DEGROOF EQUITIES. Société d'investissement à Capital Variable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEGROOF EQUITIES. Société d'investissement à Capital Variable"

Transcriptie

1 Société d'investissement à Capital Variable Actieve compartimenten: DEGROOF EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE DEGROOF EQUITIES SMALL CAP EUROPE ACTIVE DEGROOF EQUITIES EMU HIGH DIVIDEND YIELD DEGROOF EQUITIES WORLD FLEXIBLE DEGROOF EQUITIES EMERGING MSCI INDEX B E H E E R S M A A T S C H A P P I J DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2013 Op basis van dit verslag alleen mogen geen inschrijvingen worden aanvaard. De inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze plaatsvinden op basis van het geldende emissieprospectus, samen met het inschrijvingsformulier, het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien dit recenter is dan het jaarverslag. Enkel de Franse versie van dit jaarverslag werden door de bedrijfsrevisor onderworpen aan een contrôle. Bijgevolg heeft het revisieverslag enkel betrekking op deze versie. De overage versies zijn het resultaat van een rauwkeurige vertaling die werd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. In het geval van verschillen tussen de Franse teksten en de vertaling zijn de Franse versie doorslaggevend.

2 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B RAAD VAN BESTUUR Voorzitter - De heer Vincent Planche, Bestuurder en lid van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., Brussel Bestuurders - De heer Eric Nols, Bestuurder en voorzitter van het directiecomité EGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL - De heer Eric Lobet, Directeur BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg - Mevrow Anne-Marie Goffinet, Sous-Directeur (tot 12 augustus 2013) BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg - De heer Philippe Denef, Managing Director DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Bruxelles - Mr Vincenzo Scarfo, Bestuurder Onafhankelijke (sinds le 12 augustus 2013) MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BEHEERSMAATSCHAPPIJ DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg BEHEERDER DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., 16-18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles DOMICILIÊRINGS-, REGISTER- EN TRANSFERAGENT, BETAALKANTOOR EN ADMINISTRATIEF AGENT BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg DEPOTBANK BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ERKENDE BEDRIJFSREVISOR DELOITTE AUDIT, Société à responsabilité limitée, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg DISTRIBUTEURS & NOMINEES - BANQUE DEGROOF S.A., 44, rue de l Industrie, B-1040 Bruxelles - BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 2

3 DISTRIBUTEURS VOOR ZWITSERLAND - LANDOLT & CIE S.A. (Voorheen Degroof Banque Privée S.A.) Chemin de Roseneck, 6, CH-1006 Lausanne DISTRIBUTEURS VOOR FRANSE - CACEIS BANK, 1-3, place Valhubert F Paris DISTRIBUTEURS VOOR BELGIE - BANQUE DEGROOF S.A., 44, rue de l Industrie, B-1040 Bruxelles DISTRIBUTEURS VOOR DUITSLAND - MARCARD STEIN & CO AG Hambourg, Ballindamm 36 D Hamburg DISTRIBUTEURS VOOR SPANJE - PRIVAT BANK DEGROOF S.A., Diagnonal, 464, ES Barcelone 3

4 Inhoud Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde... 5 Page Verslag van de Raad van Bestuur Verslag van de erkende Bedrijfsrevisor Overzicht van het nettovermogen Staat van de verrichtingen Wijzigingen in de nettoactiva Overzicht van de effectenportefeuille Geografische spreiding Sectorale spreiding Spreiding per valuta Wijzigingen in het aantal aandelen Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en het aantal aandelen Volatiliteit 51 Dividenduitkering.. 51 Percentages van de kosten en provisies Verloop in de portefeuille (Portfolio Turnover Rate) Toelichting bij de jaarrekening

5 Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde De statuten werden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende deze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. De halfjaarlijkse verslagen en de jaarverslagen, de netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de aankoopprijs, evenals alle bekendmakingen voor aandeelhouders zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav, de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij en bij de Distributeurs. De aandelen van de compartimenten EUROPE BEHAVIORAL VALUE en SMALL CAP EUROPE ACTIVE zijn genoteerd aan de beurs van Luxemburg. De netto-inventariswaarde wordt elke dag vastgesteld voor de compartimenten Degroof Equities - Europe Behavioral Value, Degroof Equities - Small Cap Europe Active en Degroof Equities - EMU High Dividend Yield, elke maandag voor het compartiment Degroof Equities - World Flexible en elke woensdag voor het compartiment Degroof Equities - Emerging MSCI Index. De waardering van alle compartimenten gebeurt in euro s. Voor de compartimenten Degroof Equities - Europe Behavioral Value, Degroof Equities - Small Cap Europe Active, Degroof Equities - World Flexible en Degroof Equities - Emerging MSCI index zijn twee aandelenklassen beschikbaar die zich van elkaar onderscheiden door het type van belegger en de toepasbare distributieprovisie:. aandelen van klasse A Institutioneel, bestemd voor institutionele beleggers;. aandelen van klasse B Particulier, bestemd voor particuliere beleggers. De aandeelhouders van DEGROOF EQUITIES - SMALL CAP EUROPE ACTIVE kunnen kiezen uit de twee volgende aandelentypes: uitkeringsaandelen en kapitalisatieaandelen, terwijl de andere compartimenten uitsluitend kapitalisatieaandelen aanbieden. 5

6 Europe Behavioral Value Verslag van de Raad van Bestuur Globaal genomen hebben de aandelenmarkten het jaar 2013 op een uiterst positieve noot afgesloten. Het macro-economisch klimaat in de Verenigde Staten ging immers de goede richting uit en in Europa was er sprake van een duidelijke stabilisering. Algemeen genomen liepen de onzekerheid en de risicoaversie sterk achteruit dit jaar, wat leidde tot hogere waarderingen zowel in Europa als in de VS. In Europa presteerden de Risk- en Value-waarden beter dan de markten, en hetzelfde gold voor de middelgrote en grote kapitalisaties. De kwaliteitseffecten die een stabiele groei nastreven, hadden dit jaar nog te lijden onder de hoge waarderingsniveaus die ze het vorige jaar hadden bereikt en die nu pas beginnen te corrigeren. Dit is gunstig voor de Value-effecten waarin het compartiment Europe Behavioral Value hoofdzakelijk belegt; het compartiment heeft 4,3% (deelbewijzen B) beter gepresteerd dan een referentie-index zoals de MSCI Europe total return net. De maand januari verliep zeer positief voor de portefeuille, gevolgd door twee minder gunstige maanden, maar de rest van het jaar was uitzonderlijk goed. De bovengemiddelde prestaties over het hele jaar waren vooral te danken aan de effectenselectie in de financiële sector, met name de overweging in Italiaanse (Intesa, Unicredit) en Franse banken (Natixis, Société Générale), en de onderweging in Scandinavische en Engelse banken (met name HSBC en Standard Chartered), in de sector van de materialen dankzij een onderweging in de mijnbouw en de overweging in de papier- en verpakkingsindustrie (UPM Kymmene, Stora Enso, Smurfit Kappa) en de effectenselectie in de industrie (overweging in de defensieve waarden en de aëronautica zoals Thales en Airbus (Eads)). De keuze in de automobielsector bleek dit jaar echter minder gelukkig (met name de onderweging in Daimler en de positie in Peugeot). Tot de posities die het meest hebben bijgedragen tot de prestatie behoren eveneens Associated British Foods met een stijging van 100% over het jaar, de Zwitserse waarden zoals Aryzta (+45%) en Lonza (+75%), Celesio dat profiteert van een overnamebod vanwege zijn grootste aandeelhouder en een sprong van 82% maakt, en ook de Finse raffinaderij Neste Oil die over het jaar meer dan 50% omhooggaat. Tot de ontgoochelingen van het jaar behoren effecten zoals Suedzucker (inmiddels verkocht) en C&C Group in de voedingssector, de Engelse warenhuisketen Debenham, het koperbedrijf Aurubis (positie teruggebracht), en Thrombogenics in de sector van de farmaceutica en de biotechnologie (verkocht). 6

7 Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Small Cap Europe Active Globaal genomen hebben de aandelenmarkten het jaar 2013 afgesloten op een uiterst positieve noot. Het macro-economisch klimaat in de Verenigde Staten ging immers de goede richting uit en in Europa was er sprake van een duidelijke stabilisering. Algemeen genomen liepen de onzekerheid en de risicoaversie sterk achteruit dit jaar, wat leidde tot hogere waarderingen zowel in Europa als in de VS. In Europa presteerden de Risk- en Value-waarden beter dan de markten, en hetzelfde gold voor de middelgrote en grote kapitalisaties. De kwaliteitseffecten die een stabiele groei nastreven, hebben dit jaar nog te lijden onder de hoge waarderingsniveaus die ze het vorige jaar hadden bereikt en die nu pas beginnen te corrigeren en de cyclische sectoren halen volop profijt uit de vooruitzichten van een economisch herstel. In dit zeer gunstige macro-economische klimaat liet de MSCI Europe Small cap total return (net)-index een winst van 33,5% (in euro) optekenen, hetzij meer dan 13% beter dan zijn tegenhanger die vooral in grote en middelgrote kapitalisaties belegt. Het compartiment Degroof Equities - Small Cap Europe Active heeft over het jaar een nettowinst van 28.5% (B-aandelen) laten optekenen. Het compartiment heeft tijdens het jaar geprofiteerd van de goede prestatie van kartonverpakker Smurfit Kappa die over het jaar een sprong heeft gemaakt van meer dan 100% en van Mediaset dat niet alleen meeprofiteert van het sterke herstel van de value-effecten over de periode, maar ook en vooral van de stabilisering van het macro-economische en politieke klimaat in Italië na de verkiezingen van het eerste kwartaal. Tot de negatieve uitschieters behoren de posities in koperproducent Aurubis, de Engelse warenhuisketen Debenham, en de onderprestaties van Software AG en Portugal Telecom. 7

8 Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) EMU High Dividend Yield De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te streven naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Monetaire Unie. Omdat de portefeuille belegt in een ruime waaier van aandelen uit verschillende sectoren, is hij sterk gediversifieerd. Volgens ons is een belegging in aandelen met hoog rendement een van de beste strategieën voor beleggers met een langetermijnhorizon. Deze beleggingsstrategie werpt echter niet elk jaar vruchten af. Om de vooruitzichten van goede prestaties te verbeteren, trachten wij aandelen te identificeren waarvan het dividend volgens ons in de toekomst zou moeten blijven stijgen, of op z'n minst op het huidige niveau zou moeten worden gehandhaafd. Daarom beperken wij ons in onze effectenselectie niet tot het huidige dividendrendement, maar onderzoeken wij eveneens de vooruitzichten over de stijging van dit dividend in de komende jaren en de stabiliteit van de dividenduitkering over de voorbije jaren. Wij gaan eveneens na of het bedrijf over een gezonde balans beschikt met beperkte schulden en of de dividenden kunnen worden betaald uit de opbrengsten en de gegenereerde kasstromen was voor de Europese aandelenmarkten een goed jaar: de MSCI EMU-index liet een stijging van 23,4% optekenen. Vooral tijdens de eerste helft van het jaar was de volatiliteit hoog, in het tweede halfjaar kon men een sterke stijging waarnemen. Tijdens het eerste semester waren er verkiezingen in Italië in februari en had Cyprus te lijden onder een financiële crisis in april. Eind mei ten slotte gaf de Fed te kennen dat ze haar financiële stimuleringsmaatregelen zou terugschroeven. Tijdens het tweede halfjaar profiteerden de markten van het feit dat de Fed nog wat zou wachten met het terugschroeven van die financiële stimuleringsmaatregelen, van een herwonnen politieke rust in de eurozone en van het vooruitzicht op een economisch herstel. Ondanks de sterke stijging van de markten is het compartiment Degroof Equities - EMU High Dividend Yield erin geslaagd het verloop van de stijgende markten te volgen. Het heeft het jaar afgesloten met een rendement van 23,5 %, dat is 17 basispunten hoger dan het rendement van de index. De prestatie van het compartiment heeft geprofiteerd van een geslaagde aandelenselectie, maar dit vordeel werd gedeeltelijk tenietgedaan door de sectorale spreiding. Het rendement heeft in het bijzonder te lijden gehad van de onderweging in financiële aandelen die dit jaar een goede prestatie hebben geleverd. Het compartiment heeft over het hele jaar niet belegd in de banksector en heeft pas in de maand juli verzekeraars aan zijn portefeuille toegevoegd. 8

9 World Flexible Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Dit compartiment belegde in effecten van ondernemingen van over de hele wereld. Sinds 21 mei 2012 is het compartiment te gelde gemaakt als gevolg van aanzienlijke terugbetalingen; het totale nettovermogen van het compartiment is onder de drempel van EUR 5 miljoen gezakt, waardoor het niet langer mogelijk is het beheer voort te zetten volgens de eerder vastgelegde modaliteiten. Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur van de SICAV beslist het compartiment te vereffenen. Het vereffeningsverzoek is op 10 april 2013 overgemaakt aan de CSSF. Emerging MSCI index Het compartiment Degroof Equities Emerging MSCI Index is met succes geïntroduceerd op 27 september Het gaat om een tracker- of indexfonds dat zich tot doel stelt de prestatie van de naar marktkapitalisatie gewogen index MSCI Emerging Markets Net Dividends Reinvested in euro s te repliceren. OP 31 december 2013 bestond het beleggingsuniversum uit 21 landen: Brazilië, China, Chili, Colombia, de Tsjechische Republiek, Egypte, Hongarije, Indonesië, India, Maleisië, Griekenland, Mexico, Polen, Peru, de Filippijnen, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thaïland en Turkije. Toen de index in november 2013 werd gewijzigd, werd Griekenland opgenomen in de opkomende landen terwijl Marokko tot frontierland werd gedegradeerd. Tijdens het vierde kwartaal van 2013 is de referentie-index stabiel gebleven en het compartiment heeft de bewegingen van de index nauwgezet gevolgd. NB: In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Luxemburg, 22 april

10 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor Aan de aandeelhouders van DEGROOF EQUITIES (Société d'investissement à Capital Variable) 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Conform het mandaat verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders, hebben wij de bijgevoegde jaarrekening van DEGROOF EQUITIES ( de SICAV ) en van elk van zijn compartimenten gecontroleerd. De jaarrekening omvat de staat van het vermogen en de staat van de effectenportefeuille per 31 december 2013, en de staat van de verrichtingen en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, alsook een overzicht van de belangrijkste methoden voor financiële verslaggeving en andere verklarende toelichting bij de jaarrekening. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de opstelling en de presentatie van de jaarrekening De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de getrouwe opstelling en presentatie van deze jaarrekening, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften voor de opstelling en de presentatie van de jaarrekening die van kracht zijn in Luxemburg. Deze verantwoordelijkheid omvat: de opstelling, invoering en opvolging van een interne controle die noodzakelijk wordt geacht opdat de opstelling van de jaarrekening geen aanzienlijke fouten bevat, ongeacht of die te wijten zijn aan fraude of vergissingen. Verantwoordelijkheid van de Erkende Bedrijfsrevisor Het behoort tot onze verantwoordelijkheid om op basis van ons onderzoek een oordeel te geven over deze financiële staten. Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor Accountantscontrole zoals in Luxemburg aangenomen door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normen schrijven het naleven van ethische regels voor en vereisen dat wij de controle zo plannen en uitvoeren dat er een redelijke zekerheid kan worden verkregen dat de jaarrekening geen significante onjuistheden bevat. Een controle impliceert het gebruik van procedures om bewijsmateriaal te verzamelen over de in de jaarrekening vermelde bedragen en informatie. De keuze van de procedures wordt bepaald door het oordeel van de erkende Bedrijfsrevisor, evenals de beoordeling van het risico dat de jaarrekening significante fouten omvat, ongeacht of deze het resultaat zijn van fraude of vergissingen. Voor deze beoordelingen van het risico houdt de erkende Bedrijfsrevisor rekening met de interne controle die in de entiteit gehanteerd wordt voor de opstelling en de authentieke presentatie van de jaarrekening om te bepalen welke controleprocedures in de betrokken omstandigheden geschikt zijn, en niet om een oordeel te verstrekken over de doeltreffendheid hiervan. Daarnaast omvat een controle een beoordeling van de geschiktheid van de gebruikte methoden voor financiële verslaggeving en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen die door de Raad van Bestuur van de SICAV zijn gedaan, alsook een beoordeling van de voorstelling van het geheel van de financiële staten. Wij zijn van oordeel dat het verzamelde bewijsmateriaal voldoende en geschikt is om onze opinie op te baseren. 10

11 Verslag van de Erkende Bedrijfsrevisor (vervolg) Opinie Naar onze mening geeft de bijgaande jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van DEGROOF EQUITIES en van elk van zijn compartimenten per 31 december 2013, evenals van de resultaten van zijn activiteiten en van de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar dat op deze datum is afgesloten, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften die in Luxemburg gelden voor het opstellen en presenteren van jaarrekeningen. Overige De aanvullende gegevens die in het jaarverslag zijn opgenomen, werden in het kader van onze opdracht gecontroleerd, maar niet onderworpen aan specifieke controleprocedures volgens de hierboven beschreven standaarden. Wij verstrekken bijgevolg geen oordeel over deze gegevens. Niettemin vereisen deze gegevens geen opmerkingen van ons in het kader van de financiële staten in hun geheel. Voor Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée Erkend bedrijfsrevisor Laurent Fedrigo, erkend Bedrijfsrevisor Partner Luxemburg, 22 April , rue de Neudorf L-2220 Luxemburg 11

12 Staat van het nettovermogen op 31 december 2013 Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE (IN EUR) Compartiment SMALL CAP EUROPE ACTIVE (IN EUR) Compartiment EMU HIGH DIVIDEND YIELD (IN EUR) ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 2a) , , ,32 Banktegoeden , , ,55 Te ontvangen dividenden op aandelen , , ,03 Te ontvangen bedragen uit inschrijingen ,00 126, ,00 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop , , ,49 Te ontvangen bedragen uit termijnwissels ,62 0,00 0,00 Niet-gerealiseerde meerwarden op termijntransacties 0,00 0,00 0,00 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 9) 0,00 0,00 0,00 Andere te ontvangen (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totale activa , , ,39 PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 4) , , ,50 Bankschulden ,35 0,00 18,07 Te betalen debetrente 277,77 0,00 0,00 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten , , ,82 Te betalen bedragen voor terugkopen 0,00 0, ,00 Te betalen op termijnwissels ,57 0,00 0,00 Margestortingen 0,00 0,00 0,00 Andere te betalen (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totale passiva , , ,39 NETTOACTIVA , , ,00 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap , , ,058 - Particuliere B Kap , , Particuliere B Dist. - 51,000 - Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap. 38, ,00 85,30 - Particuliere B Kap. 36, , Particuliere B Dist ,95 - De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 12

13 Staat van het nettovermogen op 31 december 2013 Compartiment WORLD FLEXIBLE (IN EUR) Compartiment EMERGING MSCI INDEX (*) (IN EUR) GECONSOLIDEERD (IN EUR) ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 2a) 0, , ,68 Banktegoeden , , ,47 Te ontvangen dividenden op aandelen 0, , ,78 Te ontvangen bedragen uit inschrijingen 0, , ,64 Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 0,00 0, ,22 Te ontvangen bedragen uit termijnwissels 0, , ,76 Niet-gerealiseerde meerwarden op termijntransacties 0, , ,48 Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 9) 0, , ,58 Andere te ontvangen (toelichting 12) ,58 0, ,58 Totale activa , , ,19 PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 4) 8.334, , ,91 Bankschulden 0,00 55, ,45 Te betalen debetrente 0,00 0,00 277,77 Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten 0,00 0, ,73 Te betalen bedragen voor terugkopen , , ,47 Te betalen op termijnwissels 0, , ,57 Margestortingen 0, , ,07 Andere te betalen (toelichting 12) ,09 0, ,09 Totale passiva , , ,06 NETTOACTIVA , , ,13 Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap , ,000 - Particuliere B Kap. 300, ,000 - Particuliere B Dist. - - Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Institutionele A Kap. 108,61 97,21 - Particuliere B Kap ,18 - Particuliere B Dist. - - De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Cf. toelichting 11 13

14 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE (IN EUR) Compartiment SMALL CAP EUROPE ACTIVE (IN EUR) Compartiment EMU HIGH DIVIDEND YIELD (IN EUR) INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen , , ,65 Interesten op beleggingen 695,86 23,02 84,19 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 8) , , ,88 Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen (toelichting 7) 0,00 0,00 0,00 Overige inkomsten (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totaal , , ,72 UITGAVEN Beheersprovisie (toelichtingen 5,11) , , ,43 Distributieprovisie (toelichting 5) , , ,08 Provisie voor de bewaarder (toelichting 11) , , ,30 Abonnementstaks (toelichting 6) , , ,12 Administratiekosten (toelichting 11) , , ,19 Overige lasten , , ,97 Overige Uitgaven 5.271, ,00 573,00 Transactieskosten , , ,33 Debetrente 4.619,69 244,80 563,24 Belasting aan buitenlandse overheden , , ,00 Overige (toelichting 12) 0,00 0,00 0,00 Totaal , , ,66 NETTO-INKOMSTEN , , ,06 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) , , ,84 - deviezenhandel , ,34-17,81 - termijnwissels 0,00 0,00 0,00 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,09 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen , , ,37 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,46 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 14

15 Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment WORLD FLEXIBLE (IN EUR) Compartiment EMERGING MSCI INDEX (*) (IN EUR) GECONSOLIDEERD (IN EUR) INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen 71, , ,68 Interesten op beleggingen 0, , ,83 Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 8) 727,00 0, ,71 Commissie ontvangen op inschrijvingen en inkopen (toelichting 7) 0, , ,34 Overige inkomsten (toelichting 12) ,49 0, ,49 Totaal , , ,05 UITGAVEN Beheersprovisie (toelichtingen 5,11) 4.392, , ,52 Distributieprovisie (toelichting 5) , , ,56 Provisie voor de bewaarder (toelichting 11) 1.408, , ,39 Abonnementstaks (toelichting 6) 227, , ,20 Administratiekosten (toelichting 11) , , ,57 Overige lasten 2.244, , ,69 Overige Uitgaven 529,00 0, ,00 Transactieskosten 0, , ,69 Debetrente 0, , ,02 Belasting aan buitenlandse overheden 0,00 0, ,32 Overige (toelichting 12) ,00 0, ,00 Totaal , , ,96 NETTO-INKOMSTEN , , ,09 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) 0, , ,60 - deviezenhandel 0, , ,45 - termijnwissels 0, , ,35 - termijnverrichtingen 0, , ,58 GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) , , ,01 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen 0, , ,16 - termijnverrichtingen 0, , ,48 RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN , , ,65 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Cf. toelichting 11 15

16 Staat van de wijzigingen in de nettoactiva van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE (IN EUR) Compartiment SMALL CAP EUROPE ACTIVE (IN EUR) Compartiment EMU HIGH DIVIDEND YIELD (IN EUR) NETTOACTIVA (in het begin van het boekjaar) , , ,76 Uitgekeerde dividenden 0,00-801,92 0,00 NETTO-INKOMSTEN , , ,06 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) , , ,84 - deviezenhandel , ,34-17,81 - termijnwissels 0,00 0,00 0,00 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 Subtotaal , , ,85 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen , , ,85 - Terugkopen , , ,07 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,22 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen , , ,37 - termijnverrichtingen 0,00 0,00 0,00 NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar) , , ,00 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 16

17 Staat van de wijzigingen in de nettoactiva van 1 januari tot 31 december 2013 Compartiment WORLD FLEXIBLE (IN EUR) Compartiment EMERGING MSCI INDEX (*) (IN EUR) GECONSOLIDEERD (IN EUR) NETTOACTIVA (in het begin van het boekjaar) ,22 0, ,39 Uitgekeerde dividenden 0,00 0,00-801,92 NETTO-INKOMSTEN , , ,09 Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 2b) 0, , ,60 - deviezenhandel 0, , ,45 - termijnwissels 0, , ,35 - termijnverrichtingen 0, , ,58 Subtotaal , , ,48 INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen 0, , ,20 - Terugkopen , , ,19 Netto-inschrijvingen / -terugkopen , , ,01 Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 2f) - beleggingen 0, , ,16 - termijnverrichtingen 0, , ,48 NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar) , , ,13 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Cf. toelichting 11 17

18 Overzicht van de effectenportefeuille per 31 december 2013 (Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE) HOEVEELHEID / AANKOOPWAARDE WAARDERING % TOTAAL VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE OP IN EUR NETTOACTIV A IN VALUTA IN EUR (TOELICHTING 2A) Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen CHF ARYZTA A.G , ,77 0,97 CHF CLARIANT-REG , ,55 0,41 CHF CREDIT SUISSE GROUP-REG , ,33 0,92 CHF GEORG FISCHER A.G. -REG , ,76 0,46 CHF LONZA GROUP AG-REGISTERED , ,10 1,10 CHF PARGESA HOLDING , ,75 0,38 CHF SWISS LIFE HOLDING -REG , ,87 0,76 Totaal ZWITSERSE FRANK , ,13 5,00 DKK AP MOELLER-MAERS -B , ,97 0,57 DKK CARLSBERG-B , ,88 1,10 DKK TDC A/S (EX: TELE DANMARK AS) , ,73 0,59 Totaal DEENSE KROON , ,58 2,26 EUR AALBERTS INDUSTRIES N.V , ,00 0,50 EUR AEGON N.V , ,00 0,87 EUR AGEAS SA/NV , ,00 0,78 EUR ALSTOM , ,00 0,57 EUR ASM INTERNATIONAL , ,00 0,33 EUR ATOS , ,00 0,48 EUR AURUBIS A.G , ,00 0,35 EUR AXA , ,00 1,24 EUR BANCO SANTANDER S.A. REG , ,00 1,65 EUR BILFINGER SE , ,00 0,38 BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR -PRIV , ,00 0,79 EUR BNP PARIBAS , ,00 1,64 EUR BOUYGUES , ,00 0,59 EUR C&C GROUP PLC , ,00 0,92 EUR CAP GEMINI FRANCE , ,00 0,50 EUR CASINO GUICHARD-PERRACHON & CIE , ,00 0,51 EUR CHRISTIAN DIOR , ,00 0,55 EUR CNP ASSURANCES , ,00 0,73 COMMERZBANK A.G. AKT. NACH KAPITALHER , ,00 1,14 EUR COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN , ,00 0,72 EUR CREDIT AGRICOLE S.A , ,00 1,01 EUR DAIMLER AG-REG , ,00 0,45 EUR DELHAIZE GROUP S.A , ,00 0,50 EUR DEUTSCHE BANK-REG , ,00 0,95 EUR DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG , ,00 1,06 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. 18

19 Overzicht van de effectenportefeuille per 31 december 2013 (Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE) HOEVEELHEID / AANKOOPWAARDE WAARDERING % TOTAAL VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE OP IN EUR NETTOACTIV A IN VALUTA IN EUR (TOELICHTING 2A) EUR E.ON SE , ,00 0,80 EUR EBRO FOODS S.A , ,00 0,89 EUR EDP-ENERGIAS-REG , ,00 0,48 EUR EIFFAGE , ,00 0,48 EUR ENEL AZ , ,00 0,75 EUR ENEL GREEN POWER S.P.A. AZ , ,00 0,40 EUR ENI SpA , ,00 1,11 EUR FREENET A.G. -REG , ,00 0,51 EUR FRESENIUS SE+CO KGAA , ,00 0,77 EUR GDF SUEZ , ,00 0,74 EUR GERRESHEIMER A.G , ,00 1,10 EUR HAVAS ADVERTISING , ,00 0,32 EUR HEIDELBERGCEMENT A.G , ,00 0,60 EUR HOCHTIEF A.G , ,00 0,40 EUR IBERDROLA S.A , ,00 0,70 EUR IMMOFINANZ A.G , ,00 0,29 EUR INFINEON TECHNOLOGIES , ,00 0,46 EUR ING GROEP N.V , ,00 0,99 EUR INTERNATIONAL CONS AIRLINES GROUP , ,00 0,52 EUR INTESA SANPAOLO SpA , ,00 1,30 EUR KERING , ,00 0,53 EUR KLEPIERRE , ,00 0,30 EUR KONINKLIJKE DSM N.V , ,00 0,62 EUR KONINKLIJKE PHILIPS N.V , ,00 0,91 EUR LAFARGE , ,00 0,69 EUR LAGARDERE SCA , ,00 0,36 EUR MEDIASET SpA , ,00 0,37 EUR MERCK KGAA , ,00 1,27 EUR NATIXIS , ,00 0,86 EUR NOKIA -A , ,00 0,32 EUR NUTRECO N.V , ,00 0,98 EUR OMV , ,00 0,48 EUR ORANGE , ,00 0,75 EUR PERNOD-RICARD , ,00 1,20 EUR PEUGEOT (*) , ,00 0,34 EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - VZ , ,00 0,68 EUR PORTUGAL TELECOM SGPS S.A , ,00 0,11 EUR QIAGEN N.V , ,00 1,13 EUR RANDSTAD HOLDING N.V.-CF VORM , ,00 0,51 EUR REPSOL YPF S.A , ,52 0,64 EUR REXEL S.A , ,00 0,55 EUR RHEINMETALL , ,00 0,47 EUR RHOEN KLINIKUM A.G , ,00 0,58 EUR ROYAL DUTCH SHELL PLC -A , ,62 0,36 EUR SANOFI , ,00 2,65 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Effect dat het voorwerp uitmaakt van een effectenlening. Effectenleningen mogen geen betrekking hebben op de totale hoeveelheden in portefeuille. 19

20 Overzicht van de effectenportefeuille per 31 december 2013 (Compartiment EUROPE BEHAVIORAL VALUE) HOEVEELHEID / AANKOOPWAARDE WAARDERING % TOTAAL VALUTA BESCHRIJVING NOMINALE WAARDE OP IN EUR NETTOACTIV A IN VALUTA IN EUR (TOELICHTING 2A) EUR SCOR SE ACT. PROV. REGPT , ,00 0,75 EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC , ,00 0,45 EUR SOCIETE GENERALE -A , ,00 1,45 EUR SOLVAY & CIE , ,00 0,54 EUR STADA ARZNEIMITTEL , ,00 1,10 EUR STORA ENSO OYJ (R) , ,00 0,53 EUR TELECOM ITALIA SpA , ,00 0,39 EUR TELEPERFORMANCE , ,00 0,32 EUR THALES , ,00 0,57 EUR TOTAL S.A , ,00 1,85 EUR UBI BANCA , ,00 0,62 EUR UCB , ,00 1,27 EUR UNICREDIT SpA , ,00 1,36 EUR UPM-KYMMENE CORP , ,00 0,53 EUR VINCI , ,00 0,86 EUR VOESTALPINE A.G , ,00 0,63 EUR VOLKSWAGEN AG-ST O.N , ,00 1,07 Totaal EURO , ,14 64,77 GBP 3I GROUP PLC , ,38 0,40 GBP ANGLO AMERICAN PLC , ,69 0,86 GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC , ,15 0,64 GBP BAE SYSTEMS PLC , ,15 0,76 GBP BARCLAYS PLC (NEW) , ,90 0,59 GBP BARRATT DEVELOPMENT , ,35 0,44 GBP BP PLC , ,58 2,12 GBP CARNIVAL PLC , ,88 0,33 GBP DEBENHAMS PLC , ,31 0,19 GBP FIRSTGROUP PLC , ,31 0,30 GBP GLENCORE XSTRATA PLC , ,31 1,14 GBP HAMMERSON PLC , ,15 0,37 GBP IMPERIAL TOBACCO GROUP INC , ,62 1,42 GBP INCHCAPE PLC (*) , ,77 0,43 GBP INFORMA PLC , ,75 0,32 GBP INVESTEC PLC , ,54 0,19 GBP J.SAINSBURY PLC , ,19 0,43 GBP KINGFISHER PLC , ,35 0,57 GBP NEW MELROSE PLC , ,69 0,58 GBP PERSIMMON PLC , ,56 0,51 GBP RESOLUTION LTD , ,46 0,69 GBP ROYAL DUTCH SHELL PLC -B , ,46 2,67 GBP SAGE GROUP PLC , ,04 0,53 GBP TAYLOR WIMPEY PLC , ,81 0,44 GBP TRAVIS PERKINS , ,00 0,65 De bijgaande toelichting en tabellen vormen een geheel met deze jaarrekening. (*) Effect dat het voorwerp uitmaakt van een effectenlening. Effectenleningen mogen geen betrekking hebben op de totale hoeveelheden in portefeuille. 20

DEGROOF EQUITIES. Société d'investissement à Capital Variable

DEGROOF EQUITIES. Société d'investissement à Capital Variable Société d'investissement à Capital Variable Actieve compartimenten: DEGROOF EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE DEGROOF EQUITIES SMALL CAP EUROPE ACTIVE DEGROOF EQUITIES EMU HIGH DIVIDEND YIELD DEGROOF EQUITIES

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) HALFJAARVERSLAG 2016 VAN CARMIGNAC EMERGENTS Kenmerken

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 30 september 2014: Degroof Global ISIS Low Degroof

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT HALFJAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het op 30 juni 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 31 maart 2015: Degroof Global ISIS Low Degroof

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 31 maart 2014: Degroof Global ISIS Low Degroof

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.:

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

TreeTop Global SICAV

TreeTop Global SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Global SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

ING International Currency Management Fund

ING International Currency Management Fund ING International Currency Management Fund Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 40 811 LUXEMBOURG Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: ING Investment Management

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht

Vreemde Valutarekening Renteoverzicht Vreemde Valutarekening Renteoverzicht In dit renteoverzicht voor de Vreemde Valutarekening vindt u per valuta het huidige weektarief en de historische tarieven van de afgelopen 25 weken. De ingangsdatum

Nadere informatie

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon

Een belegging met jaarlijks kans op 5,5%* coupon High Five 2018 1 High Five 2018* Jaarlijks 5,5%** coupon als de onderliggende Index op de jaarlijkse peildatum niet meer dan 30% is gedaald ten opzichte van de startwaarde Bescherming t/m 30% koersdaling

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J TreeTop Asset Management S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar

Nadere informatie

DEGROOF MONETARY. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten:

DEGROOF MONETARY. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten: DEGROOF MONETARY Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten: Degroof Monetary EUR Degroof Monetary USD B E H E E R

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) vrije vertaling 1 HALFJAARVERSLAG 2016

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

TreeTop Global SICAV

TreeTop Global SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Global SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur

Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Koerslijst donderdag 31 december 2015 16:00 uur Arabische Emiraten Dirham AED 3.9724 4.0224 Aruba Gulden AWG -0.0100 Australië Dollar AUD 1.4779 1.4979 Bahrein Dinar BHD 0.4140 0.4160 Bulgarije Lev BGN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs - Tel.:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

TreeTop Global SICAV

TreeTop Global SICAV B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S. A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg TreeTop Global SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen ING (L) DYNAMIC Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519 Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D EG R O O F G E S T I O N I N S T I T UTIONNELLE - L UXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert L-2453

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 11 maart 2011, 17.45 uur) Eigen vermogen per aandeel stijgt met 9,5% tot EUR 29,63 3,6 % hoger voorgesteld dividend

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

NFI- update 3 e kwartaal 2016

NFI- update 3 e kwartaal 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 september 2016, 11.15 uur NFI- update 3 e kwartaal 2016 Voor strategie Duurzaam In deze kwartaalupdate vindt u een beschrijving van de wijzigingen in duurzaamheid

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

DEGROOF BONDS. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten:

DEGROOF BONDS. Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Actieve compartimenten: Société d'investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten: EMU Quants Corporate EUR EUR Selection EUR 2017 EUR 2012 EUR 2015 Global

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

TREETOP CONVERTIBLE SICAV

TREETOP CONVERTIBLE SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht B E H E E R S M A A T S C H A P P I J T R E E T O P A S S E T M A N A G E M E N T S. A. 12, Rue Eugène

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26. Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1 belegging, 2 horizonten!

1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 1 belegging, 2 horizonten! SGA DOUBLE HORIZON 35 is een complex instrument dat deels een schuldinstrument en deels een afgeleid instrument is. Het wordt uitgegeven door Société Générale

Nadere informatie

Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2010

Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2010 Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2010 INHOUDSOPGAVE 2. Informatie over KBC Equity Fund BRIC 2.1. Beheerverslag 2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs 2.1.2. Beursnotering 2.1.3. Doel en krachtlijnen

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) %

/04/ LU % (**) 0.00 % 1.83 % % 1.0% (1500 max) % Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BD-FRIS. Eisen aan en toelichting op XBRL instances. voor gebruik met de Nederlandse Taxonomie 2012, versie 6.3

BD-FRIS. Eisen aan en toelichting op XBRL instances. voor gebruik met de Nederlandse Taxonomie 2012, versie 6.3 BD-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instances voor gebruik met de Nederlandse Taxonomie 2012, versie 6.3 ten behoeve van service berichten aanslag 2013 1 oktober 2012 NT 2012, versie 6.3 DISCLAIMER===================================================================================

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Fortis Juridische Structuur

Fortis Juridische Structuur Fortis Juridische Structuur Fortis Aandeelhouders Fortis SA/NV Brussels Liquidation Holding Fortis N.V. Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance N.V. 75% Fortis Insurance Belgium SA/NV Fortis Insurance International

Nadere informatie

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D E GROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - L U X EM B O U R G 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG

Nadere informatie

FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Zone A (4) Overige 1.

FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Zone A (4) Overige 1. Bijlage Circulaire FSMA_2013_01-1 dd. 15/01/2013 Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening A. REGLEMENTAIRE ACTIVA (3)

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

Performance. afgelopen maand positief. Fondsmanager sinds 03/12/12

Performance. afgelopen maand positief. Fondsmanager sinds 03/12/12 Robeco Emerging Conservative Equities D Robeco Emerging Conservative Equities belegt in aandelen in wereldwijde opkomende markten. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat

Nadere informatie