren zijn fwel in inx fwel in staalplaat die in de fabriek vrzien wrdt van een eindlaag. De afwerking van de liftki wrdt bepaald dr de Prmtr en de Architect binnen het beschikbare standaardgamma van de liftfabrikant. 45 ELEKTRICITEIT GEMENE DELEN De installatie is cnfrm de vrschriften van de strmleverancier. De elektriciteitsmeters zijn geplaatst in een meterlkaal in de kelder. De installatie wrdt gekeurd dr een erkend cntrlerganisme. Alle gemeenschappelijke delen zijn vlledig uitgerust met basisverlichting en veiligheidsverlichting. De verlichting van de traphallen wrdt bediend met verlichte drukknppen en trappenhuisautmaten f met detectren. 46 GEMENE DELEN BUITEN De mgeving rnd het gebuw wrdt aangelegd cnfrm het inplantingsplan. De verharde delen, tegankelijk vr vertuigen, en behrend tt de hfdtegang tt het perceel, wrden uitgeverd in grijze betnklinkers, geplaatst vlgens de regels van de kunst, f in ter plaatse gestrt betn. Delen, enkel bestemd vr vetgangersverkeer, wrden vrzien in waterdrlatende materialen, zals kiezel, dlmiet f vergelijkbaar, eventueel met uitzndering van het rechtstreekse tegangspad naar de gemeenschappelijke inkmdeur, dat mgelijk in betnklinkers f gelijkwaardig materiaal wrdt aangelegd. De tegang tt de gemeenschappelijke inkmdeur vanaf de penbare weg en de tegang naar de parkeerkelder wrdt aangelegd vr de plevering van het eerste appartement tenzij hiervan afgeweken wrdt met akkrd van de betreffende Kper(s). De grene znes wrden aangelegd en aangeplant ten laatste in het eerste plantseizen vlgend p de plevering van de gemeenschappelijke delen. ALGEMENE OPMERKINGEN 47 DECORATIEWERKEN In de kpprijs zijn geen privatieve decratiewerken begrepen. De Kper kan zijn appartement naar eigen smaak afwerken. Hij dient wel rekening te huden met de bepalingen van de basisakte van het gebuw. Onder privatieve decratiewerken wrdt verstaan het schildervlak maken van muren en plafnds, schilderwerken en/f behangen, verlichtingstestellen, grdijnen en vergrdijnen, meubilair, krtm alles wat niet expliciet in dit lastenbek is vermeld. 48 OPKUIS Het appartement en de gemeenschappelijke delen wrden bezemschn pgeleverd. LIJST VAN AANGEBODEN OPTIES 49 AANBOD Behudens de reeds vermelde keuze die de Kper geniet vr de afwerking van zijn appartement, biedt de Prmtr vlgende pties aan, die tegen verrekening uitgeverd kunnen wrden: Vliegenramen Uitbreiding dmtica (met inbegrip van smartphne tepassingen) Uitbreiding van elektriciteitsplan Uitbreiding van sanitairplan Inbuwkasten Sierradiatren Bekabeling vr muziekinstallatie. Open haard (vr zver technisch haalbaar) Andere meerwerken zijn steeds mgelijk indien technisch uitverbaar en mits vrafgaand verleg met de Prmtr. Alle afwijkende materiaalkeuzen en afwerking dienen in elk geval te gebeuren en bevestigd via de leveranciers die dr de buwheer wrden aangeduid. In alle geval zal bij een afwijking van de standaard-afwerking (zals hierbven beschreven) een aparte prijsfferte met mschrijving van de pties en de bijhrende vrwaarde aan de Kper wrden verhandigd die dan kan beslissen m hierp al dan niet in te gaan. Bij akkrd dient deze prijsfferte steeds dr alle partijen te wrden getekend vr akkrd en vr uitvering. Zie tevens de BIJZONDERE VOORWAARDEN hierna. BIJZONDERE VOORWAARDEN 50 KEUZE LEVERANCIERS, ONDER- AANNEMERS EN BOUWMATERIALEN De keuze van de afwerking zals hierbven uitverig beschreven dient te gebeuren bij de leveranciers f nderaannemers aangewezen dr de Prmtr. De Kper ntvangt een uitndiging m zijn keuzes te maken. Een definitieve keuze dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ntvangst van deze uitndiging. Indien de keuzes niet binnen de gestelde termijn gebeuren, kan de cntractuele uitveringstermijn verlengd wrden. Eventuele wijzigingen kunnen enkel uitgeverd wrden na vrafgaandelijk akkrd aangaande de kstprijs van deze wijzigingen. Dr een belangrijke wijziging aan te brengen ziet de Kper af van zijn afgesprken pleveringsdatum. De Prmtr behudt zicht het recht m wijzigingen te verbieden waarvan hij rdeelt dat deze ngeschikt zijn m aan de vrziene werken te wrden tegevegd, hetzij wat de vrm en afmetingen betreft, hetzij wat de natuur van de materialen betreft, hetzij in gelijk welk ander pzicht. Indien de Kper een andere leverancier f nderaannemer wenst te kiezen, heeft hij hiervr steeds de testemming ndig van de Prmtr. Werken die de Kper zelf uitvert f dr een derde laat uitveren zullen slechts na de vrlpige plevering en na de betaling van de gehele prijs kunnen gebeuren. De Prmtr draagt geen enkele verantwrdelijkheid betreffende de rganisatie en cördinatie ver de dr de Kper aangestelde leveranciers en nderaannemers. 51 AFMETINGEN EN PLANNEN De brut ppervlakte van de appartementen wrden pgemeten vlgens het geldend pmetingssysteem, nl. vanaf de buitenkant van de binnenmuur f desgevallend (tussen 2 appartementen) vanaf de as van de

7 scheidingsmuur. De ppervlakte van wanden, trappen en installatieschachten behren tt de brut ppervlakte. Het eventuele verschil tussen de pgegeven ppervlakte en de werkelijke ppervlakte, al is deze grter dan 1/20 ste, wrden beschuwd als tleranties die geen enkele gelegenheid tt klacht, vr welke vergeding dan k, rechtvaardigen. De Prmtr wijst er p dat het meubilair f welke uitrusting dan k, dewelke vermeld staan p de plannen en illustraties, niet inbegrepen zijn in de prijs en alleen vermeld staan ter infrmatieve titel. 52 WIJZIGINGEN De Prmtr behudt zich steeds het recht vr m aanpassingen f wijzigingen aan te brengen daar waar hij dit ndig f nuttig acht, zwel wat betreft de gebruikte materialen als inzake de in uitvering gebrachte werken, zlang de kwaliteit van deze materialen niet lager is dan vrzien. 53 KLACHTEN In geval van slecht weer, vrst f andere mstandigheden behudt de Prmtr het recht de werken te nderbreken znder dat de kpers hiertegen berep kunnen aantekenen. Eventuele klachten in verband met de uitvering van de werken meten gebeuren vr de inntvangstname van de wning. Eventuele nzichtbare gebreken wrden gedekt in de 10-jarige aansprakelijkheid welke een aanvang neemt bij de vrlpige plevering. 54 BEZOEK DER WERKEN /TOEGANG TOT DE WERF De Kpers mgen de werken betreden en hun appartement in-pbuw bezeken, maar alleen p de uren die vereengekmen zijn en vr zver ze begeleid wrden dr een afgevaardigde van de Prmtr. We willen benadrukken dat de bezekers van de werken p hun eigen verantwrdelijkheid zullen rndgaan znder enig mgelijk verhaal tegenver de buwheer. Ten alle tijden zullen de bezekers de pgelegde veiligheidsmaatregelen dienen te respecteren. De tegang tt de buwwerf en/f bepaalde lkalen kan ten alle tijden verbden wrden en dit mwille van veiligheidsredenen vereenkmstig de gestelde verzekeringsvrwaarden. 55 VERZEKERINGEN OVERDRACHT AANSPRAKELIJKHEID De Prmtr nderschrijft de eerste verzekeringsplissen tt dekking van de risic s inzake brand, ntplffing, bliksem, enz Deze plis zal dr de vereniging van mede-eigenaars na plevering wrden vergenmen en zal er dan k de verschuldigde premies vr betalen tt aan de vlgende vervaldag. Naderhand staat het vrij aan de vereniging van mede-eigenaars m de markt te cnsulteren en andere plisvrwaarden en/f premies te bedingen. De verdracht van risic s zal geschieden vanaf de vrlpige plevering van de gemeenschappelijke delen f desgevallend bij de vrlpige plevering van de verkchte privatieve delen in het gebuw. Overeenkmstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetbek neemt de 10- jarige aansprakelijkheid vr zware gebreken, respectievelijk een aanvang p datum van de vrlpige plevering van de verwrven privatieve en gemeenschappelijke delen. 56 VEILIGHEIDSCOORDINATOR De Prmtr stelt een veiligheidscördinatr aan met pdracht tt cördinatie van de veiligheid zwel tijdens de ntwerpfase als tijdens de uitvering van het buwprject. Hij staat tevens in vr het pmaken van het pstinterventieplan bepaald vlgens KB. van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mbiele buwplaatsen. 57 INBEGREPEN IN DE VERKOOPPRIJS Het prject mvat alle nmisbare werken tt de vlledige afwerking der gebuwen. In de prijs van de wneenheden is begrepen: het aandeel in de grnd de funderingen de buw + vlledige afwerking van de wneenheid vlgens het nderhavige lastenbek het pmaken van alle plannen en studies en de hierp aangerekende erelnen de pvlgings- en tezichtsksten van alle werken vlgens: de wettelijke verrdeningen de administratieve ksten deel uitmakend van de pbuw de buwrechten de eerste pkuis na vltiing Blijven ten laste van de Kper(s): Onksten ntaris- en basisakte, taksen tepasselijk p de verkpwaarde van het appartement aan de geldende tarieven meer bepaald de registratierechten en BTW. Aansluitingen/inleidingen water, gas, elektriciteit, rilering, telefn en kabel- TV. Eventuele meerwerken ten gevlge van afwijkingen tv. het nderhavige lastenbek. 58 BETALINGSVOORWAARDE De betalingsvrwaarde zullen de vrtgang der werken vlgen en zullen alz verder gespecifieerd wrden in de tussen partijen te ndertekenen verkpscmprmis. 59 INBEZITNAME De inbezitname, bestaande uit de verhandiging en ntvangst van de sleutel, zal ter plaatse gebeuren na de vrlpige plevering. Uitgeznderd p de uitdrukkelijke aanvraag van de Kper kan de sleutel verhandigd wrden vr de vrlpige plevering waarbij in vrkmend geval deze verhandiging als aanvaarding van de vrlpige plevering zal aanzien wrden. Dit alles mits regeling van de vlledige verkpprijs. 60 WAARBORG De Prmtr levert als waarbrg via ING bank een 100% vltiingsgarantie af. Aan al de wettelijke verplichtingen vlgens de wet Breyne wrdt vldaan. De aandacht van de kpers wrdt er p gevestigd dat het gebuw nieuw is en dat er zich lichte algemene zettingen, dr uitzetting en temperatuurverschillen, kunnen vrden waardr zich lichte barsten kunnen vertnen. Deze zijn inherent aan een nieuwbuw en nch de

8 Prmtr, nch de Architect f het Ingenieursbureau, nch de Aannemer kunnen hiervr verantwrdelijk wrden gesteld. De Prmtr is tevens niet verantwrdelijk vr de eventuele schade teweeggebracht dr vregtijdige schilder- en/f behangwerken dr de kpers. Dit Lastenbek bevat 8 bladzijden en werd pgemaakt m te vegen bij de verkpscmprmis. Deze beschrijving beperkt de verkp dr zijn psmming. Alle p de plannen aangegeven suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter illustratie. Dit dcument wrdt in twee exemplaren pgemaakt en dr beide partijen ndertekend. Elke partij verklaart een ndertekend exemplaar ntvangen te hebben. De Kper verklaart hierbij grndige kennis te hebben van hetgeen in dit Lastenbek vermeld is. Onduidelijkheden werden p verzek aan de Kper uitgelegd. De Kper verklaart dat het appartement werd verkcht met de afwerking zals in dit Lastenbek beschreven znder verdere uitznderingen en mndelinge afspraken, tenzij expliciet vermeld en dr de Prmtr ndertekend. APPARTEMENT : n. GARAGE / AUTOSTAANPLAATS : n.. BERGING : n. Datum ndertekening :.. Vr akkrd De Kper Vr akkrd De Kper

PROJECT : IN DER OSTERBACH

PROJECT : IN DER OSTERBACH Brusselsesteenweg 6-2800 Mechelen tel 0475/478.477 - fax 015/340.310 www.vac-nline.be e-mail: inf@vac-nline.be U kan ns van maandag tem zaterdag bereiken van 8u tt 22u PROJECT : IN DER OSTERBACH ROUTE

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

Residentie Hof van YORK

Residentie Hof van YORK Residentie Hf van YORK 1 ALGEMEEN De residentie Hf van Yrk is gelegen p de Zwartzustersvest 20, 21, 22. De riëntatie van de terrassen zijn pal p het zuiden waardr de appartementen zeer licht zijn De uitzichten

Nadere informatie

VERKOOPSBESCHRIJVING. Juni 2013. Ligging: Brugsesteenweg 644 9030 Mariakerke. Markt 8 8790 Waregem

VERKOOPSBESCHRIJVING. Juni 2013. Ligging: Brugsesteenweg 644 9030 Mariakerke. Markt 8 8790 Waregem 1 VERKOOPSBESCHRIJVING Ligging: Brugsesteenweg 644 9030 Mariakerke Buwheer: Architect: Verkp: Defrab bvba Markt 8 8790 Waregem Wielfaert Architecten bvba Nkerseweg 9 8790 Waregem 056/60.36.86 Imm Francis

Nadere informatie

Project: Coppietersdreef BRUGGE

Project: Coppietersdreef BRUGGE Prject: Cppietersdreef BRUGGE 9 Studentenkamers met eigen sanitaire cel p wandelafstand van KHBO Vives Ligging Prject Prject kenmerken: Investeren in nieuwbuw studentenkamers! Gebuw met 9 kamers p mie

Nadere informatie

PROJECT JOZEF VOLDERSSTRAAT - LEOPOLDSBURG. OFFERTE : woning ruwbouw-winddicht

PROJECT JOZEF VOLDERSSTRAAT - LEOPOLDSBURG. OFFERTE : woning ruwbouw-winddicht PROJECT JOZEF VOLDERSSTRAAT - LEOPOLDSBURG OFFERTE : wning ruwbuw-winddicht Mderne betaalbare en energiezuinige wning gelegen te JOZEF VOLDERSSTRAAT. LIGGING : Het prject JOZEF VOLDERSSTRAAT is een dubbelwnst

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015! Nieuwe Vlaamse renvatiepremie vanaf 1 nvember 2015! Hebt u plannen m uw wning te renveren? Dan kunt u misschien rekenen p de steun van de vernieuwde Vlaamse renvatiepremie. Vanaf 1 nvember 2015 kunt u

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.1 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.1 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

build with zelf klussen of kant en klaar?

build with zelf klussen of kant en klaar? build with zelf klussen f kant en klaar? pakketaanbiedingen begane grnd 1 2 vr plevering wning 0 d it yurself 2.490 3a 3a, 3b f 3c na plevering wning 3 a 3 b 3 c 1.900 small Laminaatvler kant- en klaar.

Nadere informatie

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort Ir. p.quaegebeur,duinhelmpad 7, 8670 stduinkerke Appartementsgebuw River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwprt - prmtie : BVBA Belmnt Oststraat 103, 8434 Westende - Middelkerke - ingenieur-architect :

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond Technische mschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmnd 1. Algemeen Deze technische mschrijving is nauwkeurig en met zrg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt dr architect

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINARY OFFICE 4 ARCHITECTURE & STRUCTURAL ENGINEERING bvba

MULTIDISCIPLINARY OFFICE 4 ARCHITECTURE & STRUCTURAL ENGINEERING bvba MOORTEBEEK 81 MOORTEBEEKSTRAAT 81 1700 DILBEEK Prmtr/buwheer BLUE PENINSULA nv Mntjielaan 293/12 1180 Brussel Architect en ingenieur stabiliteit MOSS MULTIDISCIPLINARY OFFICE 4 ARCHITECTURE & STRUCTURAL

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Mannechie. De Mogelijkheden van Mannechie, ofwel: wat kan Mannechie allemaal vlot, vriendelijk en vakkundig voor U doen?

Mannechie. De Mogelijkheden van Mannechie, ofwel: wat kan Mannechie allemaal vlot, vriendelijk en vakkundig voor U doen? Mannechie De Mgelijkheden van Mannechie, fwel: wat kan Mannechie allemaal vlt, vriendelijk en vakkundig vr U den? Hiernder een beknpte lijst met de mgelijkheden van Mannechie: Service vr U. Bedrijfspanden

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Project Be Home 3 woningen

Project Be Home 3 woningen X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Be Hme 3 wningen EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Ligging: Pater Asteerstraat 45 47 49 3970 Lepldsburg

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK Inleiding De stad neemt in haar Plan Nieuw Krtrijk het engagement m betaalbaar en kwaliteitsvl wnen vr al haar inwners mgelijk te maken. De kwaliteit

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden.

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden. 1 van 6 DEEL 1 Administratieve vrschriften ART. 1 KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA 1. Technische bekwaamheid tnt de inschrijver aan dr het vrleggen van: een lijst van de vrnaamste leveringen gelijkwaardig

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK DE ZOUTE SCHORRE

VERKOOPSLASTENBOEK DE ZOUTE SCHORRE VERKOOPSLASTENBOEK DE ZOUTE SCHORRE WONING & KELDER Jan Devischstraat Knkke-Heist Een realisatie van : 1 GRONDEIGENAAR: BOUWCOORDINATIE : NV GRAAFJANSHOEVE NV POC PARTNERS Js de ter Beerstlaan 64 Js de

Nadere informatie

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B]

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B] INGEDIEND Ja Nvt LIJST IN TE DIENEN STUKKEN AANVRAAG OM REGULIERE BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE VOLGT (gedeeltelijk) LATER #1 #2 #3 ALGEMEEN Aanvraag en bijbehrende stukken in de Nederlandse taal [Awb] Vrm

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Cmplex WATERFRONT Rbert Orlentprmenade 13 (8620) Nieuwprt Bepalingen uit het reglement van mede-eigendm betreffende het gebruik van de privatieve en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE Zware materialen kiezen en ze in rechtstreeks cntact laten met de mgeving van het lkaal, m te beschikken ver een gede thermische buffer PRINCIPES BENADERING Om tijdens de

Nadere informatie

+590 5.55. perceelsgrens. +000 as van waterloop nr26 (deels ingebuisd) -0.35. Foto 1. dorpel 0.00 buur. Foto 19 -0.29. dwa-put -0.31. dwa-put -0.

+590 5.55. perceelsgrens. +000 as van waterloop nr26 (deels ingebuisd) -0.35. Foto 1. dorpel 0.00 buur. Foto 19 -0.29. dwa-put -0.31. dwa-put -0. +. +00 + +0 perceelsgrens huidig peil maaiveld thv wning huidig peil maaiveld thv achterste perceelsgrens + as van waterlp nr (deels ingebuisd) -0. perceelsgrens terrein perceelsgrens peil maaiveld te

Nadere informatie

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581.

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581. Djeddalaan 158, 3067 MT Rtterdam +31 6 49 91 90 86 +31 6 40 04 07 72 inf@nicad.nl www.nicad.nl MEETCERTIFICAAT Mc150024 Bedrijfspand Lange Elisabethstraat 6 Utrecht OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland

Nadere informatie

Stad / Gemeente Aalst Gebouwtype Laagbouw Deelgemeente Centrum Gebouwcode G01 Postcode 9300 Bouwlagen 1 Adres Pontstraat 51 Bouwjaar 1978

Stad / Gemeente Aalst Gebouwtype Laagbouw Deelgemeente Centrum Gebouwcode G01 Postcode 9300 Bouwlagen 1 Adres Pontstraat 51 Bouwjaar 1978 Algemene infrmatie Stad / Gemeente Aalst Gebuwtype Laagbuw Deelgemeente Centrum Gebuwcde G01 Pstcde 9300 Buwlagen 1 Adres Pntstraat 51 Buwjaar 1978 Datum nderzek 18/05/2015 Dirk Rvers / Emmanuel Bagert

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering Telichting Financiële zaken Gewrteld Wnen 25-02- 2014 1. Vrfinanciering Iedere deelnemer in Gewrteld Wnen wrdt verzcht aan de vrfinanciering van dit gezamenlijke CPO- prject mee te den. Hiervan wrden ksten

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN Datum 20-11-2009 Betreft 0616 CBO Lokerenstraat Turnhout: 19 woongelegenheden Adres Lokerenstraat 147 tem 151 & Soldatenpad 1 tem 5, 2300 Turnhout ALGEMEEN -

Nadere informatie

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen VerkoopsLastenboek Kraaibergstraat te Lummen 1 Algemene werken Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... 4-kamerappartement verdiepingen Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Woonklaar

Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Woonklaar Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen en dit overeenkomstig de bepalingen van de bouwvergunning en/of bepaald

Nadere informatie