Protocol Leesproblemen en Dyslexie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Leesproblemen en Dyslexie"

Transcriptie

1 Protocol Leesproblemen en Dyslexie Inleiding In dit protocol is vastgelegd hoe op onze school goed leesonderwijs wordt gerealiseerd. Hoe leerlingen in hun leesontwikkeling worden gevolgd en hoe en met welke materialen interventies worden gepleegd. Het protocol is de vertaling van de landelijke Protocollen Leesproblemen en Dyslexie naar onze specifieke schoolsituatie. (Expertisecentrum Nederlands, 2012) We werken volgens een continuüm van zorg dat in deze protocollen wordt beschreven Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door: hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie en/of schriftbeeldvorming, of anders gezegd: problemen met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.(stichting Dyslexie Nederland, 2008) Bij kinderen met dyslexie is het lees-/spellingprobleem hardnekkig. Dat wil zeggen dat extra, planmatige en intensieve didactische maatregelen en remediering nauwelijks leiden tot een verbetering van lees -/en spellingvaardigheid. Het leesonderwijs in de groepen Groep 1 en 2 Het onderwijs in geletterdheid begint al in de onderbouw van onze school. Volgens de tussendoelen beginnende geletterdheid en met behulp van de methode Schatkist, de methode Onderbouwd en Villa Letterpret, krijgen onze kleuters een (beredeneerd) onderwijsaanbod. De leerlingen volgen we met behulp van het observatie en het registratiesysteem KIJK. Bijlage bij dit protocol is het stappenplan Dyslexieprotocol en Groepsplannen. Hierop is te vinden wanneer KIJK wordt ingevuld. In dit stappenplan ook de verdere gegevens over het volgen van de ontwikkeling van beginnende geletterdheid van onze leerlingen, de in te zetten meetmaterialen en meetmomenten. Doelen, interventies/materialen en de evaluatie van de interventies zijn terug te vinden op het Groepsplan van groep 1 en 2 wat 2 keer per jaar gemaakt wordt en 4 keer per jaar geëvalueerd wordt. Groep 3 en 4 Het aanvankelijk lees/ spelling onderwijs op onze school wordt gerealiseerd met de leesmethode Veilig Leren Lezen (2 e Maanversie) Vanaf groep 4 wordt spelling gerealiseerd vanuit methoden Taalactief en PI-spello. Voor technisch lezen wordt gebruikt gemaakt van de methode Estafette. In de bijlage Dyslexieprotocol en Groepsplannen is opgenomen hoe, wanneer en met welke toetsen de lees/ spellingontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd.

2 Op het groepsplan lezen en spelling van groep 3 en 4 zijn doelen, interventies/materialen en de evaluatie van de interventies te vinden voor leerlingen bij wie de lees/ spellingontwikkeling moeizaam verloopt. Groep 5 t/m 8 Wij bieden in de bovenbouw van onze school kwalitatief goed onderwijs in voortgezet technisch lezen en spellen. Voor de instructie van het technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Voor de instructie van het spellen gebruiken we de methoden Taalactief en Pi-spello. In de bijlage Dyslexieprotocol en Groepsplannen is opgenomen hoe, wanneer en met welke toetsen de lees/ spellingontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd. Op de groepsplannen lezen en spelling van groep 5 t/m 8 zijn doelen, interventies/materialen en de evaluatie van de interventies te vinden, voor leerlingen bij wie de lees/ spellingontwikkeling moeizaam verloopt. Extra begeleiding Wij zijn ons ervan bewust dat bij een moeizame lees/ spelling ontwikkeling en/of dyslexie het reguliere lesprogramma niet volstaat. Alle leerlingen met (gediagnosticeerde) ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie hebben op de Rank extra lees- en/of spellingmomenten: Extra leesbegeleiding: - 2 extra leesmomenten per week (afhankelijk van de groep gaat dit om woordrijen en/of teksten) - Specifieke leesbegeleiding gericht op het aanvragen van dyslexie-onderzoek. (minimaal 3 keer per week Ralfi, Connect-lezen of Estafette-lezen) Extra spellingbegeleiding: - 30 min PI-spello-RT per week buiten de groep. (we streven naar max. 6 leerlingen per groepje) - Huiswerk PI-spello (vanuit RT) - Wekelijks gebruik van het computerprogramma: Woordenhaai of Ambrasoft. (indien mogelijk met hulp van onderwijsassistent) Ook kunnen er bij andere vakken problemen ontstaan. Wij zoeken dan voor de leerling naar de best passende compenserende en dispenserende maatregen. Deze worden beschreven in de bijlage Compenserende en Dispenserende Maatregelen.

3 LOP Leerlingen met een lees-/spellingachterstand van meer dan één jaar krijgen een Leerling OntwikkelingsPerspectief (LOP) en een individueel handelingsplan. (Zie voor criteria ons protocol Individuele leerlijn). Doelen, interventies, materialen en evaluatie van de interventies zijn voor deze leerlingen te vinden in dit handelingsplan. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan op welk niveau deze leerling gaat uitkomen aan het eind van groep 8. Dossiervorming Voor een optimale begeleiding van leerlingen met lees en/of spelling problemen / dyslexie en voor de onderkenning van dyslexie is het van groot belang dat een dossier met daarin de overzichten van de afgenomen toetsen, de gepleegde interventies (handelingsplannen) en de eventuele aanpassingen in het onderwijs aanwezig is. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het bijhouden en aanvullen van het leerling dossier met alle relevante toets- en interventiegegevens. s-gravenpolder, Maart 2014 Bijlagen: 1 : Dyslexieprotocol en groepsplannen groep 1 en 2 stappenplan 2 : Dyslexieprotocol en groepsplannen groep 3 en 4 stappenplan 3: Dyslexieprotocol en groepsplannen groep 5 t/m 8 stappenplan 4: Compenserende en Dispenserende Maatregelen 5: Praktische zaken, bronnen, adressen. links

4

5 Bijlage 1 bij Dyslexieprotocol Groep 1 Dyslexieprotocol en groepsplannen Moment in tijd Actie door leerkracht, IB en RT Stap 1 Aanvang groep 1 Intake Oudergesprek: Vaststellen van mogelijke risico kleuters (logopedie, dyslexie in familie) Groepsplan Interventieperiode 1 Stap 2 Januari Meetmoment 1 Alle leerlingen: KIJK invullen ( 6 mnd of langer op school) Alle leerlingen: Cito Taal voor kleuters Risicoleerlingen: Audisynt, Audant en Audist (Struiksma) Stap 3 Jan- Juni Groepsplan: Interventieperiode 2 Stap 4 Juni Meetmoment 2 Alle leerlingen: KIJK invullen ( 6 mnd of langer op school) Alle leerlingen: Cito Taal voor kleuters Risicoleerlingen: Audisynt, Audant en Audist (Struiksma)

6 Groep 2 Dyslexieprotocol en periodeplannen Dyslexieprotocol s-gravenpolder, Maart 2014 Moment in tijd Actie door leerkracht, IB en RT Stap 1 Aanvang groep 2 Beginsituatie vastleggen van alle leerlingen. acties zorgleerlingen (visuele, auditieve waarneming, mondelinge taalontwikkeling, ontwikkeling geletterdheid ) Stap 2 Aug- Okt/Nov Interventieperiode 1 (Groepsplan 1) Stap 3 Okt/Nov Meetmoment 1: Alle leerlingen: Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid Stap 4 Nov Januari Interventieperiode 2 (Groepsplan 1) Stap 5 Januari Meetmoment 2: Alle leerlingen: KIJK invullen + Cito Taal voor Kleuters Stap 6 Jan- Maart Interventieperiode 3 (Groepsplan 2) Stap 7 Maart Meetmoment 3: Alle leerlingen: Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid Stap 8 April-Juni Interventieperiode 4 (Groepsplan 2) Stap 9 Juni Meetmoment 4: Alle leerlingen: KIJK invullen+ Cito Taal voor kleuters

7 Bijlage 2 bij Dyslexieprotocol Groep 3 Dyslexieprotocol en groepsplannen Moment in tijd Stap 1a Aanvang groep 3 Actie door leerkracht, IB en RT Beginsituatie vastleggen voor alle leerlingen in groepsplan periode 1 Stap 1b Aug-Oktober Interventieperiode 1 n.a.v. periodeplan groep 2 Stap 2 Oktober-november Meetmoment 1 Herfstsignalering + Evaluatie periode 1 Alle leerlingen: alle onderdelen herfstsignalering (na kern 3) + Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid. Stap 3a Okt-Januari Interventieperiode 2 Elementaire leeshandeling Stap 3b Januari Meetmoment 2 (Toetskalender Technisch Lezen, Spelling) Stap 3c Jan- Februari Interventieperiode 3 Stap 4 Februari Meetmoment 3 Wintersignalering +Evaluatie periode 2 Alle leerlingen: Wintersignalering VLL Zorgleerlingen: PI-dictee Stap 5 Febr-Maart Interventieperiode 4 Volledige letterkennis en decodeersnelheid. Stap 6 Eind Maart Meetmoment 4: Letterkennis en decodeersnelheid Alle leerlingen: Lentesignalering VLL

8 Zorgleerlingen: Letterkennis Stap 7 Maart-April Vervolg interventieperiode 4 Automatisering van het leesproces Stap 8 April Evaluatie periode 3 Stap 9 Mei Meetmoment 5: Alle leerlingen: Na kern 11 Eindsignalering VLL Zorgleerlingen: Letterkennis en auditieve V. Stap 9 Mei-Juni/Juli Interventieperiode 5 Verdere automatisering van het leesproces Stap 10 Juni/Juli Evaluatie periode 4 Beginsituatie groep 4 vastleggen. Meetmoment 6: Toetskalender TBL(SVR/SBR) SVS en TTL, zorgleerlingen PI- Dictee

9 Groep 4 Dyslexieprotocol en groepsplannen Dyslexieprotocol s-gravenpolder, Maart 2014 Moment in tijd Stap 1 Aanvang groep 4 Actie door leerkracht, IB en RT Beginsituatie vastleggen van alle leerlingen in groepsplan periode 1. + acties zorgleerlingen(niveau 2,3 en 4) Stap 2 Aug- Oktober Interventieperiode 1 (groepsplanperiode 1) Stap 3 Oktober Meetmoment 1 Zorgleerlingen DMT (C,D,E) Alle leerlingen: PI-dictee Stap 4 November Evaluatie periode 1 Stap 5 Nov- Jan Interventieperiode 2 ( groepsplanperiode 2) Stap 6 Januari Meetmoment 2 Alle leerlingen: DMT, LOVS Technisch Lezen, LOVS Spelling en PI-dictee Stap 7 Februari Evaluatie periode 2 Stap 8 Febr-April Interventieperiode 3 (groepsplanperiode 3) Stap 9 April Meetmoment en Evaluatie periode 3 (DMT C-D-E) Stap 10 April-Juni Interventieperiode 4 (groepsplanperiode 4) Stap 11 Juni Meetmoment 4 Alle leerlingen DMT, LOVS Technisch Lezen en LOVS Spelling Zorgleerlingen: PI-dictee

10 Bijlage 3 bij Dyslexieprotocol Groep 5 t/m 8 Dyslexieprotocol en Groepsplannen Moment in tijd Actie door leerkracht, IB en RT Stap 1 Aanvang groep Beginsituatie vaststellen op groepsplan periode 1 Doelen stellen, acties voorbereiden. Stap 2 Aanvang tot Groepsplanperiode 1 November Stap 3 Eind oktober Meetmoment 1 Zorgleerlingen: DMT (C,D,E) Stap 4 November Evaluatie Groepsplanperiode 1 Stap 5 November Groepsplanperiode 2 Eind januari Stap 6 Eind januari Meetmoment 2: Leesvaardigheid en Spellingvaardigheid toetsen bij alle leerlingen ( DMT, LOVS Technisch Lezen en LOVS Spelling) Zorgleerlingen: PI-dictee Stap 7 Februari- April Groepsplanperiode 3 Stap 8 April Evaluatie groepsplanperiode 3, Meetmoment 3 (DMT C-D-E Stap 9 April-Juni Groepsplanperiode 4 Stap 10 Juni Meetmoment 4 Leesvaardigheid en Spellingvaardigheid toetsen bij alle leerlingen (DMT, LOVS Technisch Lezen en LOVS Spelling) Zorgleerlingen: PI-dictee Eindsituatie vastleggen op groepsplan periode 4 of op IHP. Advies begeleiding voor de volgende groep formuleren op groepsplan periode 1 of op IHP

11 Bijlage 4 bij dyslexieprotocol Compenserende de dispenserende maatregelen/hulpmiddelen: Om leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie te ondersteunen bij hun schoolwerk zijn er diverse hulpmiddelen waarvan we gebruik kunnen maken. Omdat er soms (hoge) kosten verbonden zijn aan het gebruik van deze middelen is afstemming met ouders belangrijk en noodzakelijk. Omdat niet alle acties en hulpmiddelen voor alle kinderen zinvol of gewenst zijn, is afstemming met het betreffende kind noodzakelijk. Kinderen kunnen vaak zelf goed aangeven waar ze mee geholpen zijn. Acties worden vastgelegd op groepsplan of IHP. De lijst van compenserende en dispenserende maatregelen is voortdurend in ontwikkeling. Binnen onze mogelijkheden als reguliere basisschool proberen we de begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het betreffende kind. In de klas kunnen we, los van de extra lees- en spellingbegeleiding, de volgende aanpassingen doen: Eventuele hulpmiddelen: 1. Gesproken boeken of computersoftware om boeken voor te lezen. (ouders bestellen via dedicon/ schoolaccount) 2. Computer (of laptop, I-pad) bij verwerking van opdrachten. De leerling moet over voldoende typevaardigheid beschikken. (De school kan niet garanderen dat er voor ieder kind elke les een computer / laptop beschikbaar is). 3. Daisyspeler (aanschaf in overleg met ouders vanuit Zorgverzekering) M.b.t. de dagelijkse lesstof (lettend op de individuele onderwijsbehoeften van het kind): 1. Compensatie qua tijd bij schriftelijke taken, leestaken. 2. Verwerkingsopdrachten aanpassen qua lay-out: vergroten of vereenvoudigen. 3. Bij rekenen: (routeboekje) minimumstof laten maken. 4. Bij begrijpend lezen: verwerkingsbladen en teksten m.b.v. cd met koptelefoon of leesmaatje + gebruik van arceerstiften. 5. Bij geschiedenis: leesteksten een week van te voren mee naar huis om vast door te nemen of pre-teaching op school. (op school wel meelezen!) 6. Bij aardrijkskunde: vergrote boeken. 7. Leesmaatje voor problemen met leesvraagstukken. 8. Leesboeken voor zwakke lezers (zoeklicht Dyslexie). M.b.t. het toetsen van de dagelijkse lesstof: 1. De mogelijkheid om een toets mondeling te herkansen als het cijfer lager is dan een 5 en het technisch leesniveau, cq de leesbeperking, een rol heeft gespeeld.

12 2. Compensatie m.b.t. de toetsnorm bij spelling (dyslexienorm 60%- in ontwikkeling!) 3. Compensatie m.b.t. de toets tijd 4. Gebruik van PI-spello-stiften bij spellingtoetsen. 5. Gebruik van arceerstiften bij begrijpend lezen. M.b.t. het afnemen van Cito-toetsen: 1. Toetsen op niveau van het kind (bij kinderen met een LOP = Leerling Ontwikkeling Perspectief). 2. Compensatie m.b.t. de toetstijd als de handleiding dit toelaat. (Niet bij DMT en Leestempo) 3. Gebruik van PI-spello-stiften bij spellingtoetsen. 4. Gebruik van digitale toetsen bij rekenen en begrijpend lezen 5. Gebruik van arceerstiften bij begrijpend lezen. 6. De leerling leest de toets hardop en maakt de opdrachten onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent. (m.n. begrijpend lezen) 7. Gebruik van de Toetsen voor speciale leerlingen in de groepen 3 t/m 8 Cito Primair Onderwijs heeft een speciale flyer gemaakt met daarin de aanpassingen die we mogen doen voor kinderen met dyslexie zonder dat de resultaten al te veel beïnvloed worden en we nog steeds betrouwbare interpretaties kunnen doen. Deze bijlage is te vinden in de orthotheek van de school. (Cito en gebruik van hulpmiddelen)

13 Bijlage 5 bij Dyslexieprotocol Praktische zaken Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor toetsafname en dossiervorming. Aan het eind van het betreffende jaar moet het leerling-dossier van de betreffende leerling zijn bijgewerkt. In een snelhechter achter in het dossier worden formulieren aangaande het dyslexieprotocol opgeborgen. De volgende leerkracht heeft dan direct de beschikking over alle gegevens Het afnemen van de toetsen uit het stappenplan gebeurt in overleg tussen leerkracht, RT-er en IB-er. Volg als leerkracht het stappenplan goed. Met name groep 3 en 4 kennen veel toetsmomenten. De persoon die de toets afneemt voert deze ook in Parnassys in. Als dit een groepstoets is dan invoeren bij de groep. Individuele toets momenten (bijv DMT C,D,E en PIdictee) invoeren bij de leerling. Bronnen Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 1 en 2 Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 4 Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5 t/m 8 Technische maatjes bij Dyslexie Dyslectische kinderen leren lezen (Connect en Ralfi) Toetskalender CBS de Rank (jaarlijkse update) Websites ( De school is lid van deze landelijke (ouder) vereniging

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er Dyslexie Protocol Wie doet binnen de school uitspraken over dyslexie? Binnen de school zijn de volgende personen goed ingevoerd op het gebied van dyslexie: - Intern begeleider - Groepsleerkracht - RT-er

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1/2 Einde groep 1 Gedurende het Gedurende het Midden groep 2 Einde groep 2 Einde groep 2 Cito taal afnemen en

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 3 expertisecentrum nederlands 3 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Leesprotocol Groep 1-8

Leesprotocol Groep 1-8 Leesprotocol Groep 1-8 Inhoudopgave Leerling onderwijs volgsysteem (LOVS) en het van gebruik toetsen m.b.t. het volgen van de leesontwikkeling 3 De niet methode gebonden toetsen (gestandaardiseerde, landelijk

Nadere informatie

10. DYSLEXIEPROTOCOL Draaiboek protocol leesproblemen en dyslexie.

10. DYSLEXIEPROTOCOL Draaiboek protocol leesproblemen en dyslexie. 10. DYSLEXIEPROTOCOL Draaiboek protocol leesproblemen en dyslexie. Versie januari 2016 Mathilde van Boxtel-Foolen Leesproblemen en dyslexie Kindcentrum t Ven is sinds november 2014 officieel een dyslexievriendelijke

Nadere informatie

Dyslexie protocol de Werkschuit

Dyslexie protocol de Werkschuit Dyslexie protocol de Werkschuit Doel van het protocol Het protocol beoogt dat leerlingen in de groepen 1 t/m 8 de basisprincipes en basisvaardigheden van lezen en spellen onder de knie krijgen. Dat wil

Nadere informatie

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften Deel 4.1 Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften 1. Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij lezen en spellen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een

Nadere informatie

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften

Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften Deel 4.1b lezen Zorg voor kinderen met specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften 1. Omschrijving van de zorg De kinderen behalen bij lezen herhaaldelijk niet het gewenste niveau of lijken een achterstand

Nadere informatie

Dyslexie protocol en stappenplan

Dyslexie protocol en stappenplan Dyslexie protocol en stappenplan Wat is dyslexie? Dyslexie is een taalverwerkingsstoornis, waardoor leren lezen en spellen voor veel problemen zorgt. Kinderen met dyslexie hebben vooral veel moeite met

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 7 expertisecentrum nederlands 7 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 Inhoudsopgave DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011... 3 1 Inleiding... 3 2 Vergoedingsregeling Dyslexie... 3 3 Interventies en hulp in de klas bij (vermoeden van ) dyslexie... 4 4 Signaleringslijst

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012 Dyslexieprotocol Oranje Nassau School Geldermalsen Oktober 2012 1 Dyslexieprotocol: stappenplan voor groep 1 Stap Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Toetsen alle leerlingen: In kaart brengen van:

Nadere informatie

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 onderwijs en zorgarrrangement op De Wilgen uitgevoerd door meetinstrumenten Zorgniveau 1 = basisarrangenment Zorgniveau 1 Leerkracht Methodegebonden Gestructureerde stimulering van beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 4 expertisecentrum nederlands 4 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

Het Kampus protocol leesproblemen en dyslexie

Het Kampus protocol leesproblemen en dyslexie BS KAMPUS DE GILDEKAMP 6016 6545 LX Nijmegen Het Kampus protocol leesproblemen en dyslexie Om houvast te hebben bij het onderkennen en aanpakken van leesproblemen en dyslexie hebben wij als school een

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Protocol Leesproblemen en Dyslexie. RK Basisschool Het Molenven

Protocol Leesproblemen en Dyslexie. RK Basisschool Het Molenven RK Basisschool Het Molenven Versie 2 Opgesteld door: Karin van Reijsen en Nicole Wijkamp Besproken met team: oktober en december 2013, voorjaar 2014 Vastgesteld op: 11 juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Basisschool Sint Antonius van Padua Sint-Oedenrode. Inhoud

Dyslexieprotocol. Basisschool Sint Antonius van Padua Sint-Oedenrode. Inhoud Dyslexieprotocol Inhoud 1 Dyslexie... 4 1.1 Mogelijk bijkomende problemen... 4 1.2. Diagnose dyslexie en dyslexieverklaring... 4 2 Signalering van dyslexie... 5 2.1 Toetsen... 5 2.2 Zwakke lezers en/of

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Wat is dyslexie? Het belang van vroegtijdige signalering

Dyslexieprotocol. Wat is dyslexie? Het belang van vroegtijdige signalering Dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Nadere informatie

Taak van de school. Vermoeden onderbouwen. Leerling ondersteunen & begeleiden. Verwijzen naar gezondheidszorg

Taak van de school. Vermoeden onderbouwen. Leerling ondersteunen & begeleiden. Verwijzen naar gezondheidszorg Intervisie ONL, 10 februari 2012 Taak van de school Toetsen (en interventies) in het onderwijs Leerling ondersteunen en begeleiden Vermoeden van dyslexie onderbouwen Eventueel verwijzen naar de gezondheidszorg

Nadere informatie

Lees- en dyslexiebeleid

Lees- en dyslexiebeleid Lees- en dyslexiebeleid Koningin Julianaschool Barneveld 2016-2017 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Signaleren leesproblemen en dyslexie 1.1 Vroegtijdig onderkennen 2 2 1.2 Beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie.

Handleiding. Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Handleiding Vroegtijdige signalering en adequate aanpak op het gebied van lezen/spellen en dyslexie. Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Wanneer spreken van risicoleerlingen? 3 Leeswijzer 3 Tot slot

Nadere informatie

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau

Begrijpend lezen Cito LVS TBL minimaal C-niveau. Woordenschat Cito LVS Woordenschattoets minimaal C-niveau Bijlage Dyslexieprotocol Wat verwachten we van de kinderen aan het eind van groep 3 Eind mei stellen we het lees- en spellingniveau van alle leerlingen in groep 3 met behulp van genormeerde toetsen vast.

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Benedictusschool

Dyslexieprotocol Benedictusschool Dyslexieprotocol Benedictusschool Protocol dyslexie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderkenning van lees- en spellingproblemen 3. Diagnose bij lees- en spellingproblemen 4. Begeleiding van leerlingen met

Nadere informatie

Katholieke Basisschool Op weg Dyslexieprotocol

Katholieke Basisschool Op weg Dyslexieprotocol Katholieke Basisschool Op weg Dyslexieprotocol Protocol dyslexie Basisschool Op Weg 1 Dyslexieprotocol Basisschool Op Weg Haarle: Doelen die de school nastreeft i.v.m. dyslexie: -Ons doel is om de leerlingen

Nadere informatie

Automatisering van het lezen op woordniveau

Automatisering van het lezen op woordniveau Protocol Leesproblemen en Dyslexie toetskalender voor groep 5 expertisecentrum nederlands 5 algemene toelichting Momenteel werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een herziening van de Protocollen Leesproblemen

Nadere informatie

LEES / EN DYSLEXIEPROTOCOL

LEES / EN DYSLEXIEPROTOCOL LEES / EN DYSLEXIEPROTOCOL De Palster september 2012 Lees- en dyslexieprotocol De Palster versie september 2012 1 EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL Dit digitale leesprotocol is gemaakt om er voor te zorgen

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie De Vlinder 2008-2009 De Vlinder 2008-2009 Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en / of schriftbeeldvorming (spellen)

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Protocol leesproblemen en dyslexie Nicole Smits 1 Protocol leesproblemen en dyslexie INHOUDSOPGAVE PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE 3 STAPPENPLAN GROEP 1 5 STAPPENPLAN GROEP 2 7 STAPPENPLAN GROEP 3 9

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Protocol leesproblemen en dyslexie 1 Inhoud 1. PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE... 3 2. STAPPENPLAN GROEP 1... 5 3. STAPPENPLAN GROEP 2... 7 4. STAPPENPLAN GROEP 3... 10 5. STAPPENPLAN GROEP 4... 14

Nadere informatie

Protocol Voor kinderen met ernstige lees en/of spellingsproblemen

Protocol Voor kinderen met ernstige lees en/of spellingsproblemen Protocol Voor kinderen met ernstige lees en/of spellingsproblemen Stichting Openbaar Onderwijs Kampen INLEIDING Met het opstellen van dit protocol wordt een doorgaande lijn in de begeleiding van leerlingen

Nadere informatie

Stappenplan Dyslexietraject

Stappenplan Dyslexietraject Stappenplan Dyslexietraject Een leerling komt in aanmerking voor dyslexie-onderzoek wanneer: Criterium van de achterstand: er sprake is van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spelling

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE De Golfbreker

PROTOCOL DYSLEXIE De Golfbreker PROTOCOL DYSLEXIE De Golfbreker Protocol Leesproblemen en Dyslexie Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie is bedoeld om leerkrachten in het primair onderwijs een houvast te geven bij vroegtijdig onderkennen

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Stichting WSNS Samenwerkingsverband Rijnstreek maakt werk van verschillen Protocol leesproblemen voor het Primair Onderwijs SWV 3302 Midden Holland en Rijnstreek ANTONIUSSCHOOL Alphen aan den Rijn, januari

Nadere informatie

Niveau 2. VVE Aandacht voor geletterdheid met startblokken Groep 1

Niveau 2. VVE Aandacht voor geletterdheid met startblokken Groep 1 Dyslexieprotocol Niveau 1 Kwaliteit instructiegedrag en klassenmanagement, Juist gebruik van effectieve methodes voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen, Gebruik leerlingvolgsysteem ( rond technisch

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. April 2016

Dyslexiebeleid. April 2016 1 Dyslexiebeleid April 2016 2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Wat is dyslexie? 3. Samenwerking met ouders 4. Signaleren van dyslexie 5. Zorgstructuur 'De Kring' en hulp bij lees- en spellingproblemen 6.

Nadere informatie

EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL. Joop Stoeldraijer Kees Vernooy

EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL. Joop Stoeldraijer Kees Vernooy EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL Joop Stoeldraijer Kees Vernooy Hengelo/Breda september 2011 1 EEN PRAGMATISCH LEESPROTOCOL We hebben dit digitale leesprotocol gemaakt om te voorkomen dat scholen heel veel

Nadere informatie

Schooljaar 2013/2014 KBS DE ZONNEWENDE PROTOCOL DYSLEXIE. Caroline Wenum

Schooljaar 2013/2014 KBS DE ZONNEWENDE PROTOCOL DYSLEXIE. Caroline Wenum Schooljaar 2013/2014 KBS DE ZONNEWENDE PROTOCOL DYSLEXIE Caroline Wenum Inhoudsopgave 1. Theorie... 2 1.1 Wat is dyslexie... 2 1.2 Stadia van geletterdheid... 2 1.3 risicofactoren... 3 1. 4 Aanpak mogelijke

Nadere informatie

Lees- /spellinghulpvragen Dyslexieprotocol

Lees- /spellinghulpvragen Dyslexieprotocol Lees- /spellinghulpvragen Dyslexieprotocol Herzien maart 2017 Protocol lees-/ spellingshulpvragen/ dyslexie Inhoudsopgave 1. Onderkenning van lees- en/of spellingproblemen 2. Diagnose bij lees- en/of spellingproblemen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Bibit mei 2013

Dyslexieprotocol Bibit mei 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunt 2. Het lees- en spellingonderwijs 3. Signalering 4. Diagnose 5. Hoe gaan we om met dyslectische kinderen? De aanpak. 6. Tips voor ouders en kinderen Uitgangspunt Als we het

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE. Inleiding

PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE. Inleiding PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE Inleiding Als uitgangspunt bij het schrijven van dit document, is gekozen voor het Protocol Leesproblemen en Dyslexie herziende editie 2010 groep 1/2,3 t/m 4 groep 5

Nadere informatie

Hoe herkennen we dyslexie?... 2 De oorzaken van dyslexie... 2 Algemene kenmerken... 2 Dyslexie indicatoren... 3 Signalen per leeftijdsgroep...

Hoe herkennen we dyslexie?... 2 De oorzaken van dyslexie... 2 Algemene kenmerken... 2 Dyslexie indicatoren... 3 Signalen per leeftijdsgroep... Dyslexie protocol Inhoudsopgave Hoe herkennen we dyslexie?... 2 De oorzaken van dyslexie... 2 Algemene kenmerken... 2 Dyslexie indicatoren... 3 Signalen per leeftijdsgroep... 3 1. Signalen op kleuterleeftijd...

Nadere informatie

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN?

MOMENTEN IN DE TIJD WAT MOET ER GEBEUREN? HOE PAKKEN WE HET AAN? Protocol Leesproblemen en dyslexie, groep 7-8 Groep 7 Aandachtspunten: Vlot en vloeiend kunnen lezen Onderhouden en verbeteren technische leesvaardigheid Enkele leesstrategieën Tekstkennis bijbrengen Aandacht

Nadere informatie

Protocol dyslexie Openbare Basisschool De Bouwsteen Inhoud

Protocol dyslexie Openbare Basisschool De Bouwsteen Inhoud Protocol dyslexie Openbare Basisschool De Bouwsteen Inhoud 1) Dyslexie in het kort Problemen bij het lezen Problemen bij het spellen Problemen bij het schrijven Mogelijke gevolgen van dyslexie 2) Voorbereidend

Nadere informatie

doen dat 3 het dyslexieprotocol

doen dat 3 het dyslexieprotocol doen dat 3 het dyslexieprotocol Het dyslexieprotocol juni 2008 Vooraf De scholen van de Stichting Peelraam hebben in het schooljaar 2007-2008 gezamenlijk een dyslexieprotocol ontwikkeld. Dit protocol is

Nadere informatie

Na blauw tabblad. Dyslexieprotocol groep 1 en 2 Blz. 4-6

Na blauw tabblad. Dyslexieprotocol groep 1 en 2 Blz. 4-6 INHOUDSOPGAVE PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE. - Protocol Dyslexie op basisschool DE SCHARE. - Algemene informatie dyslexie. Na blauw tabblad. Dyslexieprotocol groep 1 en 2 Blz. 4-6 Na groen tabblad.

Nadere informatie

dyslexie en dyslexiebeleid

dyslexie en dyslexiebeleid Inleiding Dit document is specifiek geschreven voor de Bloemcampschool. Het sluit aan bij de landelijke protocollen die er op het gebied van leesproblemen en dyslexie zijn. Daarnaast sluit het aan bij

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2 1.1. Algemeen 1.2. Definitie 1.3. Competenties leerkrachten

Inhoud. 1. Inleiding 2 1.1. Algemeen 1.2. Definitie 1.3. Competenties leerkrachten CBS ICHTHUS PROTOCOL LEZEN, LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE April 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1. Algemeen 1.2. Definitie 1.3. Competenties leerkrachten 2. Signalering 4 2.1. Intake 4 2.2. Kleuterperiode 4 2.2.1.

Nadere informatie

1. Een aantal kinderen komt in aanmerking voor de vergoede dyslexie.

1. Een aantal kinderen komt in aanmerking voor de vergoede dyslexie. Dyslexieonderzoeken WSNS-Salland Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. (SDN 2008)

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Bijlagen: 1. Signalen c.q. kenmerken van dyslexie 2. Format dyslexiekaart

Inhoudsopgave: Bijlagen: 1. Signalen c.q. kenmerken van dyslexie 2. Format dyslexiekaart Dyslexiebeleid Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Definitie van dyslexie 3. De procedure binnen onze school met betrekking tot zorg t.a.v. de leesontwikkeling. 4. Overdracht aan Voortgezet Onderwijs Bijlagen:

Nadere informatie

Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen

Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool 1 Schoolspecifiek Protocol Dyslexie J.J. Anspachschool Dongen Inhoudsopgave 1. Algemene Inleiding 3 2. De

Nadere informatie

Protocol Dyslexie. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Dyslexie. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Dyslexie Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Dyslexie: Het woord dyslexie betekent, letterlijk vertaald uit het Grieks, niet

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Basisschool Paulus

Protocol Dyslexie Basisschool Paulus Protocol Dyslexie Basisschool Paulus Protocol dyslexie Basisschool Paulus Inleiding Wat is dyslexie? De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) geeft de volgende definitie van dyslexie in haar brochure (SDN,

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG. 1.Inleiding

PROTOCOL DYSLEXIE ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG. 1.Inleiding PROTOCOL DYSLEXIE ANNIE M.G. SCHMIDTSCHOOL, DEN HAAG 1.Inleiding In dit protocol wordt beschreven hoe op de Annie M.G. Schmidtschool wordt gewerkt aan het voorkomen, onderkennen en aanpakken van lees-

Nadere informatie

Iedereen kan leren lezen

Iedereen kan leren lezen Iedereen kan leren lezen Versie 2: december 2015 Inhoudsopgave Voorwoord blz 2 Voorbereidend lezen groep 1/2 blz 3 Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 blz 5 Effectief leesonderwijs groep 4 blz 7 Effectief

Nadere informatie

Dyslexieprotocol o.b.s. Kiezel en Kei

Dyslexieprotocol o.b.s. Kiezel en Kei Dyslexieprotocol o.b.s. Kiezel en Kei Inhoud Inleiding 1 Definitie dyslexie 2 Uitgangspunt 2 Misvattingen en dwalingen 3 Aanmelding 3 Signalering en toetskalender 4 Het lees- en spellingsonderwijs 5 Zorgniveau

Nadere informatie

Ook een rivier begint met de eerste druppel

Ook een rivier begint met de eerste druppel Ook een rivier begint met de eerste druppel Update Afstemmingsdocument Ernstige lees- en/of spellingproblemen en/of dyslexie Onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar op Walcheren juni 2011 Inleiding

Nadere informatie

Als het leren lezen niet zo soepel gaat

Als het leren lezen niet zo soepel gaat Als het leren lezen niet zo soepel gaat In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Wij letten bij het aanleren van de letters gelijk al op de signalen van leesproblemen. Het aanleren

Nadere informatie

Protocol zwakke lezers en spellers

Protocol zwakke lezers en spellers Mei 2016 Protocol zwakke lezers en spellers Bianca Bos en Marry Grasman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Doel van het protocol... 3 1.1. Vroegtijdige onderkenning en aanpak van leesproblemen...

Nadere informatie

Dyslexieprotocol van de Waterspiegel in Almere mei 2012

Dyslexieprotocol van de Waterspiegel in Almere mei 2012 Dyslexieprotocol van de Waterspiegel in Almere mei 2012 Inleiding en definitie In dit protocol willen we beschrijven hoe we systematisch omgaan met het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van leerlingen

Nadere informatie

Dyslexiedocument OBS Binnenstad Inhoudsopgave

Dyslexiedocument OBS Binnenstad Inhoudsopgave DyslexiedocumentOBSBinnenstad Inhoudsopgave 1. ZorgroutedyslexieOBSBinnenstad 2. Compenserendeendispenserendemaatregelenbijdyslexie 3. InstellingenDyslexie 4. Kindkaart DyslexiedocumentOBSBinnenstad Pagina1

Nadere informatie

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen. dyscalculie. St. Antoniusschool Klein Zundert

Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen. dyscalculie. St. Antoniusschool Klein Zundert Protocol ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie St. Antoniusschool Klein Zundert 2016 Voor u ligt het protocol ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie van de Antoniusschool. Om op alle

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Deel 1: informatie over de leerling en de school

Deel 1: informatie over de leerling en de school Intakevragenlijst Basisschool Dyslexie (leerlingdossier) Pagina 1/7 Deze intakevragenlijst is bedoeld voor de school. We verzoeken u (groepsleerkracht en/of interne begeleider) deze vragenlijst in te vullen.

Nadere informatie

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere

bijlage 10 of ZLKLS auditieve woorden met de aangeboden bijlage 9 of ZLKLS auditieve synthese Toets met 20 klankzuivere 29 Protocol klas 1 Toetsing/ signalering 1 Overdracht LVS Kleuters 2 Hoofdmeting 1 (Herfstsignalering, alle leerlingen) Letterkennis: Lezen en herkennen van aangeboden letters, lange klanken, korte klanken,

Nadere informatie

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Inleiding: Vanaf januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3:

Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3: Achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de Wintersignalering PLD groep 3: In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3, kortweg PLD 3, wordt in het hoofdstuk Signaleren een

Nadere informatie

AANVULLING VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE: TEKST LEZEN

AANVULLING VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE: TEKST LEZEN AANVULLING VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE: TEKST LEZEN Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Veilig Leren Lezen 2e maanversie Veilig Leren Lezen (2 e maanversie)

Nadere informatie

VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN ERNSTIGE DYSLEXIE

VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN ERNSTIGE DYSLEXIE VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN ERNSTIGE DYSLEXIE Basisgegevens leerling en school Voor- en achternaam leerling: Geboortedatum: School: BRIN-nummer: Groepsverloop: Groep: Groepsleerkracht: Intern

Nadere informatie

Dyslexieprotocol van CBS de Slotschool

Dyslexieprotocol van CBS de Slotschool B. Hesselinkstraat 2 9076EC Sint Annaparochie. Tel.: 0518-402144 Email: info@cbs-slotschool.nl Dyslexieprotocol van CBS de Slotschool INHOUD: 1 definitie dyslexie 2 signalering 3 analyse 4 schoolprocedure

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. Basisschool De Kasteeltuin Kasteel Wassenbergstr. 2-4 6043 XM Roermond

DYSLEXIEPROTOCOL. Basisschool De Kasteeltuin Kasteel Wassenbergstr. 2-4 6043 XM Roermond DYSLEIEPROTOCOL Basisschool De Kasteeltuin Kasteel Wassenbergstr. 2-4 6043 M Roermond versie 2013-2014 Inleiding Voor u ligt het Dyslexieprotocol BS De Kasteeltuin. Het protocol geeft leerkrachten van

Nadere informatie

Protocol dyslexie. In de volgende tabel wordt aangegeven welke toetsmomenten er in de jaarplanning zijn opgenomen om leesproblemen te signaleren.

Protocol dyslexie. In de volgende tabel wordt aangegeven welke toetsmomenten er in de jaarplanning zijn opgenomen om leesproblemen te signaleren. Protocol Dyslexie Inhoud Inleiding... 2 Signaleren... 3 Interventies... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op leesuitval... 4 Handelingsgerichte interventies gericht op spellingproblemen... 5 Interventies

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

Beleidsplan. Leesproblemen en Dyslexie. Obs De Klim, Utrecht. Loes Brons, juni 2015. Eindredactie Dieuwke van Kraaij

Beleidsplan. Leesproblemen en Dyslexie. Obs De Klim, Utrecht. Loes Brons, juni 2015. Eindredactie Dieuwke van Kraaij Beleidsplan Leesproblemen en Dyslexie Obs De Klim, Utrecht Loes Brons, juni 2015 Eindredactie Dieuwke van Kraaij 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Goed lees- en spellingonderwijs 1.1 Het continuüm

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. OBS t Jok. April 2013.

Dyslexieprotocol. OBS t Jok. April 2013. Dyslexieprotocol OBS t Jok. April 2013. Hoofdstuk 1 Wat is dyslexie? Op OBS t Jok wordt uitgegaan van de definitie van de gezondheidsraad (2008), die verder uitgewerkt is in de brochure van de Stichting

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam kind Geboortedatum O jongen O meisje Groep Groepsverloop

Nadere informatie

Lees- en dyslexiebeleid. op de. Twaalfruiter

Lees- en dyslexiebeleid. op de. Twaalfruiter Lees- en dyslexiebeleid op de Twaalfruiter Richtinggevend kader lees- en dyslexiebeleid binnen het SWV RK/AB stad Utrecht Inleiding Het SWV RK/AB heeft in zijn Zorgplan 2007-2011 bij hoofdstuk 6 Strategisch

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden (ernstige enkelvoudige) dyslexie Adelante audiologie & communicatie Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking

Nadere informatie

Basisschool de Spindel, september 2012. de Spindel, protocol bij leesproblemen en/of dyslexie Versie september 2012-1 -

Basisschool de Spindel, september 2012. de Spindel, protocol bij leesproblemen en/of dyslexie Versie september 2012-1 - Schoolspecifiek Protocol bij Leesproblemen en/of Dyslexie t.b.v. de begeleiding van kinderen met lees- en/of spellingproblemen de onderkenning van dyslexie Basisschool de Spindel, september 2012 Versie

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Protocol leesproblemen en dyslexie voor het Primair Onderwijs CBS de Kinderkring Protocol leesproblemen en dyslexie Juni 2014 Protocol leesproblemen en dyslexie Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Protocol aanvankelijk lezen en schrijven op De Fontein

Dyslexieprotocol. Protocol aanvankelijk lezen en schrijven op De Fontein Dyslexieprotocol Protocol aanvankelijk lezen en schrijven op De Fontein Januari 2014 *Herziene versie juni 2017 1 Inhoudsopgave dyslexieprotocol Voorwoord 3 Visie op leren lezen op De Fontein 4 Implementatie

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS QUICKSCAN

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS QUICKSCAN VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS QUICKSCAN 1 = zeer oneens 2 = oneens 3 = eens 4 = zeer eens Zorgniveau 1 Leestijd 1. Leerkrachten in groep 1 en 2 besteden minimaal 5 uur per week aan doelgerichte taalactiviteiten

Nadere informatie

kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede.

kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede. kwaliteitskaart opbrengstgericht werken op groepsniveau Leesverbeterplan Enschede. Datamuur en groepsplan: en tijd. Groep Verkorte Groep Basis niveau A-B C D-E Doel Minimaal 3 AVIniveaus Minimaal 3 AVIniveaus

Nadere informatie