De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014"

Transcriptie

1 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

2 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger. Wat dan? 6 4. Ik ben mogelijk herplaatsingskandidaat. Wat dan? 8 Colofon Dit is een uitgave van de politie, onder verantwoordelijkheid van het programma Personele Reorganisatie. Meer en actuele informatie vind je op de intranetpagina van de personele reorganisatie (intranet.politie.local/ personelereorganisatie). Disclaimer De inhoud van deze toelichting is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele reorganisatie. Deze toelichting bevat een vereenvoudigde weergave van het plaatsingsproces. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of incorrect is. Aan de informatie in deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder toestemming vooraf. Meer weten? Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen over de informatieve brief? Neem dan contact op met je leidinggevende. Op intranet vind je veel informatie over de personele reorganisatie, de functievergelijking, de voorzieningen en de voorwaarden, en de onderliggende regelgeving. Je vindt hier ook de contactgegevens van het projectteam personele reorganisatie van jouw eenheid of bij bedrijfsvoering.

3 1 Sinds 1 januari 2013 zijn we 1 korps, onder leiding van één korpschef. We zijn nu toe aan de volgende fase waarin we zorgen dat collega s een passende functie krijgen binnen de nieuwe politieorganisatie. Het uitgangspunt is: iedereen volgt zoveel mogelijk zijn formele functie. In de brief lees je wat dit voor jou betekent. Deze brochure is een toelichting bij de brief. Uitgangspunten bij deze reorganisatie Je volgt zoveel mogelijk je formele functie. Je hebt een werkgarantie en een schaalgarantie. De organisatie probeert voor jou een vergelijkbare of uitwisselbare functie te vinden. Als dat lukt word je altijd op die functie geplaatst, ongeacht of er daarvoor ruimte is in de formatie. Dus overbezetting wordt geaccepteerd. Lukt het niet om voor jou een vergelijkbare of uitwisselbare functie te vinden, dan probeert het korps jou een passende functie aan te bieden. Een functie is passend als jij, bijvoorbeeld door werkervaring en opleiding geschikt bent voor die functie. En ook als je binnen twee jaar geschikt te maken bent voor die functie. Je individuele en persoonsgebonden vastgelegde rechten blijven in stand. Denk hierbij aan: je rang en je status (ATH of executief). Bij de personele reorganisatie geldt: gelijke kansen voor jong en oud, politiedienstjaren doen er niet toe.

4 2 1. De functievergelijking In de afgelopen maanden hebben we voor iedere collega onderzocht: welk werk doe je? wat is je functie? waar keert dat werk in de nieuwe organisatie terug? wat wordt je werkplek? In de informatieve brief lees je de uitkomst van deze functievergelijking. Wat die uitkomst ook is: door de functievergelijking verandert je rechtspositie niet. Dat is belangrijk. Je rechten en plichten zijn vastgelegd In december 2013 hebben de korpsleiding, politievakorganisaties, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Centrale Ondernemingsraad een hoofdlijnenakkoord gesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de reorganisatie bij de politie gaat verlopen. Je rechten en plichten zijn vastgelegd in regelgeving. Met afspraken over extra voorzieningen zoals de vergoeding van opleidingskosten of het faciliteren van vrijwillige uitstroom. Het gaat om het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (Barp) en de Regeling Landelijk Sociaal Statuut Politie (LSS). De informatieve brief over de personele reorganisatie De informatieve brief over de personele reorganisatie die je hebt ontvangen, is geen formeel besluit. Dat besluit volgt pas in de loop van 2015, met alle rechtsmiddelen die je daarbij krijgt. Aan de informatieve brief kun je dus geen rechten ontlenen. Maar we informeren je nu alvast, zodat jij je kunt oriënteren op je wensen. En om eventuele onjuistheden te corrigeren. In de brief lees je waarop en hoe je kunt reageren. Uitgangspunt: je formele LFNP-functie Uitgangspunt bij de functievergelijking is de LFNP-functie die formeel voor jou is

5 3 Het formele besluit volgt pas in de loop van 2015 cv Functievolger LFNP-functie Korpsfunctie Functievergelijking Herplaatsingskandidaat vastgelegd. Eventuele formele en vastgelegde wijzigingen daarin zijn doorgevoerd tot 15 oktober Doe je op dit moment tijdelijk ander werk? Dan hebben we daar geen rekening mee gehouden. Heb je beroep ingesteld tegen je formele LFNP-functie? En loopt dat beroep nog? Als de definitieve uitspraak op je beroep volgt, en je krijgt een andere LFNP-functie, dan bekijken we opnieuw wat dit voor jou betekent. Het resultaat: functievolger of herplaatsingskandidaat De functievergelijking kan twee uitkomsten hebben. Je wordt mogelijk functievolger, als direct duidelijk is waar je geplaatst wordt in de nieuwe organisatie. Of je wordt mogelijk herplaatsingskandidaat. Dan ga je samen met de Plaatsingsadviescommissie (PAC) op zoek naar een passende functie binnen de politie. Wat je mogelijkheden als functievolger of herplaatsingskandidaat zijn, lees je verderop in deze toelichting. Eerst kijken we naar de vraag: hoe is bepaald wat je wordt: mogelijk herplaatsingskandidaat of mogelijk functievolger? Het gaat daarbij om een aantal vragen die we bij de functievergelijking voor elke collega, stap voor stap zijn langsgelopen. Zie hoofdstuk 2. Wanneer ga ik aan de slag in de functie waarin ik geplaatst word? Mogelijk functievolger of herplaatsingskandidaat, je blijft voorlopig je huidige werk doen. We laten de overgang naar de nieuwe organisatie zo natuurlijk mogelijk verlopen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe teams en afdelingen daadwerkelijk van start gaan. Dit wordt binnen jouw (nieuwe) eenheid of bij bedrijfsvoering gecommuniceerd.

6 4 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? De afgelopen maanden hebben we voor de functie van elke collega een functievergelijking uitgevoerd. De functievergelijking kent vijf stappen. Stap 1: Je uitgangspositie bepalen. Welk werk doe je? Uitgangspunt voor de functievergelijking is je formele LFNP-functie. Werk je op dit moment in een tijdelijke functie, dan telt die functie niet mee. Ook hebben we gekeken naar je oude korpsfunctie. Bovendien heeft je leidinggevende deze informatie, als dat nodig was, gecorrigeerd of aangevuld met schriftelijk bewijs. Je volgt zo veel mogelijk je formele functie Stap 2: Komt je werk in de nieuwe politieorganisatie terug? Er zijn drie antwoorden mogelijk: 1. Ja, je werk komt terug in de nieuwe politieorganisatie. Ga verder met stap Nee, je werk is vervallen. Het komt niet terug in de nieuwe politieorganisatie. Dan word je mogelijk herplaatsingskandidaat. Meer informatie in hoofdstuk Nee, omdat je nu verschillende werkzaamheden verricht die in de nieuwe organisatie in verschillende, meer gespecialiseerde teams, terugkomen. Dus de combinatie van jouw werkzaamheden komt niet terug in één team. Daarom word je mogelijk herplaatsingskandidaat. Meer informatie in hoofdstuk 4. Stap 3: Je werk komt terug in een team of afdeling. Maar komt jouw functie daar ook terug? Er zijn twee antwoorden mogelijk: 1. Ja, zowel je werk als je functie komen terug in een team of afdeling. Dan word je mogelijk functievolger. Meer informatie in hoofdstuk Nee. Je werk komt wel terug in een team of afdeling, maar je functie niet. Dan heeft de korpschef de Commissie Functievergelijking (CFV) laten onderzoeken of jij op een vergelijkbare of uitwisselbare functie binnen dit team en/of deze afdeling kunt worden geplaatst. Ga verder met stap 4.

7 5 De functievergelijking in beeld 1 Welk werk doe je? 2 Komt je werk in de nieuwe politieorganisatie terug? Nee het werk is vervallen Ja het wordt verspreid over meer teams 3 Komt jouw functie ook terug in dat team of die afdeling? Nee 4 Is er in dat team een vergelijkbare of uitwisselbare functie? Ja Ja Dan kom je in dat team of op die afdeling Nee 5 Je wordt geplaatst op je huidige werkplek of de werkplek die daar het dichtst bij ligt. Met de PAC op zoek naar een passende functie Stap 4: Is er in dat team een vergelijkbare of uitwisselbare functie? Er zijn twee antwoorden mogelijk: 1. Ja, er is een vergelijkbare of uitwisselbare functie gevonden. Dan word je mogelijk functievolger. Ga verder met stap Nee, er is geen vergelijkbare of uitwisselbare functie gevonden. Dan word je mogelijk herplaatsingskandidaat. Meer informatie in hoofdstuk 4. Stap 5: Het bepalen van je werkplek in de nieuwe organisatie Met werkplek bedoelen wij de plaats van tewerkstelling. Er zijn twee situaties mogelijk: 1. Je kunt op je huidige formele werkplek terecht. Meer informatie voor functievolgers in hoofdstuk Je kunt niet op je huidige formele werkplek terecht. Bijvoorbeeld omdat je werkplek opgeheven is. Dan kijken we naar de werkplek die daar het dichtst bij ligt. Meer informatie voor functievolgers vind je in hoofdstuk 3. De Commissie Functievergelijking (CFV) De CFV is een adviescommissie van de korpschef, die ingesteld is voor situaties waarin jouw werk wel terugkeert in een team maar jouw functie niet. De CFV heeft gezocht naar een vergelijkbare of uitwisselbare functie waarop je geplaatst kunt worden.

8 6 3. Ik ben mogelijk functievolger. Wat dan? Als functievolger volg je in principe je functie. Dit betekent dat je aan de slag kunt in je nieuwe functie nadat het definitieve besluit genomen is. Dat zal naar verwachting medio 2015 gebeuren. De verdere procedure Je hebt nu een informatieve brief gehad. Natuurlijk krijg je medio 2015 ook een formele bevestiging van je plaatsing. Die zal gaan over: Het (voorgenomen) besluit uitgangspositie: de bevestiging van jouw uitgangspositie voor de functievergelijking. Het (voorgenomen) besluit tot plaatsing in een functie. We laten de overgang naar de nieuwe organisatie zo natuurlijk mogelijk verlopen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe teams en afdelingen daadwerkelijk van start gaan. Dit is in ieder geval nadat je het definitieve plaatsingsbesluit hebt ontvangen. Dit wordt binnen jouw (nieuwe) eenheid of bij bedrijfsvoering gecommuniceerd. Herplaatsingskandidaat worden Je bent mogelijk functievolger, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden kun je een verzoek doen om herplaatsingskandidaat te worden. Het gaat om de volgende situaties: 1. Je krijgt een nieuwe werkplek. En de reistijd tussen je woon en werkadres neemt daardoor toe tot meer dan drie uur per dag. 2. Het kan in alle redelijkheid niet van jou gevraagd worden om te gaan werken in de functie en op de werkplek waar je bent geplaatst vanwege redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard. Je kunt aan de slag op je nieuwe plek na het definitieve besluit Werkplek en reistijd Het aantal politielocaties wordt teruggebracht. Veel collega s krijgen een nieuwe werkplek. De regel is: je krijgt de werkplek die het dichtst bij je huidige werkplek ligt (ook hier geldt, volgens je formele aanstelling).

9 7 Hoe wordt reistijd berekend? De regels zijn: als je met het openbaar vervoer reist, wordt de reistijd bepaald aan de hand van de reisplanner op 9292.nl. Voor eigen vervoer gaat het om de reistijd volgens de routeplanner op routeplanner.politieacademie.politie.nl. Hierbij dient de snelste route te worden gekozen. Bij de keuze welke vervoersoptie voor jou geldt, spelen jouw voorkeur, je gewoonten en je mogelijk heden een rol. Als functievolger een verzoek doen voor een andere werkplek In principe volg je jouw functie en werkplek. Je kunt in bijzondere omstandigheden een verzoek doen voor een andere werkplek. We weten bijvoorbeeld dat je door de plaatsingsregels op een werkplek kunt komen, die zowel voor jou als het korps minder wenselijk is. In dat geval kun je bij de Plaatsingsadviescommissie (PAC) aangeven dat je een andere werkplek wilt. Meer informatie over de PAC vind je op de intranetpagina van de PAC (intranet.politie.local/ plaatsingsadviescommissie). Herken je je niet in het team waar je mogelijk geplaatst wordt? Dat kan. Bij de functievergelijking hebben we namelijk gebruik gemaakt van een algemene beschrijving van je werkzaamheden. Dat hebben we gedaan omdat we wilden zien of dat werk in de nieuwe politieorganisatie terugkomt en zo ja, waar. Als je hierop een toelichting wilt, dan kun je die aanvragen via de website genoemd in jouw informatieve brief.

10 8 4. Ik ben mogelijk herplaatsingskandidaat. Wat dan? Als mogelijk herplaatsingskandidaat krijg je begin 2015 bericht van de Plaatsingsadviescommissie (PAC). Wat is de PAC? De PAC is een adviescommissie die samengesteld is uit verschillende partijen. De PAC adviseert over een passende functie voor herplaatsingskandidaten. Ruud Vreeman is onafhankelijk voorzitter van de landelijke, coördinerende PAC kamer. Daarin zitten ook Aad Meijboom namens de werkgever en Agnes Jongerius namens de gezamenlijke politievakorganisaties. Daarnaast heeft iedere eenheid een eigen PAC kamer, en is er een PAC kamer voor bedrijfsvoering (het Politiedienstencentrum en de staf van de korpsleiding). Meer informatie over de werkwijze van de PAC vind je op de intranetpagina van de PAC (intranet.politie. local/plaatsingsadviescommissie). Wat doet de PAC? De PAC vraagt jou om je belangstelling kenbaar te maken voor maximaal drie beschikbare functies. Op intranet wordt begin 2015 een lijst geplaatst met alle beschikbare functies binnen het korps. Je kunt bij de PAC je voorkeur kenbaar maken en toelichten. Als de PAC vindt dat een functie passend is voor jou, dan zal de PAC de korpschef het advies geven jou op die functie te plaatsen. Hier staan we nu Informatieve brief Voorgenomen plaatsingsbesluit Leidinggevenden aan de slag Definitief plaatsingsbesluit Selectie leidinggevenden Belangstellingsregistratie Functievergelijking Met de PAC op zoek naar een andere functie Bureau Werk in Zicht van start

11 Aan de slag met de PAC Maak je belangstelling voor maximaal drie functies kenbaar! cv Is één of meer van die functies passend? expertise opleiding schaal Ja Dan adviseert de PAC waarschijnlijk dat je op een van die functies geplaatst wordt Nee Ja Is er een alternatieve passende functie beschikbaar? Nee Dan adviseert de PAC waarschijnlijk dat je herplaatsingskandidaat wordt. Bureau Werk in Zicht gaat samen met jou op zoek naar een passende functie binnen of buiten de politie. De verdere procedure Je hebt nu een informatieve brief gehad. Natuurlijk krijg je ook een formele bevestiging van je herplaatsing. Dat zal gaan over: Het (voorgenomen) besluit uitgangspositie: de bevestiging van jouw uitgangspositie voor de functievergelijking. Het (voorgenomen) besluit tot aanwijzing als herplaatsingskandidaat. Als de PAC een functie voor je heeft gevonden, dan krijg je een besluit tot aanwijzing als herplaatsingskandidaat en daarna een (voorgenomen) besluit tot herplaatsing in een functie. Als de PAC geen functie voor je vindt, dan kun je terecht bij het Bureau Werk in Zicht (Bureau WiZ). Bureau WiZ is een onderdeel van het Mobiliteitscentrum binnen het Politiedienstencentrum. Je kunt daar gebruik maken van tal van voorzieningen. Als herplaatsingskandidaat heb je voorrang bij de vacature invulling van een passende functie binnen het hele korps. Meer informatie over Bureau Werk in Zicht vind je op de intranetpagina van Bureau WiZ (intranet. politie.local/bureauwerkinzicht). Herken je je niet in de uitkomsten van de functievergelijking? Dat kan. Bij de functievergelijking hebben we namelijk gebruik gemaakt van een algemene beschrijving van je werkzaamheden. Dat hebben we gedaan omdat we wilden zien of dat werk in de nieuwe politieorganisatie terugkomt en zo ja, waar. Als je hierop een toelichting wilt, dan kun je die aanvragen via de website genoemd in jouw informatieve brief.

12

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het?

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? 1 Voor herplaatsingskandidaten, maart 2015 Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Hoe kunt u zich oriënteren? 4 3. Hoe werkt de belangstellingsregistratie?

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Brochure personele reorganisatie

Brochure personele reorganisatie Brochure personele reorganisatie Het besluit oorspronkelijke functie en Het voorgenomen besluit (her) plaatsing en/of aanwijzing als herplaatsingskandidaat Inhoud 1. De twee brieven 2 2. Wat betekent jouw

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Bijlage 1 / 16 Hoofdlijnenakkoord Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 20 december 2013 v1.3 Reorganisatie met drie fasen De personele

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 juli 2015 CGOP ink 1340b v1.2 Telefoon

Nadere informatie

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

Commissie Functievergelijking Opdracht

Commissie Functievergelijking Opdracht 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 6 / 16 Opdracht Commissie Functievergelijking Contactpersoon Y. Hoektra

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB REORGANISATIE POLITIE voorlichting leden NPB Onderwerpen Functievergelijking. Aanvraag herplaatsingskandidaat (HPK). Plaatsing. Garanties. Flankerende voorzieningen. Mogelijkheden na de plaatsing. Bezwaar

Nadere informatie

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Waarom ledenbijeenkomsten? Aanleiding Alternatief scenario korpsleiding Betekent wijziging van eerder afgesproken spelregels Doelen Inzicht

Nadere informatie

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie?

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie? Aanvullend kader voor de afhandeling van verzoeken van medewerkers om aangewezen te worden als hpk omdat plaatsing als functievolger om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hen

Nadere informatie

Personele reorganisatie Jouw besluit:

Personele reorganisatie Jouw besluit: Personele reorganisatie Jouw besluit: plaatsing als functievolger aanwijzing als herplaatsingskandidaat, met of zonder herplaatsing 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat heb je ontvangen? 4 Welke gevolgen heeft het

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 maart 2016 CGOP ink 1340c v1.3 Telefoon

Nadere informatie

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Werk naar Team (WNT)

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Werk naar Team (WNT) 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 5 / 16 Functievergelijking Werk naar Team Contactpersoon C. Janssens /

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Aanpak reorganisatie Nationale Politie Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Doelstelling bijeenkomst Informatie over verloop van het proces. Informatie over de hoofdlijnen aanpak reorganisatie Nationale

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou?

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel enorme afstanden,

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie,

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie, (Tekst geldend op: 24-02-2014) Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644, houdende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut politie

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal;

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal; 07-H05653 Kledingnummer 4898 Pil @ Haaglanden IT IE De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2007.150043; van 21 mei 2007 met gelet op de Politiewet 1993, het Besluit

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. door Pauline de Casparis

REORGANISATIE POLITIE. door Pauline de Casparis REORGANISATIE POLITIE door Pauline de Casparis Onderwerpen Algemeen. Functievergelijking. Aanvraag HPK. Plaatsing. Flankerende voorzieningen. Procedures. Reorganisatie NP Start: 3 november 2014 (datum

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8388 13 mei 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644,

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55u van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55u van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4677 20 februari 2014 Regeling van 11 februari 2014, nr. 477553, DGPOL/programma Arbeidsvoorwaarden, houdende wijziging

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3.

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3. Artikel: Regeling landelijk sociaal statuut 1. Definities 1a. Reorganisatie Politiewet 2012 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag 3. Diversiteit 4. Reorganisatieplan 4a. Reorganisatiecommissie 5.

Nadere informatie

Reorganisatie Politiewet 2012, collectieve verplaatsing, (deel)reorganisatiegebied. Schriftelijke mededeling aan ambtenaar/herplaatsingskandidaat

Reorganisatie Politiewet 2012, collectieve verplaatsing, (deel)reorganisatiegebied. Schriftelijke mededeling aan ambtenaar/herplaatsingskandidaat Artikel: 55i 55ia 55j 55ja 55jb 55jc 55k 55l 55la 55lb 55m 55n 55o 55oa 55ob 55p 55q 55r 55ra 55s 55t 55u 55v 55w 55x 55y 55z 55aa 55aaa 55bb Hoofdstuk VIIB - Voorzieningen bij reorganisaties Wat is een

Nadere informatie

Reorganisatieplan Fase 1

Reorganisatieplan Fase 1 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 13 / 16 Reorganisatieplan Fase 1 Contactpersoon M.A. Bijnsdorp Functie

Nadere informatie

P.L IT IE e Haaglanden

P.L IT IE e Haaglanden 07-H03739 Kledingnummer.1528 J P.L IT IE e Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2006.15001859;, van 30 januari 2007 met gelet op de Politiewet 1993,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing Geel = orspronkelijke PTW Blauw = nieuwe PTW Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing 1. Mijn plaats van tewerkstelling verandert niet door de reorganisatie. Ik word op dezelfde plaats

Nadere informatie

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren;

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren; AKTE DE BURGEMEESTER VAN 'S-GRAVENHAGE corr.no. zijn besluit 1 december 1988 AB8810199 geboren op te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot adsplrant gemeentepolitie t i j d e l i j k e dienst met

Nadere informatie

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no.

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 2000/37582 P.LI TIE Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 5834 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie politie en op het Besluit

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

LITIE. Haaglanden BESLUIT:

LITIE. Haaglanden BESLUIT: p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 29 april 1998 no. 98P003228 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens AANZEGGESPREKKEN als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanzeggesprek... 4 2.1 Aanzegbrief en overige informatie... 4 3 Opvang/vervolggesprek... 5 3.1 Reflectieperiode

Nadere informatie

FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting -

FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting - FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting - Doel van fase 2 Door de afgesproken vorm van reorganiseren vallen er geen ontslagen, is het aantal herplaatsingskandidaten

Nadere informatie

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011;

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011; 11-H09662 Kledingnummer 12811 Salarisnummer 18144 p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016.

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel

Nadere informatie

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Commissie Functie Vergelijking (CFV)

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Commissie Functie Vergelijking (CFV) 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 7 / 16 Werkwijze Commissie Functievergelijking Contactpersoon L.J. Brinkman

Nadere informatie

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567 2000/30793 Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie politie,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, 21.t- oktober 1930.

Alphen aan den Rijn, 21.t- oktober 1930. AKTE VAN BENOEMING De burgemeester van Alphen aan den Rijn; benoemt: (naam) (voornamen) geboortedatum geboorteplaats met ingang van aard van het dienstverband bezoldiging volgens schaal Yen bijlag~ Ila

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2.

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2. CGOP TCGOP 23 augustus 2016 CGOP ink 1920 Besluit tot vaststelling van Flankerende voorzieningen fase 2 De Korpschef van de Politie Gelet op; artikel 27 eerste lid van de Politiewet 2012; het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo?

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Deels, de tijdelijke MT leden zitten in de voorbereidingscommissie. Betekent

Nadere informatie

p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no.

p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no. j p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no. 94P002935; GELET op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Versie juni Sociaal plan

Versie juni Sociaal plan Sociaal plan Preambule De CHE is een hogeschool die onder het motto vakmanschap, identiteit en samenleving de samenleving wil dienen met kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zij doet dat door waarden gedreven,

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT:

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT: -1->1 r - ïól GEMEENTE LEIDEN --- ------------ De Burgemeester van Leiden; Gelezen het schrijven van de Hoofdcommissaris van gemeentepolitie d.d. 23 augustus 1990, nr. 4157; Gezien het Bezoldigingsreglement

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hebben goedgevonden en verstaan: GOP/10.00331 versie 2 ds.168.11 email 25-08-2010 BOGOP 26-08-2010 Besluit van houdende Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van (PM: DATUM, NUMMER); Gelet op

Nadere informatie

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs 4 mei 2017 «waakzaam en dienstbaar» p LITIE BESLUIT tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

PWLITI E. De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand. Gelet op:

PWLITI E. De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand. Gelet op: BESLUiT NR. IM PWLITI E 3 0 JAN 2008 Amsterdam-Amstelland Dienst Personeel en Arbeidsvoorwaarden De korpsbeheerder van de Politieregio Amsterdam- Amsteliand Gelet op: het bepaalde in de artikelen 3 lid,

Nadere informatie

Haaglanden BESLUIT

Haaglanden BESLUIT 11-H10708 Kledingnummer 12859 p LITIE @ Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 21 november 2011 met kenmerk

Nadere informatie

SELECTIE- EN AANWIJZINGSPROCEDURE KWARTIERMAKERS NATIONALE POLITIE

SELECTIE- EN AANWIJZINGSPROCEDURE KWARTIERMAKERS NATIONALE POLITIE SELECTIE- EN AANWIJZINGSPROCEDURE KWARTIERMAKERS NATIONALE POLITIE Bureau ABD Politietop 31 AANWIJZINGSPROCEDURE KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE (beoogd korpschef) FASE 1 VOORBEREIDING: PROCEDURE EN PROFIELEN

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35578 3 juli 2017 Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen De korpschef van politie Gelet op De Regeling

Nadere informatie

De Korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland,

De Korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland, ED De Korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland, handelende namens de Korpsbeheerder van het regionale politiekorps Amsterdam- Amstelland ingevolge het bepaalde in het Mandaatsbesluit

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Plaatsingsplan reorganisatie Beleidspool Stadszaken Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. AMJ de Winter Telefoon 0235114482 E-mail: amj.de.winter@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr.

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

"' Hollands Micldien. 165,6 uren (basisverlof) één tot drie maanden

' Hollands Micldien. 165,6 uren (basisverlof) één tot drie maanden ..;..~.~-~.. ~ "' Hollands Micldien AKTE VA AASTELLIG gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, alsmede het bepaalde in artikel 3 van het Besluit Bezoldiging

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Nr 7, 12 juni 2014 Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het Van Werk Naar Werk-beleid bij Dii. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Plaatsingsproces Reorganisaties 2012-2013 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur mw. T.U. Mak-van Veen Telefoon 5114684 E-mail: tveen@haarlem.nl MS/HRM/2012/460949 Te kopiëren:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

P.L IT IE. 9 Hollands Mîdd h

P.L IT IE. 9 Hollands Mîdd h i P.L IT IE 9 Hollands Mîdd h AKTE V A N A A N S T/ E L L I N G -=pe-r-so-ne-e-.-ls-nu -,m-m.,...,e-,-r:...,,2""3,.,,,,5.,,..6-------------------ll-------------- --- De korpsbeheerder van de Politie Hollands

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 125 Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enige andere besluiten in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Auteur: Projectgroep Implementatie Tijdelijke tewerkstellingen Status: 2.0 Versie: 20 april 2017 Doel uitvoeringsinstructie

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens tot ontslag wegens reorganisatie (artikel 8:3) kan worden overgegaan er overeenstemming bereikt dient te

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR385315_1 4 juli 2016 Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens

Nadere informatie

Mijn bijgevoegde reactie is volledig onderdeel van mijn bovengenoemde besluiten.

Mijn bijgevoegde reactie is volledig onderdeel van mijn bovengenoemde besluiten. Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Behandeld door Bijnsdorp/Beckers Functie Programmadirecteur/-medewerker Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Telefoon 06-19304024/0652528378

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Matching LFNP klaar. door de landelijke werkgroep matching. De klus is geklaard door twintig deskundigen, tien vertegenwoordigers

Matching LFNP klaar. door de landelijke werkgroep matching. De klus is geklaard door twintig deskundigen, tien vertegenwoordigers LFNP Eén functiegebouw voor de politie Matching LFNP klaar Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Dat is kenmerkend voor het proces van matching van de huidige functies met functies uit het Landelijk Functiegebouw

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1725

ECLI:NL:CRVB:2016:1725 ECLI:NL:CRVB:2016:1725 Instantie Datum uitspraak 12-05-2016 Datum publicatie 24-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-5280 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-02 Datum : 24 juni 2009 Partijen : (de zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer (naam),

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. SAMENVATTING 105584 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; Het dienstverband met de werknemer, werkzaam als Projectmanager B, is opgezegd wegens opheffing van de betrekking als gevolg van

Nadere informatie