Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave"

Transcriptie

1 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave Samenvatting door een scholier 3212 woorden 31 mei ,5 44 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H18 Brainwave Licht weerkaatst op een onderwerp en prikkelt zintuigcellen in je ogen. Dat leidt tot activiteit in zenuwcellen in je netvlies. Die zenuwcellen zetten de informatie om in impulsen en geven ze door aan je hersenen. De hersenen (onderdeel van je zenuwstelsel) verwerken de informatie uit je zintuigen Communicatiemogelijkheden voor samenwerking tussen cellen zijn: -celmembraan: bijv. tussen antigen-presenterende cel en T-cel) -chemische communicatie: bijv. weefselhormonen en hormonen -zenuwimpulsen Signalen van het zenuwstelsel zijn snel, gericht en van korte duur. Signalen van het hormoonstelsel zijn langzaam, ongericht en van lange duur Startmotor Een klap met een deegrol is niet de adequate prikkel voor je oog maar toch zie je lichtfitsen omdat bepaalde zenuwcellen impulsen versturen die het deel van de hersenen bereiken waarin normaal gesproken informatie uit de ogen binnenkomt, het hersendeel vertaalt de informatie in licht. Via diffusie kunnen zuurstof, koolstofdioxide en water het membraan (vrij gemakkelijk) passeren Ionen passeren moeilijk via diffusie een membraan Smaak: ontstaat door een ingewikkeld samenspel van zintuigprikkels en hersenactitiveit. Het reukepitheel in je neus en de smaak en tastreceptoren op je tong sutren informatie naar je hersenen. De zenuwcellen daar vormen complexe netwerken. Op je tong bevinden zich duizenden smaakknopjes, elke smaakknop telt zo n vijftig smaakzintuigcellen die als receptor werken voor één van de vijf basissmaken: zout, zuur, zoet, bitter en umani. Er zijn grote verschillend in aantal geladen deeltjes (ionen) in je zintuigcellen en de vloeistof daar omheen. Die verschillen ontstaan doordat speciale transport eiwitten ionen van de ene naar de andere kant van het celmembraan transporteren. Natrium-kaliumpomp: eiwit dat ongelijke hoeveelheden Na+ en K+ionen door het membraan heen pompt Door de natrium-kaliumpomp zitten er extra Na+ionen aan de buitenkant en extra K+ionen aan de binnenkant, dit leidt tot diffusiegradiënten van Na+ naar binnen en van K+ naar buiten. Het zijn vooral de K+ ionen die teruggaan, Na+ ionen kunnen moeilijker door het membraan. De cel pompt ook Ca2+ ionen naar buiten Pagina 1 van 8

2 De grote hoeveelheid positieve ionen buiten de cel is de drijfkracht voor de Cl- ionen: deze gaan de cel uit. Het resultaat van al deze in bewegingen is een ongelijke ladingsverdeling. De binnenzijde van het celmembraan van een zintuigcel is in rust negatief geladen ten opzichte van de positieve buitenzijde Rustpotentiaal: spanningsverschil tussen de binnen en buitenzijde van een zintuigcel in rust Als de zintuigcel in rust is, is het celmembraan gepolariseerd. Natriumpoort: speciale eiwitten die als transportkanalen werken die de celmembranen van smaakzintuigcellen bevatten De meeste natriumpoorten zitten dicht, maar een paar laten Na+ ionen door. Door de toestroom van Na+ ionen in de cel, verkleint het potentiaalverschil. Vanaf de drempelwaarde gaan plotseling veel natriumpoorten open en komen meer Na+ ionen binnen. Deze stroom verandert lokaal het membraanpotentiaal. Een stukje van de binnenzijde van het membraan is nu positief geladen ten opzichte van de buitenzijde. Depolarisatie: een verandering in de membraanpotentiaal van een cel waardoor deze potentiaal meer positief wordt, indien de depolarisatie hoog genoeg is, kan dit in zenuwcellen en bepaalde andere celtypen leiden tot een actiepotentiaal. Depolarisatie treedt dus niet op als er te weinig Na+ ionen de smaakzintuigcel binnen stromen, omdat het potentiaalverschil dan niet tot de drempelwaarde verkleint. Er komt dan geen transmitterstof vrij die de zenuwcel kan prikkelen. Als reactie op de depolarisatie van het membraan gaan in het membraan calciumpoorten open. De smaakzintuigcel loost nu een transmitterstof die een zenuwcel activeert. Als de natriumpoorten open zijn geweest, worden alle natriumpoorten in het membraan gesloten. De cel opent nu zijn kaliumpoorten waardoor K+ ionen stromen naar buiten en het oorspronkelijke potentiaalverschil herstelt Repolarisatie: herstel van het membraanpotentiaal Natrium-kaliumpompen polariseren het membraan van een smaakzintuigcel: de buitenkant is positief geladen ten opzichte van de binnenkant. Wanneer veel Na+ ionen naar binnen stromen, depolariseert het membraan van de cel en loost de cel transmitterstof. Het membraan repolariseert door de uitstroom van K+ ionen. De natrium-kaliumpomp brengt Na+ ionen uit de cel en K+ ionen in de cel Buiten de smaakzintuigencel bevinden zich veel Na+ ionen (van het zout), deze Na+ ionen dringen de cel binnen en er gaan veel Na+ poorten open. De stroom Na+ ionen in de cel leidt tot twee veranderingen: -Ca2+ poorten gaan open en door de toestroom Ca2+ ionen loost de cel transmitterstof - K+ poorten gaan open, waardoor het oorspronkelijke potentiaalverschil herstelt Tijdens de depolarisatie dringen Na+ ionen de cel in waardoor in eerste instantie veel Na+ poorten opengaan (positieve terugkoppeling). Daarna sluiten alle Na+ poorten. Tijdens de repolarisatie zorgt de uitstroom van K+ ionen voor een sluiting van alle K+ poorten (negatieve terugkoppeling). Eiwitten: hebben een bepaalde driedimensionale vorm, die vorm ontstaat onder andere door de elektrische lading van de aminozren waaruit de eiwitten zijn opgebouwd. Natrium poorten kunnen veranderen van massieve eiwitten in holle eiwitbuisjes, de hoge concentratie Na+ ionen buiten de cel verandert de ladingsverdeling van de natriumpoorten, waardoor de vorm van deze eiwitten tijdelijk verandert. Pagina 2 van 8

3 Zenuwcellen hebben ook natrium-kaliumpompen die zorgen voor een ongelijke verdeling van grote hoeveelheden ionen. De rustpotentiaal van zenuwcellen bedraagt ong. -70mV. Door de activiteit van de transmitterstof van de smaakzintuigcellen gaan plaatselijk een aantatl natriumpoorten in de zenuwcellen open. Net als in de zintuigcellen verandert het potentiaalverschil eerst langzaam en wanneer het potentiaal verschil de drempelwaarde (van -50mV) bereikt, gaan meer natriumpoorten open. Het stukje membraan depolariseert. De verandering in membraanpotentiaal leidt tot het sluiten van alle natriumpoorten en het openen van de kaliumpoorten: het membraan repolariseert. Actiepotentiaal: depolarisatie en repolarisatie van het membraan van een cel samen. Hyperpolarisatie: treedt heel even op doordat de repolarisatie door de K+ stroom iets te lang aanhoudt. Actiepotentialen hebben altijd dezelfde sterkte. Bij een sterkere prikkel, prikkel je meer smaakzintuigcellen en deze geven meer transmitterstof af. Er ontstaan in de betrokken zenuwcellen per seconde meer actiepotentialen. Absoluutrefractaire periode: hele korte periode waarbij de zenuwcel niet op een nieuwe prikkel kan reageren omdat de natriumpoorten dichtgaan. Actiepotentialen ontstaan in zenuwcellen door het openen van natrium en kaliumpoorten. Een prikkel boven de drempelwaarde leidt tot een actiepotentiaal. Een sterkere prikkel leidt tot meer actiepotentialen per seconde. Actiepotentiaal: door een verandering in potentiaal vindt een bepaalde actie plaats in de cel. De gebeurtenissen in een zenuwcel en een zintuigcel zijn vrijwel identiek, dus de gebeurtenissen in deze cellen kunnen alletwee actiepotentiaal worden genoemd. Zintuigcellen reageren op een variatie aan prikkels (licht, beweging, ionen). Zenuwcellen reageren alleen op veranderingen in membraanpotentiaal. AFBEELDING een potentiaal verandering leidt niet altijd tot een actiepotentiaal. A = lokale potentiaal verandering B = actiepotentiaal C= hyperpolarisatie D = depolarisatie E = repolarisatie 18.2 De eerste versnelling Zenuwcellen hebben nooit direct contact, er zit altijd een vloeistoflaagje tussen, deze cellen communiceren via chemische stoffen, signaalstoffen afkomstig van het membraan van de ene cel diffunderen door het vloeistoflaagje naar receptoren in het membraan van de andere cel Combinaties: prikkel oorzaak verandering membraanpotentiaal actiepotentiaal tijdelijke verandering membraanpotentiaal instroom Na+ - depolarisatie uitstroom K+ - repolarisatie Actiepotentialen brengen informatie via oogzenuwen naar de hersenen. Bij die actiepotentialen blijven Na+ en K+ ionen echter bij hun membraan plek. Er treedt een opeenvolging van gebeurtenissen op (wave) waardoor het lijkt of de ionen zich langs het zenuwcelmembraan verplaatsen. Impuls: een zich langs het celmembraan bewegende golf actiepotentialen, snelheid is een paar meter per Pagina 3 van 8

4 seconde, dit gebeurt via 4 stappen: -als gevolg van een prikkel stromen Na+ ionen plaatselijk de cel in. Op die plaats wordt het celmembraan gedepolariseerd. Een actiepotentiaal ontstaat. -In de directe omgeving van de prikkelplaats heerst nog een rustpotentiaal. Er is echter een (zijwaarts) spanningsverschil met plaats 1 ontstaan. -het spanningsverschil is de elektrische prikkel voor het celmembraan op plaats 2. Ook daar gaan de natriumpoorten open. -wanneer de drempelwaarde op plaats 2 wordt gepasseerd, ontstaat ook in de naaste omgeving van de prikkelplaats een actiepotentiaal Een speciale isolatielaag rond zenuwcellen maakt hogere geleidingssnelheden mogelijk. Myelineschede: isolerende laag om zenuwcellen, bestaat uit cellen van Swann, elk een aantal keren om de uitloper gewikkeld, het celmembraan van Swanncellen bevat myeline (= vetachtige stof die goed isoleert) Insnoering van Ranvier: kleine ruimte tussen de Swanncellen, hier bevinden zich extra veel natrium en kaliumpoorten in het celmembraan, daar ontstaan de depolarisaties In cellen met myelineschede gaat de geleiding sprongsgewijs en slaat steeds een stukje over waardoor de snelheid van de impulsgeleiding aanzienlijk verhoogd. In zenuwceluitlopers met een myelineschede is de snelheid waarmee een impuls zich verplaatst hoger dan in de uitlopers zonder myelineschede. Depolarisaties springen van de ene insnoering van Ranvier naar de volgende. AFBEELDING zenuwcellen of neuronen a = dendriet e =? b = cellichaam f = motorische eindplaat c = celkern g = cellichaam d = axon h = axon De impulsen van motorische zenuwen komen terecht in de spieren, hun uiteinden vormen daar een verdikking(eindplaat), waarmee ze de spier activeren. De impulsen van sensorische zenuwen komen terecht bij andere zenuwcellne, hun uiteinden vormen daar een verdikking (synaptisch eindknopje), waarmee ze de andere zenuwcel activeren. Dendriet: ontvangende deel zenuwcel Cellichaam: deel van zenuwcel met kern en andere cel organellen zoals ER (endoplamatisch reticulum) en mitochondriën Zenuw: bundel van zenuwcellen Neuron/zenuwcel: cel die actiepotentialen (impulsen) kan doorgeven Door de absoluut refractaire periode kunnen impulsen niet terug, doordat het stukje membraan waar net een impuls is geweest volkomen gesloten Na+ poorten bevat, het stukje membraan aan de andere kant bevat nog veel Na+ poorten die wel open kunnen, een impuls kan dus alleen vooruit. Impulsen langs zenuwceluitlopers betrokken bij de lichaamshouding (spierspoeltjes) verlopen sneller dan de impulsen langs zenuwceluitlopers betrokken bij pijn. Dendrieten: uitlopers van zenuwcellen, hiermee staan zintuigcellen in contact Zintuigcellen staan in contact met uitlopers van zenuwcellen (dendrieten) Door de transmitterstof verandert de rustpotentiaal in dendrieten, als gevolg daarvan kan in de zenuwcel Pagina 4 van 8

5 een actiepotentiaal ontstaat, het axon voert vervolgens de impulsen af. Axon: uitlopers van zenuwcellen waarmee de zenuwcel contact maakt met de dendrieten van de volgende zenuwcel Synaps: de plek waar de axon wat verdikt is, plaats waar de zenuwcel contact maakt met de dendrieten van de volgende zenuwcel. Er is geen rechtstreeks contact tussen de zenuwcellen, een nauwe speelt tussen beide cellen vormt een barrère voor de impulsen. Als een impuls arriveert bij de synaps, dan gaan calciumpoorten in het presynaptisch membraan open, Ca2+ stroomt de zenuwcel in, dit stimuleert de blaasjes met neurotransmitter in het axon om te versmelten met het celmembraan. Door exocytose stroomt neurotransmitter de synapsspleet in, de neurotransmitter bindt aan receptoren in het postsynaptisch membraan. Die receptoren veranderen van vorm, waardoor Na+ poorten in het membraan open gaan, zo gaat er weer een impuls lopen. De hoeveelheid neurotransmitter én de tijd die deze stof in de synapsspleet zit, bepalen hoeveel impulsen in de postsynaptische cel gaan lopen. Impulsen gaan van zenuwcel naar zenuwcel via synapsen. De postsynaptische cel reageert de neurotransmitter afgegeven door de presynaptische cel. Als je naar een fellere lamp kijkt, neemt het aantal impulsen per tijdseenheid toe (prikkelsterkte) en de sterkte van de impulsen (actiepotentiaal) blijft gelijk 18.3 Schakelen Reflexen: bieden bescherming en helpen je bij het handhaven van je lichaamshouding In je lichaam kan het problemen geven wanneer impulsen tegenstrijdige reacties veroorzaken. Het zenuwstelsel activeert of remt je organen via twee typen synapsen: -Exciterende synaps: de neurotransmitters kunnen depolarisatie van het postsynaptische membraan veroorzaken -Inhiberende synaps: de neurotransmitter kan hyperpolarisatie van het postsynaptische membraan veroorzaken Iedere zenuwcel maakt één type neurotransmitter. In je hersenen en ruggenmerg zijn zenuwcellen geschakeld met vele andere zenuwcellen, door in verschillende situaties de impulsen juist wel/niet door te geven, kan je zenuwstelsel verhinderen dat er tegenstrijdige reacties ontstaan. De vele contacten tussen de zenuwcellen vormen een complex netwerk, zo kunnen er zich op de dendrieten van bepaalde neuronen in je hersenen wel duizenden synapsen bevinden, sommige exciterend, andere inhiberend. Of er in de postsynaptische zenuwcel een actiepotentiaal ontstaat ligt aan verschillende factoren zoals het aantal exciterende en inhiberende synapsen en de plaats waar de synaps zich bevindt op de postsynaptische zenuwcel. Een synaps dichtbij het cellichaam van de zenuwcel heeft meer invloed dan een synaps op het uiteinde van een dendriet. Door het bestaan van exciterende en inhiberende synapsen kan je zenuwstelsel verschillende lichaamsfuncties op elkaar afstemmen. Axonen kunnen via hun vertakkingen verschillende zenuwcellen tegelijk beïnvloeden, die postsynaptische zenuwcellen hebben vaak een tegengesteld effect, de synapsen van de een werken inhiberend, de synapsen van de ander exciterend. Pagina 5 van 8

6 Vloeiende bewegingen: ontstaan wanneer bepaalde spieren samentrekken en andere spieren ontspannen, door een koppeling van een zenuwcel (1)met twee andere zenuwcellen is dit te bereiken., dit gebeurt wanneer de ene postsynaptische zenuwcel (2) samentrekking van een spier bewerkt en de andere postsynaptische cel (3) inhiberend werkt op de andere spier. Als er in het axon van een neuron P een actiepotentiaal gemeten en in het postsynaptische membraan van neuron Q in korte tijd het potentiaal verschil van -70 naar -60 mv verandert, dan is er door P een neurotransmitter afgegeven, doordat het potentiaal verschil in het membraan van Q kleiner geworden is, mag je afleiden dat het om een exciterende synaps gaat (er is echter te weinig neutotransmitter afgegeven om een impuls in Q te bewerken). Reflexboog: wordt gevormd door zintuigen met zenuwcellen en spieren bij een schrikreactie Impulsen gaan vanaf je zintuigen naar het ruggenmerg en vandaar, doorgeschakeld, weer terug naar verschillende beenspieren. Sensorische zenuwcellen: zenuwcellen die impulsen vanaf je zintuigen vervoeren Motorische zenuwcellen: zenuwcellen die impulsen naar je spieren vervoeren Schakelcellen: liggen tussen sensorische en motorische zenuwcellen, bevinden zich in het reggenmerg en de hersenstam Zenuw: bundel van zenuwceluitlopers omgeven door weefsel Als impulsen uit je ruggenmerg je hersenen bereiken, start de bewustwording van reflexen. CZS = centrale zenuwstelsel: om vat cellichamen van zenuwcellen en hun uitlopers van ruggenmerg en hersenen, aan en afvoerende zenuwen van CZS behoren tot het perifere zenuwstelsel Bewustwording treedt niet bij alle reflexen op. Een reflexboog bestaat uit zintuigcellen, sensorische, schakel en motorische zenuwcellen en bijbehorende spiervezels. Hersenen en ruggenmerg vormen het CZS. Een bundel van zenuwceluitlopers omgeven door bindweefsel heet een zenuw. In de grijze stof van het ruggenmerg bevinden zich wel cellichamen. De kleur van de witte stof ontstaat door uitlopers van zenuwcellen. In het ruggenmerg bevindt de grijze stof zich aan de binnenkant. In de hersenen bevindt de grijze stof zich aan de buitenkant. Hersenzenuwen ontspringen uit de hersenstam en beïnvloeden vooral delen van je hoofd, en deels hart/longen Ruggenmerg zenuwen ontspringen uit het ruggenmerg en komen tussen de wervels door, zij beïnvloeden alle delen van het lichaam op het hoofd na De impulsen uit een reflexboog bereiken eerst de spieren, pas daarna komen ze aan in de hersenen, dit komt doordat het aantal synapsen in het CZS groter is. Reflexen zijn snel omdat er niet zoveel synapsen bij betrokken zijn. Zintuigcellen: zijn receptoren omdat ze prikkels opvangen Zenuwcellen: zijn conductoren omdat ze impulsen geleiden (informatie doorgeven) Spier/kliercellen: zijn effectoren omdat ze een bepaalde actie uitvoeren 18.4 Cruise control Autonoom zenuwstelsel: zenuwstelsel dat je orgaanfunctie regelt, die regeling gebeurt buiten je bewuste controle om, via aparte zenuwen prikkelen hersenstam en ruggenmerg je organen voortdurend tot Pagina 6 van 8

7 meer/minder activiteit, is te verdelen in 2 delen: -orthosympatisch deel van autonoom zenuwstelsel: coördineert je orgaanactiviteit tijdens actie -parasympatisch deel van autonoom zenuwstelsel: coördineert je orgaanactiviteit tijdens rust Animaal zenuwstelse: zenuwstelsel dat de bewuste reacties regelt, verwerkt de informatie uit je zintuigen en stuurt je skeletspieren Er is voortdurend terugkoppeling naar de hersenen. Delen daarvan, met name de kleine hersenen, sturen je spieren heel precies bij. Motorprogramma s: programma waardoor je gewone activiteiten zonder veel nadenken kunt verrichten, zenuwcellen uit je kleine hersenen en ruggenmerg sturen bepaalde spieren aan zonder dat je je daar bewust van bent Het autonoom zenuwstelsel stemt de activiteiten van je organen op elkaar af. Het parasympatisch deel is vooral actief bij rust, het orthosympatisch deel bij inspanning. Het animaal zenuwstelsel stuurt onder andere je skeletspieren aan. Door motorprogramma s ben je in staat bepaalde handelingen zonder veel nadenken te verrichten. Activiteit Reflex Motorprogramma starten onbewust bewust uitvoeren onbewust onbewust stoppen onbewust/ bewust bewust De hypothalamus staat in verbinding met je hypofyse en beïnvloed je hormoonstelsel. In je hersenstam bevinden zich groepen neuronen die je hartslag, ademhaling en bloeddruk regelen. Neuro-endocriene reflex: gecombineerde actie van zenuw en hormoonstelsel, verloopt via hypothalamus en hypofose Hormone releasing factors: neurotransmitters die hormoonproducerende cellen van de hypofyse snel beïnvloeden Zenuw- en hormoonstelsel werken nauw samen. Neuro-endoscriene reflexen verlopen via hypothalamus en hypofyse. Bij een zenuwcel komt via een neurotransmitter, afgescheiden door blaasjes in de synaps, de boodschap aan in een andere cel, de plaats van de synaps bepaald waar de boodschap terechtkomt. Een hormoonklier loost zijn hormoon in het bloed, de boodschap komt terecht in cellen met de juiste receptor voor het hormoon. AFBEELDING signaalstoffen kunnen direct en indirect werken a = zenuwcel(lichaam) b = neurotransmitter c = doelcel d = hormoonklier e = bloedbaan f = andere hormoonklier schema 1: zintuigcellen of zenuwcellen die elkaar op directe manier beïnvloeden met behulp van stoffen Pagina 7 van 8

8 schema 2: een zenuwcel beïnvloedt andere cellen op een indirecte manier, via het bloed schema 3: zenuwcellen activeren bijv. de hypofyse om een hormoon af te scheiden, dat vervolgens via de bloedbaan een tweede hormoonklier activeert 18.5 Sturen Hersenstam: werkt dag en nacht, regelt het hartritme en activeert de ademhalingsspieren Grote hersenen: hierin bevinden zich het geheugen, bewustzijn en de wil, bestaan uit twee sterk geplooide helften Hersenschors: buitenkant van de grote hersenen, elk deel van de hersenschors heeft zijn eigen functie Sensorische centrum: zit in de hersenschors, hier komen impulsen uit de huid Kleine hersenen: coördineren je bewegingen Opmerkelijk is dat linkerhersenhelft informatie krijg over de rechterkant van je lichaam en andersom. Motorische centra: zit in de hersenschors, activeren de spieren Centra in je hersenstam regelen de bewegingen die aangeboren reflexmatig zijn In de hersenschors ontstaat bewustwording in de sensorische centra. Vanuit de motorische schors starten bewegingen. De sensorische en motorische centra voor de rechterkant van je lichaam liggen in de linkerhersenhelft en andersom. Grote hersenen, functie: aansturing spieren, bewustwording van prikkels, geheugen Hypothalamus, functie: afgifte neuro-endocriene hormonen Hypofyse, functie: afgifte diverse hormonen Hersenstam, functie: plaats regelcentra voor ademhaling en hartritme Kleine hersenen, functie: coördinatie bewegingen Ruggenmerg, functie: verbinding hersenen en zenuwen, plaats reflexbogen Hersenonderzoek vindt onder andere plaats via waarnemingen na operaties, hersenbloedingen en diverse scans. De MRI-scan en de PET-scan meten de activiteit van hersencellen. Wetenschappers komen zo op het spoor van de verschillende hersencentra. Pagina 8 van 8

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting door A. 3929 woorden 22 juni 2013 5,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 17.1 Een ogenblik De pupilgrootte bepaalt de hoeveelheid

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en Leren

Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting door een scholier 2525 woorden 18 januari 2010 6,4 82 keer beoordeeld Vak NLT Samenvatting NLT Hersenen en Leren Basisblokken 3, 4 en 5 3. Basisblok: bouw

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie.

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie. 7 Boekverslag door H. 1590 woorden 3 keer beoordeeld 15 maart 2016 Vak Biologie Methode Biologie voor jou Biologie Thema 6 Bassisstof 1 Regelkringen en homeostase Een sensor à Normwaarde: De afgestelde

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn.

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn. Boekverslag door E. 1602 woorden 17 maart 2014 6.8 55 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting paragraaf 1 Een regelkring = is een kring van meerdere apparaten die samen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Waarneming en Regeling Begrippenlijst: Begrip Normwaarde Negatieve terugkoppeling Positieve terugkoppeling Homeostase

Nadere informatie

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase Boekverslag door D. 2035 woorden 26 juni 2011 6.6 69 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5, Homeostase 1. Elke cel van je lichaam is omgeven door weefselvloeistof. Weefsel

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling Doelstellingen: De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven de functies

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase Samenvatting door N. 1886 woorden 6 november 2010 6,4 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie H5 Homeostase Paragraaf 1 Interne milieu: weefselvloeistof samen met bloedplasma

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting door L. 2204 woorden 11 januari 2017 4,7 7 keer beoordeeld Vak NLT NLT Hersenen en Leren Neuronen en gliacellen Neuronen: neuronen zijn cellen die

Nadere informatie

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74820 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen

Nadere informatie

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68.

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68. 1 Elke gedachte/ gevoel/ actie komt op de één of andere manier door het zenuwstelsel. Ze kunnen niet voorkomen zonder het zenuwstelsel. is een complexe combinatie van cellen (functie: zorgen dat organismen

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 2341 woorden 5 februari 2009 6,5 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Samenvatting Biologie 1 Inleiding Zintuigen

Nadere informatie

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni 2007 7 45 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Het zenuwstelsel. Bestaat uit: centrale zenuwstelsel: hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Perifere zenuwstelsel:

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8 Samenvatting door een scholier 3509 woorden 19 juni 2005 5,5 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Tussen binnen- en buitenzijde van het membraan van de

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting door een scholier 1717 woorden 20 oktober 2007 6,3 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie ViaDELTA Samenvatting Biologie H9: Besturing -----------

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni 2011 6,7 3 keer beoordeeld Vak Biologie Les 1. - Organen zorgen bijvoorbeeld voor je bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding. - Onder alle omstandigheden

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 30 mei 2017

4 keer beoordeeld 30 mei 2017 8 Samenvatting door een scholier 1301 woorden 4 keer beoordeeld 30 mei 2017 Vak Biologie Methode Biologie voor jou H6 Waarneming, regeling en gedrag Zintuigen in het algemeen zintuig orgaan dat reageert

Nadere informatie

Les 18 Zenuwstelsel 1

Les 18 Zenuwstelsel 1 Les 18 Zenuwstelsel 1 Zenuwweefsel, neuron, depolarisatie, neurotransmitters, CZS, vegatatief, sensorisch, motorisch ANZN 1e leerjaar - Les 18 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zenuwweefsel Cellen met

Nadere informatie

1. De Nernst potentiaal vertegenwoordigt een evenwichtssituatie in de zenuwcel. Welk statement beschrijft deze situatie het beste? 1: De elektrische en de diffusiekrachten houden elkaar precies in evenwicht.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door een scholier 1351 woorden 5 februari 2006 6, 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H 13 In skeletspieren is het spierweefsel verdeeld

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting door een scholier 2452 woorden 7 mei 2012 6,9 51 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Paragraaf 1

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting door een scholier 1440 woorden 27 juni 2007 6 17 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie 5.1 + 5.2 We hebben een zenuwstelsel. Door impulsen,elektrisch,snel,kortdurend,via

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H14 Reageren

Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting door Jacomijn 1512 woorden 20 maart 2018 7 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting biologie H14 Reageren 14.1 Samenwerkende organen Spieren:

Nadere informatie

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden?

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden? Examentrainer Vragen De bloed-hersenbarrière Hersenziekten zijn in het algemeen lastig te behandelen met medicijnen. Dit komt doordat het grootste deel van het bloedvatenstelsel in de hersenen heel erg

Nadere informatie

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL Om de werking van psychopharmaca, de pharmaca die op onze hersenen inwerken en daarmee onze geest beïnvloeden, te begrijpen is enig inzicht in de werking en de bouw van hersenen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door Amber 3849 woorden 22 april 2018 9,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 13 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren Hormoonklieren

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting door R. 858 woorden 19 juni 2014 7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel

Nadere informatie

Carol Dweck en andere knappe koppen

Carol Dweck en andere knappe koppen Carol Dweck en andere knappe koppen in de (plus)klas 2011 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 2 http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/ theorie/heller/ 3 http://www.youtube.com/watch?v=dg5lamqotok

Nadere informatie

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari 2008 7,3 67 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Samenvatting Thema 7: Regeling en gedrag Het zenuwstelsel Bij het waarnemen speelt het zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting door T. 2587 woorden 15 januari 2013 4,8 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Onderscheiding zenuwstelsel op grond van bouw

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren Samenvatting door Jasmijn 3377 woorden 15 maart 2018 7,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting Biologie Havo 5 Nectar Hoofdstuk 14 Reageren Paragraaf 14.1 samenwerkende organen -Spieren

Nadere informatie

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c.

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c. Take-home toets Thema 4.6 Anatomie en fysiologie van het centrale en perifere zenuwstelsel 1. Door activiteiten van de nervus vagus wordt a. de hartslagfrequentie verhoogd b. de hartslagfrequentie verlaagd

Nadere informatie

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat?

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Zenuwstelsel a3 Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Bewustwording 1 Wanneer wordt een mens zich bewust van prikkels? A Als de prikkels worden omgezet in impulsen.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling 4.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen samen =

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1 Het zenuwstelsel 1 INLEIDING Zenuwstelsel Bouw en ligging van het zenuwstelsel Het centrale zenuwstelsel Het perifere zenuwstelsel Werking van het zenuwstelsel Het willekeurige

Nadere informatie

H4: elektrisch geladen celmembranen

H4: elektrisch geladen celmembranen H4: elektrisch geladen celmembranen Meten van membraanpotentialen en stromen Zenuwcellen kunnen prikkels ontvangen en vervoeren exciteerbare cellen Stromen geladen deeltjes in waterige milieus (=wateroplosbare

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag 6.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag.

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk door een scholier 2029 woorden 5 oktober 2007 6,1 24 keer beoordeeld Vak Biologie 1 Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie

Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie Hoofdstuk 1 en 2. De mens is een combinatie van neuraal weefsel, elektriciteit, chemie; een bewegend lichaam in interactie met een wereld. In

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 4:

Samenvatting Biologie Thema 4: Samenvatting door L. 717 woorden 19 juni 2013 4,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie Thema 4: Zintuig Ligging Prikkel Waarneming Gezichts~ In de ogen Licht Zien

Nadere informatie

Zenuwcellen met Nissl-substantie

Zenuwcellen met Nissl-substantie Zenuwcellen met Nissl-substantie Download deze pagina als.pdf, klik hier Bronvermelding: 1 Theorie: Junqueira L.C. en Carneiro J. (2004, tiende druk), Functionele histologie, Maarssen. Uitgeverij Elsevier.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3 Zintuigen 1 INLEIDING Zintuigcellen Reuk-, smaak- en PH-sensoren Smaakzintuig Warmte- en koudesensoren Tast-, druk- en pijnsensoren Fotosensoren 2 ZINTUIGEN VORMEN DE VERBINDING

Nadere informatie

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige Paragraaf 7.1 prikkel Signalen die een zintuigcel uit de omgeving opvangt actiepotentiaal Verschil in elektrische lading over de membraan van een zenuwcel op het moment van een impuls adequate prikkel

Nadere informatie

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is. Samenvatting door Estel 2738 woorden 16 december 2017 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting H6 Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/004 Handboek: Biogenie 3.2 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 2u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan THEMA 4 REGELING EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Scan In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht

Nadere informatie

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten If the brain were so simple we could understand it, we would be so simple we couldn t - Lyall Watson Bart van der Meer theorieles 15 GOI Met bijzonder veel dank aan Ellen Brink, Rita Dijk Bewerkt door

Nadere informatie

Casuïstiek voor doktersassistenten Ik heb barstende hoofdpijn ISBN 978 90 313 7884 5. Hoofdstuk 1: Medische achtergrondkennis

Casuïstiek voor doktersassistenten Ik heb barstende hoofdpijn ISBN 978 90 313 7884 5. Hoofdstuk 1: Medische achtergrondkennis Antwoorden ISBN 978 90 313 7884 5 Hoofdstuk 1: Medische achtergrondkennis 1.1 Centrale zenuwstelsel Onderdelen hersenen 1. voorhoofdskwab 2. sensorische schors 3. achterhoofdskwab 4. slaapkwab 5. verlengde

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting door Binc 2141 woorden 16 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie B1: Reageren op je omgeving Reageren op je omgeving doe je met Zintuigen,

Nadere informatie

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel.

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Het zenuwstelsel De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen in je lichaam vormen samen het zenuwstelsel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Electrofysiologie van het hart

Hoofdstuk 1: Electrofysiologie van het hart Hoofdstuk 1: Electrofysiologie van het hart Chapter 21, blz. 504 t/m 528: Cardiac electrophysiology and the electrocardiogram Het bestaat uit een hoop verschillende cellen, met elk een eigen functie. Ze

Nadere informatie

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming De student moet de verschillende typen

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren

Samenvatting NLT Hersenen en leren Samenvatting NLT Hersenen en leren Samenvatting door Jet 1979 woorden 14 maart 2018 7,2 8 keer beoordeeld Vak NLT Hersenen en leren Hoofdstuk 2: Bouw en functie van het menselijk zenuwstelsel Zenuwstelsel

Nadere informatie

HORMONALE EN NEURALE REGULATIE ZICHTBAAR MAKEN IN DE KLAS

HORMONALE EN NEURALE REGULATIE ZICHTBAAR MAKEN IN DE KLAS HORMONALE EN NEURALE REGULATIE ZICHTBAAR MAKEN IN DE KLAS Beste docent, Welkom bij de workshop Hormonale en neurale regulatie zichtbaar maken in de klas. We gaan vooral veel doen de komende vijf kwartier.

Nadere informatie

Zintuigelijke waarneming

Zintuigelijke waarneming Zintuigelijke waarneming Biologie Havo klasse 5 HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Doelstellingen De student moet de verschillende typen zintuigen kunnen opnoemen

Nadere informatie

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes HFST 17 Samenspel Samenspel 17.1 Een ogenblik Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes Hersenen, ganglioncellen, bipolairecellen, zichtbaar licht 17.3 Zie je wat je ziet?

Nadere informatie

H3: de cellen van het zenuwstelsel

H3: de cellen van het zenuwstelsel H3: de cellen van het zenuwstelsel Zenuwcellen en steuncellen Zenuwweefsel: 1) Zenuwcel/neuron: morfologische en functionele eenheden van het zenuwstelsel verwerken info, sturen info door en slaan info

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 Hormonen Samenvatting door Elin 1039 woorden 4 april 2018 9,5 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 13 13.1 * Hormoonklieren = organen die

Nadere informatie

-receptoren in celmembranen van bepaalde neuronen. Na binding van de neurotransmitter GABA aan een GABA A

-receptoren in celmembranen van bepaalde neuronen. Na binding van de neurotransmitter GABA aan een GABA A Benzodiazepinen Uit gezondheidsoverwegingen wordt in Nederland geprobeerd het gebruik van bepaalde kalmerende middelen, de benzodiazepinen, terug te dringen door ze niet meer te vergoeden via de zorgverzekering.

Nadere informatie

Verslag NLT Rijden onder invloed

Verslag NLT Rijden onder invloed Verslag NLT Rijden onder invloed Verslag door een scholier 2173 woorden 18 juni 2012 6,3 60 keer beoordeeld Vak NLT Hoofdstuk 1 Inleiding -3 1.1 A) Mensen vinden de naam Bob over het algemeen sympathiek

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Cellen

Examen Voorbereiding Cellen Examen Voorbereiding Cellen Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 2 Cellen Begrippenlijst: Begrip Organellen Plastiden Stamcellen Embryonale stamcellen Adulte stamcellen Endoplasmatisch reticulum

Nadere informatie

INDOCTRINATIE DE HERSENEN EN DE TOEPASSING IN PRAKTIJK NADER BEKEKEN

INDOCTRINATIE DE HERSENEN EN DE TOEPASSING IN PRAKTIJK NADER BEKEKEN INDOCTRINATIE DE HERSENEN EN DE TOEPASSING IN PRAKTIJK NADER BEKEKEN Sil Gaertner en Sjoerd Bekkers Profielwerkstuk 11 februari 2015 Titel: Indoctrinatie, de hersenen en de toepassing in praktijk nader

Nadere informatie

voortgeleidingssnelheid van de actiepotentiaal

voortgeleidingssnelheid van de actiepotentiaal Hoofdstuk 6 Neuronale impulsoverdracht Intermezzo 6.1 Vorming van de myelineschede 2 Intermezzo 6.2 Meting van de elektrische activiteit van neuronen en de 4 voortgeleidingssnelheid van de actiepotentiaal

Nadere informatie

Nieuwe leerplandoelstellingen voor Opmerkingen. Inhoud leerwerkboeken

Nieuwe leerplandoelstellingen voor Opmerkingen. Inhoud leerwerkboeken Inhoud leerwerkboeken e leerplandoelstellingen voor 2015-2016 D/2015/7841/015 EUREKA!1A Thema 1 Zintuigen 1 Inleiding 1.1 Prikkel, reactie en zintuig B52 Uit waarnemingen afleiden of illustreren dat spierbewegingen

Nadere informatie

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst:

Biologie SE4. Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hoofdstuk 13 Paragraaf 1 Begrippenlijst: Hormoonklieren: Exocriene klieren: Endocriene klieren: Hypothalamus: Biologie SE4 organen die elders in het lichaam organen en weefsels activeren. zweet- en verteringsklieren

Nadere informatie

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband?

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Bij mensen kan slechts 1 w h i p l a s h a c c i d e n t langdurige pijn en lijden veroorzaken. De anatomie van de hond is fundamenteel gelijk aan

Nadere informatie

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week

VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2016-2017 NIVEAU BASIS VAK: BIOLOGIE METHODE: Biologie voor jou 3VMBO- BK Deel 1 en 2 KLAS: 3 CONTACTUREN PER WEEK: 3 x 50 uten per week P periode

Nadere informatie

anatomie en fysiologie van het hart

anatomie en fysiologie van het hart 1 KLINISCHE INTERPRETATIE VAN ECG S 1 anatomie en fysiologie van het hart 1.1 Het hart is de pomp van het lichaam Het hart pompt met gecoördineerde bewegingen bloed door het lichaam en voorziet zo de weefsels

Nadere informatie

3. Van welke structuren is het het meest waarschijnlijk dat je ze bij een rat in één (rechte) coronale doorsnede vindt?

3. Van welke structuren is het het meest waarschijnlijk dat je ze bij een rat in één (rechte) coronale doorsnede vindt? Vragen neuroanatomie en neurotransmissie 1. Gegeven zijn de volgende stellingen: I. De globus pallidus ontwikkelt zich uit het telencephalon II. De substantia nigra vindt zijn oorsprong in het mesencephalon

Nadere informatie

Examen Medische Vakken

Examen Medische Vakken Examen Medische Vakken Neurologie, psychiatrie, dermatologie AGN 4e jaar, cohort 07-11 1. Het aantal paren hersenzenuwen is a. 4 b. 12 c. 6 d. 8 2. Met het begrip Centraal Motorisch Neuron (CMN) wordt

Nadere informatie

1 Eindtermen. 1.1 Onderzoekend leren. 1.2 Wetenschap en samenleving

1 Eindtermen. 1.1 Onderzoekend leren. 1.2 Wetenschap en samenleving 1 Eindtermen Hieronder volgt een opsomming van eindtermen voor de tweede graad (nl. onderzoekend leren (eindtermen 1 t.e.m. 12), wetenschap en samenleving (eindtermen 13 t.e.m. 21) en attitudes (22* t.e.m.

Nadere informatie

mitochondria kern vet Het verschil in functie van witte en bruine vetcellen komt tot uiting in de verschillen in bouw van beide celtypen.

mitochondria kern vet Het verschil in functie van witte en bruine vetcellen komt tot uiting in de verschillen in bouw van beide celtypen. Bruin vet In de winter kun je een minder warme trui aantrekken en de thermostaat een graadje lager zetten. Bruin vet zorgt er dan voor dat je extra vet verbrandt om warmte op te wekken. Maar lukt het ook

Nadere informatie

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden.

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden. Samenvatting door W. 3226 woorden 3 december 2015 7,4 44 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Regelkringen en homeostase Homeostase Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de

Nadere informatie

De hersenen: het meest complexe orgaan van het menselijk lichaam

De hersenen: het meest complexe orgaan van het menselijk lichaam De hersenen: het meest complexe orgaan van het menselijk lichaam De hersenen C. Lafosse Revalidatieziekenhuis RevArte Om de stoornissen en beperkingen van iemand met een hersenletsel te leren kennen en

Nadere informatie

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda.

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Inleiding. Ik hou mijn spreekbeurt over het menselijk lichaam. Omdat ik later kinderarts wil worden en ik het heel interessant vind. Ons lichaam. Het

Nadere informatie

Waarneming en regeling. Basisstof 6

Waarneming en regeling. Basisstof 6 Waarneming en regeling Basisstof 6 Van prikkel naar impuls Receptoren zijn gewoonlijk erg gevoelig. Hele zwakke prikkels worden al waargenomen, maar dat moet wel de eigen, adequate prikkel van die cel

Nadere informatie