Samenvatting Biologie Thema 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Biologie Thema 6"

Transcriptie

1 Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting door een scholier 2924 woorden 22 oktober ,2 147 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Thema 6 Basisstof 1 Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale en het perifere zenuwstelsel. Centrale zenuwstelsel -> Grote- en kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Perifere zenuwstelsel -> Zenuwen De zenuwen verbinden het centrale zenuwstelsel met de rest van het lichaam. Een prikkel is een invloed uit het milieu op een organisme. Onder invloed van prikkels ontstaan in zintuigcellen impulsen. Impulsen zijn een soort elektrische signalen, die door zenuwen kunnen worden voort geleid. De impulsen die in zintuigcellen ontstaan worden naar de hersenen geleid, Je hersenen verwerken deze impulsen en geven nieuwe impulsen af. Deze impulsen worden door zenuwen naar het desbetreffende organisme geleid. Het zenuwstelsel zorgt voor het verwerken van impulsen afkomstig van zintuigen en voor het regelen van de werking van spieren en klieren. Receptoren( recipere = ontvangen) -> zintuigcellen Conductoren ( conducere = voort geleiden ) -> zenuwcellen Effectoren ( efficere = uitvoeren ) -> spiercellen en kliercellen. Het zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen ( neuronen). Elke zenuwcel is opgebouwd uit een cellichaam en uitlopers. (Zie plaatje blz 271) Cellichaam -> kern, cytoplasma met mitochondriën, ribosomen en endoplastisch reticulum. Vlak bij centrale zenuwstelsel. Uitlopers -> lieden impulsen voort. Dendriet -> impulsen naar cellichamen toe. Axon -> Impulsen van cellichaam af. Bij bepaalde zenuwcellen zijn de uitlopers omgeven door myelineschede. Myelineschede -> bestaat uit cellen van schwann. Tussen 2 op een volgende cellen van schwann is er een insnoering. 3 typen zenuwcellen: Sensorische zenuwcellen -> geleiden impulsen van receptoren naar centrale zenuwstelsel. Vlak bij centrale zenuwstelsel. Pagina 1 van 8

2 1 lange dendriet en een korter axon. Motorische zenuwcellen -> geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar effectoren. In het centrale zenuwstelsel. Meerdere kortere dendrieten en 1 lange axon. Schakelcellen -> geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel. Ontvangen impulsen van sensorische zenuwcellen en geven deze door aan motorische zenuwcellen. Schakelcellen kunnen ook impulsen van andere schakelcellen ontvangen In het centrale zenuwstelsel. Synapsen -> plaatsen waar impulsen van de ene cel naar de andere cel worden doorgegeven Dendrieten en axonen hebben veel vertakkingen aan het eind zodat ze van veel andere cellen impulsen kunnen ontvangen. Laten impulsen slechts in 1 richting door. (zie afbeelding blz. 271) De uitlopers van sensorische en motorische zenuwcellen liggen bij elkaar in zenuwen en worden van elkaar geïsoleerd door myelineschede. Om een zenuw ligt een laag bindweefsel voor bescherming. 3 typen zenuwen: Gevoelszenuw -> bevat alleen uitlopers van sensorische zenuwcellen. (oogzenuwen) Bewegingszenuw -> bevat alleen uitlopers van motorische zenuwcellen. Gemengde zenuw -> bevat zowel uitlopers van sensorische- als motorische zenuwcellen. ( armen of benen verbinden met ruggenmerg) Basisstof 2 Als een zenuwcel geen impuls voort geleidt, is de ionenconcentratie van het cytoplasma( K+-ionen en veel negatief geladen ionen) niet gelijk aan die van de vloeistof rondom de cel(na+-ionen).hierdoor heeft de binnenkant van een celmembraan een negatieve lading t.o.v. de buitenkant. (zie afbeelding 7 blz. 273) Actiefase -> als de binnenkant van het celmembraan even een positieve lading krijgt. Herstelfase -> na de actiefase kan het celmembraan even geen impulsen voortgeleiden. Impulssterkte -> de grootte van de verandering die optreedt in de elektrische lading van het celmembraan. Impulsfrequentie -> is het aantal impulsen dat per tijdseenheid door de zenuwcel wordt voort geleid. Sprongsgewijze impulsgeleiding -> doordat de myelineschede een isolatielaag vormt om de uitlopers kunnen bij de zenuwceluitlopers alleen ionen bij de insnoeringen de cel in- en uit gaan. Hierdoor verloopt de impulsgeleiding vele malen sneller. Prikkeldrempel -> de sterkte van de toegediende prikkel tot het celmembraan de elektrische lading niet kan handhaven. Als het celmembraan de elektrische lading niet kan handhaven ontstaat er een impuls. De prikkelsterkte heeft geen invloed op de impulssterkte, wel op de impulsfrequentie. Gewenning -> als een persoon steeds meer van een stof moet nemen om het zelfde effect te krijgen. Basisstof 3 Het ruggenmerg ligt goed beschermd in het wervelkanaal in de wervels. Van de halswervel tot aan het staartbeen verlaten 31 paar ruggenmergzenuwen (door openingen links en rechts tussen de wervels) het wervelkanaal. Pagina 2 van 8

3 Schors -> buitenste gedeelte ruggenmerg waarin zich witte stof bevindt. Witte stof -> hierin liggen veel uitlopers van schakelcellen. Merg -> vlindervormig gedeelte waarin grijze stof ligt. Grijze stof -> hierin liggen de cellichamen van de schakelcellen en van motorische zenuwcellen. Ruggenmergzenuwen zijn gemengde zenuwen. Elke ruggenmergszenuw verbindt een bepaald gedeelte van de romp of ledematen met het ruggenmerg. De uitlopers van sensorische zenuwcellen liggen bij elkaar in gevoelszenuwen.(rugzijde) Ruggenmergzenuwknopen/spinale ganglia -> Een opeenhoping van zenuwcellichamen buiten het centrale zenuwstelsel. De cellichamen van de sensorische zenuwcellen zijn door uitlopers verbonden aan de grijze stof. Grijze stof rugzijde -> cellichamen van schakelcellen. Grijze stof buikzijde -> cellichamen van motorische zenuwcellen. Uitlopers van motorische zenuwcellen verlaten het ruggenmerg aan de buikzijde in de bewegingszenuwen. Bewegingszenuwen -> komen uit in de ruggenmergzenuwen. Het ruggenmerg is omgeven door 3 ruggenmergvliezen voor bloedvoorziening en bescherming. Centrale kanaal -> een holte in het midden van het merg gevuld met vocht en rechtstreeks in verbinding staat met de hersenholten. Basisstof 4 De hersenen bestaan uit de grote- en kleine hersenen en de hersenstam. 12 paar hersenzenuwen verbinden de hersenen met receptoren en effectoren in hoofd en hals. Grote- en kleine hersenen bestaan ieder uit rechter en linker hersenhelft. (zie afb. 18 blz. 279) De hersenstam ligt in het verlengde van het ruggenmerg. Hersenstam -> geleid impulsen van het ruggenmerg naar de grote- en kleine hersenen, en omgekeerd. De impulsbanen van de linker en rechterhersenhelft kruizen elkaar waardoor de rechterhelft van de hersenen de impulsen uit het linker gedeelte van het lichaam ontvangt en andersom. Grote hersenen -> hierin komen veel impulsen binnen, pas als de impulsen in de grote hersenen zijn verwerkt merk je de prikkel. Hersencentra -> In de grote hersenen liggen de cellichamen in groepen bij elkaar. Sensorische centra -> liggen bij elkaar in de hersenschors achter de centrale groeve. Hierin worden binnenkomende impulsen verwerkt. De sensorische centra voor reuk, gehoor en gezicht liggen apart in de hersenschors. Motorische centra -> liggen bij elkaar in de hersenschors voor de centrale groeve. De motorische centra voor een bepaald lichaamsdeel liggen vlak bij de sensorische centra van dat lichaamdeel. De motorische centra voor schrijven en spreken liggen apart in de hersenschors. In de motorische centra kunnen impulsen ontstaan die via de hersenstam en motorische zenuwcellen naar spieren in het hoofd en hals worden geleid, of via het ruggenmerg en motorische zenuwcellen naar spieren in de romp of andere ledematen. Kleine hersenen -> coördineren de bewegingen die je maakt. behouden evenwicht. De hersenen zijn voorzien van 3 hersenvliezen, voor het voorzien van bloed en bescherming. In de hersenen bevinden zich holten gevuld met vocht die rechtstreeks in verbinding staan met het ruggenmerg. Pagina 3 van 8

4 Basisstof 5 Bij het reageren op prikkels kunnen impulsen op verschillende manieren door het zenuwstelsel worden voort geleid. We onderscheiden er 2: Bewuste reacties -> Op het moment dat je word geduwd, gaan er impulsen van receptoren in je huid via sensorische zenuwcellen naar de schakelcellen in het ruggenmerg. Door de schakelcellen worden de impulsen via de uitlopers in de witte stof van het ruggenmerg en de hersenstam naar de grote hersenen geleid. De impulsen komen aan in sensorische centra en worden daar verwerkt. (Je bent bewust van het duwen.) Op dat moment ontstaan er motorische centra impulsen. Deze impulsen worden via uitlopers naar schakelcellen in de kleine hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg geleid. Vanuit de hersenstam gaan impulsen via motorische zenuwcellen naar spieren in je hoofd ( je kijkt waar het vandaan kwam.) En vanuit het ruggenmerg gaan impulsen naar spieren in je romp en ledematen. ( je duwt terug ) Je kleine hersenen zorgen er voor dat je tijdens het duwen je evenwicht niet verliest. Reflexen -> een vaste, snelle, onbewuste reactie op een prikkel. Bij een tik op je kniepees wordt de bovenste dijspier een beetje uitgerekt. Onder invloed van deze prikkel ontstaan in zintuigcellen in deze dijspier impulsen. Deze impulsen worden via sensorische zenuwcellen naar het ruggenmerg geleid. In het ruggenmerg vertakken de uitlopers van sensorische zenuwcellen zich. Via de vertakkingen worden impulsen naar bepaalde motorische zenuwcellen geleid. Hierdoor geleiden deze motorische zenuwcellen impulsen naar de bovenste dijspier toe, waardoor deze zich samen trekt. Via andere vertakte uitlopers worden impulsen naar schakelcellen geleid. Deze schakelcellen geleiden impulsen naar andere motorische zenuwcellen Onder invloed van deze impulsen word ervoor gezorgd dat de onderste dijspier ontspant. Ook worden er impulsen naar de hersenen geleid, hierdoor ben je kort bewust van de tik en de reactie daarop. De impulsgeleiding van de reflexen is bijzonder omdat de uitlopers van de sensorische zenuwcellen direct in verbinding staan met de motorische zenuwcellen. Normaal zitten er nog schakelcellen tussen. Reflexboog -> de weg die de impulsen bij een reflex afleggen. Voorbeelden van reflexen -> hoestreflex, de pupilreflex, ooglid reflex, het slikreflex. Basisstof 6 Animale zenuwstelsel -> regelt bewuste reacties en reflexen. Hierbij zijn zintuigen en skeletspieren betrokken. Door het animale zenuwstelsel worden houdingen en bewegingen van je lichaam geregeld. Autonome zenuwstelsel -> regelt de werking van inwendige organen. Regelt bijvoorbeeld hartslag en ademhaling. Het autonome zenuwstelsel wordt onderverdeeld in 2 delen: Orthosympatische deel -> Beïnvloed organen zodat ze arbeid verrichten, voor arbeid is energie nodig, dit komt vooral uit de verbranding van glucose. Het orthosympatische deel beïnvloedt de dissimilatie. Dissimilatie -> Alle processen waarbij energie wordt vrijgemaakt. Bij het orthopatische deel worden impulsen vanuit het ruggenmerg via de grensstrengen naar organen geleid. Grensstrengen -> twee reeksen van ganglia links en rechts van de wervelkolom, vanuit deze ganglia lopen Pagina 4 van 8

5 zenuwen naar de organen. Parasympatische deel -> bevordert organen zodat ze in toestand van rust en herstel kunnen komen. Het parasympatische deel bevordert assimilatie. Assimilatie -> bij assimilatie worden de stoffen gevormd waaruit je lichaam bestaat. Voor assimilatie processen in ook energie nodig, de energie wordt vast gelegd in gevormde organische stoffen. Bij het parasympatische deel worden impulsen via de linker en rechte zwervende zenuw voort geleid. Deze zenuwen ontspringen in de hersenstam. Vertakkingen ervan lopen naar de organen. Doelwit orgaan -> een orgaan dat door een bepaald deel van het centrale zenuwstelsel wordt beïnvloed. Innervatie -> de voorziening van een orgaan met zenuwen. Dubbele innervatie -> Elk doelwit orgaan wordt geïnnerveerd door 2 zenuwen van het autonome zenuwstelsel, een orthosympatische en een parasympatische. Beide delen zijn altijd actief, het hangt er vanaf welke het meest actief is. Centra in de hersenstam coördineren de activiteiten van het autonome zenuwstelsel. Basisstof 7 Glad spierweefsel -> bestaat uit langwerpige spiercellen, elk met een celkern. Glad spierweefsel komt voor in de huid en in de wand van holle of buisvormige organen. Glad spierweefsel wordt geinnerveerd door het autonome zenuwstelsel. De samentrekking verloopt relatief laag, maar de spiercellen raken niet snel vermoeid. Dwarsgestreept spierweefsel -> bestaat uit spiervezels. Doordat de spiervezel bestaat uit vele versmeltingen van spiercellen heeft een spiervezel ook veel celkernen. Dwarsgestreept spierweefsel komt voor bij skeletspieren, en soms met beide uiteinden aan de huid vast. Dwarsgestreept spierweefsel wordt geinnerveerd door het animale zenuwstelsel. De samentrekking verloopt snel, maar de spiervezels raken ook snel vermoeit. Een skeletspier is omgeven door bindweefsel. Aan het einde van de spier gaat het bindweefsel van de spier over in bindweefsel van de pezen. Motorisch eindplaatje -> hier worden de impulsen van de motorische zenuwcel overgebracht op een spiervezel. Motorische eenheid -> alle spiervezels die via motorische eindplaatjes in verbinding staan met één motorische zenuwcel. Of een spier zich samen trekt hangt af van de prikkeldrempel en de impulsfrequentie, de ene spier trekt al samen bij weinig impulsfrequentie, de andere heeft hier veel impulsfrequentie voor nodig. In een spiervezel zijn een groot aantal spierfibrillen, daar tussen zitten veel mitochondriën en glycogeenkorrels. Glycogeenkorrels -> hierin is de reservestof glycogeen opgeslagen. Filamenten -> eiwitdraden. Elke spierfibril bestaat uit veel filamenten Dunne filamenten bestaan uit actine. Dikke bestaan uit myosine, ze liggen in een regelmatig patroon. Als impulsen via een motorisch eindplaatje bij een spiervezel aankomen, schuiven actine- en myosinefilamenten in elkaar. Hierdoor word de spiervezel korter. De lichte banden van de dwarse streping worden dan zeer smal, de donkere banden blijven even breed. Pagina 5 van 8

6 Voor dit samen schuiven is energie nodig, dit wordt gevormd door dissimilatie. Naar elke spier lopen veel motorische zenuwcellen, deze geleiden de impulsen niet gelijktijdig zodat de spier niet al te snel vermoeid raakt. [zie afb.36 blz. 290 ] Bij een beweging zijn meerdere spieren betrokken. Zelf als het lichaam in rust verkeerd is een skelet niet helemaal ontspannen en ontvangt zo nu en dan nog een impuls van elke motorische zenuwcel. Maar in de spier is het aantal motorische eenheden niet groot genoeg om de spier in beweging te krijgen. Spierspanning -> de spanning die de spier uit oefent op de pezen. De spierspanning speelt een belangrijke rol bij de lichaamshouding. Reflexen houden het evenwicht, als je naar voren leunt, spant de kuitspier zich in een reflex aan zodat je in balans bent, zonder dat je je hier van bewust bent. Antagonisten -> spieren die waarvan het samentrekken een tegenovergesteld effect heeft. Regelmatige lichaamsbeweging houdt de spieren in goede conditie en raken ze minder snel geblesseerd, zo word de kans op bepaalde ziekten kleiner. Door training kunnen de skeletspieren beter prestaties leveren. Als er op kracht wordt getraind, worden de spieren zwaarder. De spieren krijgen dan meer spiervezels en het aantal spierfibrillen neemt toe. Als er op uithoudingsvermogen wordt getraind, neemt de doorbloeding van de spier toe, de spieren worden dan niet zwaarder. De spierkracht wordt vergroot door spierversterkende middelen te gebruiken ( doping). Deze middelen bevatten anabole steroïden, vergelijkbaar met het mannelijke hormoon testosteron. De eiwitsynthese, de groei van de spieren en de vorming van bloedcellen worden gestimuleerd. De middelen onderdrukken ook het gevoel van vermoeidheid, de sporter weet dus ook niet meer hoe ver die kan gaan. Vrouwen gaan er mannelijker uitzien van deze middelen. Bij sporters word er een doping test gedaan, en word de urine van de sporters gecontroleerd op verboden middelen. Basisstof 8 Het hormoonstelsel bestaat uit een aantal klieren die hormonen produceren. (hypofyse, schildklier, bijnieren, hormoonklieren van geslachtsorganen.) (zie afb. 42 blz. 193) Endocriene klieren -> hormoon klieren. Bij veel klieren worden de producten afgevoerd via afvoerbuizen. ( speekselklieren,zweetklieren) Hormoonklieren hebben geen afvoerbuizen, maar worden in het bloed opgenomen, alleen in de doelwit organen is het hormoon werkzaam. Doelwitorgaan -> Organen die gevoelig zijn voor bepaalde hormonen. Hormoonspiegel -> de concentratie van het hormoon in het bloed dat de mate van de reactie van een doelwit orgaan bepaald. Eén hormoon kan processen in verschillende organen regelen. Hormonen worden door de lever afgebroken. De regeling door het autonome zenuwstelsel vindt in het algemeen veel sneller plaats dan die door het hormoonstelsel. Maar het autonome zenuwstelsel regelt kortdurende processen en het hormoon houdt meestal veel langer. Hormonen hebben invloed op de groei voortplanting, stofwisseling etc. Pagina 6 van 8

7 Als een hormoonklier wordt weggenomen, treden er geen secundaire geslachtskenmerken op. Hypofyse -> -ligt tussen beide hersengedeelte - bestaat uit 2 delen: voorkwab en achterkwab. - Produceert hormonen die de werking van andere hormoonklieren beïnvloed. - Produceert FSH, LH, TSH, Oxytocine, Groeihormoon en antidiuretisch hormoon (ADH regelt de productie van urine door de nieren.). - Brengt de melksecretie in de melkklieren in de borsten op gang. - In urine kan veel of weinig vocht het lichaam verlaten zodat het vochtbalans van het bloed constant blijft. - Het groeihormoon regelt de groei en ontwikkeling. Als de hypofyse te veel groeihormoon afscheid is er sprake van reuzengroei. Te weinig = dwerggroei. Hypothalamus -> ligt boven de hypofyse. Regelt de secretie van hormonen in de hypofyse. De hypothalamus produceert verschillende hormonen die de secretie van hormonen door de hypofyse afremmen of laten toenemen. Schildklier -> - ligt in de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. - Produceert thyroxine <- beïnvloed de stofwisseling en de groei en ontwikkeling. - Als de schildklier te weinig thyroxine produceert gaat de intensiteit van de stofwisseling omlaag, en krijgt iemand het snel koud of raakt snel moe. Bij kinderen ontstaat er een stilstand van de groei en geestelijke ontwikkeling. - Als een volwassen persoon te weinig thyroxine produceert kan de schildklier opzetten.(struma) - Een te laag thyroxine gehalte kan worden veroorzaakt door te weinig jood in voedsel. Jood is noodzakelijk voor de productie van thyroxine. - TSH uit de hypofyse stimuleerd de vorming van schildklierweefselen de secretie van thyroxine. - Thyroxine remt de secretie van TSH. Negatieve terugkoppeling -> Theroxine remt de secretie van TSH, Door dit systeem wordt een verstoring van de concentratie van theroxine in het bloed automatisch hersteld. Eilandjes van Langerhans -> groepjes cellen die tussen de cellen van de alvleesklier liggen. Alvleesklier -> een verteringsklier Eilandjes van langerhans produceren de hormonen insuline en glucagon. Insuline en glucagon regelen het glucosegehalte in het bloed. Bloedsuikerspiegel -> Het glucosegehalte van het bloed. Nierdrempel -> bij overschrijding van 0.16% glucosegehalte in het bloedverlaat glucose met de urine het lichaam. Glucagon stimuleert in de lever en de spieren de omzetting van glycogeen in glucose. Glucose wordt afgegeven aan het bloed. Bijnieren -> - liggen als kapjes boven op de nieren. De bijniermerg produceert het hormoon adrenaline. Adrenaline -> wanneer je schrikt of angstig bent scheiden de bijnieren dit hormoon af. Het is een hormoon die snel en kortdurend werkt. Adrenaline beïnvloed de lever en spieren om glycogeen om te zetten in glucose. Ook de hartslagfrequentie wordt verhoogd. De organen van het verteringstelsel worden in hun werking geremd. Adrenaline zorgt er Pagina 7 van 8

8 voor dat het lichaam in situaties van grote spanningen snel kan handelen. Pagina 8 van 8

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni 2007 7 45 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Het zenuwstelsel. Bestaat uit: centrale zenuwstelsel: hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Perifere zenuwstelsel:

Nadere informatie

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn.

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn. Boekverslag door E. 1602 woorden 17 maart 2014 6.8 55 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting paragraaf 1 Een regelkring = is een kring van meerdere apparaten die samen

Nadere informatie

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie.

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie. 7 Boekverslag door H. 1590 woorden 3 keer beoordeeld 15 maart 2016 Vak Biologie Methode Biologie voor jou Biologie Thema 6 Bassisstof 1 Regelkringen en homeostase Een sensor à Normwaarde: De afgestelde

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting door T. 2587 woorden 15 januari 2013 4,8 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Onderscheiding zenuwstelsel op grond van bouw

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 6

Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting door Saar 879 woorden 10 april 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Aantekeningen Biologie P3: Homeostase en regelkringen: Bij meercellige organismen: de cellen

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling Doelstellingen: De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven de functies

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase Boekverslag door D. 2035 woorden 26 juni 2011 6.6 69 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5, Homeostase 1. Elke cel van je lichaam is omgeven door weefselvloeistof. Weefsel

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase Samenvatting door N. 1886 woorden 6 november 2010 6,4 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie H5 Homeostase Paragraaf 1 Interne milieu: weefselvloeistof samen met bloedplasma

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting door R. 858 woorden 19 juni 2014 7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling en waarneming

Samenvatting Biologie Regeling en waarneming Samenvatting Biologie Regeling en waarneming Samenvatting door een scholier 2011 woorden 9 december 2017 7,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie SMV hft 6 havo 4 1 Homeostase:

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari 2008 7,3 67 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Samenvatting Thema 7: Regeling en gedrag Het zenuwstelsel Bij het waarnemen speelt het zenuwstelsel

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden.

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden. Samenvatting door W. 3226 woorden 3 december 2015 7,4 44 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Regelkringen en homeostase Homeostase Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan THEMA 4 REGELING EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Scan In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag.

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk door een scholier 2029 woorden 5 oktober 2007 6,1 24 keer beoordeeld Vak Biologie 1 Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c.

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c. Take-home toets Thema 4.6 Anatomie en fysiologie van het centrale en perifere zenuwstelsel 1. Door activiteiten van de nervus vagus wordt a. de hartslagfrequentie verhoogd b. de hartslagfrequentie verlaagd

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni 2011 6,7 3 keer beoordeeld Vak Biologie Les 1. - Organen zorgen bijvoorbeeld voor je bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding. - Onder alle omstandigheden

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door een scholier 1351 woorden 5 februari 2006 6, 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H 13 In skeletspieren is het spierweefsel verdeeld

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting door een scholier 2452 woorden 7 mei 2012 6,9 51 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Paragraaf 1

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 4:

Samenvatting Biologie Thema 4: Samenvatting door L. 717 woorden 19 juni 2013 4,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie Thema 4: Zintuig Ligging Prikkel Waarneming Gezichts~ In de ogen Licht Zien

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 2341 woorden 5 februari 2009 6,5 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Samenvatting Biologie 1 Inleiding Zintuigen

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1 Het zenuwstelsel 1 INLEIDING Zenuwstelsel Bouw en ligging van het zenuwstelsel Het centrale zenuwstelsel Het perifere zenuwstelsel Werking van het zenuwstelsel Het willekeurige

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H14 Reageren

Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting door Jacomijn 1512 woorden 20 maart 2018 7 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting biologie H14 Reageren 14.1 Samenwerkende organen Spieren:

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave Samenvatting door een scholier 3212 woorden 31 mei 2011 6,5 44 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H18 Brainwave Licht weerkaatst op een onderwerp en

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 30 mei 2017

4 keer beoordeeld 30 mei 2017 8 Samenvatting door een scholier 1301 woorden 4 keer beoordeeld 30 mei 2017 Vak Biologie Methode Biologie voor jou H6 Waarneming, regeling en gedrag Zintuigen in het algemeen zintuig orgaan dat reageert

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting door Elin 1039 woorden 4 april 2018 9,5 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 13 13.1 * Hormoonklieren = organen die

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting door een scholier 1717 woorden 20 oktober 2007 6,3 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie ViaDELTA Samenvatting Biologie H9: Besturing -----------

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst:

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hormoonklieren: Exocriene klieren: Endocriene klieren: Hypothalamus: Biologie SE4 organen die elders in het lichaam organen en weefsels activeren. zweet- en verteringsklieren

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 4 en havo 5 boek sv examen 2012

Samenvatting Biologie Havo 4 en havo 5 boek sv examen 2012 Samenvatting Biologie Havo 4 en havo 5 boek sv examen 2012 Samenvatting door een scholier 15587 woorden 11 mei 2012 7,8 65 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie havo

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren Samenvatting door Jasmijn 3377 woorden 15 maart 2018 7,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting Biologie Havo 5 Nectar Hoofdstuk 14 Reageren Paragraaf 14.1 samenwerkende organen -Spieren

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling 4.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen samen =

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en Leren

Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting door een scholier 2525 woorden 18 januari 2010 6,4 82 keer beoordeeld Vak NLT Samenvatting NLT Hersenen en Leren Basisblokken 3, 4 en 5 3. Basisblok: bouw

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag 6.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen

Nadere informatie

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat?

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Zenuwstelsel a3 Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Bewustwording 1 Wanneer wordt een mens zich bewust van prikkels? A Als de prikkels worden omgezet in impulsen.

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1581 woorden 10 april keer beoordeeld. Hypofyse. Tekening van de hypofyse:

5,9. Samenvatting door een scholier 1581 woorden 10 april keer beoordeeld. Hypofyse. Tekening van de hypofyse: Samenvatting door een scholier 1581 woorden 10 april 2002 5,9 186 keer beoordeeld Vak Biologie Hypofyse Tekening van de hypofyse: Bouw van de hypofyse: De hypofyse bestaat uit een voorkwab en een achterkwab.

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen Samenvatting door een scholier 1429 woorden 19 juni 2006 5,7 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H11 1 Ribosomen: koppelen aminozuren

Nadere informatie

Extra paragraaf. Hormonen

Extra paragraaf. Hormonen Extra paragraaf Hormonen In deze extra paragraaf leer je meer over hormonen. Het gaat over de structuur van hormonen en de manier waarop ze werken. Daarnaast leer je een aantal hormoonklieren en het samenspel

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/004 Handboek: Biogenie 3.2 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 2u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting door Binc 2141 woorden 16 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie B1: Reageren op je omgeving Reageren op je omgeving doe je met Zintuigen,

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Waarneming en Regeling Begrippenlijst: Begrip Normwaarde Negatieve terugkoppeling Positieve terugkoppeling Homeostase

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming

Thema 5 Regeling en waarneming Thema 5 Regeling en waarneming Boek 5b Basisstof 1 Regelkringen en homeostase Evolutionair gezien is stress belangrijk; het zorgt ervoor dat je lichaam snel klaar wordt gemaakt om over te gaan tot actie

Nadere informatie

Algemeen. Het hormoonstelsel. Soorten. Soorten. Hormoonklieren: hypofyse. Soorten 16-9-2014. Hebben invloed op:

Algemeen. Het hormoonstelsel. Soorten. Soorten. Hormoonklieren: hypofyse. Soorten 16-9-2014. Hebben invloed op: Het hormoonstelsel Lesstof Beauty Level Basics 2 Blz. 176-187 Algemeen Hebben invloed op: Lichamelijke en geestelijke processen Werken nauw samen met: Autonome zenuwstelsel Soorten 1. Hormonen/increten

Nadere informatie

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten If the brain were so simple we could understand it, we would be so simple we couldn t - Lyall Watson Bart van der Meer theorieles 15 GOI Met bijzonder veel dank aan Ellen Brink, Rita Dijk Bewerkt door

Nadere informatie

4,2. Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari keer beoordeeld. Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11:

4,2. Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari keer beoordeeld. Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11: Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari 2005 4,2 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie actief Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11: Prikkels worden door zintuigcellen omgezet

Nadere informatie

1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan.

1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan. 1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan. 2. Wat is een voorbeeld van een animale verrichting? A) De stofwisseling. B) De uitscheiding

Nadere informatie

Fysiologie / Hormonen Endocriene stelsel

Fysiologie / Hormonen Endocriene stelsel Fysiologie / Hormonen Endocriene stelsel Hormoon = boodschapper Homao (grieks)= in beweging zetten. Hormonen worden geproduceerd door klieren en hebben een regelende functie. Hormoonwerking (Hypofyse)

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door Amber 3849 woorden 22 april 2018 9,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 13 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren Hormoonklieren

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam GEZONDHEIDSKUNDE Het menselijk lichaam 1 KENMERKEN VAN HET LEVEN Anatomie à wetenschap die zich bezighoudt met de bouw van het menselijk lichaam (waar ligt wat?). Fysiologie à Wetenschap die zich bezighoudt

Nadere informatie

- Is een centrale hormoonklier die zich net onder de grote hersenen bevindt en een doorsnee van ongeveer één centimeter heeft.

- Is een centrale hormoonklier die zich net onder de grote hersenen bevindt en een doorsnee van ongeveer één centimeter heeft. Samenvatting door H. 1895 woorden 16 februari 2016 7,6 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie H13: Hormonen Samenvatting 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren zijn organen die elders in het

Nadere informatie

Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bescherming

Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bescherming Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bes Samenvatting door een scholier 3228 woorden 17 juni 2010 6,8 7 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie hoofdstuk Homeostase. Elke cel in je lichaam is omgeven

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

de productieplaats van groeihormoon 8 2. oorzaken van een groeihormoontekort 18 gemeten 24 symptomen van een tekort 30

de productieplaats van groeihormoon 8 2. oorzaken van een groeihormoontekort 18 gemeten 24 symptomen van een tekort 30 Inhoud Inleiding 6 1. De hypofyse: de productieplaats van groeihormoon 8 2. oorzaken van een groeihormoontekort 18 3. Zo wordt een tekort aan groeihormoon gemeten 24 4. De functie van groeihormoon en de

Nadere informatie

Capabel Examens 2011 Pagina 1

Capabel Examens 2011 Pagina 1 1. Wat is de kleinste levende eenheid van een organisme? A) Een cel. B) Een orgaan. C) Een weefsel. 2. Bij welke levensverrichting van de cel speelt chromatine een belangrijke rol? A) Bij de prikkelbaarheid.

Nadere informatie

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74820 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Carol Dweck en andere knappe koppen

Carol Dweck en andere knappe koppen Carol Dweck en andere knappe koppen in de (plus)klas 2011 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 2 http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/ theorie/heller/ 3 http://www.youtube.com/watch?v=dg5lamqotok

Nadere informatie

1 Eindtermen. 1.1 Onderzoekend leren. 1.2 Wetenschap en samenleving

1 Eindtermen. 1.1 Onderzoekend leren. 1.2 Wetenschap en samenleving 1 Eindtermen Hieronder volgt een opsomming van eindtermen voor de tweede graad (nl. onderzoekend leren (eindtermen 1 t.e.m. 12), wetenschap en samenleving (eindtermen 13 t.e.m. 21) en attitudes (22* t.e.m.

Nadere informatie

Zenuwcellen met Nissl-substantie

Zenuwcellen met Nissl-substantie Zenuwcellen met Nissl-substantie Download deze pagina als.pdf, klik hier Bronvermelding: 1 Theorie: Junqueira L.C. en Carneiro J. (2004, tiende druk), Functionele histologie, Maarssen. Uitgeverij Elsevier.

Nadere informatie

OMSCHRIJVING LESSTOF

OMSCHRIJVING LESSTOF PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 3 VAK : : Biologie METHODE : Biologie voor Jou KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X 50 MINUTEN PER WEEK STUDIEJAAR : 2017-2018 EINDCIJFER KLAS 3 MOET

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2016-2017 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 uten per week P periode

Nadere informatie

Les 18 Zenuwstelsel 1

Les 18 Zenuwstelsel 1 Les 18 Zenuwstelsel 1 Zenuwweefsel, neuron, depolarisatie, neurotransmitters, CZS, vegatatief, sensorisch, motorisch ANZN 1e leerjaar - Les 18 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zenuwweefsel Cellen met

Nadere informatie

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 Tekstvragen 28 voorbeelden van een juist antwoord: Aspirine werkt koortsverlagend en heeft zo een nadelig effect op de remming van de vermeerdering van virussen ten

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie

Anatomie / fysiologie Anatomie / fysiologie Regulatie Hormoonstelsel 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 2 Hormonen Homaein (Gr)

Nadere informatie

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL Om de werking van psychopharmaca, de pharmaca die op onze hersenen inwerken en daarmee onze geest beïnvloeden, te begrijpen is enig inzicht in de werking en de bouw van hersenen

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting door L. 2204 woorden 11 januari 2017 4,7 7 keer beoordeeld Vak NLT NLT Hersenen en Leren Neuronen en gliacellen Neuronen: neuronen zijn cellen die

Nadere informatie

De samenstelling van het interne milieu wordt ook constant gehouden d.m.v. stoffen opslaan, uitscheiden of opnemen.

De samenstelling van het interne milieu wordt ook constant gehouden d.m.v. stoffen opslaan, uitscheiden of opnemen. Samenvatting door een scholier 2746 woorden 2 oktober 2012 6,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Thema 5 Homeostase Basisstof 1 Door Homeostase wordt het interne milieu rond de normwaarde

Nadere informatie

vwo hormoonstelsel 2010

vwo hormoonstelsel 2010 vwo hormoonstelsel 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen een rol bij het

Nadere informatie

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart 2012 7,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 4.1. ZINTUIGEN Prikkels: informatie waarop je lichaam reageert. 2 soorten prikkels: - Uitwendige

Nadere informatie

6,8. Samenvatting door een scholier 2939 woorden 6 januari keer beoordeeld

6,8. Samenvatting door een scholier 2939 woorden 6 januari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2939 woorden 6 januari 2003 6,8 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Deel 3 Hoofdstuk 13 Een spiervezel bestaat uit twee typen eiwitten* *Actine (dun eiwit) *Myosine

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 205-206 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x uten per week P periode C code

Nadere informatie

Algemene anatomie en fysiologie

Algemene anatomie en fysiologie Naam kandidaat: Voetverzorger Kwalificatiecode 10505 Algemene anatomie en fysiologie Datum : 4 juni 2009 Werktijd : 60 minuten Deelkwalificatiecode : 51934 Waardering Cesuur Werkwijze : 1 punt per vraag,

Nadere informatie

1. Waarvan is DNA een belangrijke bouwstof? A) Van de celmembraan. B) Van de chromosomen. C) Van de kernmembraan.

1. Waarvan is DNA een belangrijke bouwstof? A) Van de celmembraan. B) Van de chromosomen. C) Van de kernmembraan. 1. Waarvan is DNA een belangrijke bouwstof? A) Van de celmembraan. B) Van de chromosomen. C) Van de kernmembraan. 2. Wat zijn vegetatieve verrichtingen van de cel? A) Beweging en prikkelbaarheid. B) Prikkelbaarheid

Nadere informatie

In welke volgorde vindt deze deling plaats?

In welke volgorde vindt deze deling plaats? 1. Wat behoort tot de vegetatieve levensverrichtingen van een cel? A) Beweging. B) Prikkelbaarheid. C) Stofwisseling. 2. Wat is de functie van het centraallichaampje? A) Het leveren van energie. B) Het

Nadere informatie

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is. Samenvatting door Estel 2738 woorden 16 december 2017 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting H6 Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2009

UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO 009 VAK : BIOLOGIE DATUM : DONDERDAG 09 JULI 009 TIJD : 07.45 09.00 UUR DEZE TAAK BESTAAT UIT 40 ITEMS. TENZIJ ANDERS

Nadere informatie

3. Wat gebeurt er met het kernmembraan in de eerste fase van de celdeling?

3. Wat gebeurt er met het kernmembraan in de eerste fase van de celdeling? 1. Welke stof beweegt zich het makkelijkst door het celmembraan? A) Eiwit. B) Vet. C) Water. 2. Waarbij zijn de centraallichaampjes van belang? A) Bij de celdeling. B) Bij de celgroei. C) Bij de celstofwisseling.

Nadere informatie

Begrippenlijsten biologie 4 havo en 5 havo PENTA College CSG Scala Rietvelden

Begrippenlijsten biologie 4 havo en 5 havo PENTA College CSG Scala Rietvelden S Schaduwplanten Schakelcellen Schildklier Schimmeldraden Schimmels Schors Secretie Secundaire geslachtkenmerken Seksualiteit Seksueel geweld Seksueel overdraagbare aandoening Seksuele selectie Selectiedruk

Nadere informatie