Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli Vragen evaluatie Inductieprogramma criteriumgericht interview

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli Vragen evaluatie Inductieprogramma criteriumgericht interview"

Transcriptie

1 Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli 2017 Vragen evaluatie criteriumgericht interview Hoe heb je de taakbelasting ervaren? Is rekening gehouden met het gegeven dan je beginnend bent in het vak? Bekwaamheidsdossier / POP / inwerkplan Wat houdt voor jou het bekwaamheidsdossier in? Heb je een POP en heeft het POP bijgedragen aan je ontwikkeling? Licht toe. Hoe heb je de inwerkperiode ervaren (a.d.h.v. het inwerkplan)? Heb je behoefte aan continuering van begeleiding van coach, IB er, duo/collega parallelgroep en waarom? Is de beschrijving en de verwoording van de bedoeling van het inwerkplan duidelijk (kan het bondiger)? Is de rolverdeling met bijbehorende taken duidelijk? (Inwerkmaatje, schoolopleider, platform beginnende leerkrachten en nascholing zijn 4 pijlers) Zou je binnen die rolverdeling willen zien dat rollen verenigd worden of juist gespecificeerd? Hoe heeft het inwerkprogramma bijgedragen aan jouw professionele ontwikkeling? Welke rol heeft de directeur gespeeld in het inwerkplan? Wat is van het inwerkplan van grote waarde geweest en wat wil je uitbouwen? Op welke manier heb je ondersteuning ondervonden als beginnende leerkracht; wat werkte wel en wat niet? Raad je het inductieprogramma aan aan andere beginners? Licht toe. Heeft de doelgroep invloed op het inductieprogramma? Is dat wenselijk? Heeft het inductieprogramma bijgedragen aan verdieping van je handelen? Licht toe. Welke onderdeel van het inductieprogramma (workshops, intervisie) was voor jou m.n. waardevol? Licht toe. Weet ik als beginnende leraar wat mij te doen staat als professional binnen onze school? Is er behoefte aan maatwerk? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Vond je de begeleiders deskundig in hun rol? Heb je suggesties voor verbetering van het inductieprogramma?

2 Conclusies criteriumgericht interview op basis van de uitkomsten van de monitor en de evaluatie inductieprogramma PCPOW Aantal geïnterviewde collega s: 4 Startende collega s hebben minder taakuren op hun takenplaatje staan (3) Startende collega heeft als invaller de taakuren overgenomen van de zieke collega (1). Kan overbelasting bespreken met de directeur. Conclusie: er wordt voldoende rekening gehouden met vermindering van aantal taakuren. Aandacht voor invallers is wenselijk. Tip collega s: Laat startende leraren op vrijwillige basis meedoen met een zelf te kiezen werkgroep. Bekwaamheidsdossier/POP/inwerkplan Ondersteuning Coach in opleiding (1) IB-er (3), duo-collega in opstellen en evalueren van groepsplannen (1), Beeldcoach (4) Duo-collega/maatje (4) Directeur: heeft startgesprek gevoerd (4). Onderscheid in begeleiden en beoordelen ervaren (4). POP met directeur besproken (1) POP Gewerkt met een POP (3) of leerdoelen (1). POP uit de opleiding meegenomen (2). POP met directeur besproken (1) POP/leerdoel ingezet in traject met een beeldcoach. Bekwaamheidsdossier Niet bekend met aanleggen van bekwaamheidsdossier (3), bekwaamheidsdossier aangelegd (1) Onderwerpen workshops zijn relevant. Volgen van de workshops draagt bij aan professionalisering. Verhouding theorie-praktijk workshops: positief. Delen van ervaringen a.d.h. van ingediende casussen is waardevol (4). Maatwerk: zinvol om de startende leraar te informeren over de onderwijskundige visie van de school. Begeleiders zijn deskundig. Conclusie: Aandacht voor ondersteuning van invaller waarvan korte invalperiode overgaat in inval gedurende langere tijd. Traject met een beeldcoach positief ervaren POP bespreken met directeur Directeuren moeten startende collega s attenderen op het aanleggen van een bekwaamheidsdossier.

3 Betrokkenheid van collega s is groot. Als teamlid opgenomen en gezien als startende leraar. Inbreng als startende leraar wordt gewaardeerd. Activiteiten op schoolniveau en bovenschoolse activiteiten dragen bij aan professionalisering. Op schoolniveau aandacht voor doorgaande leerlijn en bovenschools relevante onderwerpen in de workshops. Opzet workshops a.d.h. van casussen is waardevol. Startende leraar (invaller voor langere tijd) informeren over de onderwijskundige visie van de school door directeur of coach. Tip collega s: wenselijk om bij elkaar in de groep te kijken. Conclusies criteriumgericht interview n.a.v. de uitkomsten van de monitor evaluatie inductieprogramma SCO Delft e.o. Aantal geïnterviewde collega s: 5 Startende collega s hebben minder taakuren op hun takenplaatje staan (5) Conclusie: er wordt voldoende rekening gehouden met vermindering van aantal taakuren. Bekwaamheidsdossier/POP/inwerkplan Ondersteuning Coach in opleiding (4) IB-er (5), duo-collega in opstellen en evalueren van groepsplannen (4) Beeldcoach (1) Duo-collega/maatje (5) Directeur: heeft gesprekken gevoerd en POP besproken (5). Onderscheid in begeleiden en beoordelen wordt door de startende leraren ervaren. NB: Vanwege de belastbaarheid van de startende leraar zijn vier startende leraren begeleid door een coach in opleiding en heeft een startende leraar een beeldcoachtraject gehad. POP Gewerkt met een POP (5) of leerdoelen (0). POP uit de opleiding meegenomen (1). POP met directeur besproken (5) POP/leerdoel ingezet in traject met een beeldcoach (1) Bekwaamheidsdossier Niet bekend met aanleggen van bekwaamheidsdossier (5), bekwaamheidsdossier aangelegd (0) Onderwerpen workshops zijn relevant. Volgen van de workshops draagt bij aan professionalisering.(5) Verhouding theorie-praktijk workshops: positief. Delen van ervaringen a.d.h. van ingediende casussen is waardevol. (5) Begeleiders zijn deskundig.(5) Conclusies: De startende leraren ervaren het positief dat vanuit verschillende rollen initiatief wordt genomen tot het maken van afspraken en het informeren van de startende leraar.

4 Collega s erkennen en herkennen de startende leraar en zijn betrokken bij zijn /haar ontwikkeling. Cursussen van de SCO-academie worden als waardevol ervaren. Opzet workshops a.d.h. van casussen is waardevol. Gevoel van herkenning in ontmoeting met andere startende leraren. Het is belangrijk dat de beginsituatie gepeild wordt, zodat de onderwerpen van de bovenschoolse bijeenkomsten aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de startende leraar. Directeuren moeten startende collega s attenderen op het aanleggen van een bekwaamheidsdossier. Suggesties voor verbetering inductieprogramma: meer aandacht voor het draaien van combinatiegroepen. Conclusies criteriumgericht interview n.a.v de uitkomsten van de monitor evaluatie inductieprogramma Octant N.B. Het inductieprogramma van Octant wijkt af van het inductieprogramma van PCPO Westland en SCO Delft e.o. De reden is dat Octant pas sinds september 2016 aangesloten is bij het project en een ander heeft gebruikt. Aantal geïnterviewde collega s: 4 De taakbelasting onder de beginnend leerkrachten van Octant is heel divers. Binnen Octant wordt er nog divers omgegaan met de concrete invulling van het taakbeleid voor beginnend leerkrachten. Binnen Octant moet er worden gekeken naar de doorvoering van de afspraken vanuit het cao en op stichtingniveau. Beginnende leerkrachten die in jaar 3 zitten, willen graag zelf deelnemen aan diverse werkgroepen, om zo inzicht te krijgen van de taak en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Bekwaamheidsdossier/ POP De collega s zijn op de hoogte van de inhoud van het bekwaamheidsdossier. De aanwezigen hebben allemaal een POP opgesteld naar aanleiding van de gesprekken vanuit de IPB-cyclus met de directeur. Inwerkplan De begeleiding van de coach, IB-er, duo/collega parallelgroep wordt als prettig ervaren en moet worden voortgezet. Het is duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden er zijn binnen de verschillende rollen. Platform beginnend leerkrachten en verplichte nascholing In de bijeenkomsten van het platform beginnende leerkrachten en verplichte nascholing staat verbinding en professionalisering centraal. De inhoud van de bijeenkomsten is heel divers en dat wordt als prettig ervaren. Het meerdere malen ontmoeten van het platform beginnend leerkrachten wordt als krachtig ervaren. Dit zorgt voor verbinding onderling en herkenning voor de situatie waarin zij zich bevinden als beginnend leerkracht. Er wordt rekening gehouden met diversiteit van pedagogische en didactische vaardigheden binnen de groep. Mogelijk kan er meer gebruik gemaakt

5 worden van de opgedane ervaringen van derdejaars met daarbij aandacht voor hun eigen ontwikkeling. Maatwerk is wenselijk indien een collega eerder een leerwerktraject heeft doorlopen. De dag en het tijdstip van de verplichte nascholing (maandag van uur tot 21.30uur) werd als zeer belastend ervaren. Voorkeur is op een dinsdag of donderdag start na schooltijd tot begin van de avond.