Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017"

Transcriptie

1 Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017 Toelichting Dit jaar is gestart met het inductieprogramma. Het programma is tot stand gekomen op basis van onderzoek over wat ondersteunend blijkt te zijn voor startende leerkrachten en de ervaringen binnen de eigen stichtingen. Aan het eind van het jaar willen wij evalueren wat de waarde van het inductieprogramma is en of het de startende leerkracht heeft ondersteund in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. In deze fase zijn we benieuwd naar de stand van zaken t.a.v. de uitvoering zoals die beschreven is in het document: Een goede start. Wij vragen jullie daarom om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst zal ter informatie worden aangeboden aan de betrokkenen bij de uitvoering van het inductieprogramma. Jullie bevindingen zullen weer input geven aan het vervolg en mogelijke verbetering van het inductieprogramma. Invulinstructie: vul in c.q. scoor door te omcirkelen. Algemene vragen 1. Ik ben werkzaam bij: o SCO Delft o PCPO Westland 2. Ik ben een startende leraar en ben werkzaam in mijn: o 1ste jaar o 2e jaar o 3e jaar 3. Ik ben vaste invaller bij een van de besturen: o ja, 10 of meer dan 10 dagdelen per maand o ja, minder dan 10 dagdelen per maand Belastbaarheid Ik word als startende leraar/invaller minder belast. Ik heb met andere woorden minder schooltaken dan ervaren leraren en/of neem niet deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen. 1= geen taken, neem niet deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen 2= aantal kleinere taken, neem niet deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen 3= aantal kleinere taken, neem wel deel aan grote of ingewikkelde werkgroepen 4= ik word net zo zwaar belast als niet-beginnende leraren. opmerking(en)

2 Begeleiding op schoolniveau Inductieprogramma De directeur heeft je geïntroduceerd in de school en het inductieprogramma besproken. 1= niet het geval 2= wel het geval 1 2 opmerking(en) Klassenbezoeken De directeur en de coach bezoeken de startende leraar c.q. invaller met regelmaat. De directeur heeft mij 1= één keer bezocht 2= twee keer bezocht 3= drie keer bezocht 4= meer dan drie keer bezocht De coach heeft mij 1= één keer bezocht 2= twee keer bezocht 3= drie keer bezocht 4= meer dan drie keer bezocht Betrokkenen Coach De coach begeleidt de startende leraar c.q. invaller en ondersteunt bij het opstellen van een POP. De coach voert minimaal drie keer per jaar een gesprek over het POP. De coach heeft. 1= één gesprek gevoerd over het POP 2= twee gesprekken gevoerd over het POP 3= drie gesprekken gevoerd over het POP 4= meerdere gesprekken gevoerd over het POP

3 IB er De IB er begeleidt de startende leraar c.q. invaller omtrent de zorg in de groep en begeleidt in de contacten met externen. De IB er heeft.. 1= één gesprek gevoerd 2= twee gesprekken gevoerd 3= drie gesprekken gevoerd 4= meerdere gesprekken gevoerd Directeur Betreft formele gesprekscyclus. De directeur heeft 1= een functioneringsgesprek met mij gevoerd 2= een professioneel ontwikkelingsgesprek met mij gevoerd 3= een klassenbezoek afgelegd voorafgaand aan het beoordelingsgesprek 4= een beoordelingsgesprek met mij gevoerd Duo-collega, collega in parallelgroep of bouwcoördinator Ondersteunt de startende leraar c.q. invaller bij alledaagse gebieden. Met deze collega heb ik. 1= één gesprek gevoerd 2= twee gesprekken gevoerd 3= drie gesprekken gevoerd 4= meerdere gesprekken gevoerd Begeleider beeldcoachtraject Binnen de eerste drie jaar wordt een beeldcoachtraject uitgevoerd. Dit traject bestaat uit een intake en drie klassenopnamen met aansluitend drie nagesprekken. Het beeldcoachtraject. 1= is nog niet gestart 2= de intake is gedaan 3= klassenopnamen met nagesprekken hebben plaatsgevonden

4 1 2 3 Bovenschoolse begeleiding en professionalisering Intervisiebijeenkomsten en workshops Betreft bovenschoolse intervisiebijeenkomsten. Deze hebben. 1= één keer plaatsgevonden 2= twee keer plaatsgevonden 3= drie keer plaatsgevonden Bovenschoolse workshops/ intervisiebijeenkomsten Betreft deskundigheidsbevordering en reflecteren op het dagelijks handelen middels casuïstiek. Ik heb inmiddels 1= één keer een workshop bijgewoond 2= twee keer een workshop bijgewoond 3= drie keer een workshop bijgewoond 4= vier keer een workshop bijgewoond Eigen leren centraal/kenniskring Binnen de stichting zijn diverse bovenschoolse netwerken over verschillende onderwerpen actief. 1= ik neem deel aan deze bijeenkomsten 2= ik neem niet deel aan deze bijeenkomsten 1 2 Ontwikkelingsdossiers Persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) Elke leraar c.q. invaller stelt aan het begin van het schooljaar een persoonlijk ontwikkelingsplan op. 1= ik heb nog geen POP 2= ik heb een POP opgesteld aan het begin van het jaar 3= mijn POP is inmiddels gewijzigd, bijgesteld 1 2 3

5 Bekwaamheidsdossier In het kader van de Wet Beroepen In het Onderwijs (BIO) heeft elke leraar c.q. invaller de verplichting om een bekwaamheidsdossier bij te houden. 1= ik heb nog geen bekwaamheidsdossier 2= ik heb een up to date bekwaamheidsdossier 1 2 Wat wil je verder nog kwijt over het inductieprogramma en de begeleiding die je krijgt

6 Korte samenvatting van de conclusies van de monitor PCPOW - Er blijkt dat het inductieprogramma te weinig bekend is bij de scholen en starters - Gesprekken met betrokkenen van het inductieprogramma (coach, directeur etc.) worden gevoerd. - Functie van de gesprekken: deze lijken nog niet uitgevoerd zoals bedoeld (bv beoordelingsgesprek lijkt niet gevoerd) - Bekwaamheidsdossier heeft nog geen status SCO Delft e.o. - Inductieprogramma is door 1 directeur besproken - Gesprekken worden gevoerd - 4 van de 5 hebben geen bekwaamheidsdossier wel een POP - Er wordt met beelden begeleid (4/5 SVIB 1/5 coachopleiding) - Iedereen heeft deelgenomen aan de intervisie/workshops Octant - Taakbelasting wordt niet uitgevoerd als afgesproken Verder wordt het programma uitgevoerd zoals afgesproken