4,2. Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari keer beoordeeld. Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4,2. Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari keer beoordeeld. Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11:"

Transcriptie

1 Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari ,2 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie actief Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11: Prikkels worden door zintuigcellen omgezet in elektrische signalen -> impulsen. De impulsen worden vaak via zenuwen naar de hersenen geleid, daar wordt je bewust van de informatie. Dit noemen we waarneming. Niet alle impulsen hebben waarneming tot gevolg, in de hersenen vind selectie plaats, alleen de belangrijke impulsen leiden tot waarneming en eventueel reactie. Zintuigcellen zijn gespecialiseerde cellen, een zintuigcel reageert maar op 1 bepaald soort prikkel: de adequate prikkel. Zintuigcellen die gegroepeerd liggen in een orgaan noem je een zintuig. Zintuigcellen hebben een prikkeldrempel (je voelt niet alles) Hoe sterker een prikkel hoe groter de impulsfrequentie (aantal impulsen per s). Gewenning = impuls houd lange tijd aan, minder impulsen worden doorgegeven. De buitenste laag van de oogbol is het harde oogvlies (het wit van het oog) dit is zeer stevig, de oogspieren waarmee je je ogen kunt bewegen zitten eraan vast. Aan de voorkant gaat het harde oogvlies over in het doorzichtige hoornvlies, achter het hoornvlies ligt een met vocht gevulde ruimte, de voorste oogkamer. De voorste oogkamer is van de rest van het oog gescheiden door de iris met daarin de pupil. Vlak achter de iris zit je ooglens. Tegen de binnenkant van het harde oogvlies vinden we van buiten naar binnen de onderdelen: - het vaatvlies, hier zitten veel bloedvaten voor aan en afvoer van stoffen. - het netvlies, hier bevinden zich de lichtgevoelige zintuigcellen. De zenuwvezels komen samen in de oogzenuw, deze brengt de impulsen naar de hersenen. - het glasachtig lichaam, dit is een doorzichtige glasheldere massa, die de ruimte tussen de lens en het netvlies vult. De wenkbrauwen, oogleden met wimpers en traankliertjes beschermen het oog. Accommoderen = het platter of boller worden van de lens. Als de accomodatiespier ontspannen is, trekken de ophangbandjes strak, hierdoor wordt de lens platter, (meer dan 6 m) Pagina 1 van 7

2 Als de accomodatiespier samentrekt, de lensbandjes trekken niet meer aan de ooglens, deze word boller (minder dan 6 m) Ruimtelijk beeld = de 2 beelden van de ogen samenvoegen zodat je afstand en diepte kan schatten. Als er te veel of te weinig licht op het netvlies valt, treed een pupilreflex in werking. Is er te veel licht, dan trekken de kringspieren die de pupil vernauwen, samen. Is er te weinig ligt dan trekken de straalspieren, die de pupil verwijden, samen. De zintuigcellen liggen met hun lichtgevoelige kant tegen de pigmentlaag. Het licht dat niet door de zintuigcellen wordt gevangen, krijgt de pigmentlaag. Bij nachtdieren is de lichtabsorberende pigmentlaag of een deel, vervangen door een reflecterende laag, de lichtstralen worden gereflecteerd zodat ze opnieuw op de zintuiglaag vallen. De lichtzintuigcellen worden onderscheiden in staafjes en kegeltjes. In de staafjes zit een lichtgevoelige stof, deze kleurstof (staafjesrood) verbleekt als er licht op valt. Hierdoor ontstaan impulsen. Gebrek aan vitamine a maakt de staafjes minder gevoelig voor licht omdat er dan te weinig staafjesrood word gevormd.(nachtblindheid). De staafjes werken bij lage lichtintensiteit. In de kleurgevoelige kegeltjes heeft met 3 kleurstoffen gevonden, blauw, groen en rood licht. Een kegeltje bevat 1 kleurstof. De kegeltjes hebben een hoge prikkeldrempel, ze werken alleen bij veel licht. Kleurenblindheid ontstaat door 1 van de 3 soorten kegeltjes niet meer werkt. De gele vlek is een plaats op het netvlies waar zich alleen kegeltjes bevinden, dit werkt alleen bij sterke belichting, het aantal zintuigcellen is ook groter. We bewegen onze ogen voortdurend zodat het licht op de gele vlek valt. Schakelcellen geven impulsen van de lichtzintuigcellen door aan zenuwcellen die ze doorgeven aan het centrale zenuwstelsel. De blinde vlek, verlaten de zenuwcellen van het netvlies het oog, je kan hier niks zien omdat er geen zintuigcellen zijn. Verziendheid = lezen van boeken word moeilijk, dichtbij zien. (bolle lens in bril) Bijziendheid = voorwerpen in de verte niet scherp kunnen waarnemen. (holle lens in bril) Lui oog = het beeld van het slechtste oog word onderdrukt door de hersenen en daardoor stopt de functieontwikkeling van dit oog. Door het afplakken van het andere oog kan je dit verhelpen. Bij grauwe staar word de ooglens troebel, iemand die dit heeft ziet wel licht maar geen beelden, door de ooglens te verwijderen kan iemand weer beelden zien. Het zenuwstelsel kan je onderscheiden in het centrale en perifere zenuwstelsel Centrale: grote, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Perifere: uitlopers van zenuwcellen en zenuwcellen in de romp en ledematen. Autonoom: hartslag,spijsvertering. Geen controle over hoeven er niet over na te denken Animaal: wat je kan beïnvloeden, wat je gaat doen, lopen, praten enz. Autonoom bestaat uit sympathisch deel en parasympathisch deel. Het sympathische deel brengt het lichaam in een toestand van activiteit het parasympathische deel doet het omgekeerde. Pagina 2 van 7

3 Een zenuwcel kan elektrische signalen, impulsen, transporteren, met een snelheid tot 120 m/s. En zenuwcel bestaat uit een cellichaam met lang en korte uitlopers. Dit alles kan impulsen geleiden, het impuls word opgewekt in het uiteinde van een uitloper en resit via het cellichaam naar de andere uitloper waar het doorgegeven word aan een andere zenuwcel, spier of klier. Motorische zenuwcel: leiden van impulsen vanuit het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren.een lange uitloper die contact maakt met een spier kan wel 1 m lang zijn. Secretorische zenuwcel: zelfde bouw maar brengt impulsen naar klieren. Schakelcel: hier liggen ook die uitlopers binnen het centrale zenuwstelsel, sommige brengen verbindingen tot stand tussen sensorische en motorische zenuwcellen. Andere verzorgen verbindingen tussen schakelcellen onderling. De uitlopers zijn ook minder lang dan motorische zenuwcel. Sensorische zenuwcel: deze geleid impulsen naar het centrale zenuwstelsel, het heeft 2 uitlopers, 1 lange die uitkomt op zintuigcel, 1 kortere uitloper die uitkomt op zenuwcel binnen het centrale zenuwstelsel. Zenuwen zijn bundels uitlopers van zenuwcellen. Motorische zenuw: alleen uitlopers van motorische zenuwcellen Sensorische zenuw: een bundel uitlopers van sensorische zenuwcellen Gemengde zenuw: uitlopers van sensorische en motorische zenuwcellen. Segmentatie = opgebouwd uit stukjes. Wervelkanaal = de wervelgaten van de wervels. In het wervelkanaal bevindt zich het ruggenmerg dat beschermd word door 3 vliezen en een ruimte met vocht. Tussen elke wervel zit een linker en rechter ruggenmergzenuw. De tak aan de rugzijde heeft een verdikking, de zenuwknoop In de zenuwknoop liggen cellichamen van de sensorische zenuwcellen, die impulsen geleiden van zintuigcellen naar het centrale zenuwstelsel. Aan de buikzijde ligt de motorische tak, deze brengt signalen naar spieren en klieren. Functies van het ruggenmerg: - reflex - tast een reflex is de snelst mogelijke reactie op een prikkel, deze is onbewust en gebeurt alleen bij bepaalde prikkels, bijv brandwond. Onze hersenen zijn goed beschermd door 3 hersenvliezen, het bot van de schedel en daaromheen de huid met lagen vet en bindweefsel. Net om de hersenen heen ligt een dun vlies dat het hersenoppervlak van bloed voorziet, daaromheen ligt een ander vlies en tussen deze 2 vliezen zit de hersenvloeistof. Het buitenste vlies is dik en leerachtig voor bescherming. De hersenstam is een voortzetting van het ruggenmerg en vormt een belangrijke verbinding tussen het ruggenmerg en de kleine en grote hersenen.uitlopers van de linkerlichaamshelft gaan naar de rechterhersenhelft en andersom. De zenuwcellen hiertussen zijn met elkaar verbonden. Via de hersenstam verlopen sommige reflexen: het pupilreflex, het fixeren van de ogen, het draaien van de ogen naar een Pagina 3 van 7

4 geluid. Ook het centrum van het hoestreflex, het geeuwreflex, niesreflex en reflexen van buikspieren. Ook ademhaling, lichaamstemperatuur, peristaltische bewegingen, slaap en waakritme en seksuele gevoelens worden geregeld door de hersenstam. De kleine hersenen zorgen voor de regeling van de samenwerking van spieren en handhaving van evenwicht. Hiervoor hebben ze informatie nodig over de spanningstoestand van skeletspieren. Dit wordt gemeten door de spierspoeltjes. Dit zijn uitlopers van zenuwcellen die om spiervezels heen liggen. De grote hersenen liggen over de andere hersenen heen, ze bestaan uit 2 helften, links en rechts. De helften zijn verbonden door hersenbalk. De hersenschors een dunne buitenste laag is grijs van kleur, door veel plooien heeft dit een groot oppervlak, en bestaat voor een groot deel uit zenuwcellen. Centraal vinden we de hersenholte, dit is gevuld met vocht. De hersenschors is verdeelt in sensorisch deel en motorisch deel. De gevoelens en beweginscentra zijn verbonden en werken samen. Autonoom ligt meer in hersenstam, animaal ligt in grote en kleine hersenen, centrale zenuwstelsel. Sympathisch = lichaam in positie brengen voor actie, snellere hartslag, ademhaling en minder zin in eten. Dit wordt geregeld vanuit de grensstrengen, een verzameling zenuwknopen die in het ruggenmerg liggen. Van hieruit lopen zenuwen naar de organen. Parasympatisch = minder actief, hartslag laag, ademhaling laag, zin in eten. Word geregeld vanuit de hersenstam. Para en sympathisch werken elkaar tegen, en doen elkaars omgekeerde. Als een zenuwcel geactiveerd word door wat dan ook loopt er een elektrisch stroompje lang het membraan, de impuls. Elke prikkel word als een serie impulsen doorgegeven. Als de prikkel sterker moet worden er meer impulsen doorgegeven geen sterkere. Een contactplaats tussen 2 zenuwcellen noemen we synaps. De smalle ruimte tussen de 2 noemen we synapsspeelt. Neurotransmitter word afgegeven en komt in de synapsspeel terecht, door diffusie komt de transmitter bij receptoren op het celmembraan van de volgende zenuwcel. Er is altijd 1 richtingsverkeer in het zenuwstelsel. Geen signalen kunnen terugreizen. De snelheid waarmee impulsen worden afgegeven, hangt af van dikte van uitloper, en de aanwezigheid van de mergschede, dit is een mantel van eiwitten en vetten. Op sommige plaatsen is deze onderbroken, de knopen van ranvier. De impulsen verlopen dan niet langs het celmembraan maar springen van knoop tot knoop, dit verhoogt de snelheid. Dunne uitloper zonder mergschede, 0,5 m/s Dunne uitloper met mergschede, 20 m/s Dikke uitloper met mergschede, 120 m/s Een hormoon wordt afgescheiden door een hormoonklier. Deze geeft zijn product rechtstreeks af aan het bloed. Een hormoon wordt vervoerd via het bloed en kan alle cellen bereiken. Toch beïnvloed het alleen de doelwitcellen. Dit komt door de unieke structuur van elk hormoon, dat pas alleen op de receptoren van de doelwitcellen. Een hormoon word binnen enkele uren Pagina 4 van 7

5 afgebroken maar het effect is lange tijd merkbaar. Nog een paar eigenschappen van hormonen: - ze zijn in lage concentraties werkzaam - de concentratie van een hormoon in het bloed is bepalend voor de mate van reactie door doelwitcellen - te hoge en te lage concentraties kunnen tot ziekteverschijnselen leiden - niet soortspecifiek, waardoor het mogelijk word stoffen uit hormoonklieren van dieren voor medisch gebruikt bij mensen. Om gezond te blijven moet het inwendig milieu tamelijk constant blijven. Hormonen hebben een belangrijke functie. Als er te grote afwijkingen zijn van de normwaarde, word een hormoon afgegeven dat ervoor zorgt dat de normwaarde herstelt wordt, hierbij werken autonoom zenuwstelsel en hormoonstelsel samen. Zintuigcellen in het bloed reageren op veranderingen in bloedsamenstelling, ze geven dit door aan de hersenstam. De zenuwcellen in de hersenstam zenden impulsen uit naar hormoonklier die de hormoon productie verhoogt waardoor de normwaarde herstelt wordt. Zo gauw deze herstelt is krijg de hersenstam deze info weer binnen. Het gevormde hormoon heeft een remmende werking op de hormoonklier waardoor de productie weer sterk daalt, dit heet negatieve terugkoppeling. De hypofyse is een heel kleine maar hele belangrijke hormoonklier, het ligt tegen de onderzijde van je hersenen. Het produceert het groeihormoon, FSH en LH. De stofwisseling word geregeld door hormonen die gevormd worden in de schildklier, dit ligt onder het strottenhoofd, de schildklier is de enige hormoonklier die zijn product tijdelijk kan opslaan. Om het schildklierhormoon te maken (thyroxine) is jodium nodig. Thyroxine versnelt de stofwisseling, doordat het de verbranding bevordert, het bevordert ook de groei. Als je teveel maakt, is je temp hoog, vermager je wat je ook eet, en transpireer je voortdurend. Als je te weinig maakt, temp laag. De activiteit van schildklier word geregeld vanuit de hypofyse, door TSH. TSH bevordert het schildklierhormoon en het schildklierhormoon remt de TSH weer. Adrenaline word geproduceerd in de bijnieren, adrenaline werkt snel ipv langzaam. Het bijniermerg en bijnierschors maken hormonen. Het bijniermerg levert adrenaline, verhoging van adrenaline versnelt de hartslag, verwijding van bloedvaten in ledematen, het werkt darmperistaltiek tegen, ook glycogeen wordt omgezet in glucose hierdoor. Samen zorgen ze ervoor dat je snel kan reageren in noodsituaties. In de alvleesklier zijn groepjes cellen te vinden die een eigen functie vervullen: de eilandjes van Langerhans. Ze bevatten 2 soorten cellen die hormonen produceren, de alfa en betacellen. De alfacellen produceren glucagon, de betacellen insuline. Glucose is de belangrijkste energieleverancier voor je lichaam. Insuline bevordert de opname van glucose in de cellen, insuline verlaagt de bloedsuikerspiegel. Glucagon bevordert de afbraak van glycogeen en vet, bloedsuikerspiegel verhoogt. Pagina 5 van 7

6 We hebben dwarsgestreept spierweefsel en glad spierweefsel. Het dwarsgestreepte is verder te verdelen in skeletspierweefsel en hartspierweefsel, glad spierweefsel bevind zich in de wand van holle organen,zoals maag en bloedvaten. Dwarsgestreept spierweefsel kun je met je wil beïnvloeden, uitzondering is je hart. Skeletspierweefsel is dus altijd dwarsgestreept, Ook spieren is je gezicht. Skeletspieren zijn opgebouwd uit spiervezels, deze ontstaan door vele spiercellen. Een spiervezel van een dwarsgestreepte spier bevat dus meerdere celkernen. Een groep spiervezels vormt een spierbundel, de hele spier is omgeven door de spierschede. Pees = verbinding tussen spier en bot, kunnen niet samentrekken. In spiervezels bevinden zich vele evenwijdig lopende fibrillen. Je hebt donkere en lichte fibrillen. Elke spiersamentrekking word gevolgd door spierontspanning. Een spier kan zich alleen samentrekken, niet langer worden, daarom heeft elke spier een antagonist nodig. Bijv bicept triceps. Constante spanning van spieren, heet tonus. Glad spierweefsel kan niet door de wil beïnvloed worden, en zit in je darmwand, maagwand enz. Een gladde spier is trager en kan veel langer samentrekken (vermoeid minder snel) dan een dwarsgestreepte. Elke gladde spiercel is dmv 2 zenuwuitlopers met het autonome zenuwstelsel verbonden, de ene heeft een stimulerend de ander een remmend effect op de gladde spiervezel. Ook deze spieren hebben een antagonist. Het hart is een holle spier opgebouwd uit dwarsgestreept spierweefsel. De hartspier vermoeid helemaal niet, de snelheid van samentrekken word door autonome zenuwstelsel geregeld. Wit spierweefsel, is voor krachttraining, rood spierweefsel voor duurtraining. Een mens kan alleen overleven wanneer hij zijn inwendig milieu constant kan houden. De lichaamscellen kunnen alleen functioneren als ze genoeg voedsel en zuurstof krijgen, als afvalstoffen worden afgevoerd, temp rondom de cellen 37 graden is en beschermd worden tegen uitdroging. De huid is maar 2 mm maar beschermd ons tegen uitdroging. De huid houd ziektekiemen buiten en heeft ook een functie bij temperatuurregeling. Ze beschermd tegen uvstraling, kan vitamine D produceren en reservevoedsel opslaan in vorm van vet. De huid bestaat uit de opperhuid en lederhuid, daaronder ligt het onderhuids bindweefsel, de huid maakt ongeveer 15 % van het gewicht van een mens uit en is daarmee het zwaarste orgaan. De opperhuid bestaat uit lagen dekweefsel. De kiemlaag de onderste 1cel dikke laag van de opperhuid bestaat uit levende cellen die zich voortdurend delen. De cellen schuiven langzaam door naar boven, na 4 a 5 weken zijn de cellen dood. Op plaatsen waar regelmatig druk op staat ontstaat eelt, hoornlaag word dikker. Plotseling grote druk krijg je een blaar van. Tussen de cellen van de kiemlaag, liggen melanocyten die melanine produceert, dit is een donkere vloeistof, dit word aan cellen afgegeven. Daar schermt het melanine het dna in de celkern af voor uvlicht. De lederhuid bestaat uit bindweefsel, waarin zintuigen, haren,spiertjes enz liggen. Door de Pagina 6 van 7

7 gevoelszintuigen heeft de huid ook een zintuiglijke functie. De lederhuid gaat geleidelijk over in het onderhuids bindweefsel, dat de huid met onderliggend weefsel verbind. Bij een wondje, het gladde spierweefsel van de bloedvatenwand trekt zich samen terwijl bloedpaatjes zich aan de wand vasthechten, de bloedplaatjes verliezen hun vorm en vormen uitlopers, ze hechten zich zo makkelijk aan elkaar en de wand. Ze geven ook een vaatvernauwende stof af om het wondje te sluiten. Na ongeveer 20 seconden start de bloedstolling, de wond word afgesloten doordat zich een trombus (bloedprop) vormt. In het bloedplasma bevind zich het vloeibare eiwit fibrinogeen, dat in de lever gemaakt wordt. Bij bloedstolling gaat fibrinogeen over in fibrine, er vormt zich een netwerk van fibrinedraden waarin bloedserum en cellen worden opgesloten. Het stolsel trekt samen en perst een gele vloeistof uit, dit droogt uit en vormt een korst. Trombose= er vormt stolling zonder wond. Embolie= verstopping door prop in vaten. Hemofilie= bloed heeft geen stollingsvermogen. Albinisme = ontbreken van kleurstof in de huid. Huidkanker wordt veroorzaakt door uvlicht omdat het het dna van de huidcellen beschadigt. Melanomen zijn moedervlekker die groter worden of veranderen, moeilijker te genezen dan huidkanker. Sproeten zijn het gevolg van een te sterke vorming van melanine onder invloed van zonlicht. 1ste graads verbranding: oppervlakkige huidlaag beschadigd 2de graads verbranding: we zien blaren 3de graads verbranding: huidweefsel en onderliggende weefsel beschadigd zodat het afsterft acne is ontsteking van de huid, doordat een haarzakje door talg verstopt raakt. Ons lichaam geeft warmte af door verdamping en geleiding Verdamping vind plaats via de huid en ademhalingsoppervlak Geleiding van warmte naar voorwerpen in directe omgeving is afhankelijk van de grootte van het opp. Het temp verschil en warmtegeleidend vermogen van materiaal De regeling van productie en afgifte van warmte gebeurt reflectorisch door het warmteregelingscentrum in de hypothalamus, hier komt ook informatie binnen van de tempzintuigjes in de huid en die het bloed meten. Als je het te warm hebt worden de bloedvaten in de huid wijder, meer bloed aan de oppervlakte, de zweetklieren werken harder. Als je het te koud hebt, worden de huidbloedvaatjes nauwen, zweetkliertjes geven minder vocht af en de haren gaan rechtop staan, omdat de haarspiertjes samentrekken. Koorts, je lichaam stelt de temperatuur tijdelijk een paar graden hoger af dan 37. menopauze = overgang. De hormoonproductie word onregelmatig, hierdoor reageert het warmtecentrum op onregelmatige momenten waardoor je gaat zweten. Pagina 7 van 7

Samenvatting Biologie Thema 6

Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting door Saar 879 woorden 10 april 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Aantekeningen Biologie P3: Homeostase en regelkringen: Bij meercellige organismen: de cellen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 4:

Samenvatting Biologie Thema 4: Samenvatting door L. 717 woorden 19 juni 2013 4,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie Thema 4: Zintuig Ligging Prikkel Waarneming Gezichts~ In de ogen Licht Zien

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming De student moet de verschillende typen

Nadere informatie

Zintuigelijke waarneming

Zintuigelijke waarneming Zintuigelijke waarneming Biologie Havo klasse 5 HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Doelstellingen De student moet de verschillende typen zintuigen kunnen opnoemen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 2341 woorden 5 februari 2009 6,5 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Samenvatting Biologie 1 Inleiding Zintuigen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling 4.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen samen =

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige Paragraaf 7.1 prikkel Signalen die een zintuigcel uit de omgeving opvangt actiepotentiaal Verschil in elektrische lading over de membraan van een zenuwcel op het moment van een impuls adequate prikkel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag 6.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 30 mei 2017

4 keer beoordeeld 30 mei 2017 8 Samenvatting door een scholier 1301 woorden 4 keer beoordeeld 30 mei 2017 Vak Biologie Methode Biologie voor jou H6 Waarneming, regeling en gedrag Zintuigen in het algemeen zintuig orgaan dat reageert

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn.

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn. Boekverslag door E. 1602 woorden 17 maart 2014 6.8 55 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting paragraaf 1 Een regelkring = is een kring van meerdere apparaten die samen

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H14 Reageren

Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting door Jacomijn 1512 woorden 20 maart 2018 7 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting biologie H14 Reageren 14.1 Samenwerkende organen Spieren:

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting door R. 858 woorden 19 juni 2014 7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling en waarneming

Samenvatting Biologie Regeling en waarneming Samenvatting Biologie Regeling en waarneming Samenvatting door een scholier 2011 woorden 9 december 2017 7,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie SMV hft 6 havo 4 1 Homeostase:

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting door een scholier 2452 woorden 7 mei 2012 6,9 51 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Paragraaf 1

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting door Binc 2141 woorden 16 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie B1: Reageren op je omgeving Reageren op je omgeving doe je met Zintuigen,

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni 2011 6,7 3 keer beoordeeld Vak Biologie Les 1. - Organen zorgen bijvoorbeeld voor je bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding. - Onder alle omstandigheden

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling Doelstellingen: De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven de functies

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling (thema 5)

Samenvatting Biologie Regeling (thema 5) Samenvatting Biologie Regeling (thema 5) Samenvatting door Jip 1978 woorden 24 mei 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5 regeling Homeostase à het gelijk houden

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan THEMA 4 REGELING EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Scan In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht

Nadere informatie

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

Paragraaf 6.1 en 6.2. 2. Osmotische waarde, ph weefselvloeistof, glucosegehalte

Paragraaf 6.1 en 6.2. 2. Osmotische waarde, ph weefselvloeistof, glucosegehalte Paragraaf 6.1 en 6.2 1. Neem de volgende begrippen over in je schrift en geef een omschrijving Homeostase In stand houden van het interne milieu opperhuid Bovenste laag van de huid chitine Koolhydraat

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 6

Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting door een scholier 2924 woorden 22 oktober 2008 6,2 147 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Thema 6 Basisstof 1 Het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes HFST 17 Samenspel Samenspel 17.1 Een ogenblik Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes Hersenen, ganglioncellen, bipolairecellen, zichtbaar licht 17.3 Zie je wat je ziet?

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door een scholier 1351 woorden 5 februari 2006 6, 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H 13 In skeletspieren is het spierweefsel verdeeld

Nadere informatie

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie.

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie. 7 Boekverslag door H. 1590 woorden 3 keer beoordeeld 15 maart 2016 Vak Biologie Methode Biologie voor jou Biologie Thema 6 Bassisstof 1 Regelkringen en homeostase Een sensor à Normwaarde: De afgestelde

Nadere informatie

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni 2007 7 45 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Het zenuwstelsel. Bestaat uit: centrale zenuwstelsel: hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Perifere zenuwstelsel:

Nadere informatie

3. Wat gebeurt er met het kernmembraan in de eerste fase van de celdeling?

3. Wat gebeurt er met het kernmembraan in de eerste fase van de celdeling? 1. Welke stof beweegt zich het makkelijkst door het celmembraan? A) Eiwit. B) Vet. C) Water. 2. Waarbij zijn de centraallichaampjes van belang? A) Bij de celdeling. B) Bij de celgroei. C) Bij de celstofwisseling.

Nadere informatie

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart 2012 7,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 4.1. ZINTUIGEN Prikkels: informatie waarop je lichaam reageert. 2 soorten prikkels: - Uitwendige

Nadere informatie

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is. Samenvatting door Estel 2738 woorden 16 december 2017 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting H6 Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren Samenvatting door Jasmijn 3377 woorden 15 maart 2018 7,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting Biologie Havo 5 Nectar Hoofdstuk 14 Reageren Paragraaf 14.1 samenwerkende organen -Spieren

Nadere informatie

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1 Boekverslag door F. 1422 woorden 29 juni 2004 6.1 303 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Opdracht: 1 1. Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels uit het milieu. 2. Een prikkel

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag.

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk door een scholier 2029 woorden 5 oktober 2007 6,1 24 keer beoordeeld Vak Biologie 1 Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

1. Waarvan is DNA een belangrijke bouwstof? A) Van de celmembraan. B) Van de chromosomen. C) Van de kernmembraan.

1. Waarvan is DNA een belangrijke bouwstof? A) Van de celmembraan. B) Van de chromosomen. C) Van de kernmembraan. 1. Waarvan is DNA een belangrijke bouwstof? A) Van de celmembraan. B) Van de chromosomen. C) Van de kernmembraan. 2. Wat zijn vegetatieve verrichtingen van de cel? A) Beweging en prikkelbaarheid. B) Prikkelbaarheid

Nadere informatie

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober 2013 6,5 62 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 3.1 ''Prikkels'' Met je huid kom je iets te weten over je omgeving. Als je iets aanraakt (

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan.

1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan. 1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan. 2. Wat is een voorbeeld van een animale verrichting? A) De stofwisseling. B) De uitscheiding

Nadere informatie

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes)

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes) Samenvatting Thema 7: Zintuiglijke waarneming Basisstof 1 Prikkel: invloed van buitenaf (milieu) op een organisme Adequate prikkel: de prikkel die geschikt is voor een bepaald zintuig: - Lichtprikkels

Nadere informatie

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari 2008 7,3 67 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Samenvatting Thema 7: Regeling en gedrag Het zenuwstelsel Bij het waarnemen speelt het zenuwstelsel

Nadere informatie

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES 1 K u n je a l l e s w a a r n e m e n? Met behulp van je zintuigen heb je steeds contact met je omgeving Hoe zou het zijn zonder zintuigen? Zelfs als je maar één zintuig

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3 Zintuigen 1 INLEIDING Zintuigcellen Reuk-, smaak- en PH-sensoren Smaakzintuig Warmte- en koudesensoren Tast-, druk- en pijnsensoren Fotosensoren 2 ZINTUIGEN VORMEN DE VERBINDING

Nadere informatie

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase Boekverslag door D. 2035 woorden 26 juni 2011 6.6 69 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5, Homeostase 1. Elke cel van je lichaam is omgeven door weefselvloeistof. Weefsel

Nadere informatie

Capabel Examens 2011 Pagina 1

Capabel Examens 2011 Pagina 1 1. Wat is de kleinste levende eenheid van een organisme? A) Een cel. B) Een orgaan. C) Een weefsel. 2. Bij welke levensverrichting van de cel speelt chromatine een belangrijke rol? A) Bij de prikkelbaarheid.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1 Het zenuwstelsel 1 INLEIDING Zenuwstelsel Bouw en ligging van het zenuwstelsel Het centrale zenuwstelsel Het perifere zenuwstelsel Werking van het zenuwstelsel Het willekeurige

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting door T. 2587 woorden 15 januari 2013 4,8 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Onderscheiding zenuwstelsel op grond van bouw

Nadere informatie

Waarneming en regeling. Basisstof 6

Waarneming en regeling. Basisstof 6 Waarneming en regeling Basisstof 6 Van prikkel naar impuls Receptoren zijn gewoonlijk erg gevoelig. Hele zwakke prikkels worden al waargenomen, maar dat moet wel de eigen, adequate prikkel van die cel

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase Samenvatting door N. 1886 woorden 6 november 2010 6,4 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie H5 Homeostase Paragraaf 1 Interne milieu: weefselvloeistof samen met bloedplasma

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Het oor. Oorpijn

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Het oor. Oorpijn THEMA 5 ZINTUIGlijke waarneming EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Het oor 1p 1 Het oor bestaat uit verschillende delen. Elk deel heeft een andere taak. Drie delen van het

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3 Samenvatting door S. 1377 woorden 11 februari 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie hoofdstuk 3 samenvattingen 3.1 Prikkels Prikkel = informatie uit je omgeving

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen Samenvatting door een scholier 1429 woorden 19 juni 2006 5,7 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H11 1 Ribosomen: koppelen aminozuren

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden.

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden. Samenvatting door W. 3226 woorden 3 december 2015 7,4 44 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Regelkringen en homeostase Homeostase Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door een scholier 4050 woorden 12 juni 2002 7,1 295 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samengevat: regeling (biologie voor jou)

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting door Elin 1039 woorden 4 april 2018 9,5 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 13 13.1 * Hormoonklieren = organen die

Nadere informatie

OMSCHRIJVING LESSTOF

OMSCHRIJVING LESSTOF PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 3 VAK : : Biologie METHODE : Biologie voor Jou KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X 50 MINUTEN PER WEEK STUDIEJAAR : 2017-2018 EINDCIJFER KLAS 3 MOET

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Oog Inleiding De meeste mensen hebben 5 zintuigen. Het gezichtsvermogen om te zien, het gehoor om te horen, de reuk om te ruiken, de smaak om te proeven en het gevoel om te voelen. Met zintuigen maak je

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam GEZONDHEIDSKUNDE Het menselijk lichaam 1 KENMERKEN VAN HET LEVEN Anatomie à wetenschap die zich bezighoudt met de bouw van het menselijk lichaam (waar ligt wat?). Fysiologie à Wetenschap die zich bezighoudt

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Waarneming en Regeling Begrippenlijst: Begrip Normwaarde Negatieve terugkoppeling Positieve terugkoppeling Homeostase

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

In welke volgorde vindt deze deling plaats?

In welke volgorde vindt deze deling plaats? 1. Wat behoort tot de vegetatieve levensverrichtingen van een cel? A) Beweging. B) Prikkelbaarheid. C) Stofwisseling. 2. Wat is de functie van het centraallichaampje? A) Het leveren van energie. B) Het

Nadere informatie

1.1 Het oog. 1.1.1 Beschermende delen van het oog. Deel 1 Hoe verkrijgen organismen informatie over hun omgeving?

1.1 Het oog. 1.1.1 Beschermende delen van het oog. Deel 1 Hoe verkrijgen organismen informatie over hun omgeving? 1.1 Het oog 1.1.1 Beschermende delen van het oog Door welke delen worden je ogen beschermd? Vul de juiste benaming in. Geef telkens de functie van de delen. Delen Functie 1 2 3 4 5 6 1.1 Het oog 1 1.1.2

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst:

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hormoonklieren: Exocriene klieren: Endocriene klieren: Hypothalamus: Biologie SE4 organen die elders in het lichaam organen en weefsels activeren. zweet- en verteringsklieren

Nadere informatie

DE HUID. 1 Bouw en functie

DE HUID. 1 Bouw en functie DE HUID 1 Bouw en functie De huid is het grootste orgaan van je lichaam.het is ook een soort "visitekaartje". Vandaar dat je je huid goed moet verzorgen. Je huid beschermt je tegen beschadiging, infecties,

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6, Regeling en gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6, Regeling en gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6, Regeling en gedrag Samenvatting door een scholier 2864 woorden 15 juni 2003 6,5 185 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Basisstof 1 Zenuwstelsel =

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H5: Regeling en waarneming

Samenvatting Biologie H5: Regeling en waarneming Samenvatt Biologie H5: Regel en waarnem Samenvatt door L. 1365 woorden 1 juli 2016 8,2 10 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5 regel en waarnem 2 Hormonen Cellen communiceren

Nadere informatie

Extra paragraaf. Hormonen

Extra paragraaf. Hormonen Extra paragraaf Hormonen In deze extra paragraaf leer je meer over hormonen. Het gaat over de structuur van hormonen en de manier waarop ze werken. Daarnaast leer je een aantal hormoonklieren en het samenspel

Nadere informatie

Bij het uitscheiden helpen de nieren om de samenstelling van je bloed constant te houden. Uitscheiding is het

Bij het uitscheiden helpen de nieren om de samenstelling van je bloed constant te houden. Uitscheiding is het Samenvatting door R. 1946 woorden 10 maart 2016 7 37 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Bio samenvatting H9 9.1 WAT WORDT ER BINNENIN JE LICHAAM GEREGELD? Je lichaam probeert vanbinnen om constant

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2009

UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO 009 VAK : BIOLOGIE DATUM : DONDERDAG 09 JULI 009 TIJD : 07.45 09.00 UUR DEZE TAAK BESTAAT UIT 40 ITEMS. TENZIJ ANDERS

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen

Nadere informatie

Science+ leerjaar 1 4 x 45 min, werk allen of in duo s. module 1: het oog

Science+ leerjaar 1 4 x 45 min, werk allen of in duo s. module 1: het oog Science+ leerjaar 1 4 x 45 min, werk allen of in duo s. module 1: het oog Je kijkt je ogen uit! Een uitdrukking die regelmatig gebruikt wordt als er veel te zien is. Denk maar aan de kermis of aan de Efteling.

Nadere informatie

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c.

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c. Take-home toets Thema 4.6 Anatomie en fysiologie van het centrale en perifere zenuwstelsel 1. Door activiteiten van de nervus vagus wordt a. de hartslagfrequentie verhoogd b. de hartslagfrequentie verlaagd

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2016-2017 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 uten per week P periode

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 1: Organen en cellen

Samenvatting Biologie Thema 1: Organen en cellen Samenvatting Biologie Thema 1: Organen en cellen Samenvatting door M. 721 woorden 15 januari 2014 7,1 28 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Organismen Organismen is een levend wezen:

Nadere informatie

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten Hoofdstuk 1 Meerkeuzevraag 1.1 Meerkeuzevraag 1.2 Meerkeuzevraag 1.3 Meerkeuzevraag 1.4 Meerkeuzevraag 1.5 Meerkeuzevraag 1.6 Meerkeuzevraag 1.7 Waar ligt de lever in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO 2007

UNIFORM HEREXAMEN MULO 2007 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : IOLOGIE TUM: TIJ : UNIFORM HEREXMEN MULO 2007 EZE TK ESTT UIT 40 ITEMS. TENZIJ NERS VERMEL, GT HET STEES OVER GEZONE ORGNISMEN. WEEFSELS EN ORGNEN

Nadere informatie

Thema 7Oog, oogafwijkingen en oogcorrecties

Thema 7Oog, oogafwijkingen en oogcorrecties 07-01-2005 10:27 Pagina 1 Oog, oogafwijkingen en oogcorrecties Inleiding Het oog is een zeer gevoelig en bruikbaar optisch instrument. In figuur 2.56 zie je een aantal doorsnedentekeningen van het menselijk

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 205-206 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x uten per week P periode C code

Nadere informatie

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat?

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Zenuwstelsel a3 Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Bewustwording 1 Wanneer wordt een mens zich bewust van prikkels? A Als de prikkels worden omgezet in impulsen.

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

Samenvatting project natuur zintuigen

Samenvatting project natuur zintuigen Samenvatting project natuur zintuigen Let op: De plaatjes hoef je niet te leren! Samenvatting van de huid Hoe voel je? In je huid zitten drukreceptoren die gestimuleerd worden door jouw vinger. Ze sturen

Nadere informatie

Golflengte: licht is een (elektromagnetische) golf met een golflengte en een frequentie

Golflengte: licht is een (elektromagnetische) golf met een golflengte en een frequentie Golflengte: licht is een (elektromagnetische) golf met een golflengte en een frequentie Spectrum elektromagnetisch: licht met een kortere golflengte dan 400nm en licht met een langere golflengte dan 700

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

Naam: BLOEDSOMLOOP. Vraag 1. Waaruit bestaat bloed?

Naam: BLOEDSOMLOOP. Vraag 1. Waaruit bestaat bloed? Naam: BLOEDSOMLOOP Bloed Een volwassen persoon heeft 5 á 6 liter bloed. Dat bloed bestaat uit bloedplasma, bloedcellen (rode en witte) en bloedplaatjes. Als bloed een paar dagen heeft gestaan, zakken de

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting door een scholier 1717 woorden 20 oktober 2007 6,3 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie ViaDELTA Samenvatting Biologie H9: Besturing -----------

Nadere informatie

Examen VMBO-BB 2005 BIOLOGIE CSE BB. tijdvak 12. Naam kandidaat Kandidaatnummer. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB 2005 BIOLOGIE CSE BB. tijdvak 12. Naam kandidaat Kandidaatnummer. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2005 tijdvak 12 woensdag dinsdag 21 9 mei juni 13.30 11.30-15.00 13.00 uur BIOLOGIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat

Nadere informatie

vwo hormoonstelsel 2010

vwo hormoonstelsel 2010 vwo hormoonstelsel 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen een rol bij het

Nadere informatie