5. Waarop berust de werking van het neurotoxine BOTOX als anti- rimpel middel?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Waarop berust de werking van het neurotoxine BOTOX als anti- rimpel middel?"

Transcriptie

1 1. Waar vindt snelle geleiding plaats van elektrische signalen in een neuron? 1. In de axonen die omgeven zijn door een myeline schede 2. In de dendrieten die voorzien zijn van diverse ionkanalen 3. In de zenuwuiteinden (synapsen) waar actiepotentialen worden opgewekt 4. In het cellichaam waar zich de meeste ionkanalen bevinden. 2. Wat is de belangrijkste functie van Schwann gliacellen in het lichaam? 1. Deze cellen geleiden sensorische signalen van de huid naar het centrale zenuwstelsel 2. Deze cellen spelen een belangrijke rol bij de vorming van de bloed- hersen barrière. 3. Deze cellen vangen snel te grote hoeveelheden ionen of neurotransmitters weg uit het hersenvocht 4. Deze cellen vormen de myeline schede rond axonen van perifere zenuwen 3. Waardoor zijn neuronen elektrisch stimuleerbaar (exciteerbaar)? 1. Neuronen hebben een negatieve rustpotentiaal die verandert bij verhoogde geleidbaarheid van geladen ionen 2. Neuronen hebben een positieve rustpotentiaal die in stand wordt gehouden door de Na/K- pomp 3. Neuronen hebben geen rustpotentiaal (0 mv), die echter verandert bij verhoogde geleidbaarheid van geladen ionen 4. Neuronen hebben geen rustpotentiaal (0 mv), maar dat verandert bij geleiding van een actiepotentiaal 4. Hoe kan de transmitter acetylcholine, afkomstig uit motorneuronen, spieren tot contractie aanzetten? 1. Acetylcholine stimuleert een G- eiwit gekoppelde receptor in spiercellen waardoor zij snel depolariseren 2. Acetylcholine stimuleert een Ca- kanaal gekoppelde receptor in spiercellen waardoor zij snel contraheren 3. Acetylcholine stimuleert een Cl- kanaal gekoppelde receptor in spiercellen waardoor zij snel hyperpolariseren 4. Acetylcholine stimuleert een Na- kanaal gekoppelde receptor in spiercellen waardoor zij snel depolariseren 5. Waarop berust de werking van het neurotoxine BOTOX als anti- rimpel middel? 1. BOTOX veroorzaakt een lokale laesie in spierweefsel zodat geen contractie meer kan optreden. 2. BOTOX zorgt voor een langdurige activatie van motorneuronen 3. BOTOX zorgt voor een langdurige remming van motorneuron activiteit door de acetylcholine afgifte te blokkeren 4. BOTOX zorgt voor een langdurige verzwakking van spieractiviteit door acetylcholine receptoren te blokkeren

2 6. Welke neurotransmitter wordt sterk verhoogd in de hersenen bij verschillende vormen van verslaving (nicotine, heroïne, alcohol) 1. Dopamine 2. GABA 3. Glutamaat 4. Serotonine 7. Waarin verschilt de signaaloverdracht in een glutamaterge synaps tussen laag- frequente en hoog- frequente electrische stimulatie? 1. Bij laag- frequente stimulatie worden alleen AMPA receptoren geactiveerd, terwijl bij hoog- frequente stimulatie ook NMDA receptoren geactiveerd worden. 2. Bij laag- frequente stimulatie worden alleen ionkanaal- gekoppelde receptoren van het NMDA subtype geactiveerd, terwijl bij hoog- frequente stimulatie ook (ionkanaal)ampa g subtype receptoren geactiveerd worden. 3. Bij laag- frequente stimulatie worden zowel NMDA als AMPA glutamaat receptoren 1 geactiveerd, terwijl bij hoog- frequente stimulatie alleen AMPA receptoren geactiveerd worden. 4. Bij laag- frequente stimulatie worden zowel NMDA als AMPA glutamaat receptoren geactiveerd, terwijl bij hoog- frequente stimulatie alleen NMDA receptoren geactiveerd worden. 8. Hoe kunnen geurstoffen sensorische cellen stimuleren? 1. Door chemoreceptoren op cilia van olfactoire epitheelcellen 2. Door elektroreceptoren op cilia van olfactoire epitheelcellen 3. Door ionkanaal gekoppelde receptoren op cilia van olfactoire epitheelcellen 4. Door mechanoreceptoren op cilia van olfactoire epitheelcellen 9. In tegenstelling tot de omvang van de voorhersenen bij de mens die veel groter is dan die bij andere dieren zoals de haai of krokodil, is de omvang van de hersenstam ongeveer gelijk? Wat betekent dit? 1. Door de vergelijkbare omvang van de hersenstam kunnen mensen even goed bewegen als andere dieren. 2. Door de vergelijkbare omvang van de hersenstam kunnen mensen even goed ruiken als andere dieren. 3. Door de vergelijkbare omvang van de hersenstam kunnen mensen even goed voelen als andere dieren. 4. Door de vergelijkbare omvang van de hersenstam kunnen mensen fysiologische functies even goed uitoefenen als andere dieren.

3 10. Hoe kan het oor onderscheid maken tussen geluid van verschillende frequenties? 1. De gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel) reageren pas bij relatief hoge frequenties. 2. De semicirculaire kanaaltjes reageren verschillend op verschillende frequenties. 3. Het basilaire membraan in het slakkehuis (cochlea) reageert verschillend op verschillende frequenties, afhankelijk van de afstand tot het ovale venster. 4. Door frequentie- afhankelijke activatie van verschillende haarcellen in het orgaan van Corti in het slakkehuis. 11. Welke stelling over regulatie van menselijk gedrag door feromonen is JUIST? 1. Feromonen beïnvloeden de menstruatiecyclus van samenlevende vrouwen door geurstoffen die uitgescheiden worden door de oksels. 2. Feromonen kunnen agressief gedrag sturen door de associatieve cortex in onze hersenen te prikkelen. 3. Feromonen maken ons aantrekkelijker voor naburige soortgenoten. 4. Feromonen sturen via ons Vomeronasale orgaan (VNO) ons seksueel gedrag 12. Hoe vindt kleuronderscheid plaats in de retina? 1. Door kegeltjescellen (cones), die licht van verschillende golflengte kunnen detecteren. 2. Door staafjescellen (rods), die licht van verschillende golflengte kunnen detecteren. 3. Door verschillen in ganglioncellen, die geconcentreerd zijn in de fovea. 4. Door verschillen in staafjescellen, die geconcentreerd zijn in de fovea. 13. Hoe wordt kracht ontwikkeld door het spoeltje (spindle) van skeletspieren? 1. Door directe innervatie van motorneuronen om de contractie van de spieren versterken. 2. Door directe innervatie van motorneuronen om vermoeidheid (overstrekking) van de spieren te voorkomen. 3. Door uitzending van sensorische neuronen die bij toenemende vuurfrequentie motorneuronen inhiberen 4. Door uitzending van sensorische neuronen die bij toenemende vuurfrequentie motorneuronen stimuleren 14. Hoe vindt vanuit de hersenen bewuste (vrijwillige) sturing van organen in het lichaam plaats? 1. Via het autonome zenuwstelsel 2. Via het gebied van Broca 3. Via somatische motorneuronen 4. Via de thalamus

4 15. Welk hersengebied is bij mensen bij de geboorte al nagenoeg volledig ontwikkeld? 1. de associatieve cortex. 2. de hippocampus 3. de prefrontale cortex 4. de somato- sensorische cortex 16. Wat is een belangrijke functie van het reticulaire systeem in de hersenen? 1. Het reticulaire systeem geleidt informatie vanuit de kleine hersenen (cerebellum) 2. Het reticulaire systeem reguleert de mate van emotie in de hersenen 3. Het reticulaire systeem reguleert het slaap- waak ritme in de hersenen 4. Het reticulaire systeem vertaalt het korte- termijn geheugen in lange- termijn geheugen 17. Wat is een typische eigenschap van neuronen in de temporaal kwab (temporal lobe) in de hersenen die betrokken zijn bij gezichtsherkenning? " 1. Ze worden alleen actief bij het zien van een compleet of gedeeltelijk gezicht van een soortgenoot of een individu van een andere soort. 2. Ze worden alleen actief bij het zien van een gezicht van een soortgenoot 3. Ze worden maximaal actief bij het zien van een compleet gezicht van een soortgenoot 4. Ze worden maximaal actief bij het zien van een compleet gezicht van een soortgenoot of een individu van een andere soort 18. Hoe zijn in de motorische hersenschors [motor cortex) de functionele gebieden verdeeld? 1. Aan de bovenkant liggen de gebieden die de bovenste ledematen in het lichaam sturen zoals tong en lippen 2. Aan de bovenkant liggen de gebieden die ledematen sturen die onderin het lichaam zijn gelokaliseerd zoals knieën en tenen 3. De gebieden die ledematen met een fijn- motorische functie sturen zijn relatief klein 4. De gebieden die ledematen met een grove motorische functie sturen zijn relatief groot 19. Hoe ontwikkelt zich de REM slaap vanaf de geboorte? 1. Vanaf de geboorte neemt de REM geleidelijk toe van 10 tot 90% 2. Vanaf de geboorte neemt de REM geleidelijk af van 50 tot 10% 3. Vanaf de geboorte blijft de REM relatief gelijk 4. Tot aan de puberteit blijft de REM slaap relatief constant, om daarna geleidelijk af te nemen.

5 20. Wat voor verandering vindt plaats bij beschadiging van de frontaal kwab (frontal lobe) in de hersenen 1. De persoon verliest cognitieve vermogens 2. De persoon verliest het bewustzijn [raakt in coma] 3. De persoon verliest het gezichtsvermogen 4. Er treedt een ernstige persoonlijkheidsstoornis op 21. Welke rol speelt Nicotine in de verdedigingsmechanismes van de tabaksplant? 1. Nicotine doodt plant- pathogene schimmels 2. Nicotine verstoort de inbouw van aminozuren in de darmen van vraatkevers 3. De plant gebruikt Nicotine als phytoalexine 4. Nicotine zorgt voor de basale afweer tegen insectenvraat 22. wat zijn de drie essentiële onderdelen van de hypersensitieve respons (HR) in planten? 1. Productie van phytoalexines, PR- eiwitten en lokale celdood 2. Productie van salicylzuur, PR- eiwitten en elicitors 3. Productie van JA, systemine en proteinase remmers 4. Productie van SA, systemine en PR- eiwitten 23. Planten kunnen worden ingedeeld naar hun vermogen om met stress omstandigheden om te gaan. Wat zijn xerofyten (xerophytes)? 1. Planten die tegen overstroming kunnen 2. Planten die tegen droogte kunnen 3. Planten die tegen koude kunnen 4. Planten die tegen zware metalen in de bodem kunnen 24. Tomatenplanten kunnen door de productie van geurstoffen schadelijke rupsen bestrijden. Hoe noem men het systeem dat de plant hiervoor gebruikt? 1. Dit is directe afweer tegen insecten met behulp van salicylzuur 2. Dit is indirecte afweer tegen insecten door ze met vluchtige stoffen te bestoken 3. Dit is directe afweer tegen insecten met behulp van JA 4. Dit is indirecte afweer door het aantrekken van vijanden van de rupsen. 25. Planten vertonen een hypersensitieve reactie (HR) tegen specifieke ziekteverwekkers, waardoor het pathogeen in zijn ontwikkeling wordt geremd of gedood. In welke gevallen zal in de plant een GEEN hypersensitieve respons waar te nemen zijn? 1. in geval C, D, K, L 2. in geval F, K, L 3. in geval A, E, H 4. in geval B, J, G, H

6 26. Er zijn grote verschillen in het voorkomen van verschillende kankersoorten in verschillende humane populaties. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze verschillen? 1. Erfelijke factoren, virussen en medicijngebruik. 2. Klimaatverschillen, Uv- licht en alcoholgebruik 3. Levensstijl, bestrijdingsmiddelen en chronische infecties 4. Levensstijl, dieet en erfelijke factoren 27. Borstkankerpatiënten kunnen na de operatie met middelen worden behandeld die de kans op het terugkeren van tumoren verkleinen. Een voorbeeld is het middel Tamoxifen. Wat is het werkingsmechanisme van dit middel? 1. Het verhindert de inbouw van nucleotiden tijdens de DNA synthese van tumorcellen. 2. Het remt het enzym DNA topoisomerase, waardoor de DNA replicatie in metastaserende cellen niet meer plaats kan vinden. 3. Het blokkeert de binding groeifactor aan een receptor die kankercellen tot groei aan kunnen zetten. 4. Tamoxifen competeert met het hormoon oestrogeen voor binding aan de oestrogeen- receptor. 28. Zowel het gen coderend voor Ras als het gen coderend voor p53 blijken betrokken te zijn bij het ontstaan van kanker. Welke rol spelen hun genproducten in het ontstaan van kankercellen? 1. Als p53 overactief wordt en Ras inactief wordt de celdeling zodanig geactiveerd dat er een kankercel ontstaat. 2. Als Ras overactief wordt en p53 inactief wordt de celdeling zodanig geactiveerd dat er een kankercel ontstaat. 3. Als Ras het p53 eiwit fosforyleert wordt dit hyperactief en ontstaat er een kankercel 4. De eiwitten binden samen aan een transcriptiefactor die oncogen 29. Hoe ontstaat uit een normale darmcel een kwaadaardige darmtumor? 1. Door 1 dominante mutatie in 1 darmcel. 2. Door meerdere mutaties in 1 gen van 1 cel. 3. Door deletie van zogenaamde "oncogenen 4. Door achtereenvolgende mutaties in meerdere genen van 1 darmcel. 30. Wanneer wordt een gen betrokken bij kanker een tumorsupressor gen genoemd? 1. Als het product van dit gen de ongebreidelde deling van een cel onderdrukt 2. Als het product van dit gen een oncogen uitschakelt 3. Als het product van dit gen de celcyclus stimuleert 4. Als het product van dit gen zorgt voor metastasis van de tumor? 31. Welke van de navolgende cellen behoren tot het adaptieve immuunsysteem?

7 1. dendritische cellen 2. T- cellen 3. natural killer cellen 4. macrofagen 32. Welke van de navolgende functies wordt uitgeoefend door B lymfocyten? 1. Fagocytose 2. Cellulaire cytotoxie 3. Productie van antilichamen 4. Productie van complement 33. Wat is een sleutelkarakteristiek van de cellen die het adaptieve (zich aanpassende) immuunsysteem vormen? 1. Dat de cellen allerlei verschillende functies kunnen uitoefenen 2. Dat de cellen hun antigeen- specificiteit kunnen aanpassen op de infectie 3. Dat de cellen zich vermenigvuldigen in respons op vreemd antigeen 4. Dat de cellen infectieuze organismen kunnen herkennen 34. Elke van de onderstaande beweringen over dendritische cellen is JUIST? 1. Zij kunnen vanuit weefsels naar lymfeklieren migreren. 2. Zij vermeerderen zich in weefsels in respons op signalen van T cellen. 3. Zij scheiden in de lymfeklieren factoren uit die de B cel respons in gang zetten. 4. Zij scheiden lokaal moleculen uit waarmee vreemde organismen herkend kunnen worden 35. Welke stelling geldt voor MHC (major histocompatibility complex) klasse l moleculen? 1. Zij komen alleen op geïnfecteerde cellen tot uiting 2. Zij worden beladen met eigen of vreemde peptiden aan de plasma membraan 3. Zij worden beladen met eigen of vreemde peptiden in het endoplasmatisch reticulum 4. Zij worden beladen met antigene peptiden in late endosomen 36. Welke uitspraak over de antigeen receptor van T cellen (TCR) is JUIST? 1. De TCR bestaat uit een enkele eiwitketen met een variabel deel 2. De TCR wordt uitgescheiden als de T cel uitrijpt 3. De TCR bestaat uit twee eiwitketens die verschillend zijn van cel tot cel 4. De TCR maakt contact met het antigene peptide, maar niet met het MHC molecuul 37. Welke uitspraak over het immunologisch geheugen is JUIST?

8 1. Het berust op de specificiteit van MHC moleculen 2. Het berust op de levensduur van dendritische cellen 3. Het wordt uitsluitend verzorgd door T cellen 4. Het bepaalt de effectiviteit van vaccinatie 38. Welke uitspraak over de antigeenreceptor (BCR) van B cellen is NIET JUIST? 1. De BCR herkent epitopen op eiwitmoleculen 2. De BCR wordt uitgescheiden door de B cel 3. De BCR herkent het antigeen in de context van MHC moleculen 4. De BCR verschilt van cel tot cel 39. Wat is de rol van het constante deel van een antilichaam? 1. Het is essentieel bij de uitscheiding van het antilichaam 2. Dat dient voor binding aan infectieuze organismen 3. Dat kan functies aanzetten in cellen van het aangeboren immuunsysteem 4. Dat bepaalt de specificiteit van antigeenherkenning 40. Waarom vormt een cytotoxische T cel een immuunsynaps met een doelwitcel? 1. Om zichzelf te beschermen tegen de cytotoxische moleculen 2. Om ervoor te zorgen dat de juiste cel wordt doodgemaakt 3. Om afbraak van de cytotoxische moleculen te voorkomen 4. Om bepaalde cytokinen af te leveren aan de doelwitcel

Communicatie in de Biologie Cursus 1003 Versie PB2 01 februari 2013

Communicatie in de Biologie Cursus 1003 Versie PB2 01 februari 2013 1. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen beduiden meer gebruik maken van sociale media dan mannen. Hoe zou je dit kunnen verklaren? 1. Het adrenaline gehalte in hun bloed is hoger, waardoor ze alterter zijn.

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

Chapter 6. Nederlandse samenvatting

Chapter 6. Nederlandse samenvatting Chapter 6 Nederlandse samenvatting Chapter 6 122 Nederlandse samenvatting Het immuunsysteem Het immuunsysteem (of afweersysteem) beschermt het lichaam tegen lichaamsvreemde en ziekmakende organismen zoals

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het immuunsysteem Ons immuunsysteem beschermt ons tegen allerlei ziekteverwekkers, zoals bacteriën, parasieten en virussen, die ons lichaam binnen dringen.

Nadere informatie

Samenvatting. Figuur 1. Een T cel gemedieerde immuun response. APC: antigen presenterende cel; Ag: antigen; TCR: T cel receptor.

Samenvatting. Figuur 1. Een T cel gemedieerde immuun response. APC: antigen presenterende cel; Ag: antigen; TCR: T cel receptor. Samenvatting Het immuunsysteem Het menselijke lichaam bevat een uniek systeem, het immuunsysteem, wat ons beschermt tegen ongewenste en schadelijk indringers (ook wel lichaamsvreemde substanties of pathogenen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Introductie Wat zijn T cellen? T cellen zijn witte bloedcellen die een cruciale rol spelen bij het beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. Dit doen zij door middel van

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Wat verandert er in het zenuwstelsel als een dier iets leert? Hoe worden herinneringen opgeslagen in de hersenen? Hieraan ten grondslag ligt het vermogen van het zenuwstelsel om

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Eén van de taken van het immuunsysteem is het organisme (mens en dier) te beschermen tegen de ongewenste effecten van het binnendringen van

Eén van de taken van het immuunsysteem is het organisme (mens en dier) te beschermen tegen de ongewenste effecten van het binnendringen van Samenvatting Eén van de taken van het immuunsysteem is het organisme (mens en dier) te beschermen tegen de ongewenste effecten van het binnendringen van pathogenen, waaronder bacteriën, virussen en parasieten.

Nadere informatie

Afweer: 3 Barrières / Wat / Waar

Afweer: 3 Barrières / Wat / Waar Afweer: 3 Barrières / Wat / Waar ASPECIFIEKE AFWEER Primaire / Externe bescherming (fysieke barrière) (AANGEBOREN) Secundaire / Interne bescherming (cellulaire / biochemische barrière) SPECIFIEKE AFWEER

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting De cellen van het menselijke immuunsysteem kunnen grotendeels worden verdeeld in een aangeboren (innate) en een verworven (adaptieve) tak. De cellen van het aangeboren immuunsysteem vormen een eerste lijn

Nadere informatie

Appendices. Nederlandse samenvatting 148. Dit proefschrift op één pagina 152. Dankwoord 153. About the author 155. List of publications 156

Appendices. Nederlandse samenvatting 148. Dit proefschrift op één pagina 152. Dankwoord 153. About the author 155. List of publications 156 Appendices Nederlandse samenvatting 148 Dit proefschrift op één pagina 152 Dankwoord 153 About the author 155 List of publications 156 148 Nederlandse samenvatting Dendritische cellen en macrofagen in

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Inleiding. Chapter 11. Achtergrond en doel van het onderzoek

Inleiding. Chapter 11. Achtergrond en doel van het onderzoek Chapter 11 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Kanker is na hart en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 70.000 mensen kanker vastgesteld

Nadere informatie

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68.

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68. 1 Elke gedachte/ gevoel/ actie komt op de één of andere manier door het zenuwstelsel. Ze kunnen niet voorkomen zonder het zenuwstelsel. is een complexe combinatie van cellen (functie: zorgen dat organismen

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Diagnostische toets Van HIV tot AIDS?

Diagnostische toets Van HIV tot AIDS? Diagnostische toets Van HIV tot AIDS? Moleculen 1. Basenparing In het DNA vindt basenparing plaats. Welke verbinding brengt een basenpaar tot stand? A. Peptidebinding B. Covalente binding C. Zwavelbrug

Nadere informatie

DC-SIGN + cellen een rol spelen in de opruiming van dode thymocyten uit de cortex van de humane thymus (Hoofdstuk 2). De co-expressie van het

DC-SIGN + cellen een rol spelen in de opruiming van dode thymocyten uit de cortex van de humane thymus (Hoofdstuk 2). De co-expressie van het : Hematopoietische antigeen presenterende cellen in de cortex van de humane thymus: Aanwijzingen voor een rol in selectie en verwijdering van apoptotische thymocyten. Het immune systeem van (gewervelde)

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 171 172 Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Met vaccinaties kunnen veel ziektes voorkomen worden, zoals de mazelen, de rode hond en de griep. Echter een vaccin voor het voorkomen van kanker

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Om een meercellig organisme goed te kunnen laten functioneren is het essentieel dat cellen met elkaar communiceren. Intercellulaire communicatie kan plaatsvinden via de uitscheiding van hormonen en groeifactoren

Nadere informatie

Immunologie. Afweer. Wij leven als levende organismen in evenwicht met onze omgeving

Immunologie. Afweer. Wij leven als levende organismen in evenwicht met onze omgeving Immunologie Afweer 1 Wij leven als levende organismen in evenwicht met onze omgeving Verstoring van het evenwicht tussen organisme en omgeving kan ertoe leiden dat ons lichaam door indringers uit de omgeving

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/37233 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Tummers, Bart Title: Human papillomavirus targets crossroads in immune signaling

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting GABAerge neurotransmissie in de prefrontale cortex

Nederlandse samenvatting GABAerge neurotransmissie in de prefrontale cortex Nederlandse samenvatting GABAerge neurotransmissie in de prefrontale cortex De prefrontale cortex (PFC) is een hersengebied betrokken bij cognitieve functies als planning, attentie en het maken van beslissingen.

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 6

Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting Biologie Thema 6 Samenvatting door Saar 879 woorden 10 april 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Aantekeningen Biologie P3: Homeostase en regelkringen: Bij meercellige organismen: de cellen

Nadere informatie

18. Gegeven zijn de volgende uitspraken: I. Tyrosine is de precursor van serotonine II. Een overmaat aan serotonine kan leiden tot agressief gedrag.

18. Gegeven zijn de volgende uitspraken: I. Tyrosine is de precursor van serotonine II. Een overmaat aan serotonine kan leiden tot agressief gedrag. 1. Welke uitspraak is WAAR? a. Evertebraten hebben geen zenuwstelsel dat hun toelaat gecoördineerde bewegingen uit te voeren. b. Evertebraten hebben niet meer dan 10.000 zenuwcellen. c. Het telencephalon

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Baarmoederhalskanker en het humaan papillomavirus

Nederlandse samenvatting. Baarmoederhalskanker en het humaan papillomavirus Nederlandse samenvatting Baarmoederhalskanker en het humaan papillomavirus Baarmoederhalskanker is de op een na meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar krijgen wereldwijd ongeveer 500.000

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 6 78 Nederlandse samenvatting Colon kanker Colon (dikke darm) kanker is één van de meest voorkomende kankers en is de tweede doodsoorzaak door kanker in geïndustrialiseerde landen. Het voorstadium van

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting Hematopoiesis Een volwassen mens heeft ongeveer vijf liter bloed waarin zich miljarden cellen bevinden. Deze cellen zijn onder te verdelen op basis van

Nadere informatie

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen?

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen? Tentamen Neurobiologie 29 juni 2007 9.00 12.00 hr Naam: Student nr: Het tentamen bestaat uit 28 korte vragen. Het is de bedoeling dat u de vragen beantwoordt in de daarvoor gereserveerde ruimte tussen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Vanaf de vroegste tijden van hun evolutie hebben multicellulaire organismen zich verdedigd tegen infectieuze agentia zoals nucleïnezuren,

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29019 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Ariotti, Silvia Title: Function and behavior of CD8+ T cells in the skin Issue

Nadere informatie

Les 18 Zenuwstelsel 1

Les 18 Zenuwstelsel 1 Les 18 Zenuwstelsel 1 Zenuwweefsel, neuron, depolarisatie, neurotransmitters, CZS, vegatatief, sensorisch, motorisch ANZN 1e leerjaar - Les 18 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zenuwweefsel Cellen met

Nadere informatie

Contributions of CD27 and relatives to the specific immune response Hendriks, J.A.

Contributions of CD27 and relatives to the specific immune response Hendriks, J.A. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Contributions of CD27 and relatives to the specific immune response Hendriks, J.A. Link to publication Citation for published version (APA): Hendriks, J. A. (2004).

Nadere informatie

1. De Nernst potentiaal vertegenwoordigt een evenwichtssituatie in de zenuwcel. Welk statement beschrijft deze situatie het beste? 1: De elektrische en de diffusiekrachten houden elkaar precies in evenwicht.

Nadere informatie

Ziekteverwekkende micro-organismen dringen via lichaamsopeningen het lichaam binnen:

Ziekteverwekkende micro-organismen dringen via lichaamsopeningen het lichaam binnen: IMMUNITEIT 1 Immuniteit Het lichaam van mens en dier wordt constant belaagd door organismen die het lichaam ziek kunnen maken. Veel van deze ziekteverwekkers zijn erg klein, zoals virussen en bacteriën.

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING 112 NEDERLANDSE SAMENVATTING Immuunsysteem Het immuunsysteem bestaat uit een samenwerkingsverband tussen verschillende cellen in het lichaam die samenwerken om schadelijke cellen en organismen (kankercellen,

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Het vaccin waarmee de meisjes worden geïnjecteerd, beschermt onder andere tegen HPV18.

Het vaccin waarmee de meisjes worden geïnjecteerd, beschermt onder andere tegen HPV18. Examentrainer Vragen HPV-vaccinatie Baarmoederhalskanker is een vorm van kanker die relatief vaak voorkomt bij vrouwen. De ziekte kan zijn veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV).

Nadere informatie

Leren & Geheugen Deeltentamen

Leren & Geheugen Deeltentamen Leren & Geheugen Deeltentamen 1 2012 SAMENVATTING 2 open vragen en 25 meerkeuzevragen Ghijsen 1. Een traumatische ervaring die bij proefdieren is opgewekt door koppeling van een toon aan een irriterende

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Dit proefschrift behandelt moleculaire veranderingen die plaatsvinden in de hersenen van de rat na blootstelling aan morfine, een verslavende stof. Dit type onderzoek is zowel

Nadere informatie

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL Om de werking van psychopharmaca, de pharmaca die op onze hersenen inwerken en daarmee onze geest beïnvloeden, te begrijpen is enig inzicht in de werking en de bouw van hersenen

Nadere informatie

Tentamen Neuroanatomie en Fysiologie 1008 mei 2007

Tentamen Neuroanatomie en Fysiologie 1008 mei 2007 Tentamen Neuroanatomie en Fysiologie 1008 mei 2007 1. De Nernst potentiaal vertegenwoordigt een evenwichtssituatie in de zenuwcel. Welk statement beschrijft deze situatie het beste? 1: De elektrische en

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Chapter 9 Nederlandse samenvatting 150 Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING De natuurlijke afweer van het lichaam wordt verzorgd door het immuunsysteem. Zonder immuunsysteem zouden pathogenen zoals virussen

Nadere informatie

Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland

Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland Serotonergic Control of the Developing Cerebellum M. Oostland Nederlandse samenvatting De ontwikkeling van de hersenen is een proces dat nauwgezet gereguleerd wordt, zowel voor als na de geboorte, en is

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting door L. 2204 woorden 11 januari 2017 4,7 7 keer beoordeeld Vak NLT NLT Hersenen en Leren Neuronen en gliacellen Neuronen: neuronen zijn cellen die

Nadere informatie

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS

SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS Een organisme bestaat uit verschillende weefsels, die opgebouwd zijn uit cellen. Cellen zijn dus de bouwblokken van elk levend organisme. De ontwikkeling van slechts een

Nadere informatie

Appendix. Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden

Appendix. Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden I Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden Inleiding Het centraal zenuwstelsel Het centraal zenuwstelsel (CZS) bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het is opgebouwd uit miljarden cellen. Het

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Schistosomen en het immuunsysteem van de gastheer De parasieten van de schistosoma familie zoals Schistosoma mansoni en Schistosoma haematobium veroorzaken de ziekte schistosomiasis, ook wel

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en Leren

Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting door een scholier 2525 woorden 18 januari 2010 6,4 82 keer beoordeeld Vak NLT Samenvatting NLT Hersenen en Leren Basisblokken 3, 4 en 5 3. Basisblok: bouw

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Introductie Zoals de titel aangeeft, gaat dit proefschrift over het bestuderen van T cel differentiatie door middel van genetische barcoding. Ik ben mij er terdege van bewust dat alleen al deze titel als

Nadere informatie

Antwoorden Biologie Deel 1: Hoofdstuk 9, Afweer

Antwoorden Biologie Deel 1: Hoofdstuk 9, Afweer Antwoorden Biologie Deel 1: Hoofdstuk 9, Afweer Antwoorden door een scholier 1813 woorden 17 augustus 2010 5,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 9 9.1 (Deze paragraaf gaat over huid

Nadere informatie

3. Van welke structuren is het het meest waarschijnlijk dat je ze bij een rat in één (rechte) coronale doorsnede vindt?

3. Van welke structuren is het het meest waarschijnlijk dat je ze bij een rat in één (rechte) coronale doorsnede vindt? Vragen neuroanatomie en neurotransmissie 1. Gegeven zijn de volgende stellingen: I. De globus pallidus ontwikkelt zich uit het telencephalon II. De substantia nigra vindt zijn oorsprong in het mesencephalon

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM

HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM HOOFDSTUK 1: CELLEN VAN ONS LICHAAM Cellen, weefsels en organen (grondig lezen) Cellen: Organen: Weefsel: kleinste functionele eenheden van ons lichaam zeer uiteenlopende morfologie (=vorm/bouw) die samenhangt

Nadere informatie

Immuuntherapie en persoonsgerichte behandeling

Immuuntherapie en persoonsgerichte behandeling Immuuntherapie en persoonsgerichte behandeling Zaterdag 16 maart 2019 De Landgoederij, Bunnik M J van den Bent Neuroloog Kanker: een ziekte van het DNA? Eiwitten dragen de functies van cellen DNA zorgt

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/18692 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Herbert-Fransen, Marieke Fernande Title: Targeting the tumor-draining area : local

Nadere informatie

Summary in Dutch (Nederlandse samenvatting voor leken)

Summary in Dutch (Nederlandse samenvatting voor leken) Summary in Dutch (Nederlandse samenvatting voor leken) 13_Smakman.indd 173 10-02-2006 11:30:37 Het menselijk lichaam bestaat uit een groot aantal organen en weefsels die zijn opgebouwd uit miljarden cellen.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor leken

Nederlandse samenvatting voor leken Nederlandse samenvatting voor leken Effecten van siaalzuur op immuniteit Het immuunsysteem bestaat uit een complex netwerk van cellen die als doel hebben het lichaam te verdedigen tegen aanvallen van binnendringende

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

H10: plastische cellen

H10: plastische cellen H10: plastische cellen Neuroplasticiteit: Ontwikkeling van het zenuwstelsel Beschadiging: ischemisch letsel (beroerte), lesie of traumatisch letsel, etc Informatie-opslag in de hersenen Ontwikkeling van

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 149 150 Nederlandse Samenvatting Het immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen de invasie van lichaamsvreemde eiwiten en schadelijke indringers, zoals bijvoorbeeld bacteriën. Celen die de bacteriën opruimen

Nadere informatie

Samenvating in het Nederlands

Samenvating in het Nederlands Samenvating in het Nederlands Inleiding Dit proefschrift gaat over de behandeling van solide tumoren met immuuntherapie. Het immuunsysteem herkent en bestrijdt niet alleen schadelijke virussen, bacteriën

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het menselijke lichaam kan zich op vele manieren goed beschermen tegen binnendringende ziekteverwekkers. Hierbij speelt het immuunsysteem een zeer belangrijke rol. Het immuunsysteem

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting Hexachloorbenzeen

Nederlandse samenvatting Hexachloorbenzeen Hexachloorbenzeen Hexachloorbenzeen (HCB; C 6 Cl 6 ) is een organochloorverbinding (Figuur 1) die in het verleden werd gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen schimmels. Mede door de schadelijke effecten

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Inleiding

Nederlandse samenvatting. Inleiding Nederlandse samenvatting 157 Inleiding Het immuunsysteem (afweersysteem) is een systeem in het lichaam dat werkt om infecties en ziekten af te weren. Het Latijnse woord immunis betekent vrijgesteld, een

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Respiratoir syncytieel virus Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een veroorzaker van luchtweginfectiesvan de mens. Het komt bij de mens met name in het winterseizoen voor.

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 146 Klinische en immunologische aspecten van pretransplantatie bloedtransfusies Inleiding Bloedtransfusies worden in de meeste gevallen gegeven aan patiënten die een tekort hebben

Nadere informatie

1 De huid en bescherming Waar beschermt onze huid ons eigenlijk allemaal tegen?

1 De huid en bescherming Waar beschermt onze huid ons eigenlijk allemaal tegen? Samenvatting door Y. 1076 woorden 27 januari 2015 8,9 6 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou 1 De huid en bescherming Waar beschermt onze huid ons eigenlijk allemaal tegen? Onze huid

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De menselijke hersenen bestaan uit ongeveer 100 miljard zenuwcellen (neuronen). Neuronen zijn de basis elementen die bijvoorbeeld gedrag en geheugen mogelijk maken. Neuronen hebben

Nadere informatie

Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie

Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie Hoofdstuk 1 en 2. De mens is een combinatie van neuraal weefsel, elektriciteit, chemie; een bewegend lichaam in interactie met een wereld. In

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38737 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Goeij, Bart E.C.G. de Title: Antibody-drug conjugates in cancer Issue Date: 2016-04-13

Nadere informatie

Samenvatting de Wit :25 Pagina Optima Grafische Communicatie. Nederlandse Samenvatting

Samenvatting de Wit :25 Pagina Optima Grafische Communicatie. Nederlandse Samenvatting de Wit 30-01-2001 12:25 Pagina 121 - Optima Grafische Communicatie Nederlandse de Wit 30-01-2001 12:25 Pagina 122 - Optima Grafische Communicatie Onze atmosfeer bestaat voor 21% uit zuurstof en dit maakt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 210 Nederlandse samenvatting Zuurstofradicalen en antioxidanten in multiple sclerosis 1. Multiple sclerosis Multiple sclerose (MS) is een chronische ontstekingsziekte van het centraal

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19037 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19037 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19037 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Hende, Muriel van den Title: Human papillomavirus clade A9 specific cellular immunity

Nadere informatie

Benzodiazepinen. Eindexamen vwo biologie pilot 2014-II

Benzodiazepinen. Eindexamen vwo biologie pilot 2014-II Benzodiazepinen Uit gezondheidsoverwegingen wordt in Nederland geprobeerd het gebruik van bepaalde kalmerende middelen, de benzodiazepinen, terug te dringen door ze niet meer te vergoeden via de zorgverzekering.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting Neuroplasticiteit ten grondslag aan heroïne verslaving

Nederlandse samenvatting Neuroplasticiteit ten grondslag aan heroïne verslaving Nederlandse samenvatting Neuroplasticiteit ten grondslag aan heroïne verslaving Foto: Tycho Jonker Drugsverslaving is een psychiatrische stoornis met grote gezondheidsrisico s voor de verslaafde en heeft

Nadere informatie

Phospoinositides and Lipid Kinases in Oxidative Stress Signalling and Cancer W.J.H. Keune

Phospoinositides and Lipid Kinases in Oxidative Stress Signalling and Cancer W.J.H. Keune Phospoinositides and Lipid Kinases in Oxidative Stress Signalling and Cancer W.J.H. Keune Nederlandse samenvatting Het menselijk lichaam bestaat uit meer dan 100.000 miljard cellen die we in grote groepen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden

Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden De rol van dendritische cellen in de afweerreactie tegen infecties Het immuunsysteem is in de loop van de evolutie

Nadere informatie

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek

100 jaar Antoni van Leeuwenhoek 100 jaar Antoni van Leeuwenhoek Onze toekomstdroom Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaar geleden al voor de grensverleggende weg door onderzoek en specialistische zorg samen te voegen met één scherp

Nadere informatie

In search for biomarkers of aging: A proteomics approach Rinse Klooster

In search for biomarkers of aging: A proteomics approach Rinse Klooster Samenvatting Het begrijpen van het verouderingsproces Onderzoek aan zowel hoge als lage eukaryotische modelsystemen heeft laten zien dat verschillende processen bij het verouderingsproces betrokken zijn.

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Methodes van antilichaam therapie voor kanker

Nederlandse samenvatting. Methodes van antilichaam therapie voor kanker Nederlandse samenvatting Methodes van antilichaam therapie voor kanker Methodes van antilichaam therapie voor kanker 151 INTRODUCTIE TOT HET IMMUUNSYSTEEM Dagelijks wordt de mens blootgesteld aan een uitgebreid

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting In het menselijk lichaam heeft het maagdarmstelsel de belangrijke taak om het voedsel te verteren en voedingsstoffen tot zich te nemen. Om deze functie uit te voeren bestaat het

Nadere informatie

! 1.!Wat!is!de!betekenis!van!het!hormoon!oxytocine!voor!onze!communicatie?!! 1.

! 1.!Wat!is!de!betekenis!van!het!hormoon!oxytocine!voor!onze!communicatie?!! 1. 1.Watisdebetekenisvanhethormoonoxytocinevooronzecommunicatie? 1. Oxytocineremtdemelktoevoerindeborstklierentijdensborstvoeding. 2. Oxytocineverhoogtagressiefgedragbijeengevoelvandreigingdoor soortgenoteninonzeomgeving.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/28275 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/28275 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28275 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: O Flynn, Joseph Title: Properdin-dependent activation and control of immune-homeostasis

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Inleiding Stress-ervaringen kunnen veelvuldig en onverwachts optreden. De fysiologische reacties die bij een stress optreden zijn belangrijk voor het behoud van psychische en fysieke controle over de situatie.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden. Achtergrond

Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden. Achtergrond Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden Achtergrond Het immuunsysteem beschermt ons tegen gevaarlijke virussen en bacteriën en is in staat om bedreigende veranderingen in het lichaam te detecteren.

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-immunologen

Samenvatting voor niet-immunologen Samenvatting voor niet-immunologen 129 Samenvatting voor niet-immunologen ACHTERGROND Het menselijk lichaam beschikt over een goed verdedigingssysteem dat bestaat uit natuurlijke barrières zoals de huid

Nadere informatie

in de route kunnen activeren. Een groep van enzymen die ook deel uitmaken van deze cascade zijn de mitogen-activated protein kinases (MAP kinases).

in de route kunnen activeren. Een groep van enzymen die ook deel uitmaken van deze cascade zijn de mitogen-activated protein kinases (MAP kinases). Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie tot de immuunresponsen die worden opgewekt door helminthen; wormen, waarvan de meeste soorten parasitair zijn. Twee typen zijn te onderscheiden:

Nadere informatie

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden?

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden? Examentrainer Vragen De bloed-hersenbarrière Hersenziekten zijn in het algemeen lastig te behandelen met medicijnen. Dit komt doordat het grootste deel van het bloedvatenstelsel in de hersenen heel erg

Nadere informatie

Basisprincipes tumorimmunologie

Basisprincipes tumorimmunologie Basisprincipes tumorimmunologie Joost Lesterhuis Afd. Medische Oncologie en Tumor Immunologie Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences Het afweersysteem beschermt tegen kanker Risico op kanker neemt

Nadere informatie

hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 Samenvatting Samenvatting De lever heeft een aantal belangrijke functies, waaronder het produceren van gal en het verwerken en afbreken van schadelijke verbindingen. Zij bestaat uit verschillende soorten

Nadere informatie

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit zeer veel cellen. Deze cellen bestaan uit verschillende kamertjes (organellen), die in het celvocht (cytoplasma

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit zeer veel cellen. Deze cellen bestaan uit verschillende kamertjes (organellen), die in het celvocht (cytoplasma Het menselijk lichaam is opgebouwd uit zeer veel cellen. Deze cellen bestaan uit verschillende kamertjes (organellen), die in het celvocht (cytoplasma) liggen dat omgeven wordt door een muur (de celmembraan).

Nadere informatie

Cannabinoid Receptor Function in the Medial Prefrontal Cortex F.S. den Boon

Cannabinoid Receptor Function in the Medial Prefrontal Cortex F.S. den Boon Cannabinoid Receptor Function in the Medial Prefrontal Cortex F.S. den Boon Nederlandse samenvatting Het lichaamseigen cannabis-systeem, oftewel het endocannabinoïde systeem, is vernoemd naar de cannabis

Nadere informatie

Hormonale therapie bij borstkanker

Hormonale therapie bij borstkanker Hormonale therapie bij borstkanker Borstcentrum Máxima is gevestigd op locatie Eindhoven Operatie, bestraling en chemotherapie zijn de meest bekende behandelmethoden bij kanker. Bij bepaalde soorten kanker

Nadere informatie

Examen Medische Vakken

Examen Medische Vakken Examen Medische Vakken Neurologie, psychiatrie, dermatologie AGN 4e jaar, cohort 07-11 1. Het aantal paren hersenzenuwen is a. 4 b. 12 c. 6 d. 8 2. Met het begrip Centraal Motorisch Neuron (CMN) wordt

Nadere informatie