BARC.on omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :"

Transcriptie

1 zijgevel links zijgevel rechts vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: VERSIE: architecten en - studiebureau : LOT.24 A1.3 28/08/2014 BARC.n

2 LEGENDE dragende wanden niet-dragende wanden in bergingen leidingen/kanalen zichtbaar verticaal verlp technieken verlaagd plafnd parking : niv -1; PP A1.3 berging : niv -2; n A1.3 (ppervlakte 2,75m²) ppervlakte : 92,1 m² appartement + 10,3 m² terras (ppervlaktes brutt) 1 3 5m 2/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: LOT.24 A1.3 VERSIE: 28/08/2014 architecten en - studiebureau : BARC.n

3 plan -1 3/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: LOT.24 A1.3 VERSIE: 28/08/2014 architecten en - studiebureau : BARC.n

4 plan -2 4/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/ Gentbrugge +32 (0) KOPER: DOSSIER NR.: LOT.24 A1.3 VERSIE: 28/08/2014 architecten en - studiebureau : BARC.n

5 APPARTEMENTEN (MUV A.0.4) VERKOOPSLASTENBOEK Oude Gentweg - Gentprtvest, Brugge Versie 11/09/2014

6 1 APPARTEMENTEN (MUV A.0.4) VERKOOPSLASTENBOEK Ontwikkelaar : Ontwerp : RE-VIVE DIE KEURE cvba en RE-VIVE DIE KEURE LAND cvba Kleemburg 1 bus 1, 9050 Gentbrugge T: +32 (0) THV BARC.n Rnde van Vlaanderenplein 1, 9700 Oudenaarde T. +32(0) THV SUMffice VAN NOTEN Anselmstraat 66, 2018 Antwerpen Stabiliteit : Technieken : Veiligheidscördinatie : EPB-Verslaggever : Ntariaat : Establis Reselare bvba Beversesteenweg 612, 8800 Reselare T. +32 (0) Studiebureau R Bydens nv Autbaan 13, 8210 Lppem (Zedelgem) T. +32 (0) VETO & Partners nv Hutemstraat 24, 9860 Osterzele T. +32 (0) F. +32 (0) EA+ architecten Peperstraat 21, 9000 Gent T. +32 (0) Ntarissen Van Damme, Van Damme & Delaereere Gistelse Steenweg 138 bus F/1, 8200 Brugge T. +32 (0)

7 2 1 DEN INDRUK 1.1 Ligging Het prject is gelegen in het centrum van de stad Brugge -tevens Unesc Werelderfgedzne, in een binnengebied mgeven dr de Oude Gentweg, de Gentprtvest en de Budewijn Ravestraat. 1.2 Gebuwen Het prject bestaat uit 23 grndgebnden wningen (19 wningen in het binnengebied en 4 prtwningen) en 2 meergezinswningen met in ttaal 17 appartementen en 1 ruimte vr een vrij berep. Alle grndgebnden wningen bestaan uit 2 vlwaardige buwlagen en een buwlaag nder een hellend dak. De meergezinswningen tellen 3 vlwaardige buwlagen en een buwlaag nder een hellend dak. De bewners van zwel de wningen als van de appartementen dienen te parkeren in de ndergrndse parking welke bereikbaar is via de meergezinswningen. Alle tekmstige bewners van de appartemtenten en grndgebnden wningen zullen tevens in gelijkheid eigenaar wrden van lt 27 waar een buurtpaviljen zal pgericht wrden. De drdachte planpbuw, alsk de welverwgen keuze van de materialen, staan brg m u een ptimaal wncmfrt te verzekeren. 1.3 Partners Re-Vive fcust zich p het herntwikkelen van verlaten en/f verntreinigde sites tt duurzame buurten. Een wning met niet enkel degelijk en functineel zijn, ze met k in balans zijn met de mgeving en de stedenbuwkundige realiteit. Daarnaast creëren we dr de integratie van penbaar verver, een drdacht penbaar dmein en een mix aan functies en wntyplgiën echte gemeenschappen. Duurzaamheid gaat bij ns veel verder dan energievriendelijke gebuwen, maar kijkt vral naar de tekmst van nze hele maatschappij. Bij de buw van de wningen wrdt ruimte gelaten vr de persnlijke inrichtingskeuzes van de kper wat betreft keukeninrichting, badkamermeubilair en wand- en vlerbekleding. Vr de inrichting wrdt samengewerkt met lkale partners en tnzalen: Van Marcke Brugge: sanitaire testellen Grand Brugge: keukens

8 3 Vr elke wning werd, samen met de ntwerpers en de leveranciers, zrgvuldig een vrstel uitgewerkt dat inbegrepen is in de prijs van deze vereenkmst. Binnen de vrziene budgetten, f mits meerprijs, kan de kper zijn keuze maken binnen het gamma van de leverancier. 1.4 Verkpprijs Zijn niet inbegrepen in de verkpprijs : BTW, registratie en ntarisksten; De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, telefn, kabel-tv en gas indien van tepassing -; De plantenbakken van de terrassen, de aanleg van de tuin (met uitzndering van een haag tussen de gelijkvlerse appartementen en het penbaar dmein), het vaste en ls meubilair, tuinbergingen, inbuwkasten,...; Eventuele meerwerken; 1.5 Energieniveau en algemene duurzaamheid De buwheer heeft cnfrm deze wetgeving een energieprestatieverslaggever aangesteld. Het gebuw wrdt energiezuinig ntwrpen en vldet aan strenge eisen m.b.t. islatiewaarden, energieprestaties, ventilatie en luchtverversing met warmterecuperatie. Wneenheden binnen de meergezinswningen hebben een E peil van maximum 50. De ndige certificatie wrdt verzrgd en het attest wrdt afgeleverd. Alle ndige testen zijn ten laste van Re-Vive. Het K peil zal gemiddeld K-30 bedragen, wat k nder de nrm ann 2014 is. 1.6 Klantenbegeleiding, keuzes en wijzigingen dr de kpers De ntwikkelaar wil eveneens brg staan vr de gede begeleiding van haar kpers zdat zij drdachte keuzes kunnen maken vr de afwerking van hun wning. Een vrstel tt interieur van de wning wrdt zrgvuldig uitgewerkt met nze partners en vrmt de basis van deze vereenkmst. Een accunt manager zal de kper drheen het prces begeleiden bij de inrichting van hun tekmstige wning. Er kunnen geen wijzigingen wrden tegestaan met betrekking tt de gemeenschappelijke delen, dragende muren, technische kkers f wijzigingen die niet strken met de basisakte en buwvergunning. Ok wijzigingen in de gevel zijn niet tegelaten (.a. wijziging van verluchtingsrsters, ramen, beglazing, brstweringen, en alles wat van buiten uit zichtbaar is). Vr aanvaardbare wijzigingen zal de accunt manager p basis van de keuzes van de kper en p basis van de ffertes van de aannemers en/f leveranciers een financieel vrstel pmaken. Het is niet uitgeslten dat vr een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de vrziene handelswaarde valt, tch een supplementaire plaatsingskst kan aangerekend wrden. Alle wijzigingen p vraag van de klant dienen schriftelijk te wrden gedgekeurd dr Re-Vive Die Keure cvba en de kper.

9 4 Op alle uitgeverde veranderingswerken in meer wrdt een kst aangerekend van 20 % vr administratie- en uitveringsksten. Daarenbven wrdt een frfaitaire kst van 500 eur in rekening gebracht bij de eerste wijziging (een wijziging zwel in meer als in min). Aanpassingen van ntwerp en uitveringstekeningen, met uitzndering van plannen vr keuken en sanitair, gebeuren aan 90 /u dr de architect (jaarlijks indexeerbaar). Wanneer de kper, m welke reden k, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen f de standaard vrzieningen (t.t.z. aan de afwerking f de lay-ut van zijn appartement/wning), kan dit slechts in de mate dat de ntwikkelaar/architect hierver zijn akkrd geeft. Bepaalde wijzigingen kunnen mgelijks k geweigerd wrden dr de architect en/f ntwikkelaar. Wijzigingen dienen steeds tijdig te wrden besprken, in functie van de werfplanning. Mndelinge tezeggingen hebben geen waarde zlang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. De kper kan binnen de vrziene bugetten, f mits meerprijs, een vrije keuze maken uit het gamma van de vrgestelde leveranciers. Er kan niet afgeweken wrden van deze leveranciers en het is niet tegestaan bepaalde afwerkingspakketen niet f slechts deels uit te veren. Ok wrdt het niet tegestaan m de vrziene budgetten ver te hevelen tussen de verschillende pakketen. Wanneer de kper m bepaalde redenen tch een gedeelte van de vrziene afwerkingbudgetten (nl. keuken) niet wenst te laten uitveren dr de buwheer (dit dient dan wel dr de kper tijdig gevraagd te wrden en er mgen geen prblemen ntstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvering f meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit te, dan zal de kper maximum 70% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht wrden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkrd tussen de kper en de buwheer uit het cntract kunnen wrden genmen. Indien wijzigingen wrden aangevraagd, ziet de kper af van de riginele pleveringstermijn. In geval van meerwerken f veranderingen zal de uitveringstermijn autmatisch verlengd wrden met minstens 1 werkdag per schijf van 500,00 aan meerwerken. In functie van specifieke lever- en uitveringstermijnen kan deze uitveringsperide ng extra wrden verlengd. In geen geval kan een termijnverschrijding ten gevlge van meerwerken f wijzigingen aanleiding geven tt het aanrekenen van betes f ksten van de kper jegens de ntwikkelaar.

10 5 2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1 Algemeen De gegevens hierna vermeld zijn niet-limitatief en hebben slechts tt bedeling de kper uitgebreid in te lichten ver de te vrziene buwwerkzaamheden en ver de keuze van de in werf gestelde buwmaterialen, in een begrijpelijke taal. Ten einde de tekmstige eigenaars van de appartementen een duidelijk en beknpt verzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van het gebuw werd dit beschrijvend lastenbek ntwikkeld. Het lastenbek heeft niet de bedeling m alle verwerkingsmethden mee te geven. De individuele kpers van de appartementen kunnen bij de buwprmtr alle nuttige infrmatie bekmen ver de dr hen aangekchte wning. Het lastenbek vrmt een ndeelbaar geheel met de verkpvereenkmst en de verkpplannen. Indien in de bijzndere vrwaarden geen afwijkingen zijn bepaald, blijft het lastenbek integraal van tepassing. Prject Den Indruk betreft een stijlvlle cnstructie met een minimum aan nderhud. Elke wneenheid wrdt zver mgelijk afgewerkt, rekening hudend met de persnlijke inrichtingskeuzes van de eigenaar. (vlerbekleding, keuken, badkamer, e.d). Hierbij wrdt er gewerkt met een standaardafwerking en inrichting, mits meerprijs is er vrije keuze in het gamma van de leverancier. De drdachte planpbuw en binnenindeling, alsk de welverwgen keuze van de materialen, staan brg m u een ptimaal wncmfrt te verzekeren. 2.2 Plannen en verschillen De buwprmtr, de architect en de studiebureaus hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig f ndzakelijk zuden achten, hetzij m ze in vereenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij m redenen van artistieke, technische, structurele, wettelijke f esthetische aard, znder echter de kwaliteit te schaden. Bij eventuele wijzigingen wrden zij, schriftelijk (per brief f per ) en ten minste 10 werkdagen vr de uitvering der werken, ter kennis gebracht aan de kper. De plannen van de wning welke aan de kper verhandigd werden, dienen als basis vr het pstellen van de verkpvereenkmst. Vr wat betreft de afwerking van de wningen, zijn de aanduidingen p de plannen als luter indicatief te beschuwen. De pgegeven verkpppervlakten wrden gemeten vanaf de buitenkant van de buitenmuren tt aan de as van de scheidingsmuren tussen twee wningen. Technische kkers en vides gelegen binnen de mtrek van de wning zijn gerekend in de ppervlakte van de betreffende wning. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mgelijk, ten gevlge van stabiliteits- f technische redenen. De plannen werden ter geder truw pgemaakt dr de architect na meting van het terrein. De verschillen welke zuden vrkmen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschuwd wrden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de vereenkmst p één f andere wijze zuden wijzigen. Eventuele maten p de plannen dienen dan k te wrden aanzien als circa maten. Ndzakelijke aanpassingen uit cnstructieve f esthetische redenen van algemeen belang zijn tegelaten znder vrafgaandelijk het akkrd van de kpers te bekmen. 2.3 Erelnen en bijkmende raadgevers aangesteld dr de kper Het ereln van de architect en de ingenieur is inbegrepen in de verkpprijs. Indien de kper echter zu vergaan tt grndige wijzigingen aan de plannen, in zverre mgelijk en tegestaan, zal hiervr een supplementair ereln gevraagd wrden. Indien de kper zich laat bijstaan f adviseren dr een architect, ingenieur, expert f dergelijke, zijn alle ksten, erelnen, etc. daarvan te zijner laste. Dit geldt k in geval van betwisting tussen kper en buwheer, waarbij de dr de kper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak

11 6 f daad van deze derde de buwheer kunnen binden. Alle cntractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen kper en buwheer. 2.4 Afsluitingen / bezek van de buwplaats De tegang tt de buwplaats is ten strengste verbden vr iedereen die niet betrkken is bij de uitvering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke testemming heeft f vergezeld is van de buwheer f van de architect f van de vertegenwrdiger van de buwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de buwsectr, is de buwplaats niet tegankelijk, zelfs niet p eigen risic. De bezekers meten zich in alle geval schikken naar het buwplaatsreglement. De buwheer wijst alle aansprakelijkheid af vr ngevallen die zich p de buwplaats kunnen vrden. Het is de kper van een appartement f wning tevens ten strengste verbden andere aannemers p de werf te brengen en werken te laten uitveren aan zijn appartement f wning vraleer de plevering van de desbetreffende kavel heeft plaatsgevnden. Dit zu de buwheer ntslaan van alle verantwrdelijkheid en garantie ten pzichte van de eigenaar-kper vr wat zijn werk en de hieraan verbnden uitveringstermijn betreft. De ingebruikname van de appartementen en wningen en/f het laten uitveren van werken dr derden, niet aangesteld dr de buwheer, znder zijn schriftelijke telating, geldt als definitieve aanvaarding van de privatieve delen. Het aantal werfbezeken tijdens de lp van het prject is per kper beperkt tt 2 keer. 2.5 Aansluitingen nutsvrzieningen Alle aankppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellingsksten, van de nutsvrzieningen (water, gas - indien van tepassing -, elektriciteit, telefn, internet, TV-FM distributie) zijn niet in de verkpprijs inbegrepen en vallen dan k ten laste van de kpers. De verbruiks- en abnnementsksten tt het mment van vrlpige plevering zijn ten laste van de verkper. De ksten vr de indienststelling en plaatsing van de individuele meter zijn ten laste van de kper, evenals de individuele aansluiting vr telefn entv-distributie. Bijkmend wrdt p deze ksten een cördinatie fee van 20% aangerekend. De kpers zullen p eerste verzek hun aandeel in de ksten van de nutsleidingen aan de buwheer vlden, p vrlegging van een factuur. Het gaat m werken die verplicht dr de nutsmaatschappijen/verheden wrden uitgeverd/gefactureerd, aangevuld dr eventuele werken specifiek verbnden aan de uitvering van de nutsaansluitingen. Aansluiting p de penbare rilering, ksten van keuring rilering, water en elektriciteit zijn ten laste van de ntwikkelaar. 2.6 Veiligheidscördinatr/EPB cördinatr (Energieprestatieregelgeving) De buwheer stelt een veiligheidscördinatr en EPB cördinatr aan met pdracht tt cördinatie van de veiligheid en/f tt cntrle van de geldende EPB-nrmen, zwel tijdens de ntwerpfase als de uitvering van dit buwprject, alsk het pmaken van het pstinterventie dssier. Het gebuw wrdt energiezuinig ntwrpen en vldet aan strenge eisen m.b.t. islatiewaarden, energieprestaties, ventilatie en luchtverversing met warmterecuperatie. Het pstinterventie dssier, EPB verslag zullen binnen 6 maand na de vrlpige plevering wrden vergemaakt aan de kper. 2.7 Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen De kper stelt de buwheer in de mgelijkheid m zijn verbintenis uit te veren. Hij is derhalve verplicht binnen de 10 werkdagen, zelf f via een vertegenwrdiger, te antwrden (per mail f per brief) p elk verzek van de buwheer in verband met de ttstandkming van de aangekchte kavel. Indien geen antwrd gefrmuleerd wrdt binnen deze peride, wrdt aangenmen dat de kper akkrd gaat met de vrstellen van de buwheer f dat de kper de vrijheid laat aan de buwheer inzake keuze van materialen, kleuren, enz. In het lastenbek wrdt een aantal malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hiernder dient verstaan te wrden de particuliere verkpprijs, excl. BTW van de materialen. De plaatsingskst is in de pgegeven waarden mvat daar waar expliciet vermeld.

12 7 De BTW p facturen en alle andere eventuele taksen (gemeente taksen, grndlasten, ed) vallen ten laste van de kper. De eigenaars van de wningen bevinden zich immers in dezelfde testand als iemand die een particuliere wning laat buwen. 2.8 Interieurs Kleerkasten in vestiaire en slaapkamers, mkastingen van technieken, zals k het verige meubilair, zijn enkel ten titel van inlichting p de plannen getekend, en vrmen geen deel van huidige vereenkmst. 2.9 Tegenstrijdigheden De beschrijving in dit lastenbek heeft steeds vrrang p de plannen. De plannen dienen als basis vr het pstellen en tt stand kmen van de verkpvereenkmst. Alle dcumenten zijn met de grtste zrg samengesteld. Als er echter tch tegenspraak is tussen verschillende dcumenten primeren de dcumenten in de vlgende vlgrde: 1. Verkavelingsakte 2. Aankpakte 3. Cmprmis 4. Verkplastenbek 5. Cmprmis plannen (vr zver deze niet wrden gewijzigd dr de uitveringsplannen) Werken die niet expliciet vermeld staan in vrgaande beschrijving zijn niet in de verkpprijs inbegrepen Onderaannemers van de buwheer De keuze van alle materialen, testellen, etc. dient te gebeuren bij de speciaalzaak die dr de buwheer wrdt aangeduid Weerverletdagen Bij discussie mtrent het aantal weerverletdagen kan de kper de fficiële tabellen van het KMI pvragen. De bepaling van een weerverletdag is: een dag met meer dan 2 uur regen f, een dag met windsnelheden bven de 60 km/u, f, een dag met een minimumtemperatuur nder de 0 C Zettingen De aandacht van de kper wrdt gevestigd p het feit dat het gebuw nieuw is en dat bijgevlg zich een lichte algemene f gedeeltelijke zetting kan vrden, alsmede een eventuele uitzetting, verrzaakt dr temperatuurschmmelingen, waardr lichte barsten kunnen verschijnen. Nch de buwheer, nch de architect, nch de ingenieur f de aannemer kunnen hiervr verantwrdelijk wrden gesteld. De buwheer is tevens niet verantwrdelijk vr de schade teweeggebracht dr te vregtijdige schilder- en behangwerken dr de kper Algemene betalingsvrwaarden Een waarbrg p de ttale prijs (grndwaarde + cnstructiewaarde) wrdt betaald bij de cmprmis. Deze aanbetaling wrdt afgetrkken van de grndwaarde die bij het verlijden van de akte vlledig dient te wrden betaald. De kst aansluiting wrdt gefactureerd p mment dat deze aangeslten wrden en zal dus naar het einde van de werken zijn. Vervlgens dient men rekening te huden met vlgende betalingsschijven vr de cnstructiewaarde van de wningen: 1. Na vltiing kelderverdiep 20% 2. Na vltiing gelijkvlers 15%

13 8 3. Na vltiing afdek 1 ste verdiep en 2 de verdiep 10% 4. Na vltiing afdek 3 de verdiep 10% 5. Na vltiing dakcnstructie 10% 6. Na vltiing buitenschrijnwerk 10% 7. Na vltiing leidingwerk 10% 8. Na vltiing pleisterwerken 5% 9. Na vltiing vlerafwerking 5% 10. Bij vrlpige plevering* 5% Ttaal 100% * vr de verhandiging van de sleutels. Indien de wneenheid reeds in pbuw is p het mment van het verlijden van de akte, zal p dat mment het te vrderen bedrag vanuit bvenstaande schijven wrden vereffend. Eventuele meer- f minwerken wrden apart gefactureerd.

14 9 3 TECHNISCHE BESCHRIJVING GEBOUW BIJZONDER LASTENBOEK 3.1 Inplanting gebuw De inplanting en de uitpaling van het gebuw gebeurt vereenkmstig de gegevens van het verkavelingsplan, de uitveringsplannen en vlgens de aanduidingen van de gemeentelijke administratie en/f van de landmeter. 3.2 Grnd- en rileringswerken Grnd- en afbraakwerken Alle bven- en ndergrndse cnstructies wrden verwijderd vr zver dit vr de uitvering van het prject ndzakelijk is. Het graven van buwputten en sleuven vr de realisatie van de ndergrndse parking en de funderingen en rileringssysteem is inbegrepen. De grndwerken wrden vlgens de gewenste afmetingen uitgeverd teneinde de funderings- en rileringswerken degelijk te kunnen uitveren Funderingen De aanzet van de fundering zal vldende grndweerstand hebben m de fundering van het gebuw en de ndergrndse parking p de grnd ver te dragen. De aanduiding van de funderingen p de plannen van de architect is enkel indicatief en wrden definitief bepaald dr de studie van een gespecialiseerd ingenieur stabiliteit, die zich steunt p de resultaten van het bdemnderzek en de berekening van de belastingen van het gebuw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen, betnsamenstelling en wapeningen. Uitzettingsvegen zullen vrzien wrden waar ndig Ondergrnds metselwerk Alle ndergrndse cnstructies in aanraking met de grnd zullen uitgeverd wrden in betn en in vl betnmetselwerk. Uitvering cnfrm de instructies van het studiebureau stabiliteit Aardingen De aardingslus bestaat uit een vlle kperen geleider en wrdt geplaatst nder de funderingen ( cnfrm de vrschriften AREI) Rileringen De rilering wrdt uitgeverd cnfrm de stedelijke en gewestelijke vrschriften. Het verlp en de sectie van de leidingen wrdt bepaald in functie van de af te veren debieten. De aansluiting van de privé-installaties p de penbare rilering wrdt uitgeverd in vereenstemming met de gemeentelijke en gewestelijke verrdeningen. De rileringsleidingen, behrende tt de wnunit, zijn uitgeverd in kunststf en wrden uitgeverd vlgens de schema s en diameters bepaald dr de ingenieur technieken, met tepassing van alle bijhrende hulpstukken zals ellebgen, T-stukken, spuitstukken, tezichtkleppen, enz. De standleidingen verlpen, waar mgelijk, in de kkers en zijn in kunststf. Het leidingschema wrdt bepaald dr de ingenieur technieken. Na afwerking van het gebuw zal een rileringsplan ter beschikking gesteld wrden. Dit plan maakt een latere aanpassing, uitbreiding f nderhudwerken mgelijk. Er is een regenwaterput vrzien. In de regenput wrdt een pmp geplaatst die via een drukleiding het gerecupereerde regenwater tt in de appartementen brengt en p telkens 1 tilet zal aangeslten wrden.

15 Tezichtsputten Waar ndzakelijk wrden tezichtsputten vrzien. De putdeksels van regenwaterput en septische put zullen p een z estethisch mgelijke wijze wrden weggewerkt Nutsleidingen De ndige wachtleidingen wrden vrzien vlgens de richtlijnen van de betrkken maatschappijen vr de aansluiting van water, elektriciteit, distributie, telefn en gas indien van tepassing -. In samenspraak met de bevegde diensten wrden alle nutsvrzieningen via waterdichte drgangen binnengebracht. Alle aansluitingsksten vr de nutsvrzieningen (water, elektriciteit, TV-distributie, telefn en gas indien van tepassing - ) zijn ten laste van de kper. De afrekening zal gebeuren p basis van dr de buwheer vr te leggen facturen. 3.3 Ruwbuwwerken Buwwerken in betn Alle betnnen cnstructies wrden uitgeverd vlgens de pgestelde plannen, meetstaten en beschrijvingen van de ingenieur stabiliteit. Vr het gewapend betn zijn bindend vr de aannemer de vrschriften uit de laatste editie van de NBN. Het met beantwrden aan alle eisen van ged en degelijk werk. Waar mgelijk kunnen betnnen cnstructies in prefab-elementen uitgeverd wrden zals wanden, platen, balken, trappen,... De wapening wrdt uitgeverd in vereenstemming met de plannen en brderellen van het studiebureau. Ze met p afstand van de bekisting wrden gehuden met behulp van speciale P.V.C.afstandhuders, zdanig dat een crrecte betndekking verzekerd is. Vr het gewne betnwerk is de aannemer vrij de bekistingswijze te te passen die hij verkiest, in samenspraak met architect en ingenieur stabiliteit. Vr wanden en vleren zal de aannemer vrij kiezen welke srt bekisting hij wenst te gebruiken Buwwerken in staal Waar ndig vlgens gegevens pgesteld dr de ingenieur stabiliteit Gevels De buitengevels wrden uitgeverd als spuwmuur, met een buitenspuwblad in parementmetselwerk. Keuze qua type en kleur zals bepaald dr de architect Binnenwanden Alle dragende binnenmuren wrden uitgeverd vlgens de hedendaagse buwmethde en vereenkmstig de regels van het gede vakmanschap en de gede cnstructie. De dragende muren wrden uitgeverd met metselwerk, cellenbetnblkken, silicaatsteen, gewapend betn (keuze ntwikkelaar f architect), waar ndig in cmbinatie met klmmen. Dimensinering vlgens de plannen van de ingenieur stabiliteit. Niet-dragende wanden wrden pgetrkken in metselwerk, gipsblkken, hutskelet f gipskartnwanden (keuze ntwikkelaar f architect). De scheidingswanden tussen twee wneenheden wrden ntdubbeld waarbij 4 cm thermische/akestische islatie wrdt vrzien. Er wrdt een nrmaal akestisch cmfrt vrzien.

16 Vchtislatie Alle ndige slabben en isleerlagen zijn vrzien, zwel tegen pstijgend vcht dr capillariteit als tegen de vchtigheid die zich dr graviteit in de spuwen zu kunnen manifesteren Luchtdichtheid Er wrdt bijzndere aandacht besteed aan luchtdichtheid. Waar ndig zal wrden gewerkt met de ndige flies e.d. teneinde de gewenste graad van luchtdichtheid te bekmen in functie van de berekeningen van de epbverslaggever Draagvleren De aannemer zal breedvlerplaten, welfsels f gewapende betnplaten vrzien vlgens de specificaties van de ingenieur stabiliteit. In alle wningen wrdt de nderzijde afgewerkt met pleister, behalve in de znes met vals plafnd en in de berging(en). In de kelderverdieping wrdt de nderkant van de draagvler niet afgewerkt. 3.4 Dakwerken Dakbedekking De daken wrden uitgeverd als hellend dak en zijn vrzien van een nderdak, dampscherm, islatie en een genuanceerde, geglfde dakpan. De aannemer zal een tienjarige waarbrg p deze dakdichting afleveren. Er zijn geen grendaken vrzien Regenwaterafveren De niet-zichtbare regenwater afveren wrden uitgeverd in PVC f PE, inclusief de ndige tapbuizen en verbindingsstukken met de rilering. Zichtbare afverbuizen, gten en uitlpers tegen de gevel wrden uitgeverd in zink. Alle regenwater van het dak kmt terecht in een regenwaterput van L. Dit regenwater wrdt gerecupereerd vr hergebruik in de appartementen. De pmp is vrzien in de put Dakranden en muurafdekkappen De dakranden en muurafdekkappen wrden uitgeverd met een dakrandprfiel in aluminium f zink. Kleur vlgens keuze architect Buitenbrstweringen Alle brstweringen wrden uitgeverd vlgens de nauwkeurige detailplannen van de architect in gelakt metaal f aluminium. 3.5 Buitenschrijnwerk Ramen en deuren Het buitenschrijnwerk wrdt water- en winddicht aangeslten p de ruwbuw d.m.v. de ndige slabben. De vegen tussen parement en buitenschrijnwerk wrden gedicht met een elastische vegkit in een aangepaste kleur vlgens keuze architect. Het buitenschrijnwerk van de wningen wrdt uitgeverd in hut. Alle vaste, draai-, draaikipramen zijn aangeduid p het cmmerciëel plan. De hfdinkmdeur tt de algemene delen van de appartementen is vrzien van het ndige hang- en sluitwerk (3-punt sluiting) met binnenkruk en buitenhandvat vlgens keuze van

17 12 de prmtr. De pveging tussen het buitenspuwblad en de ramen wrdt uitgeverd met een kitveg. De raamdrpels (buitenzijde ramen en deuren) wrden uitgeverd in betn f alumnium Beglazing buitenschrijnwerk helder glas Alle buitenramen zijn vrzien van islerende dubbele beglazing, cnfrm de EPB berekening Znwering Er zal, indien ndig, znwerend glas vrzien wrden cnfrm EPB berekening. De zntetredingsfactr zal dr het studie bureau wrden bepaald Brievenbussen Er wrdt een cllectieve brievenbus vrziening geplaatst in de inkmhal, vlgens het ntwerp van de architect. 3.6 Binnenschrijnwerk Binnendeuren De binnendeuren en de tegangsdeur tt het private appartement zijn vlakke schilderdeuren vrzien van een binnenkassement en rechte deurmlijsting in watervaste multiplex f mdf. De tegangsdeur naar het private appartement wrdt vrzien van een veiligheidscilinder en wrdt langs de kant van de gemene delen geschilderd, kleur te bepalen dr de architect. De binnendeuren zijn vrzien van het ndige hang- en sluitwerk in inx f aluminium. Vlakke deur type tubespaan, vlgens standaard maatvering. Het kzijn is nbehandeld. Onder de deuren wrdt een spleet vrzien van 1 à 2 cm, vlgens de EPB-regelgeving teneinde aan de ventilatienrm te kunnen vlden. Handelswaarde binnendeuren, niet geplaatst: 200,00/stuk excl. BTW Slt- en Sluitwerk De vrplaat van de sltkast, de scharnieren en de deurkruk wrden uitgeverd in aluminium f inx, vlgens de keuze van de architect. De binnendeuren in de wningen wrden vrzien van een sltkast met dag- en nachtslt vr een baardsleutel, het tilet wrdt vrzien van een vrij/bezet slt Grdijnkasten en meubilair Er zijn geen grdijnkasten vrzien. Er is geen ander meubilair vrzien dan de lager vermelde keukenkasten en badkamermeubel(s). Eventuele intekening hiervan is luter ter illustratie. 3.7 Pleisterwerken Wanden De binnenwanden uit betn f metselwerk wrden afgewerkt met een pleisterlaag, die glad wrdt afgewerkt. Alle heken wrden beschermd met hekijzers, behalve aan deurkzijnen. Scheidingswanden in gyprc wrden afgewerkt vlgens de gangbare methden, vrgeschreven dr de fabrikant De wanden wrden pgeleverd, afwerkingsgraad nrmaal (zals beschreven in TV 199, uitgave WTCB 1996, afwerkingsgraad F2a). Aangezien er geen schilderwerken wrden vrzien dient de klant in te staan vr het ndige pstp en plamuurwerk alvrens de schilderwerken aan te vatten. Het inbuwgedeelte van het hangtilet wrdt standaard afgewerkt met een vrzetwand tt hgte 1,20 m f tt plafnd in functie van het wegwerken van de ventilatiekanalen (zals vermeld p de cmmerciële plannen).

18 Plafnds In de wneenheden wrden de hrizntale plafnds afgewerkt met spuitplamuur (p predallen) f met behulp van een pleisterlaag (bij ter plaatse gestrt betn f gewelven) teneinde de luchtdichtheid te bevrderen. Verlaagde plafnds wrden aangeduid p de verkpsplannen en zijn uitgeverd in gipskartnplaten ( afwerking : zie wanden). Ze wrden in hfdzaak tegepast in de natte cellen en delen van de hall f nachthall vr het wegwerken van de ventilatiebuizen en andere technieken. In de bergingen blijven de technieken zichtbaar en tegankelijk, in de berging(en) is geen pleisterwerk vr de welfsels vrzien. Er wrdt speciaal de aandacht p gevestigd dat er zich in de eerste jaren, ter plaatse der vegen in de gewelven, en p plaatsen waar verschillende buwmaterialen samengevegd wrden, lichte krimpscheurtjes kunnen vrden (cnfrm tleranties WTCB), die echter geen enkel gevaar pleveren p gebied van stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte buwmethde en dienen als dusdanig dr de kpers aanvaard te wrden. Bij een eerstvlgende schilderbeurt kunnen zij p een eenvudige manier gedicht wrden en zullen zij zich nadien nrmaal gezien niet meer vertnen. 3.8 Vler- en wandafwerkingen Algemeen Het gamma van de vler- en wandbekleding wrdt vrgesteld in het verkpkantr f in de tnzaal van de dr de ntwikkelaar aan te duiden handelaar. De vler- en wandbekleding wrdt geplaatst in vereenstemming met de individueel besprken keuze Akestische islatie Met het g p het bereiken van een nrmaal akestisch cmfrt wrden de vleren uitgewerkt vlgens het principe van "zwevende vleren" waardr cntactgeluiden wrden vermeden en dit dr een akestische islatie met aangepaste dikte te vrzien. Op deze islatie kmt dan de afwerkingschape Chape Alle lkalen wrden afgewerkt met een cementchape. De dikte van deze chape is afhankelijk van de gekzen vlerafwerking Tegelvler/plinten We vrzien als standaard tegel een vlertegel, frmaat 45x45, met een handelswaarde van 30 /m² (excl. plaatsing), imitatie natuursteen, met bijhrende plint. De plaatsing is traditineel, cementkleurig en krimprij ingevegd. De handelswaarde van de plint is 8.5 /lm (excl. plaatsing). Op vraag van de klant en mits meerprijs kunnen varianten (andere tegels f laminaat) wrden uitgewerkt Wandbetegeling In de badkamers zijn wandtegels vrzien, recht p recht geplaatst en pgevegd in de kleur cementgrijs vlgens de geldende nrmen enkel ter plaatse van de baden f duchehek. De wandtegels wrden gelijmd p een waterdicht dek (type Kerdi) f gelijkwaardig: rndm duchecel tt plafndhgte; rndm badpstand; rndm bad Tegel handelswaarde: 30,00/m², excl. plaatsing en excl. BTW. Frmaat 20x20, 30x30 f 40x40. In de vrzijde van het bad wrdt een badluik vrzien d.m.v. het elastisch pkitten van 1 f enkele tegels.

19 Wijziging in vlerafwerking en wandbetegeling De tegels zijn te kiezen in dr de ntwikkelaar aangeduide tnzaal. Eventuele keuzemgelijkheden vervallen p het tijdstip dat de vrdering der werkzaamheden de ntwikkelaar verplichten tt bestelling ver te gaan. Op dat mment wrden de in basis vrziene vlerafwerkingen geplaatst. Bij keuze van een andere vler- en muurafwerking kan naast een verrekening in handelswaarden k een verrekening in plaatsing wrden drgerekend naargelang de plaatsingsmdaliteiten van de gekzen tegels Raamtabletten en deurdrpels Raamtabletten en mlijstingen wrden uitgepleisterd. Een eventuele extra trede m het hgteverschil tussen terras en binnenvler te verbruggen is niet vrzien. De buitendrpels van deuren en ramen zijn in betn, in dezelfde kleurtint als de gevelparamentsteen Terrasafwerking De terrasvleren p de niet gelijkvlerse appartementen wrden afgewerkt met tegels, kleur en materiaal te bepalen dr de architect. De terrassen vr de gelijkvlerse appartementen wrden afgewerkt cnfrm de aanduiding p de cmmerciële plannen, zijnde de verdekte zne Gemeenschappelijke delen Inkmhal en lifthallen De inkmhal en/f de lifthal p de gelijkvlerse verdieping, evenals de gemeenschappelijke hallen p de verdiepingen wrden afgewerkt met tegels, keuze te bepalen dr de architect. Aan de inkmdeur wrdt eveneens een ingewerkte vlermat vrzien met bijhrend kader Trappen betn De trappen in de gemeenschappelijke traphallen wrden uitgeverd in zichtbetn met anti-slipneus. De leuningen wrden afgewerkt in metaal, cnfrm de vigerende vrschriften. 3.9 Islatie De ndige islatie wrdt vrzien pdat de wningen beantwrden aan de energieprestatievrwaarde. Deze waardes/types kunnen in functie van EPB verslag en cnstructiemethde ng wijzigingen. in het hellend dak Glaswl 24cm in de vler gelijkvlers PUR 18cm In de verdiepingsvleren islerende uitvullingslaag 7cm + akestische islatie in de gemene wanden 4 cm als akestische - en thermische islatie. in de vr- en achtergevels 14-16cm PUR bij metselwerk 3.10 Keuken Vr de keuken is een budget vrzien dat de kper kan besteden bij de dr de ntwikkelaar aangeduide keukenleverancier: Grand, met tnzaal te Brugge, mvat de levering en plaatsing van een geïnstalleerde keuken, elektrische apparatuur, gtsteen en mengkraan inclusief. Per wneenheid wrdt een vrstel met keukenmeubels en testellen uitgewerk. De keuken, ingetekend p de verkpsplannen, kan gezien wrden als een suggestie van een mgelijke inrichting maar stemt niet ndzakelijk vereen met de cntractuele basispstelling uitgewerkt dr de keukenleverancier.

20 15 De keukens die inbegrepen in de prijs wrden aangebden, zijn afgewerkt en vrzien van bijhrende Smeg testellen vlgens de gedetailleerde ffertes van de keukenleverancier. Bij keuze dr de kper van gedkpere materialen wrdt geen minprijs verrekend. Bij keuze dr de kper van duurdere materialen f pstelling wrdt de meerprijs verrekend in functie van de particuliere waarde bij de handelaar en in functie van de eventuele duurdere plaatsingsmdaliteiten. Vrziene handelswaarde (exclusief BTW) vr levering en plaatsing van de keukens :7.000 Dit met uitzndering van de units A.0.4., A.2.2., A.2.3., A.2.4. en B.2.1. Vr units A.2.2., A.2.3. en A.2.4. bedraagt de handelswaarde (exclusief BTW) vr levering en plaatsing eur, vr unit B.2.1. bedraagt dit eur. De vlgende keukenelementen zijn in dit budget inbegrepen: meubilair in melamine afwerking werktablet in graniet elektrische testellen: vitr-keramische kkplaat met 4 kkznes met tiptetsen cmbi-ven 60cm geïntegreerde kelkast (hgte 110 cm) dampkap (van het type recirculatie, met klstffilter). sanitaire testellen: eengreepsmengkraan en spelbak vaatwas 3.11 Sanitaire installatie Leidingen en cllectren Teverleidingen Alle leidingen zijn vrzien naar de per appartement vrziene sanitaire testellen. Per appartement wrdt een individuele watermeter vrzien. Deze bevinden zich in een gemeenschappelijke ruimte in de kelder, nl. het tellerlkaal. De waterleidingen wrden uitgeverd in vernette plyethyleen kunststfbuizen mgeven dr een beschermmantelbuis. De plaatsing gebeurt vlgens de nrmen en de vrschriften van de leverende firma. Het distributiesysteem vr kud en warm sanitair water mvat naast de kunststfleidingen k de aansluitgarnituren en cllectren. (Uitrusting vrzien vr zver dit vrkmt p het verkpplan). Er zijn geen buitenkraantjes vrzien. Bij ieder appartement is het aparte tilet aangeslten p het regenwatercircuit Afverleidingen Alle afverleidingen wrden uitgeverd in PVC f PE buizen, met aansluiting p het rileringssysteem. In ieder wning is een aansluitmgelijkheid vrzien vr een wasmachine. Drgkasten dienen verplichtend van het cndens type te zijn. In iedere unit zijn vlgende aansluitingen vrzien:! Tilet: Kud water aansluiting vr hangtilet met spelbak (regenwater) Kud water aansluiting vr handwasbakje! Badkamer:

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.1 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.1 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

Project: Coppietersdreef BRUGGE

Project: Coppietersdreef BRUGGE Prject: Cppietersdreef BRUGGE 9 Studentenkamers met eigen sanitaire cel p wandelafstand van KHBO Vives Ligging Prject Prject kenmerken: Investeren in nieuwbuw studentenkamers! Gebuw met 9 kamers p mie

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

PROJECT : IN DER OSTERBACH

PROJECT : IN DER OSTERBACH Brusselsesteenweg 6-2800 Mechelen tel 0475/478.477 - fax 015/340.310 www.vac-nline.be e-mail: inf@vac-nline.be U kan ns van maandag tem zaterdag bereiken van 8u tt 22u PROJECT : IN DER OSTERBACH ROUTE

Nadere informatie

DE BRUG Spaansebrugstraat /Broekstraat Sint-Truiden

DE BRUG Spaansebrugstraat /Broekstraat Sint-Truiden DE BRUG Spaansebrugstraat /Brekstraat Sint-Truiden ALGEMEEN 1 INLEIDING Er wrdt de Kper een vlledig afgewerkt appartement aangebden, inclusief keukenmeubilair en -testellen, sanitaire testellen, betegeling

Nadere informatie

VERKOOPSBESCHRIJVING. Juni 2013. Ligging: Brugsesteenweg 644 9030 Mariakerke. Markt 8 8790 Waregem

VERKOOPSBESCHRIJVING. Juni 2013. Ligging: Brugsesteenweg 644 9030 Mariakerke. Markt 8 8790 Waregem 1 VERKOOPSBESCHRIJVING Ligging: Brugsesteenweg 644 9030 Mariakerke Buwheer: Architect: Verkp: Defrab bvba Markt 8 8790 Waregem Wielfaert Architecten bvba Nkerseweg 9 8790 Waregem 056/60.36.86 Imm Francis

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort Ir. p.quaegebeur,duinhelmpad 7, 8670 stduinkerke Appartementsgebuw River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwprt - prmtie : BVBA Belmnt Oststraat 103, 8434 Westende - Middelkerke - ingenieur-architect :

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

Residentie Hof van YORK

Residentie Hof van YORK Residentie Hf van YORK 1 ALGEMEEN De residentie Hf van Yrk is gelegen p de Zwartzustersvest 20, 21, 22. De riëntatie van de terrassen zijn pal p het zuiden waardr de appartementen zeer licht zijn De uitzichten

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

PROJECT JOZEF VOLDERSSTRAAT - LEOPOLDSBURG. OFFERTE : woning ruwbouw-winddicht

PROJECT JOZEF VOLDERSSTRAAT - LEOPOLDSBURG. OFFERTE : woning ruwbouw-winddicht PROJECT JOZEF VOLDERSSTRAAT - LEOPOLDSBURG OFFERTE : wning ruwbuw-winddicht Mderne betaalbare en energiezuinige wning gelegen te JOZEF VOLDERSSTRAAT. LIGGING : Het prject JOZEF VOLDERSSTRAAT is een dubbelwnst

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015! Nieuwe Vlaamse renvatiepremie vanaf 1 nvember 2015! Hebt u plannen m uw wning te renveren? Dan kunt u misschien rekenen p de steun van de vernieuwde Vlaamse renvatiepremie. Vanaf 1 nvember 2015 kunt u

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

build with zelf klussen of kant en klaar?

build with zelf klussen of kant en klaar? build with zelf klussen f kant en klaar? pakketaanbiedingen begane grnd 1 2 vr plevering wning 0 d it yurself 2.490 3a 3a, 3b f 3c na plevering wning 3 a 3 b 3 c 1.900 small Laminaatvler kant- en klaar.

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

+590 5.55. perceelsgrens. +000 as van waterloop nr26 (deels ingebuisd) -0.35. Foto 1. dorpel 0.00 buur. Foto 19 -0.29. dwa-put -0.31. dwa-put -0.

+590 5.55. perceelsgrens. +000 as van waterloop nr26 (deels ingebuisd) -0.35. Foto 1. dorpel 0.00 buur. Foto 19 -0.29. dwa-put -0.31. dwa-put -0. +. +00 + +0 perceelsgrens huidig peil maaiveld thv wning huidig peil maaiveld thv achterste perceelsgrens + as van waterlp nr (deels ingebuisd) -0. perceelsgrens terrein perceelsgrens peil maaiveld te

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond Technische mschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmnd 1. Algemeen Deze technische mschrijving is nauwkeurig en met zrg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt dr architect

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Stad / Gemeente Aalst Gebouwtype Laagbouw Deelgemeente Centrum Gebouwcode G01 Postcode 9300 Bouwlagen 1 Adres Pontstraat 51 Bouwjaar 1978

Stad / Gemeente Aalst Gebouwtype Laagbouw Deelgemeente Centrum Gebouwcode G01 Postcode 9300 Bouwlagen 1 Adres Pontstraat 51 Bouwjaar 1978 Algemene infrmatie Stad / Gemeente Aalst Gebuwtype Laagbuw Deelgemeente Centrum Gebuwcde G01 Pstcde 9300 Buwlagen 1 Adres Pntstraat 51 Buwjaar 1978 Datum nderzek 18/05/2015 Dirk Rvers / Emmanuel Bagert

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21 Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 6/04/1987, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

Tel.: (03)7744743 Fax: (03)7744780

Tel.: (03)7744743 Fax: (03)7744780 Verwarming, Ventilatie, Aircnditining, Sanitair, Znneenergiesystemen, Waterbehandeling. Eigen studie & tekendienst HVAC. Dhr. En Mevr. xxxxxxx Langestraat 115b1 B 9150 Kruibeke D-20080094 standaard 2009

Nadere informatie

Mannechie. De Mogelijkheden van Mannechie, ofwel: wat kan Mannechie allemaal vlot, vriendelijk en vakkundig voor U doen?

Mannechie. De Mogelijkheden van Mannechie, ofwel: wat kan Mannechie allemaal vlot, vriendelijk en vakkundig voor U doen? Mannechie De Mgelijkheden van Mannechie, fwel: wat kan Mannechie allemaal vlt, vriendelijk en vakkundig vr U den? Hiernder een beknpte lijst met de mgelijkheden van Mannechie: Service vr U. Bedrijfspanden

Nadere informatie

Strategisch gelegen kantorencomplex met ondergrondse parking in Mechelen.

Strategisch gelegen kantorencomplex met ondergrondse parking in Mechelen. 1 Inf Strategisch gelegen kantrencmplex met ndergrndse parking in Mechelen. Het prject Pure M situeert zich in het stadsgedeelte van het Raghen-Park, dat mmenteel ntwikkeld wrdt. Het bevindt zich net ten

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

RUIMTE VOOR ACTIEF WONEN DE SCHALK. Scheldelaan, 2830 Willebroek RESIDENTIËLE APPARTEMENTEN WONEN IN ALLE COMFORT ZONDER OF MET SERVICE PLUS- FORMULE

RUIMTE VOOR ACTIEF WONEN DE SCHALK. Scheldelaan, 2830 Willebroek RESIDENTIËLE APPARTEMENTEN WONEN IN ALLE COMFORT ZONDER OF MET SERVICE PLUS- FORMULE RUIMTE VOOR ACTIEF WONEN DE SCHALK Scheldelaan, 2830 Willebrek RESIDENTIËLE APPARTEMENTEN WONEN IN ALLE COMFORT ZONDER OF MET SERVICE PLUS- FORMULE www.investpr.be inf@investrp.be Steenweg p blaasveld

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

Project Be Home 3 woningen

Project Be Home 3 woningen X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Be Hme 3 wningen EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Ligging: Pater Asteerstraat 45 47 49 3970 Lepldsburg

Nadere informatie

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Cmplex WATERFRONT Rbert Orlentprmenade 13 (8620) Nieuwprt Bepalingen uit het reglement van mede-eigendm betreffende het gebruik van de privatieve en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden.

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden. 1 van 6 DEEL 1 Administratieve vrschriften ART. 1 KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA 1. Technische bekwaamheid tnt de inschrijver aan dr het vrleggen van: een lijst van de vrnaamste leveringen gelijkwaardig

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project Type Oxfrd, Surrey & Yrk Keukeninfrmatie... Keukenhme is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK DE ZOUTE SCHORRE

VERKOOPSLASTENBOEK DE ZOUTE SCHORRE VERKOOPSLASTENBOEK DE ZOUTE SCHORRE WONING & KELDER Jan Devischstraat Knkke-Heist Een realisatie van : 1 GRONDEIGENAAR: BOUWCOORDINATIE : NV GRAAFJANSHOEVE NV POC PARTNERS Js de ter Beerstlaan 64 Js de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... 4-kamerappartement verdiepingen Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... De Rietkraag 2e fase Type Kievit Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Wningtype B en C, 3-laags Oud Amsterdams en Amsterdamse Schl Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte

WERKINSTRUCTIE Werken op hoogte Werken p hgte Algemeen Werken p hgte = valgevaar Buwput Dakwerken Open kelder Gebruik van hgtewerker, Open verdiepingen stelling f ladder Openingen in vleren Bij werken p hgte wrden extra veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE...

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE... DUURZAAM RENOVEREN Vr inlichtingen kan u steeds terecht in de Wnwinkel, Welzijnshuis, Abingdnstraat 99, 9100 Sint-Niklaas tijdens de peningsuren f telefnisch p 03 778 32 42. AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Op de zolder is een schoorsteen die (gedeeltelijk) weg moet worden gehaald om ruimte te maken voor de trap.

Op de zolder is een schoorsteen die (gedeeltelijk) weg moet worden gehaald om ruimte te maken voor de trap. OPDRACHTOMSCHRIJVING SAMENVATTING Maken van een vaste trap van de eerste verdieping naar de zlder. Verwijderen van de huidige vliztrap. Op de plek waar de zldertrap met kmen zit nu een inbuwkast. Die met

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Karmøy Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project Keukeninfrmatie... Keukenhme is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject Wijzigingsgesprek: na het inmeten van Deze brchure geeft u infrmatie ver de De uitverbaarheid van evt. buw uw keuken ndigen

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen In te vullen dr de ambtenaar Dssiernummer:.. Aanvraagdatum:. Aanvraagfrmulier subsidie Duurzaam Wnen Naam en vrnaam:... Straat en nr.:.. Pstcde:.. Gemeente:.. Uitveringsadres (indien verschillend van bvenstaand

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Wningtype A, 2-laags Oud Amsterdams en Amsterdamse Schl Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK

SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK SUBSIDIEREGLEMENT PRIVATE HUURMARKTPREMIE STAD KORTRIJK Inleiding De stad neemt in haar Plan Nieuw Krtrijk het engagement m betaalbaar en kwaliteitsvl wnen vr al haar inwners mgelijk te maken. De kwaliteit

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project Keukeninfrmatie... Keukenhme is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen van uw keuken

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Ruime Stadsappartementen Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 januari 2016 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Fietsstrade Antwerpen - Mechelen - aanleg fietsweg

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE CITYDEV.BRUSSELS-WONING VOOR DE PROMOTOR EN DE ONTWERPERS

BESCHRIJVING VAN DE CITYDEV.BRUSSELS-WONING VOOR DE PROMOTOR EN DE ONTWERPERS - Stadsvernieuwing GH/ml/2012-descripmai12 Gerges Hupin BESCHRIJVING VAN DE CITYDEV.BRUSSELS-WONING VOOR DE PROMOTOR EN DE ONTWERPERS UPDATE MEI 2012 De wijzigingen ten pzichte van 2009 zijn in het rd

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Type van Ggh Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie