Alles is dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles is dienstverlening"

Transcriptie

1 november 2009 Voor iedereen die werkt bij de Gemeente Breda SPECIAL Alles is dienstverlening Snel, deskundig, vriendelijk Eén overheid Klikken > bellen > balie

2 Column gemeentelijke balies Wie even meekijkt over mijn schouder, ziet dat we de afgelopen jaren flinke sprongen voorwaarts hebben gemaakt in de verbetering van onze dienstverlening. De voortgangsrapportages bevestigen dit. De gemeente was te veel zender en reageerde niet alert genoeg op vragen, klachten en wensen van burgers. Vandaag de dag is onze organisatie al veel transparanter en toegankelijker. Via het E-loket zijn we elk moment van de dag en nacht bereikbaar en reageren we beter. Vanaf januari heeft de gemeente het centrale telefoonnummer waar je voor alles terecht kunt. Ook hebben we meer werk gemaakt van de verbinding met onze backoffice en de beantwoording van post. Maar ik hou van vooruit kijken. Mijn ideaal is dat er op heel veel plaatsen in Breda kan worden ingelogd op de gemeentesite. Denk aan de bibliotheken, maar ook aan buurt- en verzorgingshuizen. Via internet kunnen we veel dichter bij de burgers komen en zij bij de gemeente. Zo krijg je wel gemeentebalies in Breda. Laten we daarbij vooral gebruik maken van alle netwerken in de stad, maar ook die van de provincie en het rijk. De gemeentesite wordt zo het portaal voor alle overheidsdienstverlening. Dan kun je pas echt spreken van één-loket. Het begin is gemaakt en ik ben ervan overtuigd dat Breda ook op het gebied van dienstverlening een topgemeente wordt. Wilbert Willems, wethouder dienstverlening Programma Dienstverlening In het Coalitieakkoord zegt het Bredase college: Met de klant als uitgangspunt wordt dienstverlening zoveel mogelijk integraal aangeboden. Hoe we onze producten en diensten sneller, beter en efficiënter aan kunnen leveren staat in het Programma Dienstverlening. In 14 punten naar een dienstverlening waarbij de klant centraal staat en altijd een eenduidig antwoord krijgt. Hoe hij de gemeente ook benadert: digitaal, telefonisch, bezoek, post of . In deze dienstverleningsspecial van Breda-zo lees je er meer over. Hier zetten we ze op een rijtje. Invoering Visie bereikbaarheid Integratie balies Verruimen openingstijden Ontwikkelen digtale producten Aanschaf en inrichting kennismanagementsysteem Inrichting en implementatie Klantcontactcentrum Verminderen regeldruk voor bedrijven) Verbetering afhandeling post/ Vernieuwing klantvolgsysteem (melddesk) Decentrale fysieke dienstverlening Opstellen en uitvoeren communicatieplan Recht(v)aardig, modern juridische zaken Aansluiten op basisregistratie In deze editie: Snel, deskundig en vriendelijk 3 Het E-loket moet tussen de oren 4 Klantcontactcentrum 5 Goede dienstverlening is vanzelfsprekend en niet vrijblijvend 6 De Belastingdienst over de vloer 7 Betrouwbaar, toegankelijk, eenvoudig 8/9 Alles is dienstverlening 10 Oog en oor 11 Sociaal zaken digitaal 12 Eén loket voor de omgevingsvergunning (Wabo) > Breda heeft Antwoord 14 Digitaal bezwaar komt er aan 15 Kennismanagement 15 Secretaresses doen het gewoon 15 Basisregistratie, altijd de juiste gegevens 16 2 TRAINEN Zie je dit kader, dan vind je hier een training uit het interne cursusaanbod, die je helpt om je dienstverlening te verbeteren. Telefooncentrales klaar voor de toekomst 16 Veranderen kun je leren 16 Colofon 16

3 ACHTER DE SCHERMEN Het E-loket moet tussen de oren Wat gebeurt er achter de pc-schermen om de digitale dienstverlening te verbeteren? Heel veel, stelt informatie- en managementadviseur Eric Jansen. Niet alleen onze klanten, maar ook steeds meer medewerkers kunnen er hun voordeel mee doen. 4 Groeiend aanbod Digitale dienstverlening gaat meestal via een vraag van een klant. De afdeling neemt zo n verzoek in behandeling en levert het product. Dat gaat bij een grofvuilmelding uiteraard een stuk sneller, dan bij een welzijnssubsidie. Om de eerste ervaringen op te doen begon de gemeente in 2006 met de digitale kapvergunning, een afspraak maken bij Burgerzaken en de grofvuilmelding. De ambitie van het college is om eind 2010 een aanbod te hebben van 85 digitale producten. Bij de Gemeente Breda is het omzetten van papier naar digitaal een hele kluif, weet Eric. Daar komt meer bij kijken dan een goed werkende technische infrastructuur. Op dit moment hebben we 23 producten digitaal beschikbaar, er lopen tien projecten en nog tien andere zitten in de pijplijn. Klanten kunnen van thuis uit 7 x 24 uur een aanvraag indienen. Maar wat betekent dat? Een afdeling moet beoordelen of het digitaliseren voordeel oplevert. Het vraagt een andere manier van denken. Vanuit de klant en niet vanuit onszelf. Hoe moet een formulier eruit zien, hoe reageer je als de aangeleverde informatie niet compleet is, en hoe kun je die stroom digitale aanvragen regelen? Tussen de oren Zo n cultuuromslag vraagt tijd. De verantwoording voor het digitaliseren van een product en de uitvoering ligt altijd bij de afdeling. Ik coördineer het proces en begeleid de medewerkers. Zodra men merkt dat je er ook zelf voordeel uit kunt halen, gaat het snel. Bovendien ervaren we in ons eigen privéleven ook al het gemak van digitale dienstverlening, bijvoorbeeld bij digitaal bankieren. Eric Jansen ziet veel voordelen van digitale dienstverlening. Uiteindelijk is het de bedoeling dat minder mensen naar de balies in de Publiekshal komen. Veel producten kunnen sneller en slimmer worden bezorgd. Daarnaast verwacht ik dat bijvoorbeeld inspraaken bezwaarprocedures beter gaan lopen. Ik beschouw de gemeentelijke digitale dienstverlening als een groeimodel. De behoefte en de vanzelfsprekendheid zullen snel toenemen. Simpelweg omdat de meeste bedrijven en organisaties er al mee werken e E-contact Begin oktober logde een bewoner in met zijn DigiD om een afspraak te maken voor het aanvragen van ID kaart. Dit gebeurde op een zaterdagnacht om 0.47 uur! Daaruit blijkt duidelijk dat het E-loket geen openingstijden kent, maar 24/7 beschikbaar is.

4 VAN ONS ALLEMAAL Betrouwbaar, toegankelijk, Onder de noemer persoonlijke dienstverlening zorgt de Gemeente Breda er voor dat binnen enkele jaren haar service bij de tijd is. Bij dit ambitieuze proces gaat het om technische verbetering, maar nog meer om een mentaliteits- en gedragsverandering bij de medewerkers, stelt programmamanager Dienstverlening, Marleen Bakker. Click Het Programma Dienstverlening rust op drie pijlers: betrouwbaar, toegankelijk en eenvoudig. De gemeente wil voor burgers en bedrijven zo vaak en goed mogelijk bereikbaar zijn. En ook zo snel en correct mogelijk antwoord geven op vragen. De gemeente is daarbij het portaal voor de hele overheidscommunicatie, licht Marleen toe. Een belangrijke verbetering van de dienstverlening bereiken we door digitalisering. Daarmee is de gemeente immers 24/7 overal bereikbaar. beren we de klantcontacten te sturen volgens het principe click-call-face. Een antwoord eerst zoeken via internet, dan pas bellen en als het moet aan de balie. Een eerste stap is de ombouw van de gemeentelijke website van aanbod (gemeente) naar vraag (klant). Het is een interactief middel om zoveel mogelijk klantvragen te beantwoorden. De eigen leefomgeving van de burger is het uitgangspunt en producten worden zoveel mogelijk digitaal afgehandeld. Call Voor een betere telefonische bereikbaarheid is een aantal technische veranderingen nodig. Er komt één centraal nummer (14 076) voor de hele gemeente. Ook hebben we sinds kort een nieuwe telefooncentrale en nieuwe telefoons. En heel belangrijk: de kennis van de telefonisten is verbeterd en verbreed. Verder komt er een kennismanagementsysteem, gevuld door de afdelingen. Met deze databank krijgen medewerkers snel en efficiënt informatie op hun scherm om bellers het juiste antwoord te kunnen geven. Dus niet langer doorverbinden naar een gespecialiseerde medewerker, die al of niet aanwezig is, of al dan niet tijd heeft om te reageren. Met de nieuwe aanpak via de database geven we snel antwoord op veel vragen. Face De balies Burgerzaken en Parkeerbedrijf in de Publiekshal vormen één geheel en binnenkort horen daar ook Omgevingsgebruik en Bouwen en Wonen bij. Dit gebeurt door de werkprocessen en de specifieke kennis van de medewerkers vast te leggen en ook voor anderen beschikbaar te stellen. Het uiteindelijke doel is één loket waar een medewerker klanten op allerlei gebied kan helpen. Inwerken en uitwisselen van personeel is daardoor eenvoudiger en de eenheid in de beantwoording van vragen neemt sterk toe. Er zijn op dit moment verschillende projecten, die net als de integratie van de telefonisten, heel succesvol verlopen, besluit Marleen. 8

5 eenvoudig Life events Life events zijn belangrijke gebeurtenissen in je leven, zoals de geboorte van een kind, emigreren, werkloos worden, een bedrijf starten of failliet gaan. Dit zijn typisch gebeurtenissen waarbij bijna altijd meerdere overheidsorganisaties zijn betrokken, landelijk en lokaal. Het is voor burgers en bedrijven handig dat overheidsdiensten nu in samenhang en herkenbaar worden aangeboden en afgehandeld. Ook de Gemeente Breda wil komende jaren haar dienstverlening naar de situatie van de klant inrichten: eenduidig en herkenbaar. Internet is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Interactieve website De nieuwe interactieve website wordt het belangrijkste middel om de bereikbaarheid, snelheid en toegankelijkheid van de gemeente te verbeteren. Op deze ontmoetingsplaats staat de eigen leefomgeving van de bezoeker centraal. Hij kan er zelf berichten plaatsen, vragen stellen en producten aanvragen. Digitale contacten staan voorop en maken steeds vaker een bezoek aan het Stadskantoor overbodig. Het E-loket, een chatmogelijkheid en betere zoekmachines zorgen ervoor dat iedereen via de website altijd en overal kan beschikken over informatie en snel een reactie op een vraag krijgt. Meer nog dan nu kan de bezoeker digitaal formulieren invullen en versturen. De vakafdelingen moeten nog veel werk verzetten om alle producten internet-klaar te maken. Het digitaliseren moet behalve voordelen voor de klant ook voordeel opleveren voor de organisatie. DigiD Digitale Identificatie Bedrijven Ondernemers zijn en blijven de motor van de economie. Een belangrijk speerpunt in de verbetering van de dienstverlening is de regeldrukbarometer. Hiermee meten we hoe ondernemers de veelheid aan regels ervaren. De barometer geeft ook oplossingsrichtingen aan. Daarnaast zet de afdeling Economische Zaken het Normenkader voor bedrijven en accountmanagement in om de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Een proactieve houding, samenwerking en duidelijke en tijdige communicatie zijn daarbij belangrijk. Het Bredaas Coördinatieteam Economische Crisis heeft onlangs een brochure gemaakt met hulpmiddelen en regelingen die ondernemers helpen om in zwaar weer te blijven ondernemen. Deze digitale uitgave is te vinden op 9

6 In de loop van 2010 wordt de Wabo van kracht (Wabo staat voor: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Dit betekent dat ongeveer 25 vergunningen die te maken hebben met (ver)bouwen zijn ondergebracht in één aanvraag: de omgevingsvergunning. Of het veiligheid (Brandweer), milieu of bomenkap (Omgevingsgebruik). DIGITAAL Eén loket voor de Snel, deskundig, overzichtelijk en klantgericht. Dat is de bedoeling van de digitale omgevingsvergunning werkplek. De drie schermen tonen (Wabo) de basiswerkplek, tekeningen en detailinformatie. Alle wat de behandelaar nodig heeft, is digitaal beschikbaar. Breda gaat verder: één aanvraag = één contactpersoon voor de burger of ondernemer en betrokken afdelingen. Bij twee of drie aanvragen coördineert één medewerker en bij een aanvraag met vier of meer vergunningen krijgt de klant een casemanager toegewezen. Bij iedere aanvraag is er dus één regisseur voor alle contacten, ook de interne. Menno Prins, projectleider Wabo: Op weg naar de invoering van de nieuwe wet werken de betrokken afdelingen al een tijdje op deze manier samen. Doordat ze fysiek bij elkaar zitten, zijn de lijnen korter. Ook werken we aan een snellere doorlooptijd. Die is voor een reguliere bouwvergunning teruggebracht van twaalf naar acht weken. Uiteindelijk leidt één omgevingsvergunningaanvraag tot één vergunning. Het indienen en behandelen gaat zoveel mogelijk digitaal. Via het E-loket komen aanvragers bij het omgevingsloket online. Hier vullen ze de aanvraag in, sturen deze door en volgen het verloop van hun aanvraag. Bij hun regisseur kunnen ze altijd terecht met vragen. TRAINEN Om de nieuwe wet goed te kunnen uitvoeren leidt Breda eigen mensen op die in de loop van 2010 trainingen Wabo gaan geven op drie niveaus: Basis: ik weet waar de WABO over gaat Verdieping: ik kan werken volgens de WABO Expert: ik ken en begrijp de wetgeving door en door Alle medewerkers die te maken hebben met de omgevingsvergunning starten met de basiscursus. Medewerkers van het Klantcontactcentrum krijgen hiervoor ook een uitnodiging. De cursus wordt te zijner tijd aangeboden voor iedere belangstellende. Meer informatie over de Wabo: intranet > projecten en programma s Voorbeeld : Ik wil een garage bouwen (deze garage komt op de plaats van een schuurtje, waar een grote boom voor staat) Was Wordt Klant belt of bezoekt de gemeente Via E-loket komt klant op het omgevingsloket online Klant krijgt info thuisgestuurd Info is direct beschikbaar Uit info blijkt dat meerdere vergunningen nodig zijn Benodigde vergunningen direct duidelijk Nodig zijn: bouw-, sloop-, kap- en uitwegvergunning Klant vult vier formulie lieren volledig in Klant verstrekt één keer alle benodigde gegevensens Klant levertert allesles in vijfv jfvoud op papier in Klant levert digitaal in Klant belt gemeente e over stand van zaken Klant volgt status aanvraag online Alle vergunningen worden op een ander tijdstip afgegeven Alle vergunningen worden gelijktijdig afgegeven Klant heeft contact t met vier verschillende contactpersonen Eén gemeentelijk contactpersoon regisseert Uiteraardard blijft op papi apier aanvragen ook gewoon mogelijk. 13

7 Digitaal bezwaar komt eraan Als je een product digitaal kunt aanvragen, dan ligt het voor de hand dat je ook digitaal bezwaar kunt maken. En dat kan ook, vanaf 1 januari via het E-loket. Juridische Zaken (SSC/JZI) handelt het bezwaar nog wel schriftelijk af, maar bedoeling is dat mogelijk ook dit in de toekomst via de digitale snelweg gaat. Voor de klant betekent dat hij/zij de deur niet meer uithoeft. Voor de afdeling levert het vooral administratief voordeel. Zo is er bijvoorbeeld direct een digitaal dossier aanwezig. De afdeling bekijkt hoe ze ook andere juridische producten digitaal kunnen aanbieden. Daar gaat nog wel wat onderzoek aan vooraf. Behalve bescherming persoonsgegevens gaat het hierbij ook om wat kan en mag binnen de wetgeving. Juridische Zaken gaat mee in de digitale dienstverlening. Met het bezwaarschrift is de eerste stap gezet. Kennismanagement Binnenkort kunnen de medewerkers van het Servicepunt en de publieksbalies gebruik maken van een speciale databank met informatie over gemeentelijke producten. Met deze nieuwe applicatie is echter veel meer mogelijk dan kennis delen en beheren. Een vraag via het systeem doorsturen betekent dat deze bewaard blijft én dat de afhandeling ervan bewaakt kan worden. Dat laatste is extra belangrijk als in de loop van 2010 ook alle naar de publieksadressen via de kennisbank binnenkomt. Het systeem slaat op, stuurt een ontvangstbevestiging en bewaakt afhandeling van een vraag. Nog een stap verder is aanhaken bij Dan is de kennis voor alle en het antwoord komt direct op het scherm. Vraag: Ik wil een boom kappen, info over het onderwerp verschijnt op het scherm. Blijkt hieruit dat de klant een vergunning nodig heeft, klikt hij direct door naar het E-loket voor het digitale aanvraagformulier. Dan is de cirkel rond. Hoe de burger zijn vraag ook stelt, via de telefoon, of internet, overal krijgt hij hetzelfde betrouwbare antwoord. VERNIEUWEND Secretaresses doen het gewoon! Het eerste contact met een afdeling loopt vaak via de secretaresse. Ze weet wat er speelt en is daarmee het oog en oor van de afdeling. Zij heeft een belangrijke rol als het gaat om anders omgaan met vragen. We willen niet dat een beller meerdere keren de telefoon moet pakken. Dus: zelf doorvragen, het initiatief bij jezelf of de afdeling houden en hierop sturen en controleren. In juni en oktober waren er bijeenkomsten speciaal voor secretaresses, onder het motto: Dienstverlening, gewoon doen! Samen gaven de secretaresses aan waar de knelpunten zitten, hoe het beter kan én hoe verbeteringen samen met de eigen afdeling opgepakt kunnen worden. ling) werkt sinds kort bij de gemeente en was bij de tweede bijeenkomst. Het klonk allemaal heel logisch en vaak is het dat ook voor secretaresses. Het kost inspanning om een vraag binnen je afdeling te blijven volgen. Correct en snel afhandelen moet bij alle collega s tussen de oren komen en daar ligt ook de uitdaging voor een secretaresse. (lees meer over het initiatief briefregistratie van de secretaresses van Stadsbedrijven op pagina 3) TRAINEN MS- Office: voor iedereen die meer wil halen uit MS Office (Outlook, Word, Excel, enzovoort). Meer informatie: Intranet > SSC > Producten en diensten > Personele aangelegenheden n o v e m b e n r o 2 v 0 e m 0 9 b e r

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Servicegaranties. Disclaimer

Servicegaranties. Disclaimer Servicegaranties Disclaimer Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. En daarbij leggen wij de lat bewust hoog. Maar dat kunnen we alleen met uw medewerking. Daarom

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf?

Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf? Heeft u plannen in, op of rondom uw woning of bedrijf? Wie een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen of gebruiken, krijgt in Nederland te maken met verschillende regels en voorschriften. U krijgt

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Presentatie raad 8 juni 2010 Wettelijk kader Informatie en hulp Aanvraag Procedure Rechtsbescherming Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Een korte

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord

De omgevingsvergunning Vraag en antwoord De omgevingsvergunning Vraag en antwoord UITGAVE 2010 1 INHOUD 1. De omgevingsvergunning, wat is dat? 4 2. Heb ik voor mijn plan een omgevingsvergunning nodig? 4 3. Wat is het Omgevingsloket online? 4

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Visie op dienstverlening #2020

Visie op dienstverlening #2020 Visie op dienstverlening #2020 en de klant blíjft centraal staan Gemeente Schagen Datum: 15 september 2015 1 Omgevingsanalyse Waar staan we nu Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten INLEIDING Waarom deze servicenormen? Wij willen u graag laten weten of u een bepaald product direct kunt meenemen of dat u er langer

Nadere informatie

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009

Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort. 28 mei 2009 Actieplan Publieksdienstverlening Attent Amersfoort 28 mei 2009 Aanleiding Ambitie college: met dienstverlening boven het landelijk gemiddelde (blijven) scoren. Lopende initiatieven kunnen elkaar meer

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr 11.1302 d.d. 27-03-2012 Onderwerp Voortgang één jaar Wabo en cultuurtraject "Leiden Gunt" Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief inzake de voortgang

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Het melden van schade of overlast in de openbare ruimte.

Het melden van schade of overlast in de openbare ruimte. Het melden van schade of overlast in de openbare ruimte. Als u in de gemeente Kollumerland c.a. op straat, aan een gebouw, of ergens anders in de openbare ruimte iets heeft waargenomen dat u aan de gemeente

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Bijzondere bijstand Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2010 1 Samenvatting In september en oktober 2010 heeft

Nadere informatie

Servicenormen gemeente Korendijk

Servicenormen gemeente Korendijk KNDK/2010/4238 Servicenormen gemeente Korendijk Algemeen 1. Indien degene met wie u telefonisch contact zoekt op dat moment niet telefonisch bereikbaar is, bieden wij u altijd aan om u terug te bellen

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Wat mag u van onze service verwachten?

Wat mag u van onze service verwachten? [kwaliteitshandvest, versie 9 juli 2008] Wat mag u van onze service verwachten? De dienstverlening van de gemeente Hengelo Samen Zichtbaar Beter Beste klant, Wat mag u van onze service verwachten? De gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Nr. Omschrijving actiepunten 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 1. Eén loket; afstemming overheidsstaken 2. Eén

Nadere informatie

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Baarle-Nassau E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K K L A N T T E V R E D E N - B A A R

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer maakt haar burgercontacten vriendelijker met Microsoft Dynamics CRM

Gemeente Zoetermeer maakt haar burgercontacten vriendelijker met Microsoft Dynamics CRM Gemeente Zoetermeer maakt haar burgercontacten vriendelijker met Microsoft Dynamics CRM Zodra een inwoner of bedrijf informeert naar de status van bijvoorbeeld een bouwvergunningsaanvraag, wil de telefoniste

Nadere informatie

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Inhoud Situatie voor en na de Wabo/omgevingsvergunning Effecten voor de aanvrager Effecten voor gemeenten Huidige situatie vergunningverlening Groot aantal vergunningen/toestemmingen

Nadere informatie

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

Business case Dienstverlening 2012

Business case Dienstverlening 2012 Business case Dienstverlening 2012 Inhoud & proces 9 december 2010 Peter de Jong Henk de Graaf Opzet presentatie 1. Wat ging vooraf: 2006-2010 Programma Dienstverlening 2. De opzet van de Businesscase

Nadere informatie

Dordrecht neemt haar klanten serieus

Dordrecht neemt haar klanten serieus Dordrecht neemt haar klanten serieus De gemeente Dordrecht neemt haar klanten serieus. Of het nu gaat om het aanvragen van een rijbewijs, een bouwvergunning of een uitkering: de gemeente Dordrecht wil

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service Aangenaam! Landerd Een boekje over service 1 Welkom bij de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft ongeveer 15.000 inwoners. Alle inwoners hebben te maken met de gemeente Landerd. Zij zijn net als u:

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

professioneel wij presenteren u...

professioneel wij presenteren u... wij presenteren u... Op weg naar een klantcontactcentrum. Uitgangspunten voor Zwolle 1. Visie Zwolle op dienstverlening (januari 2007) 2. Nationaal uitvoeringsprogramma kabinet Balkenende (zomer 2008)

Nadere informatie

Projectorganisatie Midoffice

Projectorganisatie Midoffice Gemeente Aalten Projectorganisatie Midoffice Emile Wennink Gemeente Aalten Klaas van der Heijden Split~Vision Gemeente Aalten Agenda Landelijke ontwikkelingen Gemeente wordt portaal voor alle overheidsvragen

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen. Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen. Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Drimmelen Servicenormen: wat mag u van de gemeente verwachten? Contactgegevens gemeente Drimmelen Adres Park 1 4921 BV Made Postadres Postbus 19 4920 AA Made Telefoonnummer

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Van buiten naar binnen denken

Van buiten naar binnen denken Van buiten naar binnen denken Even voorstellen Naam: Ilse Rutten Functie: Afdelingsmanager Middelen Leeftijd: 35 jaar Werkervaring: 10 jaar Facilitair manager Werkgevers: Waterschap Rivierenland, Gemeente

Nadere informatie

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst Service code Gouda Zo zijn we u van dienst oktober 2009 Voorwoord Goudse Service Code Beste inwoner van Gouda, Het is mij een genoegen om u de service code van de gemeente Gouda aan te bieden. Als gemeente

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 De gemeente Moerdijk streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Roosendaal. Raadsmededeling

Roosendaal. Raadsmededeling «r^' Gemeente Roosendaal Raadsmededeling Datum: 26-11-2014 Nr. Van: Aan: Kopie aan: het college van burgemeester en wethouders de raad van de gemeente Roosendaal Onderwerp Strategische Opgave Dienstverlening

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning accountants Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Contactpersoon

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen

Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening gemeente Schinnen De gemeente Schinnen streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren.

Nadere informatie

Versie 1, 4 augustus Inhoudsopgave

Versie 1, 4 augustus Inhoudsopgave Werkafspraken bij de Dienstverleningsovereenkomst van de DCMR Milieudienst Rijnmond (namens het Ministerie van VROM) met gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Persona Harry Smölders Neemt leiding Direct Hoffelijk/Spontaan Oplossingsgericht Leeftijd: 36 jaar Privé-situatie:

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief. . Versie november 2012

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief.  . Versie november 2012 Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop Versie november 2012 De gemeente Nieuwkoop streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR PALLIATIEVE VERZORGING / versie 1.0-7.02.2017 7.02.2017 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra voor palliatieve

Nadere informatie

Multi Channel Management. Wat is dat nou weer?!

Multi Channel Management. Wat is dat nou weer?! Multi Channel Management Wat is dat nou weer?! Doel van vandaag! 1. Basiskennis over multi channel management 2. Leren hoe je multi channel management kan gebruiken tijdens je dagelijkse werkzaamheden

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

het KCC in ie og ol Houd de lijn open tec Spraaktechnologie in het KCC Datum Spra Harry Jacobs - Gemeente Ede & Marcel Elfring - Telecats

het KCC in ie og ol Houd de lijn open tec Spraaktechnologie in het KCC Datum Spra Harry Jacobs - Gemeente Ede & Marcel Elfring - Telecats Houd de lijn open Spraaktechnologie in het KCC Datum 31-10-2014 1 Harry Jacobs - Gemeente Ede & Marcel Elfring - Telecats Welkom bij de gemeente Ede Om u met de juiste medewerker in contact te brengen

Nadere informatie

Invulinstructie Nazenden betalingsbewijs pensioenen. Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden

Invulinstructie Nazenden betalingsbewijs pensioenen. Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 4 Contactpersoon 7 4.1

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM GEMEENTE WOUDRICHEM Bezoekadres Raadhuisplein 1 4285 CP WOUDRICHEM Postadres Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM Telefoon (0183) 308100 Telefoon meldpunt (0183) 308100?? Net als verderop in het document Fax (0183)

Nadere informatie

Wethouder Citymarketing, Internationale zaken, ICT en Organisatie. Onderwerp Voortgangsnotitie 'Meedoen met Excellente Dienstverlening

Wethouder Citymarketing, Internationale zaken, ICT en Organisatie. Onderwerp Voortgangsnotitie 'Meedoen met Excellente Dienstverlening Wethouder Citymarketing, Internationale zaken, ICT en Organisatie drs G.Ph. Huffnagel Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Wij zijn u graag van dienst! Wij doen dit open, eerlijk en duidelijk en vertellen in deze folder hoe onze service eruit ziet www.nijmegen.nl Wij zijn u graag van dienst Wat wij als gemeente doen, staat

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning

14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning 14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning INDICATOR VRAGEN ANTWOORDMOGELIJKHEDEN EEN LOKET DIENST- VERLENING UITVOERINGS- ORGANISATIE Wat is de huidige situatie ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Dienstverlening

Kwaliteitshandvest Dienstverlening Kwaliteitshandvest Dienstverlening Wat mag u van gemeente Simpelveld verwachten? Voorwoord burgemeester mr. R. de Boer Of het nu gaat om het aanvragen van een rijbewijs, een vergunning of ondersteuning

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie