Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief"

Transcriptie

1 Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder. Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief. Sligte H. Schoonenboom J. Dekker P.J. & Polder K.-J. (Eds.). (2005). Surfen over glad ijs; <hal > HAL Id: hal https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal Submitted on 2 Nov 2007 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche publiés ou non émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers des laboratoires publics ou privés.

2

3 ""#$ %&$$'' $%$"%())$$ $%$"%%"#)$ *+ -. / /0 1 / #$8("&))$$ / "$$& 09 : ; 9< = ;

4 >? & " 8 "> 0 8 "" 4 8 "% "( "& 0 >> ") ' >" % >& %> >& %" 0 >& %"> 0 >& %"". >) %"% 6 %% 0- ># %%> 0 ># %%". ># %%% 6 "$ %( ' "> %(> 0 "> %(". "" %(% 6 "" %& 2B "% %&>. "% %&". "( %) A "( %)>. "( %)". "& %8 - C "& ( "# (> "# ("? "# (% "# (( A %% ((> %% ((" 4 %% ((% ' %( ((( 4 A %& ((& *: %8 (& A* 4 %8 (&> %8 (&" 4 %8 (&% ' %8 (&( 4 A (&& *: ($ () A6 DA. (> ()> (> ()" 4 (> ()% ' (> ()( 4 A (" (8 (( (( %

5 & * (8 &> (8 &" (8 &"> (8 &"" - (8 &% * &> &%> > &> &%". A " &" &%%. % &( &(. &) &(> &) &(" *4 &) &(% 6 &) && E F &) &). &8 ) &# 8 7 G 88 # A 8#

6 6G "$$(;"$$& H9. 9 : <= 9 A <= 8$I7 <6>###=6<"$$$= > " % A A9 : : 0JH F 9:JH : * KJ6 A H : 0 9 0F :J.H 2&< =9 7 ' 7 F A E A <% =-. 9 9K 99 &

7 099 : 2> D <L= o 6 o <=M o < = 2" D <L A = o 6 o 9 o 4<= o o <= 2% D <L = o 6 o 9 o 4 o E o o JEH<= o o " #" 0&" $%&" o ' &" & o ( & " o ) +- && o ) " *& o + " o #&" - & " $" &% o " $."/.% )

8 /. 2 H < =/1 / 21 /0 24 / /1 09 :N- 97 CO H F9 /1/ 2 : > - 7 C " - A 7 C % - C 0 >%0 9 :.2-9 '* % 9E (% 9 0 0"09 A <9&=E ) 8

9 - / J : 7 J H E0 <J H=* A F: <= >(&(GG P P<=GP P PPQ P P<=P P A A P P >#") J A H<999= :?%$>#((P A P PA P. 9 N A;O N ON9 9 O- 9 * F : < =? 9 0 A9 /15 - J0H <>##&=E<JH= A2. E A6 : E KC E<

10 FK C 6K C 2K9 9 9C : A :N2 AR O 6 9H <= <= JH <= 9 E A : 2 K 9 K9 A 4K F 9 E9"#:9 A. : > 9 <= " : 9. #

11 A : A $ "% & #. 9? F? 9. 9; : 2"&I 9 $ % & 09 9S. JH: H 09 A H 9 09 >%&I 2 9 F <JH= T 9 $' 09 S9 9 9?9 92 A9 ( ' ' 09 9 H )' #%& 09 S9 T A. K 9? 09>)I AR >$

12 " FU : 7/" 0 A-9 A AA A. 9 >J9H 9 > * JHE0 N 9 O ' 9. JH9 9 " 0 : -99? 9C /18 & (? S * 9. 2S >.4: :;;9 ; " /6 2(;"$$%: :;; ; ;2;2V"$$%;(V"$$%;2V$( >>

13 . J6 H: F : C2 T E 9T - 9 &* *.9 90 %& 9 /19 :& J H 9 9 J H F 0 0 H 9 JH0 9: 9J H JHA 0 9 A 9 S 9: :; H 9 - ; 09 >"

14 04 <>#)%=J9HTK J H - 9 > " E A % 0 6 E 2 2 ' 4 2 >%

15

16 4"( & 1 9 ; 2 J H : N- 7 CO 09 :.2 % -9 ( ' 9 & 02B ) 0 A?9 J H F: * K 9 1/ 4" <1E6B1 "$$(= < "$$(K "$$(K "$$(= 9 < "$$(= 1/1 4 R <GB1 "$$>= <1 "$$"=E9 <9= % 9:;; ;; ( 9:;; ;;>>> &.J0'H * ) 9:;; ; >&

17 7. H : 6 *F 2 E9 1/1/ ' 97 9 : 9 : *A<1 "$$(=J6 H9 JE H J H 9 :9 9 E 6 F >)

18 2 E6-28$I.62 <9= 2 : J H <0LK 2L2 KL6 = WWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWW2WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWW "$I 6&& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWWWWWWWW2WWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW %#I )$I 8(I 6 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWWWWWWWWW2WWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW ((I 6 WWWWWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWWWWWWW2WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW "8I (8I &&I 6& & *A6 6 9 : <&%.62%%-2=* 9 >8

19 E UU : <8"=2 <&)= : :9 A 9 09>$$$ 9 9< 9 =J H* 9 ' 0 9 *9 9 : + ' o o ' o o 9 ( -" o o 2JH S UU 9 2 E 6 0 S? 1/ : * : 97

20 * : 9 * * E ; " *U-NE 0 O<-"$$"= <* "$$"= * - * 9J H< B- "$$$= *J H F F? K 9 11/ ' R. 9: F E F. >#

21 * F < =69 F *9. 4 * K 0? :9 9 F F J H 9 7F X 9. 9J H?9 J H 92 9? F A 0-9 : A9 < : =< : = < : = YZ[ "$

22 E : R O 15 :& 9 '?' 9. A0 7 2 '.2 9 '.9 'F H < "$$&= 151 ' 9 A* : ' C2: '9 CE9 (I 0 99 T "&I 0 : < <- 7 ; 1 ' 1 ' ; 29 7 ; 6 *F? 29 7 ; 6 ' 6 A A 0 9 JH 0 0 UE<>###= S * ">

23 6 - & G 6 ' 6 ' K K 151/ '. 9'9? 0 A S 99' * ' ' A <=4 9 E A < =0 * 9 ' : ' ' '.>$$$ 2 9 ""

24 . 9 0T 9 : *F ' E 9 E K9*9 9 K * : JFH9 H '. 9J H T =&>4".J2B :2 H *F0 0 2\ 181 ' 0 A : ) o o. o A o. o o "%

25 . o o ; o D o o 181/ ' 02B : 9 CA 99 A A 02 A :;9 9 * 099 F R 9 ; ] A " & J AH <6F "$$(=. 7 A. 191 ' * 0 : T : 9 "(

26 09: o < = o < = o <= o <= 191/ ' A A A A 6A <UU =K9. JH6 A 9 KJ H * 9 *9 9A ; F 0 09 A; A 9 < = 1? ; && 4"( & - < = - 9 : "&

27 = ' <9 '= A < 9 A = E 9 T. 9. A * A 9K9 4 * < 9 = : > S " UU : J- HC J- HC J- HC 99 UU9 &9 9H 099 F ")

28 ? J H * R0 R - 9.9H9 9 2B F ' 9' 9 4 '. 9 0 "8

29

30 5 7 & 4" :N- CO0% 9 51/ * " A J H : E 099. (% 51 " A R S. 9F "#

31 7 " 4" 2 6 <=?? < = 2 E ' E ; $% < = < = 4 E K 49 E E 2FF 4 99 J H E F %$

32 E \ E 2 E E E : 9 T <= 9 S ' <=.K 2 H 29 * G %>

33 0 <= <= 0 < = - <F= 1 *F 2 < = *F 2 J H 2< = 2< = 0JH < = < = <= 6 9 < = 2 *F 2 6 A <= '9 6H 1 < = %"

34 7 * 1 9 * 9 A A ; * 2 F : * " <4="$$% 2 BG<BG= ' 9.9>)6 >&$$ 5151/ JH9 9 BG : <= <= 4 9 A R"$$%9 02B : 4 : BG. %%

35 5151 : 4" 9 A : E. >< "$$%"$$(= : 71'.99 D <6"$$$= : F A DD A 0 A H 2F A 9F < \=T " 7/1' $4=%" 99 J H <2= ^09 \ : F 9 <= UU 9>F " "%9R_ S9 9 R_ 9 0 2% &" ". JH * 09 D * %(

36 0JH '0 092 <= E 0< 2= 9J 9H0 J 1 9AH< = ?: JH99 E AE 6? E '. <=: : 099 A 9 <= 099 A 9 <= 0 * <= 0 A? 9 %&

37 ? E \ 0 0 E 2 E E E 9 9 F. S.DD JR_H R_ S: JHJH 0 :9 1 0:9 *F 2 *F 2 *F E 9< = < = 0< = <= E 9 * 9 *9 T < 9 = 2 2 * 1 9 %)

38 51518 < &. " <"$$&= 09 "$$&099 "$$&;"$$)4"$$) 9 0 J H. 9??: < * 4<*4=>##8 JAH <"$$%=*A F 99*4 9 A / 2.*490<"$$&= *4 < 2-= 90*4 < =< R=. <9 =* 9 < = 5181 :.A F 9 *4.*4 9 *49 *F < =<F =* F E. < =2 9*F <*2= %8

39 J H4 0 2 *4 0 <JH= ? E 2 6 ' 09 4 *4 0 0 ' K 9 *? 9: F * 0 09?

40 ? E \ 0 E 0*4 9 0 * K E.. 2.A 09 \ E E. K 0 *4 9 0 *4 9 <*2= 1 <*2= *F F 2 *F 2 7 F *4 E 2 9 R_ %#

41 0 - *F 2 6 A * 1 9 * < 0 *4 9 A. *4 9 * : F 9< "$$(= 7 S <E6F /"$$(= 4 * J H <90"$$&= ($

42 A JH:.?; <? = *? * 9T. 2.A 0?9 *9 6? "$$(;"$$&6 9.? 9"$$&"$$) E6 ::;;A ; ;(>)>% 5191/ 2 G6 9A9 J H9 99 A09 A 99 : ' ' 0"$$" "$$&0 %) 5191 : 1 0' 1<>##8=09: S * 0 *JH? 6 6 * * E. 7 S 9S (>

43 E. E 9 D 6 S 6 6 R ? ' 0 DD 6 6 F 99? E E 2. F9 ("

44 \ 0 E E D 9 D R 1 6 9R9?9 *F. 9 R 2 *F 2 0 *F <F= 4 6 A E 6 E9 ; * (%

45 51?? F F E E A 51A -9 *99 %87 A 9.9 <(%=%9 A : J H :9 *9 : 0 0 K. : <=DA : 0 : 0 9<99= F ((

46 9 D 90 A : : A : (&

47

48 8 < 81?& 9-9 : 99 6 (0 0*&" E &%99 &(99 9( 81/ 4 81/1 09 :N- A 7 COE A * 97 <6'- B6>###= 6<"$$$= F < = /1/ ; E A 9 AT E 9 9 A 9. A A 0 6 (8

49 &$% G :9 A * 9. 0 * 9 F * > F. 0 F9. F996 F 69<9 "$$$= &$ % A E F " 0 <=* 9 9] F

50 &$*" %.9 9 C. 9. *>$"$. 9. F /#'-. " - 0' 1-2 FA0 9 * 09 F * 1 F A.A AA S A 0AA? A 9 0 EAA E 9 9 F F (#

51 UU ] 9. A 299 A & 0AA 6 E %. F < = 6& 6% % J H E9 F% E 6 A ] ' 6% 9 : o 29<9 = o -9<99 A= o 2< F = o - 9< F= o <= o F < = &$

52 81 < 4" & >"% >"%- >"% -9 :.9 9 >" %. >"%.>"% 0 9 JH<> =J A H< " =JH<% = 811 0& " 0 *> JH :. E 9 F9 : 2# " EF E ;9 : 0 - *9 0 *U 9 9 $ "#' 199 <=E &>

53 6 : : 9 ;9 0 9 *9 4 : 9 9 * 9 : 9 ": 9 D D9* 5 6 9:9 *9 7 : 2 9E9 0 9*9 8 9 : 9 R 9 29 * < = 0 811/ ' -/ " 0 E" :9. :. 6 J 9H<.>##%=2 D D &"

54 0 :" > DA D > 9 D" 29 :A *A >" 0 J H F $ "#' 0 <= J H S J H.9 9 :9 0 ;S9 0 J H. 9 A 9 : > ) 0 9 " : A JH 9< 9K C=-9 ; J H C. C0 0 A A &%

55 %. E ;H A 99 : (. * 9 2 * 9 9 9: > 09> &. : * *9A : <>=;:9; 9 9 <"= : <= <> "= '( & " 0 E% 9 9 : 9.. <= : 9 % " ` ` ` `9 9 +*" 6%. J 9HJ9HJHJ H'9 &(

56 E ] 09" ]* 9] 0 " $ "#' : * -<"$$(= : 2 S 99 S 9 9 F 1 F 9?? S 1-99: ;R_ 9 ;H &&

57 815 ' A A A " 0 9 <= DD99 F 0 A 8151/ <72 A*4% *9 9: 0 J H * 0 0 9* 9 *% A ". % T ] > 0 " 818 6* E99 >"% 9F90F9 A 4' F< = % % E " <9 F *4= > T '% UU" " UU> <9 4G27= &)

58 * % " * 999 " 9A " > '( 4 % 7 : J.99CH% 9. 9UU 6 A 99 : 2 0 = ' * > <9 '= 1 9"% 1 9"% A ' " * >" 4 9 * % 9 9 *UUU 9 UU S J HJ HJ H &8

59

60 & ( : <> = A <" =.<% = 1 <> = A <" =.<% = S 9 9 :. 9 9 >"%. >"% > "%(9 & 9 &#

61 ' 6&4" & 2& 4 & BCD &EF 0 : ' ' -' 1 0 : ' ' 1; % &" 1 0 : +#' " # " 1 0 : < ' *' " 1 0 : = #' ' ' ""#- ' '#-#' 1 0 : =' 0 "1 0 :. ' ' : 4 ' -' '"# -# % "&1 0 : ' ' # %>>#&1 <> = <> = <> = A <" = A <" = A <" = 1 <% = 1 <% = 1 <% = -;JH > 0 >" -;JH " 0 A "& -;JH % 0 & "$ )$

62 /0&$ "% START BEKEND PROBLEEM PROJECTMATIG WERKEN OPLOSSING Opdrachtgever Initiatieffase Beeld van aanpak en resultaat Projectgroep Definitiefase Projectplan Ontwerpfase Papieren Ontwerp Realisatiefase Project Resultaat Organisatie Implementatiefase Resultaat in werking Evaluatiefase Geslaagd? NEE Terugkoppeling JA EINDE )>

63 +-$/ "% ONHELDER PROBLEEM MEERDERE PERSPECTIEVEN MEERDERE OPLOSSINGEN START Randvoorwaarden Omgevings analyse Visievorming Waarom en waartoe? Beleidsvoorbereiding Leiding gevenden Agendavorming Beleidsbepaling Beleidsplan Actoren Terugkoppeling Beleidsuitvoering Vertaalslag korte termijn Beleidsevaluatie Activiteit? Beleid? 1e orde problemen NAAR )"

64 5'(#&$ "% GROOT INSTELLINGS- OVERSTIJGEND PROBLEEM VEELHEID AAN PERSPECTIEVEN LANGE-TERMIJN OPLOSSING START Leidinggevenden Oplossingsrichtingen Assumpties START Eigen visies Actoren buiten de organisatie Actoren binnen de organisatie START Nieuwe perspectieven START Interviews Enquêtes Toekomst Scenario's maken Werk Conferenties Diagonale Werkgroepen Informatie Verzameling Vernieuwde Kernwaarden NAAR 2e orde probleem Lijst van Barrières )%

65 8# (. ( : 2> <L= <=M < = 2" D <L A = 9 <= <= 2% D <L= 9 F JH<= )(

66 97 0&$ "% 7 2 $% 2 2 E E6 T 6 <= 7 E6 96 < ; = EE 2 EE 6 E6 < ; =? ' E' 6<= E <= 9 6 < 9= <=?< = E EG9 9 9 E E E 2 ES 9 9 EE 9 <= \ EE 9 E E E E E E EE < = <= *F 0F )&

67 <= 0 < = - <F = 2 < = *F 2 *F 2 6 A <= 09 0F 09 EE F< =; C E 9< = ; E' ' * < = < = 4 * * 1 9 ER6 9 9 ))

68 ?7 +- $/ "% 7 2 $% 2 E 9 E E A 6 <= 7 EE 96 < ; = EE 2 EE 6 EE < =? ' E' 6<= E 6 < 9=<= EE? < = E ES ES C E E E 2 E 6 99 <= E6 < = \ E6 ' )8

69 E 0 <= <= E E6 S <= 9 E E6 6 T 6 ER6 99 < =< J H= 1 E6 < JH= *F E6 9 < = 2 < = *F 2 0 *F < = 2-6 A E6 9 < =' E6 F 9 < =' E' 9 < = 9 99 E 9 < = EF' 9 < =' EA' '

70 * < = <= 4 * * 1 9 E S ] )#

71 A7 #&($ "% 7 2 $% 2 E:< = 9 9 ' E E 9 A S 9A 6 7 E6 9 9 E6 9. A 2 E6 9. A 6 E A? ' E' 6<= 6 9 E 9 6 < 9= <=9 69 <F= E6 'J FHF 8$

72 ? < = E E E 2 ES ES E F.9 E6 <=99 G E6 \ E6 0 E <=9 E E6 9 S <= H E 1 ER6 6 T - C E6 99 < =< J = E6 < =< JH= 8>

73 0 <= <= 0 < *F 2 < = *F 2 *F E6 9 < = E6 9 < =' E6 F 9 < =' E' 9 < = 9 9 EF 9 < = = 2 EA' 9 < =' <F = 6 A <= E9' ' 6 A E6 A9 E 9 E' < = 4 E ' R 8"

74 E 9 * 1 9 E29 <= S ] 'J HE <= 8%

75

76 ? D& 99: - 7 C - A 7 C - C " 0?> 9 9 T ( T7 09: ' <9 '= A 4 9 T 9J9 H E % 0 T = 0" 6>"% >"% JHJ6 A H J.H?9% 4 : >= "= 9 E 9T UU9 7 9 A 9 F 9 A 8&

77 S9JG 8 H9 F G 0: = = =F 4 A% 99 9R > :;; ;";"$$&;;8"># 8)

78 A 4 0 <>#)%='2'< $(7a:'B 6<"$$$=<'' :/A6 6'1?-?B6//<>###='' - 0 :G?B1?6' <=2"- 'G:*4-2 6//<"$$$=(" 24:E 6F /?/<"$$(= ' "#:0 0 UGBE.<>###=(4:A' */B- -<"$$$=/2? '2- - * 4?? 46?B.<"$$"=(4 ' +"#.$"? :0??*B/-?<="#4 E0.:-.4<>##%=<=+ "9' # -4 >##% 1 X.47*G?E <"$$"=9 "# ' '"#K"$$" 1 6?B1 <"$$(= "# ' '"#"# 2-1/ <>##8=('#4 G/B1 <"$$>=' +"#A ' 9 '('?+"#G:6 6E?9.4 6BG )B ' ' '/ < 7aA:. ;4 9? /0<"$$&= "#?? /E?-<=$ ' + "#';.:- 7 *?<>##&=4 <(=7a: /1 9B.<"$$(= -' ' "#C"# - /9B.<"$$(= ' -# ' ' "#C' #"# - /9B.<"$$(=B #' '?'"#"# #

79 /.* 0*6B9<"$$(=2 #' "#"# - /G/GB0A<"$$$=?" '" " 4.- /1?6*<"$$&=4/B6 9 B 9-4:21???4<"$$%== #C - " *:;; ;; ;V V -4<"$$(=$*#:+ ' ' " 4:79 - <"$$"=$ "4 ' )>0.:

80 G - A R:< A= 0.* AC A A0 A A: A AF A F AAA A AAJ H : > 0.* FF " E % AF A ( 4A FA A A: AA & 4 A:<>= < = A<"= A ) *A 8 AA:A F <"=<= J AH A AJ- -H<6"$$$= '< 0.* F : o o < o o o F AA o A.* F < = A 8#

81 7 AA: F < = < R AA= A < =F A AA<=4 A A F R F F RF F RF F F A2RF ' 4A A 4 < A F A A A A AA 7&- A /6? A46 AJAH B 4 JH : A FA6A A A AR A 2 A : A A ' FF F A B " 4 A A:. <= F A J AA H. < = R A A <A = A A F R

82 B ' 4 A < =7 F >$"$A AAJH:A 6A : R AA A :>= < = A"= A B D' ' # ' R A. AF A 4 ' AF A R R 4'.R ' A '4 A 9 '. <= R 4 < R = : A B " D ) A 2 4 R A A A: A AAJH A < A: AC=-NO A ;AC0A C A F A 2'6 ; A AA A 0

83 2 4 A A A A A A R A 2 : * AA AA : > 4A; :; C " 4 A : C A A<AA= A B ' D%&. A A. R : 2 F A AFA A F RA F A H F? AH A R A? A A F - ;A ; A F A A F :?R : <A= 4 < =?R : <A= A A 4 4

84 ?R : <A= 4 F 4 F 4F A<= 4- <9 E ) <*4=A4 A *=A F A A< A= A<= 4F F< =4A A D D <*4H F =4 *F A A R A< A6 =4 R <4G27= 4 2 A A

85

86 H7"0 "$$(G? 9 6G 9E 99G69 9 : > " D 0G : ;?G : ;G

Artefacts, dé bron voor alles wat u wou weten over kleine archeologische objecten, wil Vlaanderen op de kaart zetten

Artefacts, dé bron voor alles wat u wou weten over kleine archeologische objecten, wil Vlaanderen op de kaart zetten Artefacts, dé bron voor alles wat u wou weten over kleine archeologische objecten, wil Vlaanderen op de kaart zetten Michel Feugère, Patrick Bultinck To cite this version: Michel Feugère, Patrick Bultinck.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!

Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee! Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee! Bert Cappelle To cite this version: Bert Cappelle. Achterzetsels: de spraakkunst uit ermee!. Over Taal, 2015, 54 (1), pp.14-17. HAL Id: hal-01234620

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/67374

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14 Examen december 20 EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// // 1// // // 16// // dinsdag 20// 1AA lln Claes Claes 1BA1 1BA2 lln erl erl 1CA lln erl erl EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// //

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Bemiddelend bestuur Tolsma, Hanna

Bemiddelend bestuur Tolsma, Hanna Bemiddelend bestuur Tolsma, Hanna IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences

Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Collabor University of applied sciences Charlotte Penders 313548 Leeuwarden, NHL Hogeschool Begeleiders: Mats Elzinga Wilma Ritsema Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Basis

Nadere informatie

$ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' (

$ % & % # ' ' ($ ) ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( ! "# $ % & % # ' ' ($ ") ' * ' + % ' ' ' (# ' ', ' ( $ % '%% - ''./) '. 0# - # ' ' ' ($ ''' % ## # ' ' ' 1 2% ($ '3 4 % % ($ ' ' # 5' % ' ' ( $ 6 162, ' ' %# ($ 4 %' ' % '' ' # (7 '# % # (7 6' ' % - /

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Inhoudsopgave

Nadere informatie

!"#$%&''(%)&*+,,!-&./&)"+,-&#,$+,0+)&.+%2%+*+."#*,

!#$%&''(%)&*+,,!-&./&)+,-&#,$+,0+)&.+%2%+*+.#*, "#$%&''(%)&*+,, -&./&)"+,-&#,$+,0+)&.+%2%+*+."#*, "#$%&#'&()&*+,-& RS'(&78%B)H)(*A9E9$%)(9)H&E5JT RE')(Q#);)($*"9)%'):);;)(/+(D#:#)E')(U&;)(/V()'4&E'P&&(%/@'A&&B')C9DE/G9UH&EJ9CB)EO,(B W&%,U*-2D,C9-

Nadere informatie

! " # $ % $ # & ' " % $ # " # # ( ) * + " '" ',-./-0/1 2 # ", 3 " &4 + '' 2 ",! " 4& ($! " 5-6) '.66/

! # $ % $ # & ' % $ # # # ( ) * + ' ',-./-0/1 2 # , 3 &4 + '' 2 ,! 4& ($! 5-6) '.66/ "$%$ &'"%$"( )*+" '"',-./-0/1 2",3"&4+'' 2","4&($ "5-6)'.66/ " $%&''() $*+,- 3" *. / - * + / 0 1-2. 3 -, 0 2 4'&''( iii iv ( 52 52 %,1-) %),1-,1-1 1 6. 7 7*7 7 089 08 9 v vi $'" 3" ( + -" -.$" / &47 (

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Meerpost, nr. 04.(2012-2013) 17-09-2012 KANTINEDIENSTEN

Meerpost, nr. 04.(2012-2013) 17-09-2012 KANTINEDIENSTEN KANTINEDIENSTEN Datum Ploeg Van Tot 22-9-2012 D 2 08:30 11:00 22-9-2012 D 1 11:00 13:30 22-9-2012 MV 8 13:30 16:00 22-9-2012 MV 6 16:00 19:30 Kijk op de website voor het complete overzicht van de kantinediensten

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie