REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l"

Transcriptie

1 REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel zorgen ervoor dat al dat werk in je lichaam niet in de war loopt. Het zenuwstelsel regelt dingen die snel moeten gebeuren, bijvoorbeeld het bewegen van spieren. Het hormoonstelsel regelt dingen die langdurig kunnen zijn, bijvoorbeeld groeien. Maak nu: O: 14/1 2 Z e n u w s t e l s e l De taak vanhetzenuwstelsel is het door-geven en verwerken van impulsen. Het zenuwstelsel bestaat uit hersenen, ruggemerg enzenuwen. Hersenen en ruggemerg heten samen het centrale zenuwstelsel. Dit stelsel ligt beschermd in de hersenschedel en in het wervelkanaal. Vanuit het centrale zenuwstelsel lopen zenuwen naar alle weefsels en organen. Afbeelding 14-1 Het zenuwstelsel Maak nu: O: 14/2

2 Afbeelding 14-2 De bouw van een zenuwcel 2. 1 Z e n u w c e l l e n Het zenuwstelsel is opgebouwd uit miljoenen zenuwcellen. Elke zenuwcel bestaat uit een cellichaam met een kern. Aan het cellichaam zitten korte uitlopers en één lange. Er zijn drie typen zenuwcellen. Gevoelszenuwcellen geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel. Het cellichaam van zo'n cel ligt net buiten het ruggemerg. De lange uitloper zorgt voor het contact met zintuigcellen. De korte uitlopers lopen vanaf het cellichaam naar het rugge- Afbeelding 14-3 Wervelkolom en ruggemerg

3 merg. Ze komen aan de rugzijde het ruggemerg binnen. In het ruggemerg maken ze contact met schakelcellen. Deze cellen zorgen voor de verbindingen tussen de verschillende zenuwcellen. Schakelcellen komen alleen in het centrale zenuwstelsel voor. De cellichamen van de beivegingszenuwcellen liggen ook in het ruggemerg. De lange uitlopers verlaten het ruggemerg aan de voorkant. Deze uitlopers geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren. De korte uitlopers zorgen voor het contact met andere zenuwcellen. De lange uitlopers van bewegingszenuwcellen en gevoelszenuwcellen liggen vaak in bundels bij elkaar. Samen heten ze een gemengde zenuw. Afbeelding 14-4 Zenuwcellen in het ruggemerg Maak nu: O: 14/2 t/m 14/5 3 H e r s e n e n De hersenen bestaan uit de grote hersenen, de kleine hersenen en de hersenstam. Afbeelding 14-5 De functies van de hersenen

4 Afbeelding 14-6 De centra van de grote hersenen 3.1 G r o t e h e r s e n e n In de grote hersenen komen impulsen binnen uit alle zintuigen. De informatie uit de zintuigen wordt hier verwerkt. Een deel van de informatie wordt opgeslagen in het geheugen. De informatie vanuit de oogzenuw komt op een bepaalde plaats in de hersenen terecht. Men noemt die plaats het gezichtscentrum. De informatie uit de gehoorzenuw gaat naar het gehoor centrum. Zo is er voor elk zintuig een centrum in de grote hersenen. Door bijvoorbeeld een hersenbloeding kan zo'n centrum beschadigd worden. De informatie uit een bepaald zintuig wordt dan niet meer verwerkt. Door een beschadiging van het gezichtscentrum kun je blind worden. In de grote hersenen zijn ook bewegingscentra. Van hieruit worden alle bewuste bewegingen geregeld. Zo is er bijvoorbeeld een spraakcentrum. Als dit bij jou beschadigd is, kun je iemand nog wel verstaan, maar je kunt niets terugzeggen K l e i n e h e r s e n e n De kleine hersenen liggen onder tegen de grote hersenen. Hun belangrijkste taak is te zorgen voor een goede samenwerking tussen de spieren. Hierdoor kunnen alle bewegingen vloeiend verlopen H e r s e n s t a m De hersenstam is de verbinding tussen ruggemerg en hersenen. Alle impulsen van de hersenen naar het ruggemerg en omgekeerd lopen via de hersenstam. Bovendien is de hersenstam belangrijk bij reflexen. Ook allerlei dingen die je onbewust doet, zoals ademhalen, worden hier geregeld. Maak nu: O: 14/6

5 4 R u g g e m e r g Het ruggemerg ligt goed beschermd in het wervelkanaal. Om het ruggemerg liggen vliezen. Daartussen zit vloeistof. Dit werkt als een schokbreker. In het ruggemerg staan de gevoelszenuwcellen in contact met de bewegingszenuwcellen. Vaak loopt dit contact via schakelcellen. 5 R e f l e x e n Een reflex is een vaste, snelle reactie op een bepaalde prikkel. Sommige reflexen hebben een beschermende taak. Voorbeelden hiervan zijn de pupilreflex en de terugtrekreflex, het razendsnel terugtrekken van je hand als je je vingers brandt bijvoorbeeld. Veel reflexen zijn belangrijk voor je lichaamshouding. Reflexen gaan buiten je wil om. Ze zouden je niet kunnen beschermen, als de impulsen eerst in de hersenen verwerkt zouden worden. Ze worden daarom onbewuste bewegingen genoemd. De reflexen van je hoofd (pupil-, ooglid- en slikreflex) verlopen via de hersenstam. De reflexen in de rest van je lichaam verlopen via het ruggemerg. De weg die impulsen bij een reflex afleggen heet reflexboog. In afbeelding 14-7 wordt de reflexboog van de knie-peesreflex uitgelegd. Afbeelding Reflexboog van de kniepeesreflex 1 Iemand slaat met een hamertje tegen de kniepees. 2 Hierdoor rekken de spiervezels in de voorste dijspier iets uit. Dit wordt door een spierzintuigje waargenomen. 3 Via een gevoelszenuwcel worden impulsen naar hef ruggemerg gestuurd. 4 In het ruggemerg springen de impulsen via een schakelcel naar een bewegingszenuwcel. 5 Via de bewegingszenuwcel lopen impulsen naar de voorste dijspier. 6 De voorste dijspier trekt hierdoor samen. Het onderbeen beweegt naar voren. 7 Tegelijkertijd gaan er ook impulsen via de schakelcellen in het ruggemerg naar de grote hersenen. Als de impulsen daar aankomen, word je je bewust van de beweging.

6 Als je rechtop staat, schommel je ongemerkt om een evenwichtsstand. Dankzij reflexen zoals de kniepeesreflex, wordt er heel snel gecorrigeerd als je te ver uit evenwicht raakt. Je bent je daarvan niet bewust. Een dokter onderzoekt met behulp van de kniepeesreflex of je zenuwstelsel goed werkt. Pasgeboren baby's hebben veel reflexen, bijvoorbeeld een grijpreflex en een zuigreflex. De controle door een arts van deze reflexen zegt iets over de toestand van de baby vlak na de geboorte. 6 B e w u s t e b e w e g i n g e n Als je een beweging wilt maken, gebeurt er in je zenuwstelsel heel wat. Kijk maar naar afbeelding Daarin zie je hoe iemand een glas melk pakt. Bij deze bewuste beweging lopen de impulsen via de hersenen. Maak nu: O: 14/7 t/m O: 14/10 Afbeelding 14-8 Grijpreflex 1 De ogen van Harry nemen lichtprikkels waar. De zintuigcellen op het netvlies zetten de lichtprikkels om in impulsen. Via de oogzenuw worden de impulsen naar de hersenen gestuurd. 2 De impulsen worden in de hersenen verwerkt. Harry ziet het glas melk en wil er een slok van nemen. 3 Via de hersenstam en het ruggemerg worden de impulsen naar de armspier gestuurd. De kleine hersenen coördineren de fijne spierbewegingen. 4 Va een bewegingszenuwcel komen de "mpu sen bi;jde armspier. 5 De armspier trekt samen. Harry pakt het glas melk en brengt het naar zijn mond.

7 Afbeelding 14-9 Wat er gebeurt bij een gewilde beweging 1 4 R E G E L I N G

8 8 n H o r m o o n k l i e r e De schildklier ligt tegen de luchtpijp. Deze klier maakt schildklierhormoon. Dit hormoon beïnvloedt de verbranding in de cellen. Is er veel schildklierhormoon, dan neemt de verbranding toe. De eilandjes van Langerhans liggen in de alvleesklier. Ze bestaan uit twee soorten cellen. De ene soort maakt het hormoon insuline, de andere soort maakt het hormoon glucagon. Afbeelding Veel klieren hebben een af voerbuis. Hormoonklieren hebben dat niet. 7 H o r m o o n s t e l s e l Hormonen zijn stoffen die allerlei reacties in cellen kunnen beïnvloeden. Zo zijn er hormonen die de verbranding in de cellen stimuleren. Andere hormonen beïnvloeden de groei en weer andere zijn van belang bij de ontwikkeling en voortplanting. Hormonen worden in hormoonklieren gemaakt. Deze klieren hebben geen afvoerbuis: ze geven hun product direct af aan het bloed. Hierdoor kan een hormoon overal in het lichaam invloed uitoefenen. Alleen de cellen die gevoelig zijn voor een bepaald hormoon reageren. Maak nu: O: 14/11 1 = hypofyse 4 = alvleesklier 2 = schildklier 5 = eierstok 3 = bijnier 6 = teelbal Afbeelding Ligging van de hormoonklieren

9 Als je veel koolhydraten eet, neemt het glucosegehalte van je bloed toe. De eilandjes van Langerhans gaan dan meer insuline maken. Insuline maakt dat glucose de cellen in kan. Ook zorgt het ervoor dat het teveel aan glucose als glycogeen wordt opgeslagen in de lever en in de spie-ren. Glycogeen is dierlijk zetmeel. Insuline verlaagt dus het glucosegehalte in je bloed. Enkele uren na een maaltijd wordt het glucosegehalte van je bloed nog lager. De eilandjes van Langerhans gaan dan glucagon maken. Het glycogeen in de lever verandert hierdoor in suiker. Zo komt het glucosegehalte van je bloed weer op peil. Glucagon en insuline zorgen er samen voor dat het glucosegehalte van je bloed dag en nacht vrij constant blijft. Je lichaamscellen hebben zo de hele dag voldoende brandstof, zonder dat je de hele dag hoeft te eten! Afbeelding Insuline, glucagon en adrena- ine zorgen samen voor een constant glucosegehalte van je bloed De bijnieren liggen boven op de nieren. Ze maken adrenaline. Vooral als je schrikt, zenuwachtig bent of plotseling in actie komt, maakt je lichaam adrenaline. Het zorgt ervoor dat er extra glycogeen uit de lever wordt omgezet in glucose. Hierdoor stijgt het glucosegehalte van je bloed heel snel.

10 De geslachtsklieren (bij meisjes eierstokken en bij jongens teelballen) maken voortplantingscellen en geslachtshormonen. De geslachtshormonen hebben invloed op de secundaire geslachtskenmerken. Deze geslachtskenmerken ontstaan tijdens de puberteit. Afbeelding = baardgroei 2 = groei van strottenhoofd en stembanden 3 = rijp worden van zaadballen 4 = groei van okselhaar 5= groei van schaamhaar 6 = ontwikkeling van spieren 7 = ontwikkeling van borsten 8 = rijp worden van eicellen en menstrueren 9 = groei van okselhaar 10 = groei van schaamhaar 11 = breder worden van de heupen 12 = vorming van vet

11 Een belangrijke hormoonklier is de hypofyse. Dit orgaantje is zo groot als een erwt. Het ligt tegen de onderkant van de grote hersenen. De hypofyse maakt verschillende hormonen. Eén ervan heeft invloed op de groei. De meeste hypofysehormonen beïnvloeden andere hormoonklieren, zoals de schildklier, de eierstokken en de teelballen. Maak nu: O: 14/12 f/m O: 14/15 gebrek in de hersenen kunnen ze bewusteloos raken. Op de lange duur kan een te hoog glucosegehalte leiden tot hart- en vaatziekten. Toch kunnen diabetes-patiënten hun glucosegehalte onder controle houden. Dat kan soms met een dieet of met tabletten. Soms is diabetes alleen te behandelen door insuline in te spuiten. Bovendien moeten mensen met suikerziekte de maaltijden gelijkmatig over de dag verdelen. 9 S u i k e r z i e k t e Mensen met suikerziekte maken te weinig insuline. Ze houden dan te veel glucose in hun bloed. Een ander woord voor suikerziekte is diabetes. De nieren van niet-behandelde diabetes-patiënten scheiden veel glucose en vocht uit. Hierdoor krijgen hun lichaamscellen te weinig brandstof en water. Diabetes-patiënten hebben daarom voortdurend dorst. Door glucose- Afbeelding Maak nu: O: 14/16

12 SAMENVATTING 1 Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel zorgen er samen voor dat alle processen in je lichaam goed op elkaar zijn afgestemd. 2 Het zenuwstelsel verwerkt impulsen (onder andere van de zintuigen) en regelt de spierbewegingen. 3 Het zenuwstelsel bestaat uit hersenen, ruggemerg en zenuwen. Hersenen en ruggemerg heten samen het centrale zenuwstelsel. Dit deel van het zenuwstelsel ligt beschermd in de hersenschedel en in het wervelkanaal. Vanuit het centrale zenuwstelsel lopen zenuwen naar alle weefsels en organen. 4 Het zenuwstelsel is opgebouwd uit miljoenen zenuwcellen. Elke zenuwcel bestaat uit een cellichaam met een kern. Aan het cellichaam zitten korte uitlopers en één lange. 5 Gevoelszenuwcellen geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel. Het cellichaam van zo'n cel ligt net buiten het ruggemerg, aan de rugzijde. De lange uitloper zorgt voor het contact met zintuigcellen. De korte uitlopers lopen vanaf het cellichaam naar het ruggemerg. 6 Schakelcellen zorgen voor de verbindingen tussen de verschillende zenuwcellen. Schakelcellen liggen geheel in het centrale zenuwstelsel. 7 De cellichamen van de bewegingszenuwcellen liggen ook in het ruggemerg. De lange uitlopers verlaten het ruggemerg aan de buikzijde. Ze geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren. De korte uitlopers zorgen voor het contact met andere zenuwcellen. 8 De lange uitlopers van bewegingszenuwcellen en gevoelszenuwcellen liggen vaak in bundels bij elkaar. Samen heten ze een gemengde zenuw. 9 De grote hersenen verwerken impulsen van zintuigen. Ze regelen bovendien de bewuste bewegingen. 10 De kleine hersenen zorgen voor een goede samenwerking tussen de spieren. 11 De hersenstam geleidt impulsen russen hersenen en ruggemerg. Onbewuste bewegingen (ademhaling) worden hier geregeld. Bovendien verlopen hier reflexen: pupil-, ooglid-, nies- en hoestreflex.

13 12 Het ruggemerg geleidt impulsen. Ook hier verlopen reflexen (kniepeesreflex). 13 Een reflex is een vaste reactie op een bepaalde prikkel. De impulsen in een reflexboog gaan buiten de hersenen om. De bewegingen zijn onbewust. Reflexen beschermen tegen onverwachte beschadiging. Ze regelen ook de lichaamshouding. 14 De weg die impulsen afleggen bij een reflex is: zintuig - gevoelszenuwcel - schakelcel in ruggemerg of hersenstam - bewegingszenuwcel - spier of klier. I5 Het hormoonstelsel regelt dingen die langdurig kunnen zijn. 16 Hormoonklieren geven hormonen direct af aan het bloed. Hierdoor kunnen hormonen overal in het lichaam invloed uitoefenen. I7 De schildklier ligt tegen de luchtpijp. Schildklierhormoon beïnvloedt de verbranding in de cellen. 18 De eilandjes van Langerhans liggen in de alvleesklier. Ze maken insuline en glucagon. Insuline verandert glucose in glycogeen (in leveren spieren). Hierdoor wordt het glucosegehalte in het bloed lager. Glucagon verandert het glycogeen in glucose. Hierdoor stijgt het glucosegehalte in het bloed. Glucagon en insuline zorgen er samen voor dat het glucosegehalte van je bloed dag en nacht vrij constant blijft. 19 De bijnieren liggen boven op de nieren. Ze maken adrenaline als je lichaam plotseling in actie komt. Het heeft dezelfde werking als glucagon. 20 De geslachtsklieren (bij meisjes eierstokken en bij jongens teelballen) maken voortplantingscellen maar ook geslachtshormonen. De geslachtshormonen hebben invloed op de secundaire geslachtskenmerken (extra beharing, verlaging van de stemhoogte, verbreding van het lichaam en (alleen bij vrouwen) ontwikkeling van borsten en vergroting van vetopslag in onderhuids bindweefsel). 21 De hypofyse ligt onder tegen de hersenen. Deze klier maakt verschillende hormonen. Eén ervan heeft invloed op de groei. De meeste hypofysehormonen beïnvloeden andere hormoonklieren, zoals de schildklier, de eierstokken en de teelballen. 22 Bij mensen met suikerziekte (diabetes) is de insulineproductie te laag. Er blijft dan te veel glucose in het bloed. De nieren scheiden glucose en veel vocht uit. Maak nu.de diagnostische toets. Maak E: 14/17

Anatomie van het menselijk lichaam

Anatomie van het menselijk lichaam DC 17 Anatomie van het menselijk lichaam 1 Inleiding Omdat er binnen LLB een kerntaak zorg voor de eigen gezondheid is, bieden we je dit dc-thema Anatomie van het menselijk lichaam. Handig als je eens

Nadere informatie

Wat is diabetes mellitus?

Wat is diabetes mellitus? Diabetes mellitus Wat is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is een stoornis in de suikerstofwisseling. Een andere naam voor diabetes mellitus is suikerziekte. Kinderen met diabetes hebben teveel glucose

Nadere informatie

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes.

Diabetes Mellitus. Er zijn verschillende soorten diabetes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 diabetes type 2 zwangerschapsdiabetes. Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus (in de volksmond suikerziekte genoemd) is een stofwisselingsziekte. Het lichaam is niet meer goed in staat om glucose (= bloedsuiker) uit het bloed te verwerken en op

Nadere informatie

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt 1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt onderverdeeld in een centraal zenuwstelsel (CZS) dat opgesloten ligt binnen de holte van de schedel en

Nadere informatie

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte 0 Fianne Mulder Bodhi Yoga en Mindfulness Hoogstraat 29 a, 3011 PE Rotterdam www.centrumbodhi.nl e-mail: fianne@centrumbodhi.nl Saswitha

Nadere informatie

Novo Nordisk B.V. Postbus 443 2400 AK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 44 96 00 informatie@novonordisk.com www.novonordisk.nl www.changingdiabetes.

Novo Nordisk B.V. Postbus 443 2400 AK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 44 96 00 informatie@novonordisk.com www.novonordisk.nl www.changingdiabetes. 05092-919335 Novo Nordisk B.V. Postbus 443 2400 AK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 44 96 00 informatie@novonordisk.com www.novonordisk.nl www.changingdiabetes.nl TOT SLOT HERHALEN WE NOG DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2016

BIOLOGIE VMBO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2016 BIOLOGIE VMBO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2016 Verantwoording: 2014 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de. hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het

Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de. hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het SUIKERZIEKTE Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het lichaam. U kunt hierbij denken aan slecht functionerende

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DIABETES

INFORMATIE OVER DIABETES INFORMATIE OVER DIABETES 1126 DIABETES MELLITUS In Nederland lijden naar schatting ongeveer 650.000 mensen aan diabetes mellitus (suikerziekte). Van de Nederlandse bevolking heeft 3,9 procent nu of binnenkort

Nadere informatie

Het menselijk lichaam

Het menselijk lichaam Sticker-Fantastisch Het menselijk lichaam 2007, R & B b.v., Lisse Pag. 2 Inhoudsopgave Het lichaam 3 6 Het supersterke skelet 7 9 Hart en bloedvaten 10 14 De ademhaling 15 18 Hersen en zenuwstelsel 19

Nadere informatie

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker De ziekte van Von Hippel-Lindau erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Kanker in de familie 6 Hoe ontstaat een erfelijke aanleg? 7 De ziekte van Von Hippel-Lindau 10

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 7 1.1 Ziekteleer, anatomie en fysiologie 7 2 Hulp bij de persoonlijke verzorging 9 2.1 Ik heb

Nadere informatie

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-1-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-1-syndroom 6 De bijschildklieren 9 De alvleesklier 13 De hypofyse 16 De bijnieren

Nadere informatie

Gezond leven met Diabetes

Gezond leven met Diabetes Gezond leven met Diabetes Diëtetiek Bereikbaarheid afdeling Diëtetiek Amphia Ziekenhuis: Locatie Langendijk, Molengracht, Pasteurlaan: (076) 595 30 75 Algemeen telefoonnummer Amphia Ziekenhuis: (076) 595

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Het adrenogenitaal syndroom (AGS)

Het adrenogenitaal syndroom (AGS) Sophia Kinderziekenhuis Het adrenogenitaal syndroom (AGS) Inhoudsopgave Wat is het adrenogenitaal syndroom AGS? 3 Hormonen 3 Hoe werkt de bijnier normaal? 3 Hydrocortison 4 Aldosteron 4 Testosteron 4 De

Nadere informatie

Avond 2: Energiehuishouding

Avond 2: Energiehuishouding Avond 2: Energiehuishouding Thema: Energiehuishouding, waar heb je voedsel voor nodig? Spreker: Prof. Dr. Luc van Loon, Department of Human Movement Sciences, Maastricht University Casus: Jan, Claire en

Nadere informatie

SAMENVATTINGEN groep 7

SAMENVATTINGEN groep 7 SAMENVATTINGEN groep 7 ISBN 978 90 345 0874 4 9 789034 508744 500297 1 Steeds weer anders 1 In de groei Voor je geboorte groei je in de buik van je moeder.via de navelstreng krijg je daar voedsel en zuurstof.

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

DIABETES > ontstaan. Ontstaan

DIABETES > ontstaan. Ontstaan DIABETES > definitie Definitie Geschiendenis 1500 voor Christus hadden de Hindoes al opgemerkt dat de urine van sommige personen bijzonder in trek was bij bepaalde insecten en vliegen. Rond 250 voor Christus

Nadere informatie

Diabetes mellitus bij hond en kat

Diabetes mellitus bij hond en kat Diabetes mellitus bij hond en kat DIABETES MELLITUS BIJ HOND EN KAT DIABETES MELLITUS BIJ HOND EN KAT Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Diabetes mellitus komt regelmatig voor bij honden

Nadere informatie

Altijd. Leven. de juiste dosis Insuline... met diabetes

Altijd. Leven. de juiste dosis Insuline... met diabetes Altijd de juiste dosis Insuline... Leven met diabetes 1 ALTIJD DE JUISTE DOSIS INSULINE... 4 Inhoudstafel 1. Suikerziekte bij de hond 6 Wat is suikerziekte precies? 7 Wat zijn de verschijnselen van suikerziekte?

Nadere informatie

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door

Meten is weten. Dit boek wordt u aangeboden door Meten is weten Dit boek wordt u aangeboden door Met dank aan dr. R.P.J. Michels, internist, A.R. Welter, voor het kritisch doorlezen van het manuscript, mw. I. Plooy-de Langen voor haar hulp, en mw. P.H.

Nadere informatie

Introductie. Toegewijd aan jouw resultaat, Jesse van der Velde. Copyright 2012-2014 Jessevandervelde.com 2

Introductie. Toegewijd aan jouw resultaat, Jesse van der Velde. Copyright 2012-2014 Jessevandervelde.com 2 Introductie Mijn naam Jesse van der Velde en ik wil je feliciteren met het downloaden van de gratis introductie versie van het Lekker in Bikini e-book. De reden waarom ik je wil feliciteren is omdat je

Nadere informatie

Chronische Nierinsufficiëntie

Chronische Nierinsufficiëntie Chronische Nierinsufficiëntie Informatie voor ouders en verzorger 658224_PFI_pat_indicatie_CNI.indd 1 25-06-12 10:02 Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van kinderen

Nadere informatie

Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers

Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers Sensorische integratie stoornissen en cranio-sacraal therapie Jeannette van Yperen, 2011 Versie 1.0-2011JvY Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding p. 3-4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers

Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Syndroom van Turner (TS) Informatie voor ouders en verzorgers Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van meisjes met het syndroom van Turner (TS). Hierin wordt algemene

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Kwaaltjes

hoofdstuk 1 Kwaaltjes hoofdstuk 1 Kwaaltjes Ken je dat? Je bent niet echt ziek, maar je bent ook niet helemaal in orde. Als je last hebt van je lijf noem je dat een kwaaltje. Je hebt bijvoorbeeld brandend maagzuur. Of een slechte

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL DOCENTEN

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL DOCENTEN LESMODULE BASISSCHOOL DOCENTEN LESMODULE BASISSCHOOL DOCENTEN LESDOELEN Leerlingen ervan bewust maken dat de hersenen van belang zijn bij alles wat je denkt en doet. Leerlingen bewust maken van de voor-

Nadere informatie

Voer voor schutters De bron Wat is dorst?

Voer voor schutters De bron Wat is dorst? Voer voor schutters Pakweg 25 jaar geleden was er nog geen sprake van sportdranken. Tegenwoordig zijn ze een heel normaal verschijnsel geworden, niet alleen in de topsport maar ook in de breedtesport.

Nadere informatie