Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen"

Transcriptie

1 Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen - Dynamisch evenwicht is een evenwicht dat steeds verandert maar dat uiteindelijk weer terugkeert naar het normale niveau. - De veroorzakers van stress noemen we stressoren. Iemand kan stress ervaren wanneer de invloed van bepaalde stressoren is toegenomen. - Het in stand houden van een dynamisch evenwicht noemen we homeostase. - Homeostatische regelkringen zorgen ervoor dat de omstandigheden in het interne milieu van een organisme niet te veel schommelen. - Een regelkring bestaat altijd uit een sensor, een controlecentrum en een effector. De sensor staat op een bepaalde waarde, de normwaarde. Homeostase in het inwendige milieu van een organisme wordt meestal gehandhaafd door negatieve terugkoppeling : het resultaat van een proces heeft een remmende invloed op het proces (wanneer een toename van het resultaat een remming van het proces veroorzaakt) Positieve terugkoppeling : het resultaat van een proces heeft een stimulerende invloed op het proces (wanneer bij een regelkring een toename van het resultaat het proces versterkt) Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie op het organisatieniveau organisme Bij homeostase in een meercellig organisme zorgen signaalmoleculen voor celcommunicatie Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel zijn systemen voor celcommunicatie Doelstelling 2 kenmerken van communicatie en coördinatie met hormonen Hormoonklieren ( endocriene klieren ) geven hormonen af aan het bloed ( secretie ) - Hormonen regelen de werking van doelwitorganen - Alleen cellen met receptoreiwitten waaraan een bepaald hormoon kan binden, zijn gevoelig voor dat hormoon - Een hormoon kan processen in meerdere doelwitorganen regelen - De hormoonspiegel ( hormoonconcentratie ), is de mate van reactie met een doelwitorganen wordt bepaald door de hormoonspiegel van een hormoon - Hormonen zijn vooral geschikt om geleidelijke veranderingen te reguleren De werking van hormonen die door het celmembraan heen kunnen (proces van genregulatie): - Een hormoonmolecuul bindt aan een receptoreiwit in het cytoplasma van een doelwitcel er wordt een hormoonreceptorcomplex gevormd dat via een kernporie naar het kernplasma wordt getransporteerd langs een gen in een DNA-molecuul vindt transcriptie plaats het gevormde mrna wordt via een kernporie naar ribosomen in het cytoplasma getransporteerd voor translatie de gevormde eiwitmoleculen kunnen verschillende functies hebben (enzym, hormoon of receptoreiwit) - In meercellige organismen vindt communicatie plaats met signaalmoleculen. Deze worden door bepaalde cellen afgegeven en binden zich aan receptoren op of in

2 andere cellen: doelwitcellen. De binding kan een reactie in gang zetten of een reactie stoppen. - De signaalmoleculen die hormoonklieren afgeven, heten hormonen. Hormoonklieren hebben geen afvoerbuis en geven de hormonen af aan het bloed dat door de hormoonklieren stroomt. Daarom noemt men hormoonklieren ook wel endocriene klieren. De afgifte van hormonen door cellen van de hormoonklier heet secretie. Klieren met een afvoerbuis noem je exocriene klieren. De afgifte van stoffen in exocriene klieren noem je excretie of uitscheiding. Vanuit de bloedvaten De werking van hormonen die binden aan een receptoreiwit aan de buitenzijde van het celmembraan van een doelwitcel: - Aan binnenzijde van het celmembraan wordt een second messenger geactiveerd of gevormd deze kan bijvoorbeeld een enzym activeren het geactiveerde enzym kan het signaal doorgeven aan een volgend signaalmolecuul, een specifieke reactie op gang brengen Wanneer een signaal via meerdere schakels in de cel wordt doorgegeven, spreken we van een signaalcascade Doelstelling 3 werking van een aantal hormonen De hypothalamus controleert veel homeostatische regelmechanismen en bestuurt het hormoonstelsel doordat neuronen, (neuro) hormonen produceren en afgeven ( neurosecretie ) - Ligt boven de hypofyse - Verbinding tussen het zenuwstelsel en de hypofyse verloopt via neuronen in de hypothalamus. Neuronen in de hypothalamus produceren hormonen die via de uitlopers van deze neuronen naar de hypofyse worden getransporteerd. Neurohypofyse geeft deze hormonen af aan het bloed als reactie op de waarneming door zintuigen - neurosecretie : proces waarbij door bepaalde neuronen, hormonen (neurohormonen) worden afgescheiden. De hypofyse produceert o.a. hormonen die de werking van andere hormoonklieren beïnvloeden - Ligt onder je hersenen ongeveer in het midden van je hoofd - De secretie van hormonen door de hypofyse staat onder invloed van releasing hormonen (stimulerend) en inhibiting hormonen (remmend) die door de hypothalamus via het hypofyse-poortaderstelsel worden afgegeven - Groeihormoon : regelt de groei en ontwikkeling - Thyroïdstimulerend hormoon (TSH) ; reguleert de schildklier - FSH en LH regulerende processen in de ovaria en de testes - Adrenocorticotroop hormoon (ACTH) : reguleert de bijnierschors (cortisol) De adenohypofyse (hypofysevoorkwab) - De adenohypofyse of hypofysevoorkwab is het voorste deel van de hypofyse, dat tevens het grootste deel van de hypofyse vormt. De adenohypofyse speelt een sturende rol bij allerlei lichamelijke processen zoals stress, groei en voortplanting. - Staat onder invloed van de hypothalamus. Neuronen in de hypothalamus beïnvloeden de endocriene cellen in de adenohypofyse door afgifte van twee typen neurohormonen: inhibiting hormonen en releasing hormonen.

3 - Inhibiting hormonen zorgen ervoor dat de endocriene cellen in de adenohypofyse geen hormonen meer produceren - Releasing hormonen uit de hypothalamus stimuleert de hypofyse om bepaalde hormonen te produceren - Prolactine : stimuleert de productie van melk door melkklieren in de borsten (geproduceerd door de adenohypofyse) - Antidiuretisch hormoon (ADH): regelt resorptie van water in de nieren bij vorming van urine (diurese = urineproductie) De hypofyse achterkwab (neurohypofyse) - Neurohypofyse geeft hormonen af aan het bloed als reactie op de waarneming door zintuigen (staat onder invloed van de hypothalamus) - Neurohypofyse : maakt oxytocine aan, dit stimuleert het ontstaan van weeën aan het einde van de zwangerschap en begin van de geboorte De schildklier produceert thyroxine - Thyroxine stimuleert de stofwisseling (door verbranding van glucose te stimuleren) en bij kinderen ook de groei en ontwikkeling van het beenderstelsel en het centrale zenuwstelsel - TRF (uit de hypothalamus) stimuleert de vorming en afgifte van TSH door de adenohypofyse - TSH stimuleert de vorming van schildklierweefsel, de opname van jood door de schildkliercellen en de productie van productie van thyroxine - Thyroxine remt de productie van TRF en TSH (negatieve terugkoppeling) - Voor productie van thyroxine is jood nodig; bij gebrek aan jood kan struma ontstaan Spijsverteringshormonen worden geproduceerd door de alvleesklier, maagwand en darmwand Eilandjes van Langerhans in de alvleesklier produceren insuline en glucagon - Insuline komt uit de B-cellen en glucagon komt uit de a-cellen, samen regelen ze het bloedglucosegehalte (de bloedsuikerspiegel) - Insuline verlaagt de glucoseconcentratie van het bloed - Glucagon verhoogt de glucoseconcentratie van het bloed De nieren produceren epo (erytropoietine) dat de productie van rode bloedcellen stimuleert Het bijniermerg produceert adrenaline - Adrenaline komt vrij bij stressvolle situaties en heeft een snelle, kortdurende werking - Adrenaline bevordert de dissimilatie, de omzetting van glycogeen in glucose en de afgifte van glucose aan het bloed en stelt zo het lichaam in staat snel te handelen in situaties van grote spanning De bijnierschors produceert corticosteroïden - Corticosteroïden (bijv. cortisol) onderdrukken o.a. activiteiten van het afweersysteem Doelstelling 4 bouw, functie en werking van zenuwstelsel Indeling op grond van de bouw: - het centrale zenuwstelsel : grote- en kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg - het perifere zenuwstelsel : zenuwen Indeling op grond van de functie:

4 - het animale zenuwstelsel : regelt vooral gewilde bewegingen ( bewuste reacties ) en reflexen - het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel : regelt vooral de werking van inwendige organen Werking van zenuwstelsel: - Zintuigcellen ( receptoren ) vangen prikkels op en zetten deze om in impulsen - Prikkel : is een invloed uit het milieu op een organisme - Neuronen ( conductoren ) geleiden impulsen naar het centrale zenuwstelsel, verwerken deze in het centrale zenuwstelsel en geleiden impulsen vanaf het centrale zenuwstelsel - Spieren of klieren (effectoren) reageren op impulsen afkomstig van het centrale zenuwstelsel Doelstelling 5 functies en kenmerken van delen van neuronen en de communicatie neurotransmitters Bouw van een neuron (zenuwcel): - Bestaat uit een cellichaam met kern: bevat cytoplasma met ribosomen en endoplasmatisch reticulum Uitlopers : - dendrieten : uitlopers die impulsen naar het cellichaam toe geleiden; - axonen (neurieten): uitlopers die impulsen van het cellichaam af geleiden; - myelineschede : isolerende laag om sommige uitlopers die wordt gevormd door cellen van Schwann. Tussen de cellen bevinden zich ruimten: insnoeringen. Communicatie met neurotransmitters: - Een axon geeft neurotransmitters af in de synaptische spleet tussen een neuron en een doelwitcel - De neurotransmitters binden zich aan receptoren in het membraan van de doelwitcel - Communicatie via impulsen en neurotransmitters is snel Doelstelling 6 typen neuronen en zenuwen Sensorische neuronen (gevoelszenuwcellen): - Geleiden impulsen van zintuigcellen (receptoren) naar het centrale zenuwstelsel - De cellichamen liggen meestal vlakbij het centrale zenuwstelsel in spinale ganglia (ruggenmergszenuwknopen) Motorische neuronen (bewegingszenuwcellen): - Geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar effectoren (spieren of klieren) - De cellichamen liggen in het centrale zenuwstelsel - Ze hebben één lang axon Schakelneuronen: - Geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel - Ze liggen geheel binnen het centrale zenuwstelsel (in ruggenmerg, hersenstam. grote hersenen en kleine hersenen) Zenuw : een bundel uitlopers van neuronen, omgeven door een laag bindweefsel - Zenuwen verbinden het centrale zenuwstelsel met alle lichaamsdelen - Drie typen zenuwen: gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen

5 Doelstelling 7 functies en kenmerken van de hersenen Grote hersenen: - Functie: het verwerken van impulsen - In de schors ( grijze stof ) liggen de cellichamen van hersencellen - In het merg ( de witte stof ) liggen de uitlopers - Hersencentra : groepen cellichamen in de hersenschors die betrokken zijn bij specifieke functies (bijv. gehoorcentrum, gezichtscentrum, schrijfcentrum) - Primair gevoelscentrum : hierin komen impulsen binnen en worden ze verwerkt (bewustwording). Secundair gevoelscentrum : hierin wordt het verband gelegd tussen de verschillende waarnemingen - Primair bewegingscentrum : hierin ontstaan impulsen die naar spieren of klieren worden geleid. Secundair bewegingscentrum : afstemmen van impulsen afkomstig uit primaire bewegingscentra Kleine hersenen: - Functie: het coördineren van bewegingen Hersenstam bestaat uit o.a.: verlengde merg, middenhersenen, thalamus en hypothalamus - Functie: o.a. geleiden van impulsen: van het ruggenmerg naar de grote en kleine hersenen en omgekeerd; zenuwen in hoofd en hals naar de grote en kleine hersenen en omgekeerd; impulsen in reflexbogen van hoofd en hals - In het verlengde merg bevinden zich centra die de activiteiten van het autonome zenuwstelsel coördineren Doelstelling 8 kenmerken en functies van het ruggenmerg Aan de rugzijde komen gevoelszenuwen het ruggenmerg binnen en aan de buikzijde verlaten bewegingszenuwen het ruggenmerg Het buitenste deel van het ruggenmerg heet de witte stof - De witte stof bevat uitlopers van schakelneuronen - De witte kleur wordt veroorzaakt door de myelineschede om de uitlopers In het midden ligt een vlindervormig gedeelte dat de grijze stof wordt genoemd - De grijze stof bevat cellichamen van schakelcellen en cellichamen van bewegingszenuwcellen Functies van het ruggenmerg: - geleiden van impulsen van zenuwen in de romp en de ledematen naar de hersenen en omgekeerd Doelstelling 9 werking reflexen en reflexboog Reflex : een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel - De snelheid is vaak nodig om het lichaam te beschermen Een reflexboog geeft de weg aan die impulsen bij een reflex afleggen: zintuigcellen sensorische neuronen schakelneuronen in ruggenmerg of hersenstam geeft exciterende of inhiberende neurotransmitters af motorisch neuron wel of geen impuls naar spier of klier - De grote hersenen maken geen deel uit van de reflexbogen. Toch komen bij veel reflexen ook impulsen in de grote hersenen aan

6 Doelstelling 10 werking autonome zenuwstelsel Het autonome zenuwstelsel staat niet onder invloed van de wil en werkt nauw samen met het hormoonstelsel Het orthosympatische deel - Beïnvloedt organen zodanig dat het lichaam arbeid kan verrichten: de dissimilatie wordt bevorderd - Effecten : o.a. verhoging van de hartslag- en ademfrequentie en vertraging van de vertering - Neuronen geven o.a. de neurotransmitters adrenaline af in de doelwitorganen Het parasympatische deel - Beïnvloedt organen zodanig dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. De assimilatie wordt bevorderd - Effecten : o.a. verlaging van de hartslag- en ademfrequentie en versnelling van de vertering - Neuronen geven o.a. de neurotransmitter acetylcholine af in de doelwitorganen Dubbele innervatie van organen: naar elk doelwitorgaan gaat een orthosympatische en een parasympatische zenuw Doelstelling 11 impulsgeleiding en impulsoverdracht Bij een neuron die geen impuls geleid, heeft het cytoplasma een negatieve elektrische lading ten opzichte van de buitenkant: de rustpotentiaal - De rustpotentiaal wordt gehandhaafd door actief transport van ionen door het celmembraan. Transport eiwitten (natrium-kaliumpomp) transporteren vooral natriumionen de cel uit en kaliumionen de cel in Impulsgeleiding is het voortgeleiden van impulsen langs het celmembraan - Wanneer het verschil in elektrische lading de drempelwaarde (de prikkeldrempel) bereikt, kan er volgens het alles-of-niets principe een impuls ontstaan - De prikkeldrempel is de kleinste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt - Bij prikkeling boven de prikkeldrempel ontstaat een impuls Impulssterkte : de grootte van verandering in elektrische lading van het celmembraan - Bij de mens is de impulssterkte voor alle neuronen gelijk Impulsfrequentie : het aantal impulsen dat per tijdseenheid door een neuron wordt voortgeleid - Hoe sterker de prikkeling van een zintuigcel, des te hoger de impulsfrequentie in het sensorische neuron dat erop is aangesloten Impulsoverdracht vindt plaats in een synaps - Synaptische spleet : ruimte tussen het membraan van het ene neuron en het post-synaptische membraan van het volgende neuron - Het uiteinde van een axon bevat veel mitochondriën en blaasjes met neurotransmitter - Wanneer een impuls aankomt bij het uiteinde van een axon, versmelten de blaasjes met het presynaptische membraan en komen de neurotransmitters virj in de synaptische spleet

7 - De neurotransmitters binden aan receptoreiwitten in het membraan van de postsynaptische element. Hierdoor openen er porie-eiwitten in het membraan en kunnen er ionen de cel in of de cel uit stromen Depolarisatie : door binding van de neurotransmitter of door prikkeling neemt het rustpotentiaal af - Na+-kanalen openen en Na+-ionen gaan de cel in Actiepotentiaal : de binnenkant van het celmembraan krijgt gedurende korte tijd een positieve lading ten opzichte van de buitenkant - Repolarisatie : na de actiepotentiaal sluiten de Na+-kanalen en openen de K+-kanalen. K+-ionen gaan de cel uit Refractaire periode : de oorspronkelijke elektrische lading van het celmembraan wordt hersteld door de natrium-kaliumpomp - Het celmembraan kan daardoor korte tijd geen impulsen geleiden Binding neurotransmitter kan direct of indirect (via second messenger) werken Saltatoire impulsgeleiding (sprongsgewijze impulsgeleiding): bij neuronuitlopers met een myelineschede springen de impulsen van insnoering naar insnoering. Dit vergroot de impulsgeleiding snelheid. Bepaalde stoffen (o.a. geneesmiddelen en drugs) kunnen de impulsoverdracht beïnvloeden of imiteren Doelstelling 12 werking van zintuigen In zintuigen (receptoren) ontstaan onder invloed van prikkels impulsen - Prikkels kunnen afkomstig zijn uit het interne of externe milieu van organen (meting door proprioreceptoren) - Prikkeldrempel ( drempelwaarde ): de kleinste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt - De impulsfrequentie is hoger naarmate de prikkel sterker is - Adaptatie (gewenning): wanneer een prikkel enige tijd aanhoudt, neemt de impulsfrequentie af - Adequate prikkel : de soort prikkel waarvoor de prikkeldrempel van een zintuigcel het laagst is Doelstelling 13 delen van oog en functie Wenkbrauwen : zorgen ervoor dat zweet (vocht) langs de ogen loopt Wimpers : beschermen de ogen tegen vuil en te fel licht Traanklieren : produceren traanvocht - Traanvocht reinigt de ogen en beschermt de ogen tegen uitdroging Oogleden : verspreiden traanvocht over de ogen en beschermen de ogen Traanbuizen : voeren traanvocht af naar de neusholte Oogspieren : draaien het oog in de gewenste richting Harde oogvlies ( wit ): stevig; geeft bescherming Hoornvlies ( doorzichtig ): de voortzetting van het harde oogvlies aan de voorkant Vaatvlies : bevat veel bloedvaten - Het vaatvlies zorgt voor de voeding van een groot deel van het oog Iris ( regenboogvlies ): de gekleurde voortzetting van het vaatvlies aan de voorkant - Pupil: opening in iris

8 Netvlies : binnenste laag van de wand van een oog die lichtreceptoren en neuronen bevat Gele vlek : plaats in het centrum van het netvlies Blinde vlek : plaats in het netvlies waar de oogzenuw het oog verlaat - De blinde vlek bevat geen lichtreceptoren - De blinde vlek is ook de ingang en uitgang voor bloedvaten Glasachtig lichaam ( geleiachtig ): houdt het netvlies op zijn plaats Lens : achter de iris en de pupil Straalvormig lichaam : hierin liggen kringspieren (de accommodatiespieren) - De lenzen hangen met behulp van lensbandjes in de straalvormige lichamen - Lens en straalvormig lichaam zorgen ervoor dat er een scherp beeld op het netvlies ontstaat Accommoderen : de vorm van de ooglenzen wordt aangepast wanneer de afstand waarop een voorwerp zich bevindt minder is dan ongeveer 5 meter (fixatiereflex) Doelstelling 14 beeldvorming door de ooglenzen en pupilreflex Lichtstralen die een oog binnenvallen, worden gebroken door het hoornvlies en de ooglens Op het netvlies wordt een omgekeerd, verkleind beeld gevormd - In de gezichtscentra in de grote hersenen wordt dit beeld vertaald in een normale waarneming Bij lenzen wordt de ligging van het brandpunt (focus) bepaald door de vorm van de lens - Holle ( negatieve ) lenzen spreiden het licht - Bolle ( positieve ) lenzen bundelen het licht. Naarmate een lens boller is, is de brandpuntsafstand kleiner De pupilreflex beschermt de zintuigcellen in het netvlies tegen een te hoge lichtintensiteit - Als er fel licht op het netvlies valt, trekken de kringspieren zich samen en ontspannen de straalsgewijs lopende spieren zich. Hierdoor wordt de pupil kleiner - Als er zwakt licht op het netvlies valt, ontspannen de kringspieren zich en trekken de straalsgewijslopende spieren zich samen. Hierdoor wordt de pupil groter. Doelstelling 15 werking netvlies en stereoscopie (diepte zien) Het netvlies bestaat uit drie lagen: - een laag neuronen: geleiden impulsen naar het centrale zenuwstelsel; - een laag lichtreceptoren (staafjes en kegeltjes): hierin ontstaan impulsen; - een laag pigmentcellen: absorberen schadelijk licht Gele vlek: het centrum van het netvlies - Bij het kijken naar een voorwerp worden de ogen zo gericht (gefixeerd), dat het beeld van dat voorwerp op de gele vlek valt - In de gele vlek wordt het scherpste beeld waargenomen Blinde vlek: de plaats waar de oogzenuw het oog verlaat - De uitlopers van neuronen gaan door het netvlies, het vaatvlies en het harde oogvlies heen

9 Staafjes en kegeltjes bevatten lichtgevoelige pigmenten. Staafjes: rodopsine (staafjesrood) - Onder invloed van licht wordt pigment afgebroken, waardoor impulsen ontstaan Met staafjes kun je geen kleuren en details waarnemen Met kegeltjes kun je kleuren en details waarnemen - Er zijn drie typen kegeltjes die gevoelig zijn voor rood licht, groen licht of blauw licht - De impulsen van elk kegeltje worden apart doorgegeven aan één neuron. Dat levert een gedetailleerd beeld op. Diepte zien (stereoscopie): - Optisch chiasma : de oogzenuwen kruisen elkaar gedeeltelijk. De impulsen van het linkergedeelte van het netvlies van beide ogen worden naar het linkergezichtscentrum geleid en die van het rechter gedeelte naar het rechtergezichtscentrum - Door vergelijking van de beelden van beide ogen in de gezichtscentra wordt diepte waargenomen Doelstelling 16 oogafwijking en oplossingen hiervoor Bijziendheid : voorwerpen van dichtbij worden scherp gezien, voorwerpen van veraf niet - Dit is te corrigeren met holle (negatieve) lenzen Verziendheid : voorwerpen van veraf worden scherp gezien, voorwerpen van dichtbij niet - Dit is te corrigeren met bolle (positieve) lenzen

Samenvatting Biologie Regeling en waarneming

Samenvatting Biologie Regeling en waarneming Samenvatting Biologie Regeling en waarneming Samenvatting door een scholier 2011 woorden 9 december 2017 7,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie SMV hft 6 havo 4 1 Homeostase:

Nadere informatie

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie.

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie. 7 Boekverslag door H. 1590 woorden 3 keer beoordeeld 15 maart 2016 Vak Biologie Methode Biologie voor jou Biologie Thema 6 Bassisstof 1 Regelkringen en homeostase Een sensor à Normwaarde: De afgestelde

Nadere informatie

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn.

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn. Boekverslag door E. 1602 woorden 17 maart 2014 6.8 55 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting paragraaf 1 Een regelkring = is een kring van meerdere apparaten die samen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 6

Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting door Saar 879 woorden 10 april 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Aantekeningen Biologie P3: Homeostase en regelkringen: Bij meercellige organismen: de cellen

Nadere informatie

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming De student moet de verschillende typen

Nadere informatie

Zintuigelijke waarneming

Zintuigelijke waarneming Zintuigelijke waarneming Biologie Havo klasse 5 HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Doelstellingen De student moet de verschillende typen zintuigen kunnen opnoemen

Nadere informatie

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase Boekverslag door D. 2035 woorden 26 juni 2011 6.6 69 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5, Homeostase 1. Elke cel van je lichaam is omgeven door weefselvloeistof. Weefsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling Doelstellingen: De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven de functies

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase Samenvatting door N. 1886 woorden 6 november 2010 6,4 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie H5 Homeostase Paragraaf 1 Interne milieu: weefselvloeistof samen met bloedplasma

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 4:

Samenvatting Biologie Thema 4: Samenvatting door L. 717 woorden 19 juni 2013 4,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie Thema 4: Zintuig Ligging Prikkel Waarneming Gezichts~ In de ogen Licht Zien

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden.

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden. Samenvatting door W. 3226 woorden 3 december 2015 7,4 44 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Regelkringen en homeostase Homeostase Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni 2007 7 45 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Het zenuwstelsel. Bestaat uit: centrale zenuwstelsel: hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Perifere zenuwstelsel:

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 30 mei 2017

4 keer beoordeeld 30 mei 2017 8 Samenvatting door een scholier 1301 woorden 4 keer beoordeeld 30 mei 2017 Vak Biologie Methode Biologie voor jou H6 Waarneming, regeling en gedrag Zintuigen in het algemeen zintuig orgaan dat reageert

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming

Thema 5 Regeling en waarneming Thema 5 Regeling en waarneming Boek 5b Basisstof 1 Regelkringen en homeostase Evolutionair gezien is stress belangrijk; het zorgt ervoor dat je lichaam snel klaar wordt gemaakt om over te gaan tot actie

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting door R. 858 woorden 19 juni 2014 7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Waarneming en Regeling Begrippenlijst: Begrip Normwaarde Negatieve terugkoppeling Positieve terugkoppeling Homeostase

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H14 Reageren

Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting door Jacomijn 1512 woorden 20 maart 2018 7 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting biologie H14 Reageren 14.1 Samenwerkende organen Spieren:

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting door T. 2587 woorden 15 januari 2013 4,8 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Onderscheiding zenuwstelsel op grond van bouw

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige Paragraaf 7.1 prikkel Signalen die een zintuigcel uit de omgeving opvangt actiepotentiaal Verschil in elektrische lading over de membraan van een zenuwcel op het moment van een impuls adequate prikkel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag 6.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling 4.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen samen =

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 2341 woorden 5 februari 2009 6,5 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Samenvatting Biologie 1 Inleiding Zintuigen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting door Binc 2141 woorden 16 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie B1: Reageren op je omgeving Reageren op je omgeving doe je met Zintuigen,

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting door Elin 1039 woorden 4 april 2018 9,5 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 13 13.1 * Hormoonklieren = organen die

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave Samenvatting door een scholier 3212 woorden 31 mei 2011 6,5 44 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H18 Brainwave Licht weerkaatst op een onderwerp en

Nadere informatie

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is. Samenvatting door Estel 2738 woorden 16 december 2017 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting H6 Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting door een scholier 1440 woorden 27 juni 2007 6 17 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie 5.1 + 5.2 We hebben een zenuwstelsel. Door impulsen,elektrisch,snel,kortdurend,via

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en Leren

Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting door een scholier 2525 woorden 18 januari 2010 6,4 82 keer beoordeeld Vak NLT Samenvatting NLT Hersenen en Leren Basisblokken 3, 4 en 5 3. Basisblok: bouw

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni 2011 6,7 3 keer beoordeeld Vak Biologie Les 1. - Organen zorgen bijvoorbeeld voor je bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding. - Onder alle omstandigheden

Nadere informatie

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst:

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hormoonklieren: Exocriene klieren: Endocriene klieren: Hypothalamus: Biologie SE4 organen die elders in het lichaam organen en weefsels activeren. zweet- en verteringsklieren

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren Samenvatting door Jasmijn 3377 woorden 15 maart 2018 7,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting Biologie Havo 5 Nectar Hoofdstuk 14 Reageren Paragraaf 14.1 samenwerkende organen -Spieren

Nadere informatie

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes)

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes) Samenvatting Thema 7: Zintuiglijke waarneming Basisstof 1 Prikkel: invloed van buitenaf (milieu) op een organisme Adequate prikkel: de prikkel die geschikt is voor een bepaald zintuig: - Lichtprikkels

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door Amber 3849 woorden 22 april 2018 9,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 13 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren Hormoonklieren

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door een scholier 1351 woorden 5 februari 2006 6, 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H 13 In skeletspieren is het spierweefsel verdeeld

Nadere informatie

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes HFST 17 Samenspel Samenspel 17.1 Een ogenblik Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes Hersenen, ganglioncellen, bipolairecellen, zichtbaar licht 17.3 Zie je wat je ziet?

Nadere informatie

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden?

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden? Examentrainer Vragen De bloed-hersenbarrière Hersenziekten zijn in het algemeen lastig te behandelen met medicijnen. Dit komt doordat het grootste deel van het bloedvatenstelsel in de hersenen heel erg

Nadere informatie

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart 2012 7,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 4.1. ZINTUIGEN Prikkels: informatie waarop je lichaam reageert. 2 soorten prikkels: - Uitwendige

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag.

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk door een scholier 2029 woorden 5 oktober 2007 6,1 24 keer beoordeeld Vak Biologie 1 Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1 Boekverslag door F. 1422 woorden 29 juni 2004 6.1 303 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Opdracht: 1 1. Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels uit het milieu. 2. Een prikkel

Nadere informatie

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari 2008 7,3 67 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Samenvatting Thema 7: Regeling en gedrag Het zenuwstelsel Bij het waarnemen speelt het zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen Samenvatting Biologie Hoofdstuk 11, Regeling door hormonen Samenvatting door een scholier 1429 woorden 19 juni 2006 5,7 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H11 1 Ribosomen: koppelen aminozuren

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting door een scholier 2452 woorden 7 mei 2012 6,9 51 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Paragraaf 1

Nadere informatie

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen

Nadere informatie

Extra paragraaf. Hormonen

Extra paragraaf. Hormonen Extra paragraaf Hormonen In deze extra paragraaf leer je meer over hormonen. Het gaat over de structuur van hormonen en de manier waarop ze werken. Daarnaast leer je een aantal hormoonklieren en het samenspel

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c.

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c. Take-home toets Thema 4.6 Anatomie en fysiologie van het centrale en perifere zenuwstelsel 1. Door activiteiten van de nervus vagus wordt a. de hartslagfrequentie verhoogd b. de hartslagfrequentie verlaagd

Nadere informatie

- Is een centrale hormoonklier die zich net onder de grote hersenen bevindt en een doorsnee van ongeveer één centimeter heeft.

- Is een centrale hormoonklier die zich net onder de grote hersenen bevindt en een doorsnee van ongeveer één centimeter heeft. Samenvatting door H. 1895 woorden 16 februari 2016 7,6 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie H13: Hormonen Samenvatting 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren zijn organen die elders in het

Nadere informatie

Waarneming en regeling. Basisstof 6

Waarneming en regeling. Basisstof 6 Waarneming en regeling Basisstof 6 Van prikkel naar impuls Receptoren zijn gewoonlijk erg gevoelig. Hele zwakke prikkels worden al waargenomen, maar dat moet wel de eigen, adequate prikkel van die cel

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1 Het zenuwstelsel 1 INLEIDING Zenuwstelsel Bouw en ligging van het zenuwstelsel Het centrale zenuwstelsel Het perifere zenuwstelsel Werking van het zenuwstelsel Het willekeurige

Nadere informatie

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober 2013 6,5 62 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 3.1 ''Prikkels'' Met je huid kom je iets te weten over je omgeving. Als je iets aanraakt (

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie

Anatomie / fysiologie Anatomie / fysiologie Regulatie Hormoonstelsel 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 1 FHV2009 / Cxx55 9+10 / Anatomie & Fysiologie - Hormoonstelsel 1 2 Hormonen Homaein (Gr)

Nadere informatie

4,2. Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari keer beoordeeld. Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11:

4,2. Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari keer beoordeeld. Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11: Samenvatting door Een scholier 2780 woorden 29 januari 2005 4,2 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie actief Samenvatting biologie hoofdstuk 7 t/m 11: Prikkels worden door zintuigcellen omgezet

Nadere informatie

OMSCHRIJVING LESSTOF

OMSCHRIJVING LESSTOF PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 3 VAK : : Biologie METHODE : Biologie voor Jou KLAS: : 3 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK 3 X 50 MINUTEN PER WEEK STUDIEJAAR : 2017-2018 EINDCIJFER KLAS 3 MOET

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3 Samenvatting door S. 1377 woorden 11 februari 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie hoofdstuk 3 samenvattingen 3.1 Prikkels Prikkel = informatie uit je omgeving

Nadere informatie

De samenstelling van het interne milieu wordt ook constant gehouden d.m.v. stoffen opslaan, uitscheiden of opnemen.

De samenstelling van het interne milieu wordt ook constant gehouden d.m.v. stoffen opslaan, uitscheiden of opnemen. Samenvatting door een scholier 2746 woorden 2 oktober 2012 6,9 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Thema 5 Homeostase Basisstof 1 Door Homeostase wordt het interne milieu rond de normwaarde

Nadere informatie

de productieplaats van groeihormoon 8 2. oorzaken van een groeihormoontekort 18 gemeten 24 symptomen van een tekort 30

de productieplaats van groeihormoon 8 2. oorzaken van een groeihormoontekort 18 gemeten 24 symptomen van een tekort 30 Inhoud Inleiding 6 1. De hypofyse: de productieplaats van groeihormoon 8 2. oorzaken van een groeihormoontekort 18 3. Zo wordt een tekort aan groeihormoon gemeten 24 4. De functie van groeihormoon en de

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/004 Handboek: Biogenie 3.2 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 2u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 Tekstvragen 28 voorbeelden van een juist antwoord: Aspirine werkt koortsverlagend en heeft zo een nadelig effect op de remming van de vermeerdering van virussen ten

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan THEMA 4 REGELING EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Scan In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht

Nadere informatie

Les 18 Zenuwstelsel 1

Les 18 Zenuwstelsel 1 Les 18 Zenuwstelsel 1 Zenuwweefsel, neuron, depolarisatie, neurotransmitters, CZS, vegatatief, sensorisch, motorisch ANZN 1e leerjaar - Les 18 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zenuwweefsel Cellen met

Nadere informatie

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74820 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2016-2017 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 uten per week P periode

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6, Regeling en gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6, Regeling en gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6, Regeling en gedrag Samenvatting door een scholier 2864 woorden 15 juni 2003 6,5 185 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Basisstof 1 Zenuwstelsel =

Nadere informatie

Fysiologie / Hormonen Endocriene stelsel

Fysiologie / Hormonen Endocriene stelsel Fysiologie / Hormonen Endocriene stelsel Hormoon = boodschapper Homao (grieks)= in beweging zetten. Hormonen worden geproduceerd door klieren en hebben een regelende functie. Hormoonwerking (Hypofyse)

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting door A. 3929 woorden 22 juni 2013 5,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 17.1 Een ogenblik De pupilgrootte bepaalt de hoeveelheid

Nadere informatie

vwo hormoonstelsel 2010

vwo hormoonstelsel 2010 vwo hormoonstelsel 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen een rol bij het

Nadere informatie

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat?

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Zenuwstelsel a3 Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Bewustwording 1 Wanneer wordt een mens zich bewust van prikkels? A Als de prikkels worden omgezet in impulsen.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 4 en havo 5 boek sv examen 2012

Samenvatting Biologie Havo 4 en havo 5 boek sv examen 2012 Samenvatting Biologie Havo 4 en havo 5 boek sv examen 2012 Samenvatting door een scholier 15587 woorden 11 mei 2012 7,8 65 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie havo

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1581 woorden 10 april keer beoordeeld. Hypofyse. Tekening van de hypofyse:

5,9. Samenvatting door een scholier 1581 woorden 10 april keer beoordeeld. Hypofyse. Tekening van de hypofyse: Samenvatting door een scholier 1581 woorden 10 april 2002 5,9 186 keer beoordeeld Vak Biologie Hypofyse Tekening van de hypofyse: Bouw van de hypofyse: De hypofyse bestaat uit een voorkwab en een achterkwab.

Nadere informatie

Algemeen. Het hormoonstelsel. Soorten. Soorten. Hormoonklieren: hypofyse. Soorten 16-9-2014. Hebben invloed op:

Algemeen. Het hormoonstelsel. Soorten. Soorten. Hormoonklieren: hypofyse. Soorten 16-9-2014. Hebben invloed op: Het hormoonstelsel Lesstof Beauty Level Basics 2 Blz. 176-187 Algemeen Hebben invloed op: Lichamelijke en geestelijke processen Werken nauw samen met: Autonome zenuwstelsel Soorten 1. Hormonen/increten

Nadere informatie

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES 1 K u n je a l l e s w a a r n e m e n? Met behulp van je zintuigen heb je steeds contact met je omgeving Hoe zou het zijn zonder zintuigen? Zelfs als je maar één zintuig

Nadere informatie

Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bescherming

Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bescherming Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bes Samenvatting door een scholier 3228 woorden 17 juni 2010 6,8 7 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie hoofdstuk Homeostase. Elke cel in je lichaam is omgeven

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 205-206 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x uten per week P periode C code

Nadere informatie

6,8. Samenvatting door een scholier 2939 woorden 6 januari keer beoordeeld

6,8. Samenvatting door een scholier 2939 woorden 6 januari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2939 woorden 6 januari 2003 6,8 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Deel 3 Hoofdstuk 13 Een spiervezel bestaat uit twee typen eiwitten* *Actine (dun eiwit) *Myosine

Nadere informatie

1. Neem de volgende begrippen over in je schrift en geef een omschrijving prikkel actiepotentiaal adequate prikkel drempelwaarde gewenning

1. Neem de volgende begrippen over in je schrift en geef een omschrijving prikkel actiepotentiaal adequate prikkel drempelwaarde gewenning Paragraaf 7.1 1. Neem de volgende begrippen over in je schrift en geef een omschrijving prikkel actiepotentiaal adequate prikkel drempelwaarde gewenning 2. Een van de levensverschijnselen is waarnemen.

Nadere informatie

Zenuwcellen met Nissl-substantie

Zenuwcellen met Nissl-substantie Zenuwcellen met Nissl-substantie Download deze pagina als.pdf, klik hier Bronvermelding: 1 Theorie: Junqueira L.C. en Carneiro J. (2004, tiende druk), Functionele histologie, Maarssen. Uitgeverij Elsevier.

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Oog Inleiding De meeste mensen hebben 5 zintuigen. Het gezichtsvermogen om te zien, het gehoor om te horen, de reuk om te ruiken, de smaak om te proeven en het gevoel om te voelen. Met zintuigen maak je

Nadere informatie

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten If the brain were so simple we could understand it, we would be so simple we couldn t - Lyall Watson Bart van der Meer theorieles 15 GOI Met bijzonder veel dank aan Ellen Brink, Rita Dijk Bewerkt door

Nadere informatie

1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan.

1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan. 1. Waar in de cel bevindt zich het centraallichaampje? A) In de celkern. B) In het cellichaam. C) In het celmembraan. 2. Wat is een voorbeeld van een animale verrichting? A) De stofwisseling. B) De uitscheiding

Nadere informatie