4 Vakantierooster De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in."

Transcriptie

1 Notulen van de GMR-vergadering van Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van der Locht Notulist: Tonke van Haandel 1. Opening/ mededelingen: De voorzitter opent de vergadering. 2 Notulen van de vorige vergadering: N.a.v. agendapunt 5: of de GMR wellicht toch advies-/instemmingsrecht heeft m.b.t. de werkkostenregeling wordt nagevraagd bij de bond door Hans v G. 3 Post in: - MR Den Dijk: brief over de discrepantie in de vergoeding voor een vrijwilliger en die voor een LIO-stagiaire. - MR Speleon: brief over hoe inzage te krijgen in vastgestelde beleidsstukken. Post uit: - MR Den Dijk: Debbie stuurt de brief door naar de werkgroep Opleiden in de School. - MR Speleon: Het plan is om binnen afzienbare tijd alle beleidsstukken over te zetten naar een andere omgeving. Daarna zal het voor de MR mogelijk zijn om de beleidsstukken in te zien. 4 Vakantierooster De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. 5 MR-GMR ontmoeting april 2015 Op 21 april staat een ontmoeting gepland tussen GMR en MR. Het onderwerp van de avond zal de nieuwe CAO worden. Het personeel zou in februari de jaarlijkse enquête ontvangen, waarin onder andere de omzetting van de BAPO in duurzame inzetbaarheid is verwerkt. Deze enquête is nog niet verspreid, omdat Kiem haar beleid t.a.v. de nieuwe CAO nog niet heeft bepaald. Hans v G zal contact opnemen met de AOB om voor 21 april een spreker te regelen met kennis van de CAO.

2 Debbie zal een opzet maken voor een uitnodiging voor 21 april. 6 ICT Op is de GMR bijgepraat door Peter van Lamoen en Paul Nijkamp over de ICT investeringen. In verband met de eisen van Kiem zouden de kosten boven , - uitkomen en moest dit op Europees niveau worden aanbesteed. Key Quality is ingeschakeld om de visie van Kiem vorm te geven en Heutink is aangewezen om de opdracht uit te voeren. Er zijn op dit moment 2 bovenschoolse ICT ers, waarvan de taakstelling niet meer duidelijk is. De GMR is in het begin meegenomen in het proces, maar heeft nu al enige tijd niets meer gehoord en heeft wel vragen hierover. Hans v G zal deze vragen opstellen en naar Peter van Lamoen sturen en hem uitnodigen voor een volgende GMR-vergadering. 7 Reactie jaarrekening Naar aanleiding van de jaarrekening heeft de GMR positief advies uitgebracht. Wel had de GMR op enkele punten toelichting gevraagd. Frank Terwindt heeft deze vragen toegelicht: - Groot onderhoud: De voorziening groot onderhoud zal in 2015 opnieuw bepaald worden agv de doordecentralisatie. Ze zal bepaald worden aan de hand van een MOP, die in 2015 opnieuw opgesteld wordt. - Bij de voorziening uitgaan van contant gemaakte bedragen: Dit is nogmaals met de accountant besproken en was ook een advies van de accountant. Dit wordt nog een keer opgepakt (als er tijd voor is). -Eventuele tekorten niet omrekenen in fte s: Goede tip voor de jaarrekening Personeelskosten uitdrukken in verhouding tot het aantal leerlingen i.p.v. in verhouding tot de totale kosten: Wat is de toegevoegde waarde? Dit is geen standaard kengetal in onderwijsland. Over het laatste antwoord is de GMR van mening dat met een standaard kengetal wordt voldaan aan de richtlijnen, maar dat de jaarrekening in eerste instantie inzicht dient te verschaffen. 8 MR Bezoeken Debbie en Hans vd L. hebben de Vlonder bezocht. Ze vonden dat de betrokkenheid van ouders en personeel groot was en dat zij de weg naar de GMR goed wisten te vinden.

3 Hans vd L was bij Speleon. Daar is de directeur standaard aanwezig bij het MR overleg. Dit is niet gebruikelijk. De directeur is geen adviserend lid van de MR. Ivo was bij de Tandem. Daar zijn zorgen over de krimp en de LC functies. Op 17 maart zijn er 2 sollicitatiegesprekken voor LB of LC functie. 9 Voorblad beleidsstukken Punt 5: kan eruit gehaald worden. Punt 6: veranderen in ter advisering. Tussen punt 5 en 6: het document is bestemd voor (hele personeel, directie, MR, ouders, leerlingen). Extra punt: na vaststelling van het document moet het geüpdated worden per: Zo opstellen dat alle punten op 1 pagina kunnen. Hans v. G zal het document aanpassen. 10 Verkiezingen (G)MR leden Van de GMR leden zijn Debbie, Trudy en Ivo aftredend en eventueel herkiesbaar. Op een later moment in het jaar zal hierover uitsluitsel komen met een eventuele verkiezing. De MR leden zullen dan gevraagd worden elektronisch te stemmen. Het is wel belangrijk dat anoniem gestemd kan worden. heeft hiervoor een programma,, dat hij eerst zal uittesten op de GMR. Debbie is op Den Dijk bezig met een enquête via Parnassys en zal bekijken of deze manier ook toegepast kan worden op MR-verkiezingen. De herverkiezing van Nicky wordt van 2015 naar 2016 geschoven, omdat ze pas onlangs is toegetreden. Daarmee is het aftredingsrooster tegelijk evenwichtiger verdeeld. 11 Passend onderwijs Op was er een vergadering, waarbij is ingestemd met het ondersteuningsplan. Er zal nog wel een jaar nodig zijn om alles goed op de rit te krijgen. De OPR wordt goed op de hoogte gehouden. Op de ledenvergadering zal het plan goedgekeurd worden. 12 Rondvraag Trudy: voor de vergadering van was een vraag gesteld door Mevr. Van Creij over het bedrag dat aan een OOP-jubileum besteed kan worden. Frans van den Hoogen had beloofd dit op te pakken. Hierover heeft de GMR nog geen antwoord ontvangen. Daarom aan de actielijst toevoegen: acties Directeur/bestuurder.

4 13 Sluiting uur. Debbie: heeft zitting genomen in de Benoemingsadviescommissie voor een HRM er. Actielijst: Actie Contact opnemen met de AOB voor spreker op 21 april Opzet maken voor uitnodiging voor 21 april ICT vragen opstellen en doorsturen naar Peter van Lamoen Voorblad beleidsstukken aanpassen Brief MR Den Dijk doorsturen naar Werkgroep Opleiden in de school Elektronisch stemmen uittesten Door: Debbie Debbie Actie directeur/bestuurder Richtlijn opstellen voor bedragen te besteden bij jubilea Volgende vergadering is op Dinsdag 24 maart 2015 Met vriendelijke groet,

5

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [1 april 2015] Aanwezig Afwezig - Gast

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO

Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO Logius Keteninformatie Diensten Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij J.-P. Bakkers Business consultant M +31(0)6-38825802 Jeanpaul.bakkers@logius.nl

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Definitieve notulen van de 291 e vergadering gehouden op maandag 17 juni 2002. Aanwezig: Pieter van den Akker (studentadviseur van FB), Jos Baeten (lid

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

Notulen Wijkvergadering

Notulen Wijkvergadering Notulen Wijkvergadering Datum: 1 maart 2011 Nr: 180 Aanwezig: Rob (notulen), Nico R, Carla, Sandra, Mohammed, Mieke, Helena, Danielle, Willy Afgemeld: Nico v E, Gasten: Geen 0. Opening Rob opent de vergadering

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie