Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen"

Transcriptie

1 In te vullen dr de ambtenaar Dssiernummer:.. Aanvraagdatum:. Aanvraagfrmulier subsidie Duurzaam Wnen Naam en vrnaam:... Straat en nr.:.. Pstcde:.. Gemeente:.. Uitveringsadres (indien verschillend van bvenstaand adres):.. Telefn: Bankrekeningnummer IBAN: BE Eigenaar-bewner Eigenaar-verhuurder Huurder Investeringen Energiezuinig (ver)buwen Administratie GAOZ Energieaudit dr erkend auditeur type B (V) (lijst van energiedeskundigen type B: - kpie van de energieaudit E-peil (N) E-peil 25% lager dan pgelegd dr buwvergunning E-peil < f = 30 8 ptn 100,00 35 ptn 45 ptn - kpie van het EPC-certificaat Plaatsing van PV-panelen (N/V) nieuwbuw verbuwing 3 ptn - ft s van de installatie p het dak - kpie keuringsattest van de installatie 1

2 Plaatsing van een znnebiler (V) 8 ptn - ft s van de installatie p het dak - kpie bevestiging subsidie Infrax Warmtepmp vr wningverwarming (V) 8 ptn - kpie bevestiging subsidie Infrax Ventilatie met warmterecuperatie (V) 8 ptn - kpie facturen met vermelding van merk, type, debiet en rendement van de installatie - attest van de aannemer mbt uitvering dr de aannemer - kpie van de studie mbt de debietbepaling van de installatie Hgrendementsbeglazing (V) U = 1,1 W/m2K U = 0,8 W/m2K 10 ptn 300,00 14 ptn 375,00 - kpie bevestiging subsidie Infrax Cndensatieketel (aardgas/stklie) (V) 6 ptn 200,00 - kpie van de factuur - attest aannemer mbt uitvering dr de aannemer Plaatsing van dakislatie (V) 8 ptn 250,00 - kpie bevestiging subsidie Infrax Vler- kelderislatie (V) 10 ptn - kpie bevestiging subsidie Infrax Buitenmuurislatie (V) 14 ptn - kpie bevestiging subsidie Infrax Waterbesparende maatregelen Installatie van een regenwaterput (V) 6 ptn - kpie bevestiging subsidie Infrax (vr inwners Genk, Opglabbeek en Zutendaal) - kpie bewijs gedkeuring gemeentelijke premie (vr inwners As) 2

3 Installatie van infiltratievrziening (N/V) nieuwbuw verbuwing 6 ptn 6 ptn - kpie bevestiging subsidie Infrax (vr inwners Genk, Opglabbeek en Zutendaal) - kpie bewijs gedkeuring gemeentelijke premie (vr inwners As) Natuur en gren Aanleg van een grendak (N/V) nieuwbuw verbuwing 7 ptn 7 ptn - kpie bevestiging subsidie Infrax (vr inwners Genk, Opglabbeek en Zutendaal) - kpie factuur, technische infrmatie grendak, ft en plan met aanduiding van grendak (vr inwners As) Meegreiwnen, zrgwning en advies wningaanpassing Meegreiwnen eiwnen (N/V nieuwbuw verbuwing 45 ptn 45 ptn - kpie attest Tegankelijkheidsbureau - kpie factuur en betalingsbewijs attest - kpie buwvergunning/meldingsbewijs Realisatie van een zrgwning (N/V) nieuwbuw verbuwing 45 ptn 45 ptn - kpie buwvergunning/meldingsbewijs - bewijs van bewning zrgbehevende Advies wningaanpassing Tegankelijkheidsbureau bij verbuwing (V) 3 ptn 100,00 - kpie advies wningaanpassing Tegankelijkheidsbureau - kpie factuur en betalingsbewijs Tegankelijkheidsbureau Datum.. Handtekening.. Waar aanvraagfrmulier a anvraagfrmulier indienen Lkaal Wnbeleid GAOZ, Stadsplein 1, 3600 Genk, Tijdens de zitdagen: Gemeente As, Ambachtslaan 17, tel.: , dinsdag van 14 tt 18 uur. Gemeente Opglabbeek, Kapelstraat 1, tel.: , maandag van 15 tt 19 uur. Gemeente Zutendaal, Osterznneplein 1, tel.: , wensdag van 14 tt 18 uur. 3

4 SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM WONEN ikv het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lkaal Wnbeleid GAOZ Hfdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1 Binnen de kredieten van de gedgekeurde begrting kent het cllege van burgemeester en schepenen en gemeenteraad van Genk/As/Opglebbeek/Zutendaal (in uitvering van de samenwerkingsverkmst Lkaal Wnbeleid GAOZ) een subsidie te in het kader van duurzame investeringen. De subsidie wrdt tegekend aan de particuliere eigenaarbewner, particuliere eigenaar-verhuurder f aan de gedmicilieerde huurder van het gebuw. Ze betreft luter wnentiteiten p het grndgebied van Genk / As / Opglabbeek / Zutendaal. Iedere gemeente zal binnen haar eigen kredieten subsidies tekennen vr de wnentiteiten gelegen p haar eigen grndgebied. De aanvraag vr subsidie met kaderen in één van de in artikel 4 mschreven tepassingen en met vlgens de vrgeschreven prcedure bij de administratie van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lkaal Wnbeleid GAOZ wrden ingediend. Het del van deze subsidie is het stimuleren van duurzaam wnen in een breed kader. Artikel 2 1 Het tepassingsgebied mvat: alle vergunde en met de stedenbuwkundige regelgeving vereenkmende wneenheden p het grndgebied van Genk / As / Opglabbeek / Zutendaal met als hfdfunctie wnen; 2 Definities Bestaande wning f appartement: elke wnentiteit waarvan de eerste ingebruikname dateert van minstens 6 jaar vr het jaar van de duurzame investering. Uitzndering hierp vrmt de premie vr een regenwaterput met hergebruik, hiervr geldt als datum van eerste ingebruikname ten laatste 31 januari Nieuwbuwwning f appartement: Elke wnentiteit waarvan de eerste ingebruikname dateert vanaf 1 februari 2005 (premie regenwaterput) f minder dan 6 jaar geleden is (andere premies) p het mment van de duurzame investering. Zrgwning: Een wnvrm waarbij vldaan is als men vldet aan de mschrijving in de Cdex Ruimtelijke Ordening: a) in een bestaande/nieuwe wning wrdt één ndergeschikte wneenheid gecreëerd, b) de ndergeschikte wneenheid vrmt één fysiek geheel met de hfdwneenheid, c) de ndergeschikte wneenheid, daarnder niet begrepen de met de hfdwneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hgste één derde uit van het buwvlume van de vlledige wning, d) de creatie van de ndergeschikte wneenheid gebeurt met het g p het huisvesten van: 1) hetzij ten hgste twee uderen in de zin van de gecördineerde decreten van 18 december 1991 inzake vrzieningen vr uderen, 2) hetzij ten hgste twee hulpbehevende persnen, zijnde persnen met een handicap, persnen die in aanmerking kmen vr een tenlasteneming dr de Vlaamse zrgverzekering, alsmede persnen met een nd aan ndersteuning m zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 4

5 e) de eigendm, f ten minste de blte eigendm, p de hfd- en de ndergeschikte wneenheid berust bij dezelfde titularis f titularissen. f) bewijs van verwantschap f nderlinge vereenkmst met een derde wat betreft de zrgfunctie. Hfdstuk 2 INVESTERINGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR TUSSENKOMST Artikel 3 1 De subsidie vr duurzame investeringen is enkel van tepassing vr de investeringen binnen het in artikel 2 beschreven gebied. 2 De werken gebeuren vlgens de in dit reglement pgenmen vrschriften. Indien dat niet het geval zu blijken, kan het cllege van burgemeester en schepenen beslissen af te zien van de uitkering van de subsidie. Artikel 4 1 In aanmerking kmende investeringen: Deel 1: Energiezuinig (ver)buwen 1.1 Opmaken van een energieaudit dr een erkend auditeur (bestaande wning f appartement) De energieaudit wrdt uitgeverd dr een energiedeskundige type B vlgens de energieadviesprcedure (EAP). De erelnksten van de energiedeskundige type A m.b.t. het verplicht pmaken van het energieprestatiecertificaat kmen niet in aanmerking. aanvragers dienen als bewijs een kpie van de energieaudit vr te leggen. 1.2 Realisatie van een nieuwbuw met een laag energieverbruik 1.2.1: Wneenheden waarvan het berekend energiepeil minimaal 25% lager ligt dan pgelegd is dr de buwvergunning. aanvragers dienen als bewijs een kpie van het EPC-certificaat vr te leggen. Dit certificaat met pgesteld zijn na de vltiing van de werken. Cumuleerbaarheid: Deze premie is binnen het puntenstelsel niet cumuleerbaar met 1.3 t.e.m Realisatie van een nieuwbuw met een berekend energiepeil lager f gelijk aan E-30. aanvragers dienen als bewijs een kpie van het EPC-certificaat vr te leggen. Dit certificaat met pgesteld zijn na de vltiing van de werken. Cumuleerbaarheid: Het berekend energieverbruik is binnen het puntenstelsel niet cumuleerbaar met 1.3 t.e.m Plaatsing van PV-panelen (bestaande wning f appartement) Enkel vr de aanmaak van strm, die verbruikt wrdt in het betreffende gebuw. Plaatsing dient te gebeuren dr een aannemer. Ft s van de installatie p het dak; Kpie van het keuringsattest van de installatie. 1.4 Plaatsing van een znnebiler (bestaande wning f appartement) 5

6 Enkel vr de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in cmbinatie met verwarming van de wning. Plaatsing dient te gebeuren dr een aannemer. Ft s van de installatie p het dak; Kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd. 1.5 Installatie van een warmtepmp (bestaande wning f appartement) De warmtepmp dient vr verwarming van de vlledige wning. De warmtepmp kan niet gebruikt wrden vr actieve keling. Plaatsing dient te gebeuren dr een aannemer. Kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd. 1.6 Installatie van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie (bestaande wning f appartement) Het ventilatiesysteem met gebruikt wrden vr de vlledige wning. Plaatsing dient te gebeuren dr een aannemer. Ventilatiesystemen in wngebuwen meten vlden aan de nrm NBN D Het debiet met wrden bepaald dr een studie vereenkmstig deze nrm. Een kpie van deze studie met meegeleverd wrden. Het systeemrendement (thermisch) met minimum 75 % zijn, berekend vlgens de nrm EN-308. Kpie van de facturen met vermelding van het merk, type, debiet en rendement van de installatie. Attest van de aannemer. Een kpie van de studie mbt de debietbepaling van de installatie. 1.7 Hgrendementsbeglazing (bestaande wning f appartement) Uitsluitend ter vervanging van enkele beglazing. U-waarde van het glas: 1,1W/m2K f 0,8W/m2K Plaatsing dient te gebeuren dr een aannemer. kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd. 1.8 Plaatsing van een cndensatieketel (bestaande wning f appartement) Geldig vr zwel aardgas als stklie Plaatsing dient te gebeuren dr een aannemer. Kpie van de factuur Attest aannemer 1.9 Dakislatie (bestaande wning f appartement) 6

7 De minimale Rd-waarde bedraagt 3,5m2KW. Kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd Vlerislatie en/f kelderislatie (bestaande wning f appartement) De minimale Rd-waarde bedraagt 1,2m2K/W Kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd Buitenmuurislatie (bestaande wning f appartement) Alleen geldig vr islatie buitenkant muur (geen spuwmuurislatie) Kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd. Deel 2: Waterbesparende maatregelen 2.1 Installatie van een regenwaterput met hergebruik (bestaande wning f appartement) Deze premie is slechts geldig vr een installatie bij wningen waarvan de buwvergunning werd afgeleverd vr 1 februari 2005; Het hergebruik van het regenwater gebeurt tenminste vr één tilet, wasmachine, een buitenkraan kmt niet in aanmerking als het gaat m het enige aftappunt; De minimale tankinhud bedraagt 3000 liter; Er mag geen directe verbinding gecreëerd wrden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangeslten p de hemelwaterput. Hierte dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te wrden dr middel van een bijvulsysteem met nderbreking vereenkmstig de cde van gede praktijk, fwel dient een afznderlijk leidingencircuit vrzien te wrden vr hemelwater en drinkwater. De verlp van de hemelwaterput wrdt aangeslten p (vrkeur van 1 > 5): 1. eigen infiltratievrziening, 2. penbare infiltratievrziening, 3. kunstmatige afverweg vr hemelwater, 4. ppervlaktewater, 5. gemengd rileringsstelsel (mag enkel indien de 4 vrgaande niet mgelijk zijn). In te dienen dcumenten vr inwners van Genk, Opglabbeek en Zutendaal: Kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd. In te dienen dcumenten vr inwners van As: Kpie van bewijs van gedkeuring gemeentelijke premie. 2.2 Installatie van een infiltratievrziening (bestaande wning + nieuwbuw) buffering, als alternatief vr het hergebruik van hemelwater, meten vlden aan de vlgende eisen: afverdebiet buffervlume 10 l/s/ha 100 m³/ha 7

8 360 l/h/100 m² 1000 l/100 m² 5 l/s/ha 150 m³/ha 180 l/h/100 m² 1500 l/100 m² 2 l/s/ha 200 m³/ha 72 l/h/100 m² 2000 l/100 m² 1 l/s/ha 275 m³/ha 36 l/h/100 m² 2750 l/100 m² Indien een infiltratievrziening met een hemelwaterput wrdt gecmbineerd, met slechts de helft van het bufferingsvlume wrden vrzien. Bij aansluiting van het dak dient er minimum 50% van de ttale hrizntale dakppervlakte aangeslten te wrden p de infiltratievrziening. Bij aansluiting van verharde ppervlakte dient men minimum 50m² van de verharde ppervlakte (excl. dakppervlakte) aan te sluiten p de infiltratievrziening. In te dienen dcumenten vr inwners van Genk, Opglabbeek en Zutendaal: kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd. In te dienen dcumenten vr inwners van As: Kpie van bewijs van gedkeuring gemeentelijke premie. Deel 3: Natuur en gren 3.1 Plaatsing van een grendak Onder grendak wrdt in dit reglement verstaan: daksystemen waarbij minstens een wrtelvaste laag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn ver de vlledig aangelegde ppervlakte. Alle systemen kmen hiervr in aanmerking. De minimale ppervlakte van het grendak bedraagt 6m2. In te dienen dcumenten vr inwners van Genk, Opglabbeek en Zutendaal: Kpie van bevestiging dat Infrax de betreffende gelijkaardige premie k heeft gedgekeurd. In te dienen dcumenten vr inwners van As: Kpie van de factuur, technische infrmatie van het grendak, plan met aanduiding van grendak en ft van grendak. Deel 4: Meegreiwnen, prichten van een zrgwning en advies wningaanpassing dr Tegankelijkheidsbureau. 4.1 meegreiwnen (nieuwbuw f verbuwing) Omschrijving: het buwen van f verbuwen tt een flexibele wning die in een latere fase znder structurele verbuwingswerken kan aangepast wrden aan de nden en beheften van de bewners p dat genblik. In te dienen dcumenten bij aanvraag stedenbuwkundige vergunning/melding: aanvragers dienen als bewijs een kpie van het ATTEST vr te leggen afgeleverd dr het Tegankelijkheidsbureau vzw, waaruit blijkt dat de wning een meegreiwning is. Een kpie van het attest, de factuur en het betaalbewijs van de ksten vr dit attest dienen samen met het buwdssier ingediend te wrden bij diensten Ruimtelijke Ordening van Genk / As / Opglabbeek / Zutendaal. Het buwdssier bevat.a. buwplannen van de actuele testand én buwplannen van de tekmstige testand als meegreiwning. 8

9 In te dienen dcumenten bij subsidieaanvraag: aanvragers dienen als bewijs een kpie van het ATTEST vr te leggen afgeleverd dr het Tegankelijkheidsbureau vzw, waaruit blijkt dat de wning een meegreiwning is. Een kpie van het attest, de factuur en het betaalbewijs van de ksten vr dit attest dienen samen met een kpie van de buwvergunning/meldingsbewijs ingediend te wrden bij de subsidieaanvraag. Het Tegankelijkheidsbureau rekent de aanvrager 250,00 incl. btw aan vr het pmaken van een attest meegreiwning, peisbaar als vlgt: 125,00 na het intakegesprek en 125,00 na het afleveren van het attest. Prcedure: De aanvrager cntacteert het Tegankelijkheidsbureau in de vrntwerpfase. Er vindt een intake-gesprek plaats waarbij de aanvrager de ndige infrmatie en richtlijnen ntvangt. Vervlgens kppelt de aanvrager deze inf terug aan zijn/haar ntwerper en wrdt het vrntwerp aangepast. Hierna vindt een check-up plaats van het plan van de meegreiwning en levert het TB een attest af p basis van de definitieve buwaanvraagplannen, waarna de aanvrager zijn aanvraag indient. Betelaging: Na gedkeuring van de ingediende dcumenten dr het schepencllege en gemeenteraad. Aanvragers dienen het vrziene subsidie-aanvraagfrmulier samen met een kpie Attest TB én kpie van de buwvergunning/meldingsbewijs in te dienen. Wanneer de aanvrager ervr kiest m niet het vlledige traject met het TB te vlgen, kan hij/zij enkel betelaagd wrden wanneer een kpie van het ATTEST TB samen met een kpie van de buwvergunning/meldingsbewijs kan vrgelegd wrden. In dat geval rekent het TB enkel de ksten vr een check-up aan, zijnde 125,00 vr het afleveren van het attest. Cumuleerbaarheid: Meegreiwnen is binnen het puntenstelsel niet cumuleerbaar met Oprichten van een zrgwning (nieuwbuw f verbuwing) aanvragers dienen het vrziene subsidie-aanvraagfrmulier samen met het meldingsdssier/buwdssier in te dienen. Betelaging: na inschrijving van bewning dr de zrgbehevende in de zrgwning en na gedkeuring van de ingediende dcumenten dr het schepencllege en gemeenteraad. Cumuleerbaarheid: De prichting van een zrgwning is binnen het puntenstelsel niet cumuleerbaar met Advies wningaanpassing TOEGANKELIJKHEIDSBUREAU (verbuwing) Omschrijving: Men kan een advies wningaanpassing aanvragen bij het het Tegankelijkheidsbureau vzw. Het Tegankelijkheidsbureau rekent hier een kst van 87,00 incl. BTW en excl. verplaatsingsksten vr aan. Het advies dr het Tegankelijkheidsbureau betreft een persnlijk advies p maat van de nden van de aanvrager. Het gaat hier m grtere aanpassingswerken. aanvragers dienen het vrziene subsidie-aanvraagfrmulier samen met een kpie van het advies wningaanpassing + factuur en betaalbewijs afgeleverd dr het Tegankelijkheidsbureau in te dienen. Betelaging: na gedkeuring van de ingediende dcumenten dr het schepencllege en gemeenteraad. Cumuleerbaarheid: Aanvraag advies wningaanpassing is binnen het puntenstelsel cumuleerbaar met 4.1 f 4.2 Hfdstuk 3 TOEKENNINGSVOORWAARDEN 9

10 Algemene vrwaarden Artikel 5 1 Per wnentiteit kan per (nder)deel slechts één keer een premie aangevraagd wrden. De aanvraag kan wel meerdere nderdelen/investeringen mvatten. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van de daarte vrziene aanvraagfrmulieren. 2 De aanvraag kan ingediend wrden dr de particuliere eigenaar-bewner, de particuliere eigenaar-verhuurder f dr de particuliere gedmicilieerde huurder van het gebuw. In het geval dat de subsidie wrdt aangevraagd dr de particuliere gedmicilieerde huurder dient de aanvraag mede ndertekend te wrden dr de eigenaar. 3 De aanvraag vr de subsidie wrdt, met uitzndering van de investeringen nder deel 4, na het beëindigen van de werken ingediend bij de administratie van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lkaal Wnbeleid GAOZ. Indien vr de uitgeverde werken een stedenbuwkundige vergunning vereist is wrdt deze vrafgaand aan de subsidieaanvraag aangevraagd. Infrmatie mtrent de regelgeving bij stedenbuwkundige vergunningen is verkrijgbaar bij respectievelijk de dienst Ruimtelijke Ordening van Genk/ As / Opglabbeek / Zutendaal. Vr de investeringen nder deel 4, namelijk 4.1 meegreiwnen, is het aangewezen dat de aanvrager reeds in vrntwerpfase cntact p neemt met het Tegankelijkheidsbureau. 4 Vr alle investeringen geldt dat de installatie 10 jaar na de tekenning van de premie in gede staat bewaard met blijven en binnen die 10 jaar niet verwijderd mag wrden. Hfdstuk 4: SUBSIDIEREGELING Artikel 6 1 Het bedrag van de subsidie wrdt als vlgt bepaald: Elke investering vertegenwrdigt een aantal punten. De punten en subsidiebedragen wrden aangegeven in nderstaande tabel. Om in aanmerking te kmen vr uitbetaling van een premie met de aanvrager minstens 16 punten behalen. Een uitzndering p het vrgaande vrmen de investeringen nder 1.1, 1,7, 1.8, 1.9 en 4.3. Hiervr kan de aanvrager meteen een uitbetaling van het vereenkmende subsidiebedrag vragen. In geval dat de aanvrager vr 1.1, 1.7, 1.8, 1.9 en/f 4.3 de nmiddellijke uitbetaling van de premie vraagt, kan hij/zij geen punten krijgen vr deze investering(en). Aard van de investering type punten Subsidie bedrag Deel 1: Energiezuinig buwen 1.1 Energiescan dr erkend auditeur V 8 100, E-peil E-peil 25% lager dan pgelegd dr buwvergunning N 35 / E-peil < f = 30 N 45 / 1.3 Plaatsing van PV-panelen N/V 3 / 1.4 Plaatsing van een znnebiler V 8 / 1.5 Warmtepmp vr wningverwarming V 8 / 1.6 Ventilatie met warmterecuperatie V 8 / 1.7 Hgrendementsbeglazing U = 1,1 W/m2K V ,00 U = 0,8 W/m2K V ,00 10

11 1.8 Cndensatieketel (aardgas/stklie) V 6 200, Plaatsing van dakislatie V 8 250, Vler- kelderislatie V 10 / 1.11 Buitenmuurislatie V 14 / Deel 2: Waterbesparende maatregelen 2.1 Installatie van een regenwaterput V 6 / 2.2 Plaatsing van een infiltratievrziening N/V 6 / Deel 3: Natuur en gren 3.1 Aanleg van een grendak N/V 7 / Deel 4: meegreiwnen, zrgwning en advies wningaanpassing 4.1 meegreiwnen N/V 45 / 4.2 prichten van een zrgwning N/V 45 / 4.3 advies wningaanpassing dr tegankelijkheidsbureau V 3 100,00 Behaalde punten wning appartement 16 f 17 ptn 18 ptn tt 23 ptn 800,00 850,00 375,00 400,00 24 ptn tt 30 ptn 900,00 425,00 31 ptn tt 37 ptn 1.000,00 475,00 38 ptn tt 45 ptn 1.150,00 550,00 46 ptn tt 53 ptn 1.350,00 650,00 54 ptn tt 61 ptn 2.400, ,00 62 ptn tt 69 ptn 2.500, ,00 70 ptn tt 77 ptn 2.600, ,00 78 ptn tt 87 ptn 2.700, ,00 88 ptn f meer 3.100, ,00 Artikel 7 1 Het cllege van burgemeester en schepenen van Genk/As/Opglabbeek/Zutendaal beslist p advies van de administratie van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lkaal Wnbeleid GAOZ en det uitspraak vereenkmstig de nagestreefde delstellingen, het stimuleren van duurzaam buwen en verbuwen. 2 Na gedkeuring van de aanvraag dr het cllege van burgemeester en schepenen en gemeenteraad van Genk/As/Opglabbeek/Zutendaal wrdt de tegekende subsidie gestrt p het rekeningnummer van de aanvrager. Hfdstuk 5: CONTROLEMAATREGELEN Artikel 8 1 De bevegde stedelijke diensten kunnen de aanvrager(s) verzeken ntbrekende dcumenten te bezrgen en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig achten vr de studie van het dssier. Wanneer p een schriftelijke vraag geen passend antwrd wrdt gegeven, wrdt geacht dat de aanvrager afziet van zijn/haar aanvraag tt subsidiëring. In functie van de studie van het dssier vr de gedkeuring van de aanvraag, ter cntrle van de investering en ter cntrle van de werken na vltiing, kan dr een daarte aangeduid gemeentelijk ambtenaar f elke andere dr het cllege van burgemeester en schepenen aangeduide persn een inspectie ter plaatse uitgeverd wrden. 11

12 Artikel 9 1 De teruggave van de subsidie, verhgd met gerechtelijke intrest, zal gevrderd wrden van degene die een valse verklaring heeft afgelegd met het g p het verkrijgen van de subsidie. Eveneens kan het cllege van burgemeester en schepenen en gemeenteraad van Genk/As/Opglabbeek/Zutendaal afzien van het uitkeren van de subsidie wanneer de cntrle ter plaatse verhinderd wrdt f wanneer de aanvrager de in het cntract vrziene clausules niet naleeft. Hfdstuk 6: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 10 1 Dit subsidiereglement treedt in werking p 1 januari Ze geldt vr alle investeringen waarvan aantnbaar is dat ze gebeurden vanaf f na die datum. Vr Genk: Uitzndering vrmt hierbij de investering vr PV-panelen. Hiervr geldt de datum van inwerkingtreding van dit reglement vr investeringen vanaf 1 september Vr As: Vanaf 01 januari 2012 vervallen de gemeentelijke subsidiereglementen islatie, captatie znnewarmte (znnebiler), warmtepmp en grendaken. Aanvragen ingediend tt en met 31 december 2011 wrden behandeld vlgens de ude reglementen. Deze aanvragen alsmede de bij deze aanvragen hrende bijlagen kunnen bij de gemeente As ingediend wrden tt 30 september 2012 p vrwaarde dat de bijhrende factuur dateert van vr 1 januari Het gemeentelijke subsidiereglement vr hemelwaterinfiltratie en infiltratievrzieningen blijft behuden en is cumulatief met de investeringen nder deel 2 van dit subsidiereglement. 2 De geleverde inspanningen in kader van duurzaam wnen kmen in aanmerking vr het puntensysteem p vrwaarde dat de vrgelegde facturen/attesten/gedkeuringen uitgeschreven zijn vanaf 1 januari 2012 en niet uder zijn dan 3 jaar, p het mment van de aanvraag vr subsidie. Vr Genk: Uitzndering vrmt hierbij de investering vr PV-panelen. Hiervr geldt de datum van inwerkingtreding van dit reglement vr investeringen vanaf 1 september Artikel 11 1 Indien de gedkeuring van de subsidieaanvraag ten dele afhangt van andere instanties f hgere verheden wiens vrwaarden gewijzigd kunnen zijn/wrden dan zal het intergemeentelijk reglement in de mate van het mgelijke aangepast wrden. Artikel 12 1 Het cllege van burgemeester en schepenen van Genk/As/Opglabbeek/Zutendaal wrdt gelast met de uitvering van dit reglement. 12

contactpersoon dossier ons kenmerk telefoonnummer Jan Vanhove 879 089/81.01.01 Diensthoofd Ruimte

contactpersoon dossier ons kenmerk telefoonnummer Jan Vanhove 879 089/81.01.01 Diensthoofd Ruimte Uittreksel uit de ntulen van de gemeenteraad penbare zitting van 21 nvember 2011 aanwezig : Benny Spreeuwers, burgemeester-vrzitter; Ilse Wevers, Peter Schreurs, Tnnie Claessens en Frans Heijlen, schepenen;

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 AANWEZIG:

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 AANWEZIG: GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Drpsstraat 1 bus 1, 3665 AS 089 65 12 70 fax 089 65 12 71 e-mail: gemeente@as.be prvincie Limburg arrndissement Hasselt UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE...

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE... DUURZAAM RENOVEREN Vr inlichtingen kan u steeds terecht in de Wnwinkel, Welzijnshuis, Abingdnstraat 99, 9100 Sint-Niklaas tijdens de peningsuren f telefnisch p 03 778 32 42. AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012

Overzicht dakisolatiepremies 2011 en 2012 Overzicht dakislatiepremies 2011 en 2012 Samengesteld dr Etienne Rubens, KOMOSIE Rel Vermeiren, VEA Update p 23 augustus 2011 In Vlaanderen kunt u via vier kanalen premies en vrdelen krijgen als u energiebesparende

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Gemeente Boom Subsidiereglement Hernieuwbare Energie en Rationeel Energie Gebruik

Gemeente Boom Subsidiereglement Hernieuwbare Energie en Rationeel Energie Gebruik Gemeente Bm Subsidiereglement Hernieuwbare Energie en Ratineel Energie Gebruik Artikel 1: Definities Gebuw: elk buwwerk, dat een vr mensen tegankelijke, verdekte, geheel f gedeeltelijk met wanden f drgaande

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAME INVESTERINGEN. Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED

SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAME INVESTERINGEN. Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAME INVESTERINGEN Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1 Binnen de kredieten van de goedgekeurde begroting kent het college van burgemeester en schepenen een subsidie toe in het

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK

ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK ENERGIEPREMIE B5 GROENDAK Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008 9910 KNESSELARE PAGINA 1 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2008 AANWEZIG F. De Neve, vrzitter, F. Tanghe, burgemeester E. De Blaere, L. Creman, H. Trensn, F. Speeckaert, J. Van den Kerchve, schepenen R. Van Lierde,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

vestigingsvergunning voor een nachtwinkel Aanvraagfrmulier vestigingsvergunning vr een nachtwinkel 1. Algemene infrmatie - De vestigingsvergunning is verplicht vr alle nachtwinkels gelegen p het grndgebied van de stad Sint-Truiden. - Nachtwinkels

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015! Nieuwe Vlaamse renvatiepremie vanaf 1 nvember 2015! Hebt u plannen m uw wning te renveren? Dan kunt u misschien rekenen p de steun van de vernieuwde Vlaamse renvatiepremie. Vanaf 1 nvember 2015 kunt u

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR

REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR REGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN, EIGENDOM VAN HET GEMEENTEBESTUUR Artikel 1 - Bekendmaking aan de bevlking Aan de bevlking wrdt via publicatie in nder meer de Lummenaar en via de gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED

Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED SUBSIDIEREGLEMENT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN ihkv het intergemeentelijk samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ voor de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2016 Hoofdstuk 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

200.000 (ongeacht het aantal betroffen gebouwen)

200.000 (ongeacht het aantal betroffen gebouwen) ENERGIEPREMIE E1 WARMTENETWERK Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 8 nvember 2012 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Opgelet : de betaling van de verschillende premies gebeurt onafhankelijk van de betaling van de bonus.

Opgelet : de betaling van de verschillende premies gebeurt onafhankelijk van de betaling van de bonus. ENERGIEPREMIE C1 BONUS VOLLEDIGE RENOVATIE VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7 Deelsubsidieverrdening stimuleringsregeling afkppelen hemelwater private terreinen Mk en Middelaar 201 7 De gemeenteraad van de gemeente Mk en Middelaar, Overwegende dat het van belang is te stimuleren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Vergunning exploiteren van een taxidienst

Vergunning exploiteren van een taxidienst Inf Vergunning expliteren van een taxidienst Neem vr bijkmende inf cntact p met de dienst lkale ecnmie: ecnmie@rijkevrsel.be - 03 340 00 30 (*) verplicht in te vullen Dit frmulier gebruik je m: een vergunning

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functineel Gebruik Erfged De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: a. bescherming,

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

NEE. Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van EEI 0,23 bij individuele woningen.

NEE. Voornamelijk verwarmingscirculatiepompen met snelheidsregelaar van EEI 0,23 bij individuele woningen. ENERGIEPREMIE E5 FREQUENTIEREGELAAR (waarnder verwarmingscirculatiepmp EEI 0,23) Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK Inleiding De stad neemt in haar Plan Nieuw Krtrijk het engagement m betaalbaar en kwaliteitsvl wnen vr al haar inwners mgelijk te maken. De kwaliteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl vr speciaal nderwijs (SO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn : ENERGIEPREMIE B1 DAKISOLATIE Besluit van de Brusselse Hfdstedelijke Regering van 11 december 2014 hudende gedkeuring van het uitveringsprgramma betreffende de tekenning van financiële steun p het vlak

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten INHOUDSTAFEL Artikel 1 DOELSTELLING VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 2 ACHTERGROND VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 3 DEFINITIES...

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie