!" #$% & '! &! ( " # )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!" #$% & '! &! ( " # )"

Transcriptie

1

2 ! #$% &'! &! ( #)

3 $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6; 5 &.2#6;3<=,.#/&<!2!<%&2#3%#&<1!,&%!%&23$!3&.2#6; * &%2#!#2&2$&3&,#,;2!%#& ** 0 $=-%==2 *5 4 3:3%& &,>#,%#3 *? $,$-=3#&3=#%.&!,!-:3& * * #,-&#.#,/ *4 5 <&=7& /&-#6<&.&, *4 55 <&=7& %#1&2#,/ * 5 $,$-=3#& * 7. % )/,) '' * #,-&#.#,/ 2&!-#3!%#& % '7 0* #,-&#.#,/ 0 &&&21!,.&#,;2!%#&2/!,#3!%#& 6. :$ :/4, '6 8;/)* '< #6-!/&*>3%2=$%==2&,%!!< 1!,/3&$%2!%&2&&&2 8 #6-!/&>$!3&>.!%!).#6<&,1&#-#/&#. 5* #6-!/&5>1&27#$%<&, &2<&,2;&33#,&-&=2&!=$2!%#& 54 #6-!/&>#,;2!%#&,.&21&2.&-#,/1!,&&,!%&23$! 5 / %)4 4 % $ =*)# 7' (#( #-' (#.//

4 01 ' (#!)*,# ( ((A (A( B 7 AA( > B>B (A( BAB #B A, A>BB A BAA &AAA(A(A( (AA (BA B6B AC # B 7 DA A < EFGH( AB % E HA A A1.B 7( A AB &AI $ 3; (#( #-' (#2//

5 ' (#!)*,# ( #A AJ A(BJAB BAA A.ABA AK A =JA( AABBA. A (A# AA. BA(. BB AA.. AB &D A (( A AA # J B J ( A J BA( ( E(( H /A /BA (#( #-' (#3//

6 ' (#!)*,# #,%#3 J A 2B B B ( D A A.A ( D AB A >A! AA B DAA >.BLL(LL A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B J(B( B (#( #-' (#///

7 ' (#!)*,#.. (!#$%A ( & AEB > B<H. A.A( A BA ( B 1AA EHBA A (A> *!!3 M, M 5. BM.<.AA AEH #AEHA> AA> A(AAA. A(ABEAHA AEB*AH.B A A.32 3#AB A ABA A AA A A & A ( ((J AK EHF GEH7 (#( #-' (#4//

8 ' (#!)*,# AKJ AEJ(AAHB AA B. AA E HAA K A B > A AA E((H. A( A(JBA B 1BBB, #J( N3O; '5P(A B.BAA AB!% ( B& #AABA KA A > BA B( BKAI AJ B * (.AAA(B AA> (A.AA ABA (#( #-' (#5//

9 ' (#!)*,# >B (A ( A A %(&BD B A B 7BA A AB.AB (BB ( A A1B QBAAA!(B( A >B > A.AA (B( &AA! 6B # ABA A # AB AA BA 1ADJB ABA BA.DA( ( #B > BA AK A J A A.B(BA AB BAA A.A (#( #-' (#6//

10 ' (#!)*,#!.AA (#3% A(3-- D B #$$ J A > *!JM <BM J 52M!J <B 2 #AA A AAE#3%H AE3--HE H A#B AJAA JB 8 #5AB A A A B.A B. BA 0BA A. BA D > J(B(A (#( #-' (#7//

11 #(3-9# ' (#!)*,# '. )> D B #$$ J J!J <B 2 &A A AAD AB.!A!!3 > &AB!J D EBHB # #J BB DJA#3% ABA A #AJB 1A B %&' ( 1AO;(5PDJ AAA.A AABB> %&))!( '( #)) # ' * (BA A ( A E*HM. (BAA( AM 5. A( AAA EJ H & A AM 0 A A A( M 4 A M? B AB.=2EA H (#( #-' (#://

12 #(3-9# ' (#!)*,# =&22EAHA B AB M 8. (A(A M < (AA ED ( D E H D A(D HB M * B((B E ( HM ** #(M * #(B/3( ( A#$%.#,< BBA * ))!)'* 3%&2<%&, */ &/ 5// ;D' 0# A 7!<%&, *#7!< % > 51A /( 0$R)!.A (B FG! A ABA A&AA.$!J( > &A B AKA AA A 1JA A#A AB * () )))' ( BO*P0J B S (. E J HJAE DH B AAJ.AB B DB A(BAB BAAA (A (#( #-' (#.;//

13 #(3-9# ' (#!)*,# $S,A A B( #B(BD A ( AED HJ A B(A B B AEH A(A SE H BBA.( A 7 AAB(A BA B A(A A #5B A B B (.AB(( A( A# 1ABA (BAA.BA AA B7 AAAA E(AAHBAB ( B.BA B.A >A(A JJ B (#( #-' (#..//

14 #(3-9# ' (#!)*,#.AA A > TA M T M T. E H A J Omgeving: wetgever (waaronder Brussel), reglementair (provincie, bestuur), maatschappij en burger (uitvoering) Bestuur verantwoordin g Besturend Systeem externe verantwoording TREND: STRATEGISCH SYSTEEM ALS STATISCH DEEL: Strategie en beleid collectief (landelijk, europees) bepaald: 'waterschap als model' S T O acties (stuur) informatie Interne waarnemingen Informatiesysteem: stuurinformatie BEDRIJFSKUNDIG SYSTEEM ALS DYNAMISCH DEEL collectieve doelstellingen (het waterschapsmodel) efficient en doelmatig realiseren in de lokale situatie Primair Transformatiesysteem: informatie transformatie proces: data - gegevens - informatie - kennis - besluitvorming: output - waterveiligheid - 3 niveau's: wettelijk (keur-legger), juridisch (vergunningen, planvorming, handhaving) en operationeel (realisatie, beheer en onderhoud) Input Output ##.-))1)8' 1)*<1 8#=1*(<8##'(#*=8*) 8'((8*))(#1) *8##'(!8'( <=1)<>= *#<?=** * 1(*'()<)( =<1'('#) <*=*## B A B (AB 1A A A B ABBB A. (B A (#( #-' (#.2//

15 #(3-9# ' (#!)*,# A( BB. AA A E <A EH KH..A A %$. 6 A.( A B=B A A A. A A( BB =A -.A*5( B.A *8'*EAAH2 Q A A /A(AB *4(. B A( (K! A 5F G (#( #-' (#.3//

16 #(3-9# ' (#!)*,# ( A AAA(A EH A3 ( BB EAH BA AB S.BB BA A. ( AB &A A>ABAA& 17BA A /,0 A J & J #,%#3> J #,%#3 EAAAAHAA AA, ABA J ##,%#3 J A /#3E J H.J B BA #,%#3J B B EH #,%#3B AAAB A A J #,%#3AA AEAAAAHBBAAA A A KO=1(P A AAA A#,%#3 B J J (#( #-' (#.///

17 #(3-9# ' (#!)*,# AA#A #,%#3 L AA AO;(5#P 1 =J (A. AJ((.B.JO;5(###PB.B A3 A($EH# EBADH! BB! BB 3 B B AE H AB BBB1EH KA. (A( B D!B E %H ( BB #(ABA J> B (A # B A!!3( ( A&B. DBA (#( #-' (#.4//

18 #(3-9# ' (#!)*,# -. 3 D B #$$ J J!J <B 2 =J. AB B A= J B (J K. B AK AB ABI#B > (A ABA M '((( ( 8#*E2H M '((( ( B.BAABA B 2! ) 3>C B.B AB B A EH EH JA DA AA( EH AEH1 A (#( #-' (#.5//

19 #(3-9# ' (#!)*,#. (.(A( EHA A. /A AA AAAA.AAA.BBA> *A M 1 EH #BA > * B BB ' 5B B' ( B %5BB J BA EAAH E H UEH'EH'EH *)! )3 )'')' (' ) 0 4(5 ') ) ') * A ? B ' 8 0' 6 ' 6 D E H * ** * ) (#( #-' (#.6//

20 #(3-9# ' (#!)*,# $8 #()(#)*8)8' 1#BC 1())* ') BC*'* ) *(' #*8081)#(#(# 8 9 ') #5A A # BG *A KA0AB A B. AB AB.& #,/JE.$!H#B B(A> T 3>F8#1#GO.32#PM TO.32##PM T3( RO.32###PM TEHO.32#1P &AA 3. A O.321P. > F*88,( ( KA(#.AB( ( A(BB BA )DAAA AB /#3' * A AGO.32##P O.32(1PA AAA. A (A.A (#( #-' (#.7//

21 #(3-9# ' (#!)*,# (B B BDJBB AD A1A.A B (A.BA AA. AD A A. FRGAA EH A>. AA A AA &. 2!' 1AAA( A(A(( AB. D B & 1AAB AA A ABA. BABB BB &BB/ O&P0 K > * J M 1M 5B' M R M 03A' (#( #-' (#.://

22 #(3-9# ' (#!)*,# : ' )'))! '. 4(5 : ' - * A ? B D E H * ** * ) 6 6 6;8 8;6 8;6 &QB/ J J B( R AEH A( B AB > *.B A( AA.BA B M ')'A.A A &A! A 5( A #,%#3J AA AB 1AA#,%#3J (#( #-' (#2;//

23 #(3-9# ' (#!)*,# A AA J : 1AB. &AB BA>AA A ( RB D.AAA &. 1 #,%#3 J A BA B # B #,%#3BAJ AA BB (#( #-' (#2.//

24 #(/- ' (#!)*,# 7. % : D B #$$ J J!J <B 2,J( BB EH EH AA 6< A.(F)GO<(*4P BA : < <A %0BB < - ' 2 ('! ) ( *% BB *K *. K BE'H EH 3%JB K K A ( EIH 5 B 5A 5 A BB E **H ( 7 V ( ( KB( 4 4 4( A (B??A? E( KHA A 8 8A 8BAAAB AEBAH (#( #-' (#22//

25 #(/- ' (#!)*,# &BB BK1BB A A! A &B BA A(A A AAA A KA# A %A A. (( ( ( (AB.B #A BA B B 2B B. D A 1 B ARD A(BAAAA # (RA.B #,%#3=A BA (#( #-' (#23//

26 #(4-) ' (#!)*,# D B #$$ J J!J <B 2,J(B AA7A DA,A<BA. - *'( #JA B.(B B &A S 3 AA #JO;(5##PF 8)#(#*># )(#8*#'(#)8#( 8G. J AA B ( medewerkers strategie & beleid middelen Leren & verbeteren ##2-$9 waardering door medewerkers waardering door klanten en leveranciers waardering door de maatschappij ( B B A B (#( #-' (#2///

27 #(4-) ' (#!)*,# ABB#,<AE#,<HE!,A(,H LLB D(!!3(A 7A A A A #AB J(B(A J J7B AAB B B (#( #-' (#24//

28 #(5-# ' (#!)*,# 6. : #AJ A(B.A A JA (AABB A# A. BA(. B A. A.. AB &D A (( A AA # J BB / A /BA #,%#3 J A 2B B B ( D A A A A BA#, <AE#,<H,E!,<AH B B BJ(B( (#( #-' (#25//

29 ' ' (#!)*,# 8 (#( #-' (#26//

30 ' ' (#!)*,# *,)'..32*4B AEAAH A(A. AB> ##.?)))*)' ABA( 3EH3E3H AEAAH(A EAAHEAH%B B A( (#( #-' (#27//

31 ' ' (#!)*,#!*4 B*EAABH 5E6H#53.AB(AA( A.7;K ABA A. A 3( LLA ( A & B 3.A (AA0B BABB A O=1(*E*HP Sector Waterbeheer Afdeling Regio Oost Afdeling Regio West Afdeling Waterkering en Ondersteuning Afdeling Vergunningverlening en handhaving Afdeling Projecten BBP -producten BBP -producten BBP -producten BBP -producten Onderhoud primaire waterkeringen Onderhoud regionale waterkeringen Onderhoud overige waterkeringen Onderhoud waterlopen Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater Voorzieningen verwante belangen watersystemen Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing Calamiteitenbestrijding watersystemen Onderhoud vaarwegens en havens Onderhoud kunstwerken en vaarwegenbeheer Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer Voorzieningen verwante belangen vaarwegenbeheer Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens Calamiteitenbestrijding vaarwegens en havens Beheer niet-reglementaire zaken Beheersplan waterkeringen Calamiteitenplannen Legger waterkeringen Beheersregister waterkeringen Veiligheidstoetsing waterkeringen Voorziening verwante belangen waterkeringen Muskusrattenbestrijding Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Leger waterlopen en kunstwerken Beheersregister waterlopen en kunstwerken Centrale (geo)grafische informatie Keur Vergunningen en keurontheffingen Toezicht keur Repressieve handhaving keur WVO-vergunningen WVO-meldingen Toezicht WVO Repressieve handhaving WVO Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Aanleg en verwerving Aanleg en verwerving overige waterkeringen Aanleg en verwerving waterlopen Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing Baggerprogramma Verwijdering en verwerking van verspreidbare baggerspecie Verwijdering en verwerking van niet-verspreidbare baggerspecie Bijdragen aan derden voor baggeren Saneringsprogramma Sanering van waterbodems Bouw en verwerving kunstwerken actieve waterbeheersing Baggeren vaarwegen en havens Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer & 7 A ( ( (#( #-' (#2://

32 ' ' (#!)*,# B &B AB ' A #AA E****<HA> BBP-product: BBP-product: Wie voert uit: Wie voert uit: Eerste opzet legger primaire keringen Eerste opzet legger primaire keringen Ondersteuning Ondersteuning Keur/reglement Bestaande leggers Interne vraag Overige wetgeving Maken en vaststellen legger reg. Keringen en kunstwerken (1e keer) Vastgestelde legger 1 Opstellen PvE en PvA 2 Inventariseren huidige gegevens 3 Vergaren ontbrekende gegevens 4 Maken concept technische legger 5 Controle op inhoudelijke juistheid van de concept technische legger 6 Integreren legger en keur 7 Inspraakprocedure en vaststellen AB PvE Geinventariseerde gegevens Alle gegevens beschikbaar Concept technische legger Gecontroleerde technische legger Legger inspraakgereed 1a Intern overleg PvE 1b Maken concept PvE 1c Vaststellen PvE in bestuur 1d Opstellen PvA Eisen en uitgangspunten Concept PvE Vastgesteld PvE 4a Maken schetsontwerp 4b Vullen schetsontwerp Schets ontwerp A(( D(A(( ( A A BA.A B# E#!(H ABAA ((A( DA LL>A! A >!77=='3'== (#( #-' (#3;//

33 ' ' (#!)*,# *,,> )7' #*A A, A A A>. A A! AA! A ( A %AF G A.( DA AA>AA (#( #-' (#3.//

34 ' ' (#!)*,#.32AA3 *.320 A( A00 A# 4 1>A AA B. A A A* (AAB A B(# AF G A B A A BA B= A' * A BA AA A AA.32 D4 BA( AAA A ( A,. ( AB A AR G A(AG AA 1.32A AB BA.A > ( (B AA (B(AB.(A DA # BA B A(A.AA BA B AB (#( #-' (#32//

35 ' ' (#!)*,# #.32 B #A 4 $ A E*B4 A H BA A> * AM B AA AM. A A (* >AB AB1BB B( AA AEH ABA.A,4 B(* ( ABA.B AAB B..A BE*HAEH. ABB.A BAAB (#( #-' (#33//

36 ' ' (#!)*,# ABB J A. ( AAA.B7A B GE,H B A E!,(,OAAAPH7,&E,,/ N& 1OAAAPH AB A.AB A A>.BBBA B.BB ( AABB BAA.32 AA A AABB 7A( EIH #A B (#( #-' (#3///

37 ' ' (#!)*,# B B A,??? 4(5 * 4 B (B. A( A A A A (A* B ( B 1A 5.A A A.BBAR. A EH 4B A/ 03 A A B(BA AA 4 A> (? B. AB A 8 &B ( AABAB BB. D E H AD EAH *.B A ** AB *.BA A (#( #-' (#34//

38 ' ' (#!)*,# *,#'!))( B O B(** 4P AEB H 2) # ' * S 3 1 AA A D $ =. A A( #A AB( 3 1B.B B B.B ( A %# 1 3.B A ( A A ; ( ' ( # A M S /( KA E AH / ;!B $B > EH AE E( H (H / /( 2, ( $A J W AR A. B & A B $ B ( BAB AB 3 &D(! / A( ( A A = /A( & A( 1 ( A A' A (#( #-' (#35//

39 ' ' (#!)*,# 2) # ' * A M /A % & /( = 6B( / M ( B( /B #E H 7EH ( A $ # #E 3 A / J H 3W 1 EH &W #K A 1-1 >*5>, *4B ( * A %J, # # ( D ( > $ D $ D ( / D / ( 1D 7 A A B A E H # 1** W> A B (A B B>.(BAB( (. (A (# ( B FGAS A B B BE**H (#( #-' (#36//

40 ' ' (#!)*,# 3!EH. B 1AFBG.( DEH B. B E#$%HBA.FAG.A( AS R ( B 1A A.FA AGB S J B. E*H B BFAB AG(AFB GE0H (#( #-' (#37//

41 ' ' (#!)*,# * :,(' ' A> ))>BA (B EBAA BA A(A AA B AH( (> AA AB AAM #)>EH EH(A.A AA((A AE (A(BHJ A A.BB>A( ( ' ' (A K.A > A AA> D A!A A 1A(A B A D B (BA D AAB (, (K 1BA A.AAA (#( #-' (#3://

42 ' ' (#!)*,# BAA B >( A# (A FAG DA B EA(HAF GA.B > AA 1AAAAA A A> * )'(A E( (H( EHJ E AH AAJ EA( AH.B A (J (EBBHM 5#(> AJ E (A H.B( ( 01 (<ABE AH(AB B( ( ( AB7B AABA A A (A(B( AE AH1B AB. ( BB < B B A# B <A A (#( #-' (#/;//

43 ' ' (#!)*,#.( A A (EBA H *9>A (B (AAA(.B AEHEH E U,!M 'M 5'H E A( HM. '>DA (B(AAA B M 5(>DA BA # D E B *' > EA (AEH(A HM 02> (#( #-' (#/.//

44 D*## ' (#!)*,# / 9)7 3AEH(.32>/7= A(=(*5 B(3(&A #,%#3(5# B(3( A(5## #()**1)1((,45 9<((#1 9<(9#)))*)'(*4 9<( 3(FAG# 9<(# EH1 9<(#1( 8*(# 9<(63### 9<(?1)*88(30( 9<(?*#1E) ((( 8(*8 9<('*8)8') 8*(## 9<(3## 9<(01'()8 (/&,/**(* 02(#,<A(#,< E(A(7H((7 02(#,<A(-&D(5(7 2(6(-$(*4 *C2( 7<( # <A3(*('(*8 *./2;;2.(! (J(3(* D'(=(, *(8' '(1)***8 <2;;.=.(*( D'(=($?1)*(8(.::6E.::7.(*?1=/! (#( #-' (#/2//

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7 BIJLAGEN 1 van 7 Bijlage AStroomschema / beslisboom bevoegdheden budgethouder algemeen Toepassen budgethouderschap en financieel mandaat 2007: exploitatie VRAAG is een expl.budget beschikbaar? Nee STOP:

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!!  # $ % $ & $ $ '' ())*  #  + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Bas Westerbaan bas@westerbaan.name 24 april 2012 1 Opgave 1.1 Een goed en voldoende antwoord is: L 1 = L 2, want L 1 en L 2 zijn alle woorden

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& '  (  (! )  ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Dit rapport werd

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

De wiskunde achter knopen

De wiskunde achter knopen De wiskunde achter knopen Leve de Wiskunde! Jasper Stokman UvA May 3, 2009 Jasper Stokman (UvA) De wiskunde achter knopen May 3, 2009 1 / 24 Een wiskundige knoop Een wiskundige knoop is een gesloten lus

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

$ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' (

$ % & % # ' ' ($ ) ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( ! "# $ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( $ 6 162, ' ' %# ($ 4 %' ' % '' ' # (7 '# % # (7 6' ' % - /

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij bij besluit van, kenmerk, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner Ron Bouwman Afdelingshoofd Vergunningverlening & Handhaving Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 06 31654101 r.bouwman@hhsk.nl Inwoners: 700.000

Nadere informatie

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Rijksmonumenten 1 Binnenwijzend 54 1617 KW Westwoud kerk 14059 2 Binnenwijzend 78 1617 KX Westwoud stolpboerderij 14060 3 De Buurt 1 1606 AC Venhuizen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Zeijen e.o.

Marktconsultatie Aansluitgebied Zeijen e.o. Aansluitgebied Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige beschikbaarheid aansluitgebied 5 2.2 De

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning 27-10-2005 A12b/B10a OvS Opsporing 17-1-2008 A12d OvS Winning 27-10-2005 A15a OvS Winning 1-1-2013 A18a OvS Winning 27-10-2005 A18c OvS Winning

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004

Formeel Denken. Herfst 2004 Formeel Denken Herman Geuvers Deels gebaseerd op het herfst 2002 dictaat van Henk Barendregt en Bas Spitters, met dank aan het Discrete Wiskunde dictaat van Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Talen 1 1.1

Nadere informatie

1. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 December 2007

1. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 December 2007 1. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 December 2007 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing, winning en opslag op het territoir gedurende 2007 staan in onderstaande tabellen vermeld.

Nadere informatie

Procesinrichting zorgplicht

Procesinrichting zorgplicht Procesinrichting zorgplicht Dit document is een handreiking om te komen tot een eigen organisatie specifieke uitwerking van de wijze waarop de verschillende zorgplichtactiviteiten zijn ingericht. Daarbij

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts PIN-Cracking Anne Eggels & Aukje Boef 21 juni 212 Where innovation starts Inhoud 2/23 Uitleg probleem Kleine herhaling vorige presentatie Codes kraken aan de hand van bewegingen Statistieken Conclusie

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM

EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM $%&'"()%&*+"="-&'./0"123/%4,"')FW%)%AB,"')x%A&+>4%&'/8"L>+"./4"H9SF

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon Uitgave!"## $!"#% &&& Tekst ()*+,- Klankbordgroep ()*+,-. /0*-.100*234,-./56*234-.7*23478-.9*234 78-.32&*234-.33*2347-.30*234 -.(1*234(-.+*2344-.,29 *23489-.:30*83-

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

4 20 maar dan speelt 4v1 thuis tegen 4v2 maar 4v1 speelt ook uit tegen 4v2 want deze wedstrijd tel je bij 4v2. wedstrijden, dus totaal 1 n ( n 1)

4 20 maar dan speelt 4v1 thuis tegen 4v2 maar 4v1 speelt ook uit tegen 4v2 want deze wedstrijd tel je bij 4v2. wedstrijden, dus totaal 1 n ( n 1) Hoofdstuk : Combinatoriek.. Telproblemen visualiseren Opgave : 3 voordeel: een wegendiagram is compacter nadeel: bij een wegendiagram moet je weten dat je moet vermenigvuldigen terwijl je bij een boomdiagram

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit)

Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering (ontwerpbesluit) Projectplan C8514 Aanleg stuw Rooseboom en zandvang in de Zijdewetering 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Er wordt een nieuwe automatische stuw en een nieuwe zandvang aangelegd

Nadere informatie

Over de construeerbaarheid van gehele hoeken

Over de construeerbaarheid van gehele hoeken Over de construeerbaarheid van gehele hoeken Dick Klingens maart 00. Inleiding In de getallentheorie worden algebraïsche getallen gedefinieerd via rationale veeltermen f van de n-de graad in één onbekende:

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t :

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t : 12 e Wijziging Bouwverordening Barneveld 1993 Nr: 10-37a De raad der gemeente Barneveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 10-37; gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van

Nadere informatie

WKK en slimme netten

WKK en slimme netten WKK en slimme netten Veiligheid, netaansluiting, keuringen, Van den Bergh Rudy Activity Development Manager Brandstofcel Opladen fiets Thermische opslag 1 x Windturbines Woningen WKK Kantoren Centrale

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014 IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 04 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave. Bepaal alle paren (a, b) van positieve gehele getallen waarvoor a + b a b + a en b a ab + b. Oplossing.

Nadere informatie

Automaten. Informatica, UvA. Yde Venema

Automaten. Informatica, UvA. Yde Venema Automaten Informatica, UvA Yde Venema i Inhoud Inleiding 1 1 Formele talen en reguliere expressies 2 1.1 Formele talen.................................... 2 1.2 Reguliere expressies................................

Nadere informatie

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk

De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk De elektrische installatie risicoanalyse & dossier Boek III Titel 2 van de Codex over het Welzijn op het Werk TWW RD Limburg-Vlaams-Brabant Koning Albertstraat 16B 3290 Diest http://www.werk.belgie.be

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd.

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard123 Postbus4059 3006AB Rotterdam T.0104537 200 F.01041 30694 Aan geadresseerde Onskenmerk U.2011.04726 Uwkenmerk Datum 25 mei 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1

Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1 Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1 1. a. Er zijn in totaal 6 mogelijkheden. Te berekenen met het product 2. 3 = 6 mogelijkheden. Voordeel : makkelijker te tekenen. Nadeel : Het aantal

Nadere informatie

Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onderzoek naar opbouw en redenen kosten

Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onderzoek naar opbouw en redenen kosten Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Onderzoek naar opbouw en redenen kosten 8 juli 2014 Verantwoording Titel Kosten watersysteem Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college,

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college, Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Gemeente Epe Postbus 600 8160 AP EPE Gemeente Ermelo 3850 AM ERMELO Gemeente Harderwijk Postbus 148 3840 AC HARDERWIJK Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE

Nadere informatie

Tot de kern. Kerntaken van waterschap Brabantse Delta. Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta

Tot de kern. Kerntaken van waterschap Brabantse Delta. Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta Tot de kern Kerntaken van waterschap Brabantse Delta Rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta Rekenkameronderzoek naar Kerntaken van waterschap Brabantse Delta Rekenkamercommissie, februari 2015

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

M/44000/M. Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 25 tot 40 mm

M/44000/M. Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 25 tot 40 mm Zuigerstangloze LINTRA cilinders Magneetzuiger Dubbelwerkend Ø 5 tot 40 mm Nieuw compact, ruimtebesparend ontwerp Met het betrouwbare afdichtingssysteem van Lintra Eenvoudige bevestiging standmelders Met

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Jaarstukken Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Exploitatierekening in één oogopslag 4 Inleiding 5 Jaarverslag 11 1 Programmaverantwoording 12 1.1 Programma 1 - Veilige waterkeringen

Nadere informatie