Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017"

Transcriptie

1 Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017 Toelichting Dit jaar is gestart met het inductieprogramma. Het programma is tot stand gekomen op basis van onderzoek over wat ondersteunend blijkt te zijn voor startende leerkrachten en de ervaringen binnen de eigen stichtingen. Aan het eind van het jaar willen wij evalueren wat de waarde van het inductieprogramma is en of het de startende leerkracht heeft ondersteund in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. In deze fase zijn we benieuwd naar de stand van zaken t.a.v. de uitvoering zoals die beschreven is in het document: Een goede start. Wij vragen jullie daarom om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst zal ter informatie worden aangeboden aan de betrokkenen bij de uitvoering van het inductieprogramma. Jullie bevindingen zullen weer input geven aan het vervolg en mogelijke verbetering van het inductieprogramma. Invulinstructie: vul in c.q. scoor door te omcirkelen. Algemene vragen 1. Ik ben werkzaam bij: o SCO Delft o PCPO Westland 2. Ik ben een startende leraar en ben werkzaam in mijn: o 1ste jaar o 2e jaar o 3e jaar 3. Ik ben vaste invaller bij een van de besturen: o ja, 10 of meer dan 10 dagdelen per maand o ja, minder dan 10 dagdelen per maand Belastbaarheid Ik word als startende leraar/invaller minder belast. Ik heb met andere woorden minder schooltaken dan ervaren leraren en/of neem niet deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen. 1= geen taken, neem niet deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen 2= aantal kleinere taken, neem niet deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen 3= aantal kleinere taken, neem wel deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen 4= ik word net zo zwaar belast als niet-beginnende leraren. opmerking(en)

2 Begeleiding op schoolniveau Inductieprogramma De directeur heeft je geïntroduceerd in de school en het inductieprogramma besproken. 1= niet het geval 2= wel het geval 1 2 opmerking(en) Klassenbezoeken De directeur en de coach bezoeken de startende leraar c.q. invaller met regelmaat. De directeur heeft mij 1= één keer bezocht 2= twee keer bezocht 3= drie keer bezocht 4= meer dan drie keer bezocht De coach heeft mij 1= één keer bezocht 2= twee keer bezocht 3= drie keer bezocht 4= meer dan drie keer bezocht Betrokkenen Coach De coach begeleidt de startende leraar c.q. invaller en ondersteunt bij het opstellen van een POP. De coach voert minimaal drie keer per jaar een gesprek over het POP. De coach heeft. 1= één gesprek gevoerd over het POP 2= twee gesprekken gevoerd over het POP 3= drie gesprekken gevoerd over het POP 4= meerdere gesprekken gevoerd over het POP

3 IB er De IB er begeleidt de startende leraar c.q. invaller omtrent de zorg in de groep en begeleidt in de contacten met externen. De IB er heeft.. 1= één gesprek gevoerd 2= twee gesprekken gevoerd 3= drie gesprekken gevoerd 4= meerdere gesprekken gevoerd Directeur Betreft formele gesprekscyclus. De directeur heeft 1= een functioneringsgesprek met mij gevoerd 2= een professioneel ontwikkelingsgesprek met mij gevoerd 3= een klassenbezoek afgelegd voorafgaand aan het beoordelingsgesprek 4= een beoordelingsgesprek met mij gevoerd Duo-collega, collega in parallelgroep of bouwcoördinator Ondersteunt de startende leraar c.q. invaller bij alledaagse gebieden. Met deze collega heb ik. 1= één gesprek gevoerd 2= twee gesprekken gevoerd 3= drie gesprekken gevoerd 4= meerdere gesprekken gevoerd Begeleider beeldcoachtraject Binnen de eerste drie jaar wordt een beeldcoachtraject uitgevoerd. Dit traject bestaat uit een intake en drie klassenopnamen met aansluitend drie nagesprekken. Het beeldcoachtraject. 1= is nog niet gestart 2= de intake is gedaan 3= klassenopnamen met nagesprekken hebben plaatsgevonden

4 1 2 3 Bovenschoolse begeleiding en professionalisering Intervisiebijeenkomsten en workshops Betreft bovenschoolse intervisiebijeenkomsten. Deze hebben. 1= één keer plaatsgevonden 2= twee keer plaatsgevonden 3= drie keer plaatsgevonden Bovenschoolse workshops/ intervisiebijeenkomsten Betreft deskundigheidsbevordering en reflecteren op het dagelijks handelen middels casuïstiek. Ik heb inmiddels 1= één keer een workshop bijgewoond 2= twee keer een workshop bijgewoond 3= drie keer een workshop bijgewoond 4= vier keer een workshop bijgewoond Eigen leren centraal/kenniskring Binnen de stichting zijn diverse bovenschoolse netwerken over verschillende onderwerpen actief. 1= ik neem deel aan deze bijeenkomsten 2= ik neem niet deel aan deze bijeenkomsten 1 2 Ontwikkelingsdossiers Persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) Elke leraar c.q. invaller stelt aan het begin van het schooljaar een persoonlijk ontwikkelingsplan op. 1= ik heb nog geen POP 2= ik heb een POP opgesteld aan het begin van het jaar 3= mijn POP is inmiddels gewijzigd, bijgesteld 1 2 3

5 Bekwaamheidsdossier In het kader van de Wet Beroepen In het Onderwijs (BIO) heeft elke leraar c.q. invaller de verplichting om een bekwaamheidsdossier bij te houden. 1= ik heb nog geen bekwaamheidsdossier 2= ik heb een up to date bekwaamheidsdossier 1 2 Wat wil je verder nog kwijt over het inductieprogramma en de begeleiding die je krijgt

6 Korte samenvatting van de conclusies van de monitor PCPOW - Er blijkt dat het inductieprogramma te weinig bekend is bij de scholen en starters - Gesprekken met betrokkenen van het inductieprogramma (coach, directeur etc.) worden gevoerd. - Functie van de gesprekken: deze lijken nog niet uitgevoerd zoals bedoeld (bv beoordelingsgesprek lijkt niet gevoerd) - Bekwaamheidsdossier heeft nog geen status SCO Delft e.o. - Inductieprogramma is door 1 directeur besproken - Gesprekken worden gevoerd - 4 van de 5 hebben geen bekwaamheidsdossier wel een POP - Er wordt met beelden begeleid (4/5 SVIB 1/5 coachopleiding) - Iedereen heeft deelgenomen aan de intervisie/workshops Octant - Taakbelasting wordt niet uitgevoerd als afgesproken Verder wordt het programma uitgevoerd zoals afgesproken

Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli Vragen evaluatie Inductieprogramma criteriumgericht interview

Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli Vragen evaluatie Inductieprogramma criteriumgericht interview Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli 2017 Vragen evaluatie 2016-2017 criteriumgericht interview Hoe heb je de taakbelasting ervaren? Is rekening gehouden met het gegeven dan

Nadere informatie

Groei is letterlijk zichtbaar

Groei is letterlijk zichtbaar Coachingstraject Sint Josephscholen, Nijmegen: Groei is letterlijk zichtbaar Een coachingstraject kan helpen uitval bij startende leerkrachten te voorkomen. Stichting St. Josephscholen in Nijmegen heeft

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Onderwerp Opdracht. 1. Competentiescan. Ondersteun een cursist bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de opleiding.

Onderwerp Opdracht. 1. Competentiescan. Ondersteun een cursist bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de opleiding. Onderwerp 1. Competentiescan Geef met behulp van de competentiescan aan wat u als leercoach-in-opleiding al beheerst en wat u wilt leren. 2. Intake Bespreek met een cursist de competentiescan. 3. Persoonlijk

Nadere informatie

Een goede start! Inwerkprogramma voor beginnende leraren en invallers

Een goede start! Inwerkprogramma voor beginnende leraren en invallers Een goede start! Inwerkprogramma voor beginnende leraren en invallers September 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Doel... 3 2.1 Uitgangspunten en inrichting... 3 3 Deelnemers... 4 4 Facilitering

Nadere informatie

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen

Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen Nieuwe gesprekscyclus en daarbij te gebruiken formulieren VCO Midden- en Oost- Groningen 1. Aanleiding voor de nieuwe gesprekscyclus Het integraal personeelsbeleidsplan van de oude verenigingen (Scheemda

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten)

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Vastgesteld 23 september 2010, in revisie augustus 2016 1. Inleiding Dit beleidsplan beschrijft hoe nieuwe leerkrachten binnen

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..)

Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Regeling Gesprekkencyclus (vastgesteld door CvB d.d.., na verkregen goedkeuring P(G)MR d.d..) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Verantwoording 2. Regeling 2.1 Begripsbepaling 2.2 Uitgangspunten 2.3 Het functioneringsgesprek:

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST EERSTE RESULTATEN RUG MBT DE BEGELEIDINGSMONITOR MAART/APRIL 2018 WAAROM BEGELEIDING STARTENDE LERAREN? Praktijkshock klachten Ontwikkeling van starters wordt

Nadere informatie

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Opzet basistraject schoolopleiders De schoolopleider heeft een spilfunctie tussen basisschool en opleiding en heeft een coördinerende, begeleidende taak t.a.v.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING GESPREKKENCYCLUS EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Stichting Fluenta Juni 2007 Inleiding en context De scholen van de willen zich versterken om samen in een professionele organisatie eigentijds, kwaliteitsonderwijs

Nadere informatie

Jaarplan Nijkerklaan BA Den Haag Tel:

Jaarplan Nijkerklaan BA Den Haag Tel: Jaarplan 2018-2019 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Rosaschool voor het schooljaar 2018-2019. Een jaar om naar uit te kijken. De school gaat een aantal positieve uitdagingen en kansen tegemoet

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten)

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Vastgesteld 23 september 2010, in revisie augustus 2016 1. Inleiding Dit beleidsplan beschrijft hoe nieuwe leerkrachten binnen

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2019 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2019 Profilering Veranderplan voor de cursus 2018 / 2019 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

AMBITIEKAART PASSEND ONDERWIJS

AMBITIEKAART PASSEND ONDERWIJS AMBITIEKAART PASSEND ONDERWIJS Domein Passend onderwijs Onderwijs Opbrengst gericht passend onderwijs Achtergrond De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk

Nadere informatie

360 graden feedback. Kansen voor professionele ontwikkeling. CONCEPT, 8 mei 2017

360 graden feedback. Kansen voor professionele ontwikkeling. CONCEPT, 8 mei 2017 360 graden feedback Kansen voor professionele ontwikkeling CONCEPT, 8 mei 2017 Route - werkgroep Personeel uiterlijk 31 maart - staf 10 april - pilot groep leraren/gmr 12 of 19 april - directeurenoverleg

Nadere informatie

Handleiding Startwijzer

Handleiding Startwijzer Handleiding Startwijzer Aan de slag met de Startwijzer VO De Startwijzer VO is een digitale scan die in beeld brengt hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen

Nadere informatie

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

Het -introductieprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: Beleid Introductie Inleiding Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is daarom van groot belang dat de medewerkers voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.

Nadere informatie

Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po. Bijlage 11. Kenniscentrum Talentontwikkeling

Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po. Bijlage 11. Kenniscentrum Talentontwikkeling Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po Bijlage 11 Kenniscentrum Talentontwikkeling Rollen en taken in Opleidingsschool Boss po De werkplekbegeleider De werkplekbegeleider begeleidt de student bij

Nadere informatie

PROminent. PRachtig. Begrijpend lezen. Onderwijsgesprek. Formatie Professionalisering. Lerarenbeurs. Inspectie

PROminent. PRachtig. Begrijpend lezen. Onderwijsgesprek. Formatie Professionalisering. Lerarenbeurs. Inspectie PROminent Jaargang 4 nummer 6 PRachtig Begrijpend lezen Suzan Knuvink, leerkracht groep 7 op basisschool Gaanderwijs heeft de afgelopen twee jaar de Master Leren & Innoverenteacher leader, gevolgd. Op

Nadere informatie

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 2 Nog beter worden in je vak? Nieuwe inspiratie opdoen? Docenten GVO en HVO staan erom bekend dat ze gemotiveerd zijn voor hun werk en graag bij willen blijven

Nadere informatie

Addendum gesprekscyclus

Addendum gesprekscyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Addendum gesprekscyclus Vastgesteld door het College van d.d. 26 januari 2018 na instemming door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad d.d.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

Versterking Samenwerking. Begeleidingsplan Startende leerkrachten

Versterking Samenwerking. Begeleidingsplan Startende leerkrachten Versterking Samenwerking Begeleidingsplan Startende leerkrachten Voorwoord Voor u ligt het begeleidingsplan Startende Leerkrachten. Dit begeleidingsplan is ontwikkeld na onderzoek binnen het project Versterking

Nadere informatie

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht

DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Inleiding: Alweer een schooljaar voorbij. Een schooljaar waarin we heel veel hebben gedaan. Hieronder een beknopt verslag van het schooljaar 2015-2016. We hebben een hele actieve

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Het is tijd voor jouw talent. Jaarplan Hoge Weerdschool Epe

Het is tijd voor jouw talent. Jaarplan Hoge Weerdschool Epe Het is tijd voor jouw talent Jaarplan 2016-2017 Hoge Weerdschool Epe Inhoud Inhoud... 3 1 Inleiding... 4 2 Onze school... 5 2.1 Zakelijke gegevens... 5 3 Beleidsterreinen... 6 3.1 Beleidsterrein Bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts B Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen. Tenminste

Nadere informatie

Alle ondersteuning is voor deelnemende scholen aan het BSL project gratis. Fase Activiteit Betrokkenen Ondersteuning

Alle ondersteuning is voor deelnemende scholen aan het BSL project gratis. Fase Activiteit Betrokkenen Ondersteuning In het kader van de BSL-projecten in opdracht van OC&W heeft Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) samen met Tilburg University (TiU) een programma samengesteld om scholen te ondersteunen bij het vormgeven

Nadere informatie

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober Jaarplan 2017-2018 Basisschool Benedictus Heiloo Datum: 6 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 School Basisschool Benedictus Datum 10-07-2017 Inleiding Geachte lezer, In ons jaarplan geven

Nadere informatie

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk.

(P)(G)MR en CAO. Hoofddorp cursussen, advisering, maatwerk. (P)(G)MR en CAO Hoofddorp 14-10-2015 Even voorstellen Udo Pemmelaar Directeur Basisschool Beleidsadviseur bij een schoolbestuur Ambtelijk secretaris van de GMR Trainer voor VOO een nieuwe CAO Fris en Fruitig

Nadere informatie

voortgangsgesprek beoordelings gesprek werkbezoek jaar. zal de cyclus een In ieder

voortgangsgesprek beoordelings gesprek werkbezoek jaar. zal de cyclus een In ieder Gesprekscyclus SKOR Bij de SKOR hanteren we de volgendee ken volgenss onderstaande planning: werkbezoek werkbezoek voortgangs beoordelings competentie voortgangs werkbezoek werkbezoek De scycluss start

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Pesse Datum: 10 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 24-05-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie Bijlagen Communicatieplan KBS St. Jozef Rijen F. en extern Communictiemiddel Website ouders verzorgers beleidszaken activiteiten school ziekmelding aanmelding nieuwe leerling terugkoppeling gebeurtenissen

Nadere informatie

Dialoogregels. Wees zo open mogelijk. Wees nieuwsgierig. Neem de tijd die je nodig hebt, maar niet meer dan dat. Je hoeft geen mensen te overtuigen.

Dialoogregels. Wees zo open mogelijk. Wees nieuwsgierig. Neem de tijd die je nodig hebt, maar niet meer dan dat. Je hoeft geen mensen te overtuigen. Dialoogregels Wees zo open mogelijk. Wees nieuwsgierig. Neem de tijd die je nodig hebt, maar niet meer dan dat. Je hoeft geen mensen te overtuigen. Luister zo open mogelijk. Parkeer je oordelen. Leg de

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Vertaling cao (begeleiding starters met objectieve instrument) en gesprekkencyclus naar ontwikkelingsbeleid bij SOPOH

Vertaling cao (begeleiding starters met objectieve instrument) en gesprekkencyclus naar ontwikkelingsbeleid bij SOPOH Notitie: Betreft: Ontwikkelingsbeleid Vertaling cao (begeleiding starters met objectieve instrument) en gesprekkencyclus naar ontwikkelingsbeleid bij SOPOH Datum: januari 2016 Inleiding SOPOH staat voor

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

JAARPLAN Opgesteld en aangepast september en november 2018

JAARPLAN Opgesteld en aangepast september en november 2018 JAARPLAN 2018-2019 Op basis van het schoolplan 2014-2018 en op basis van ontwikkelingen in de school komen in het komende jaar weer vele onderwerpen aan de orde. Deze onderdelen zijn opgesplitst in de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School Almelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Vrije School Almelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Vrije School Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 06ZK C1 Onderzoeksnummer : 291470 Datum onderzoek : 12 januari 2017 Datum vaststelling : 22 februari 2017 Pagina

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

ZORGGids CBS TOERMALIJN FRANEKER

ZORGGids CBS TOERMALIJN FRANEKER ZORGGids CBS TOERMALIJN FRANEKER Inleiding In deze zorggids willen we de zorgstructuur van de Toermalijn uitleggen. U zult zicht krijgen op de afgesproken procedures rondom de leerlingenzorg. Leerlingenzorg

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Schooljaarplan Hendrik Wester

Schooljaarplan Hendrik Wester Jaarplan: Visieontwikkeling Gekoppeld aan: eigentijdsonderwijs, sociaal- emotionele ontwikkeling, burgerschap en levensbeschouwing, profilering Startdatum: 01-08-2018 Einddatum: 31-08-2019 Betrokkenen:

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Jaar 2012-2013 School IBS Aboe Da oed Schoolleider L. Adahchour Datum Mei 2012 Inleiding We gaan in het schooljaar 2012 213 de onderstaande beleidsterreinen prioriteren. Een aantal

Nadere informatie

Het bekwaamheidsdossier:

Het bekwaamheidsdossier: Het bekwaamheidsdossier: werken aan de kwaliteit van medewerkers Stichting Lek en IJssel School ontwikkeling Ontwikkel assesment Competentie ontwikkeling Feed back POP bekwaamheidseisen Bekwaamheids dossier

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Schoolbezoeken CvB en MIB-coördinatoren Stichtingsondernemingsplan/stichtingsjaarplan Schoolondernemingsplan, schooljaarplan en schooljaarverslag

Schoolbezoeken CvB en MIB-coördinatoren Stichtingsondernemingsplan/stichtingsjaarplan Schoolondernemingsplan, schooljaarplan en schooljaarverslag Kwaliteitsmonitor Schoolbezoeken CvB en MIB-coördinatoren Directie verantwoordt richting het bestuur de onderwijskwaliteit en de financiën vanuit de doelen van het stichtingsondernemingsplan. Voor het

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan

Jaarplan Jaarplan Jaarplan 2017-2018 1 Inhoud Inleiding.... 2 1. Doelstellingen en domeinen 2016-2017... 4 1.1 Domein 1: Kwaliteitszorg (Kwaliteitszorg Opbrengsten Ontwikkeling van leerlingen) 4 1.2 Domein 2: Onderwijs

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Pastoor Tijssenstraat 18A 5971VW Grubbenvorst Postbus 8516 5970 AA Grubbenvorst website email locatie Inleiding Vastgelegd is dat het School Ondersteuningsprofiel (verder

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek

Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek Bijlage bij hoofdstuk 17: Het functionerings- en beoordelingsgesprek A. Voorbeeld van een gespreksformulier voor een functioneringsgesprek In de praktijk circuleren in veel organisaties formulieren die

Nadere informatie

Aan de slag met de Startwijzer-mbo Handleiding

Aan de slag met de Startwijzer-mbo Handleiding Aan de slag met de Startwijzer-mbo Handleiding Inleiding De Startwijzer-mbo is een digitale scan die in beeld brengt hoe starters op dit moment worden ingewerkt en begeleid en op welke onderdelen er (nog)

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

47% 53% Atlant: 15% Fedra: 16% OPO IJmond: 21% Tabijn: 25%

47% 53% Atlant: 15% Fedra: 16% OPO IJmond: 21% Tabijn: 25% Samenvatting enquête SWV Passend Onderwijs IJmond 2018 Datum: januari 2019 Inleiding Het samenwerkingsverband Passend onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) zet jaarlijks een enquête uit onder de scholen van

Nadere informatie

47% 53% Atlant: 15% Fedra: 16% OPO IJmond: 21% Tabijn: 25%

47% 53% Atlant: 15% Fedra: 16% OPO IJmond: 21% Tabijn: 25% Samenvatting enquête SWV Passend Onderwijs IJmond 2018 Datum: januari 2019 Inleiding Het samenwerkingsverband Passend onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) zet jaarlijks een enquête uit onder de scholen van

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2018 OBS de Zonnepoort 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool OBS de Zonnepoort. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Project Samen Leren Nieuwsbrief nr. 5 December 2015

Project Samen Leren Nieuwsbrief nr. 5 December 2015 Van de redactie In deze nieuwsbrief van het project Versterking Samenwerking tussen lerarenopleiding en opleidingsscholen wordt verslag gedaan van de studiemiddag van het project Samen Leren op 28 oktober

Nadere informatie

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Regeling. functioneringsgesprekken. Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Regeling functioneringsgesprekken Stichting Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004, aanpassing juli 2010 INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1 Regeling functioneringsgesprekken... 2 t/m 5 Bijlage 1: Verslagformulier

Nadere informatie

Module Lesson Study - BSL. Ontwerpend en onderzoekend leren in het kader van Begeleiding Startende Leraren

Module Lesson Study - BSL. Ontwerpend en onderzoekend leren in het kader van Begeleiding Startende Leraren Module Lesson Study - BSL Ontwerpend en onderzoekend leren in het kader van Begeleiding Startende Leraren Programma 1. Korte inleiding over LS en opzet 2. Panel eerste tranche LS 2014-2015 Het Nieuwe Eemland

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

regeling gesprekscyclus Het Sticht

regeling gesprekscyclus Het Sticht regeling gesprekscyclus Het Sticht 1 1 Inleiding In overleg met de PGMR heeft Het Sticht afspraken gemaakt over de regeling van de gesprekkencyclus. De titel van het strategisch beleidsplan 2015-2019 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Protocol Beeldcoaching

Protocol Beeldcoaching Protocol Beeldcoaching 2017-2019 Inleiding Beeldcoaching is een methodiek om de interactie leraarleerling te analyseren. Het doel is om leraren te coachen in bijvoorbeeld hun omgang met kinderen met specifieke

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN In dit begeleidingsplan vinden studenten die binnen stage lopen, de afspraken voor alle partijen die te maken hebben

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Koningin Juliana

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Koningin Juliana RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs Koningin Juliana Plaats : Wilnis BRIN nummer : 09UW C1 Onderzoeksnummer : 292388 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 6 april 2017 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan 1 Inleiding In het schoolplan 2017 2021 hebben we aangegeven in welke richting de school zich in de komende vier jaar wil ontwikkelen: we willen ons onderwijs meer laten aansluiten bij de verschillende

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Rekenverbeterplan

Rekenverbeterplan Rekenverbeterplan 2010-2011 Zakelijke gegevens Naam: Jan Woudsmaschool Adres: Jaargetijden 4 Postcode: Woonplaats: 1109 AR Driemond / Amsterdam Zuidoost Brinnummer: 10RG Naam schoolbestuur: Stichting Spirit

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Beleid gesprekkencyclus

Beleid gesprekkencyclus Beleid gesprekkencyclus Directeurenberaad : 17-03-2008 Algemeen bestuur : 31-03-2008 GMR : 21-04-2008 Definitieve versie : Mei 2008 Laatste bijstelling : April 2016 SKBA Beleid gesprekkencyclus april 2016

Nadere informatie

Zeeuwse Academische Opleidingsschool

Zeeuwse Academische Opleidingsschool Zeeuwse Academische Opleidingsschool Samenwerken aan samen leren! AOS Boss primair onderwijs Wij zijn uit het goede hout gesneden! Academische Opleidingsschool Quadraam I en II We zijn trots op de successen

Nadere informatie

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1

18. BEOORDELINGSBELEID DATUM VERSIE 1 18. BEOORDELINGSBELEID DATUM 20.05.2010 VERSIE 1 Inleiding Conform het beleidsplan competentiemanagement, is in het schooljaar 2009-2010 uitgewerkt hoe we het functioneren van alle medewerkers willen beoordelen.

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie