Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief"

Transcriptie

1 Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder. Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief. Sligte H. Schoonenboom J. Dekker P.J. & Polder K.-J. (Eds.). (2005). Surfen over glad ijs; <hal > HAL Id: hal https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal Submitted on 2 Nov 2007 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche publiés ou non émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers des laboratoires publics ou privés.

2

3 ""#$ %&$$'' $%$"%())$$ $%$"%%"#)$ *+ -. / /0 1 / #$8("&))$$ / "$$& 09 : ; 9< = ;

4 >? & " 8 "> 0 8 "" 4 8 "% "( "& 0 >> ") ' >" % >& %> >& %" 0 >& %"> 0 >& %"". >) %"% 6 %% 0- ># %%> 0 ># %%". ># %%% 6 "$ %( ' "> %(> 0 "> %(". "" %(% 6 "" %& 2B "% %&>. "% %&". "( %) A "( %)>. "( %)". "& %8 - C "& ( "# (> "# ("? "# (% "# (( A %% ((> %% ((" 4 %% ((% ' %( ((( 4 A %& ((& *: %8 (& A* 4 %8 (&> %8 (&" 4 %8 (&% ' %8 (&( 4 A (&& *: ($ () A6 DA. (> ()> (> ()" 4 (> ()% ' (> ()( 4 A (" (8 (( (( %

5 & * (8 &> (8 &" (8 &"> (8 &"" - (8 &% * &> &%> > &> &%". A " &" &%%. % &( &(. &) &(> &) &(" *4 &) &(% 6 &) && E F &) &). &8 ) &# 8 7 G 88 # A 8#

6 6G "$$(;"$$& H9. 9 : <= 9 A <= 8$I7 <6>###=6<"$$$= > " % A A9 : : 0JH F 9:JH : * KJ6 A H : 0 9 0F :J.H 2&< =9 7 ' 7 F A E A <% =-. 9 9K 99 &

7 099 : 2> D <L= o 6 o <=M o < = 2" D <L A = o 6 o 9 o 4<= o o <= 2% D <L = o 6 o 9 o 4 o E o o JEH<= o o " #" 0&" $%&" o ' &" & o ( & " o ) +- && o ) " *& o + " o #&" - & " $" &% o " $."/.% )

8 /. 2 H < =/1 / 21 /0 24 / /1 09 :N- 97 CO H F9 /1/ 2 : > - 7 C " - A 7 C % - C 0 >%0 9 :.2-9 '* % 9E (% 9 0 0"09 A <9&=E ) 8

9 - / J : 7 J H E0 <J H=* A F: <= >(&(GG P P<=GP P PPQ P P<=P P A A P P >#") J A H<999= :?%$>#((P A P PA P. 9 N A;O N ON9 9 O- 9 * F : < =? 9 0 A9 /15 - J0H <>##&=E<JH= A2. E A6 : E KC E<

10 FK C 6K C 2K9 9 9C : A :N2 AR O 6 9H <= <= JH <= 9 E A : 2 K 9 K9 A 4K F 9 E9"#:9 A. : > 9 <= " : 9. #

11 A : A $ "% & #. 9? F? 9. 9; : 2"&I 9 $ % & 09 9S. JH: H 09 A H 9 09 >%&I 2 9 F <JH= T 9 $' 09 S9 9 9?9 92 A9 ( ' ' 09 9 H )' #%& 09 S9 T A. K 9? 09>)I AR >$

12 " FU : 7/" 0 A-9 A AA A. 9 >J9H 9 > * JHE0 N 9 O ' 9. JH9 9 " 0 : -99? 9C /18 & (? S * 9. 2S >.4: :;;9 ; " /6 2(;"$$%: :;; ; ;2;2V"$$%;(V"$$%;2V$( >>

13 . J6 H: F : C2 T E 9T - 9 &* *.9 90 %& 9 /19 :& J H 9 9 J H F 0 0 H 9 JH0 9: 9J H JHA 0 9 A 9 S 9: :; H 9 - ; 09 >"

14 04 <>#)%=J9HTK J H - 9 > " E A % 0 6 E 2 2 ' 4 2 >%

15

16 4"( & 1 9 ; 2 J H : N- 7 CO 09 :.2 % -9 ( ' 9 & 02B ) 0 A?9 J H F: * K 9 1/ 4" <1E6B1 "$$(= < "$$(K "$$(K "$$(= 9 < "$$(= 1/1 4 R <GB1 "$$>= <1 "$$"=E9 <9= % 9:;; ;; ( 9:;; ;;>>> &.J0'H * ) 9:;; ; >&

17 7. H : 6 *F 2 E9 1/1/ ' 97 9 : 9 : *A<1 "$$(=J6 H9 JE H J H 9 :9 9 E 6 F >)

18 2 E6-28$I.62 <9= 2 : J H <0LK 2L2 KL6 = WWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWW2WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWW "$I 6&& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWWWWWWWW2WWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW %#I )$I 8(I 6 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWWWWWWWWW2WWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW ((I 6 WWWWWWWWWWWWWW0WWWWWWWWWWWWWWWW2WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW "8I (8I &&I 6& & *A6 6 9 : <&%.62%%-2=* 9 >8

19 E UU : <8"=2 <&)= : :9 A 9 09>$$$ 9 9< 9 =J H* 9 ' 0 9 *9 9 : + ' o o ' o o 9 ( -" o o 2JH S UU 9 2 E 6 0 S? 1/ : * : 97

20 * : 9 * * E ; " *U-NE 0 O<-"$$"= <* "$$"= * - * 9J H< B- "$$$= *J H F F? K 9 11/ ' R. 9: F E F. >#

21 * F < =69 F *9. 4 * K 0? :9 9 F F J H 9 7F X 9. 9J H?9 J H 92 9? F A 0-9 : A9 < : =< : = < : = YZ[ "$

22 E : R O 15 :& 9 '?' 9. A0 7 2 '.2 9 '.9 'F H < "$$&= 151 ' 9 A* : ' C2: '9 CE9 (I 0 99 T "&I 0 : < <- 7 ; 1 ' 1 ' ; 29 7 ; 6 *F? 29 7 ; 6 ' 6 A A 0 9 JH 0 0 UE<>###= S * ">

23 6 - & G 6 ' 6 ' K K 151/ '. 9'9? 0 A S 99' * ' ' A <=4 9 E A < =0 * 9 ' : ' ' '.>$$$ 2 9 ""

24 . 9 0T 9 : *F ' E 9 E K9*9 9 K * : JFH9 H '. 9J H T =&>4".J2B :2 H *F0 0 2\ 181 ' 0 A : ) o o. o A o. o o "%

25 . o o ; o D o o 181/ ' 02B : 9 CA 99 A A 02 A :;9 9 * 099 F R 9 ; ] A " & J AH <6F "$$(=. 7 A. 191 ' * 0 : T : 9 "(

26 09: o < = o < = o <= o <= 191/ ' A A A A 6A <UU =K9. JH6 A 9 KJ H * 9 *9 9A ; F 0 09 A; A 9 < = 1? ; && 4"( & - < = - 9 : "&

27 = ' <9 '= A < 9 A = E 9 T. 9. A * A 9K9 4 * < 9 = : > S " UU : J- HC J- HC J- HC 99 UU9 &9 9H 099 F ")

28 ? J H * R0 R - 9.9H9 9 2B F ' 9' 9 4 '. 9 0 "8

29

30 5 7 & 4" :N- CO0% 9 51/ * " A J H : E 099. (% 51 " A R S. 9F "#

31 7 " 4" 2 6 <=?? < = 2 E ' E ; $% < = < = 4 E K 49 E E 2FF 4 99 J H E F %$

32 E \ E 2 E E E : 9 T <= 9 S ' <=.K 2 H 29 * G %>

33 0 <= <= 0 < = - <F= 1 *F 2 < = *F 2 J H 2< = 2< = 0JH < = < = <= 6 9 < = 2 *F 2 6 A <= '9 6H 1 < = %"

34 7 * 1 9 * 9 A A ; * 2 F : * " <4="$$% 2 BG<BG= ' 9.9>)6 >&$$ 5151/ JH9 9 BG : <= <= 4 9 A R"$$%9 02B : 4 : BG. %%

35 5151 : 4" 9 A : E. >< "$$%"$$(= : 71'.99 D <6"$$$= : F A DD A 0 A H 2F A 9F < \=T " 7/1' $4=%" 99 J H <2= ^09 \ : F 9 <= UU 9>F " "%9R_ S9 9 R_ 9 0 2% &" ". JH * 09 D * %(

36 0JH '0 092 <= E 0< 2= 9J 9H0 J 1 9AH< = ?: JH99 E AE 6? E '. <=: : 099 A 9 <= 099 A 9 <= 0 * <= 0 A? 9 %&

37 ? E \ 0 0 E 2 E E E 9 9 F. S.DD JR_H R_ S: JHJH 0 :9 1 0:9 *F 2 *F 2 *F E 9< = < = 0< = <= E 9 * 9 *9 T < 9 = 2 2 * 1 9 %)

38 51518 < &. " <"$$&= 09 "$$&099 "$$&;"$$)4"$$) 9 0 J H. 9??: < * 4<*4=>##8 JAH <"$$%=*A F 99*4 9 A / 2.*490<"$$&= *4 < 2-= 90*4 < =< R=. <9 =* 9 < = 5181 :.A F 9 *4.*4 9 *49 *F < =<F =* F E. < =2 9*F <*2= %8

39 J H4 0 2 *4 0 <JH= ? E 2 6 ' 09 4 *4 0 0 ' K 9 *? 9: F * 0 09?

40 ? E \ 0 E 0*4 9 0 * K E.. 2.A 09 \ E E. K 0 *4 9 0 *4 9 <*2= 1 <*2= *F F 2 *F 2 7 F *4 E 2 9 R_ %#

41 0 - *F 2 6 A * 1 9 * < 0 *4 9 A. *4 9 * : F 9< "$$(= 7 S <E6F /"$$(= 4 * J H <90"$$&= ($

42 A JH:.?; <? = *? * 9T. 2.A 0?9 *9 6? "$$(;"$$&6 9.? 9"$$&"$$) E6 ::;;A ; ;(>)>% 5191/ 2 G6 9A9 J H9 99 A09 A 99 : ' ' 0"$$" "$$&0 %) 5191 : 1 0' 1<>##8=09: S * 0 *JH? 6 6 * * E. 7 S 9S (>

43 E. E 9 D 6 S 6 6 R ? ' 0 DD 6 6 F 99? E E 2. F9 ("

44 \ 0 E E D 9 D R 1 6 9R9?9 *F. 9 R 2 *F 2 0 *F <F= 4 6 A E 6 E9 ; * (%

45 51?? F F E E A 51A -9 *99 %87 A 9.9 <(%=%9 A : J H :9 *9 : 0 0 K. : <=DA : 0 : 0 9<99= F ((

46 9 D 90 A : : A : (&

47

48 8 < 81?& 9-9 : 99 6 (0 0*&" E &%99 &(99 9( 81/ 4 81/1 09 :N- A 7 COE A * 97 <6'- B6>###= 6<"$$$= F < = /1/ ; E A 9 AT E 9 9 A 9. A A 0 6 (8

49 &$% G :9 A * 9. 0 * 9 F * > F. 0 F9. F996 F 69<9 "$$$= &$ % A E F " 0 <=* 9 9] F

50 &$*" %.9 9 C. 9. *>$"$. 9. F /#'-. " - 0' 1-2 FA0 9 * 09 F * 1 F A.A AA S A 0AA? A 9 0 EAA E 9 9 F F (#

51 UU ] 9. A 299 A & 0AA 6 E %. F < = 6& 6% % J H E9 F% E 6 A ] ' 6% 9 : o 29<9 = o -9<99 A= o 2< F = o - 9< F= o <= o F < = &$

52 81 < 4" & >"% >"%- >"% -9 :.9 9 >" %. >"%.>"% 0 9 JH<> =J A H< " =JH<% = 811 0& " 0 *> JH :. E 9 F9 : 2# " EF E ;9 : 0 - *9 0 *U 9 9 $ "#' 199 <=E &>

53 6 : : 9 ;9 0 9 *9 4 : 9 9 * 9 : 9 ": 9 D D9* 5 6 9:9 *9 7 : 2 9E9 0 9*9 8 9 : 9 R 9 29 * < = 0 811/ ' -/ " 0 E" :9. :. 6 J 9H<.>##%=2 D D &"

54 0 :" > DA D > 9 D" 29 :A *A >" 0 J H F $ "#' 0 <= J H S J H.9 9 :9 0 ;S9 0 J H. 9 A 9 : > ) 0 9 " : A JH 9< 9K C=-9 ; J H C. C0 0 A A &%

55 %. E ;H A 99 : (. * 9 2 * 9 9 9: > 09> &. : * *9A : <>=;:9; 9 9 <"= : <= <> "= '( & " 0 E% 9 9 : 9.. <= : 9 % " ` ` ` `9 9 +*" 6%. J 9HJ9HJHJ H'9 &(

56 E ] 09" ]* 9] 0 " $ "#' : * -<"$$(= : 2 S 99 S 9 9 F 1 F 9?? S 1-99: ;R_ 9 ;H &&

57 815 ' A A A " 0 9 <= DD99 F 0 A 8151/ <72 A*4% *9 9: 0 J H * 0 0 9* 9 *% A ". % T ] > 0 " 818 6* E99 >"% 9F90F9 A 4' F< = % % E " <9 F *4= > T '% UU" " UU> <9 4G27= &)

58 * % " * 999 " 9A " > '( 4 % 7 : J.99CH% 9. 9UU 6 A 99 : 2 0 = ' * > <9 '= 1 9"% 1 9"% A ' " * >" 4 9 * % 9 9 *UUU 9 UU S J HJ HJ H &8

59

60 & ( : <> = A <" =.<% = 1 <> = A <" =.<% = S 9 9 :. 9 9 >"%. >"% > "%(9 & 9 &#

61 ' 6&4" & 2& 4 & BCD &EF 0 : ' ' -' 1 0 : ' ' 1; % &" 1 0 : +#' " # " 1 0 : < ' *' " 1 0 : = #' ' ' ""#- ' '#-#' 1 0 : =' 0 "1 0 :. ' ' : 4 ' -' '"# -# % "&1 0 : ' ' # %>>#&1 <> = <> = <> = A <" = A <" = A <" = 1 <% = 1 <% = 1 <% = -;JH > 0 >" -;JH " 0 A "& -;JH % 0 & "$ )$

62 /0&$ "% START BEKEND PROBLEEM PROJECTMATIG WERKEN OPLOSSING Opdrachtgever Initiatieffase Beeld van aanpak en resultaat Projectgroep Definitiefase Projectplan Ontwerpfase Papieren Ontwerp Realisatiefase Project Resultaat Organisatie Implementatiefase Resultaat in werking Evaluatiefase Geslaagd? NEE Terugkoppeling JA EINDE )>

63 +-$/ "% ONHELDER PROBLEEM MEERDERE PERSPECTIEVEN MEERDERE OPLOSSINGEN START Randvoorwaarden Omgevings analyse Visievorming Waarom en waartoe? Beleidsvoorbereiding Leiding gevenden Agendavorming Beleidsbepaling Beleidsplan Actoren Terugkoppeling Beleidsuitvoering Vertaalslag korte termijn Beleidsevaluatie Activiteit? Beleid? 1e orde problemen NAAR )"

64 5'(#&$ "% GROOT INSTELLINGS- OVERSTIJGEND PROBLEEM VEELHEID AAN PERSPECTIEVEN LANGE-TERMIJN OPLOSSING START Leidinggevenden Oplossingsrichtingen Assumpties START Eigen visies Actoren buiten de organisatie Actoren binnen de organisatie START Nieuwe perspectieven START Interviews Enquêtes Toekomst Scenario's maken Werk Conferenties Diagonale Werkgroepen Informatie Verzameling Vernieuwde Kernwaarden NAAR 2e orde probleem Lijst van Barrières )%

65 8# (. ( : 2> <L= <=M < = 2" D <L A = 9 <= <= 2% D <L= 9 F JH<= )(

66 97 0&$ "% 7 2 $% 2 2 E E6 T 6 <= 7 E6 96 < ; = EE 2 EE 6 E6 < ; =? ' E' 6<= E <= 9 6 < 9= <=?< = E EG9 9 9 E E E 2 ES 9 9 EE 9 <= \ EE 9 E E E E E E EE < = <= *F 0F )&

67 <= 0 < = - <F = 2 < = *F 2 *F 2 6 A <= 09 0F 09 EE F< =; C E 9< = ; E' ' * < = < = 4 * * 1 9 ER6 9 9 ))

68 ?7 +- $/ "% 7 2 $% 2 E 9 E E A 6 <= 7 EE 96 < ; = EE 2 EE 6 EE < =? ' E' 6<= E 6 < 9=<= EE? < = E ES ES C E E E 2 E 6 99 <= E6 < = \ E6 ' )8

69 E 0 <= <= E E6 S <= 9 E E6 6 T 6 ER6 99 < =< J H= 1 E6 < JH= *F E6 9 < = 2 < = *F 2 0 *F < = 2-6 A E6 9 < =' E6 F 9 < =' E' 9 < = 9 99 E 9 < = EF' 9 < =' EA' '

70 * < = <= 4 * * 1 9 E S ] )#

71 A7 #&($ "% 7 2 $% 2 E:< = 9 9 ' E E 9 A S 9A 6 7 E6 9 9 E6 9. A 2 E6 9. A 6 E A? ' E' 6<= 6 9 E 9 6 < 9= <=9 69 <F= E6 'J FHF 8$

72 ? < = E E E 2 ES ES E F.9 E6 <=99 G E6 \ E6 0 E <=9 E E6 9 S <= H E 1 ER6 6 T - C E6 99 < =< J = E6 < =< JH= 8>

73 0 <= <= 0 < *F 2 < = *F 2 *F E6 9 < = E6 9 < =' E6 F 9 < =' E' 9 < = 9 9 EF 9 < = = 2 EA' 9 < =' <F = 6 A <= E9' ' 6 A E6 A9 E 9 E' < = 4 E ' R 8"

74 E 9 * 1 9 E29 <= S ] 'J HE <= 8%

75

76 ? D& 99: - 7 C - A 7 C - C " 0?> 9 9 T ( T7 09: ' <9 '= A 4 9 T 9J9 H E % 0 T = 0" 6>"% >"% JHJ6 A H J.H?9% 4 : >= "= 9 E 9T UU9 7 9 A 9 F 9 A 8&

77 S9JG 8 H9 F G 0: = = =F 4 A% 99 9R > :;; ;";"$$&;;8"># 8)

78 A 4 0 <>#)%='2'< $(7a:'B 6<"$$$=<'' :/A6 6'1?-?B6//<>###='' - 0 :G?B1?6' <=2"- 'G:*4-2 6//<"$$$=(" 24:E 6F /?/<"$$(= ' "#:0 0 UGBE.<>###=(4:A' */B- -<"$$$=/2? '2- - * 4?? 46?B.<"$$"=(4 ' +"#.$"? :0??*B/-?<="#4 E0.:-.4<>##%=<=+ "9' # -4 >##% 1 X.47*G?E <"$$"=9 "# ' '"#K"$$" 1 6?B1 <"$$(= "# ' '"#"# 2-1/ <>##8=('#4 G/B1 <"$$>=' +"#A ' 9 '('?+"#G:6 6E?9.4 6BG )B ' ' '/ < 7aA:. ;4 9? /0<"$$&= "#?? /E?-<=$ ' + "#';.:- 7 *?<>##&=4 <(=7a: /1 9B.<"$$(= -' ' "#C"# - /9B.<"$$(= ' -# ' ' "#C' #"# - /9B.<"$$(=B #' '?'"#"# #

79 /.* 0*6B9<"$$(=2 #' "#"# - /G/GB0A<"$$$=?" '" " 4.- /1?6*<"$$&=4/B6 9 B 9-4:21???4<"$$%== #C - " *:;; ;; ;V V -4<"$$(=$*#:+ ' ' " 4:79 - <"$$"=$ "4 ' )>0.:

80 G - A R:< A= 0.* AC A A0 A A: A AF A F AAA A AAJ H : > 0.* FF " E % AF A ( 4A FA A A: AA & 4 A:<>= < = A<"= A ) *A 8 AA:A F <"=<= J AH A AJ- -H<6"$$$= '< 0.* F : o o < o o o F AA o A.* F < = A 8#

81 7 AA: F < = < R AA= A < =F A AA<=4 A A F R F F RF F RF F F A2RF ' 4A A 4 < A F A A A A AA 7&- A /6? A46 AJAH B 4 JH : A FA6A A A AR A 2 A : A A ' FF F A B " 4 A A:. <= F A J AA H. < = R A A <A = A A F R

82 B ' 4 A < =7 F >$"$A AAJH:A 6A : R AA A :>= < = A"= A B D' ' # ' R A. AF A 4 ' AF A R R 4'.R ' A '4 A 9 '. <= R 4 < R = : A B " D ) A 2 4 R A A A: A AAJH A < A: AC=-NO A ;AC0A C A F A 2'6 ; A AA A 0

83 2 4 A A A A A A R A 2 : * AA AA : > 4A; :; C " 4 A : C A A<AA= A B ' D%&. A A. R : 2 F A AFA A F RA F A H F? AH A R A? A A F - ;A ; A F A A F :?R : <A= 4 < =?R : <A= A A 4 4

84 ?R : <A= 4 F 4 F 4F A<= 4- <9 E ) <*4=A4 A *=A F A A< A= A<= 4F F< =4A A D D <*4H F =4 *F A A R A< A6 =4 R <4G27= 4 2 A A

85

86 H7"0 "$$(G? 9 6G 9E 99G69 9 : > " D 0G : ;?G : ;G

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' , - $%.( & ' $ $ 12'  ) + 1&&& 3! %%3 !"#$ 0 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ ' ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP SAMEN LEREN OM SAMEN TE BEHEREN EFFECTIEVERE PARTICIPATIE IN HET WATERBEHEER Samengesteld door het HarmoniCOP Team. Kernredactie: D. Ridder, E. Mostert, H.

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT

Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT Van wat werkt niet tot wat werkt beter KIEZEN WAT JE LEKKER VINDT KRIJGEN WAT JE NODIG HEBT Nieuwe aanbieder CAREZZO NUTRITION BV Ondervoeding met voeding aanpakken Lekker, variatie Betaalbaar Voeding

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Literatuur Bestuurskunde

Literatuur Bestuurskunde Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, 0103 2007 - Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp. 7-29. - Aa, A. van der, en

Nadere informatie

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

The Surgical Pathologist and the Medical Director

The Surgical Pathologist and the Medical Director The Surgical Pathologist and the Medical Director 19 Nov. 2011 Forum of Pathology Brussels Van Dijck Herwig WIE is de patholoog-anatoom? De patholoog-anatoom als ziekenhuisarts Ziekenhuisartsen zijn Professionals

Nadere informatie

LEREN VAN TOEKOMSTSCENARIO S 1 Toekomstscenario s bouwen als didactisch instrument voor reflectie en collectief leren

LEREN VAN TOEKOMSTSCENARIO S 1 Toekomstscenario s bouwen als didactisch instrument voor reflectie en collectief leren LEREN VAN TOEKOMSTSCENARIO S 1 Toekomstscenario s bouwen als didactisch instrument voor reflectie en collectief leren Marco Snoek Educatieve Faculteit Amsterdam M.Snoek@efa.nl Inleiding Leraren hebben

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Reële opties bij gebiedsontwikkeling

Reële opties bij gebiedsontwikkeling Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische waarde van fysieke flexibiliteit Plaats Datum Auteur Baarn 8 juli 2009 Joost van Blokland Colofon Titel Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 2011 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid 2011-2014... 8 1. Inleiding... 8 1.1 Vooraf... 8 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Quickscan Blackboard: eindrapport

Quickscan Blackboard: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Projectteam : Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Susanne Ootes, Wytze Koopal Sir Bakx & Susanne

Nadere informatie

T«* TNO-notitie. Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE)

T«* TNO-notitie. Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE) * TNO-notitie 96/NE/15 Internationale Inventarisatie Toekomstverkenningen op het terrein van Transport (FUTUROSCOPE) TNO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling Schoemakerstraat 97 Postbus

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STAN S31 R6F Software update instructie

STAN S31 R6F Software update instructie STAN S31 R6F Software update instructie i Inhoud STAN S31 R6F SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIE... 3 STAN S31 software update form... 5 ii STAN S31 R6F SOFTWARE UPDATE* In dit document staat beschreven hoe de

Nadere informatie

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M.

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M. Tilburg University Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie Coppens, J.J.M. Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2015 Link to publication

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Dir. Corinne Torrekens en Ilke Adam Onderzoekers : Younous Lamghari

Nadere informatie