Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18"

Transcriptie

1 Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting door A woorden 22 juni ,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 17.1 Een ogenblik De pupilgrootte bepaalt de hoeveelheid licht in een oog. Pigmentcellen met uitlopers tussen de zintuigcellen vormen een extra beschermingsmechanisme. Bij fel licht verspreidt het pigment zich door de cellen en vangt veel licht weg. Om te kunnen zien moet er heel wat gebeuren. Het begint met de lichtbreking door het hoornvlies. Het hoornvlies bestaat uit een laagje doorzichtige levende cellen. Op het grensvlak van licht en het waterige hoornvlies treedt lichtbreking op. Dit komt door het verschil in dichtheid van lucht en water. De lichtbreking wordt vergroot doordat het oppervlak van je hoornvlies gebogen is. Je ooglens breekt het licht nog eens extra, zodat beelden scherp op je netvlies komen. De breking van de lichtstralen geeft een verkleind, omgekeerd beeld op het netvlies. Een ooglens zit met lensbandjes vast aan het straalvormig lichaam. Dat bestaat uit een aantal kringspiertjes. Wanneer je ver weg kijkt ontspannen de kringspiertjes. De vormverandering van je ooglens bij het scherpstellen heet accommoderen. Bij mensen die bijziend zijn, breken lichtstralen te sterk. Ze zien uitstekend op de korte afstand. Deze mensen hebben een bril of een lens nodig met een holle vorm. Mensen die alleen ver kunnen zien hebben een bril of een lens nodig met een bolle vorm, zodat de lichtstralen extra scherp gebogen kunnen worden. Wanneer iets op de gele vlek in je netvlies valt zie je het beeld scherp. De gele vlek kan maar 2 graden waarnemen, dus om een bal heen en weer te zien bewegen moet je je ogen bewegen. In de gele vlek bevinden zich kegeltjes (zintuigcellen). Kegeltjes zijn in rust actief, ze bevatten een pigment dat bij belichting uiteenvalt. Dit leidt tot een keten van chemische reacties, waardoor de activiteit van de kegeltjes vermindert. Wanneer het licht uitgaat ontstaat er een hoge activiteit van kegeltjes. Er zijn drie typen kegeltjes waarmee je hersenen kleuren uit je omgeving samenstelt. Kegeltjes hebben een hoge prikkeldrempel. Staafjes hebben een ander pigment dan kegeltjes. Daardoor zijn ze veel gevoeliger voor licht: ze hebben een lagere prikkeldrempel dan kegeltjes. In het schemerdonker, wanneer de kegeltjes in rust zijn reageren staafjes op zwakke lichtprikkels Behind blue eyes Het netvlies bestaat niet alleen uit zintuigcellen. De staafjes en kegeltjes geven hun informatie door aan zenuwcellen. Pagina 1 van 8

2 In het netvlies zijn dat bipolaire celen. Op hun beurt geven bipolaire zenuwcellen informatie door aan andere zenuwcellen: ganglioncellen. Bovendien zijn er zenuwcellen die dwarsverbindingen leggen: horizontale cellen en amacriene cellen. Informatie uit de kegeltjes en staafjes gaat langs 1 miljoen zenuwceluitlopers door een oogzenuw naar de hersenen. Staafjes en kegeltjes zijn in grotere groepen geschakeld. Zo n geschakelde groep zintuigcellen vormt met de afvoerende ganglioncel een receptief veld. Een receptief veld in het netvlies bestaat uit een centrum en een randzone. De receptoren in het centrum en de rand zijn op verschillende manieren geschakeld met de afvoerende ganglioncel. Hierbij spelen de horizontale en amacriene cellen een rol. Receptieve velden overlappen elkaar. Receptoren kunnen dus bij verschillende receptieve velden horen. De receptieve velden zijn het kleinst in de gele vlek. Met de gele vlek zie je de meeste details, want ze bestaan uit 1 of 2 kegeltjes. Verder naar buiten kunnen receptieve velden uit wel 1000 zintuigcellen bestaan. Daardoor is je beeld waziger. In een netvlies zitten 3 typen kegeltjes. Een type dat maximaal gevoelig is voor blauw licht (420 nm), een type dat maximaal gevoelig is voor groen licht (535 nm) en een type dat maximaal gevoelig is voor rood licht (565 nm). Afhankelijk van de kleur licht die op een stukje netvlies valt, geven bepaalde ganglioncellen informatie door naar de hersenen en andere niet. Vaatvlies àpigmentlaagàstaafjes/kegeltjesàhorizontale celàbipolaire celàamacriene celàganglioncelà oogzenuw naar de hersenen De kleurwaarneming door de hersenen verschilt van de geprikkelde kleuren kegeltjes. Elk receptief veld bevat verschillende typen kegeltjes en voert informatie af via een eigen ganglioncel. Er zijn verschillende typen receptieve velden en ganglioncellen. Afhankelijk van de kleur licht die op een stukje netvlies valt, geven bepaalde ganglioncellen informatie door naar de hersenen en andere niet. Een receptief veld bestaat uit een groep zintuigcellen die informatie via één ganglioncel afvoeren. Receptieve velden maken het mogelijk informatie over kleuren en contrast door te geven aan de hersenen. De 1 miljoen ganglionceluitlopers naar de hersenen vormen samen een oogzenuw. Via de oogzenuwen komt de informatie in de thalamus, een gebied in de hersenen ter hoogte van de slapen. Tussen de ogen en de thalamus in splitsen beide oogzenuwen zich, van beide rechterhelften van de netvliezen komt de informatie aan de rechterkant in de hersenen terecht, van beide linkerhelften komt de informatie in de linkerkant van de hersenen. Vandaar geven zenuwcellen de informatie door naar de visuele schors Visuele schors: ligt in het achterhoofd, bestaat uit een aantal lagen zenuwcellen, elke laag is gespecialiseerd, een laag analyseert binnengekomen informatie en probeert verbanden te leggen tussen onderdelen van het beeld, er is een laag voor beweging, voor vorm, voor kleur en voor de contouren van objecten in beweging, alle lagen werken samen. De visuele schors zendt vervolgens informatie naar andere gebieden in de hersenen, de zenuwcellen daar vergelijken de informatie met al opgeslagen informatie, daardoor herken je mensen en dingen uit je omgeving. Met 1 oog afstanden inschatten is moeilijk, met twee ogen lukt het prima. Wanneer beide ogen gericht zijn op een voorwerp, zien ze het onder een verschillende hoek. Combinatie van die beelden maakt nauwkeurige afstandsbepaling mogelijk. Dit gebeurt ook in de visuele schors. Er zijn aparte gebieden voor elk oog. Bij kleine kinderen eindigen axonen uit linker- en rechteroog nog door elkaar heen in hetzelfde gebied. Tijdens de eerste 6 levensjaren hergroeperen de zenuwceluitlopers van de oogzenuwen zich zo dat ze in aparte gebieden eindigen. Je Pagina 2 van 8

3 hebt een lui oog als een van beide ogen te sterk domineert Zie je wat je ziet? Kleurenblindheid zit in je genen. Meestal kunnen ze groen en rood niet onderscheiden doordat het allel voor het rode pigment in de roodgevoelige kegeltjes, of voor het groene pigment in de groengevoelige kegeltjes ontbreekt. Deze allel ligt op het X-chromosoom, daardoor komt het vaker bij mannen voor. Trichromaat à alle kleuren zien Dichromaatà geen verschil tussen rood en groen zien Monochromaatàtwee typen pigmenten missen Bij een langdurige prikkeling worden de kegeltjes minder gevoelig, waardoor je spookbeelden kan zien. De mate waarin je kleurverschillen kunt zien, hangt af van het aantal verschillende typen kegeltjes dat je hebt. De meeste mensen hebben drie typen kegeltjes. Door langdurige belichting daalt de gevoeligheid van kegeltjes. Stereogrammen: tekeningen die opgebouwd zijn uit bijna gelijke elementen. Gezichtsbedrog: ontstaat door de manier waarop receptieve velden en hersenen informatie verwerken, zo kunnen gewaarwordingen ontstaan die niet kloppen. Door zintuigcellen in het netvlies kan het dat iemand meer kleuren zien dan iemand anders Balanceren Je evenwichtsorganen registreren elke beweging van je hoofd. Zij sturen berichten naar je oogspieren, waarna je ogen in tegengestelde richting draaien. Met behulp van deze regelkring kun je blijven fixeren. Je ogen dwalen constant af. Je aandacht bepaalt voor een groot gedeelte welke details je ie van je omgeving ziet. Labyrint: in je binnenoor bestaat onder andere uit drie halfcirkelvormige kanalen, gevuld met een vloeistof(endolymfe). Elk kanaal heeft een verdikt gedeelte. Op de bodem van deze verdikking bevinden zich zintuigcellen met lange zintuigharen. Die haren steken in een geleiachtige massa (cupula) die als een klapdeur in de endolymfe ligt. Bij elke draaiing van je hoofd bewegen de wanden van de kanalen met je hoofd mee en dus ook de zintuigcellen. De endolymfe in die kanalen blijft door haar traagheid even stilstaan. Daardoor beweegt de cupula. De zintuigharen buigen. Dat is de prikkel waardoor de zintuigcellen informatie doorgeven naar de hersenen. Bij rechtlijnige bewegingen naar boven of beneden, van voor naar achter, of van links naar rechts gebruik je de maculae in het vestibulum van het labyrint. Geluidsgolven neem je waar met je gehoorzintuigen. De adequate prikkel bestaat uit trillingen van bepaalde frequenties. Geluidsgolven veroorzaken trillingen in de vloeistof in het slakkenhuis van je gehoorzintuig. Dit zit samen met je evenwichtszintuig in je binnenoor. Door de trilling ontstaan er bewegingen in zintuigharen verbonden met zintuigcellen. Bij een prikkeling boven de drempelwaarde geven de zintuigcellen daarop informatie door aan de hersenen. Mensen verschillen in zowel het bereik van de adequate prikkel als in de hoogte van de prikkeldrempel. Oudere mensen horen de hoge tonen vaak niet meer en hebben bovendien meer volume nodig Geregeld bewegen Pagina 3 van 8

4 Spierspoeltjesà tussen de spiervezels gelegen zintuigjes, leveren informatie over de rektoestand van je spieren, zijn in rust actief (dan gaat er een constante hoeveelheid informatie naar de hersenen). Wanneer het middengedeelte van een spierspoeltje oprekt, neemt de activiteit in een spierspoeltje toe; bij verkorting af. De adequate prikkel voor een spierspoeltje is een verandering in de lengte van het middengedeelte. Wanneer een spier uitrekt gaat er door de informatie uit de spierspoeltjes een regelkring werken die de spier weer korter maakt. Wil je in een bepaalde houding blijven zitten of staan, dan werken de spierspoeltjes dus als een fixatiezintuig. Wil je de spier laten samentrekken dan stuurt je centrale zenuwstelsel eerst een bericht naar je spierspoeltjes. De uiteinden van de spierspoeltjes trekken samen. Hun middengedeelte rekt daardoor enigszins uit. De activiteit van de spierspoeltjes stijgt, wat leidt tot de samentrekking van de spier. Als je in je biceps eerst de spierspoeltjes samen trekt, kun je bereiken dat je biceps als geheel samentrekken. In je triceps gebeurt intussen het omgekeerde. De regelkring voor het verkorten van de triceps wordt geremd. Hierdoor kun je je biceps verkorten, zonder dat je triceps je arm in de oude positie terugtrekt. Peeslichaampjes: zintuigjes die ook op rek reageren, reageren bij een kleine uitrekking van een pees. Een pees rekt uit wanneer een spier er aan trekt. Via een regelkring verkort de bijbehorende spier. Wanneer de rek te groot wordt, gaat er een dringend bericht naar de hersenen. Daardoor verslapt de bijbehorende spier. Kleine goed doorbloede orgaantjes in de aortaboog en de beide halsslagaders nemen de veranderingen in O2- concentratie, CO2-concentratie en ph waar. In de hersenstam beïnvloeden deze receptoren het ademhalingscentrum en van daaruit de ademhalingsspieren. Zintuigjes in een dun membraan in de wand van de aortaboog meten de veranderingen in bloeddruk. Een sterke rek van de wand leidt tot een boodschap naar onder andere het hartregulatiecentrum in de hersenstam. Regelkringen met negatieve feedback gaan een verdere stijging van de bloeddruk zoveel mogelijk tegen Startmotor Op je ton g bevinden zich duizenden smaakknopjes. Elke smaakknop telt zo n 50 smaakzintuigcellen, die als receptor werken voor een van de vijf basissmaken: zout, zuur, zoet, bitter en umani. Een natrium-kaliumpomp pompen ionen van je zintuigcel naar de vloeistof erom heen. Hierdoor zitten er extra Na+ionen aan de buitenkant en extra K+-ionen aan de binnenkant. Dat leidt tot diffusiegradiënten: van Na+-ionen van buiten naar binnen en K+-ionen van binnen naar buiten. De cel pompt ook Ca2+-ionen naar buiten. De grote hoeveelheid positieve ionen buiten de cel is de drijfkracht voor Cl- -ionen: deze gaan uit de cel. Het resultaat van al deze ion bewegingen is een ongelijke ladingsverschil. De binnenzijde van het celmembraan van een zintuigcel is in rust negatief geladen ten opzichte van de positieve buitenzijde. Dit spanningsverschil heet rustpotentiaal. Het celmembraan is gepolariseerd. De meeste Na+-poorten zitten dicht, maar een paar laten Na+-ionen door. Door de toestroom van Na+ionen in de cel, verkleint het potentiaalverschil. Vanaf een bepaalde waarde (de drempelwaarde) gaan plotseling veel natriumpoorten open en komen meer Na+-ionen binnen. Deze kleine stroom verandert lokaal het membraanpotentiaal. Een stukje van de binnenzijde van het membraan is nu positief geladen ten op zichtte van de buitenzijde. Je noemt dat depolarisatie van het membraan. Als reactie daarop gaan in het membraan calciumpoorten open. De smaakzintuigcel loost nu een transmitterstof, die een zenuwcel activeert. Een fractie van een seconde na het openen zijn alle natrirumpoorten in het membraan gesloten. De cel kan nu resetten door zijn Pagina 4 van 8

5 kaliumpoorten te openen. K+-ionen stromen naar buiten en herstellen het oorspronkelijke potentiaalverschil. Dat heet repolarisatie. Wanneer de drempelwaarde niet bereikt wordt komt de reactie niet opgang. Zenuwcellen vertonen grote overeenkomsten met zintuigcellen. Ook zij hebben natrium-kaliumpompen die zorgen voor een ongelijke verdeling van grote hoeveelheden ionen. Depolarisatie en repolarisatie samen noem je actiepotentiaal. Doordat de repolaristatie door de K+stroom iets te lang aanhoudt, treedt heel even hyperpolaristatie op. Actiepotentialen hebben altijd dezelfde sterkte. Wanneer je een zouter dropje eet proef je toch verschil, dit komt doordat je meer smaakzintuigcellen prikkelt en elke smaakzintuigcel meer transmitterstof afgeeft. In de betrokken zenuwcellen ontstaan dan per seconde meer actiepotentialen. Dat aanal is echter begrensd. Wanneer de natriumpoorten dichtgaan, kan de zenuwce niet op een nieuwe prikkel reageren. Deze periode duurt ongeveer 2x10-3 seconde en heet de absoluut refractaire periode De eerste versnelling De prikkel komt bij de hersenen door een opeenhoping van gebeurtenissen: Als gevolg van een prikkel stromen Na+-ionen plaatselijk de cel in. Op die plaats wordt het celmembraan gedepolariseerd(plaats 1). Een actiepotentiaal ontstaat. In de directe omgeving van de prikkelplaats heerst nog een rustpotentiaal(plaats 2). Er is echter een spanningsverschil met plaats 1 ontstaan. Het spanningsverschil is de elektrische prikkel voor het celmembraan op plaats 2. Ook daar gaan natriumpoorten open. Wanneer de drempelwaarde op plaats 2 wordt gepasseerd, ontstaan ook in de naaste omgeving de prikkelplaats een actiepotentiaal. Dit herhaalt zich. Een zich langs het celmembraan bewegende golf actiepotentialen, noem je een impuls. De snelheid die een impuls op die manier haalt, is een paar meter per seconde. Zenuwcellen hebben vaak een lange uitloper, soms wel van anderhalve meter. Daaromheen bevindt zich een isolerende laag, de myelineschede. Deze laag bestaat uit cellen van Schwann, elk een aantal keren om de uitloper gewikkeld. Het celmembraan van Schwanncellen bevat myeline, een vetachtige stof, die uitstekend isoleert. Om de 1 a 2 mm zit er een kleine ruimte tussen de Schwanncellen: de insnoering van Ranvier. Op zo n punt bevinden extra veel natrium-kaliumpoorten in het celmembraan. Daar ontstaan de depolarisaties. Is het membraan in een insnoering gedepolariseerd, dan ontstaat een spanningsverschil met de ernaast gelegen insnoering. Dit spanningsverschil werkt als prikkel op de poorten. De depolarisatie springt daardoor over de cel van Schwann heen naar de volgende insnoering. In cellen met en myelineschede gaat de geleiding sprongsgewijs. De wave gaat door, maar slaat steeds een stukje over. Dit verhoogt de snelheid van impulsgeleiding aanzienlijk. In zeer korte tijd bereiken impulsen vanuit je hersenen je spieren. Zintuigcellen staan in contact met uitlopers van zenuwcellen, de dendrieten. Door de transmitterstof verandert de rustpotentiaal in deze dendrieten. Als gevolg daarvan kan in de zenuwcel een actiepotentiaal kan in de zenuwcel een actiepotentiaal ontstaan. Het axon voert vervolgens de impulsen af. Via deze uitloper maakt de zenuwcel contact met de dendrieten van de volgende zenuwcel. Meestal is het axon op die plaats wat verdikt. Je noemt die plaats een synaps. Er is geen rechtstreeks contact tussen de neuronen. Een nauwe spleet tussen beide celllen vormt een barrière voor de impulsen. Arriveert een impuls bij de synaps, dan gaan calciumpoorten in het presynaptisch membraan open. Ca2+ stroomt de zenuwcel in. Dit stimuleert de blaasjes met neurotransmitter in het axon om te versmelten met het celmembraan. Door deze exocytose stroomt neurotransmitter de synapsspleet in. De neurotransmitter bindt aan receptoren in het postsynaptisch membraan. Die receptoren veranderen van vorm, waardoor natriumpoorten in Pagina 5 van 8

6 het membraan open gaan. Gaan voldoende poorten open, dan gaat ook hier een impuls lopen. De hoeveelheid neurotransmitter en de tijd die deze stof in de synapsspleet zit, bepalen hoeveel impulsen in de postsynaptische cel gaan lopen. Enzymen breken de neurotransmitter in de synapsspleet meestal snel af Schakelen Het zou niet goed zijn als alle reacties te gelijk op gang worden gezet, daarom zijn er exciterende (stimulerende) en inhiberende (remmende) synapsen. Iedere zenuwcel maakt een type neurotransmitter. In je hersenen en ruggenmerg zijn zenuwcellen geschakeld met vele andere zenuwcellen. Door in verschillende situaties de impulsen juist wel of juist niet door te geven, kan je zenuwstelsel verhinderen dat bijvoorbeeld de biceps en de triceps in je bovenarm zich tegelijkertijd samentrekken. De vele contacten tussen de zenuwcellen vormen een complex netwerk. Zo kunnen zich op dendrieten van bepaalde neuronen in je hersenen duizenden synapsen bevinden. Sommige daarvan werken exciterend, andere inhiberend. Of er in de postsynaptisch zenuwcel een actiepotentiaal ontstaat, is een ingewikkelde optelsom. Niet alleen het aantal exciterende en inhiberende synapsen zijn belangrijk. Ook de plaats waar de synaps zich bevindt op de postsynaptische zenuwcel speelt een rol. Een synaps dichtbij het cellichaam van de zenuwcel heeft meestal meer invloed dan een synaps op het uiteinde van een dendriet. Wanneer je een reflex hebt vormen je spieren en zenuwcellen een reflexboog. Impulsen gaan vanaf je zintuigen naar het ruggenmerg en vandaar, doorgeschakeld, weer terug naar verschillende spieren. Zenuwcellen die impulsen vanaf je zintuigen vervoeren, heten sensorische zenuwcellen. Motorische zenuwcellen prikkelen je spieren. Daartussen liggen de schakelcellen. De schakelcellen van de reflexboog bevinden zich in het ruggenmerg en de hersenstam. Bij een reflex zijn vele honderden zenuwcelen betrokken, waarvan de uitlopers in bundels bij elkaar liggen. Zo n bundel zenuwceluitlopers omgeven door bindweefsel is een zenuw. Bevat een zenuw uitsluitend uitlopers van motorische of sensorische zenuwcellen, dan heet die zenuw motorisch, respectievelijk sensorisch. Een gemengde zenuw bevat uitlopers van beide typen. Sommige reflexen blijven niet onopgemerkt. Wanneer impulsen uit je ruggenmerg je hersenen bereiken, start de bewustwording. Terwijl je kijkt wat er aan de hand is schieten allerlei gedachten door je hoofd. Impulsen activeren je spieren om te kijken wat er aan de hand is. Je centrale zenuwstelsel is actief. Het CZS omvat de miljarden cellichamen van zenuwcellen en hun uitlopers van ruggenmerg en hersenen. De zenuwen, de aan- en afvoerende delen van je CZS, behoren tot het perifere zenuwstelsel. Bewustwording treedt niet altijd op. Zintuigcellen: zijn receptoren omdat ze prikkels opvangen Zenuwcellen: zijn conductoren omdat ze impulsen geleiden (informatie doorgeven) Spier/kliercellen: zijn effectoren omdat ze een bepaalde actie uitvoeren 18.4 Cruise control Het deel van je zenuwstelsel dat je orgaanfunctie regelt, is het autonoom zenuwstelsel (onbewuste). Die regeling gebeurt buiten je bewuste controle om. Via aparte zenuwen prikkelen hersenstam en ruggenmerg je organen voortdurend tot meer of minder activiteit. Het orthosympathisch (actie) deel van je autonoom zenuwstelsel coördineert je orgaanactiviteiten tijdens actie. Het parasympatisch(rust) deel doet dat tijdens rust. De werking van je organen is daardoor steeds op elkaar afgestemd. Pagina 6 van 8

7 Het animaal zenuwstelsel verwerkt de informatie uit je zintuigen en stuurt je skeletspieren aan. Bij een bewuste actie, bijvoorbeeld je pen oppakken moet ook heel veel gebeuren: Voordat j e bukt is er echter heel wat gebeurd: vanuit je ogen en oren komt via de zenuwen een stroom impulsen in je hersenen aan. Een aantal zenuwcellen verwerkt die informatie tot iets zinvols: Mijn pen is gevallen. Je bedenkt dat je die pen terug wil en stuurt impulsen naar een groep zenuwcellen in je voorhersenen, de basale kernen. Deze activeren op hun beurt zenuwcellen in de hersenstam en in het ruggenmerg. De boodschap loopt via vele schakelingen door naar de zenuwen die romp- en armspieren besturen. Je moet de pen nog pakken. Hiervoor moet je precies weten waar de pen ligt. Je buigt voorover en strekt je arm. Tegelijkertijd meten talloze zintuigjes de spanning in pezen en spieren. Er is voortdurend terugkoppeling naar de hersenen. Delen daarvan, met name de kleine hersenen, sturen je spieren hel precies bij. Zonder de kleine hersenen was de opdracht pak pen bijna onmogelijk: je zou je pen niet vinden of van je stoel vallen. Als je bij elke beweging zo veel hersenactiviteit zou moeten leveren, dan voerde je per dag niet veel uit. Alleen al het bijsturen van je spieren tijdens het zitten zou een enorme belasting voor je hersenen opleveren. Veel van je gewonen activiteiten doe je dan ook via motorprogramma s. Zenuwcellen uit je kliene hersenen en ruggenmerg sturen bepaalde spieren aan zonder dat je je daar bewust van bent. Je hoeft alleen het motorprogramma wandelen in te schakelen en je loopt. De volgorde en kracht waarmee tientallen spieren samentrekken en ontspannen, de buiging en stand van de gewrichten, het uitrekken van pezen: het staat allemaal geprogrammeerd. Hartkloppingen, knikkende knieën, een droge mond: het zijn normale verschijnselen bij plankenkoorts. Spanningen hebben invloed op je lichaam: buikkrampen en de menstruatiecyclus kan ongeregeld raken. Bij al die reacties zijn onder andere je hypothalamus en je hersenstam betrokken. De hypothalamus staat in verbinding met je hypofyse en beïnvloedt je hormoonstelsel. In je hersenstam bevinden zich groepen neuronen die je hartslag, ademhaling en bloeddruk regelen. Bij de productie en afgifte van melk door een moederpoes zijn verschillende zintuigen, zenuwen en hormonen bij betrokken. Het zuigen van de poesjes stimuleert de aanmaak van de melk en het toeschieten naar de tepels. Dit is een gevolg van een gecombineerde actie van zenuw- en hormoonstelsel. En heet neuro-endocriene reflex. Hij verloopt via hypothalamus en hypofyse. De neuronen van de hypothalamus communiceren niet direct met andere cellen. Zij lozen hun neurotransmitters in bloedvaten, die het bloed van de hypothalamus naar de hypofyse vervoeren. Daardoor kan de hypothalamus de hormoonproducerende cellen van de hypofyse snel beïnvloeden. Je noemt deze neurotransmitters hormone releasing factors. Als reactie loost de hypofyse dan en bepaald hormoon. De hypothalamus maakt ook hormonen, die de hypofyse eerst opslaat Sturen De hersenstam werkt dag en nacht. Dit hersendeel regelt het hartritme en activeert de ademhalingsspieren. Je grote hersenen hebben andere functies. In de grote hersenen bevinden zich geheugen, bewustzijn en wil. Het begin van de dagis wat moeilijk voor je grote hersenen. De wil om op te staan ontbreekt. Ten langen leste verzenden zij impulsen naar de beenspieren. Maar de coördinatie is slecht: je eerste stappen wankel je. De kleine hersenen coördineren je bewegingen nog niet goed. Ook nog niet helemaal wakker. Je grote hersenen bestaan uit twee sterk geplooide helften. Miljarden zenuwcellen maken een zeer groot aantal verbindingen met elkaar. Dit gebeurt vooral in de hersenschors, de buitenkant van de grote hersenen. Elk deel van de hersenschors heeft zijn eigen functie. Zo bereiken impulsen uit de huid van je rechterarm een sensorisch centrum in je Pagina 7 van 8

8 schors. Neuronen verwerken hier de informatie en je voelt dat het water koud is. Opmerkelijk is dat linkerhersenhelft informatie krijgt over de rechterkant van je lichaam en andersom. Andere centra in de hersenschors activeren de spieren van je hand of activeren je beenspieren. Dit zijn motorische centra. Ook hierbij gaat de linkerhelft van je hersenen over de rechterkant van je lichaam. Sommige bewegingen zijn aangeboren relexmatig, bijvoorbeeld ademhalinsbewegingen. Centra in je hersenstam regelen hun werking. Toch kun je ze via de motorische schors bewust beïnvloeden. Dat doe je bijvoorbeeld als je onder water gaat zwemmen: je houdt je adem in. Andere bewegingen zijn lastiger te beïnvloeden, zoals je hartslag. Operaties kunnen biologen helpen bij de werking van de hersenen te begrijpen. Bij epilepsie patiënten hadden ze de verbinding tussen de linker en rechter hersenhelft doorgesneden. Hierdoor kregen ze minder aanvallen, maar konden patiënten de informatie uit de visuele schors van de rechter hersenhelft niet meer benoemen. Ze zeiden dat ze niets zagen, terwijl uit proeven het tegendeel bleek. Ook na een hersenbloeding, beroerte, TIA of na ongelukken krijgen artsen informatie over de hersenwerking. Een bloedpropje op een bepaalde plaats in de hersenen kan namelijk leiden tot bijzondere uitvalverschijnselen. Veel onderzoek naar hersen gebeurt tegenwoordig met behulp van diverse apparaten: CT-scan à terwijl de patiënt door de machine schuift, maken specialisten röntgenopnames van de hersenen. Een computer maakt van al die opnames een 3D-beeld. Artsen gebruiken deze techniek om bijvoorbeeld een gesprongen bloedvat op te sporen. MRI-scan à Sterke magneten maken onderscheid tussen zachte, waterrijke delen en harde delven van je lichaam. Met behulp van deze scan kunnen artsen door de schedel kijken. Bepaalde structuren, zoals tumoren, zijn zo te zien. Met behulp van MRI is ook de hoeveelheid zuurstof te meten die bepaald gedeelte van de hersenen verbruikt. Daarmee kunnen artsen actieve neuronen opsporen. Die lichten op, wanneer de proefpersoon een bepaalde taak uitvoert. PET-scan à Wetenschappers spuiten een kleine hoeveelheid radioactief water of glucose in het bloed van een proefpersoon of patiënt. De radioactie stof concentreert zich vervolgens op de actieve plaatsen van de hersenen. Daarvan zijn beelden te maken. Elk deel van de hersen heeft zijn eigen taak, bijv. spraakcentrum. Pagina 8 van 8

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes HFST 17 Samenspel Samenspel 17.1 Een ogenblik Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes Hersenen, ganglioncellen, bipolairecellen, zichtbaar licht 17.3 Zie je wat je ziet?

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

Zintuigelijke waarneming

Zintuigelijke waarneming Zintuigelijke waarneming Biologie Havo klasse 5 HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Doelstellingen De student moet de verschillende typen zintuigen kunnen opnoemen

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige Paragraaf 7.1 prikkel Signalen die een zintuigcel uit de omgeving opvangt actiepotentiaal Verschil in elektrische lading over de membraan van een zenuwcel op het moment van een impuls adequate prikkel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8 Samenvatting door een scholier 3509 woorden 19 juni 2005 5,5 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Tussen binnen- en buitenzijde van het membraan van de

Nadere informatie

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming De student moet de verschillende typen

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H14 Reageren

Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting door Jacomijn 1512 woorden 20 maart 2018 7 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting biologie H14 Reageren 14.1 Samenwerkende organen Spieren:

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 2341 woorden 5 februari 2009 6,5 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Samenvatting Biologie 1 Inleiding Zintuigen

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3 Zintuigen 1 INLEIDING Zintuigcellen Reuk-, smaak- en PH-sensoren Smaakzintuig Warmte- en koudesensoren Tast-, druk- en pijnsensoren Fotosensoren 2 ZINTUIGEN VORMEN DE VERBINDING

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Waarneming en Regeling Begrippenlijst: Begrip Normwaarde Negatieve terugkoppeling Positieve terugkoppeling Homeostase

Nadere informatie

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn.

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn. Boekverslag door E. 1602 woorden 17 maart 2014 6.8 55 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting paragraaf 1 Een regelkring = is een kring van meerdere apparaten die samen

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 30 mei 2017

4 keer beoordeeld 30 mei 2017 8 Samenvatting door een scholier 1301 woorden 4 keer beoordeeld 30 mei 2017 Vak Biologie Methode Biologie voor jou H6 Waarneming, regeling en gedrag Zintuigen in het algemeen zintuig orgaan dat reageert

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en Leren

Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting door een scholier 2525 woorden 18 januari 2010 6,4 82 keer beoordeeld Vak NLT Samenvatting NLT Hersenen en Leren Basisblokken 3, 4 en 5 3. Basisblok: bouw

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68.

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68. 1 Elke gedachte/ gevoel/ actie komt op de één of andere manier door het zenuwstelsel. Ze kunnen niet voorkomen zonder het zenuwstelsel. is een complexe combinatie van cellen (functie: zorgen dat organismen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren Samenvatting door Jasmijn 3377 woorden 15 maart 2018 7,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting Biologie Havo 5 Nectar Hoofdstuk 14 Reageren Paragraaf 14.1 samenwerkende organen -Spieren

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting door een scholier 2452 woorden 7 mei 2012 6,9 51 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Paragraaf 1

Nadere informatie

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74820 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie.

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie. 7 Boekverslag door H. 1590 woorden 3 keer beoordeeld 15 maart 2016 Vak Biologie Methode Biologie voor jou Biologie Thema 6 Bassisstof 1 Regelkringen en homeostase Een sensor à Normwaarde: De afgestelde

Nadere informatie

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting door een scholier 1440 woorden 27 juni 2007 6 17 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie 5.1 + 5.2 We hebben een zenuwstelsel. Door impulsen,elektrisch,snel,kortdurend,via

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 4:

Samenvatting Biologie Thema 4: Samenvatting door L. 717 woorden 19 juni 2013 4,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie Thema 4: Zintuig Ligging Prikkel Waarneming Gezichts~ In de ogen Licht Zien

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase Samenvatting door N. 1886 woorden 6 november 2010 6,4 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie H5 Homeostase Paragraaf 1 Interne milieu: weefselvloeistof samen met bloedplasma

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting door L. 2204 woorden 11 januari 2017 4,7 7 keer beoordeeld Vak NLT NLT Hersenen en Leren Neuronen en gliacellen Neuronen: neuronen zijn cellen die

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door een scholier 1351 woorden 5 februari 2006 6, 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H 13 In skeletspieren is het spierweefsel verdeeld

Nadere informatie

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes)

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes) Samenvatting Thema 7: Zintuiglijke waarneming Basisstof 1 Prikkel: invloed van buitenaf (milieu) op een organisme Adequate prikkel: de prikkel die geschikt is voor een bepaald zintuig: - Lichtprikkels

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES 1 K u n je a l l e s w a a r n e m e n? Met behulp van je zintuigen heb je steeds contact met je omgeving Hoe zou het zijn zonder zintuigen? Zelfs als je maar één zintuig

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting door een scholier 1717 woorden 20 oktober 2007 6,3 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie ViaDELTA Samenvatting Biologie H9: Besturing -----------

Nadere informatie

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase Boekverslag door D. 2035 woorden 26 juni 2011 6.6 69 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5, Homeostase 1. Elke cel van je lichaam is omgeven door weefselvloeistof. Weefsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag 6.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling 4.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen samen =

Nadere informatie

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c.

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c. Take-home toets Thema 4.6 Anatomie en fysiologie van het centrale en perifere zenuwstelsel 1. Door activiteiten van de nervus vagus wordt a. de hartslagfrequentie verhoogd b. de hartslagfrequentie verlaagd

Nadere informatie

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober 2013 6,5 62 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 3.1 ''Prikkels'' Met je huid kom je iets te weten over je omgeving. Als je iets aanraakt (

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL Om de werking van psychopharmaca, de pharmaca die op onze hersenen inwerken en daarmee onze geest beïnvloeden, te begrijpen is enig inzicht in de werking en de bouw van hersenen

Nadere informatie

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1 Boekverslag door F. 1422 woorden 29 juni 2004 6.1 303 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Opdracht: 1 1. Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels uit het milieu. 2. Een prikkel

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1 Het zenuwstelsel 1 INLEIDING Zenuwstelsel Bouw en ligging van het zenuwstelsel Het centrale zenuwstelsel Het perifere zenuwstelsel Werking van het zenuwstelsel Het willekeurige

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling Doelstellingen: De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven de functies

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting door Binc 2141 woorden 16 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie B1: Reageren op je omgeving Reageren op je omgeving doe je met Zintuigen,

Nadere informatie

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is. Samenvatting door Estel 2738 woorden 16 december 2017 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting H6 Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni 2011 6,7 3 keer beoordeeld Vak Biologie Les 1. - Organen zorgen bijvoorbeeld voor je bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding. - Onder alle omstandigheden

Nadere informatie

Les 18 Zenuwstelsel 1

Les 18 Zenuwstelsel 1 Les 18 Zenuwstelsel 1 Zenuwweefsel, neuron, depolarisatie, neurotransmitters, CZS, vegatatief, sensorisch, motorisch ANZN 1e leerjaar - Les 18 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zenuwweefsel Cellen met

Nadere informatie

Carol Dweck en andere knappe koppen

Carol Dweck en andere knappe koppen Carol Dweck en andere knappe koppen in de (plus)klas 2011 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 2 http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/ theorie/heller/ 3 http://www.youtube.com/watch?v=dg5lamqotok

Nadere informatie

Thema 1 Natuurlijke verschijnselen

Thema 1 Natuurlijke verschijnselen Naut samenvatting groep 8 Mijn Malmberg Thema 1 Natuurlijke verschijnselen Samenvatting Krachten Als je kracht uitoefent op een voorwerp, reageert dat altijd op dezelfde manier. Enkele belangrijke krachten

Nadere informatie

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni 2007 7 45 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Het zenuwstelsel. Bestaat uit: centrale zenuwstelsel: hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Perifere zenuwstelsel:

Nadere informatie

Waarneming en regeling. Basisstof 6

Waarneming en regeling. Basisstof 6 Waarneming en regeling Basisstof 6 Van prikkel naar impuls Receptoren zijn gewoonlijk erg gevoelig. Hele zwakke prikkels worden al waargenomen, maar dat moet wel de eigen, adequate prikkel van die cel

Nadere informatie

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden?

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden? Examentrainer Vragen De bloed-hersenbarrière Hersenziekten zijn in het algemeen lastig te behandelen met medicijnen. Dit komt doordat het grootste deel van het bloedvatenstelsel in de hersenen heel erg

Nadere informatie

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat?

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Zenuwstelsel a3 Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Bewustwording 1 Wanneer wordt een mens zich bewust van prikkels? A Als de prikkels worden omgezet in impulsen.

Nadere informatie

1. De Nernst potentiaal vertegenwoordigt een evenwichtssituatie in de zenuwcel. Welk statement beschrijft deze situatie het beste? 1: De elektrische en de diffusiekrachten houden elkaar precies in evenwicht.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door Amber 3849 woorden 22 april 2018 9,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 13 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren Hormoonklieren

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan THEMA 4 REGELING EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Scan In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel.

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Het zenuwstelsel De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen in je lichaam vormen samen het zenuwstelsel.

Nadere informatie

Zenuwcellen met Nissl-substantie

Zenuwcellen met Nissl-substantie Zenuwcellen met Nissl-substantie Download deze pagina als.pdf, klik hier Bronvermelding: 1 Theorie: Junqueira L.C. en Carneiro J. (2004, tiende druk), Functionele histologie, Maarssen. Uitgeverij Elsevier.

Nadere informatie

B Accommodatie van de ooglens

B Accommodatie van de ooglens DEEL DEEL DEEL B Accommodatie van de ooglens Een normaal oog is zo gebouwd dat het in rusttoestand een beeld van een ver gelegen voorwerp juist op het netvlies vormt. De voorwerpen die je waarneemt, staan

Nadere informatie

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen?

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen? Tentamen Neurobiologie 29 juni 2007 9.00 12.00 hr Naam: Student nr: Het tentamen bestaat uit 28 korte vragen. Het is de bedoeling dat u de vragen beantwoordt in de daarvoor gereserveerde ruimte tussen

Nadere informatie

Les 22 Zintuig 2. Zintuig, sensor. Prikkel. Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor

Les 22 Zintuig 2. Zintuig, sensor. Prikkel. Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor Les 22 Zintuig 2 Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor ANZN 1e leerjaar - Les 22 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zintuig, sensor Zintuig is een orgaan

Nadere informatie

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart 2012 7,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 4.1. ZINTUIGEN Prikkels: informatie waarop je lichaam reageert. 2 soorten prikkels: - Uitwendige

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting door R. 858 woorden 19 juni 2014 7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels

Nadere informatie

Casuïstiek voor doktersassistenten Ik heb barstende hoofdpijn ISBN 978 90 313 7884 5. Hoofdstuk 1: Medische achtergrondkennis

Casuïstiek voor doktersassistenten Ik heb barstende hoofdpijn ISBN 978 90 313 7884 5. Hoofdstuk 1: Medische achtergrondkennis Antwoorden ISBN 978 90 313 7884 5 Hoofdstuk 1: Medische achtergrondkennis 1.1 Centrale zenuwstelsel Onderdelen hersenen 1. voorhoofdskwab 2. sensorische schors 3. achterhoofdskwab 4. slaapkwab 5. verlengde

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6

DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 DOCENT: A. SEWSAHAI VWO KLASSE 6 HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming

Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting Biologie Zintuigelijke waarneming Samenvatting door T. 2587 woorden 15 januari 2013 4,8 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Onderscheiding zenuwstelsel op grond van bouw

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/004 Handboek: Biogenie 3.2 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 2u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag.

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk door een scholier 2029 woorden 5 oktober 2007 6,1 24 keer beoordeeld Vak Biologie 1 Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari 2008 7,3 67 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Samenvatting Thema 7: Regeling en gedrag Het zenuwstelsel Bij het waarnemen speelt het zenuwstelsel

Nadere informatie

1. Neem de volgende begrippen over in je schrift en geef een omschrijving prikkel actiepotentiaal adequate prikkel drempelwaarde gewenning

1. Neem de volgende begrippen over in je schrift en geef een omschrijving prikkel actiepotentiaal adequate prikkel drempelwaarde gewenning Paragraaf 7.1 1. Neem de volgende begrippen over in je schrift en geef een omschrijving prikkel actiepotentiaal adequate prikkel drempelwaarde gewenning 2. Een van de levensverschijnselen is waarnemen.

Nadere informatie

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden.

Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de omstandigheden van je lichaam constant te houden. Samenvatting door W. 3226 woorden 3 december 2015 7,4 44 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Regelkringen en homeostase Homeostase Samenwerking van bepaalde stelsels vb. zintuigstelsel, hormoonstelsel om de

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Visuele Perceptie Oktober 2015 Theaterschool OTT-1 1 Visuele Perceptie Op tica (Gr.) Zien leer (der wetten) v.h. zien en het licht. waarnemen met het oog. Visueel (Fr.) het zien betreffende. Perceptie

Nadere informatie

Het kunstoog dat kan zien

Het kunstoog dat kan zien Het kunstoog dat kan zien Natuurkunde Biologie - Informatica PWS Nadine Duursma 6E College Hageveld Begeleider: Els van Tol 30-1-2017 Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein, 1879

Nadere informatie

Samenvatting project natuur zintuigen

Samenvatting project natuur zintuigen Samenvatting project natuur zintuigen Let op: De plaatjes hoef je niet te leren! Samenvatting van de huid Hoe voel je? In je huid zitten drukreceptoren die gestimuleerd worden door jouw vinger. Ze sturen

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Het oor. Oorpijn

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Het oor. Oorpijn THEMA 5 ZINTUIGlijke waarneming EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Het oor 1p 1 Het oor bestaat uit verschillende delen. Elk deel heeft een andere taak. Drie delen van het

Nadere informatie

Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie

Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie Hoorcollege 1: De bouwstenen van het brein en communicatie Hoofdstuk 1 en 2. De mens is een combinatie van neuraal weefsel, elektriciteit, chemie; een bewegend lichaam in interactie met een wereld. In

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Visuele Perceptie November 2016 OTT-1 1 Visuele Perceptie Op tica (Gr.) Zien leer (der wetten) v.h. zien en het licht. waarnemen met het oog. Visueel (Fr.) het zien betreffende. Perceptie 1 waarneming

Nadere informatie

Als uw oogarts spreekt over staar

Als uw oogarts spreekt over staar Als uw oogarts spreekt over staar In deze brochure vindt u informatie over het ontstaan en de behandeling van staar (cataract). Het is mogelijk dat in het gesprek met uw oogarts nog andere feiten aan de

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Oog Inleiding De meeste mensen hebben 5 zintuigen. Het gezichtsvermogen om te zien, het gehoor om te horen, de reuk om te ruiken, de smaak om te proeven en het gevoel om te voelen. Met zintuigen maak je

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Licht en Lenzen

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Licht en Lenzen Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Licht en Lenzen Samenvatting door A. 1760 woorden 11 maart 2016 7,4 132 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova 1: Lichtbreking Een dunne lichtbundel - een lichtstraal

Nadere informatie

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2.1 Wat is geluid? Geluid: trillingen veroorzaakt door een geluidsbron Middenstof: stof die de trillingen geleidt. Resonantie: het overdragen van een trilling

Nadere informatie

Maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Duizeligheid

Maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Duizeligheid Maatschap Keel-, Neus- en Oorheelkunde Algemeen Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en de daarbij behorende klachten en behandeling. Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk

Nadere informatie

Examen Medische Vakken

Examen Medische Vakken Examen Medische Vakken Neurologie, psychiatrie, dermatologie AGN 4e jaar, cohort 07-11 1. Het aantal paren hersenzenuwen is a. 4 b. 12 c. 6 d. 8 2. Met het begrip Centraal Motorisch Neuron (CMN) wordt

Nadere informatie

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda.

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Inleiding. Ik hou mijn spreekbeurt over het menselijk lichaam. Omdat ik later kinderarts wil worden en ik het heel interessant vind. Ons lichaam. Het

Nadere informatie

Thema: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren - H 5

Thema: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren - H 5 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 04 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74818 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten

Grijze stof wordt gevormd door de cellichamen van de neuronen en de. Witte stof wordt gevormd door de met myeline omgeven neurieten If the brain were so simple we could understand it, we would be so simple we couldn t - Lyall Watson Bart van der Meer theorieles 15 GOI Met bijzonder veel dank aan Ellen Brink, Rita Dijk Bewerkt door

Nadere informatie