Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie"

Transcriptie

1 Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie Hoofdstuk 1 en 2. De mens is een combinatie van neuraal weefsel, elektriciteit, chemie; een bewegend lichaam in interactie met een wereld. In dit college De cellen van het zenuwstelsel (H1) De bloed-hersenbarrière (H1) De zenuwimpulsen (H1) De synapsen: communicatie tussen neuronen (H2) Leerdoelen Neuronen en gliacellen kunnen beschrijven Beschrijven hoe een impuls wordt doorgegeven in een neuron Beschrijven hoe de bloed-brein barrière bijdraagt aan bescherming van het brein en de voeding van neuronen Alles-of-niets principe uitleggen Uitleggen hoe neuronen met elkaar communiceren Contrasteren van neurotransmitters, neuropeptiden en hormonen De cellen van het zenuwstelsel Je hebt 2 type cellen: neuronen en gliacellen. De ratio is ongeveer 1:10. Voor elke neuron heb je ongeveer 10 gliacellen. Neuronen Neuronen zijn de cellen van het zenuwstelsel. Ze geven impulsen door. We hebben ongeveer 100 miljard neuronen in onze hersenen. Het gewicht van het brein is gram. De neuronen zijn veel groter dan de gliacellen. Ze zijn dus met minder, maar wel groter. De neuronen zijn verantwoordelijk voor het ontvangen en geven van informatie aan andere cellen. Onderdelen van een neuron Soma = cellichaam Dendrieten (denk aan een boom)

2 Axon: - Axonheuvel - Collateralen (vertakkingen aan het eind van de axon) Eindknopjes Dendrieten Dendrieten zitten aan de buitenkant. Ze ontvangen impulsen. Ze vangen de eerste berichten op en geven dit door aan het cellichaam. Cellichaam Het cellichaam bevat organellen. Deze zorgen ervoor dat de cellen goed kunnen functioneren. Vanuit het cellichaam loopt een enorm lange sliert (axon). Axon Geeft de impulsen door vanuit het cellichaam, naar uiteindelijk de synapse. Synapsen Zorgen ervoor dat het signaal van het ene naar het andere zenuwcel kan. Celkern Bevat het DNA. Celmembraan: begrenzing van het neuron Het neuron zelf is omgeven met celmembraan. Celmembraan = een soort van vette laag, om de neuron heen. Het vormt een soort buffer om de extracullaire ruimte (buiten de neuron) en de intracullaire ruimte (binnen het neuron). In het celmembraan zitten kleine openingen waar stofjes (ionen) van de buiten- naar de binnenruimte kunnen reizen. Diversiteit Er is een diversiteit in de neuronen. Diversiteit is belangrijk. Waarom zouden we verschillende neuronen nodig hebben en niet gewoon één soort? Het gaat om samenwerking, specialisatie, en innovatie/flexibiliteit. Dit is ook bijvoorbeeld zo in een bedrijf. Een homogene groep werkt minder lekker dan een heterogene groep. Misschien zijn dat de redenen waarom we verschillende neuronen hebben: we moeten flexibel met bepaalde situaties om kunnen gaan. Neuronen verschillen in grootte, vorm en locatie. We kunnen ze op verschillende manieren categoriseren, maar het belangrijkst is of het neuron afferent of efferent is: Efferente neuron Geeft informatie (denk aan E van Exit, er gaat informatie uit) Afferente neuron Krijgt informatie

3 We hebben ongemyeliniseerde en gemyeliniseerde neuronen: Ongemyeliniseerde neuron Axon zonder laagje, gaat langzaam in het geleiden van actiepotentialen. Gemyeliniseerde neuron Hebben een laagje (myeline, een soort vetlaagje) om de axon heen, die de actiepotentialen veel sneller kunnen geleiden naar de eindknopjes. De gaten tussen de myelinestukjes heten de knopen van Ranvier. Myeline is een witte stof; een soort vetlaag om de axon heen. Als je een hersenscan ziet, zie je dat alles wat wit is gemyeliniseerde axonen zijn. De grijze stof zijn de neuronen of de cellichamen. In het ruggenmerk is dat weer omgekeerd, daar ligt de grijze materie in het midden en de witte materie (myeline) eromheen. Neuronen verschillen t.o.v. vorm, grootte en locatie. Gliacellen Glia betekent ook wel lijm. Maar glia is veel meer dan alleen lijm! Gliacellen zijn met veel meer en zijn veel kleiner. Belangrijk bij verschillende functies (bijvoorbeeld hygiëne, voeding en bescherming van het brein). Verschillende vormen van gliacellen Astrocyte Zit tussen de neuronen en de bloedvaten in. Deze heeft zich vastgemaakt aan het bloedvat en houdt de boel bij elkaar (lijmende functie). Ook onttrekt het informatie van voedingsstoffen uit de bloedvaten om door te geven naar bijvoorbeeld de neuronen. Radiale glia Deze is belangrijk op het moment dat neuronen geboren worden tijdens de ontwikkeling van het brein. Ze moeten dan van de één naar de andere plek toe. Deze migratie wordt begeleid door de radiale glia. Schwann cellen/oligondendrocyte Deze maken allebei de myeline om de axonen heen. Het is letterlijk een cirkeling om de axon heen: ze bouwen als een spin om zich heen. Er is wel een verschil tussen de twee cellen. De oligondendrocyte geeft de myeline in het centrale zenuwstelsel, de schwann cel geeft de myeline in het perifere zenuwstelsel. Microglia Een soort vuilnismannen van de hersenen. Ze zijn verantwoordelijk voor het opruimen van giftige stoffen van neurotransmitters die niet meer nodig zijn.

4 Hoe een astrocyte neuronen rondom zich synchroniseert De astrocyte gaat zelf met zijn uiteinden om een synaps heen zitten. Op het moment dat 2 neuronen vuren, dan krijgt de astrocyte dat mee en dan kan de astrocyte heel eventjes de activiteit van de verschillende neuronen inhiberen (stopzetten). Op het moment dat hij zijn rem weer loslaat, zal je zien dat ze daarna sneller tegelijkertijd vuren. We weten niet waarom een astrocyte dat doet, maar het heeft iets met leren te maken. De neuronen leren dat als ze samen vuren, dat ze een netwerk maken. De astrocyten ondersteunen daarin. Denk aan een DJ die de muziek even platlegt, iedereen kijkt naar boven, hij start de muziek weer en iedereen begint te springen. Daarna begint de party pas echt. Iedereen begint te dansen. Cells that fire together, wire together. Astrocyten kunnen daar een ondersteunende rol in spelen. Kleine samenvatting neuraal weefsel Hieronder zie je een samenvattend plaatje die laat zien waar we het net allemaal over hebben gehad:

5 Gliacellen (niet alleen lijm, maar ook bescherming van het brein) Neuronen (verschillende groottes, vormen en locaties) Actiepotentiaal (gaan we straks dieper op in)

6 De bloed-hersen barrière We hebben onze gliacellen en neuronen maar die moeten natuurlijk beschermd worden. Dit gebeurt door de bloedhersen barrière. De hersenen hebben heel veel energie nodig. Het zorgt voor: Bescherming van het centrale zenuwstelsel tegen vreemde organismen en chemische substanties. Regulatie van hersenmetabolisme. Energieregulering. Hoe werkt de bloed-hersen barrière? Het is een laag tussen de bloedvaten en hersenweefsel in. Er zijn een aantal stoffen die door dit schild kunnen: Glucose (belangrijkste voeding!) Eiwitten Glutamaat (een afleidende response) Zuurstof Glucose is dus de belangrijkste voeding van de hersenen om werkend te blijven. Glutamaat is de belangrijkste neurotransmitter van de hersenen. De zenuwimpulsen De zenuwimpulsen kun je zien als de elektriciteit in de hersenen. Wat moeten de neuronen met elkaar doen? Onze neuronen vormen een netwerk en communiceren met elkaar, met al die actiepotentialen. Bij ons ontstaat er bijvoorbeeld een idee van een frikandel of een roos. Hoe doen de hersenen dat? Ze communiceren via elektrische activiteit, die op de een of andere manier het gevoel geeft dat we er zijn: zo ontstaan onze gedachten, gevoelens, etc. Het is een belangrijke vraag: hoe ontstaan die gedachten eigenlijk? Waarom impulsen? Initiëren van boodschappen tussen neuronen (maken geen contact elektrisch). Het is een wisselwerking van chemie en elektriciteit. Alle activiteit samen leidt tot waarnemingen, gedachtes, gevoelens en handelingen. Hoe ontstaan boodschappen in een neuron? Hoe ontstaat het vuren van de neuron? Je moet eerst weten dat een neuron een rustpotentiaal heeft. Het rustpotentiaal wordt bepaald door een elektrische gradiënt en een concentratiegradiënt.

7 Verstoringen van het rustpotentiaal van de neuron. - Elektrische gradiënt - Concentratie gradiënt Spanning = elektrische druk tussen twee punten. Dat meten we met Volt. Je hebt een hoge spanning als het pijpje vol zit, en een lage spanning als het leeg is. Bronnen van spanning In onze neuronen hebben we het over milivolt. Hele kleine spanningen die neuronen kunnen produceren. Alle neuronen zijn ongeveer -60 milivolt als rustspanning. Rustpotentiaal De rustpotentiaal is altijd negatief in het neuron. De omgeving buiten het neuron is altijd positiever dan binnen het neuron. Methoden voor het meten van activiteit van een neuron Dit meten we door middel van apparatuur, zoals een versterker die aan een computer is aangesloten. Op de ene plek meet je de intracellulaire microelektroden, op de andere plek meet je de referentie microelektroden. Je moet het rustpotentiaal even uit zijn evenwicht halen, zodat er een positieve spanning aan de binnenkant van de neuron/axon komt. Hoe klinkt het brein? Het brein klinkt als een knetterscheetje. Je biedt bijvoorbeeld verschillende plaatjes aan, aan een proefpersoon. Als diegene een zon ziet, dan gaat de neuron vuren. Dan weten ze dat die bepaalde neuron daarop reageert en de ander niet. Elektrische en concentratie gradiënt De chemie van hersenen verandert ook. Er ontstaat diffusie: de nieuwe stoffen willen van een drukke naar een minder drukke ruimte. Dat is de wet van de concentratie gradiënt. Ionenkanalen in het membraam van een neuron Je ziet allemaal kanalen. Soms zijn ze een beetje open, soms dicht. Hier kunnen ionen passeren. Ionen zijn moleculen die binnen en buiten een neuron zitten. Je hebt verschillende ionen die belangrijk zijn: natrium- en kaliumionen. Je hebt altijd meer natriumionen buiten de neuron en meer kaliumionen binnen de neuron. Er zijn verschillende dingen aan de hand: er is een negatief rustpotentiaal die ervoor zorgt dat positieve ionen

8 naar binnen willen. Aan de andere kant: soms willen de ionen wegvloeien naar een plek die minder druk is. Dat zorgt voor een bepaalde spanning. Natrium en kalium ionen in rust In rust is het zo dat de natriumkanalen dichtzitten en dat de kaliumionen een klein beetje kalium doorlaten. Die natriumkanalen gaan wel open als er een actiepotentiaal wordt gegenereerd. De natrium/kalium pomp De natrium-/kaliumpomp zorgt ervoor dat het rustpotentiaal wordt gehouden op -70. De natrium/kalium pomp is een enzym dat ervoor zorgt dat: Voortdurend 3 natrium ionen de cel uit laat en 2 kalium ionen naar binnen gaan. Ze zijn allebei positief. Dus als er 3 positieve deeltjes naar buiten gaan en 2 weer binnen komen, zorgt het voor -70. De elektrische gradiënt blijft dan behouden. Natriumionen (Na+) is in het Engels sodium en kaliumionen (K+) is potassium. Actiepotentiaal, deel 1 Wat gebeurt er als een actiepotentiaal wordt gegenereerd? Het rustpotentiaal is stabiel totdat de neuron wordt gestimuleerd. Er ontstaat depolarisatie: neuron wordt positiever totdat de treshold of exitation (-58) is behaald actiepotentiaal alles of niets principe bij vuren. Het actiepotentiaal is altijd hetzelfde met de zelfde amplitude. De drempelwaarde: een niveau waarboven extra stimulatie leidt tot massieve depolarisatie. Dit is het actiepotentiaal. De drempelwaarde verschilt per neuron, maar is consistent per neuron. Je stimuleert een neuron. De rustpotentiaal wordt positiever. Vanaf een bepaalde hoogte (-58), de drempelwaarde, ontstaat er een actiepotentiaal (boem!). De kalium- en natriumionen gaan verspreiden. Daardoor ontstaat er een positief potentiaal in de binnenkant van de neuron en duikt vervolgens terug in zijn eigen waarde (hyperpolarisatie). Het is een alles of niets-principe. Als je iets afvuurt met een pistool, gaat het altijd met dezelfde snelheid. Dat is dus ook zo met neuronen. Dat is ongeveer +30 milivolt.

9 Actiepotentiaal Het actiepotentiaal verspreid zich door de axon, van het cellichaam, naar het uiteinde. Normaalgesproken is binnenin negatief, totdat de actiepotentiaal ontstaat. De actiepotentiaal regenereert zich over het axon, totdat hij bij de eindknopjes is en daar laat hij bepaalde chemicalieën los. De actiepotentiaal vliegt door de stukken heen. Als je grote stappen zet, kun je ook harder lopen. Het gaat om de snelheid van informatieverspreiding door de axonen. Elektronische voortgeleiding De elektrische boodschap die wordt doorgegeven in de axon van een neuron reist niet de axon af, maar regenereert zich, zodat het niet verzwakt. De snelheid van een impuls varieert van neuron tot neuron (1 m/s 100 m/s). Signalen kunnen in een fractie worden doorgegeven. De synapsen De synaps Je hebt van die mandjes waarbij je het balletje van het ene naar het andere mandje moet gooien. Hetzelfde gebeurt in de synaps. Je hebt twee verschillende neuronen: Presynaptisch neuron Postsynaptisch neuron De ruimte tussen die twee heet de synaptische spleet. Het neuron maakt in het cellichaam bepaalde neurotransmitters aan. Die worden in kleine zakjes langs de axon naar beneden geleid, naar het einde van de presynaptische neuron. Als daar het actiepotentiaal plaatsvindt, kan het zijn dat de neurotransmitters in de synaptische spleet worden uitgestrooid. Vervolgens gaan ze naar de andere kant van de postsynaptische neuron, daar zitten receptoren. Daar kunnen ze aan vastzitten als ze bij de receptoren horen. Wat er vervolgens gebeurt is dat de neurotransmitter zich loslaat van de receptor, en terugvloeit naar de presynaptische neuron óf het vloeit als het ware weg in de synaptische spleet en dan is er wel weer een gliacel die het schoonmaakt.

10 Dus: 1. Het neuron maakt chemische stoffen aan die als neurotransmitters dienen. 2. Neurons bewaren neurotransmitters in de axon uiteindes of vervoeren ze er naartoe. 3. Een actiepotentiaal zorgt voor de trigger, zodat de neurotransmitter in de synaptische spleet terecht komt. 4. De neurotransmitter steekt de synaptische spleet over en hecht zich aan receptoren op het postsynaptische neuron. 5. De neurotransmitters laten de receptoren weer los. 6. De neurotransmitters worden weer opgenomen door de presynaptische neuron of worden gedeactiveerd door chemische stoffen. 7. De postsynaptische neuron stuurt mogelijk nog negatieve feedback om de verdere toevoer van een neurotransmitter te ontmoedigen. Neurotransmitters Verschillende neuronen hebben verschillende neurotransmitters. Dit zijn de belangrijkste: Aminozuren (glutamaat, GABA, glycine, aspartaat, dopamine, serotonine, etc.) Monoamines Acetylcholine Neuropeptides Purines Gassen Bepaalde neurotransmitters zul je in deze curus vaker tegenkomen dan anderen. Het hangt bijvoorbeeld ook van het type stoornis af (parkinson dopamine, depressie serotonine, etc.). Het is leidend voor hoe vaak je ze hoort, hoe belangrijk ze zijn voor het tentamen.

11 Wat is sowieso belangrijk om te weten? Glutamaat is de belangrijkste excitatoire neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel. GABA is de belangrijkste inhibitoire neurotransmitter. Die dempt de neuronen. Glutamaat bestaat uit glucose en glutamine. Wat is belangrijk om je nog extra in te verdiepen? Je moet onderscheid kunnen maken in Snel vs. langzaam Kort effect vs. langdurend effect Lokaal vs. globaal effect Bekijk de 3 soorten synapsen: Ionotrope synapsen Metatrope synapsen Elektrische synapsen Contrasteer neurotransmitters, neuropeptiden en hormonen Hoofdstuk 2: pagina

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en Leren

Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting door een scholier 2525 woorden 18 januari 2010 6,4 82 keer beoordeeld Vak NLT Samenvatting NLT Hersenen en Leren Basisblokken 3, 4 en 5 3. Basisblok: bouw

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL Om de werking van psychopharmaca, de pharmaca die op onze hersenen inwerken en daarmee onze geest beïnvloeden, te begrijpen is enig inzicht in de werking en de bouw van hersenen

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

1. De Nernst potentiaal vertegenwoordigt een evenwichtssituatie in de zenuwcel. Welk statement beschrijft deze situatie het beste? 1: De elektrische en de diffusiekrachten houden elkaar precies in evenwicht.

Nadere informatie

H4: elektrisch geladen celmembranen

H4: elektrisch geladen celmembranen H4: elektrisch geladen celmembranen Meten van membraanpotentialen en stromen Zenuwcellen kunnen prikkels ontvangen en vervoeren exciteerbare cellen Stromen geladen deeltjes in waterige milieus (=wateroplosbare

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Tentamen Neuroanatomie en Fysiologie 1008 mei 2007

Tentamen Neuroanatomie en Fysiologie 1008 mei 2007 Tentamen Neuroanatomie en Fysiologie 1008 mei 2007 1. De Nernst potentiaal vertegenwoordigt een evenwichtssituatie in de zenuwcel. Welk statement beschrijft deze situatie het beste? 1: De elektrische en

Nadere informatie

H3: de cellen van het zenuwstelsel

H3: de cellen van het zenuwstelsel H3: de cellen van het zenuwstelsel Zenuwcellen en steuncellen Zenuwweefsel: 1) Zenuwcel/neuron: morfologische en functionele eenheden van het zenuwstelsel verwerken info, sturen info door en slaan info

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 6

Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting door Saar 879 woorden 10 april 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Aantekeningen Biologie P3: Homeostase en regelkringen: Bij meercellige organismen: de cellen

Nadere informatie

3. Van welke structuren is het het meest waarschijnlijk dat je ze bij een rat in één (rechte) coronale doorsnede vindt?

3. Van welke structuren is het het meest waarschijnlijk dat je ze bij een rat in één (rechte) coronale doorsnede vindt? Vragen neuroanatomie en neurotransmissie 1. Gegeven zijn de volgende stellingen: I. De globus pallidus ontwikkelt zich uit het telencephalon II. De substantia nigra vindt zijn oorsprong in het mesencephalon

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave Samenvatting Biologie Hoofdstuk 18 brainwave Samenvatting door een scholier 3212 woorden 31 mei 2011 6,5 44 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H18 Brainwave Licht weerkaatst op een onderwerp en

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting door L. 2204 woorden 11 januari 2017 4,7 7 keer beoordeeld Vak NLT NLT Hersenen en Leren Neuronen en gliacellen Neuronen: neuronen zijn cellen die

Nadere informatie

Carol Dweck en andere knappe koppen

Carol Dweck en andere knappe koppen Carol Dweck en andere knappe koppen in de (plus)klas 2011 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 2 http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/ theorie/heller/ 3 http://www.youtube.com/watch?v=dg5lamqotok

Nadere informatie

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen?

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen? Tentamen Neurobiologie 29 juni 2007 9.00 12.00 hr Naam: Student nr: Het tentamen bestaat uit 28 korte vragen. Het is de bedoeling dat u de vragen beantwoordt in de daarvoor gereserveerde ruimte tussen

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

Les 18 Zenuwstelsel 1

Les 18 Zenuwstelsel 1 Les 18 Zenuwstelsel 1 Zenuwweefsel, neuron, depolarisatie, neurotransmitters, CZS, vegatatief, sensorisch, motorisch ANZN 1e leerjaar - Les 18 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zenuwweefsel Cellen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Electrofysiologie van het hart

Hoofdstuk 1: Electrofysiologie van het hart Hoofdstuk 1: Electrofysiologie van het hart Chapter 21, blz. 504 t/m 528: Cardiac electrophysiology and the electrocardiogram Het bestaat uit een hoop verschillende cellen, met elk een eigen functie. Ze

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

18. Gegeven zijn de volgende uitspraken: I. Tyrosine is de precursor van serotonine II. Een overmaat aan serotonine kan leiden tot agressief gedrag.

18. Gegeven zijn de volgende uitspraken: I. Tyrosine is de precursor van serotonine II. Een overmaat aan serotonine kan leiden tot agressief gedrag. 1. Welke uitspraak is WAAR? a. Evertebraten hebben geen zenuwstelsel dat hun toelaat gecoördineerde bewegingen uit te voeren. b. Evertebraten hebben niet meer dan 10.000 zenuwcellen. c. Het telencephalon

Nadere informatie

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68.

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68. 1 Elke gedachte/ gevoel/ actie komt op de één of andere manier door het zenuwstelsel. Ze kunnen niet voorkomen zonder het zenuwstelsel. is een complexe combinatie van cellen (functie: zorgen dat organismen

Nadere informatie

Eerst even een testje

Eerst even een testje Frans Bleumer Frans Bleumer Eerst even een testje Een krant is beter dan een weekblad. Het strand is beter dan de straat. In het begin kun je beter rennen dan wandelen. Je zult het vaker moeten proberen.

Nadere informatie

voortgeleidingssnelheid van de actiepotentiaal

voortgeleidingssnelheid van de actiepotentiaal Hoofdstuk 6 Neuronale impulsoverdracht Intermezzo 6.1 Vorming van de myelineschede 2 Intermezzo 6.2 Meting van de elektrische activiteit van neuronen en de 4 voortgeleidingssnelheid van de actiepotentiaal

Nadere informatie

Pijn en prikkelgeleiding

Pijn en prikkelgeleiding j1 Pijn en prikkelgeleiding L.H.D.J. Booij Volgens de World Health Organisation is pijn een onplezierige gewaarwording die optreedt bij dreigende weefselbeschadiging. Fysiologisch gezien gaat het dus om

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands Samenvatting in het Nederlands Algemeen Een goed functionerend zenuwstelsel is van essentieel belang voor ons dagelijkse, bewuste en onbewuste handelen en denken. Het functioneren van het zenuwstelsel

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Dit proefschrift behandelt moleculaire veranderingen die plaatsvinden in de hersenen van de rat na blootstelling aan morfine, een verslavende stof. Dit type onderzoek is zowel

Nadere informatie

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn.

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn. Boekverslag door E. 1602 woorden 17 maart 2014 6.8 55 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting paragraaf 1 Een regelkring = is een kring van meerdere apparaten die samen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Multiple Sclerose Multiple Sclerose (MS) is een ernstige chronische, inflammatoire aandoening van het centrale zenuwstelsel (CZS). Wereldwijd lijden er meer dan 2 miljoen mensen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H5: Regeling en waarneming

Samenvatting Biologie H5: Regeling en waarneming Samenvatt Biologie H5: Regel en waarnem Samenvatt door L. 1365 woorden 1 juli 2016 8,2 10 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5 regel en waarnem 2 Hormonen Cellen communiceren

Nadere informatie

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden?

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden? Examentrainer Vragen De bloed-hersenbarrière Hersenziekten zijn in het algemeen lastig te behandelen met medicijnen. Dit komt doordat het grootste deel van het bloedvatenstelsel in de hersenen heel erg

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 207 208 Gliacellen in het brein kunnen worden onderverdeeld in microglia en twee typen macroglia, namelijk oligodendrocyten en astrocyten. Alhoewel elk brein meer gliacellen bevat dan neuronen is er in

Nadere informatie

Interview RTL Late Night Bataclan Paris. Met dank aan: RTL Late Night!

Interview RTL Late Night Bataclan Paris. Met dank aan: RTL Late Night! 1 Interview RTL Late Night Bataclan Paris Met dank aan: RTL Late Night! 2 Neurocoach Gerard van Dooren 06-49368344 Info@brainresult.nl www.brainresult.nl 3 Kijkwijzer - Limbisch systeem - Associaties -

Nadere informatie

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie.

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie. 7 Boekverslag door H. 1590 woorden 3 keer beoordeeld 15 maart 2016 Vak Biologie Methode Biologie voor jou Biologie Thema 6 Bassisstof 1 Regelkringen en homeostase Een sensor à Normwaarde: De afgestelde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM

HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM Cellen, weefsels en organen (grondig lezen) Cellen: Organen: Weefsel: kleinste functionele eenheden van ons lichaam zeer uiteenlopende morfologie (=vorm/bouw) die samenhangt

Nadere informatie

HORMONALE EN NEURALE REGULATIE ZICHTBAAR MAKEN IN DE KLAS

HORMONALE EN NEURALE REGULATIE ZICHTBAAR MAKEN IN DE KLAS HORMONALE EN NEURALE REGULATIE ZICHTBAAR MAKEN IN DE KLAS Beste docent, Welkom bij de workshop Hormonale en neurale regulatie zichtbaar maken in de klas. We gaan vooral veel doen de komende vijf kwartier.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting GABAerge neurotransmissie in de prefrontale cortex

Nederlandse samenvatting GABAerge neurotransmissie in de prefrontale cortex Nederlandse samenvatting GABAerge neurotransmissie in de prefrontale cortex De prefrontale cortex (PFC) is een hersengebied betrokken bij cognitieve functies als planning, attentie en het maken van beslissingen.

Nadere informatie

HOE WERKT EEN IONKANAAL?

HOE WERKT EEN IONKANAAL? HOE WERKT EEN IONKANAAL? THEORIE Een cel gebruikt speciale eiwitten om ionen over het celmembraan te transporteren: de ion-kanalen. Deze kanalen zijn eiwitcomplexen die door het celmembraan heen steken

Nadere informatie

Zenuwcellen met Nissl-substantie

Zenuwcellen met Nissl-substantie Zenuwcellen met Nissl-substantie Download deze pagina als.pdf, klik hier Bronvermelding: 1 Theorie: Junqueira L.C. en Carneiro J. (2004, tiende druk), Functionele histologie, Maarssen. Uitgeverij Elsevier.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting door een scholier 1440 woorden 27 juni 2007 6 17 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie 5.1 + 5.2 We hebben een zenuwstelsel. Door impulsen,elektrisch,snel,kortdurend,via

Nadere informatie

Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland

Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland Nederlandse samenvatting De ontwikkeling van de hersenen is een proces dat nauwgezet gereguleerd wordt, zowel voor als na de geboorte, en is

Nadere informatie

1.1 SITUERING VAN FYSIOLOGIE ALS WETENSCHAP Fysiologie bestudeert de functie van het lichaam, anatomie bestudeert de structuur van het lichaam.

1.1 SITUERING VAN FYSIOLOGIE ALS WETENSCHAP Fysiologie bestudeert de functie van het lichaam, anatomie bestudeert de structuur van het lichaam. 1 ALGEMENE INLEIDING Doel van onderzoek is generalisatie en reductie. 1.1 SITUERING VAN ALS WETENSCHAP Fysiologie bestudeert de functie van het lichaam, anatomie bestudeert de structuur van het lichaam.

Nadere informatie

Thema: hersenontwikkeling

Thema: hersenontwikkeling Thema: hersenontwikkeling stap 1: Ontwikkeling van de neurale buis Lengte: bv cortex, middenhersenen en hersenstam. Oppervlakte : bv visuele cortex, Diepte: verschillende lagen van een gebied Porblemen

Nadere informatie

ondersteuning, vorming van de bloed-hersen barrière, opruimen van toxische stoffen en de

ondersteuning, vorming van de bloed-hersen barrière, opruimen van toxische stoffen en de NEDERLANDSE SAMENVATTING Proteomische karakterisatie van perisynaptische astrocyten in synaptische plasticiteit Astrocyten zijn de meest voorkomende cellen in de hersenen en hebben een veelvoud aan functies,

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen

Nadere informatie

Brein. Basisinformatie Brain Training. Brain Gymmer

Brein. Basisinformatie Brain Training. Brain Gymmer Brein Basisinformatie Brain raining Brain Gymmer nhoudsopgave Hoe doe je de dingen die je doet? 3 nderzoek 6 Het geheugen 9 ekenen & ellen 12 Hemisferen 14 Woordenlijst 16 2 Hoe doe je de dingen die je

Nadere informatie

Biologische Psychologie - Prof James W Kalat

Biologische Psychologie - Prof James W Kalat Biologische Psychologie - Prof James W Kalat Aantekeningen van Martin van Wijk -aug06-sept 2012 Hoofdstuk 2: Zenuwcellen en Zenuwimpulsen p29: Er zijn neuronen en glia; alleen neuronen vervoeren impulsen

Nadere informatie

NEUROFISIOLOGISCH KADER

NEUROFISIOLOGISCH KADER NEUROFISIOLOGISCH KADER Optimens Sane - MNI Therapie Microcurrent Neuro Insertion Therapie De innovatie in de pijnzorg Auteurs: Kris Dierckxsens, product specialist MC/DC, deskundige MNI-therapy Mish Dierckxsens,

Nadere informatie

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase Boekverslag door D. 2035 woorden 26 juni 2011 6.6 69 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5, Homeostase 1. Elke cel van je lichaam is omgeven door weefselvloeistof. Weefsel

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren

Samenvatting NLT Hersenen en leren Samenvatting NLT Hersenen en leren Samenvatting door Jet 1979 woorden 14 maart 2018 7,2 8 keer beoordeeld Vak NLT Hersenen en leren Hoofdstuk 2: Bouw en functie van het menselijk zenuwstelsel Zenuwstelsel

Nadere informatie

-receptoren in celmembranen van bepaalde neuronen. Na binding van de neurotransmitter GABA aan een GABA A

-receptoren in celmembranen van bepaalde neuronen. Na binding van de neurotransmitter GABA aan een GABA A Benzodiazepinen Uit gezondheidsoverwegingen wordt in Nederland geprobeerd het gebruik van bepaalde kalmerende middelen, de benzodiazepinen, terug te dringen door ze niet meer te vergoeden via de zorgverzekering.

Nadere informatie

5. Waarop berust de werking van het neurotoxine BOTOX als anti- rimpel middel?

5. Waarop berust de werking van het neurotoxine BOTOX als anti- rimpel middel? 1. Waar vindt snelle geleiding plaats van elektrische signalen in een neuron? 1. In de axonen die omgeven zijn door een myeline schede 2. In de dendrieten die voorzien zijn van diverse ionkanalen 3. In

Nadere informatie

Wat zit er in je hoofd?

Wat zit er in je hoofd? Wat zit er in je hoofd? Een boek van Jan von Holleben Met teksten van Michael Madeja en Katja Naie Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Dit zit er in mijn hoofd Weetjes over een echte wondermachine: de hersenen

Nadere informatie

Puberhersenen onder de loep

Puberhersenen onder de loep Brein in beeld Puberhersenen onder de loep Hersenen stoppen niet zomaar met ontwikkelen. Tijdens je hele jeugd leert je brein er steeds meer bij. Sterker nog: pas rond je 25e levensjaar zijn de hersenen

Nadere informatie

Welke van de onderstaande beweringen is correct met betrekking tot het zenuwstelstel?

Welke van de onderstaande beweringen is correct met betrekking tot het zenuwstelstel? Biologie Vraag 1 Welke van de onderstaande beweringen is correct met betrekking tot het zenuwstelstel? Myeline is een hoofdzakelijk eiwitrijke stof die aangemaakt wordt door Schwann cellen. Myeline

Nadere informatie

Welke van de onderstaande beweringen is correct met betrekking tot het zenuwstelstel?

Welke van de onderstaande beweringen is correct met betrekking tot het zenuwstelstel? Biologie Vraag 1 Welke van de onderstaande beweringen is correct met betrekking tot het zenuwstelstel? Myeline is een hoofdzakelijk vetachtige stof die aangemaakt wordt door Schwann cellen. Myeline

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

Leren & Geheugen Deeltentamen

Leren & Geheugen Deeltentamen Leren & Geheugen Deeltentamen 1 2012 SAMENVATTING 2 open vragen en 25 meerkeuzevragen Ghijsen 1. Een traumatische ervaring die bij proefdieren is opgewekt door koppeling van een toon aan een irriterende

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Slotboom, D. J. (2001). Unconventional structural features of glutamate transporters s.n.

Citation for published version (APA): Slotboom, D. J. (2001). Unconventional structural features of glutamate transporters s.n. University of Groningen Unconventional structural features of glutamate transporters Slotboom, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

1.GABA Glutamaat, basics I Richard

1.GABA Glutamaat, basics I Richard 1.GABA Glutamaat, basics I Richard - Receptoren (slow, fast, ion channel, G coupled, second messenger) - Agonisme, antagonisme, par@eel agonisme, upregula@e, downregula@e, inverse agonist, - PAM en NAM

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam GEZONDHEIDSKUNDE Het menselijk lichaam 1 KENMERKEN VAN HET LEVEN Anatomie à wetenschap die zich bezighoudt met de bouw van het menselijk lichaam (waar ligt wat?). Fysiologie à Wetenschap die zich bezighoudt

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Waarneming en Regeling Begrippenlijst: Begrip Normwaarde Negatieve terugkoppeling Positieve terugkoppeling Homeostase

Nadere informatie

Pijn en prikkelgeleiding

Pijn en prikkelgeleiding Pijn en prikkelgeleiding L.H.D.J. Booij. Pijnreceptoren 2.2 Transmissie van de zenuwprikkel 4.2. Opbouw van de perifere zenuw 4.2.2 Prikkelvorming 7.2.3 Prikkelgeleiding en overdracht.2.4 Modulatie van

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door Amber 3849 woorden 22 april 2018 9,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 13 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren Hormoonklieren

Nadere informatie

Alles rondom Groningen: facebook.com/slimstuderengroningen Alles rondom Geneeskunde: facebook.com/slimstuderengnkgroningen

Alles rondom Groningen: facebook.com/slimstuderengroningen Alles rondom Geneeskunde: facebook.com/slimstuderengnkgroningen Voorwoord Beste nieuwe Geneeskundestudenten! Na jullie kennismaking met Groningen in de Kei-week is het nu eindelijk tijd om kennis te maken met jullie eigen studie. Het is altijd een fantastische periode

Nadere informatie

H10: plastische cellen

H10: plastische cellen H10: plastische cellen Neuroplasticiteit: Ontwikkeling van het zenuwstelsel Beschadiging: ischemisch letsel (beroerte), lesie of traumatisch letsel, etc Informatie-opslag in de hersenen Ontwikkeling van

Nadere informatie

Benzodiazepinen. Eindexamen vwo biologie pilot 2014-II

Benzodiazepinen. Eindexamen vwo biologie pilot 2014-II Benzodiazepinen Uit gezondheidsoverwegingen wordt in Nederland geprobeerd het gebruik van bepaalde kalmerende middelen, de benzodiazepinen, terug te dringen door ze niet meer te vergoeden via de zorgverzekering.

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM...

HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM... DE ZENUWCEL HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM... 3 Cellen, weefsels en organen (grondig lezen)... 3 Cellulaire differentiatie (grondig lezen)... 3 Delen van de cel (grondig lezen)... 4 Celmembraan (grondig

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

De cel metabolisme cel cel- membraan eiwitsynthese DNA aminozuren 1.1 De cel celcyclus celmembraan Afbeelding 1.1

De cel metabolisme cel cel- membraan eiwitsynthese DNA aminozuren 1.1 De cel celcyclus celmembraan Afbeelding 1.1 de cel Elk levend wezen is opgebouwd uit cellen. Het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over de verschillende onderdelen van een cel. We bespreken het celmembraan, het cytoplasma en de belangrijkste organellen.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 210 Nederlandse samenvatting Zuurstofradicalen en antioxidanten in multiple sclerosis 1. Multiple sclerosis Multiple sclerose (MS) is een chronische ontstekingsziekte van het centraal

Nadere informatie

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74820 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

De hersenen en het ruggenmerg communiceren met spieren en zintuigen door middel van perifere

De hersenen en het ruggenmerg communiceren met spieren en zintuigen door middel van perifere De hersenen en het ruggenmerg communiceren met spieren en zintuigen door middel van perifere zenuwen die zich door het hele lichaam vertakken. Op deze manier zijn wij in staat informatie uit onze omgeving

Nadere informatie

Verslag NLT Rijden onder invloed

Verslag NLT Rijden onder invloed Verslag NLT Rijden onder invloed Verslag door een scholier 2173 woorden 18 juni 2012 6,3 60 keer beoordeeld Vak NLT Hoofdstuk 1 Inleiding -3 1.1 A) Mensen vinden de naam Bob over het algemeen sympathiek

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Inleiding Stress-ervaringen kunnen veelvuldig en onverwachts optreden. De fysiologische reacties die bij een stress optreden zijn belangrijk voor het behoud van psychische en fysieke controle over de situatie.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

H5: Communicatie tussen zenuwcellen

H5: Communicatie tussen zenuwcellen H5: Communicatie tussen zenuwcellen Synaptische transmissie Synaps: contactplaats van een neuron met een ander neuron of neuron met spiercellen of kliercellen Elektrische synaps: Cytoplasmatische bruggetjes

Nadere informatie

Welke stoffen zitten er in chocolade en wat is de invloed hiervan op de hersenen?

Welke stoffen zitten er in chocolade en wat is de invloed hiervan op de hersenen? Welke stoffen zitten er in chocolade en wat is de invloed hiervan op de hersenen? In elke chocolade soort zitten delen van de cacaovrucht, of het nou het cacaopoeder of de cacaoboter is. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Dutch summary. Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis

Dutch summary. Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis Multiple sclerose (MS) is een ingrijpende aandoening van het centraal zenuwstelsel en de meest voorkomende oorzaak van niet-trauma gerelateerde invaliditeit

Nadere informatie

Beste student, Wij hopen dat jullie met veel plezier gebruik zullen gaan maken van onze samenvattingen. Met vriendelijke groet,

Beste student, Wij hopen dat jullie met veel plezier gebruik zullen gaan maken van onze samenvattingen. Met vriendelijke groet, Beste student, Periode twee is van start gegaan. Dit betekend dat wij druk voor jullie in de weer zijn om onze samenvattingen te perfectioneren. Ter ondersteuning van je studie bieden wij kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Hersenchemie bij emotie

Hersenchemie bij emotie Hersenchemie bij emotie De chemische verandering in de hersenen bij verandering van emotie Thijs Qualm Jelle Molenkamp Hersenchemie bij emotie De chemische verandering in de hersenen bij verandering van

Nadere informatie

Werkstuk ANW Epilepsie

Werkstuk ANW Epilepsie Werkstuk ANW Epilepsie Werkstuk door een scholier 2343 woorden 16 november 2002 7,9 27 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding Ik moest voor Anw een onderwerp verzinnen om een werkstuk over te maken. Ik heb

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied Modellen Lego voor het leven Wij mensen houden van modellen. Als kinderen beginnen wij de opbouw van dingen te begrijpen door ze met

Nadere informatie

Gating Neuronal Activity in the Brain Cellular and Network Processing of Activity in the Perirhinal-entorhinal Cortex J.G.P.

Gating Neuronal Activity in the Brain Cellular and Network Processing of Activity in the Perirhinal-entorhinal Cortex J.G.P. Gating Neuronal Activity in the Brain Cellular and Network Processing of Activity in the Perirhinal-entorhinal Cortex J.G.P. Willems Regulatie van neuronale activiteit in het brein Verwerking van verspreidende

Nadere informatie

Samenvatting: boek "Biological Psychology", James W. Kalat

Samenvatting: boek Biological Psychology, James W. Kalat Samenvatting: boek "Biological Psychology", James W. Kalat Biologische Psychologie 1 (Saxion) Biological Psychology Samenvatting ------------------------------Hoofdstuk 1; De relatie tussen brein en verstand----------------------------

Nadere informatie

Appendix. Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden

Appendix. Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden I Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden Inleiding Het centraal zenuwstelsel Het centraal zenuwstelsel (CZS) bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het is opgebouwd uit miljarden cellen. Het

Nadere informatie

INDOCTRINATIE DE HERSENEN EN DE TOEPASSING IN PRAKTIJK NADER BEKEKEN

INDOCTRINATIE DE HERSENEN EN DE TOEPASSING IN PRAKTIJK NADER BEKEKEN INDOCTRINATIE DE HERSENEN EN DE TOEPASSING IN PRAKTIJK NADER BEKEKEN Sil Gaertner en Sjoerd Bekkers Profielwerkstuk 11 februari 2015 Titel: Indoctrinatie, de hersenen en de toepassing in praktijk nader

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling (thema 5)

Samenvatting Biologie Regeling (thema 5) Samenvatting Biologie Regeling (thema 5) Samenvatting door Jip 1978 woorden 24 mei 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5 regeling Homeostase à het gelijk houden

Nadere informatie

GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN SAMENVATTING 2010 2011 1 E BACHELOR PSYCHOLOGIE

GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN SAMENVATTING 2010 2011 1 E BACHELOR PSYCHOLOGIE GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN SAMENVATTING 2010 2011 1 E BACHELOR PSYCHOLOGIE 1 Figuur 1.1 enkele voorbeelden van celtypes Tabel 1.1 functies van een aantal cellen 2 1. Cellen van ons lichaam CELLEN, WEEFSELS

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Wat verandert er in het zenuwstelsel als een dier iets leert? Hoe worden herinneringen opgeslagen in de hersenen? Hieraan ten grondslag ligt het vermogen van het zenuwstelsel om

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting door A. 3929 woorden 22 juni 2013 5,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 17.1 Een ogenblik De pupilgrootte bepaalt de hoeveelheid

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie