Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli Vragen evaluatie Inductieprogramma criteriumgericht interview

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli Vragen evaluatie Inductieprogramma criteriumgericht interview"

Transcriptie

1 Project Samen Leren - evaluatie inductieprogramma s - juni/juli 2017 Vragen evaluatie criteriumgericht interview Hoe heb je de taakbelasting ervaren? Is rekening gehouden met het gegeven dan je beginnend bent in het vak? Bekwaamheidsdossier / POP / inwerkplan Wat houdt voor jou het bekwaamheidsdossier in? Heb je een POP en heeft het POP bijgedragen aan je ontwikkeling? Licht toe. Hoe heb je de inwerkperiode ervaren (a.d.h.v. het inwerkplan)? Heb je behoefte aan continuering van begeleiding van coach, IB er, duo/collega parallelgroep en waarom? Is de beschrijving en de verwoording van de bedoeling van het inwerkplan duidelijk (kan het bondiger)? Is de rolverdeling met bijbehorende taken duidelijk? (Inwerkmaatje, schoolopleider, platform beginnende leerkrachten en nascholing zijn 4 pijlers) Zou je binnen die rolverdeling willen zien dat rollen verenigd worden of juist gespecificeerd? Hoe heeft het inwerkprogramma bijgedragen aan jouw professionele ontwikkeling? Welke rol heeft de directeur gespeeld in het inwerkplan? Wat is van het inwerkplan van grote waarde geweest en wat wil je uitbouwen? Op welke manier heb je ondersteuning ondervonden als beginnende leerkracht; wat werkte wel en wat niet? Raad je het inductieprogramma aan aan andere beginners? Licht toe. Heeft de doelgroep invloed op het inductieprogramma? Is dat wenselijk? Heeft het inductieprogramma bijgedragen aan verdieping van je handelen? Licht toe. Welke onderdeel van het inductieprogramma (workshops, intervisie) was voor jou m.n. waardevol? Licht toe. Weet ik als beginnende leraar wat mij te doen staat als professional binnen onze school? Is er behoefte aan maatwerk? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Vond je de begeleiders deskundig in hun rol? Heb je suggesties voor verbetering van het inductieprogramma?

2 Conclusies criteriumgericht interview op basis van de uitkomsten van de monitor en de evaluatie inductieprogramma PCPOW Aantal geïnterviewde collega s: 4 Startende collega s hebben minder taakuren op hun takenplaatje staan (3) Startende collega heeft als invaller de taakuren overgenomen van de zieke collega (1). Kan overbelasting bespreken met de directeur. Conclusie: er wordt voldoende rekening gehouden met vermindering van aantal taakuren. Aandacht voor invallers is wenselijk. Tip collega s: Laat startende leraren op vrijwillige basis meedoen met een zelf te kiezen werkgroep. Bekwaamheidsdossier/POP/inwerkplan Ondersteuning Coach in opleiding (1) IB-er (3), duo-collega in opstellen en evalueren van groepsplannen (1), Beeldcoach (4) Duo-collega/maatje (4) Directeur: heeft startgesprek gevoerd (4). Onderscheid in begeleiden en beoordelen ervaren (4). POP met directeur besproken (1) POP Gewerkt met een POP (3) of leerdoelen (1). POP uit de opleiding meegenomen (2). POP met directeur besproken (1) POP/leerdoel ingezet in traject met een beeldcoach. Bekwaamheidsdossier Niet bekend met aanleggen van bekwaamheidsdossier (3), bekwaamheidsdossier aangelegd (1) Onderwerpen workshops zijn relevant. Volgen van de workshops draagt bij aan professionalisering. Verhouding theorie-praktijk workshops: positief. Delen van ervaringen a.d.h. van ingediende casussen is waardevol (4). Maatwerk: zinvol om de startende leraar te informeren over de onderwijskundige visie van de school. Begeleiders zijn deskundig. Conclusie: Aandacht voor ondersteuning van invaller waarvan korte invalperiode overgaat in inval gedurende langere tijd. Traject met een beeldcoach positief ervaren POP bespreken met directeur Directeuren moeten startende collega s attenderen op het aanleggen van een bekwaamheidsdossier.

3 Betrokkenheid van collega s is groot. Als teamlid opgenomen en gezien als startende leraar. Inbreng als startende leraar wordt gewaardeerd. Activiteiten op schoolniveau en bovenschoolse activiteiten dragen bij aan professionalisering. Op schoolniveau aandacht voor doorgaande leerlijn en bovenschools relevante onderwerpen in de workshops. Opzet workshops a.d.h. van casussen is waardevol. Startende leraar (invaller voor langere tijd) informeren over de onderwijskundige visie van de school door directeur of coach. Tip collega s: wenselijk om bij elkaar in de groep te kijken. Conclusies criteriumgericht interview n.a.v. de uitkomsten van de monitor evaluatie inductieprogramma SCO Delft e.o. Aantal geïnterviewde collega s: 5 Startende collega s hebben minder taakuren op hun takenplaatje staan (5) Conclusie: er wordt voldoende rekening gehouden met vermindering van aantal taakuren. Bekwaamheidsdossier/POP/inwerkplan Ondersteuning Coach in opleiding (4) IB-er (5), duo-collega in opstellen en evalueren van groepsplannen (4) Beeldcoach (1) Duo-collega/maatje (5) Directeur: heeft gesprekken gevoerd en POP besproken (5). Onderscheid in begeleiden en beoordelen wordt door de startende leraren ervaren. NB: Vanwege de belastbaarheid van de startende leraar zijn vier startende leraren begeleid door een coach in opleiding en heeft een startende leraar een beeldcoachtraject gehad. POP Gewerkt met een POP (5) of leerdoelen (0). POP uit de opleiding meegenomen (1). POP met directeur besproken (5) POP/leerdoel ingezet in traject met een beeldcoach (1) Bekwaamheidsdossier Niet bekend met aanleggen van bekwaamheidsdossier (5), bekwaamheidsdossier aangelegd (0) Onderwerpen workshops zijn relevant. Volgen van de workshops draagt bij aan professionalisering.(5) Verhouding theorie-praktijk workshops: positief. Delen van ervaringen a.d.h. van ingediende casussen is waardevol. (5) Begeleiders zijn deskundig.(5) Conclusies: De startende leraren ervaren het positief dat vanuit verschillende rollen initiatief wordt genomen tot het maken van afspraken en het informeren van de startende leraar.

4 Collega s erkennen en herkennen de startende leraar en zijn betrokken bij zijn /haar ontwikkeling. Cursussen van de SCO-academie worden als waardevol ervaren. Opzet workshops a.d.h. van casussen is waardevol. Gevoel van herkenning in ontmoeting met andere startende leraren. Het is belangrijk dat de beginsituatie gepeild wordt, zodat de onderwerpen van de bovenschoolse bijeenkomsten aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de startende leraar. Directeuren moeten startende collega s attenderen op het aanleggen van een bekwaamheidsdossier. Suggesties voor verbetering inductieprogramma: meer aandacht voor het draaien van combinatiegroepen. Conclusies criteriumgericht interview n.a.v de uitkomsten van de monitor evaluatie inductieprogramma Octant N.B. Het inductieprogramma van Octant wijkt af van het inductieprogramma van PCPO Westland en SCO Delft e.o. De reden is dat Octant pas sinds september 2016 aangesloten is bij het project en een ander heeft gebruikt. Aantal geïnterviewde collega s: 4 De taakbelasting onder de beginnend leerkrachten van Octant is heel divers. Binnen Octant wordt er nog divers omgegaan met de concrete invulling van het taakbeleid voor beginnend leerkrachten. Binnen Octant moet er worden gekeken naar de doorvoering van de afspraken vanuit het cao en op stichtingniveau. Beginnende leerkrachten die in jaar 3 zitten, willen graag zelf deelnemen aan diverse werkgroepen, om zo inzicht te krijgen van de taak en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Bekwaamheidsdossier/ POP De collega s zijn op de hoogte van de inhoud van het bekwaamheidsdossier. De aanwezigen hebben allemaal een POP opgesteld naar aanleiding van de gesprekken vanuit de IPB-cyclus met de directeur. Inwerkplan De begeleiding van de coach, IB-er, duo/collega parallelgroep wordt als prettig ervaren en moet worden voortgezet. Het is duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden er zijn binnen de verschillende rollen. Platform beginnend leerkrachten en verplichte nascholing In de bijeenkomsten van het platform beginnende leerkrachten en verplichte nascholing staat verbinding en professionalisering centraal. De inhoud van de bijeenkomsten is heel divers en dat wordt als prettig ervaren. Het meerdere malen ontmoeten van het platform beginnend leerkrachten wordt als krachtig ervaren. Dit zorgt voor verbinding onderling en herkenning voor de situatie waarin zij zich bevinden als beginnend leerkracht. Er wordt rekening gehouden met diversiteit van pedagogische en didactische vaardigheden binnen de groep. Mogelijk kan er meer gebruik gemaakt

5 worden van de opgedane ervaringen van derdejaars met daarbij aandacht voor hun eigen ontwikkeling. Maatwerk is wenselijk indien een collega eerder een leerwerktraject heeft doorlopen. De dag en het tijdstip van de verplichte nascholing (maandag van uur tot 21.30uur) werd als zeer belastend ervaren. Voorkeur is op een dinsdag of donderdag start na schooltijd tot begin van de avond.

Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017

Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017 Project Samen Leren Monitor Inductieprogramma mei 2017 Toelichting Dit jaar is gestart met het inductieprogramma. Het programma is tot stand gekomen op basis van onderzoek over wat ondersteunend blijkt

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Protocol begeleiding nieuw personeel

Protocol begeleiding nieuw personeel Protocol begeleiding nieuw personeel Basisschool De Zonnewijzer wil dat nieuwe leerkrachten in de school zich snel thuis voelen en goed worden ingewerkt en begeleid, zodat deze nieuwe leerkrachten optimaal

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team)

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Passende perspectieven taal Bijeenkomst 7 Doel: Team bijeenkomst Evalueren op schoolniveau Evaluatie van de werkwijze van Passende perspectieven met het

Nadere informatie

BSL. De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren. Ontwikkelen vanuit Expertise

BSL. De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren. Ontwikkelen vanuit Expertise BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren Ontwikkelen vanuit Expertise Leontine van den Berg, Dorothee Gerdes, Jeannette den Ouden, Willem van der Wolk Opzet workshop Wie

Nadere informatie

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Opzet basistraject schoolopleiders De schoolopleider heeft een spilfunctie tussen basisschool en opleiding en heeft een coördinerende, begeleidende taak t.a.v.

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten)

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Vastgesteld 23 september 2010, in revisie augustus 2016 1. Inleiding Dit beleidsplan beschrijft hoe nieuwe leerkrachten binnen

Nadere informatie

Roler Academie. Roler maakt werk van professionaliteit

Roler Academie. Roler maakt werk van professionaliteit Roler Academie Roler maakt werk van professionaliteit Inhoudsopgave 1. Invulling werkondernemerschap 4 2. Professionalisering, onderdeel van de Roler HR-cyclus 4 3. Mijn Roler Academie 5 Pagina 2 van 7

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 3 juli 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum 18-04-2019 Datum Inleiding In ons

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

23/3/17. Twitter mee

23/3/17. Twitter mee 23/3/17 Twitter mee via @Voion_AenOfonds 23/3/17 Programma 17.00 17.25 uur Introductie door Martin Jan de Jong (College van Bestuur Greijdanus College) Resultaten enquête over onderwijstijd (Jack de Bruin,

Nadere informatie

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO

Begeleidingsplan. Hogeschool IPABO Begeleidingsplan Hogeschool IPABO Versie september 2010 1. Inleiding Het handelingsgericht werken ín de groep, zorgt er voor dat zoveel mogelijk kinderen profiteren van het onderwijsaanbod. Deze werkvorm

Nadere informatie

Ben jij een cluster intern begeleider die verbindt?

Ben jij een cluster intern begeleider die verbindt? Ben jij een cluster intern begeleider die verbindt? Misschien herken je het wel: je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs. Dan ben je bij WereldKidz aan het goede adres. Voor onze scholen

Nadere informatie

Verder met Zien! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school

Verder met Zien! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Verder met Zien! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Zien! en de fasen van het schoolontwikkelingsmodel Zien! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht

Nadere informatie

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Onderwijsraad (2014): meer innovatieve onderwijsprofessionals door 1. Opleiden tot onderzoekende professionals 2. Versterken inbreng

Nadere informatie

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren Willem van der Wolk Leontine van den Berg BSL Lerarenagenda Verminderen uitval starters Ontwikkelen driejarige begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten

Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten Toelichting draaiboek In dit draaiboek worden thema- en intervisiebijeenkomsten afgewisseld. Tijdens intervisiebijeenkomsten kunnen startende leraren

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Groei is letterlijk zichtbaar

Groei is letterlijk zichtbaar Coachingstraject Sint Josephscholen, Nijmegen: Groei is letterlijk zichtbaar Een coachingstraject kan helpen uitval bij startende leerkrachten te voorkomen. Stichting St. Josephscholen in Nijmegen heeft

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

PRO-U: PROFESSIONALISERING IN HET ONDERWIJS JAARPROGRAMMA

PRO-U: PROFESSIONALISERING IN HET ONDERWIJS JAARPROGRAMMA EEN SAMENWERKING TUSSEN VAKGROEP ELAN EN PRE-UNIVERSITY VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE PRO-U: PROFESSIONALISERING IN HET ONDERWIJS JAARPROGRAMMA 2018-2019 PRO-U: PROFESSIONALISERING IN HET ONDERWIJS Over Pro-U

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten)

Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Begeleiding nieuwe leerkrachten (voor zowel startende als ervaren leerkrachten) Vastgesteld 23 september 2010, in revisie augustus 2016 1. Inleiding Dit beleidsplan beschrijft hoe nieuwe leerkrachten binnen

Nadere informatie

Begeleiding startende leraren (BSL)

Begeleiding startende leraren (BSL) Begeleiding startende leraren (BSL) Workshop tijdens landelijke BSL dag, 15 oktober 2015 René Veldhoen, AOC Oost Marjolein Wallenaar, Stoas - Piety Runhaar, WU Programma 1. Introductie op het Wageningse

Nadere informatie

Bijeenkomst 3 Identity Positioning

Bijeenkomst 3 Identity Positioning Bijeenkomst 3 Identity Positioning Programma: Positioning Onduidelijkheden? (verkeerde data) Wat is positioning? Resultaten assignment 3 Dialoog Uitleg docentexpertises Onduidelijkheden? Verantwoordelijk

Nadere informatie

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk Fase 1 1 Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes Kennis over de praktijk De school heeft een wens of behoefte en deze is gebaseerd op gezamenlijke data-analyse, op schoolontwikkeling of op visie-aspecten.

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Zeeuwse Academische Opleidingsschool

Zeeuwse Academische Opleidingsschool Zeeuwse Academische Opleidingsschool Samenwerken aan samen leren! AOS Boss primair onderwijs Wij zijn uit het goede hout gesneden! Academische Opleidingsschool Quadraam I en II We zijn trots op de successen

Nadere informatie

Een goede start! Inwerkprogramma voor beginnende leraren en invallers

Een goede start! Inwerkprogramma voor beginnende leraren en invallers Een goede start! Inwerkprogramma voor beginnende leraren en invallers September 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Doel... 3 2.1 Uitgangspunten en inrichting... 3 3 Deelnemers... 4 4 Facilitering

Nadere informatie

Eindassessment HU pabo

Eindassessment HU pabo Eindassessment HU pabo Presentatie t.b.v. assessoren 6 juni 2018 Team afstudeerfase 2017-2018 Ontwikkeling afstudeerfase Herontwerp: Onderzoekend werken integreren in programma afstudeerfase Verhogen studeerbaarheid,

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2019 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2019 Profilering Veranderplan voor de cursus 2018 / 2019 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf

Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf Onderwijskundig Jaarplan SBO It Heechhôf 2015 2016 Doel: Het plannen van de doelen en activiteiten op het gebied van schoolontwikkeling over het komende schooljaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd

Nadere informatie

Trainingen en leergangen 2018

Trainingen en leergangen 2018 Trainingen en leergangen 08 Basisonderwijs Passende training Praktijkgericht Kwaliteit Het grootste aanbod aan nascholing voor het onderwijs. Ervaren trainers die zelf les of leiding hebben gegeven in

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

Zelfstandig Werken: Kijk hoe wij het doen

Zelfstandig Werken: Kijk hoe wij het doen Zelfstandig Werken: Kijk hoe wij het doen mogelijkheden voor de school door Onderwijs Adviesbureau Ton de Zwart 6 januari 2008 Blz. 1 Zelfstandig Werken Schoolontwikkeling m.b.t. klassenmanagement, beginsituatie

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

FEEDBACKRIJKE SCHOOL. Wat is dat. Hoe bereik je dat. Ria van der Sar,

FEEDBACKRIJKE SCHOOL. Wat is dat. Hoe bereik je dat. Ria van der Sar, FEEDBACKRIJKE SCHOOL Wat is dat Hoe bereik je dat Ria van der Sar, r.vandersar@cedgroep.nl Inspectie Goede feedback blijkt forse opgave Een van de belangrijkste aanknopingspunten om de kwaliteit van het

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon Planning Schooljaarplan Planperiode 2015-2019 Versie 1 Datum Augustus 2015 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode OBS Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 1. 1 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 I NHOU DSOPGA V E Beschikbare functies binnen de stichting...3 Organisatie...4 Functie-omschrijvingen...5 Functiemix PCPO

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Project Samen Leren Nieuwsbrief nr. 5 December 2015

Project Samen Leren Nieuwsbrief nr. 5 December 2015 Van de redactie In deze nieuwsbrief van het project Versterking Samenwerking tussen lerarenopleiding en opleidingsscholen wordt verslag gedaan van de studiemiddag van het project Samen Leren op 28 oktober

Nadere informatie

CAO PO Directieberaad 31 maart 2015

CAO PO Directieberaad 31 maart 2015 CAO PO 2014-2015 Directieberaad 31 maart 2015 Vragen van directeuren onder te brengen in de rubrieken: Begripsbepaling Informatie Individuele / persoonsgerichte vragen Rekenmodel Basismodel of overlegmodel

Nadere informatie

Informatiebulletin voor studenten Bijlage 3

Informatiebulletin voor studenten Bijlage 3 Informatiebulletin voor studenten Bijlage 3 Kenniscentrum Talentontwikkeling Informatiebulletin voor studenten Inhoud 1. Inleiding: OS Boss po 2 2. Opleiding, begeleiding en beoordeling 2 3. Rollen en

Nadere informatie

2.3 Inhoudsopgave Deeltijdbeleid Vooraf Vermindering van de werktijdfactor Uitbreiding van de werktijdfactor

2.3 Inhoudsopgave Deeltijdbeleid Vooraf Vermindering van de werktijdfactor Uitbreiding van de werktijdfactor eeltijdbeleid 2.3 Inhoudsopgave Deeltijdbeleid 2.3.00 Vooraf 2.3.01 Vermindering van de werktijdfactor 2.3.02 Uitbreiding van de werktijdfactor 2.3.03 Procedure aanpassing van de werktijdfactor 2.3.04

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school PCBO Koningin Julianaschool Brinnummer school 17EG Adres Loseweg 70 Postcode/Plaats 7315 BG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Jenny v. Hove Datum audit 10 febr. 15 Auditor(en)

Nadere informatie

HGW en OGW, de Groepsbespreking centraal! Jildou Grovenstein- Piersma November 2016

HGW en OGW, de Groepsbespreking centraal! Jildou Grovenstein- Piersma November 2016 HGW en OGW, de Groepsbespreking centraal! Jildou Grovenstein- Piersma November 2016 De groepsbespreking. Daar waar de ontwikkeling van individuele leerlingen en de ambities van de school samenkomen. Het

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2017-2018 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren. Uitwisselingsbijeenkomst. 17 juni 2016

Begeleiding Startende Leraren. Uitwisselingsbijeenkomst. 17 juni 2016 Begeleiding Startende Leraren Uitwisselingsbijeenkomst 17 juni 2016 Rita Schildwacht E-mail: m.schildwacht@fontys.nl Begeleiden startende leraren op de werkplek 3 praktijken Jaar 2 en/of 3: LESSON STUDY

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school ZIEN! en de fasen van het schoolontwikkelingsmodel ZIEN! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 1 Evaluatie scholingsplan Mencia de Mendoza schooljaar 2011-2012 1. Individuele scholing op basis scholingswensen POP s en anderszins Door verschillende

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

IselingeAcademie. Je verder specialiseren in onderwijs doe je bij Iselinge Academie

IselingeAcademie. Je verder specialiseren in onderwijs doe je bij Iselinge Academie IselingeAcademie post-hbo, masters en teamscholing Je verder specialiseren in onderwijs doe je bij Iselinge Academie 2019-2020 Iselinge Academie Iselinge Academie realiseert samen met Iselinge Hogeschool

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool Maria Goretti

Jaarverslag schooljaar Basisschool Maria Goretti Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool Maria Goretti Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 17 18 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Lesgeven aan kinderen van nieuwkomers. Keuze menu

Lesgeven aan kinderen van nieuwkomers. Keuze menu Lesgeven aan kinderen van nieuwkomers Keuze menu Inleiding Schoolbesturen geven aan, dat veel leerkrachten handelings verlegen heid ervaren in het omgaan met kinderen van nieuwkomers. In het kader van

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

Thema/vorm Doel Door. 1 September x Regels en normen De startende leraar is op de hoogte van de regels en normen die gelden op de school.

Thema/vorm Doel Door. 1 September x Regels en normen De startende leraar is op de hoogte van de regels en normen die gelden op de school. Voorbeeld draaiboek Dit voorbeelddraaiboek is tot stand gekomen door middel van een inventarisatie van begeleidingstrajecten van scholen die deelnemen aan BSL-Utrecht, de activiteitenreader die is ontwikkeld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Pesse Datum: 10 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 24-05-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros

Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Ontwikkelscan Opleiden in de school Partnerschap Opleiden in de school Marc Cobben en Anje Ros Functioneren als een professionele leergemeenschap Fase 1 (condities) Alle betrokkenen in de OLS zijn bereid

Nadere informatie

Dat leren, dat werkt echt goed!

Dat leren, dat werkt echt goed! Dat leren, dat werkt echt goed! Randvoorwaarden voor succesvolle trajecten Paul Hennissen Lector Opleiden in de School De Nieuwste Pabo Sittard Dat leren, dat werkt echt goed! Kies een voor jou effectieve

Nadere informatie

Keurmerk verdieping bij hercertificering

Keurmerk verdieping bij hercertificering Keurmerk verdieping bij hercertificering Verdieping op schoolniveau Maximaal 6 jaar na het behalen van het Keurmerk Opleidingsschool moet een school aantonen dat de kwaliteit van het samen opleiden nog

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Begeleiding startende leraren

Begeleiding startende leraren Begeleiding startende leraren Korte presentatie voorheen Groenhorst (Velp) 21 september, Renate Wesselink Wat komt aan de orde... Aanleiding voor het project Begeleiding Startende Leraar Aanpak van Wageningen;

Nadere informatie

NieuwsBron. NieuwsBron oktober Belangrijke data. Lieke geboren: van harte gefeliciteerd! Oproep: brigadierouder gezocht

NieuwsBron. NieuwsBron oktober Belangrijke data. Lieke geboren: van harte gefeliciteerd! Oproep: brigadierouder gezocht NieuwsBron oktober 2018 NieuwsBron Nieuwevaart 11, 5161 AN, Sprang-Capelle Tel. 0416-315390 http://www.pcbsdebron.nl/ De start van het schooljaar De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn werkelijk

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 1 mei 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de J.H. van Daleschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de J.H. van Daleschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de J.H. van Daleschool Plaats : Sluis BRIN nummer : 18GT C1 Onderzoeksnummer : 291233 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 30 maart 2017 Pagina

Nadere informatie

Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag Meebewegen als motto Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag Wat komt aan de orde in deze presentatie? Maatwerk in plaats van tips en tools! inspiratie - stof tot nadenken - bewustwording Wanneer

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 22-6-2016 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Baby s in de kinderopvang

Baby s in de kinderopvang Baby s in de kinderopvang Een compleet aanbod Wat² bieden wij? Online module Baby s in de kinderopvang IKK goedgekeurd Plus aanbod - niet verplicht wel aanvullend en verdiepend Aanvullende mogelijkheden

Nadere informatie

Groningen, 29 mei 2015

Groningen, 29 mei 2015 Groningen, 29 mei 2015 Speciale dagen: woensdag 3 juni podiumoptreden 1/2c donderdag 4 juni schoolreis groepen 4, 5 en 6 vrijdag 5 juni podiumoptreden 1/2d maandag 8 t/m donderdag 11 juni avond 4 daagse

Nadere informatie

HOE BELANGRIJK IS SCHOOL VOOR JOU? Onderwijs dat past!

HOE BELANGRIJK IS SCHOOL VOOR JOU? Onderwijs dat past! HOE BELANGRIJK IS SCHOOL VOOR JOU? Onderwijs dat past! Wat is Onderwijs dat past!? Wat is er op het platform te doen voor jongeren? Onderwijs dat past! is een online platform voor jongeren tussen de 10

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Opbrengstgericht Werken

Opbrengstgericht Werken Opbrengstgericht Werken Opleidingen en maatwerk M&O-groep is een netwerkorganisatie met een gedreven groep professionals die sturen op kwaliteit. We verlenen diensten aan het onderwijs, gemeenten en jeugdzorg.

Nadere informatie

LOF voor de Leraar 2.0

LOF voor de Leraar 2.0 LOF voor de Leraar 2.0 Geef de LOF-leraar ruimte om de motor van onderwijsvernieuwing te kunnen worden Het LerarenOntwikkelFonds 1 Geef de LOF-leraar ruimte om de motor van onderwijsvernieuwing te kunnen

Nadere informatie

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0

Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers. De Basis Versie 2.0 februari 2013. V e r v a n g i n g e n V e r v a n g e r s P a g i n a 1 v a n 1 0 Tijdelijk personeel Vervanging en Vervangers De Basis Versie 2.0 februari 2013 P a g i n a 1 v a n 1 0 INHOUD 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DOELSTELLINGEN... 3 3. REGELING... 3 3.1, INZET VAN VERVANGERS...

Nadere informatie