Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)"

Transcriptie

1 Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf pijlers van onze missie genoemd: Professionele cultuur. Een van de doelstelling daarbinnen is dat elke school een eigen integraal personeelsbeleid voert. Binnen het integrale personeelsbeleid is mobiliteit een onderdeel. Concreet staan drie doelstellingen rond mobiliteit in het strategisch beleidsplan van de stichting benoemd: 1. de gerichte mobiliteit van medewerkers is toegenomen; 2. de directeur heeft mobiliteit op de agenda gezet van de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met de medewerkers; 3. elk schooljaar kiest minimaal 5 % van de medewerkers voor een andere school. In dit beleidsstuk wordt invulling gegeven aan de wijze waarop mobiliteit vorm kan krijgen binnen onze stichting. Er wordt bewust voor gekozen de term mobiliteit alleen te gebruiken bij vrijwillige mobiliteit. Bij verplichte mobiliteit zal de wijziging van werkplek overplaatsing genoemd worden. Deze scheiding wordt gemaakt zodat het negatieve imago dat kleeft aan verplichte overplaatsing los gaat komen van de term mobiliteit. Doelen van mobiliteit Mobiliteitsbeleid vormt een onderdeel van actief personeelsbeleid dat is gericht op het creëren van mogelijkheden voor medewerkers om te veranderen van werkplek, functie of takenpakket. Met mobiliteit krijgen medewerkers nieuwe ontwikkelingsperspectieven. Mobiliteit vormt een verrijking, zowel voor de individuele medewerkers als voor de school. Ook voor de medewerkers die een nieuwe collega krijgen, kan er een nieuw perspectief ontstaan doordat een nieuwe collega anders naar dingen kijkt en andere vragen stelt. Mobiliteit zorgt ervoor dat medewerkers (geestelijk) in beweging blijven. Hierdoor is mobiliteit ook een preventief instrument om de (geestelijke) gezondheid te stimuleren. Beleid Mobiliteit Pagina 1

2 Het bevorderen van mobiliteit kan tevens een bijdrage leveren aan de opbouw van een evenwichtig personeelsbestand in leeftijd en competenties, twee belangrijke aandachtsgebieden van het personeelsbeleid van de stichting. Natuurlijk moet de menselijke maat in het oog gehouden worden. Te veel mobiliteit kan omslaan in een contraproductieve richting. Mobiliteit levert indirect een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Soorten mobiliteit Binnen de school Zowel de mobiliteit van het takenpakket, als van de werkplek als wijziging van functie zijn op de eigen school in principe mogelijk. Een wijziging van takenpakket kan via het taakbeleid geregeld worden. Ook een extra invulling naast het normale takenpakket van bijvoorbeeld een bepaalde permanente rol of een (tijdelijk) project, waar al dan niet ambulante tijd aan gekoppeld is. Voorbeelden van een meer permanente rol zijn rollen op het gebied van cultuur, ICT, muziek, zorg etc. Voor een wijziging van werkplek kun je binnen een school denken aan een wijziging van groep of bouw, dit is mede afhankelijk van de schoolgrootte en de mogelijkheden. Tot slot kun je ook binnen de eigen school wisselen van functie. Hiertoe dient er een vacature te zijn, waarop (minimaal de interne) medewerkers kunnen reageren. Er volgt dan een sollicitatieprocedure. Binnen de stichting Ambieert een medewerker een andere werkplek of functie binnen de stichting dan kan de medewerker reageren op de vacatures die van andere scholen gepubliceerd worden op de website van de stichting. Ook kan iemand zich via het stafbureau opgeven voor mobiliteit. Als er voldoende medewerkers zijn, die zich opgeven voor mobiliteit, kan onderling geruild worden van school zonder dat een vacature beschikbaar hoeft te zijn. Binnen de federatie De federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam is een samenwerking tussen de zes openbare besturen voor primair onderwijs in Amsterdam. Onderling wordt mobiliteit gestimuleerd door vacatures aan elkaar beschikbaar te stellen. In de federatie is afgesproken dat iemand met een onbepaalde tijd contract kan starten bij een andere stichting met meteen opnieuw een contract voor onbepaalde tijd. Opgebouwde rechten gaan daarin dus niet verloren. Om een positie binnen de federatie te verkrijgen, kan iemand, al dan niet via het federatieve mobiliteitsbureau reageren. Beleid Mobiliteit Pagina 2

3 1. Procedure en rechtspositie 3a Procedure Iedere medewerker spreekt periodiek met zijn/haar leidinggevende over zijn/haar functioneren en zijn/haar toekomstige ontwikkeling. In dat gesprek kan de mogelijkheid van mobiliteit aan bod komen, ook ter stimulering hiervan kan een directeur dit op de agenda zetten. Daarnaast kan een medewerker zelf het initiatief tot mobiliteit nemen. Als iemand binnen de school mobiel wil zijn, dient hij/zij dit kenbaar te maken bij de directeur van de school. In onderling overleg wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, nu en in de toekomst. Als iemand in aanmerking wil komen voor mobiliteit binnen de stichting kan hij/zij zich aanmelden bij de personeelsconsulent van het stafbureau. De personeelsconsulent zal in gesprek met de medewerker een beeld vormen van de gewenste toekomstige werkplek en/of functie. Vervolgens zal de medewerker gedurende maximaal 2 jaar geattendeerd worden op (grotendeels) passende functies. Ook wordt gekeken bij voldoende aanmeldingen of er mogelijkheden zijn om te ruilen van school zonder dat er een vacature is. In dit geval dienen alle betrokkenen (mobiele medewerkers en directeuren van ontvangende scholen) akkoord te gaan met de ruil. Indien gewenst kan er een proefperiode afgesproken worden van maximaal een jaar. Als een van de betrokkenen de oude situatie wil herstellen, dan wordt dat gerealiseerd. In principe wordt bij de start van een schooljaar (1-8) de ruil geeffectueerd, tenzij alle betrokkenen een ander moment voorstaan. Als iemand binnen de federatie een andere werkplek/functie ambieert, behoren twee werkwijzen tot de mogelijkheden. De medewerker kan solliciteren op een vacature van de andere stichting. Of de medewerkers kan zich opgeven bij het mobiliteitsbureau van de federatie (zie Op de website of via een intakegesprek wordt de procedure verder toegelicht. Openheid rond mobiliteit geniet de voorkeur. Mocht een medewerker niet aan zijn/haar huidige directeur willen laten weten dat hij zij mobiel wil zijn buiten de school dan kan dat in de beginfase. van de mobiliteit. Zodra de fase van solliciteren of ruilen aanbreekt is er geen geheimhouding mogelijk. Bij solliciteren/ruilen geldt dat de directeuren onderling referenties mogen vragen. Het solliciteren/ruilen gebeurt bij mobiliteit op vrijwillige basis. Er is geen sprake van een verplichting. Dat geldt zowel voor de medewerker die op zoek is naar een nieuwe werkplek/functie, als voor de ontvangende school. Een mobiele medewerker van Stichting Openbaar Onderwijs Noord of een van de overige stichtingen van de federatie geniet bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Eenmaal per jaar (rond maart/april) vindt de herplaatsingsronde plaats voor de boventallige medewerkers. Mobiele medewerkers kunnen hieraan meedoen. Belangrijk hierbij is, dat mochten er in totaal minder vacatures beschikbaar zijn dan er boventallige medewerkers zijn, er een beperking geldt. De beperking is dat mobiele medewerkers kunnen meedoen, mits er door hun vertrek van hun school een nieuwe vacature ontstaat van minimaal dezelfde Beleid Mobiliteit Pagina 3

4 omvang als zij gaan bekleden, dan wel passend qua omvang voor een van de boventallige medewerkers. Als er in totaal meer vacatures zijn dan boventallige medewerkers en mobiele medewerkers dan geldt deze beperking niet. Vlak voor de herplaatsingsronde vindt een sollicitatietraining plaats. Hierin kunnen medewerkers worden voorbereid op het opstellen van een goede brief en CV. Ook wordt aandacht besteed aan de presentatie tijdens het gesprek en de inhoud van het gesprek zelf. 3b Rechtspositie Aanstelling Iedere medewerker heeft een bestuursaanstelling. Dit houdt in dat iemand die op een andere school van dezelfde stichting gaat werken, bij dezelfde werkgever in dienst blijft. Bij mobiliteit binnen de federatie blijft een bestaand contract voor onbepaalde tijd behouden. Wel treedt de medewerker bij een nieuwe werkgever in dienst. Opzegtermijn Bij een wisseling tussen scholen of stichting geldt de opzegtermijn van de medewerker zoals die is vastgelegd in de CAO PO (in de meeste gevallen 2 kalendermaanden). In onderling overleg met partijen mag hiervan afgeweken worden. Lopende studiekosten In de regeling (na)scholingsfaciliteiten Openbaar Primair Onderwijs Noord, dd 2008, staat vastgelegd hoe er wordt omgegaan met lopende studiekosten. (artikel 6, lid 5). Nieuwe functie Bij een nieuwe functie gelden de bijbehorende arbeidsvoorwaarden, zowel bij een promotie als bij een demotie. Bij de start van een nieuwe functie krijgt de medewerker conform de cao een jaar een soort proeftijd. Als de proeftijd goed verloopt qua functioneren, wordt de aanstelling in de nieuwe functie definitief. Mochten er besproken twijfels zijn aan het functioneren in de nieuwe functie, dan zal de medewerker binnen de school teruggaan naar de oude functie. Dossier Het (bekwaamheids)dossier volgt de medewerkers naar de nieuwe werkplek binnen het bestuur. Bescherming Een medewerker die binnen de stichting mobiel is, is gedurende drie jaren (vanaf moment van overplaatsing) beschermd tegen overplaatsing in het kader van afvloeiing. De medewerker telt wel mee voor de aantallen in de school en in de leeftijdscategorie, maar geniet bescherming. Beleid Mobiliteit Pagina 4

5 Bijlage formulier inschrijving mobiliteit binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Telefoon Gegevens huidige functie Naam school Werktijdfactor Huidige functie en taken Werkervaring Opleiding Belangstelling voor Wensen ten aanzien van nieuwe functie/taken/werken op een andere school: Motivatie Welke dagen bent u beschikbaar/wtf Overig Is uw directeur op de hoogte van de hierboven aangegeven belangstelling? Datum ingediend: Beleid Mobiliteit Pagina 5

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking:

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking: VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD Elektronisch publicatieblad van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01 Overzicht bekendmaking: Openbare

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2

Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2 Handreiking Vitaal Organiseren: fase 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vitaal Organiseren... 2 2 Drie fases... 2 2.1 Stappen in fase 2... 4 2.2 Houtskoolschets... 5 3 Medewerkers in fase 2... 6 3.1 Wat moet

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie