MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEZEGGENSCHAPSRAAD"

Transcriptie

1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wijziging agenda: Toegevoegd: 7a Kascommissie MR 15a Brainstormen over verkiezingen Ad 9: Het Bestuursformatieplan is nog niet binnen, wordt half april verwacht. In plaats daarvan wordt het Strategisch Beleidsplan besproken. 2. Mededelingen Secretaris: - Ingekomen post voor de penningmeester. Voorzitter: - Notulen vergadering OV dd : geen EHBO-spullen in de gymzaal. Bij punt 8 komt dit terug. Directie: - Klankbordavond met als onderwerp Communicatie. Het betreffende hoofdstuk in het schoolplan is doorgenomen. Er kwam veel respons, die wordt gebruikt als input voor het nieuwe schoolplan. - Studieochtend voor alle directeuren van SKOD over management drives. - Uit de pot oud papier is spelmateriaal aangeschaft. Leden MR: geen mededelingen. Nieuws uit de vakbladen: geen bijzonderheden. 3. Notulen De MR-notulen van zijn goedgekeurd. 4. Passend Onderwijs, stand van zaken Alle deelnemende scholen van het huidige samenwerkingsverband zijn gemonitord. Er is veel verschil tussen de onderlinge scholen. In de praktijk worden veel praktische zaken langs de lijnen van het oude samenwerkingsverband geregeld. De regio is te groot om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. 1

2 In het nieuwe samenwerkingsverband lijkt het aanmelden van leerlingen sneller te gaan door een andere kijk op de aangeleverde dossiers. De vertegenwoordiger van SKOD in de ondersteuningsplanraad fungeert als contactpersoon, behartigt niet de belangen van de eigen school. 5. ICT-beleid Lucien, Pim en Robbert hebben overleg gehad. Lucien maakt een opzet voor het ICTbeleidsplan en stuurt dit naar Pim en Robbert. Daarna wordt het verder besproken. Via Kennisnet kan een doorsneeselectie van het team een workshop volgen om te kijken hoe ver de school is met betrekking tot ICT. Lucien stuurt de gegevens naar school en biedt aan om dit proces te begeleiden. 6. Nieuwe CAO PO Vanuit de GMR zijn CNV en FNV geraadpleegd. Daarna is een verzoek naar RJ Koevoets gegaan om een zorgvuldige keuze en een schriftelijke motivatie wat betreft basismodel / overlegmodel. Na een pittige discussie heeft RJ Koevoets ingestemd met het indienen van een schriftelijk verzoek, uitstel van de beslissing tot april, informatie naar de scholen en een jaar uitstel van invoering. In augustus wordt gestart met het basismodel. Er komt een werkgroep die de scholen gedurende een jaar begeleidt in de keuze tussen basismodel en overlegmodel. Voor de zomervakantie moet op schoolniveau alles geregeld zijn wat betreft duurzame inzetbaarheid, vrije dagen, taken, scholing enz. Dit punt keert de komende vergaderingen terug op de agenda. Thea stuurt eventuele nieuwe informatie door. 7. Financieel jaarverslag Zeggewijzer Dit is nog niet binnen. Komt terug op de agenda. Voortaan wordt dit later in het jaar geagendeerd. 7a. Kascommissie Lucien heeft de kas administratie 2014 gecontroleerd en er zijn geen fouten gevonden. De MR gaat akkoord met het verslag van de penningmeester over Arboplan/ RI & E/ Taak preventiemedewerker De vragenlijst is door ingevuld. Hieruit volgt een actiepuntenlijst, waar door hem prioritering in wordt aangebracht. De lijst wordt twee keer per jaar afgestemd met de BHV-ers en Lucien als MR-lid. stelt voor om met een personeelslid uit de MR de vragenlijst nog eens te bekijken en prioriteiten vast te stellen. Pim biedt zich aan. Ook Lucien blijft betrokken. Nelleke informeert wanneer er weer nascholing is voor de BHV. kijkt dit na. 2

3 Volgens de OV-notulen zou er geen verbandtrommel / coldpack in de gymzaal zijn. Er is een verbandtrommel die goed wordt bijgehouden. Een coldpack is er niet, omdat er geen koelkast is. In geval van nood kan er bij de Zonzeel een worden gehaald. 9. Strategisch Beleidsplan Vanuit het bestuur wordt uiterlijk 3 april input gevraagd, maar niet iedereen heeft dit al kunnen doornemen. Thea en Pim plaatsen al wat kanttekeningen o.a. bij de onderdelen over de rol van de leerkracht, de manier van leren, communicatie, evaluatie van een aantal domeinen. Alle MR-leden mailen hun eventuele opmerkingen uiterlijk 27 maart naar Peter. Hij bundelt ze en stuurt ze naar RJ. 10. Vakantierooster Er is rekening gehouden met de vakanties van het VO in Made en Breda. Het rooster is al goedgekeurd door de GMR. 11. Begroting Zeggewijzer Jan-Bernard en hebben overleg gehad met de interne controller. Jan-Bernard denkt dat de begroting ongunstig is voorgesteld; volgens RJ is de begroting niet positief of negatief, maar daar tussenin opgesteld. heeft de opdracht gekregen om 0,6 fte te bezuinigen. Dit komt neer op ongeveer 2,5 dag. De consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Dit jaar en volgend jaar is een daling van leerlingaantal te verwachten. Een wijziging in het jaarrooster levert weinig financiële winst op. In de teamvergadering is een verandering van het rooster ter sprake gekomen. zorgt ervoor dat de MR daar de gegevens van krijgt. Daarna wordt een volgende stap (bijvoorbeeld een enquête) besproken. In de begroting staan veel nullen, omdat een paar bedragen zijn gegroepeerd. TSO staat nu apart, is andere jaren bij een ander punt ondergebracht. 12. Ziekteverzuimbeleid In 2014 was er een ziekteverzuimpercentage van 0,9 %. Vaste invallers en duo-collega s vangen dat op. Er is bovenschools beleid, waarvan een groot deel wettelijk is vastgelegd. 13. Evaluatie TSO Twee maal per jaar is er een inhoudelijke evaluatie met Eskadee. Cijfermatige ontwikkeling: In 2013 was er 10 % minder vaak overgebleven dan in 2012; in ,99 % minder dan in Voor die afname zijn veel redenen te bedenken. gaat met Eskadee overleggen: Hoe is het op andere scholen? Zijn er oorzaken bekend? Hij vraagt meer cijfers op. 3

4 Volgende vergadering komt dit terug op de agenda. Op de rolagenda van de GMR staat het tarief van TSO. Thea houdt dit in de gaten. 14. Schoolgids Hierover is niets te melden, is er nog niet mee bezig. In de klankbordgroep bleek dat de schoolgids weinig wordt gelezen. De papieren kalender wel. De schoolgids kan op de website anders worden georganiseerd: toegankelijker en gebruiksvriendelijker bijvoorbeeld door middel van een zoekfunctie. zorgt voor juni voor de tekst, Pim en Robbert zetten die op de website. Op de agenda van de vergadering in juni komt dit onderwerp terug. De MR bekijkt dan de conceptversie op de website. Hierna komt in de Pennewijzer een link. Ouders moeten de mogelijkheid hebben om van bepaalde onderdelen van de schoolgids een PDF te kunnen maken. 15a. Verkiezingen Eind van het schooljaar zijn er 4 aftredende leden, waaronder voorzitter en secretaris. Een daarvan (Jan-Bernard) is herkiesbaar. Voor de zomervakantie worden er verkiezingen gehouden, zodat het nieuwe schooljaar met een volledige MR kan starten. 15. Rondvraag Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Peter sluit de vergadering onder dankzegging om uur. De volgende vergadering is op dinsdag AFSPRAKENLIJST Onderwerp Actie door Klaar d.d. Verzenden tekst gescheiden ouders Nieuwe CAO PO op elke Nelleke iedere vergadering agenda Financieel jaarverslag en TSO Nelleke volgende vergadering op de agenda RI&E en Pim Tijdstip BHV-nascholing uitzoeken Mailen opmerkingen over Strategisch Beleidsplan allen; Peter handelt verder af 4 27 maart

5 Doorgeven van ideeën teamvergadering over wijziging jaarrooster. Overleg met Eskadee over afname overblijven Schoolgids anders op website Schoolgids op agenda van vergadering in juni, Pim, Robbert juni 2015 Nelleke juni

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: 058-2130350 FAX.: 058-2131681 E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005

GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 GMR VERGADERING 27 SEPTEMBER 2005 Overzicht van aan- en afwezigen School GMR-vertegenwoordiger Aanwezig Anne Frank Lex van Casteelen Nee Apollo 11 Misja Heller Daniele van Essen Dr. Bosschool Rico van

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html

http://www.ettyhillesumlyceum.nl/mr/docs/notulen/2004-2005/07122004.html pagina 1 van 6 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van het Etty Hillesum Lyceum, gehouden op dinsdag 7 december 2004 te Deventer. Aanwezig: Personeelsgeleding: (secretaris), Paul van

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie