DEGROOF EQUITIES. Société d'investissement à Capital Variable

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEGROOF EQUITIES. Société d'investissement à Capital Variable"

Transcriptie

1 Société d'investissement à Capital Variable Actieve compartimenten: DEGROOF EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE DEGROOF EQUITIES SMALL CAP EUROPE ACTIVE DEGROOF EQUITIES EMU HIGH DIVIDEND YIELD DEGROOF EQUITIES WORLD FLEXIBLE DEGROOF EQUITIES EMERGING MSCI INDEX B E H E E R S M A A T S C H A P P I J DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2013 Op basis van dit verslag alleen mogen geen inschrijvingen worden aanvaard. De inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze plaatsvinden op basis van het geldende emissieprospectus, samen met het inschrijvingsformulier, het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien dit recenter is dan het jaarverslag. Enkel de Franse versie van dit jaarverslag werden door de bedrijfsrevisor onderworpen aan een contrôle. Bijgevolg heeft het revisieverslag enkel betrekking op deze versie. De overage versies zijn het resultaat van een rauwkeurige vertaling die werd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. In het geval van verschillen tussen de Franse teksten en de vertaling zijn de Franse versie doorslaggevend.

2 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B RAAD VAN BESTUUR Voorzitter - De heer Vincent Planche, Bestuurder en lid van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel Bestuurders - De heer Eric Nols, Bestuurder en voorzitter van het directiecomité EGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL - De heer Eric Lobet, Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg - Mevrow Anne-Marie Goffinet, Sous-Directeur (tot 12 augustus 2013) BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg - De heer Philippe Denef, Managing Director DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Bruxelles - Mr Vincenzo Scarfo, Bestuurder Onafhankelijke (sinds le 12 augustus 2013) MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BEHEERSMAATSCHAPPIJ DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BEHEERDER DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., 16-18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles DOMICILIÊRINGS-, REGISTER- EN TRANSFERAGENT, BETAALKANTOOR EN ADMINISTRATIEF AGENT BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg DEPOTBANK BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ERKENDE BEDRIJFSREVISOR DELOITTE AUDIT, Société à responsabilité limitée, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg DISTRIBUTEURS & NOMINEES - BANQUE DEGROOF S.A., 44, rue de l Industrie, B-1040 Bruxelles - BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 2

3 DISTRIBUTEURS VOOR ZWITSERLAND - LANDOLT & CIE S.A. (Voorheen Degroof Banque Privée S.A.) Chemin de Roseneck, 6, CH-1006 Lausanne DISTRIBUTEURS VOOR FRANSE - CACEIS BANK, 1-3, place Valhubert F Paris DISTRIBUTEURS VOOR BELGIE - BANQUE DEGROOF S.A., 44, rue de l Industrie, B-1040 Bruxelles DISTRIBUTEURS VOOR DUITSLAND - MARCARD STEIN & CO AG Hambourg, Ballindamm 36 D Hamburg DISTRIBUTEURS VOOR SPANJE - PRIVAT BANK DEGROOF S.A., Diagnonal, 464, ES Barcelone 3

4 Inhoud Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde... 5 Page Verslag van de Raad van Bestuur Verslag van de erkende Bedrijfsrevisor Overzicht van het nettovermogen Staat van de verrichtingen Wijzigingen in de nettoactiva Overzicht van de effectenportefeuille Geografische spreiding Sectorale spreiding Spreiding per valuta Wijzigingen in het aantal aandelen Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en het aantal aandelen Volatiliteit 51 Dividenduitkering.. 51 Percentages van de kosten en provisies Verloop in de portefeuille (Portfolio Turnover Rate) Toelichting bij de jaarrekening

5 Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde De statuten werden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende deze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. De halfjaarlijkse verslagen en de jaarverslagen, de netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de aankoopprijs, evenals alle bekendmakingen voor aandeelhouders zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav, de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij en bij de Distributeurs. De aandelen van de compartimenten EUROPE BEHAVIORAL VALUE en SMALL CAP EUROPE ACTIVE zijn genoteerd aan de beurs van Luxemburg. De netto-inventariswaarde wordt elke dag vastgesteld voor de compartimenten Degroof Equities - Europe Behavioral Value, Degroof Equities - Small Cap Europe Active en Degroof Equities - EMU High Dividend Yield, elke maandag voor het compartiment Degroof Equities - World Flexible en elke woensdag voor het compartiment Degroof Equities - Emerging MSCI Index. De waardering van alle compartimenten gebeurt in euro s. Voor de compartimenten Degroof Equities - Europe Behavioral Value, Degroof Equities - Small Cap Europe Active, Degroof Equities - World Flexible en Degroof Equities - Emerging MSCI index zijn twee aandelenklassen beschikbaar die zich van elkaar onderscheiden door het type van belegger en de toepasbare distributieprovisie:. aandelen van klasse A Institutioneel, bestemd voor institutionele beleggers;. aandelen van klasse B Particulier, bestemd voor particuliere beleggers. De aandeelhouders van DEGROOF EQUITIES - SMALL CAP EUROPE ACTIVE kunnen kiezen uit de twee volgende aandelentypes: uitkeringsaandelen en kapitalisatieaandelen, terwijl de andere compartimenten uitsluitend kapitalisatieaandelen aanbieden. 5

6 Europe Behavioral Value Verslag van de Raad van Bestuur Globaal genomen hebben de aandelenmarkten het jaar 2013 op een uiterst positieve noot afgesloten. Het macro-economisch klimaat in de Verenigde Staten ging immers de goede richting uit en in Europa was er sprake van een duidelijke stabilisering. Algemeen genomen liepen de onzekerheid en de risicoaversie sterk achteruit dit jaar, wat leidde tot hogere waarderingen zowel in Europa als in de VS. In Europa presteerden de Risk- en Value-waarden beter dan de markten, en hetzelfde gold voor de middelgrote en grote kapitalisaties. De kwaliteitseffecten die een stabiele groei nastreven, hadden dit jaar nog te lijden onder de hoge waarderingsniveaus die ze het vorige jaar hadden bereikt en die nu pas beginnen te corrigeren. Dit is gunstig voor de Value-effecten waarin het compartiment Europe Behavioral Value hoofdzakelijk belegt; het compartiment heeft 4,3% (deelbewijzen B) beter gepresteerd dan een referentie-index zoals de MSCI Europe total return net. De maand januari verliep zeer positief voor de portefeuille, gevolgd door twee minder gunstige maanden, maar de rest van het jaar was uitzonderlijk goed. De bovengemiddelde prestaties over het hele jaar waren vooral te danken aan de effectenselectie in de financiële sector, met name de overweging in Italiaanse (Intesa, Unicredit) en Franse banken (Natixis, Société Générale), en de onderweging in Scandinavische en Engelse banken (met name HSBC en Standard Chartered), in de sector van de materialen dankzij een onderweging in de mijnbouw en de overweging in de papier- en verpakkingsindustrie (UPM Kymmene, Stora Enso, Smurfit Kappa) en de effectenselectie in de industrie (overweging in de defensieve waarden en de aëronautica zoals Thales en Airbus (Eads)). De keuze in de automobielsector bleek dit jaar echter minder gelukkig (met name de onderweging in Daimler en de positie in Peugeot). Tot de posities die het meest hebben bijgedragen tot de prestatie behoren eveneens Associated British Foods met een stijging van 100% over het jaar, de Zwitserse waarden zoals Aryzta (+45%) en Lonza (+75%), Celesio dat profiteert van een overnamebod vanwege zijn grootste aandeelhouder en een sprong van 82% maakt, en ook de Finse raffinaderij Neste Oil die over het jaar meer dan 50% omhooggaat. Tot de ontgoochelingen van het jaar behoren effecten zoals Suedzucker (inmiddels verkocht) en C&C Group in de voedingssector, de Engelse warenhuisketen Debenham, het koperbedrijf Aurubis (positie teruggebracht), en Thrombogenics in de sector van de farmaceutica en de biotechnologie (verkocht). 6

7 Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Small Cap Europe Active Globaal genomen hebben de aandelenmarkten het jaar 2013 afgesloten op een uiterst positieve noot. Het macro-economisch klimaat in de Verenigde Staten ging immers de goede richting uit en in Europa was er sprake van een duidelijke stabilisering. Algemeen genomen liepen de onzekerheid en de risicoaversie sterk achteruit dit jaar, wat leidde tot hogere waarderingen zowel in Europa als in de VS. In Europa presteerden de Risk- en Value-waarden beter dan de markten, en hetzelfde gold voor de middelgrote en grote kapitalisaties. De kwaliteitseffecten die een stabiele groei nastreven, hebben dit jaar nog te lijden onder de hoge waarderingsniveaus die ze het vorige jaar hadden bereikt en die nu pas beginnen te corrigeren en de cyclische sectoren halen volop profijt uit de vooruitzichten van een economisch herstel. In dit zeer gunstige macro-economische klimaat liet de MSCI Europe Small cap total return (net)-index een winst van 33,5% (in euro) optekenen, hetzij meer dan 13% beter dan zijn tegenhanger die vooral in grote en middelgrote kapitalisaties belegt. Het compartiment Degroof Equities - Small Cap Europe Active heeft over het jaar een nettowinst van 28.5% (B-aandelen) laten optekenen. Het compartiment heeft tijdens het jaar geprofiteerd van de goede prestatie van kartonverpakker Smurfit Kappa die over het jaar een sprong heeft gemaakt van meer dan 100% en van Mediaset dat niet alleen meeprofiteert van het sterke herstel van de value-effecten over de periode, maar ook en vooral van de stabilisering van het macro-economische en politieke klimaat in Italië na de verkiezingen van het eerste kwartaal. Tot de negatieve uitschieters behoren de posities in koperproducent Aurubis, de Engelse warenhuisketen Debenham, en de onderprestaties van Software AG en Portugal Telecom. 7

8 Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) EMU High Dividend Yield De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te streven naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Monetaire Unie. Omdat de portefeuille belegt in een ruime waaier van aandelen uit verschillende sectoren, is hij sterk gediversifieerd. Volgens ons is een belegging in aandelen met hoog rendement een van de beste strategieën voor beleggers met een langetermijnhorizon. Deze beleggingsstrategie werpt echter niet elk jaar vruchten af. Om de vooruitzichten van goede prestaties te verbeteren, trachten wij aandelen te identificeren waarvan het dividend volgens ons in de toekomst zou moeten blijven stijgen, of op z'n minst op het huidige niveau zou moeten worden gehandhaafd. Daarom beperken wij ons in onze effectenselectie niet tot het huidige dividendrendement, maar onderzoeken wij eveneens de vooruitzichten over de stijging van dit dividend in de komende jaren en de stabiliteit van de dividenduitkering over de voorbije jaren. Wij gaan eveneens na of het bedrijf over een gezonde balans beschikt met beperkte schulden en of de dividenden kunnen worden betaald uit de opbrengsten en de gegenereerde kasstromen was voor de Europese aandelenmarkten een goed jaar: de MSCI EMU-index liet een stijging van 23,4% optekenen. Vooral tijdens de eerste helft van het jaar was de volatiliteit hoog, in het tweede halfjaar kon men een sterke stijging waarnemen. Tijdens het eerste semester waren er verkiezingen in Italië in februari en had Cyprus te lijden onder een financiële crisis in april. Eind mei ten slotte gaf de Fed te kennen dat ze haar financiële stimuleringsmaatregelen zou terugschroeven. Tijdens het tweede halfjaar profiteerden de markten van het feit dat de Fed nog wat zou wachten met het terugschroeven van die financiële stimuleringsmaatregelen, van een herwonnen politieke rust in de eurozone en van het vooruitzicht op een economisch herstel. Ondanks de sterke stijging van de markten is het compartiment Degroof Equities - EMU High Dividend Yield erin geslaagd het verloop van de stijgende markten te volgen. Het heeft het jaar afgesloten met een rendement van 23,5 %, dat is 17 basispunten hoger dan het rendement van de index. De prestatie van het compartiment heeft geprofiteerd van een geslaagde aandelenselectie, maar dit vordeel werd gedeeltelijk tenietgedaan door de sectorale spreiding. Het rendement heeft in het bijzonder te lijden gehad van de onderweging in financiële aandelen die dit jaar een goede prestatie hebben geleverd. Het compartiment heeft over het hele jaar niet belegd in de banksector en heeft pas in de maand juli verzekeraars aan zijn portefeuille toegevoegd. 8

9 World Flexible Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Dit compartiment belegde in effecten van ondernemingen van over de hele wereld. Sinds 21 mei 2012 is het compartiment te gelde gemaakt als gevolg van aanzienlijke terugbetalingen; het totale nettovermogen van het compartiment is onder de drempel van EUR 5 miljoen gezakt, waardoor het niet langer mogelijk is het beheer voort te zetten volgens de eerder vastgelegde modaliteiten. Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur van de SICAV beslist het compartiment te vereffenen. Het vereffeningsverzoek is op 10 april 2013 overgemaakt aan de CSSF. Emerging MSCI index Het compartiment Degroof Equities Emerging MSCI Index is met succes geïntroduceerd op 27 september Het gaat om een tracker- of indexfonds dat zich tot doel stelt de prestatie van de naar marktkapitalisatie gewogen index MSCI Emerging Markets Net Dividends Reinvested in euro s te repliceren. OP 31 december 2013 bestond het beleggingsuniversum uit 21 landen: Brazilië, China, Chili, Colombia, de Tsjechische Republiek, Egypte, Hongarije, Indonesië, India, Maleisië, Griekenland, Mexico, Polen, Peru, de Filippijnen, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thaïland en Turkije. Toen de index in november 2013 werd gewijzigd, werd Griekenland opgenomen in de opkomende landen terwijl Marokko tot frontierland werd gedegradeerd. Tijdens het vierde kwartaal van 2013 is de referentie-index stabiel gebleven en het compartiment heeft de bewegingen van de index nauwgezet gevolgd. NB: In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Luxemburg, 22 april

10 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor Aan de aandeelhouders van DEGROOF EQUITIES (Société d'investissement à Capital Variable) 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Conform het mandaat verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders, hebben wij de bijgevoegde jaarrekening van DEGROOF EQUITIES ( de SICAV ) en van elk van zijn compartimenten gecontroleerd. De jaarrekening omvat de staat van het vermogen en de staat van de effectenportefeuille per 31 december 2013, en de staat van de verrichtingen en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, alsook een overzicht van de belangrijkste methoden voor financiële verslaggeving en andere verklarende toelichting bij de jaarrekening. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de opstelling en de presentatie van de jaarrekening De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de getrouwe opstelling en presentatie van deze jaarrekening, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften voor de opstelling en de presentatie van de jaarrekening die van kracht zijn in Luxemburg. Deze verantwoordelijkheid omvat: de opstelling, invoering en opvolging van een interne controle die noodzakelijk wordt geacht opdat de opstelling van de jaarrekening geen aanzienlijke fouten bevat, ongeacht of die te wijten zijn aan fraude of vergissingen. Verantwoordelijkheid van de Erkende Bedrijfsrevisor Het behoort tot onze verantwoordelijkheid om op basis van ons onderzoek een oordeel te geven over deze financiële staten. Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor Accountantscontrole zoals in Luxemburg aangenomen door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normen schrijven het naleven van ethische regels voor en vereisen dat wij de controle zo plannen en uitvoeren dat er een redelijke zekerheid kan worden verkregen dat de jaarrekening geen significante onjuistheden bevat. Een controle impliceert het gebruik van procedures om bewijsmateriaal te verzamelen over de in de jaarrekening vermelde bedragen en informatie. De keuze van de procedures wordt bepaald door het oordeel van de erkende Bedrijfsrevisor, evenals de beoordeling van het risico dat de jaarrekening significante fouten omvat, ongeacht of deze het resultaat zijn van fraude of vergissingen. Voor deze beoordelingen van het risico houdt de erkende Bedrijfsrevisor rekening met de interne controle die in de entiteit gehanteerd wordt voor de opstelling en de authentieke presentatie van de jaarrekening om te bepalen welke controleprocedures in de betrokken omstandigheden geschikt zijn, en niet om een oordeel te verstrekken over de doeltreffendheid hiervan. Daarnaast omvat een controle een beoordeling van de geschiktheid van de gebruikte methoden voor financiële verslaggeving en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen die door de Raad van Bestuur van de SICAV zijn gedaan, alsook een beoordeling van de voorstelling van het geheel van de financiële staten. Wij zijn van oordeel dat het verzamelde bewijsmateriaal voldoende en geschikt is om onze opinie op te baseren. 10

11 Verslag van de Erkende Bedrijfsrevisor (vervolg) Opinie Naar onze mening geeft de bijgaande jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van DEGROOF EQUITIES en van elk van zijn compartimenten per 31 december 2013, evenals van de resultaten van zijn activiteiten en van de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar dat op deze datum is afgesloten, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften die in Luxemburg gelden voor het opstellen en presenteren van jaarrekeningen. Overige De aanvullende gegevens die in het jaarverslag zijn opgenomen, werden in het kader van onze opdracht gecontroleerd, maar niet onderworpen aan specifieke controleprocedures volgens de hierboven beschreven standaarden. Wij verstrekken bijgevolg geen oordeel over deze gegevens. Niettemin vereisen deze gegevens geen opmerkingen van ons in het kader van de financiële staten in hun geheel. Voor Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée Erkend bedrijfsrevisor Laurent Fedrigo, erkend Bedrijfsrevisor Partner Luxemburg, 22 April , rue de Neudorf L-2220 Luxemburg 11

12 Staat van het nettovermogen op 31 december 2013 Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE (IN EUR) Compartiment SMALL CAP EUROPE ACTIVE (IN EUR) Compartiment EMU HIGH DIVIDEND YIELD (IN EUR) ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 2a) , , ,32 Banktegoeden , , ,55 Te ontvangen dividenden op aandelen , , ,03 Te ontvangen bedragen uit inschrijingen ,00 126, ,00 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop , , ,49 Te ontvangen bedragen uit termijnwissels ,62 0,00 0,00 Niet-gerealiseerde meerwarden op termijntransacties 0,00 0,00 0,00 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 9) 0,00 0,00 0,00 Andere te ontvangen (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totale activa , , ,39 PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 4) , , ,50 Bankschulden ,35 0,00 18,07 Te betalen debetrente 277,77 0,00 0,00 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten , , ,82 Te betalen bedragen voor terugkopen 0,00 0, ,00 Te betalen op termijnwissels ,57 0,00 0,00 Margestortingen 0,00 0,00 0,00 Andere te betalen (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totale passiva , , ,39 NETTOACTIVA , , ,00 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap , , ,058 - Particuliere B Kap , , Particuliere B Dist. - 51,000 - Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap. 38, ,00 85,30 - Particuliere B Kap. 36, , Particuliere B Dist ,95 - De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 12

13 Staat van het nettovermogen op 31 december 2013 Compartiment WORLD FLEXIBLE (IN EUR) Compartiment EMERGING MSCI INDEX (*) (IN EUR) GECONSOLIDEERD (IN EUR) ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 2a) 0, , ,68 Banktegoeden , , ,47 Te ontvangen dividenden op aandelen 0, , ,78 Te ontvangen bedragen uit inschrijingen 0, , ,64 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 0,00 0, ,22 Te ontvangen bedragen uit termijnwissels 0, , ,76 Niet-gerealiseerde meerwarden op termijntransacties 0, , ,48 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 9) 0, , ,58 Andere te ontvangen (toelichting 12) ,58 0, ,58 Totale activa , , ,19 PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 4) 8.334, , ,91 Bankschulden 0,00 55, ,45 Te betalen debetrente 0,00 0,00 277,77 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten 0,00 0, ,73 Te betalen bedragen voor terugkopen , , ,47 Te betalen op termijnwissels 0, , ,57 Margestortingen 0, , ,07 Andere te betalen (toelichting 12) ,09 0, ,09 Totale passiva , , ,06 NETTOACTIVA , , ,13 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap , ,000 - Particuliere B Kap. 300, ,000 - Particuliere B Dist. - - Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap. 108,61 97,21 - Particuliere B Kap ,18 - Particuliere B Dist. - - De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Cf. toelichting 11 13

14 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE (IN EUR) Compartiment SMALL CAP EUROPE ACTIVE (IN EUR) Compartiment EMU HIGH DIVIDEND YIELD (IN EUR) INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen , , ,65 Interesten op beleggingen 695,86 23,02 84,19 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 8) , , ,88 Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen (toelichting 7) 0,00 0,00 0,00 Overige inkomsten (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totaal , , ,72 UITGAVEN Beheersprovisie (toelichtingen 5,11) , , ,43 Distributieprovisie (toelichting 5) , , ,08 Provisie voor de bewaarder (toelichting 11) , , ,30 Abonnementstaks (toelichting 6) , , ,12 Administratiekosten (toelichting 11) , , ,19 Overige lasten , , ,97 Overige Uitgaven 5.271, ,00 573,00 Transactieskosten , , ,33 Debetrente 4.619,69 244,80 563,24 Belasting aan buitenlandse overheden , , ,00 Overige (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totaal , , ,66 NETTO-INKOMSTEN , , ,06 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) , , ,84 - deviezenhandel , ,34-17,81 - termijnwissels 0,00 0,00 0,00 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,09 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen , , ,37 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,46 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 14

15 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment WORLD FLEXIBLE (IN EUR) Compartiment EMERGING MSCI INDEX (*) (IN EUR) GECONSOLIDEERD (IN EUR) INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen 71, , ,68 Interesten op beleggingen 0, , ,83 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 8) 727,00 0, ,71 Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen (toelichting 7) 0, , ,34 Overige inkomsten (toelichting 12) ,49 0, ,49 Totaal , , ,05 UITGAVEN Beheersprovisie (toelichtingen 5,11) 4.392, , ,52 Distributieprovisie (toelichting 5) , , ,56 Provisie voor de bewaarder (toelichting 11) 1.408, , ,39 Abonnementstaks (toelichting 6) 227, , ,20 Administratiekosten (toelichting 11) , , ,57 Overige lasten 2.244, , ,69 Overige Uitgaven 529,00 0, ,00 Transactieskosten 0, , ,69 Debetrente 0, , ,02 Belasting aan buitenlandse overheden 0,00 0, ,32 Overige (toelichting 12) ,00 0, ,00 Totaal , , ,96 NETTO-INKOMSTEN , , ,09 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) 0, , ,60 - deviezenhandel 0, , ,45 - termijnwissels 0, , ,35 - termijnverrichtingen 0, , ,58 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,01 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen 0, , ,16 - termijnverrichtingen 0, , ,48 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,65 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Cf. toelichting 11 15

16 Staat van de wijzigingen in de nettoactiva van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE (IN EUR) Compartiment SMALL CAP EUROPE ACTIVE (IN EUR) Compartiment EMU HIGH DIVIDEND YIELD (IN EUR) NETTOACTIVA (in het begin van het boekjaar) , , ,76 Uitgekeerde dividenden 0,00-801,92 0,00 NETTO-INKOMSTEN , , ,06 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) , , ,84 - deviezenhandel , ,34-17,81 - termijnwissels 0,00 0,00 0,00 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 Subtotaal , , ,85 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , ,85 - Terugkopen , , ,07 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,22 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen , , ,37 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar) , , ,00 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 16

17 Staat van de wijzigingen in de nettoactiva van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment WORLD FLEXIBLE (IN EUR) Compartiment EMERGING MSCI INDEX (*) (IN EUR) GECONSOLIDEERD (IN EUR) NETTOACTIVA (in het begin van het boekjaar) ,22 0, ,39 Uitgekeerde dividenden 0,00 0,00-801,92 NETTO-INKOMSTEN , , ,09 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) 0, , ,60 - deviezenhandel 0, , ,45 - termijnwissels 0, , ,35 - termijnverrichtingen 0, , ,58 Subtotaal , , ,48 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen 0, , ,20 - Terugkopen , , ,19 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,01 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen 0, , ,16 - termijnverrichtingen 0, , ,48 NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar) , , ,13 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Cf. toelichting 11 17

18 Overzicht van de effectenportefeuille per 31 december 2013 (Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE) HOEVEELHEID / AANKOOPWAARDE WAARDERING % TOTAAL VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE OP IN EUR NETTOACTIV A IN VALUTA IN EUR (TOELICHTING 2A) Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen CHF ARYZTA A.G , ,77 0,97 CHF CLARIANT-REG , ,55 0,41 CHF CREDIT SUISSE GROUP-REG , ,33 0,92 CHF GEORG FISCHER A.G. -REG , ,76 0,46 CHF LONZA GROUP AG-REGISTERED , ,10 1,10 CHF PARGESA HOLDING , ,75 0,38 CHF SWISS LIFE HOLDING -REG , ,87 0,76 Totaal ZWITSERSE FRANK , ,13 5,00 DKK AP MOELLER-MAERS -B , ,97 0,57 DKK CARLSBERG-B , ,88 1,10 DKK TDC A/S (EX: TELE DANMARK AS) , ,73 0,59 Totaal DEENSE KROON , ,58 2,26 EUR AALBERTS INDUSTRIES N.V , ,00 0,50 EUR AEGON N.V , ,00 0,87 EUR AGEAS SA/NV , ,00 0,78 EUR ALSTOM , ,00 0,57 EUR ASM INTERNATIONAL , ,00 0,33 EUR ATOS , ,00 0,48 EUR AURUBIS A.G , ,00 0,35 EUR AXA , ,00 1,24 EUR BANCO SANTANDER S.A. REG , ,00 1,65 EUR BILFINGER SE , ,00 0,38 BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR -PRIV , ,00 0,79 EUR BNP PARIBAS , ,00 1,64 EUR BOUYGUES , ,00 0,59 EUR C&C GROUP PLC , ,00 0,92 EUR CAP GEMINI FRANCE , ,00 0,50 EUR CASINO GUICHARD-PERRACHON & CIE , ,00 0,51 EUR CHRISTIAN DIOR , ,00 0,55 EUR CNP ASSURANCES , ,00 0,73 COMMERZBANK A.G. AKT. NACH KAPITALHER , ,00 1,14 EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN , ,00 0,72 EUR CREDIT AGRICOLE S.A , ,00 1,01 EUR DAIMLER AG-REG , ,00 0,45 EUR DELHAIZE GROUP S.A , ,00 0,50 EUR DEUTSCHE BANK-REG , ,00 0,95 EUR DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG , ,00 1,06 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 18

19 Overzicht van de effectenportefeuille per 31 december 2013 (Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE) HOEVEELHEID / AANKOOPWAARDE WAARDERING % TOTAAL VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE OP IN EUR NETTOACTIV A IN VALUTA IN EUR (TOELICHTING 2A) EUR E.ON SE , ,00 0,80 EUR EBRO FOODS S.A , ,00 0,89 EUR EDP-ENERGIAS-REG , ,00 0,48 EUR EIFFAGE , ,00 0,48 EUR ENEL AZ , ,00 0,75 EUR ENEL GREEN POWER S.P.A. AZ , ,00 0,40 EUR ENI SpA , ,00 1,11 EUR FREENET A.G. -REG , ,00 0,51 EUR FRESENIUS SE+CO KGAA , ,00 0,77 EUR GDF SUEZ , ,00 0,74 EUR GERRESHEIMER A.G , ,00 1,10 EUR HAVAS ADVERTISING , ,00 0,32 EUR HEIDELBERGCEMENT A.G , ,00 0,60 EUR HOCHTIEF A.G , ,00 0,40 EUR IBERDROLA S.A , ,00 0,70 EUR IMMOFINANZ A.G , ,00 0,29 EUR INFINEON TECHNOLOGIES , ,00 0,46 EUR ING GROEP N.V , ,00 0,99 EUR INTERNATIONAL CONS AIRLINES GROUP , ,00 0,52 EUR INTESA SANPAOLO SpA , ,00 1,30 EUR KERING , ,00 0,53 EUR KLEPIERRE , ,00 0,30 EUR KONINKLIJKE DSM N.V , ,00 0,62 EUR KONINKLIJKE PHILIPS N.V , ,00 0,91 EUR LAFARGE , ,00 0,69 EUR LAGARDERE SCA , ,00 0,36 EUR MEDIASET SpA , ,00 0,37 EUR MERCK KGAA , ,00 1,27 EUR NATIXIS , ,00 0,86 EUR NOKIA -A , ,00 0,32 EUR NUTRECO N.V , ,00 0,98 EUR OMV , ,00 0,48 EUR ORANGE , ,00 0,75 EUR PERNOD-RICARD , ,00 1,20 EUR PEUGEOT (*) , ,00 0,34 EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - VZ , ,00 0,68 EUR PORTUGAL TELECOM SGPS S.A , ,00 0,11 EUR QIAGEN N.V , ,00 1,13 EUR RANDSTAD HOLDING N.V.-CF VORM , ,00 0,51 EUR REPSOL YPF S.A , ,52 0,64 EUR REXEL S.A , ,00 0,55 EUR RHEINMETALL , ,00 0,47 EUR RHOEN KLINIKUM A.G , ,00 0,58 EUR ROYAL DUTCH SHELL PLC -A , ,62 0,36 EUR SANOFI , ,00 2,65 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Effect dat het voorwerp uitmaakt van een effectenlening. Effectenleningen mogen geen betrekking hebben op de totale hoeveelheden in portefeuille. 19

20 Overzicht van de effectenportefeuille per 31 december 2013 (Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE) HOEVEELHEID / AANKOOPWAARDE WAARDERING % TOTAAL VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE OP IN EUR NETTOACTIV A IN VALUTA IN EUR (TOELICHTING 2A) EUR SCOR SE ACT. PROV. REGPT , ,00 0,75 EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC , ,00 0,45 EUR SOCIETE GENERALE -A , ,00 1,45 EUR SOLVAY & CIE , ,00 0,54 EUR STADA ARZNEIMITTEL , ,00 1,10 EUR STORA ENSO OYJ (R) , ,00 0,53 EUR TELECOM ITALIA SpA , ,00 0,39 EUR TELEPERFORMANCE , ,00 0,32 EUR THALES , ,00 0,57 EUR TOTAL S.A , ,00 1,85 EUR UBI BANCA , ,00 0,62 EUR UCB , ,00 1,27 EUR UNICREDIT SpA , ,00 1,36 EUR UPM-KYMMENE CORP , ,00 0,53 EUR VINCI , ,00 0,86 EUR VOESTALPINE A.G , ,00 0,63 EUR VOLKSWAGEN AG-ST O.N , ,00 1,07 Totaal EURO , ,14 64,77 GBP 3I GROUP PLC , ,38 0,40 GBP ANGLO AMERICAN PLC , ,69 0,86 GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC , ,15 0,64 GBP BAE SYSTEMS PLC , ,15 0,76 GBP BARCLAYS PLC (NEW) , ,90 0,59 GBP BARRATT DEVELOPMENT , ,35 0,44 GBP BP PLC , ,58 2,12 GBP CARNIVAL PLC , ,88 0,33 GBP DEBENHAMS PLC , ,31 0,19 GBP FIRSTGROUP PLC , ,31 0,30 GBP GLENCORE XSTRATA PLC , ,31 1,14 GBP HAMMERSON PLC , ,15 0,37 GBP IMPERIAL TOBACCO GROUP INC , ,62 1,42 GBP INCHCAPE PLC (*) , ,77 0,43 GBP INFORMA PLC , ,75 0,32 GBP INVESTEC PLC , ,54 0,19 GBP J.SAINSBURY PLC , ,19 0,43 GBP KINGFISHER PLC , ,35 0,57 GBP NEW MELROSE PLC , ,69 0,58 GBP PERSIMMON PLC , ,56 0,51 GBP RESOLUTION LTD , ,46 0,69 GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC -B , ,46 2,67 GBP SAGE GROUP PLC , ,04 0,53 GBP TAYLOR WIMPEY PLC , ,81 0,44 GBP TRAVIS PERKINS , ,00 0,65 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Effect dat het voorwerp uitmaakt van een effectenlening. Effectenleningen mogen geen betrekking hebben op de totale hoeveelheden in portefeuille. 20

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 1 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

Januari - 2011. Informatie 02 464 60 01. Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1

Januari - 2011. Informatie 02 464 60 01. Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1 Informatie 02 464 60 01 Januari 2011 Bevekwijzer ING INVESTMENT MANAGEMENT WWW.ING.BE 1 OVERALL MORNINGSTAR RATINGS Morningstar Ratings are correct as of 30/11/ Pagina Pagina AA ING (L) Invest Global Opportunities...

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven?

3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? -1- Artsen zonder grenzen, 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Eur 57,138 miljoen 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen 0 - bedrijfsobligaties 0 - staatsobligaties

Nadere informatie

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Juli 2014 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij...

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Degroof Global Isis Low *

Degroof Global Isis Low * Degroof Global Isis Low * DISTRIBUTIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt

Nadere informatie

Degroof Global Isis High *

Degroof Global Isis High * Degroof Global Isis High * KAPITALISATIE Kwartaalbeheersverslag op 30 juni 2015 * Compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht NA RUST VOLGT ONRUST Het tweede kwartaal van 2015 werd gekenmerkt

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Actief aandeelhouderschap en PGGM

Actief aandeelhouderschap en PGGM Verantwoord Beleggen Kwartaalverslag Actief Aanelhourschap Twee kwartaal 2010 Actief aanelhourschap en PGGM PGGM biedt haar klanten een breed scala aan diensten van pensioenadministratie tot integraal

Nadere informatie

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en rekeningen Threadneedle Investment Funds ICVC September 2014 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij... 3 Verslag

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

FUNDAMENTALK RATING VERHOGINGEN RATING VERLAGINGEN. Groei. Koerswaardering. Rentabiliteit. Financiële gezondheid. Huidig Momentum.

FUNDAMENTALK RATING VERHOGINGEN RATING VERLAGINGEN. Groei. Koerswaardering. Rentabiliteit. Financiële gezondheid. Huidig Momentum. FUNDAMENTALK Fundamentalk gaat voor u meer dan 200 aandelen analyseren gebruik makende van verschillende fundamentele indicatoren. Fundamentalk gaat hierbij niet enkel kijken naar het absoluut cijfer van

Nadere informatie

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Suranjan Mukherjee baseert zijn aandelenselectie op fundamenteel bottom-up onderzoek. Hij geeft de voorkeur aan aandelen waar de waarderingen goedkoop zijn tegenover verbeterende winsten.

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie