BARC.on omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.1 1/4. architecten en - studiebureau :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.1 1/4. architecten en - studiebureau :"

Transcriptie

1 zijgevel links zijgevel rechts vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: VERSIE: architecten en - studiebureau : LOT.24 A1.1 28/08/2014 BARC.n

2 LEGENDE dragende wanden niet-dragende wanden in bergingen leidingen/kanalen zichtbaar verticaal verlp technieken verlaagd plafnd parking : niv -1; PP A1.1 berging : niv -2; n A1.1 (ppervlakte 2,75m²) ppervlakte : 102 m² appartement + 11,5m² terras (ppervlaktes brutt) 1 3 5m 2/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: LOT.24 A1.1 VERSIE: 28/08/2014 architecten en - studiebureau : BARC.n

3 plan -1 3/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: LOT.24 A1.1 VERSIE: 28/08/2014 architecten en - studiebureau : BARC.n

4 plan -2 4/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: LOT.24 A1.1 VERSIE: 28/08/2014 architecten en - studiebureau : BARC.n

5 APPARTEMENTEN (MUV A.0.4) VERKOOPSLASTENBOEK Oude Gentweg - Gentprtvest, Brugge Versie 11/09/2014

6 1 APPARTEMENTEN (MUV A.0.4) VERKOOPSLASTENBOEK Ontwikkelaar : Ontwerp : RE-VIVE DIE KEURE cvba en RE-VIVE DIE KEURE LAND cvba Kleemburg 1 bus 1, 9050 Gentbrugge T: +32 (0) THV BARC.n Rnde van Vlaanderenplein 1, 9700 Oudenaarde T. +32(0) THV SUMffice VAN NOTEN Anselmstraat 66, 2018 Antwerpen Stabiliteit : Technieken : Veiligheidscördinatie : EPB-Verslaggever : Ntariaat : Establis Reselare bvba Beversesteenweg 612, 8800 Reselare T. +32 (0) Studiebureau R Bydens nv Autbaan 13, 8210 Lppem (Zedelgem) T. +32 (0) VETO & Partners nv Hutemstraat 24, 9860 Osterzele T. +32 (0) F. +32 (0) EA+ architecten Peperstraat 21, 9000 Gent T. +32 (0) Ntarissen Van Damme, Van Damme & Delaereere Gistelse Steenweg 138 bus F/1, 8200 Brugge T. +32 (0)

7 2 1 DEN INDRUK 1.1 Ligging Het prject is gelegen in het centrum van de stad Brugge -tevens Unesc Werelderfgedzne, in een binnengebied mgeven dr de Oude Gentweg, de Gentprtvest en de Budewijn Ravestraat. 1.2 Gebuwen Het prject bestaat uit 23 grndgebnden wningen (19 wningen in het binnengebied en 4 prtwningen) en 2 meergezinswningen met in ttaal 17 appartementen en 1 ruimte vr een vrij berep. Alle grndgebnden wningen bestaan uit 2 vlwaardige buwlagen en een buwlaag nder een hellend dak. De meergezinswningen tellen 3 vlwaardige buwlagen en een buwlaag nder een hellend dak. De bewners van zwel de wningen als van de appartementen dienen te parkeren in de ndergrndse parking welke bereikbaar is via de meergezinswningen. Alle tekmstige bewners van de appartemtenten en grndgebnden wningen zullen tevens in gelijkheid eigenaar wrden van lt 27 waar een buurtpaviljen zal pgericht wrden. De drdachte planpbuw, alsk de welverwgen keuze van de materialen, staan brg m u een ptimaal wncmfrt te verzekeren. 1.3 Partners Re-Vive fcust zich p het herntwikkelen van verlaten en/f verntreinigde sites tt duurzame buurten. Een wning met niet enkel degelijk en functineel zijn, ze met k in balans zijn met de mgeving en de stedenbuwkundige realiteit. Daarnaast creëren we dr de integratie van penbaar verver, een drdacht penbaar dmein en een mix aan functies en wntyplgiën echte gemeenschappen. Duurzaamheid gaat bij ns veel verder dan energievriendelijke gebuwen, maar kijkt vral naar de tekmst van nze hele maatschappij. Bij de buw van de wningen wrdt ruimte gelaten vr de persnlijke inrichtingskeuzes van de kper wat betreft keukeninrichting, badkamermeubilair en wand- en vlerbekleding. Vr de inrichting wrdt samengewerkt met lkale partners en tnzalen: Van Marcke Brugge: sanitaire testellen Grand Brugge: keukens

8 3 Vr elke wning werd, samen met de ntwerpers en de leveranciers, zrgvuldig een vrstel uitgewerkt dat inbegrepen is in de prijs van deze vereenkmst. Binnen de vrziene budgetten, f mits meerprijs, kan de kper zijn keuze maken binnen het gamma van de leverancier. 1.4 Verkpprijs Zijn niet inbegrepen in de verkpprijs : BTW, registratie en ntarisksten; De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, telefn, kabel-tv en gas indien van tepassing -; De plantenbakken van de terrassen, de aanleg van de tuin (met uitzndering van een haag tussen de gelijkvlerse appartementen en het penbaar dmein), het vaste en ls meubilair, tuinbergingen, inbuwkasten,...; Eventuele meerwerken; 1.5 Energieniveau en algemene duurzaamheid De buwheer heeft cnfrm deze wetgeving een energieprestatieverslaggever aangesteld. Het gebuw wrdt energiezuinig ntwrpen en vldet aan strenge eisen m.b.t. islatiewaarden, energieprestaties, ventilatie en luchtverversing met warmterecuperatie. Wneenheden binnen de meergezinswningen hebben een E peil van maximum 50. De ndige certificatie wrdt verzrgd en het attest wrdt afgeleverd. Alle ndige testen zijn ten laste van Re-Vive. Het K peil zal gemiddeld K-30 bedragen, wat k nder de nrm ann 2014 is. 1.6 Klantenbegeleiding, keuzes en wijzigingen dr de kpers De ntwikkelaar wil eveneens brg staan vr de gede begeleiding van haar kpers zdat zij drdachte keuzes kunnen maken vr de afwerking van hun wning. Een vrstel tt interieur van de wning wrdt zrgvuldig uitgewerkt met nze partners en vrmt de basis van deze vereenkmst. Een accunt manager zal de kper drheen het prces begeleiden bij de inrichting van hun tekmstige wning. Er kunnen geen wijzigingen wrden tegestaan met betrekking tt de gemeenschappelijke delen, dragende muren, technische kkers f wijzigingen die niet strken met de basisakte en buwvergunning. Ok wijzigingen in de gevel zijn niet tegelaten (.a. wijziging van verluchtingsrsters, ramen, beglazing, brstweringen, en alles wat van buiten uit zichtbaar is). Vr aanvaardbare wijzigingen zal de accunt manager p basis van de keuzes van de kper en p basis van de ffertes van de aannemers en/f leveranciers een financieel vrstel pmaken. Het is niet uitgeslten dat vr een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de vrziene handelswaarde valt, tch een supplementaire plaatsingskst kan aangerekend wrden. Alle wijzigingen p vraag van de klant dienen schriftelijk te wrden gedgekeurd dr Re-Vive Die Keure cvba en de kper.

9 4 Op alle uitgeverde veranderingswerken in meer wrdt een kst aangerekend van 20 % vr administratie- en uitveringsksten. Daarenbven wrdt een frfaitaire kst van 500 eur in rekening gebracht bij de eerste wijziging (een wijziging zwel in meer als in min). Aanpassingen van ntwerp en uitveringstekeningen, met uitzndering van plannen vr keuken en sanitair, gebeuren aan 90 /u dr de architect (jaarlijks indexeerbaar). Wanneer de kper, m welke reden k, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen f de standaard vrzieningen (t.t.z. aan de afwerking f de lay-ut van zijn appartement/wning), kan dit slechts in de mate dat de ntwikkelaar/architect hierver zijn akkrd geeft. Bepaalde wijzigingen kunnen mgelijks k geweigerd wrden dr de architect en/f ntwikkelaar. Wijzigingen dienen steeds tijdig te wrden besprken, in functie van de werfplanning. Mndelinge tezeggingen hebben geen waarde zlang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. De kper kan binnen de vrziene bugetten, f mits meerprijs, een vrije keuze maken uit het gamma van de vrgestelde leveranciers. Er kan niet afgeweken wrden van deze leveranciers en het is niet tegestaan bepaalde afwerkingspakketen niet f slechts deels uit te veren. Ok wrdt het niet tegestaan m de vrziene budgetten ver te hevelen tussen de verschillende pakketen. Wanneer de kper m bepaalde redenen tch een gedeelte van de vrziene afwerkingbudgetten (nl. keuken) niet wenst te laten uitveren dr de buwheer (dit dient dan wel dr de kper tijdig gevraagd te wrden en er mgen geen prblemen ntstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvering f meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit te, dan zal de kper maximum 70% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht wrden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkrd tussen de kper en de buwheer uit het cntract kunnen wrden genmen. Indien wijzigingen wrden aangevraagd, ziet de kper af van de riginele pleveringstermijn. In geval van meerwerken f veranderingen zal de uitveringstermijn autmatisch verlengd wrden met minstens 1 werkdag per schijf van 500,00 aan meerwerken. In functie van specifieke lever- en uitveringstermijnen kan deze uitveringsperide ng extra wrden verlengd. In geen geval kan een termijnverschrijding ten gevlge van meerwerken f wijzigingen aanleiding geven tt het aanrekenen van betes f ksten van de kper jegens de ntwikkelaar.

10 5 2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1 Algemeen De gegevens hierna vermeld zijn niet-limitatief en hebben slechts tt bedeling de kper uitgebreid in te lichten ver de te vrziene buwwerkzaamheden en ver de keuze van de in werf gestelde buwmaterialen, in een begrijpelijke taal. Ten einde de tekmstige eigenaars van de appartementen een duidelijk en beknpt verzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van het gebuw werd dit beschrijvend lastenbek ntwikkeld. Het lastenbek heeft niet de bedeling m alle verwerkingsmethden mee te geven. De individuele kpers van de appartementen kunnen bij de buwprmtr alle nuttige infrmatie bekmen ver de dr hen aangekchte wning. Het lastenbek vrmt een ndeelbaar geheel met de verkpvereenkmst en de verkpplannen. Indien in de bijzndere vrwaarden geen afwijkingen zijn bepaald, blijft het lastenbek integraal van tepassing. Prject Den Indruk betreft een stijlvlle cnstructie met een minimum aan nderhud. Elke wneenheid wrdt zver mgelijk afgewerkt, rekening hudend met de persnlijke inrichtingskeuzes van de eigenaar. (vlerbekleding, keuken, badkamer, e.d). Hierbij wrdt er gewerkt met een standaardafwerking en inrichting, mits meerprijs is er vrije keuze in het gamma van de leverancier. De drdachte planpbuw en binnenindeling, alsk de welverwgen keuze van de materialen, staan brg m u een ptimaal wncmfrt te verzekeren. 2.2 Plannen en verschillen De buwprmtr, de architect en de studiebureaus hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig f ndzakelijk zuden achten, hetzij m ze in vereenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij m redenen van artistieke, technische, structurele, wettelijke f esthetische aard, znder echter de kwaliteit te schaden. Bij eventuele wijzigingen wrden zij, schriftelijk (per brief f per ) en ten minste 10 werkdagen vr de uitvering der werken, ter kennis gebracht aan de kper. De plannen van de wning welke aan de kper verhandigd werden, dienen als basis vr het pstellen van de verkpvereenkmst. Vr wat betreft de afwerking van de wningen, zijn de aanduidingen p de plannen als luter indicatief te beschuwen. De pgegeven verkpppervlakten wrden gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuren tt aan de as van de scheidingsmuren tussen twee wningen. Technische kkers en vides gelegen binnen de mtrek van de wning zijn gerekend in de ppervlakte van de betreffende wning. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mgelijk, ten gevlge van stabiliteits- f technische redenen. De plannen werden ter geder truw pgemaakt dr de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zuden vrkmen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschuwd wrden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de vereenkmst p één f andere wijze zuden wijzigen. Eventuele maten p de plannen dienen dan k te wrden aanzien als circa maten. Ndzakelijke aanpassingen uit cnstructieve f esthetische redenen van algemeen belang zijn tegelaten znder vrafgaandelijk het akkrd van de kpers te bekmen. 2.3 Erelnen en bijkmende raadgevers aangesteld dr de kper Het ereln van de architect en de ingenieur is inbegrepen in de verkpprijs. Indien de kper echter zu vergaan tt grndige wijzigingen aan de plannen, in zverre mgelijk en tegestaan, zal hiervr een supplementair ereln gevraagd wrden. Indien de kper zich laat bijstaan f adviseren dr een architect, ingenieur, expert f dergelijke, zijn alle ksten, erelnen, etc. daarvan te zijner laste. Dit geldt k in geval van betwisting tussen kper en buwheer, waarbij de dr de kper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak

11 6 f daad van deze derde de buwheer kunnen binden. Alle cntractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen kper en buwheer. 2.4 Afsluitingen / bezek van de buwplaats De tegang tt de buwplaats is ten strengste verbden vr iedereen die niet betrkken is bij de uitvering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke testemming heeft f vergezeld is van de buwheer f van de architect f van de vertegenwrdiger van de buwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de buwsectr, is de buwplaats niet tegankelijk, zelfs niet p eigen risic. De bezekers meten zich in alle geval schikken naar het buwplaatsreglement. De buwheer wijst alle aansprakelijkheid af vr ngevallen die zich p de buwplaats kunnen vrden. Het is de kper van een appartement f wning tevens ten strengste verbden andere aannemers p de werf te brengen en werken te laten uitveren aan zijn appartement f wning vraleer de plevering van de desbetreffende kavel heeft plaatsgevnden. Dit zu de buwheer ntslaan van alle verantwrdelijkheid en garantie ten pzichte van de eigenaar-kper vr wat zijn werk en de hieraan verbnden uitveringstermijn betreft. De ingebruikname van de appartementen en wningen en/f het laten uitveren van werken dr derden, niet aangesteld dr de buwheer, znder zijn schriftelijke telating, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve delen. Het aantal werfbezeken tijdens de lp van het prject is per kper beperkt tt 2 keer. 2.5 Aansluitingen nutsvrzieningen Alle aankppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellingsksten, van de nutsvrzieningen (water, gas - indien van tepassing -, elektriciteit, telefn, internet, TV-FM distributie) zijn niet in de verkpprijs inbegrepen en vallen dan k ten laste van de kpers. De verbruiks- en abnnementsksten tt het mment van vrlpige plevering zijn ten laste van de verkper. De ksten vr de indienststelling en plaatsing van de individuele meter zijn ten laste van de kper, evenals de individuele aansluiting vr telefn entv-distributie. Bijkmend wrdt p deze ksten een cördinatie fee van 20% aangerekend. De kpers zullen p eerste verzek hun aandeel in de ksten van de nutsleidingen aan de buwheer vlden, p vrlegging van een factuur. Het gaat m werken die verplicht dr de nutsmaatschappijen/verheden wrden uitgeverd/gefactureerd, aangevuld dr eventuele werken specifiek verbnden aan de uitvering van de nutsaansluitingen. Aansluiting p de penbare rilering, ksten van keuring rilering, water en elektriciteit zijn ten laste van de ntwikkelaar. 2.6 Veiligheidscördinatr/EPB cördinatr (Energieprestatieregelgeving) De buwheer stelt een veiligheidscördinatr en EPB cördinatr aan met pdracht tt cördinatie van de veiligheid en/f tt cntrle van de geldende EPB-nrmen, zwel tijdens de ntwerpfase als de uitvering van dit buwprject, alsk het pmaken van het pstinterventie dssier. Het gebuw wrdt energiezuinig ntwrpen en vldet aan strenge eisen m.b.t. islatiewaarden, energieprestaties, ventilatie en luchtverversing met warmterecuperatie. Het pstinterventie dssier, EPB verslag zullen binnen 6 maand na de vrlpige plevering wrden vergemaakt aan de kper. 2.7 Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen De kper stelt de buwheer in de mgelijkheid m zijn verbintenis uit te veren. Hij is derhalve verplicht binnen de 10 werkdagen, zelf f via een vertegenwrdiger, te antwrden (per mail f per brief) p elk verzek van de buwheer in verband met de ttstandkming van de aangekchte kavel. Indien geen antwrd gefrmuleerd wrdt binnen deze peride, wrdt aangenmen dat de kper akkrd gaat met de vrstellen van de buwheer f dat de kper de vrijheid laat aan de buwheer inzake keuze van materialen, kleuren, enz. In het lastenbek wrdt een aantal malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hiernder dient verstaan te wrden de particuliere verkpprijs, excl. BTW van de materialen. De plaatsingskst is in de pgegeven waarden mvat daar waar expliciet vermeld.

12 7 De BTW p facturen en alle andere eventuele taksen (gemeente taksen, grndlasten, ed) vallen ten laste van de kper. De eigenaars van de wningen bevinden zich immers in dezelfde testand als iemand die een particuliere wning laat buwen. 2.8 Interieurs Kleerkasten in vestiaire en slaapkamers, mkastingen van technieken, zals k het verige meubilair, zijn enkel ten titel van inlichting p de plannen getekend, en vrmen geen deel van huidige vereenkmst. 2.9 Tegenstrijdigheden De beschrijving in dit lastenbek heeft steeds vrrang p de plannen. De plannen dienen als basis vr het pstellen en tt stand kmen van de verkpvereenkmst. Alle dcumenten zijn met de grtste zrg samengesteld. Als er echter tch tegenspraak is tussen verschillende dcumenten primeren de dcumenten in de vlgende vlgrde: 1. Verkavelingsakte 2. Aankpakte 3. Cmprmis 4. Verkplastenbek 5. Cmprmis plannen (vr zver deze niet wrden gewijzigd dr de uitveringsplannen) Werken die niet expliciet vermeld staan in vrgaande beschrijving zijn niet in de verkpprijs inbegrepen Onderaannemers van de buwheer De keuze van alle materialen, testellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die dr de buwheer wrdt aangeduid Weerverletdagen Bij discussie mtrent het aantal weerverletdagen kan de kper de fficiële tabellen van het KMI pvragen. De bepaling van een weerverletdag is: een dag met meer dan 2 uur regen f, een dag met windsnelheden bven de 60 km/u, f, een dag met een minimumtemperatuur nder de 0 C Zettingen De aandacht van de kper wrdt gevestigd p het feit dat het gebuw nieuw is en dat bijgevlg zich een lichte algemene f gedeeltelijke zetting kan vrden, alsmede een eventuele uitzetting, verrzaakt dr temperatuurschmmelingen, waardr lichte barsten kunnen verschijnen. Nch de buwheer, nch de architect, nch de ingenieur f de aannemer kunnen hiervr verantwrdelijk wrden gesteld. De buwheer is tevens niet verantwrdelijk vr de schade teweeggebracht dr te vregtijdige schilder- en behangwerken dr de kper Algemene betalingsvrwaarden Een waarbrg p de ttale prijs (grndwaarde + cnstructiewaarde) wrdt betaald bij de cmprmis. Deze aanbetaling wrdt afgetrkken van de grndwaarde die bij het verlijden van de akte vlledig dient te wrden betaald. De kst aansluiting wrdt gefactureerd p mment dat deze aangeslten wrden en zal dus naar het einde van de werken zijn. Vervlgens dient men rekening te huden met vlgende betalingsschijven vr de cnstructiewaarde van de wningen: 1. Na vltiing kelderverdiep 20% 2. Na vltiing gelijkvlers 15%

13 8 3. Na vltiing afdek 1 ste verdiep en 2 de verdiep 10% 4. Na vltiing afdek 3 de verdiep 10% 5. Na vltiing dakcnstructie 10% 6. Na vltiing buitenschrijnwerk 10% 7. Na vltiing leidingwerk 10% 8. Na vltiing pleisterwerken 5% 9. Na vltiing vlerafwerking 5% 10. Bij vrlpige plevering* 5% Ttaal 100% * vr de verhandiging van de sleutels. Indien de wneenheid reeds in pbuw is p het mment van het verlijden van de akte, zal p dat mment het te vrderen bedrag vanuit bvenstaande schijven wrden vereffend. Eventuele meer- f minwerken wrden apart gefactureerd.

14 9 3 TECHNISCHE BESCHRIJVING GEBOUW BIJZONDER LASTENBOEK 3.1 Inplanting gebuw De inplanting en de uitpaling van het gebuw gebeurt vereenkmstig de gegevens van het verkavelingsplan, de uitveringsplannen en vlgens de aanduidingen van de gemeentelijke administratie en/f van de landmeter. 3.2 Grnd- en rileringswerken Grnd- en afbraakwerken Alle bven- en ndergrndse cnstructies wrden verwijderd vr zver dit vr de uitvering van het prject ndzakelijk is. Het graven van buwputten en sleuven vr de realisatie van de ndergrndse parking en de funderingen en rileringssysteem is inbegrepen. De grndwerken wrden vlgens de gewenste afmetingen uitgeverd teneinde de funderings- en rileringswerken degelijk te kunnen uitveren Funderingen De aanzet van de fundering zal vldende grndweerstand hebben m de fundering van het gebuw en de ndergrndse parking p de grnd ver te dragen. De aanduiding van de funderingen p de plannen van de architect is enkel indicatief en wrden definitief bepaald dr de studie van een gespecialiseerd ingenieur stabiliteit, die zich steunt p de resultaten van het bdemnderzek en de berekening van de belastingen van het gebuw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen, betnsamenstelling en wapeningen. Uitzettingsvegen zullen vrzien wrden waar ndig Ondergrnds metselwerk Alle ndergrndse cnstructies in aanraking met de grnd zullen uitgeverd wrden in betn en in vl betnmetselwerk. Uitvering cnfrm de instructies van het studiebureau stabiliteit Aardingen De aardingslus bestaat uit een vlle kperen geleider en wrdt geplaatst nder de funderingen ( cnfrm de vrschriften AREI) Rileringen De rilering wrdt uitgeverd cnfrm de stedelijke en gewestelijke vrschriften. Het verlp en de sectie van de leidingen wrdt bepaald in functie van de af te veren debieten. De aansluiting van de privé-installaties p de penbare rilering wrdt uitgeverd in vereenstemming met de gemeentelijke en gewestelijke verrdeningen. De rileringsleidingen, behrende tt de wnunit, zijn uitgeverd in kunststf en wrden uitgeverd vlgens de schema s en diameters bepaald dr de ingenieur technieken, met tepassing van alle bijhrende hulpstukken zals ellebgen, T-stukken, spuitstukken, tezichtkleppen, enz. De standleidingen verlpen, waar mgelijk, in de kkers en zijn in kunststf. Het leidingschema wrdt bepaald dr de ingenieur technieken. Na afwerking van het gebuw zal een rileringsplan ter beschikking gesteld wrden. Dit plan maakt een latere aanpassing, uitbreiding f nderhudwerken mgelijk. Er is een regenwaterput vrzien. In de regenput wrdt een pmp geplaatst die via een drukleiding het gerecupereerde regenwater tt in de appartementen brengt en p telkens 1 tilet zal aangeslten wrden.

15 Tezichtsputten Waar ndzakelijk wrden tezichtsputten vrzien. De putdeksels van regenwaterput en septische put zullen p een z estethisch mgelijke wijze wrden weggewerkt Nutsleidingen De ndige wachtleidingen wrden vrzien vlgens de richtlijnen van de betrkken maatschappijen vr de aansluiting van water, elektriciteit, distributie, telefn en gas indien van tepassing -. In samenspraak met de bevegde diensten wrden alle nutsvrzieningen via waterdichte drgangen binnengebracht. Alle aansluitingsksten vr de nutsvrzieningen (water, elektriciteit, TV-distributie, telefn en gas indien van tepassing - ) zijn ten laste van de kper. De afrekening zal gebeuren p basis van dr de buwheer vr te leggen facturen. 3.3 Ruwbuwwerken Buwwerken in betn Alle betnnen cnstructies wrden uitgeverd vlgens de pgestelde plannen, meetstaten en beschrijvingen van de ingenieur stabiliteit. Vr het gewapend betn zijn bindend vr de aannemer de vrschriften uit de laatste editie van de NBN. Het met beantwrden aan alle eisen van ged en degelijk werk. Waar mgelijk kunnen betnnen cnstructies in prefab-elementen uitgeverd wrden zals wanden, platen, balken, trappen,... De wapening wrdt uitgeverd in vereenstemming met de plannen en brderellen van het studiebureau. Ze met p afstand van de bekisting wrden gehuden met behulp van speciale P.V.C.afstandhuders, zdanig dat een crrecte betndekking verzekerd is. Vr het gewne betnwerk is de aannemer vrij de bekistingswijze te te passen die hij verkiest, in samenspraak met architect en ingenieur stabiliteit. Vr wanden en vleren zal de aannemer vrij kiezen welke srt bekisting hij wenst te gebruiken Buwwerken in staal Waar ndig vlgens gegevens pgesteld dr de ingenieur stabiliteit Gevels De buitengevels wrden uitgeverd als spuwmuur, met een buitenspuwblad in parementmetselwerk. Keuze qua type en kleur zals bepaald dr de architect Binnenwanden Alle dragende binnenmuren wrden uitgeverd vlgens de hedendaagse buwmethde en vereenkmstig de regels van het gede vakmanschap en de gede cnstructie. De dragende muren wrden uitgeverd met metselwerk, cellenbetnblkken, silicaatsteen, gewapend betn (keuze ntwikkelaar f architect), waar ndig in cmbinatie met klmmen. Dimensinering vlgens de plannen van de ingenieur stabiliteit. Niet-dragende wanden wrden pgetrkken in metselwerk, gipsblkken, hutskelet f gipskartnwanden (keuze ntwikkelaar f architect). De scheidingswanden tussen twee wneenheden wrden ntdubbeld waarbij 4 cm thermische/akestische islatie wrdt vrzien. Er wrdt een nrmaal akestisch cmfrt vrzien.

16 Vchtislatie Alle ndige slabben en isleerlagen zijn vrzien, zwel tegen pstijgend vcht dr capillariteit als tegen de vchtigheid die zich dr graviteit in de spuwen zu kunnen manifesteren Luchtdichtheid Er wrdt bijzndere aandacht besteed aan luchtdichtheid. Waar ndig zal wrden gewerkt met de ndige flies e.d. teneinde de gewenste graad van luchtdichtheid te bekmen in functie van de berekeningen van de epbverslaggever Draagvleren De aannemer zal breedvlerplaten, welfsels f gewapende betnplaten vrzien vlgens de specificaties van de ingenieur stabiliteit. In alle wningen wrdt de nderzijde afgewerkt met pleister, behalve in de znes met vals plafnd en in de berging(en). In de kelderverdieping wrdt de nderkant van de draagvler niet afgewerkt. 3.4 Dakwerken Dakbedekking De daken wrden uitgeverd als hellend dak en zijn vrzien van een nderdak, dampscherm, islatie en een genuanceerde, geglfde dakpan. De aannemer zal een tienjarige waarbrg p deze dakdichting afleveren. Er zijn geen grendaken vrzien Regenwaterafveren De niet-zichtbare regenwater afveren wrden uitgeverd in PVC f PE, inclusief de ndige tapbuizen en verbindingsstukken met de rilering. Zichtbare afverbuizen, gten en uitlpers tegen de gevel wrden uitgeverd in zink. Alle regenwater van het dak kmt terecht in een regenwaterput van L. Dit regenwater wrdt gerecupereerd vr hergebruik in de appartementen. De pmp is vrzien in de put Dakranden en muurafdekkappen De dakranden en muurafdekkappen wrden uitgeverd met een dakrandprfiel in aluminium f zink. Kleur vlgens keuze architect Buitenbrstweringen Alle brstweringen wrden uitgeverd vlgens de nauwkeurige detailplannen van de architect in gelakt metaal f aluminium. 3.5 Buitenschrijnwerk Ramen en deuren Het buitenschrijnwerk wrdt water- en winddicht aangeslten p de ruwbuw d.m.v. de ndige slabben. De vegen tussen parement en buitenschrijnwerk wrden gedicht met een elastische vegkit in een aangepaste kleur vlgens keuze architect. Het buitenschrijnwerk van de wningen wrdt uitgeverd in hut. Alle vaste, draai-, draaikipramen zijn aangeduid p het cmmerciëel plan. De hfdinkmdeur tt de algemene delen van de appartementen is vrzien van het ndige hang- en sluitwerk (3-punt sluiting) met binnenkruk en buitenhandvat vlgens keuze van

17 12 de prmtr. De pveging tussen het buitenspuwblad en de ramen wrdt uitgeverd met een kitveg. De raamdrpels (buitenzijde ramen en deuren) wrden uitgeverd in betn f alumnium Beglazing buitenschrijnwerk helder glas Alle buitenramen zijn vrzien van islerende dubbele beglazing, cnfrm de EPB berekening Znwering Er zal, indien ndig, znwerend glas vrzien wrden cnfrm EPB berekening. De zntetredingsfactr zal dr het studie bureau wrden bepaald Brievenbussen Er wrdt een cllectieve brievenbus vrziening geplaatst in de inkmhal, vlgens het ntwerp van de architect. 3.6 Binnenschrijnwerk Binnendeuren De binnendeuren en de tegangsdeur tt het private appartement zijn vlakke schilderdeuren vrzien van een binnenkassement en rechte deurmlijsting in watervaste multiplex f mdf. De tegangsdeur naar het private appartement wrdt vrzien van een veiligheidscilinder en wrdt langs de kant van de gemene delen geschilderd, kleur te bepalen dr de architect. De binnendeuren zijn vrzien van het ndige hang- en sluitwerk in inx f aluminium. Vlakke deur type tubespaan, vlgens standaard maatvering. Het kzijn is nbehandeld. Onder de deuren wrdt een spleet vrzien van 1 à 2 cm, vlgens de EPB-regelgeving teneinde aan de ventilatienrm te kunnen vlden. Handelswaarde binnendeuren, niet geplaatst: 200,00/stuk excl. BTW Slt- en Sluitwerk De vrplaat van de sltkast, de scharnieren en de deurkruk wrden uitgeverd in aluminium f inx, vlgens de keuze van de architect. De binnendeuren in de wningen wrden vrzien van een sltkast met dag- en nachtslt vr een baardsleutel, het tilet wrdt vrzien van een vrij/bezet slt Grdijnkasten en meubilair Er zijn geen grdijnkasten vrzien. Er is geen ander meubilair vrzien dan de lager vermelde keukenkasten en badkamermeubel(s). Eventuele intekening hiervan is luter ter illustratie. 3.7 Pleisterwerken Wanden De binnenwanden uit betn f metselwerk wrden afgewerkt met een pleisterlaag, die glad wrdt afgewerkt. Alle heken wrden beschermd met hekijzers, behalve aan deurkzijnen. Scheidingswanden in gyprc wrden afgewerkt vlgens de gangbare methden, vrgeschreven dr de fabrikant De wanden wrden pgeleverd, afwerkingsgraad nrmaal (zals beschreven in TV 199, uitgave WTCB 1996, afwerkingsgraad F2a). Aangezien er geen schilderwerken wrden vrzien dient de klant in te staan vr het ndige pstp en plamuurwerk alvrens de schilderwerken aan te vatten. Het inbuwgedeelte van het hangtilet wrdt standaard afgewerkt met een vrzetwand tt hgte 1,20 m f tt plafnd in functie van het wegwerken van de ventilatiekanalen (zals vermeld p de cmmerciële plannen).

18 Plafnds In de wneenheden wrden de hrizntale plafnds afgewerkt met spuitplamuur (p predallen) f met behulp van een pleisterlaag (bij ter plaatse gestrt betn f gewelven) teneinde de luchtdichtheid te bevrderen. Verlaagde plafnds wrden aangeduid p de verkpsplannen en zijn uitgeverd in gipskartnplaten ( afwerking : zie wanden). Ze wrden in hfdzaak tegepast in de natte cellen en delen van de hall f nachthall vr het wegwerken van de ventilatiebuizen en andere technieken. In de bergingen blijven de technieken zichtbaar en tegankelijk, in de berging(en) is geen pleisterwerk vr de welfsels vrzien. Er wrdt speciaal de aandacht p gevestigd dat er zich in de eerste jaren, ter plaatse der vegen in de gewelven, en p plaatsen waar verschillende buwmaterialen samengevegd wrden, lichte krimpscheurtjes kunnen vrden (cnfrm tleranties WTCB), die echter geen enkel gevaar pleveren p gebied van stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte buwmethde en dienen als dusdanig dr de kpers aanvaard te wrden. Bij een eerstvlgende schilderbeurt kunnen zij p een eenvudige manier gedicht wrden en zullen zij zich nadien nrmaal gezien niet meer vertnen. 3.8 Vler- en wandafwerkingen Algemeen Het gamma van de vler- en wandbekleding wrdt vrgesteld in het verkpkantr f in de tnzaal van de dr de ntwikkelaar aan te duiden handelaar. De vler- en wandbekleding wrdt geplaatst in vereenstemming met de individueel besprken keuze Akestische islatie Met het g p het bereiken van een nrmaal akestisch cmfrt wrden de vleren uitgewerkt vlgens het principe van "zwevende vleren" waardr cntactgeluiden wrden vermeden en dit dr een akestische islatie met aangepaste dikte te vrzien. Op deze islatie kmt dan de afwerkingschape Chape Alle lkalen wrden afgewerkt met een cementchape. De dikte van deze chape is afhankelijk van de gekzen vlerafwerking Tegelvler/plinten We vrzien als standaard tegel een vlertegel, frmaat 45x45, met een handelswaarde van 30 /m² (excl. plaatsing), imitatie natuursteen, met bijhrende plint. De plaatsing is traditineel, cementkleurig en krimprij ingevegd. De handelswaarde van de plint is 8.5 /lm (excl. plaatsing). Op vraag van de klant en mits meerprijs kunnen varianten (andere tegels f laminaat) wrden uitgewerkt Wandbetegeling In de badkamers zijn wandtegels vrzien, recht p recht geplaatst en pgevegd in de kleur cementgrijs vlgens de geldende nrmen enkel ter plaatse van de baden f duchehek. De wandtegels wrden gelijmd p een waterdicht dek (type Kerdi) f gelijkwaardig: rndm duchecel tt plafndhgte; rndm badpstand; rndm bad Tegel handelswaarde: 30,00/m², excl. plaatsing en excl. BTW. Frmaat 20x20, 30x30 f 40x40. In de vrzijde van het bad wrdt een badluik vrzien d.m.v. het elastisch pkitten van 1 f enkele tegels.

19 Wijziging in vlerafwerking en wandbetegeling De tegels zijn te kiezen in dr de ntwikkelaar aangeduide tnzaal. Eventuele keuzemgelijkheden vervallen p het tijdstip dat de vrdering der werkzaamheden de ntwikkelaar verplichten tt bestelling ver te gaan. Op dat mment wrden de in basis vrziene vlerafwerkingen geplaatst. Bij keuze van een andere vler- en muurafwerking kan naast een verrekening in handelswaarden k een verrekening in plaatsing wrden drgerekend naargelang de plaatsingsmdaliteiten van de gekzen tegels Raamtabletten en deurdrpels Raamtabletten en mlijstingen wrden uitgepleisterd. Een eventuele extra trede m het hgteverschil tussen terras en binnenvler te verbruggen is niet vrzien. De buitendrpels van deuren en ramen zijn in betn, in dezelfde kleurtint als de gevelparamentsteen Terrasafwerking De terrasvleren p de niet gelijkvlerse appartementen wrden afgewerkt met tegels, kleur en materiaal te bepalen dr de architect. De terrassen vr de gelijkvlerse appartementen wrden afgewerkt cnfrm de aanduiding p de cmmerciële plannen, zijnde de verdekte zne Gemeenschappelijke delen Inkmhal en lifthallen De inkmhal en/f de lifthal p de gelijkvlerse verdieping, evenals de gemeenschappelijke hallen p de verdiepingen wrden afgewerkt met tegels, keuze te bepalen dr de architect. Aan de inkmdeur wrdt eveneens een ingewerkte vlermat vrzien met bijhrend kader Trappen betn De trappen in de gemeenschappelijke traphallen wrden uitgeverd in zichtbetn met anti-slipneus. De leuningen wrden afgewerkt in metaal, cnfrm de vigerende vrschriften. 3.9 Islatie De ndige islatie wrdt vrzien pdat de wningen beantwrden aan de energieprestatievrwaarde. Deze waardes/types kunnen in functie van EPB verslag en cnstructiemethde ng wijzigingen. in het hellend dak Glaswl 24cm in de vler gelijkvlers PUR 18cm In de verdiepingsvleren islerende uitvullingslaag 7cm + akestische islatie in de gemene wanden 4 cm als akestische - en thermische islatie. in de vr- en achtergevels 14-16cm PUR bij metselwerk 3.10 Keuken Vr de keuken is een budget vrzien dat de kper kan besteden bij de dr de ntwikkelaar aangeduide keukenleverancier: Grand, met tnzaal te Brugge, mvat de levering en plaatsing van een geïnstalleerde keuken, elektrische apparatuur, gtsteen en mengkraan inclusief. Per wneenheid wrdt een vrstel met keukenmeubels en testellen uitgewerk. De keuken, ingetekend p de verkpsplannen, kan gezien wrden als een suggestie van een mgelijke inrichting maar stemt niet ndzakelijk vereen met de cntractuele basispstelling uitgewerkt dr de keukenleverancier.

20 15 De keukens die inbegrepen in de prijs wrden aangebden, zijn afgewerkt en vrzien van bijhrende Smeg testellen vlgens de gedetailleerde ffertes van de keukenleverancier. Bij keuze dr de kper van gedkpere materialen wrdt geen minprijs verrekend. Bij keuze dr de kper van duurdere materialen f pstelling wrdt de meerprijs verrekend in functie van de particuliere waarde bij de handelaar en in functie van de eventuele duurdere plaatsingsmdaliteiten. Vrziene handelswaarde (exclusief BTW) vr levering en plaatsing van de keukens :7.000 Dit met uitzndering van de units A.0.4., A.2.2., A.2.3., A.2.4. en B.2.1. Vr units A.2.2., A.2.3. en A.2.4. bedraagt de handelswaarde (exclusief BTW) vr levering en plaatsing eur, vr unit B.2.1. bedraagt dit eur. De vlgende keukenelementen zijn in dit budget inbegrepen: meubilair in melamine afwerking werktablet in graniet elektrische testellen: vitr-keramische kkplaat met 4 kkznes met tiptetsen cmbi-ven 60cm geïntegreerde kelkast (hgte 110 cm) dampkap (van het type recirculatie, met klstffilter). sanitaire testellen: eengreepsmengkraan en spelbak vaatwas 3.11 Sanitaire installatie Leidingen en cllectren Teverleidingen Alle leidingen zijn vrzien naar de per appartement vrziene sanitaire testellen. Per appartement wrdt een individuele watermeter vrzien. Deze bevinden zich in een gemeenschappelijke ruimte in de kelder, nl. het tellerlkaal. De waterleidingen wrden uitgeverd in vernette plyethyleen kunststfbuizen mgeven dr een beschermmantelbuis. De plaatsing gebeurt vlgens de nrmen en de vrschriften van de leverende firma. Het distributiesysteem vr kud en warm sanitair water mvat naast de kunststfleidingen k de aansluitgarnituren en cllectren. (Uitrusting vrzien vr zver dit vrkmt p het verkpplan). Er zijn geen buitenkraantjes vrzien. Bij ieder appartement is het aparte tilet aangeslten p het regenwatercircuit Afverleidingen Alle afverleidingen wrden uitgeverd in PVC f PE buizen, met aansluiting p het rileringssysteem. In ieder wning is een aansluitmgelijkheid vrzien vr een wasmachine. Drgkasten dienen verplichtend van het cndens type te zijn. In iedere unit zijn vlgende aansluitingen vrzien:! Tilet: Kud water aansluiting vr hangtilet met spelbak (regenwater) Kud water aansluiting vr handwasbakje! Badkamer:

21 16 Kud water aansluiting vr hangtilet bij units A.2.2., A.2.3., A.2.4. en B.2.1. Kud & warm water aansluiting vr dubbele lavab Kud & warm water aansluiting vr bad f duche! Duchekamer (enkel van tepassing vr unit B.2.1.): Kud & warm water aansluiting vr enkele lavab Kud & warm water aansluiting duche! Keuken: Kud water aansluiting vr vaatwasmachine Kud & warm water aansluiting vr gtsteen, inclusief vrziening vaatwas! Berging: Kud water aansluiting vr wasmaschine Testellen De sanitaire installatie zal uitgeverd wrden dr een gespecialiseerde firma. De testellen zijn vrij te kiezen bij leverancier Van Marcke vr een ttale handelswaarde van 4.000EUR (excl. BTW en plaatsing), met uitzndering van units A.0.4., A.2.2., A.2.3., A.2.4. en B Vr units A.2.2., A.2.3. en A.2.4. bedraagt de handelswaarde (excl. BTW en plaatsing) eur. Vr unit B.2.1. bedraagt dit eur. Er zal een gepersnaliseerde en gedetailleerde fferte wrden vergemaakt aan de kper vlgens individuele keuzes. De plaatsing van de basis testellen is vrzien in de verkpprijs. Inbuwkranen en betegelde inlpduches zijn echter niet vrzien. Inlpduches zijn niet mgelijk vr units A.2.1. en A.2.5. Sanitaire testellen wrden niet vrzien in unit A.0.4. die casc wrdt afgewerkt. In iedere wning zijn vlgende testellen vrzien: Unit met badkamer Inkm: WC hangend Handwasbakje Badkamer: 2 Lavab + Spiegel + meubel Bad WC hangend (enkel vr units A.2.2., A.2.3., en A.2.4.) Unit met badkamer en duchekamer (B.2.1.) Inkm: WC hangend Handwasbakje met kast Badkamer: 2 Lavab + Spiegel + Meubel Bad WC hangend Duchekamer: Duche

22 17 1 Lavab met spiegel 3.12 Elektrische installatie Algemeen De installatie vldet aan de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement p de Elektrische Installaties (AREI), aangevuld met de vrschriften van de strmverdeler. De installatie zal gekeurd wrden dr een fficieel erkend cntrlebureau. De ksten van de keuring zijn ten laste van de verkper. Op de installatie wrdt een garantie geleverd van 6 maanden vanaf de vrlpige plevering. In de kelder wrdt een centrale aansluiting van Eandis vrzien met een eigen aansluitkast. Per entiteit wrdt een apart plan uitgewerkt met de elektrische installatie (schakelaars, wandcntactdzen, etc..) Leidingen en tellers Alle leidingen zijn ingewerkt, behalve in de badkamer en keuken waar leidingen mgelijk in pbuw geplaatst wrden achter f nder meubels en testellen. Ok in de berging kunnen leidingen mgelijk in pbuw geplaatst wrden. Per wneenheid wrdt er een tweevudige individuele teller vrzien. Elke wneenheid is vrzien van een zekeringenkast met autmatische zekeringen en verliesstrmschakelaars, in de inkmhal f in de berging Elektrische installaties in de parkeergarages, binnenterreinen en bergingen De parkeergarage wrdt vrzien van een eigen aansluiting p het electriciteitsnet. De aansluiting dient vr de veding van de verlichting, de ventilatie, de tegangscntrle en de verige installaties in de parkeergaragevr de centrale ruimten zals de parking en de traphallen wrden aparte aansluitkasten vrzien Schakelaars en stpcntacten In basis wrden de elektrische punten vrzien zals beschreven en ingetekend p het verkpplan technieken. Schakelaars en stpcntacten zijn van het type Nik Standaard in witte kleur (f gelijkaardig). Eventuele wandlichtpunten zijn vrzien p een hgte van 1.90 m. Inkm en (eventueel bvenverdiepse) nachthal: 2 lichtpunten bediend dr 2 schakelaars 1 enkel stpcntact 1 drukknp deurbel aan de vrdeur WC: 1 lichtpunt enkele richting (bediend dr 1 schakelaar) Leefruimte (living en eetplaats): 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar (2 schakelaars vr unit B.2.1.) 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar (2 schakelaars vr unit B.2.1.) 3 dubbele stpcntacten 2 enkele stpcntacten 1 aansluitpunt vr distributie en RJ45/cat6 (internet f digitale tv) Keuken:

23 18 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar (2 lichtpunten bediend dr 2 schakelaars vr unit B.2.1.) 6 stpcntacten vr keukentestellen (ven, micrglf, vaatwas, dampkap, kelkast, extra) 2 dubbele stpcntacten p het aanrecht 1 aansluitpunt vr kkplaat Master slaapkamer: 1 aansluitpunt vr distributie (RJ45),internet f digitale tv 1 lichtpunt bediend dr 2 schakelaars 3 enkele stpcntacten 1 dubbel stpcntact Slaapkamer 2 en 3 en multifunctinele (bureau)ruimte (indien van tepassing): 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar 2 enkele stpcntacten 1 dubbele stpcntact Duche kamer (unit B.2.1.): 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar 2 enkele stpcntacten Badkamer: 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar bven spiegel/per lavab 1 dubbel stpcntact ter hgte van de lavab s Berging: (indien niet technische berging) 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar 2 enkele stpcntacten Dressing (bij master slaapkamer - indien van tepassing) 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar 1 enkel stpcntact Berging technieken: 1 lichtpunt bediend dr 1 schakelaar 1 enkel stpcntact nder schakelaar 1 dubbel stpcntact 1 stpcntact wasmachine 1 stpcntact drgkast 1 CV installatie 1 aansluiting ventilatie Terras 1 lichtpunt (armatuur te kiezen dr de architect) 1 schakelaar (binnen) vr bediening terrasverlichting De klantenbegeleider f elektricien kan in samenspraak met de klant het uitveringsplan elektriciteit aanpassen. Indien de klant verplaatsingen, meer stpcntacten, schakelaars, lichtpunten,... wenst, wrden deze verrekend. De aansluiting aan het telefnnet is niet inbegrepen. De aansluiting van radi/tv-distributie is niet vrzien. De ntwikkelaar vrziet enkel de bekabeling van één cax en één UTP-aansluiting. In de gemeenschappelijke delen wrden vlgende elektrische vrzieningen vrzien:

24 19 Buitenpst videfnie Bewegingsdetectie vr verlichting gemene delen en ndergrndse parking Verlichtingstestellen In de wneenheden zijn geen verlichtingstestellen f -armaturen vrzien. Op het terras wrdt 1 lichtarmatuur per wnentieit vrzien (schakelaar binnen). Type en kleur te bepalen dr de architect Liftinstallatie De lift installatie is rlsteltegankelijk. De lift bedient de bvengrndse verdiepingen en geeft eveneens tegang tt een deel van de ndergrndse verdieping. De liftki wrdt afgewerkt met gelakte afwerking van de wanden en een spiegel, vler met vlermat f tegels, telescpische deuren met gelakte afwerking, enz. De liften vlden aan de geldende Eurpese richtlijnen, incl. akestiek. Ndverlichting is vrzien cnfrm de wettelijke vrschriften Cmmunicatie Iedere wning wrdt vrzien van een videfn verbinding met de centrale tegang, waarmee dan een spreek- /luisterverbinding kan wrden gemaakt en de centrale deur kan wrden gepend Verwarming Algemeen De verwarming wrdt vrzien via een gaswandketel en radiatren. Vlerverwarming wrdt niet vrzien Leidingen en meters Alle leidingen wrden uitgeverd in versterkte VPE-ALU-VPE-buizen znder kppelingen nder de vler. cllectren wrden vrzien in de berging, tenzij anders vermeld p het verkpplan technieken. De Prestaties De installateur garandeert de vlgende temperaturen bij een buitentemperatuur van 8 C (cfr. EN12831): leefruimte en keuken: 20 C badkamer: 22 C slaapkamer(s), bureau, hbbyruimte: 16 C inkm-, nacht en traphal: 16 C Sturing Er wrdt in basis 1 prgrammeerbare kamerthermstaat vrzien met dag/nachtregime. (digitaal prgrammeerbaar) Klantenkeuzes Tegen meerprijs kunnen verschillende thermstaten vrzien wrden, en kan er vlerverwarming f ventilcnvectren in wandpbuw vrzien wrden in slaapkamers Ventilatie en verluchting De verluchting wrdt gerealiseerd dr een ventilatiesysteem type D, een balansventilatie met warmterecuperatie. In dit systeem wrdt de vuile binnenlucht afgezgen in de vchtige ruimtes (keuken, badkamer, berging en tilet) terwijl prpere buitenlucht de diverse wnruimtes kan binnenstrmen na eerst te

25 20 zijn vrverwarmd via een warmtewisselaar. De ventilatie-unit wrdt in de berging geplaatst (inclusief cndensafver en filter). Omwille van duurzaamheid streven we een hge luchtdichtheid na, hierdr is geen dampkap- f drgkastafver mgelijk. De installatie is manueel bedienbaar met een drie standen schakelaar. Het testel staat in de vrziene ruimte vr technieken en is tegankelijk en makkelijk te reinigen. Tijdens de werken wrden de buizen vrzien van een stp, m stf phping te vermijden Beveiliging De gebuwen zullen pgericht wrden vereenkmstig de wettelijke bepalingen en/f de gemeentelijke verrdeningen, in vege p datum der tekenning van de buwvergunning, m te vlden aan de eisen betreffende brandbeveiliging Brandmelders Er zijn autnme detectren p batterijen vrzien in de appartementen en een brandcentrale met detectren vr de algemene delen. In de geslten parkeergarage wrdt een autmatisch brandmeldingsinstallatie aangebracht Inrit parking De garage wrdt vrzien van een tegangscntrlesysteem met autmatisch bediende sectinaalprt. De wijze van aansturing dient nader te wrden bepaald. Een verkeerslichtinstallatie wrdt aangebracht (met g nderaan helling en aan de inrit) Haspels Haspels wrden indien vereist vrzien p de plaatsen aangeduid dr de brandweer Peder en/f CO2 blussers Blusapparaten wrden vrzien p de plaatsen aangeduid dr de brandweer Signalisatie Signalisatie wrdt vrzien p de plaatsen aangeduid dr de brandweer met nder meer aanduidingen niveau s in de liftsassen en traphallen. Aanduiding van de vluchtwegen en uitgangen, brandbestrijdingsmiddelen, huisnummers p geijkvlers, benaming cmplex, benaming gemeenschappelijke lkalen en nummering bergingen Rkkepel Bven de ndtrap wrdt een rkkepel vrzien vr rkevacuatie, die bediend kan wrden van p het gelijkvlers. Er wrden rkdetectrs vrzien in de traphallen Schilderwerken Privatieve delen Er zijn geen schilderwerken vrzien Gemeenschappelijke delen De wanden in de gemeenschappelijke trapzalen wrden afgewerkt vlgens materiaal en kleurkeuze van de architect. De deuren, deurkzijnen en liftdeuren wrden gelakt afgewerkt, zijde gemeenschappelijke hal. Kleur

26 21 dr de architect te bepalen. De schilderwerken van de gemeenschappelijke delen wrden uitgeverd nadat de grtste verhuiswerken hebben plaatsgevnden Oplevering Het geheel wrdt bezemschn pgeleverd Ondergrndse parkeerplaatsen, ndergrndse bergingen en cllectieve fietsenstalling De ndergrndse parkeerplaatsen zijn privatief en krijgen een nummering en aanduiding. De ndergrndse bergingen zijn privatief en wrden verlucht. Een cllectieve fietsenstalling wrdt ingericht p privaat dmein (gelijkvlers) waarbij alle bewners van de appartementen hier hun fietsen veilig kunnen stallen.fietshaken f dergelijke wrden vrzien Berging, Terras en Tuinaanleg Tuinaanleg De tuinen van de grndgebnden units wrden afgewerkt met een vlakke laag teelaarde. Gras en/f aanplantingen zijn niet vrzien. De tuin zal egaal, steen- en puinvrij wrden pgeleverd. Tuinen langs de publieke grenzne wrden afgewerkt met heesters en hagen p dmein, in mede eigendm. Langs de zijde van de publieke fietsenstalling en gemeenschappelijke buitenznes (tegang, fietsenstalling) zal een draadafsluiting aangelegd wrden Terras Terrasverharding p het gelijkvlers (inpandig - aangeduid p cmmerciële plannen) en p de verdiepingen wrden vrzien in de verkpprijs YAW Deze ruimte, gelegen p lt 27, is afgewerkt als vlgt: Binnenmuren: ruw, niet-gepleisterd Plafnd: ruw, niet-gepleisterd 6 stpcntacten 1 keukentablet met 1 uitgietbak 1 wc 2 lichtpunten Standaard tegelvler Basis ventilatie en verwarming Tegang gebeurt via de sleutel van de wnentiteit. Gedurende de eerste 2 jaar zal er (ccasineel) een persn aanwezig zijn in dit lkaal die buurtinitiatieven mee zal helpen cördineren. Na deze peride beslist de VME f hiermee drgegaan wrdt. Hiervr wrden vlgende testellen mee aangeleverd (bij vrlpige plevering): 1 barbecue-testel 1 ladder 1 grasmaaier 1 tuinslang 1 hgedrukreiniger 1 brmachine 1 sneischaar

27 22 De alhier beschreven afwerking heeft vrrang p al de aanduidingen p de plannen die slechte indicatief zijn. Zijn niet inbegrepen in de verkpprijs: BTW, registratie- en ntarisksten; De definitieve aansluitingen van water, gas indien van tepassing -, elektriciteit, telefn, kabel tv en cördinatie fee Dit dcument wrdt in drie exemplaren pgemaakt en ndertekend dr de kper en de verkper. Elke partij verklaart een ndertekend exemplaar ntvangen te hebben. De kper verklaart hierbij dat hij grndig kennis heeft genmen van hetgeen in dit verkpslastenbek vermeld is. De kper en de verkpe verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenbek vermeld. Deze vrwaarden maken nlsmakelijk deel uit van de verkpsvereenkmst. Opgemaakt te Gentbrugge, Re-Vive NV

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

Woningen Verkoopslastenboek

Woningen Verkoopslastenboek Versie 07 april 2014 Woningen Verkoopslastenboek Woningen Verkoopslastenboek 1 Ontwikkelaar : DENDER DEVELOPMENT cvba en DENDER LAND cvba Maatschappelijke zetel: Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groeten, Miguel Van Hoof. Algemeen lastenboek Het Landgoed

Voorwoord. Met vriendelijke groeten, Miguel Van Hoof. Algemeen lastenboek Het Landgoed Voorwoord Beste klant, Ieder succesvol bouwproject begint bij streven naar perfectie en heldere communicatie. Daar zijn we bij Het Landgoed Development van overtuigd. Als ervaren bouwbedrijf willen we

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

Hoe bouw ik een duurzame woning?

Hoe bouw ik een duurzame woning? He buw ik een duurzame wning? Inleiding Met buwen en verbuwen zijn heel wat ksten gemeid. Ok vr het milieu. Een wning neemt ruimte in, verbruikt heel wat grndstffen, heeft energie en water ndig, enzvrts.

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

PROJECT Residentie Elisabeth

PROJECT Residentie Elisabeth COMMERCIEEL LASTENBOEK PROJECT Residentie Elisabeth Heilige-Geeststraat 188 3000 Leuven KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: E-mail: Appartement nr: Parking nr: Berging nr: 1 GRONDEIGENAAR: NV VIVINVEST Brusselsesteenweg

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

Woonresidentie. Residentie Servaas. Diepenbeek LASTENBOEK. In Harmony with the future

Woonresidentie. Residentie Servaas. Diepenbeek LASTENBOEK. In Harmony with the future Woonresidentie Residentie Servaas gebouw A Diepenbeek LASTENBOEK In Harmony with the future INHOUDSOPGAVE SITUERING 5 ALGEMEEN 5 HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING DER WERKEN 6 1.1 Inplanting 6 1.2 Het afsluiten

Nadere informatie

Residentie Koningin Astrid

Residentie Koningin Astrid Residentie Koningin Astrid Cvba Vobis Aalbeeksesteenweg 15 8 B-8500 Kortrijk T 056/25 25 25 www.vobis.be Residentie Koningin Astrid 2 appartementen met 1 slaapkamer & terras 2 dakappartementen met riant

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom

KATTENDIJKDOK ANTWERPEN OOSTKAAI 22. by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom KATTENDIJKDOK ANTWERPEN by Cores Development - Urban Landscapers since 2006 & Builprom Welkom op het Eilandje van de toekomst. 18 UNITS : Units van 149m² tot 439m², fl exibel samenvoegbaar Afwerking à

Nadere informatie

Kopers-informatiemap

Kopers-informatiemap Kpers-infrmatiemap I OOSTERBAKEN HOOGVLIET BAM Wningbuw Breda NOV/DEC.2007 P:\Kpersbegeleiding\Osterbaken\Kpersinfrmatiemap.dc Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda lnhudspgave Welkm in uw nieuwe wning!...2

Nadere informatie

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK

2.6.4/ 01501-09/Arthème/an ARTHÈME RESIDENTIE. Appartementen te Zaventem LASTENBOEK LASTENBOEK 2.6.4/ 01501-09/Arthème/an RESIDENTIE ARTHÈME Appartementen te Zaventem 1 Inhoud 1 WERKEN MEE AAN DIT PROJECT 2 GESLOTEN RUWBOUW 3 AFWERKING privatieve ruimten 4 AFWERKING gemeenschappelijke delen 5 ALGEMENE

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT BR Commercieel lastenboek Appartementen Zomerlinde, Diksmuidestraat 76-78 Lijsterbes, Dokter Nand Peetersstraat 16-18 Vogelkers, Guldensporenlei 33-37 PARTNERS: Bouwheer Hecta bvba of een aan haar gelieerde

Nadere informatie