Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming"

Transcriptie

1 Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders Afdeling V: Vrzrgen tegen brandgevaar, ntplffingen en de tevallige ntsnapping van schadelijke f ntvlambare gassen Artikel Algemeenheden 1.1. Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art De graad van weerstand tegen brand bedeld in dit reglement is bepaald bij de nrm NBN /1968 betreffende de weerstand tegen brand van de buwelementen Op aanvraag van de burgemeester f de bevegde ambtenaar, is de werkgever verplicht het bewijs te leveren dat de bepalingen van de artikelen en nageleefd zijn wat het gedrag bij brand van buwelementen betreft (klmmen en balken van het geraamte, muren, wanden, vleren, zlderingen, valse zlderingen, trappen, deuren). Indien hij dat bewijs niet kan leveren, is hij verplicht een schriftelijke en dr hem ndertekende beschrijving te geven van de samenstelling van elk van de buwelementen waarvr het vrmelde bewijs niet kan geleverd wrden. Artikel Classificatie Vr de tepassing van de bepalingen van dit artikel, wrden de lkalen in drie grepen ingedeeld: 2.1. De eerste grep mvat de lkalen waarin pgestapeld f dagelijks aangewend wrden: ntvlambare vleistffen waarvan het ntvlammingspunt lager is dan f gelijk is aan 21 C, in een heveelheid die grter is dan f gelijk is aan 50 l, met uitzndering van de ntvlambare vleistffen die zich in de vedingshuders van vertuigen bevinden; ntvlambare vleistffen waarvan het ntvlammingspunt grter is dan 21 C maar geen 50 C vertreft, in een heveelheid die grter is dan f gelijk is aan 500 l; zeer ntvlambare vaste stffen f stffen die, wanneer ze in aanraking kmen met water, brandbare gassen vrijmaken, in een heveelheid die grter is dan f gelijk is aan 50 kg, zals cellulide, calciumcarbide, magnesium en natrium; brandbare samengeperste, vleibaar gemaakte f pgelste gassen, in een heveelheid die grter is dan f gelijk is aan 300 l, dit vlume zijnde het waterinhudsvermgen van de recipiënten waarin ze zijn pgeslagen. De eerste grep mvat eveneens: de lkalen waarin een ntplfbare atmsfeer kan ntstaan tijdens de nrmale werking van de installaties; in de winkels vr kleinhandel, de verkplkalen, evenals de eraan grenzende lkalen die als warenpslagplaats dienen en die samen een ttale ppervlakte hebben gelijk aan f grter dan m 2, de ppervlakte ingenmen dr tnbanken en andere meubelen inbegrepen De tweede grep mvat de lkalen waarin pgestapeld f dagelijks aangewend wrden: ntvlambare vleistffen waarvan het ntvlammingspunt grter is dan 50 C maar 100 C niet vertreft, in een heveelheid die grter is dan f gelijk is aan l;

2 stffen die kunnen branden wanneer ze in aanraking kmen met een vlam en de brand snel kunnen den uitbreiden, in een heveelheid die grter is dan f gelijk is aan kg, zals katenweefsels, papierafval, drg str, vette vdden; vaste stffen die snel kunnen branden en nder invled van de warmte giftige gassen f belangrijke heveelheden rk kunnen vrtbrengen, zals smmige weefsels en vrwerpen in synthetische stffen, in een heveelheid die grter is dan kg; vaste brandbare stffen, zals riemen f rllen papier, kartn, natuurlijke- f kunstrubber, bewerkt f niet, stffen, andere dan deze in wl en die niet elders vermeld zijn, textielvezels andere dan wl, in een heveelheid die grter is dan kg de derde grep mvat de andere lkalen. Artikel Buw 3.1. Eerste grep - Op 1 juni 1972 bestaande f in pbuw zijnde gebuwen De lkalen van de eerste grep ingericht in deze gebuwen beantwrden aan de vlgende vrschriften: a. de trappen, muren, wanden, vleren, zlderingen en valse zlderingen van deze lkalen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur f zijn gebuwd uit metselwerk, betn f andere nbrandbare materialen. De vrige bepalingen zijn niet van tepassing p het dakwerk, nch in het algemeen, als de veiligheid tegenver andere zeer ernstige risic's het vereist; b. deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, zijn aangebracht in de deurpeningen van de muren en wanden die de lkalen van de eerste grep scheiden van de rest van het gebuw. Deuren uit hut en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn tegelaten. Deze deuren sluiten autmatisch. Ze zijn van geen enkel testel vrzien dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden. In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , zijn de vrgaande bepalingen bvendien van tepassing p de deurpeningen van de muren en wanden die de verkplkalen scheiden van de lkalen die grenzen aan de verkplkalen en als warenpslagplaats dienen In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , en die ten minste drie verdiepingen bven de benedenverdieping tellen: a. is elke niet-mechanische trap, ndig m te vlden aan de bepalingen pgenmen in 52.5., ingericht in een trappenhuis van het gebuw gescheiden dr muren uit metselwerk f betn znder enige andere pening dan de tegangspeningen; b. is elke persnen-, gederen-, dssier- en brdenlift ingericht in een kker die vlledig geslten is, de tegangspeningen uitgeznderd. De muren van de kker zijn gebuwd uit metselwerk f betn. Als meerdere persnen-, gederen-, dssier- f brdenliften in een batterij gegrepeerd zijn, dan met niet elk van deze testellen ingeslten zijn in een kker zals bepaald bij vrig lid, p vrwaarde dat de batterij en haar brderessen het zijn; c. zijn de tegangen tt deze trappenhuizen en kkers vrzien van deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur. Deuren uit hut en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn tegelaten. d. sluiten de deuren van de trappenhuizen autmatisch en zijn ze van geen enkel testel vrzien dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden;

3 e. de bepalingen pgenmen in zijn niet van tepassing p de trappen die de verscheidene niveaus van eenzelfde verdieping verbinden Tweede grep - Op 1 juni 1972 bestaande f in pbuw zijnde gebuwen. De lkalen van de tweede grep pgericht in deze gebuwen beantwrden aan de vlgende vrschriften: trappen, muren en wanden van deze lkalen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur f zijn gebuwd uit metselwerk, betn f andere nbrandbare materialen. dit geldt eveneens vr de vleren en zlderingen van die lkalen als ze respectievelijk bven f nder andere lkalen gelegen zijn. de vrige bepalingen zijn niet van tepassing als de veiligheid tegenver andere zeer ernstige risic's het vereist Eerste grep - Gebuwen waarvan de buw is aangevangen na 1 juni De lkalen van de eerste grep meten gelegen zijn in gebuwen, waarvan de dragende elementen, muren, wanden, vleren, zlderingen, valse zlderingen en trappen vlden aan de vlgende bepalingen: a. de dragende elementen (dragende muren en dragende vleren, klmmen en balken van het geraamte) hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur. Deze bepaling is niet van tepassing p de dragende elementen van gebuwen znder verdieping. De dragende elementen van gebuwen met slechts één verdieping bven de benedenverdieping hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur; b. de muren, wanden, vleren en zlderingen die geen dragende elementen zijn, en de balken van het dakwerkgeraamte, hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur; c. de valse zlderingen zijn nbrandbaar f p beide zijden bedekt met een nbrandbare bekleding en hun phangingselementen zijn nbrandbaar; d. de trappen zijn uit metselwerk, betn f andere nbrandbare materialen. De vrige bepalingen zijn niet van tepassing als de veiligheid tegenver andere zeer ernstige risic's het vereist. Als het gedeelte van het gebuw, dat de lkalen van de eerste grep mvat, van de rest van het gebuw gescheiden is dr muren, wanden, vleren en zlderingen, die geen enkele pening vertnen f slechts peningen vertnen afgeslten dr een veiligheidsas, vrzien van twee deuren met elk een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur en ten minste twee meter van elkaar verwijderd, met alleen dit gedeelte vlden aan de bepalingen van het eerste lid. De muren, wanden, vleren en zlderingen, die de scheiding en de sassen vrmen, hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur. De deuren van de sassen, sluiten autmatisch. Ze zijn van geen enkel testel vrzien dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden De lkalen van de eerste grep zijn van de rest van het gebuw gescheiden dr muren, wanden, vleren en zlderingen, met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur, en waarin enkel de peningen nntbeerlijk vr de explitatie en vr de veiligheid aangebracht zijn.

4 Deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, zijn aangebracht in de deurpeningen van de muren en wanden bedeld in de bepalingen pgenmen in Deze deuren sluiten autmatisch. Ze zijn van geen enkel testel vrzien dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden. In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , zijn de bepalingen van het eerste en tweede lid bvendien van tepassing p de deurpeningen van de muren en wanden die de verkplkalen scheiden van de eraan grenzende lkalen die als warenpslagplaats dienen In winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , en die ten minste drie verdiepingen bven de benedenverdieping tellen: a. is elke niet-mechanische trap, ndig m te vlden aan de bepalingen pgenmen in 52.5., ingericht in een trappenhuis, van het gebuw gescheiden dr muren znder enige andere pening dan de tegangspeningen. Deze muren hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur; b. is elke persnen-, gederen-, dssier- en brdenlift ingericht in een kker die vlledig geslten is, de tegangspeningen uitgeznderd. De muren van de kker hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur. Als meerdere persnen-, gederen-, dssier- f brdenliften in een batterij gegrepeerd zijn, dan met niet elk van deze testellen ingeslten zijn in een kker zals bepaald bij vrig lid, p vrwaarde dat de batterij en haar brderessen het zijn; c. zijn de tegangen tt deze trappenhuizen en kkers vrzien van deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur; d. sluiten de deuren van de trappenhuizen autmatisch en zijn ze van geen enkel testel vrzien dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden; e. zijn de bepalingen pgenmen in niet van tepassing p de trappen die de verscheidene niveaus van eenzelfde verdieping verbinden Tweede grep - Gebuwen waarvan de buw is aangevangen na 1 juni De lkalen van de tweede grep meten gelegen zijn in gebuwen waarvan de dragende elementen en de trappen vlden aan de vlgende bepalingen: a. de dragende elementen (dragende muren en dragende vleren, klmmen en balken van het geraamte) hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur. Deze bepaling is niet van tepassing p de dragende elementen van gebuwen znder verdieping. De dragende elementen van gebuwen met slechts één verdieping bven de benedenverdieping hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur; b. de trappen zijn uit metselwerk, betn f andere nbrandbare materialen. De vrige bepalingen zijn niet van tepassing p het dakwerk nch, in het algemeen, als de veiligheid tegenver andere zeer ernstige risic's het vereist. Als het gedeelte van het gebuw, dat de lkalen van de tweede grep mvat, van de rest van het gebuw gescheiden is dr muren, wanden, vleren en zlderingen, die geen enkele pening vertnen f slechts peningen vertnen afgeslten dr deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, met alleen dit gedeelte vlden aan de bepalingen van het eerste lid.

5 De muren, wanden, vleren en zlderingen die de scheiding vrmen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur. De deuren sluiten autmatisch. Ze zijn vrzien van geen enkel testel dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden De lkalen van de tweede grep zijn van de rest van het gebuw gescheiden dr muren, wanden, vleren en zlderingen met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur. Artikel Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art. 31 Artikel Uitgangswegen en ntruiming 5.1. Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art De lkalen die p bvenverdiepingen f in de kelderverdiepingen gelegen zijn meten dr ten minste één trap bediend wrden, niettegenstaande het bestaan van elk ander tegangsmiddel De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar te leiden met gelijk zijn aan f grter zijn dan 0,80 m. De vrgaande bepaling is niet van tepassing p de drgangen die bestaan tussen de kassa s van de winkels vr kleinhandel, van het type zelfbediening. Ze is evenmin van tepassing p de p 1 juni 1972 bestaande f in pbuw zijnde gebuwen, wat de breedte van de trappen betreft. In deze gebuwen met deze gelijk zijn aan f grter zijn dan 0,70 m. De breedte van de deuren met gelijk zijn aan f grter zijn dan 0,70 m De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naarte leiden meten een ttale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal persnen die ze meten gebruiken m de uitgangen van het gebuw te bereiken. De trappen meten een ttale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze er naar pstijgen. Het berekenen van deze breedten met gesteund zijn p de nderstelling dat, bij het verlaten van het gebuw, alle persnen van een verdieping samen de naburige verdieping vervegen en dat deze al ntruimd is als zij er aankmen. Onder deze persnen wrden niet alleen het persneel van de nderneming verstaan maar eveneens de bezekers, de klanten en de andere persnen die deze trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar te leiden, meten gebruiken. Wanneer het aantal van deze persnen niet met vldende benadering kan vastgesteld wrden, stelt het bedrijfshfd dit aantal nder zijn eigen verantwrdelijkheid vast. In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , wrdt het aantal van de bij dit artikel bedelde persnen als vlgt bepaald: kelderverdieping: 1 persn per 6 m 2 ttale ppervlakte; gelijkvlers: 1 persn per 3 m 2 ttale ppervlakte; andere verdiepingen: 1 persn per 4 m 2 ttale ppervlakte De lkalen van de eerste grep, de lkalen waarin gewnlijk ten minste hnderd persnen verteven en de verdiepingen waar gewnlijk ten minste hnderd persnen verteven, meten ten minste ver twee afznderlijke uitgangen beschikken.

6 Hetzelfde geldt vr het gelijkvlers en alle verdiepingen van de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel Deze grep is echter niet van tepassing p de lkalen van de eerste grep die uitsluitend als pslagplaats dienen De verdiepingen waar gewnlijk ten minste hnderd persnen verteven meten met het gelijkvlers verbnden zijn dr ten minste twee afznderlijke trappen. Hetzelfde geldt vr elke verdieping van de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel De lkalen waarin gewnlijk ten minste vijfhnderd persnen verteven en de verdiepingen waar gewnlijk ten minste vijfhnderd persnen verteven meten ten minste ver drie afznderlijke uitgangen beschikken De verdiepingen waar gewnlijk ten minste vijfhnderd persnen verteven meten met het gelijkvlers verbnden zijn dr ten minste drie afznderlijke trappen Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art Wat de p 1 juni 1968 bestaande f in pbuw zijnde gebuwen betreft, meten buitentrappen f buitenbrandladders aangebracht zijn, wanneer het aantal uitgangen f de afmetingen van de uitgangswegen nvldende zijn en het materieel nmgelijk blijkt er binnen het gebuw in te richten De plaats van elke uitgang en van elke nduitgang, ndig m te vlden aan de bepalingen van artikel 52.5., evenals de richting van de wegen, drlpen en trappen die naar deze uitgangen leiden, wrden aangeduid dr de reddingsbrden die vlden aan de bepalingen betreffende de veiligheidsen gezndheidssignalering p het werk. In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , wrden de in vrgaand lid vermelde brden bvendien p de grnd f ter hgte van de grnd aangebracht a. Uitgangsdeuren van de lkalen van de eerste grep. Deze deuren meten in de richting van de uitgang f in beide richtingen pendraaien. b. Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art. 31 Deze bepalingen zijn van tepassing p de gebuwen die in pbuw zijn f gebuwd wrden na 1 januari 1993, alsmede p de gebuwen die vr die datum gebuwd zijn en die het vrwerp hebben uitgemaakt van een wijziging, een uitbreiding f een mvrming na 1 januari Deze bepalingen zijn eveneens van tepassing p de gebuwen die p 1 januari 1993 in gebruik zijn en waarte lkalen van de eerste grep behren f wanneer de kenmerken van de arbeidsplaats, de mstandigheden f een risic zulks vereisen tt Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art De hellende vlakken waarvan de helling grter is dan tien ten hnderd en de mechanisch bewgen trappen (rltrappen) wrden niet in aanmerking genmen bij het berekenen van het aantal en de breedte van de trappen die ndzakelijk zijn in tepassing van de bepalingen vervat in punt 5 van dit artikel Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art. 31 Artikel Gasinstallaties 6.1. De nntbeerlijke vrzrgen zijn genmen m gaslekken te vrkmen De aanwezigheid van verplaatsbare recipiënten vr vleibaar gemaakte petrleumgassen is verbden in de lkalen van de kelderverdiepingen en in deze waarvan de bdem, aan alle zijden lager is dan de mringende bdem van het gebuw, behalve vr tevallige werkzaamheden.

7 6.3. De verplaatsbare recipiënten vr vleibaar gemaakte petrleumgassen die niet in gebruik zijn en de recipiënten die verndersteld wrden leeg te zijn, meten in pen lucht f in een delmatig verlucht en speciaal vr dit gebruik bestemd lkaal, pgeslagen zijn. Artikel Verwarming van de lkalen 7.1. a. Op 1 juni 1972 bestaande f in pbuw zijnde stkplaatsen. De muren, wanden, vleren en zlderingen van de stkplaatsen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur f zijn gebuwd uit metselwerk, betn f andere nbrandbare materialen. Als er gebruik gemaakt wrdt van vleibare f gasvrmige brandstffen met elke verbinding tussen de stkplaats en het gebuw, en tussen de stkplaats en de brandstfpslagplaats, afgeslten zijn dr een deur met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur. Deuren uit hut en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn tegelaten. Die deuren sluiten autmatisch. Ze zijn vrzien van geen enkel testel dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden. De stkplaatsen meten behrlijk verlucht zijn. b. Stkplaatsen waarvan de buw is aangevangen na 1 juni De muren, wanden, vleren en zlderingen van de stkplaatsen hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur. Als er gebruik gemaakt wrdt van vleibare f gasvrmige brandstffen, met elke verbinding tussen de stkplaats en het gebuw, en tussen de stkplaats en de brandstfpslagplaats, afgeslten zijn dr een deur met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur. Die deuren sluiten autmatisch. Ze zijn vrzien van geen enkel testel dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden. De stkplaatsen meten behrlijk verlucht zijn Onverminderd de bepalingen van artikel 65, meten de verwarmingstestellen zdanig pgevat en pgesteld zijn dat ze vldende veiligheidswaarbrgen bieden, rekening gehuden met de plaatselijke mstandigheden De schrstenen en rkgangen van de verwarmingstestellen meten gebuwd zijn uit nbrandbare materialen en behrlijk nderhuden wrden De warmtegeneratren, de schrstenen en de rkgangen meten p een vldende afstand van brandbare stffen en materialen pgesteld zijn f er zdanig van afgeznderd zijn dat brandgevaar vrkmen wrdt De warmtegeneratren met autmatisch aansteekmechanisme die vleibare f een gasvrmige brandstf gebruiken, meten zdanig uitgerust zijn, dat de brandstftever autmatisch afgesneden wrdt in de vlgende gevallen: bij het al dan niet autmatisch stilvallen van de brander; van zdra de vlam tevallig uitdft; van zdra er ververhitting f verdruk in de wisselaar vrkmt;

8 in geval van nderbreking van de elektrische strm, vr de warmtegeneratren die vleibare brandstffen gebruiken De verwarmingsinstallaties met warme lucht meten aan de vlgende vrwaarden vlden: De temperatuur van de lucht mag p de verdelingspunten 80 C niet verschrijden; De aanverkanalen van warme lucht meten vlledig uit nbrandbare materialen vervaardigd zijn; Als de warmeluchtgeneratr zich in een stkplaats bevindt: a. mag de te verwarmen lucht niet pgezgen wrden in deze stkplaats, nch in zijn aanhrigheden; b. meten de peningen vr het aanzuigen f vr het terug aanzuigen van de lucht vrzien zijn van deltreffende stffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken; Wanneer de lucht rechtstreeks in de generatr wrdt verwarmd dan met de druk van de warme lucht in de generatr altijd hger zijn dan deze van de gassen die drheen de vuurhaard trekken In de lkalen met warme lucht verwarmd dr een generatr met rechtstreekse warmtewisseling, met een inrichting autmatisch de ventilatr en de generatr stilleggen in geval van abnrmale stijging van de temperatuur van de warme lucht. Als de warmeluchtgeneratr zich in een stkplaats bevindt, met die inrichting aangevuld zijn met een handbediening buiten deze stkplaats aangebracht. Deze laatste bepaling is niet van tepassing p de generatren met rechtstreekse warmtewisseling die elektrisch verwarmd wrden. Artikel Vrkming van brand 8.1. Het lassen en snijden met de brander f de elektrische bg zijn verbden aan de recipiënten die ntvlambare vleistffen f gassen, calciumcarbide f dergelijke prducten inhuden f hebben ingehuden, tenzij de ndzakelijke vrzrgen wrden genmen zdat deze recipiënten geen enkel spr van die prducten meer bevatten In de lkalen waarin een ntplfbare atmsfeer kan ptreden zijn de aangepaste maatregelen genmen m het vrmen van vnken en van gevaarlijke ladingen statische elektriciteit te vrkmen In de lkalen waarin een ntplfbare atmsfeer kan vrkmen, is het verbden te rken, vuur te maken, te lassen met de bg f met de brander, zich van andere lampen te bedienen dan veiligheidslampen, te werken met werktuigen die vnken kunnen vrtbrengen f de lkalen binnen te treden met schenen die met ijzer zijn beslagen f met schenen die uit elektrisch gpunt te vlledig geïsleerd zijn Wanneer de uitvering van het werk het gebruik van ntvlambare f giftige vleistffen f gassen ndzakelijk maakt, meten de heveelheden van die vleistffen en gassen die zich in de werkplaatsen bevinden beperkt wrden tt het strikte minimum. Die vleistffen en gassen meten pgeslagen zijn in nbreekbare recipiënten die hermetisch kunnen geslten wrden. In de labratria is het gebruik van glazen recipiënten met een waterinhudsvermgen van ten hgste drie liter evenwel tegelaten Het is verbden ntvlambare f gemakkelijk brandende stffen, recipiënten die ntvlambare stffen bevatten f bevat hebben f recipiënten die samengeperste, vleibaar gemaakte f pgelste gassen bevatten, in de nabijheid te plaatsen van m het even welke vuurhaard f warmtebrn, tenzij men er te verplicht is en p vrwaarde dat de vrzrgen die de mstandigheden vereisten, zijn genmen Het is verbden in de lkalen reinigingsvdden en afval die spntaan f gemakkelijk kunnen ntvlammen, te laten phpen.

9 Zij meten geplaatst wrden in aangepaste metalen recipiënten die vrzien zijn van deksels, f ter zijde gelegd wrden zdanig dat elk brandgevaar uitgeschakeld wrdt. De afval met z dikwijls als ndig is verwijderd wrden In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , meten de grdijnen en andere lshangende vrwerpen die vr de versiering gebruikt wrden vervaardigd zijn uit nbrandbare materialen fwel nbrandbaar gemaakt zijn. In de verkplkalen en in de hieraan belendende lkalen die als warenpslagplaats dienen, is het verbden te rken, vuur te maken, demnstraties te huden waarbij gebruik wrdt gemaakt van vuur, vlammen f brandende vrwerpen. Het rkverbd geldt niet in de restaurants, kapperssalns en andere dergelijke lkalen van die winkels, p vrwaarde dat ze van de andere verkplkalen duidelijk gescheiden zijn dr muren f wanden Elke pslagplaats van vleibare brandstffen f van vleibaar gemaakte petrleumgassen is buiten de werklkalen ingericht De vens, drginstallaties, drgvens en andere installaties die warmte vrtbrengen f uitstralen, p een andere wijze dan dr middel van warm water f stm, meten uit nbrandbare materialen vervaardigd zijn en behrlijk nderhuden wrden. Ze meten p een vldende afstand van brandbare stffen en materialen pgesteld zijn f er zdanig van afgeznderd zijn dat brandgevaar vrkmen wrdt. Artikel Brandbestrijdingsmiddelen 9.1. en 9.2. Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , meten de verkplkalen en de eraan belendende lkalen die als warenpslagplaats dienen, uitgerust zijn met een autmatisch werkend blussingsnet dat bestendig nder druk staat. Rnd elke blussingskp met een vrije ruimte van ten minste 60 cm aanwezig zijn. Deze bepaling is niet van tepassing p de winkels waarin de heveelheid brandbare gederen die zich in de verkplkalen bevinden geen kg per verdieping vertreft Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art. 31 Artikel Waarschuwing en alarm. Organisatie van de brandbestrijding tt Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art De elektrische netten vr de waarschuwing en het alarm meten verschillend zijn en Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art In geval van brand meten de mechanisch bewgen trappen en de verwarmings- en luchtcnditineringsinstallaties stilgelegd wrden. Artikel tt Opgeheven bij KB van 28 maart 2014, art. 31 Artikel Verbuwingen en uitbreidingen De bepalingen van de artikelen en betreffende de gebuwen en stkplaatsen waarvan de buw is aangevangen na 1 juni 1972, zijn van tepassing p de verbuwingen en uitbreidingen van p 1 juni 1972 bestaande f in pbuw zijnde gebuwen en stkplaatsen. Artikel Afwijkingen

10 Onze bevegde Ministers kunnen, ieder wat hen betreft, in buitengewne mstandigheden afwijkingen verlenen van de bepalingen van dit artikel, nder de vrwaarden vrzien bij artikel 3 van het besluit van de Regent van 27 september Artikel Meubelwinkels In de winkels vr kleinhandel, bedeld in artikel , en waarin enkel meubelen, meubeleringsartikelen f elektrische huishudartikelen wrden verkcht, zijn de bepalingen van het laatste lid van artikel niet van tepassing. In die winkels is de naleving van de bepalingen van artikel niet vereist indien de winkel uitgerust is met een autmatisch werkend blussingsnet vereenkmstig artikel Indien de bepalingen van artikel nageleefd zijn, met de winkel evenwel niet uitgerust zijn met een autmatisch werkend blussingsnet vereenkmstig artikel Om te kunnen genieten van de bepalingen van het tweede en het derde lid, zijn die winkels gescheiden van de bewnde lkalen en de tegangen ervan dr muren, wanden, vleren en zlderingen die geen enkele pening vertnen, met een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur. Een verbindingsdeur met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur mag evenwel bestaan in de scheidingsmuur tussen de winkel en de wning van de explitant. Die deur sluit autmatisch. Ze is van geen enkel testel vrzien dat het mgelijk maakt ze in gepende stand vast te zetten. Het is in alle mstandigheden verbden ze in pen stand te huden. Artikel Overgangsmaatregelen De bepalingen van dit artikel pgenmen in 9.3. treden in werking p 1 juni De bepalingen van dit artikel pgenmen in: 3.; 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10., treden in werking p 1 juni Evenwel wrdt vr de als gevaarlijk, ngeznd f hinderlijk ingedeelde winkels vr kleinhandel, die p 1 juni 1968 bestnden f in pbuw waren de tepassing van de bepalingen van dit artikel pgenmen in , a, c en d uitgesteld tt 1 ktber 1973, en de tepassing van de bepalingen pgenmen in , , b en 5.4. uitgesteld tt 31 december 1974 p vrwaarde: a. dat een realistisch prgramma van de werken die zullen uitgeverd wrden teneinde p de vrmelde data de naleving van deze bepalingen te verzekeren, vóór 31 ktber 1972, in drie exemplaren, aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid gestuurd wrdt; b. dat dit prgramma nageleefd wrdt.

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK

K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG K5 GEMEENTEPARK VIJVERPARK GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 7/10/1969 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 7/10/1969, Digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD.

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL Cpyright, alle rechten vrbehuden. Niets van deze hand-uts f presentatie mag wrden gepubliceerd, gekpieerd en/f verspreid znder de uitdrukkelijke testemming van Cnsintra

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Intern document 2014/1825, horend bij B&W 2014/1806 Bijlagen bij Bouwverordening gemeente Zundert 2014

Intern document 2014/1825, horend bij B&W 2014/1806 Bijlagen bij Bouwverordening gemeente Zundert 2014 Intern dcument 2014/1825, hrend bij B&W 2014/1806 Bijlagen bij Buwverrdening gemeente Zundert 2014 Buwverrdening 2014 gemeente Zundert 14 de serie wijzigingen 1 INHOUD Bijlage 0 Kmkaarten als bedelt in

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2 Datum laatste wijziging: 15 ktber 2015 Aard laatste wijziging: gebreken, hgspanning zie 4.1 en 4.2 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Cmplex WATERFRONT Rbert Orlentprmenade 13 (8620) Nieuwprt Bepalingen uit het reglement van mede-eigendm betreffende het gebruik van de privatieve en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Algemene acceptatievoorwaarden

Algemene acceptatievoorwaarden Algemene acceptatievrwaarden Meinke Sica Recyling BV Punterweg 38-40 6222NW Maastricht 043-363 24 24 inf@meinkerecycling.nl Versie 1.1 Juli 2011 Artikel 1 Definities, In deze vrwaarden wrdt verstaan nder;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21. Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L21 Brusselsesteenweg GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 06-04-1987 VOORSCHRIFTEN Gedgekeurd bij KB van 6/04/1987, digitaal bestemmingsplan gedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

á/r HOUTEN BUITENDEUREN -/SKH KO M O attest-met-prod uctcertif icaat xio Nummer: 32716198 Uitgegeven: 1 998-04-01 TeleÍax: (035) 526 83 81

á/r HOUTEN BUITENDEUREN -/SKH KO M O attest-met-prod uctcertif icaat xio Nummer: 32716198 Uitgegeven: 1 998-04-01 TeleÍax: (035) 526 83 81 6 =! O 'ii-; i.'.: KO M O attest-met-prd uctcertif icaat NUSfB xi E (s (É cc E a E c U Stichting Keuringsbureau Hut SKH Bezekadres: Kantrgebuw'Gierserf ' Huizermaatweg 29, 1273 NA Huizen Pstadres: Pstbus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

o o o o Het vroegboektarief geldt tot 1 december 2015.

o o o o Het vroegboektarief geldt tot 1 december 2015. Inschrijving Per inschrijving zijn inschrijvingsksten van 450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet wrden teruggevrderd. Iedere expsant dient verplicht strm (minimaal16a/220v) af te nemen via

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee)

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee) Vragenlijst VROM Dit is een vragenlijst vr het inventariseren van mgelijke knelpunten in uw eigen wning die een belemmering kunnen zijn vr bewning p hgere leeftijd. De vragenlijst geeft u infrmatie ver

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Vademecum over landbouwtrekkers

Vademecum over landbouwtrekkers Vademecum ver landbuwtrekkers Inhud: 1. Landbuwtrekkers: definities en categrieën 2. Verversvergunning 3. Tachgraaf: vrijstelling 4. Rijbewijs 5. Technische keuring (gereginaliseerde materie) 6. Verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen AD Energie Rev 7 04/12/2014 Prcedure m de vraag naar elektriciteit in gebuwen te verminderen INHOUD CONTEXT... 2 DOELSTELLINGEN... 2 TOEPASSINGSGEBIED... 3 PRAKTISCH... 3 A) MAATREGELEN OM HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Beleidsregels arbeidsmstandighedenwetgeving (Tekst geldend p: 4-0-0) Besluit van de Staatssecretaris van Sciale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hgervrst, van 7 nvember 00, Directie Arbeidsmstandigheden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

a. consumptie-ijs: iedere geheel of gedeeltelijk bevroren combinatie van twee of meer van de volgende producten:

a. consumptie-ijs: iedere geheel of gedeeltelijk bevroren combinatie van twee of meer van de volgende producten: LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 7de April 1956 ter uitvering van de artikelen 8 en 9 van de Verrdening van de 7de Augustus 1917 (P.B. 1917, n. 58) vrzver cnsumptie-ijs betreft. (P.B.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevland) Uitveringsregeling Afvalstffenverrdening Almere Het cllege van de gemeente Almere, verwegende dat het in het belang van een delmatige verwijdering van

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015

HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 HUISREGELS AKI ArtEZ Academie vr Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 Algemeen Van ieder academielid wrdt verantwrdelijk gedrag verwacht ten pzichte van elkaar en de mgeving. Dit geldt k

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES ver DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE IN DE SECTOREN BOUW, LAND-

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie