Medewerkersloyaliteitsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkersloyaliteitsonderzoek"

Transcriptie

1 Medewerkersloyaliteitsonderzoek Voorbeeld Bedrijf Juni 2015 Van : Math Hoenen / Huub Baaij (partners PIM) Aan : Directie Voorbeeld Bedrijf Datum : 12 augustus 2015

2 Vertrouwelijk Pagina

3 Inhoudsopgave Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Inhoudsopgave. 3 Inleiding...4 De vragenlijst Onderzoek Verwerking van de data... 7 Resultaten onderzoek Samenwerking binnen het eigen team of afdeling Afhankelijkheid... 9 Relaties Samenwerking Individuele stijlen in samenwerking Open vragen Samenwerking medewerker direct leidinggevende Afhankelijkheid Relaties Samenwerking Individuele stijlen in probleemoplossing Open vragen Leiding van Voorbeeld Bedrijf Open vragen Betrokkenheid, gezondheid, cultuur, verschillen en prestaties Betrokkenheid Gezondheid Cultuur Verschillen Prestaties Conclusies en aanbevelingen Enquête Voorbeeld Bedrijf Bijlage A Resultaten gesloten vragen Bijlage B Open vragen Bijlage C Vertrouwelijk Pagina

4 Inleiding In opdracht van de directie van Voorbeeld Bedrijf is in juni 2015 door PIM een onderzoek gehouden naar de werkbeleving, tevredenheid en loyaliteit van de medewerkers. Het medewerkersloyaliteitsonderzoek (MLO) biedt de mogelijkheid om te sturen op de organisatiecultuur bij Voorbeeld Bedrijf. Vertrouwelijk Pagina

5 De vragenlijst Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Er is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst met voornamelijk gesloten vragen en enkele open vragen van PIM. Deze is in samenspraak met het managementteam van Voorbeeld Bedrijf op maat gemaakt voor de doelgroep van de medewerkers van Voorbeeld Bedrijf (zie bijlage A). De vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen waarop de respondent aangeeft in welke mate hij/zij het met de stelling eens is, in welke mate het betreffende onderwerp voorkomt en de frequentie waarin de stelling aan de orde is. De vragen/stellingen zijn opgedeeld in 5 modules: 1. Samenwerking binnen het eigen team of afdeling 2. Samenwerking tussen medewerker en leidinggevende 3. De ervaringen met de leiding van Voorbeeld Bedrijf 4. Betrokkenheid, gezondheid, cultuur en verschillen 5. Achtergrond Aan de eerste twee modules zijn open vragen toegevoegd, namelijk waar wordt je blij van binnen jouw team, wat zou je binnen jouw team willen verbeteren, waar word je blij van in de samenwerking met je direct leidinggevende en wat zou je willen verbeteren in de samenwerking met jouw direct leidinggevende? Aan de derde module zijn eveneens open vragen toegevoegd, namelijk welke adviezen / tips zou je de leiding (directie en management) willen meegeven voor Voorbeeld Bedrijf en als je de directeur zou zijn van Voorbeeld Bedrijf, wat zou je dan onmiddellijk veranderen? Vertrouwelijk Pagina

6 Onderzoek Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 De medewerkers zijn via een mailbericht uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Intern heeft Voorbeeld Bedrijf in het weekbericht/weekendmail opgeroepen om zoveel mogelijk deel te nemen aan het onderzoek. Voorbeeld Bedrijf heeft een namenlijst met 96 medewerkers aangereikt. Deze medewerkers zijn uitgenodigd om de survey in te vullen. De MT leden hebben niet deelgenomen aan het onderzoek. Van totaal aantal medewerkers (N = 96) hebben uiteindelijk: 79 medewerkers hebben op de link geklikt om naar de survey te gaan (82,3 %). 77 medewerkers zijn aan de survey gestart (80,2 %). 65 medewerkers hebben de survey afgerond en zijn als bruikbaar meegenomen in het onderzoek (n = 67,7 %) % van totaal uitgenodigd 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% MLO Voorbeeld Bedrijf Datum ontvangen surveys clicks gestart voltooid Vertrouwelijk Pagina

7 Verwerking van de data Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Van de gesloten vragen is via SPSS (statistische software om data-analyses uit te voeren) een analyse gemaakt van de absolute, relatieve en cumulatieve frequenties per vraag. Niet en foutief ingevulde antwoorden zijn in de frequenties achterwege gelaten. De uitgewerkte tabellen zijn weergeven in bijlage B. Om enkele diepgaandere analyses te kunnen uitvoeren hebben er crossings plaats gevonden met een drietal variabelen: Duur dienstverband (1 10 jaar, jaar, 20 jaar of meer). Duur huidige functie (1 5 jaar, 6 9 jaar, 10 jaar of meer). Leeftijdsklasse (tot 50 jaar, 50 jaar en ouder). Andere crossings (bijvoorbeeld die met geslacht) zijn om reden van betrouwbaarheid van gegevens niet mogelijk. De open vragen zijn zoveel als mogelijk letterlijk genoteerd. Antwoorden op open vragen die om wat voor reden dan ook te herleiden zijn naar de invuller, dan wel specifieke namen bevatten zijn achterwege gelaten. Ten behoeve van de statistische analyse zijn de 6 open vragen gerubriceerd naar de volgende categorieën: Samenwerking Communicatie Resultaten Kwaliteit van werken Successen behalen/vieren (module 1 en 2) of arbeidsvoorwaarden en omstandigheden (module 3). De antwoorden op de open vragen zijn toegevoegd als bijlage C. Tenslotte is het ook van belang rekening te houden welke groepen en of categorieën van personen in dit onderzoek zijn over- dan wel ondervertegenwoordigd. Op afdelingsniveau lijkt het erop dat de afdeling projecten ondervertegenwoordigd is (14 van de 32 potentiële respondenten) en de afdelingen IT en Organisatie/facilitair oververtegenwoordigd (15 van de 18 potentiële respondenten). De score van het aantal vrouwen is 100% (7 van de 7 potentiële respondenten) en de mannen scoren op dit punt 54 op de 89 mogelijke respondenten). Van de respondenten van 50 jaar en ouder heeft 71% meegedaan aan het onderzoek en tot 50 jaar 57%. Vertrouwelijk Pagina

8 Resultaten onderzoek Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Bij het bespreken van de resultaten staan de volgende modules centraal: A. Samenwerking binnen het eigen team of afdeling. B. Samenwerking tussen medewerker en leidinggevende. C. De ervaringen met de leiding van Voorbeeld Bedrijf. D. Betrokkenheid, gezondheid, cultuur, verschillen en prestaties. De achtergrondinformatie is slechts benut voor mogelijke crossings, zoals in dit onderzoek de duur van het dienstverband, de duur van de huidige functie en de leeftijdsklasse jonger dan 50 en 50 jaar en ouder. Vertrouwelijk Pagina

9 Samenwerking binnen het eigen team of afdeling. Afhankelijkheid Om het werk goed te kunnen doen is wisselt 65% informatie uit met collega s in het team. De samenwerking met collega s wordt in het algemeen door 90% van de respondenten als goed betitelt. Werk goed samen Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Ruim de helft van de respondenten vindt dat het werk zelfstandig is uit te voeren zonder veel overleg en afstemming met de collega s. Voor de categorie 50 jaar of ouder ligt dat beduidend hoger (waarschijnlijk vanwege de ruimere ervaring). Communicatie met collega s wordt in 75% van de gevallen gezien als een essentieel onderdeel van het werk. Opmerkelijk is dat dit voor de categorie jonger dan 50 in 83% van de gevallen geldt en bij de categorie 50 jaar of ouder 60%. De behoefte aan goede communicatie met collega s inzake het werk is dus bij jongere collega s sterker aanwezig. Met de stelling als hele team hetzelfde resultaat te bereiken is 95% het eens. Dit duidt op een sterke teamcultuur. Niet in alle gevallen denkt men dat een succesvolle collega ook een succes is voor het team (daar is zo n 70% het mee eens, waarbij dit gevoel sterker heerst bij medewerkers van 50 jaar of ouder). Eén op de 10 medewerkers is van oordeel dat zijn mening (veel) minder gerespecteerd wordt. Eén op de 5 medewerkers denkt zelfs minder invloed te kunnen uitoefenen op de collega s (bij medewerkers met 6 tot 9 ervaringsjaren in dezelfde functie is dit zelfs 43% ). 18% van de medewerkers is van mening dat zij onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de besluiten die in het team worden genomen. Vertrouwelijk Pagina

10 Relaties Medewerkersloyaliteitsonderzoek % van de medewerkers geeft aan goed te kunnen samenwerken in het team. Eén op de acht medewerkers met een dienstverband tussen de 1 en 10 jaar denkt daar wat genuanceerder ( neutraler ) over. Hetzelfde beeld zien we ook als het gaat om de verhoudingen tussen de medewerkers en de collega s: 10% staat daar neutraal tegenover en voor medewerkers met een dienstverband tussen de 1 en 10 jaar is dat het dubbele. Die lijn kunnen we doortrekken als het gaat om eerlijkheid, vertrouwen en respect binnen het team. Vertrouwen, respect en eerlijkheid (basiswaarden) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Vertrouwen Respect Eerlijkheid 10,0 0,0 Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Onderwerp Oneens/neutraal Categorie korter dienstverband 1 10 jaar Categorie jonger dan 50 jaar Categorie ouder dan 50 jaar Eerlijk binnen team 15% 29% 23% 8% Vertrouwen binnen team 18% 29% 23% 12% Respect voor elkaar 22% 29% 23% 12% Vertrouwelijk Pagina

11 Samenwerking Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Discussies over taak verdeling binnen het team vinden regelmatig tot (zeer) vaak plaats in 23% van de gevallen. Discussie taakverdeling 3% 3% 17% 58% 19% Nooit Af en toe Regelmatig Vaak Zeer vaak Discussie is prima, maar slechts 6% geeft aan het dan ook oneens te zijn. Onderling oneens 6% 19% Nooit Af en toe 75% Regelmatig Voor medewerkers met een dienstverband tussen de 1 10 jaar en jonger dan 50 jaar is dit percentage respectievelijk 33 en 29. Vertrouwelijk Pagina

12 Spanningen binnen het team zijn er af in toe in 42% van de gevallen. Spanningen binnen team 5% 41% 54% Nooit Af en toe Regelmatig Dit geldt minder voor medewerkers die jonger zijn dan 50 jaar (25%). Ook komen persoonlijke botsingen in één van de drie gevallen voor. Persoonlijke botsingen 2% 32% Nooit 66% Af en toe Regelmatig Opmerkelijk is dat dit sterker aanwezig is bij werknemers met meer dan 6 ervaringsjaren in hun functie en werknemers van 50 jaar en ouder. Ruim 50% is het af en toe, regelmatig tot vaak oneens over de doelstellingen die men als team wil nastreven. Ook is men het af en toe tot regelmatig oneens over de invulling van hoe het werk gedaan moet worden (77%). Dit verschijnsel is nog sterker aanwezig bij medewerkers van 50 jaar en ouder (88%). Vertrouwelijk Pagina

13 Individuele stijlen in samenwerking Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Bij een probleem (bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken of tegengestelde doelen) binnen een team kunnen we kijken naar de onderlinge verhoudingen, tegenstellingen en rollen. Eén van de opties is dat het individu toegeeft aan de wensen van de collega. In ruim 40% van de situaties komt dit regelmatig tot (zeer) vaak voor. Voor medewerkers met een korter dienstverband (tot 10 jaar) is dit zelfs de helft. Openheid en transparantie ontbreken dan af en toe (45%) of regelmatig tot vaak (12%). Medewerkers van 50 jaar en ouder geven minder snel toe en zwijgen minder bij een meningsverschil. Die lijn inzake transparantie en openheid blijkt eveneens uit de scores op andere vragen. Bij problemen met een collega.. Regelmatig tot (zeer) vaak Categorie korter dienstverband 1 10 jaar Categorie jonger dan 50 jaar Categorie ouder dan 50 jaar Geef toe aan wensen 42% 58% 43% 36% Zeg liever niet waar het op staat Geef mijn collega gelijk Omzeil het meningsverschil Schik mij naar doelen en belangen (1) te lage aantallen om uitspraken te kunnen doen 12% 8% 20% 37% 46% -- (1) -- 17% % -- (1) 17% 8% Het zoeken naar gezamenlijke oplossingen, opkomen voor elkaars belangen en collega s tegemoet komen, tegenstellingen proberen te slechten en of streven naar een win-win situatie zijn coöperatieve kenmerken van een succesvol team. Bij problemen met een collega.. Kom op voor elkaars doelen en belangen Kom collega s tegemoet Probeer tegenstellingen te slechten Werk aan een gezamenlijke oplossing Nooit Af en toe Regelmatig (Zeer) vaak 0% 12% 48% 40% 1% 42% 37% 20% 18% 51% 22% 9% 5% 21% 32% 42% Vertrouwelijk Pagina

14 Ik doe alles om te winnen, geeft iets aan van de wijze waarop men met elkaar wil scoren, goud wil behalen. Nooit zegt 43%! Doe alles om te winnen! 3% 17% 11% 43% Nooit Af en toe Regelmatig 26% Vaak Zeer vaak Een voor medewerkers met een dienstverband van meer dan 20 jaar is het percentage nooit zelfs 59%. Open vragen Aan deze module zijn twee open vragen toegevoegd, namelijk: Waar wordt je blij van binnen jouw team? Wat zou je binnen jouw team willen verbeteren? In het algemeen worden de medewerkers het meest blij van samenwerken (48% van de open antwoorden). Waar word je blij van binnen jouw team? 11% samenwerken 16% 48% communicatie 18% 7% resultaat kwaliteit van werken succes behalen/vieren Vertrouwelijk Pagina

15 De belangrijkste kenmerken van samenwerken, communicatie, resultaat, kwaliteit van werken en succes behalen / vieren, zijn samengevat in de volgende tabel. Kenmerken Samenwerken Communicatie Resultaat Kwaliteit van werken Succes behalen/vieren Trefwoorden waar word je blij van binnen jouw team? Energie, positieve insteek, sfeer, collegialiteit, samenwerking, enthousiasme, omgang, complimenteren, meedenken, blijheid. Korte lijnen, plezier, voorbereiding en planning. Netjes, afgerond, terugkoppeling, genoeg werk, gevarieerd werk, tevredenheid klant, doelstellingen behalen, gedrevenheid. Op tijd regelen, goed voorbereiding, goede bestellingen, technische oplossingen, vakkundigheid. Samen, tevreden klanten, goed rendement, tevreden collega, groene cijfers. Bij de open vraag wat zou je binnen jouw team willen verbeteren scoren communicatie en samenwerken het hoogst (respectievelijk 39 en 22% van de gegeven antwoorden). Wat zou je binnen jouw team willen verbeteren? 2% 3% 35% 22% 38% samenwerken communicatie resultaat kwaliteit van werken succes behalen/vieren Vertrouwelijk Pagina

16 De belangrijkste kenmerken van samenwerken, communicatie, resultaat, kwaliteit van werken en succes behalen / vieren, zijn samengevat in de volgende tabel. Kenmerken Samenwerken Communicatie Resultaat Kwaliteit van werken Succes behalen/vieren Trefwoorden wat zou je binnen jouw team willen verbeteren? Werkomgeving, beter overleg, werkverdeling, respect, teamgevoel, samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, aanspreken op gedrag. Openheid, eerlijkheid, wij (werkvloer) en zij (kantoor), planningen, duidelijkheid, overdracht, interne communicatie, kennisuitwisseling. Meer aandacht voor sales bij klanten. Planning, documentatie, overnemen taken, werkvoorbereiding, snelheid van werken, nauwkeurigheid, planning, ontwikkelen kennis, meer ervaring, kennisoverdracht, uitstraling. Delen succes. Vertrouwelijk Pagina

17 Samenwerking medewerker direct leidinggevende Afhankelijkheid Meer dan de helft van de medewerkers geeft aan in beperktere mate overleg te hebben met zijn direct leidinggevende. Veel overleg met leidinggevende Sterk mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Eén op de 5 medewerkers geeft aan in mindere mate goed te kunnen samenwerken met zijn direct leidinggevende. Werk goed samen met leidinggevende Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Medewerkers met meerdere functiejaren en of medewerkers van 50 jaar of ouder scoren inzake de samenwerking met de direct leidinggevende slechter (één op de 4 medewerkers geeft aan in mindere mate goed te kunnen samenwerken met zijn direct leidinggevende). Vertrouwelijk Pagina

18 Ruim 75% van de medewerkers geeft aan de communicatie met de direct leidinggevende belangrijk te vinden. Voor medewerkers met minder ervaring en of functiejaren is dat zelfs bijna 100%. Opmerkelijk is dat bijna 25% van de medewerkers genuanceerder ( neutraler tot en met sterk mee oneens ) reageert op de stelling: met ons hele team willen we graag hetzelfde doel bereiken als onze leidinggevende. De neuzen staan niet altijd dezelfde kant op en het succes ziet men ook niet in alle gevallen als gedeeld succes. 55% is het eens met de stelling dat succes van de leidinggevende ook het succes is van de medewerker en 60% vindt dat het succes van de medewerker ook het succes is van de leidinggevende. Relaties De verhouding met de leidinggevende en het goed kunnen samenwerken zijn niet in alle gevallen even goed. 15% geeft aan niet in alle gevallen goed te kunnen samenwerken en één op de 10 medewerkers zet vraagtekens bij een goede verhouding met de direct leidinggevende. Die lijn kunnen we doortrekken als het gaat om eerlijkheid, vertrouwen en respect binnen het team, zij het dat dit effect minder sterk aanwezig is als bij de onderlinge verhoudingen binnen het team. Vertrouwen, respect en eerlijkheid (basiswaarden) Sterk mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Vertrouwen Respect Eerlijkheid Onderwerp verhouding tussen leidinggevende en medewerker Oneens/neutraal Categorie langer dienstverband jaar Categorie jonger dan 50 jaar Eerlijkheid 12% 21% -- (1) Vertrouwen 16% 28% -- Respect 9% 29% 20% (1) te lage aantallen om uitspraken te kunnen doen Vertrouwelijk Pagina

19 Samenwerking Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Bijna 75% van de medewerkers geeft aan het af en toe tot regelmatig oneens te zijn met de direct leidinggevende. Dit leidt volgens 30% van de medewerkers tot spanningen en af en toe (6%) tot persoonlijke botsingen. Eén derde van de medewerkers is het regelmatig tot vaker oneens over de doelstellingen die samen behaald dienen te worden Oneens over doelstellingen 0 Nooit Af en toe Regelmatig Zeer vaak En ruim 65% van de medewerkers verschilt af en toe tot regelmatig van mening hoe het werk gedaan moet worden Verschillen hoe werk gedaan wordt 0 Nooit Af en toe Regelmatig Individuele stijlen in probleemoplossing Bij een probleem met de direct leidinggevende (bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken of tegengestelde doelen) kunnen we kijken naar de onderlinge verhoudingen, tegenstellingen en rollen. Vertrouwelijk Pagina

20 Eén van de opties is dat het individu toegeeft aan de wensen van de direct leidinggevende. In bijna 40% van de situaties komt dit regelmatig tot (zeer) vaak voor. Het samen met de direct leidinggevende zoeken naar een win win situatie scoort divers. Samen streven naar win - win situatie 19% 31% 5% 8% 37% Nooit Af en toe Regelmatig Vaak Zeer vaak Dit beeld wordt bevestigd door de vraag ik onderzoek ideeën van beide kanten om een voor ons beiden optimale oplossing te bedenken. Onderzoek samen ideeën 5% 1% 20% 30% 44% Nooit Af en toe Regelmatig Vaak Zeer vaak Die lijn inzake transparantie en openheid blijkt eveneens uit de scores op andere vragen. Bij problemen met mijn direct leidinggevende.. Regelmatig tot (zeer) vaak Categorie korter dienstverband jaar Geef ik toe 39% -- (1) Omzeil ik de meningsverschillen Duw mijn eigen standpunt erdoor 19% -- 5% -- Pas ik mij aan 38% 21% Vermijd ik de confrontatie 28% -- Vecht ik voor mezelf 31%% -- (1) te lage aantallen om uitspraken te kunnen doen Vertrouwelijk Pagina

21 Open vragen Aan deze module zijn twee open vragen toegevoegd, namelijk: Waar word je blij van in de samenwerking met je direct leidinggevende? Wat zou je willen verbeteren in de samenwerking met jouw direct leidinggevende? In het algemeen worden de medewerkers het meest blij van samenwerken en communicatie (in beide gevallen 30% van de open antwoorden). Waar wordt je blij van in de samenwerking met je direct leidinggevende? 7% 20% 13% 30% 30% samenwerken communicatie resultaat kwaliteit van werken succes behalen/vieren De belangrijkste kenmerken van samenwerken, communicatie, resultaat, kwaliteit van werken en succes behalen / vieren, zijn samengevat in de volgende tabel. Kenmerken Samenwerken Communicatie Resultaat Kwaliteit van werken Succes behalen/vieren Trefwoorden waar word je blij van in de samenwerking met je direct leidinggevende? Sfeer, people manager, deskundigheid, aandacht, respect, samenwerking, korte lijnen, leermeester. Betrokken, flexibel, openheid, luisteren, complimenten, overleg, respect. Teamspeler, resultaatgericht, goed product, goede oplossingen. Goed product, werken aan oplossingen, vertrouwen, goede planningen, voorbereiding, drive, foutloos kunnen werken. Voorbeeldfunctie, uitstraling, samen project binnen halen. Bij de open vraag wat zou je willen verbeteren in de samenwerking met jouw direct leidinggevende scoren communicatie, samenwerken en kwaliteit van werken het hoogst (respectievelijk 44, 28 en 25% van de gegeven antwoorden). Vertrouwelijk Pagina

22 Wat zou je willen verbeteren in de samenwerking met jouw direct leidinggevende? 0% 44% 25% samenwerken communicatie 28% 3% resultaat kwaliteit van werken succes behalen/vieren De belangrijkste kenmerken van samenwerken, communicatie, resultaat, kwaliteit van werken en succes behalen / vieren, zijn samengevat in de volgende tabel. Kenmerken Samenwerken Communicatie Resultaat -- Kwaliteit van werken Succes behalen/vieren Trefwoorden wat zou je willen verbeteren in de samenwerking met jouw direct leidinggevende? Teambuilding, informatievoorziening, overleg, gebruik vakkennis, inlevingsvermogen, rust. Betrokkenheid, eerlijkheid, informatie verstrekken, gedrag, taakverdeling, overleg, bereikbaarheid, luisteren, arrogantie. Verantwoordelijkheid nemen, onvoldoende voorbereiding, betere planningen, gezicht laten zien en vakkennis opdoen, prioriteiten stellen. Biertje. Vertrouwelijk Pagina

23 Leiding van Voorbeeld Bedrijf Medewerkersloyaliteitsonderzoek % van de medewerkers is heet eens met het feit dat de leiding van Voorbeeld Bedrijf specifieke aandacht besteed aan sterke doelen. Driekwart van de medewerkers is trots om bij Voorbeeld Bedrijf te mogen werken. Gevoel van trots Sterk mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Het gevoel van trots is overigens het sterkst aanwezig bij medewerkers met een korter dienstverband (92% (sterk) mee eens). Bij medewerkers met een dienstverband van 20 jaar of meer zakt dit weg naar 54%. Bijna 50% van de medewerkers denkt dat de leiding van Voorbeeld Bedrijf eigen belangen nastreeft. Ook hiervoor geldt dat dit effect sterker is bij medewerkers met een langer dienstverband. De meningen over hoeveel tijd er wordt besteed aan leren, ondersteunen en begeleiden zijn sterk verdeeld. Besteedt veel tijd aan leren, ondersteunen en begeleiden 45% 12% 2% 11% 30% Sterk mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Vertrouwelijk Pagina

24 Dit komt overeen met de scores op de vraag helpt me om mijn sterke punten te ontwikkelen. De helft van de medewerkers is het hiermee (sterk) eens. Opmerkelijk is dat met name medewerkers met een kort dienstverband (1-10 jaar) van mening zijn dat er wel veel (71%) aandacht besteed wordt aan ontwikkeling. Veel waarden hangen voor medewerkers nauw samen. In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste samengevat. De leiding van Voorbeeld Bedrijf Spreekt optimistisch over de toekomst Spreekt enthousiast over wat bereikt moet worden Handelt op een manier die respect afdwingt Roept volledig vertrouwen op Moedigt samenwerking aan Vindt het belangrijk dat collega s meedenken Luistert naar ideeën van collega s Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens 3,1% 21,9% 56,3% 18,8% 0,0% 7,8% 53,1% 39,1% 6,3% 34,4% 51,6% 7,8% 10,9% 28,1% 48,4% 12,5% 1,6% 10,9% 60,9% 26,6% 6,3% 17,2% 64,1% 12,5% 19,0% 25,4% 47,6% 7,9% Enkele specifieke toelichtingen: Spreekt optimistisch is het sterkt bij medewerkers van 50 jaar en ouder (88% (sterk) mee eens). Roept vertrouwen op is het minst aanwezig bij medewerkers met een dienstverband tussen de 1 en 10 jaar (29%). Luisteren naar ideeën is het sterkst (78%) aanwezig bij medewerkers met een kort dienstverband (1 10 jaar) en het minst aanwezig bij medewerkers met een dienstverband van 20 jaar of langer (35%). In hoeverre de leiding de menselijke én zakelijke gevolgen van besluiten overweegt leidt tot diverse verschillende scores. Bijna 55% is het hiermee (ster) eens, terwijl de rest dit nuanceert. Vertrouwelijk Pagina

25 Helderheid over de visie voor de toekomst scoort eveneens divers. Heeft geen duidelijke visie voor de toekomst 14% 9% 13% Sterk mee oneens Mee oneens 19% 45% Neutraal Mee eens Sterk mee eens Visie en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Ruim één derde van de medewerkers geeft aan dit niet helder te vinden. Communiceert helder Sterk mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Sterk mee oneens Open vragen Aan deze module zijn twee open vragen toegevoegd, namelijk: Welke adviezen / tips zou je de leiding (directie en management) willen meegeven voor Voorbeeld Bedrijf? Als je de directeur zou zijn van Voorbeeld Bedrijf, wat zou je dan onmiddellijk veranderen? Vertrouwelijk Pagina

26 In het algemeen hebben de belangrijkste adviezen / tips betrekking op samenwerken en communicatie (in beide gevallen 42% van de open antwoorden). Welke adviezen / tips zou je de leiding (directie en management) willen meegeven voor Voorbeeld Bedrijf? 10% 7% samenwerken communicatie 41% 42% resultaat kwaliteit van werken 0% arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden De belangrijkste kenmerken van samenwerken, communicatie, resultaat, kwaliteit van werken en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zijn samengevat in de volgende tabel. Kenmerken Samenwerken Communicatie Resultaat -- Kwaliteit van werken Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden Trefwoorden welke adviezen / tips zou je de leiding willen meegeven? Glazen muur weghalen (wij zij), inzet, benutten potentieel. Communicatietrainingen, wij zij, luisteren, geven en nemen, vakkundigheid werkvloer benutten, evaluaties om van te leren, duidelijkheid, overleg, merknaam uitdragen, overlegstructuur (formeel), aanspreken op gedrag. Nieuwe werken, verplaatsen in de medewerker, beter contact met de werkvloer, theorie is geen praktijk, verdieping technisch kennis, betere werkvoorbereiding, zelfstandiger kunnen werken, specifiekere cursussen en trainingen, geen gerommel leidinggevenden, specifieke problemen afdelingen oplossing, motiveren, minder controle. Eerlijke verdeling vrije dagen (voor iedereen gelijk), werknemer laten delen in succes, salarisverhoging. Vertrouwelijk Pagina

27 Stel dat men eindverantwoordelijk zou mogen zijn voor Voorbeeld Bedrijf, dan zou men onmiddellijk veranderingen willen doorvoeren in de kwaliteit (52% van de open antwoorden). Als je de directeur zou zijn van Voorbeeld Bedrijf, wat zou je dan onmiddellijk veranderen? samenwerken 27% 9% 12% 0% communicatie resultaat 52% kwaliteit arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden De belangrijkste kenmerken van samenwerken, communicatie, resultaat, kwaliteit van werken en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zijn samengevat in de volgende tabel. Kenmerken Samenwerken Communicatie Resultaat -- Kwaliteit van werken Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden Trefwoorden als je directeur zou zijn van Voorbeeld Bedrijf, wat zou je dan onmiddellijk veranderen? Wrijving kantoor en buitendienst, cursus samenwerken voor projectleiders, eilandjes met eigen belangen, samenwerking tussen afdelingen op kantoor Communicatie project leiders uitvoerders, cursus plannen voor projectleiders, meer in gesprek gaan met medewerkers, aanspreken op negatief gedrag, beter luisteren naar elkaar Invulling werkdag, Het Nieuwe Werken 2.0, meer nadenken over wat medewerkers zeggen, betere kwaliteit materialen en of machines, betere magazijnvoorraad, rijgedrag, planning van projecten, ontwikkelen van medewerkers, vertrouwen hebben in medewerkers, verhouding binnendienst / buitendienst, betere voorbereiding projecten, minder bemoeien met details (daar zijn leidinggevenden voor), efficiënter werken, beter luisteren naar knelpunten Temperatuur, klimaatsysteem optimaliseren, meer waardering voor medewerkers (winstdeling/beloning), koffiepauze, oplossing zoeken voor kwalitatief slechte medewerkers Vertrouwelijk Pagina

28 Betrokkenheid, gezondheid, cultuur, verschillen en prestaties De scores op de vragen betrokkenheid, gezondheid, cultuur, verschillen en prestaties geven aan hoe medewerkers zich voelen in een organisatie. Het manifesteert veelal het gedrag dat zij vertonen op de werkvloer. In het algemeen weten we dat veel van deze gedragingen moeilijk aan de oppervlakte komen en zich onder de ijsberg bevinden. Het is dus van belang als organisatie alert te zijn op signalen naar aanleiding van deze resultaten. Betrokkenheid Positief is dat 92% van de medewerkers aangeeft het werk bij Voorbeeld Bedrijf leuk te vinden. Deze score wordt bevestigd door de sterke band, de betekenis van Voorbeeld Bedrijf, zich thuis voelen. Geef aan in hoeverre je het eens bent met elk van de volgende stellingen Ik vind mijn werk leuk Ik heb een sterke band met Voorbeeld Bedrijf Voorbeeld Bedrijf betekent veel voor mij Ik voel mij thuis bij Voorbeeld Bedrijf Ik voel me als een deel van de familie bij Voorbeeld Bedrijf Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens 1,6% 6,3% 54,6% 37,5% 1,5% 12,5% 56,3% 29,7% 1,6% 15,6% 59,4% 23,4% 0,0% 12,4% 56,3% 31,3% 14,0% 23,4% 43,8% 18,8% Enkele toelichtingen: De betrokkenheid is het hoogst bij medewerkers met dienstverband van 20 jaar of langer. De betrokkenheid is veelal meer dan 90% bij medewerkers van 50 jaar of ouder, met uitzondering van de vraag deel van de familie (68%) Met de hoge mate van betrokkenheid is het de vraag of medewerkers van plan zijn om te vertrekken. Gemiddeld is dat 11%. Voor de medewerkers met een dienstverband tussen de 1 10 jaar is dat het dubbele en dat geldt ook voor medewerkers jonger dan 50 jaar. Gezondheid Naast betrokkenheid is gezondheid een belangrijk thema voor een organisatie. Om die reden zijn er een aantal vragen over de beleving van gezondheid opgenomen. Vertrouwelijk Pagina

29 Beleving gezondheid 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 14,1 34,4 29,7 Sterk mee oneens 48,4 54,6 39,039,1 35,8 26,6 20,3 21,9 9,4 9,4 6,3 4,7 3,1 1,6 0,0 1,6 0,0 Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Eind werkdag voel me leeg Voel me opgebrand Vermoeid bij start werkdag Voel me aan eind van latijn Enkele toelichtingen: Bijna 25% van de medewerkers voelt zich aan het eind van de werkdag leeg, terwijl een kwart daar neutraal over denkt. 20% van de medewerkers denkt neutraal over opgebrand zijn. Gemiddeld genomen is er een ruime groep medewerkers (10%) die negatief denkt over gezondheid. 55% van de medewerkers heeft zich de afgelopen twaalf maanden wel eens ziek gemeld. Van de ziekmeldingen heeft 75% zich af en toe ziek gemeld om fysieke privéredenen. Werk gerelateerde ziekmeldingen bij een kwart van de meldingen fysiek en in 9% van de gevallen psychisch. Cultuur Typisch cultuuraspecten zijn bijvoorbeeld openheid, actief oplossen, conflictbeheersing, zwijgen en dergelijke. Bij Voorbeeld Bedrijf is er groep van ruim 40% medewerkers die van mening zijn dat problemen nooit of af en toe openlijk worden besproken, dan wel actief worden opgelost. Overigens vinden medewerkers van 50 jaar dat problemen nog minder openlijk worden besproken (67%). Conflictsituaties doen zich bij serieuze problemen in de samenwerking in 18% van de gevallen voor. Bij de vraag of problemen uit de weg worden gegaan, dan wel er liever niet over wordt gesproken zijn de antwoorden divers. Vertrouwelijk Pagina

30 Praten er niet over 6% 3% 2% 33% 56% Nooit Af en toe Regelmatig Vaak Zeer vaak Gaan problemen uit de weg 5% 5% 1% Nooit 38% 51% Af en toe Regelmatig Vaak Zeer vaak Verschillen Over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn er altijd verschillen van mening. Zo is men in het algemeen (zeer) tevreden over de werktijden (80%) en ontevredener over de primaire arbeidsvoorwaarden (60%). Twee derde van de werknemers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de combinatie werk en privé. De arbeidsomstandigheden op de werkplek stemmen bij 67% van de medewerkers tot tevredenheid en ruim 80% is (zeer) tevreden over de inhoud van het werk. Vertrouwelijk Pagina

31 Over de loopbaan en opleidingsmogelijkheden is men in het algemeen wat minder tevreden. Geef aan in hoeverre je tevreden bent Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Loopbaanmogelijkheden 4,7% 10,9% 42,1% 34,4% 7,8% Opleidingsmogelijkheden 1,6% 9,4% 46,8% 35,9% 6,3% 60% van de medewerkers is tevreden over de waardering en beoordeling, 32 staat daar neutraal tegenover en 8% is ontevreden. Meer dan de helft van de medewerkers (53%) is tevreden over de stijl van leidinggeven Stijl van leidinggeven 0 Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Werkdruk is een onderwerp dat zeker nog aandacht verdient. In 14% van de gevallen is men (zeer) ontevreden. Werkdruk 5% 3% 11% Zeer ontevreden 40% 41% Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Vertrouwelijk Pagina

32 Prestaties Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Ofschoon er bij de opmerkingen kanttekeningen worden geplaatst over de kwaliteit is men in het algemeen trots (ruim 90% (sterk) mee eens. Eerder bleek al dat de samenwerking tussen collega s niet altijd succesvol is. Uitstekende samenwerking collega's 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Sterk mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Qua uitstraling denkt het overgrote merendeel van de medewerkers positief en maken ze reclame voor Voorbeeld Bedrijf, denken ze dat klanten terugkomen en zouden ze Voorbeeld Bedrijf aanbevelen (85 90%). In het verlengde hiervan is het bijzonder positief dan ruim 90% graag bij Voorbeeld Bedrijf wil werken. Voor medewerkers met een dienstverband tussen de 1 en 10 jaar is dat overigens 10% lager. De baanzekerheid is hoog (bijna 90% van de medewerkers) en één op de tien medewerkers is op zoek naar een andere baan. Een opvallend fenomeen is de wisselende kwaliteit, zoals die door medewerkers wordt ervaren. Een aanzienlijk groep van medewerkers is het hier (sterk) mee eens (45%). Kwaliteit is wisselend 14% 17% Sterk mee oneens 31% 27% 11% Mee oneens Neutraal Mee eens Sterk mee eens Vertrouwelijk Pagina

33 Conclusies en aanbevelingen Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn weergeven in de volgende overzichten. Bij het uitwerken van de resultaten is het van belang de feiten (getallen uit de tabellen van de gesloten vragen) en de meningen (antwoorden op de open vragen) met elkaar te verbinden. Soms versterken de meningen de feiten en andersom. Er is nog een belangrijke kanttekening te plaats bij het interpreteren van de conclusies en de aanbevelingen. Een MLO is vrij klinisch van aard en baseert zich vanwege haar neutraliteit van onderzoek op hardere feiten en meningen. Het is de taak van de verantwoordelijken en belanghebbenden bij Voorbeeld Bedrijf om zich (a) te herkennen in de conclusies en aanbevelingen en (b) een beeld te kunnen vormen van de in dit onderzoek gegeven antwoorden en meningen. Conclusies Men ervaart nog teveel de wij zij cultuur (glazen wanden) Meer behoefte aan zelfstandig werken Er is behoefte aan een opener communicatie Met wil meer duidelijkheid over missie, visie, doelen Met heeft oprecht behoefte aan heldere kernwaarden als respect, eerlijkheid, vertrouwen, openheid en betrokkenheid Leidinggevenden dienen beter om te gaan met conflicthantering en spanningen binnen teams Men heeft het gevoel nog geen topprestaties te leveren, de echte winnaarsmentaliteit (ik doe alles om te winnen) ontbreekt voor een deel Voorbeeld Bedrijf staat er als werkgever en wordt technisch gezien als zeer bekwaam Voorbeeld Bedrijf wordt gezien als mijn werkgever Voorbeeld Bedrijf kan nog sterker worden door de familiecultuur te versterken Houd risico s in de gaten ten aanzien van gezondheid en arbeidsomstandigheden Er is behoefte aan beter, meer en transparanter overleg Ouderen hebben behoefte aan het meer betrokken worden bij de organisatie, anderszins belonen en op een andere manier inzetbaar Er is een sterke behoefte om te leren, te ondersteunen en te begeleiden In het algemeen ervaart men het werk, de inhoud als zeer positief In het algemeen streeft men naar tevreden collega s, tevreden klanten en een goed resultaat Successen zijn geweldig, maar wil men ook graag delen Vrij kritisch is men over de wisselende kwaliteiten Een betere planning, werkvoorbereiding en documentatie is noodzakelijk om de kwaliteit van het werk te verbeteren Meer kennisuitwisseling binnen de organisatie leidt tot betere resultaten Binnen teams is het niet altijd even helder wat de taken en doelen zijn Medewerkers hebben meer behoefte aan overleg met hun direct leidinggevende De aanbevelingen in deze rapportage hebben betrekking op diverse deelgebieden en disciplines in de organisatie. Er is voor gekozen om vanuit vier disciplines aanbevelingen te doen vanuit dit onderzoek, namelijk: - Directie - HR - Leidinggevenden (middenkader) - Medewerkers Vertrouwelijk Pagina

34 Discipline Aanbevelingen Directie Aandacht voor WHY (missie, visie, doelen) (her)formuleer kernwaarden zoals respect, eerlijkheid, vertrouwen, openheid en betrokkenheid (vertaal dit naar praktische gedragingen, hoe gaan wij met elkaar om) Van een goede cultuur naar een top cultuur (op basis van voorgaande punten) Herijking communicatiekanalen, zoals top down (voorbeeld berichtgeving via intranet), bottom up (voorbeeld hoe best practices / evaluaties projecten benutten om van te leren) Herijking overlegstructuur, zoals medezeggenschap, contacten met de werkvloer Creëer een lerende organisatie, waarbij opleiden, leren, ondersteunen en begeleiden centraal staat (innovatie, vakkennis en denkkracht benutten) Onderzoek de mogelijkheden van een bepaalde mate van zelfsturing en pas de organisatie hier op aan (in teams samenwerking, onderlinge taakverdeling en conflicten oplossen, verantwoordelijkheid nemen, teamdoelen, etc.) Van een goede cultuur naar een top familiecultuur (op basis van voorgaande punten) HR Primaire en of secundaire arbeidsvoorwaarden uniform en helder voor iedereen, wellicht onderscheidend Ouderenbeleid (motivatie, inzet, beloning, vaktechnisch) Het Nieuwe Werken: welke mogelijkheden biedt dit Motivatie en beloning (anders dan primair) Loopbaan en opleidingsbeleid (management development) Leidinggevenden (middenkader) Leer ze over de schutting kijken (doorbreken glazen wanden) Communicatietraject voor werken met (zelfstandig wordende) teams (gaan problemen niet uit de weg, spreken er open over, helder taak- en werkverdeling, lossen zaken onderling op, nemen verantwoordelijkheid, etc.) Betrek ze bij veranderingen (kernwaarden, communicatiekanalen, overlegstructuur, lerende organisaties, zelfsturende teams) Medewerkers Laat medewerkers veel vinden van dit onderzoek Betrek ze bij de inhoud, proces en de oplossingen Streef naar quick wins en vier dit Why en kernwaarden kunnen voor velen redelijk abstract zijn, vertaal dit naar hun werkpraktijken c.q. vraag hun naar hoe wij bij Voorbeeld Bedrijf met elkaar omgaan en elkaar daarop aanspreken Vertrouwelijk Pagina

35 Vertrouwelijk Pagina

36 Enquête Voorbeeld Bedrijf A Bijlage Medewerkersloyaliteitsonderzoek (MLO) Voorbeeld Bedrijf Module 1: samenwerking binnen je afdeling. Geef aan in hoeverre je het eens bent met elk van de stellingen door het vakje van uw keuze aan te kruisen 1.1 Afhankelijkheid Antwoordmogelijkheden: sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 1. 0m mijn werk goed te kunnen doen moet ik veel informatie uitwisselen met collega s in mijn team 2.Ik werk goed samen met collega s 3.Ik kan mijn werk zelfstandig uitvoeren, zonder veel overleg met collega s in mijn team 4.Ik hoef in mijn werk maar weinig zaken af te stemmen met collega s in mijn team 5.Communicatie met collega s in mijn team is een essentieel onderdeel van mijn werk 6.Met ons hele team willen we graag hetzelfde resultaat bereiken 7.Een succes van een collega in mijn team is ook een succes voor mij In de onderstaande stellingen staan streepjes. Klik op de keuze die het meest op jou van toepassing is. Antwoordopties: veel minder minder evenveel meer veel meer Vertrouwelijk Pagina

37 8. Mijn mening wordt gerespecteerd dan de meningen van de meeste collega's in mijn team 9. Ik heb invloed op de gang van zaken dan de meeste collega's in mijn team 10. Ik heb invloed op uiteindelijke teambeslissingen dan de meeste collega's in mijn team 1.2 Relaties Antwoordmogelijkheden: sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 11. Ik kan goed samenwerken met collega s in mijn team 12.De verhoudingen tussen mijn collega s en mij zijn goed 13.In dit team zijn we eerlijk tegen elkaar 14.In dit team vertrouwen we elkaar 15.De collega s in mijn team respecteren elkaar 1.3 Samenwerking Antwoordmogelijkheden: nooit af en toe vaak regelmatig zeer vaak 16.Wij hebben binnen ons team discussie over hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld moeten worden 17.We zijn het in ons team onderling niet eens 18.Er zijn spanningen tussen mij en één of meer collega s in mijn team 19.Ik heb persoonlijke botsingen met één of meer collega s in mijn team 20.We zijn het niet eens over de doelstellingen die we nastreven 21.We verschillen van mening over hoe het werk gedaan moet worden Vertrouwelijk Pagina

38 1.4 Individuele stijlen in samenwerking Antwoordmogelijkheden: nooit af en toe vaak regelmatig zeer vaak Stel dat je met een collega een probleem in de samenwerking hebt, bijvoorbeeld omdat afspraken niet nagekomen zijn of omdat jij en jouw collega tegengestelde doelen willen bereiken. Wat doe je in deze situatie? 22.Ik geef toe aan de wensen van mijn collega 23.Ik zeg liever niet waar het op staat bij een verschil van mening 24.Ik geef mijn collega gelijk 25.Ik kom op voor mijn eigen en voor andermans doelen en belangen 26.Ik omzeil de meningsverschillen waar mogelijk 27.Ik probeer mijn collega tegemoet te komen 28.Ik probeer tegenstellingen minder scherp te doen lijken 29.Ik schik mij naar de doelen en belangen van mijn collega 30.Ik werk een oplossing uit die zowel mijn eigen, als de belangen van mijn collega zo goed mogelijk dient 31.Ik doe alles om te winnen Open vragen 32. Waar wordt je blij van binnen jouw team? 33. Wat zou je binnen jouw team willen verbeteren? Vertrouwelijk Pagina

39 Module 2: samenwerking medewerker direct leidinggevende Let op: In deze module gaat het om jouw direct leidinggevende Geef aan in hoeverre je het eens bent met elk van de stellingen door het vakje van jouw keuze aan te kruisen. 2.1 Afhankelijkheid Antwoordmogelijkheden: sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 1.lk heb veel overleg met mijn leidinggevende 2.lk werk goed samen met mijn leidinggevende 3.lk werk meestal alleen aan een opdracht, zonder mijn leidinggevende 4.Ik hoef in mijn werk maar weinig zaken af te stemmen met mijn leidinggevende 5.Communicatie met mijn leidinggevende is belangrijk voor mijn werk 6.Met ons hele team willen we graag hetzelfde doel bereiken als onze leidinggevende 7.Een succes van mijn leidinggevende is ook een succes voor mij 8.Als ik succes heb, dan betekent dat dat mijn leidinggevende ook succes heeft 2.2 Relaties Antwoordmogelijkheden: sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 9.Ik kan goed samenwerken met mijn leidinggevende 10.De verhoudingen tussen mijn leidinggevende en mij zijn goed Mijn leidinggevende en ik 11.zijn eerlijk tegen elkaar 12.vertrouwen elkaar 13.respecteren elkaar Vertrouwelijk Pagina

40 2.3 Samenwerking Antwoordmogelijkheden: nooit af en toe vaak regelmatig zeer vaak Medewerkersloyaliteitsonderzoek Mijn leidinggevende en ik zijn het onderling niet eens 15.Er zijn spanningen tussen mij en mijn leidinggevende 16.Ik heb persoonlijke botsingen met mijn leidinggevende 17.Mijn leidinggevende en ik zijn het niet eens over de doelstellingen die we nastreven 18.Mijn leidinggevende en ik verschillen van mening over hoe het werk gedaan moet worden 2.4 Individuele stijlen in probleemoplossing Stel dat je met jouw leidinggevende een probleem in de samenwerking hebt, bijvoorbeeld omdat afspraken niet nagekomen zijn of omdat jij en jouw leidinggevende tegengestelde doelen willen bereiken. Wat doe je in deze situatie? Antwoordmogelijkheden: nooit af en toe vaak regelmatig zeer vaak 19.Ik geef toe aan de wensen van mijn direct leidinggevende 20.Ik onderzoek de kwestie net zolang tot ik een oplossing vind waar de ander en ik beiden echt tevreden mee zijn 21.Ik omzeil de meningsverschillen waar mogelijk 22.Ik duw m n eigen standpunt erdoor 23.Ik pas me aan de doelen en belangen van mijn direct leidinggevende aan 24.Ik onderzoek ideeën van beide kanten om een voor ons beiden optimale oplossing te bedenken 25.Ik probeer een confrontatie met de ander te voorkomen 26.Ik vecht voor een goede uitkomst voor mezelf Open vragen: 27. Waar wordt je blij van in de samenwerking met je direct leidinggevende? 28. Wat zou je willen verbeteren in de samenwerking met jouw direct leidinggevende? Vertrouwelijk Pagina

41 Module 3: Leiding van Voorbeeld Bedrijf De volgende vragen gaan over de leiding (directie en management) van Voorbeeld Bedrijf. Je kunt aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen door het vakje van jouw keuze aan te klikken. Antwoordmogelijkheden: sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens De leiding van Voorbeeld Bedrijf 1.Besteedt specifiek aandacht aan het belang van sterke doelen 2.Geeft de collega's een gevoel van trots om bij Voorbeeld Bedrijf te werken 3.Streeft eigen belangen na 4. Besteedt veel tijd aan Ieren, ondersteuning en begeleiding 5.Spreekt optimistisch over de toekomst 6.Spreekt enthousiast over wat bereikt moet worden 7.Overweegt de menselijke én zakelijke gevolgen van besluiten 8.Handelt op een manier die respect afdwingt 9.Roept volledig vertrouwen op 10.Moedigt samenwerking aan 11.Helpt me om mijn sterke punten te ontwikkelen 12.Heeft geen duidelijke visie voor de toekomst 13. Communiceert op een heldere manier 14. Vindt het belangrijk dat collega's meedenken 15. Luistert naar ideeën van collega's Open vragen: 16. Welke adviezen / tips zou je de leiding (directie en management) willen meegeven voor Voorbeeld Bedrijf? 17. Als je de directeur zou zijn van Voorbeeld Bedrijf, wat zou je dan onmiddellijk veranderen? Vertrouwelijk Pagina

42 Module 4: Betrokkenheid, gezondheid, cultuur en verschillen 4.1 Betrokkenheid Geef aan in hoeverre je het eens bent met elk van de stellingen door het vakje van jouw keuze aan te klikken. Antwoordmogelijkheden: sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 1.Ik vind mijn werk leuk 2.Ik heb een sterke band met Voorbeeld Bedrijf 3.Voorbeeld Bedrijf betekent veel voor mij 4.Ik voel me thuis bij Voorbeeld Bedrijf 5.Ik voel me als een deel van de familie bij Voorbeeld Bedrijf 6.Ik ben van plan om binnenkort te vertrekken bij Voorbeeld Bedrijf 4.2 Gezondheid Antwoordmogelijkheden: sterk mee oneens mee oneens neutraal mee eens sterk mee eens 7.Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg 8.Ik voel me vermoeid als ik s morgens opsta en er weer een werkdag voor me ligt 9.Ik voel me opgebrand door mijn werk 10.Ik voel me aan het eind van mijn latijn 11. Heb je je de afgelopen twaalf maanden ziek gemeld? 12.Fysieke werk gerelateerde redenen (schouder- nek-, rugklachten, etc.) 13.Psychische werk gerelateerde redenen (werkdruk, spanningen op het werk, etc.) 14.Fysieke privéredenen (griep, verkoudheid, etc.) 15.Psychische privéredenen (spanningen thuis, psychische problemen etc.) Vertrouwelijk Pagina

43 4.3 Cultuur Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Als er binnen Voorbeeld Bedrijf een serieus probleem in de samenwerking is,... Antwoordmogelijkheden: nooit af en toe vaak regelmatig zeer vaak 16.bespreken we dit probleem openlijk 17.gaan we actief aan de slag om het probleem te verhelderen en op te lossen 18.vliegen we elkaar al snel in de haren 19.leidt dit vaak tot openlijk geruzie 20.gaan we dit probleem zoveel mogelijk uit de weg 21.praten we er liever niet over 4.4 Verschillen Hieronder staan een aantal onderwerpen genoemd waarover collega's bij Voorbeeld Bedrijf tevreden kunnen zijn of waarover juist meningsverschillen kunnen ontstaan. Wilt je bij elk onderwerp met een cijfer in de eerste kolom aangeven in welke mate je hierover tevreden bent? Wilt je bij elk onderwerp met een cijfer in de tweede kolom aangeven hoe vaak je hierover het afgelopen jaar een meningsverschil hebt gehad? Let op: de manier van antwoord geven is anders dan hierboven! Noteer in beide kolommen steeds het cijfer dat correspondeert met de aangegeven antwoordmogelijkheden. Tevreden: 1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden Meningsverschil over gehad in het afgelopen jaar?: 1 = nooit, 2 = af en toe, 3 = regelmatig, 4 = vaak, 5 = zeer vaak Vertrouwelijk Pagina

44 22. Arbeidsvoorwaarden en beloning 23. Werktijden (begin -en eindtijd, aantal uren per week) 24. Combinatie werk en privé leven 25. Arbeidsomstandigheden op de werkplek 26. Inhoud van het werk 27. Loopbaanmogelijkheden 28. Opleidingsmogelijkheden 29. Waardering en beoordeling 30. Stijl van leidinggeven 31. Werkdruk Medewerkersloyaliteitsonderzoek 2015 Tevreden? Meningsverschil over gehad in het afgelopen jaar? 4.5 Prestaties Klik aan in hoeverre je het met de volgende uitspraken over de prestaties van jezelf, jouw team of afdeling eens of oneens bent met gebruikmaking van de volgende keuzemogelijkheden mee eens, deels mee eens, neutraal,deels mee oneens of niet mee eens. 45.Ik ben trots op de kwaliteit van het door ons team geleverde werk 46.Bij Voorbeeld Bedrijf bestaat er een uitstekende samenwerking tussen collega's, teams en leidinggevenden 47.Ik maak reclame voor Voorbeeld Bedrijf 48.Voorbeeld Bedrijf zorgt ervoor dat klanten terug komen 49.Ik zal Voorbeeld Bedrijf aanbevelen als een goed bedrijf om te werken 50.Mijn baan is zeker 51. k zoek volgend jaar waarschijnlijk een andere baan 52.De kwaliteit van de producten en diensten die Voorbeeld Bedrijf levert aan klanten is wisselend 53.Ik werk over het algemeen graag hier Vertrouwelijk Pagina

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Check list voor de selectie van relevante partners

Check list voor de selectie van relevante partners Bijlage 1. Check list voor de selectie van relevante partners Bij de speurtocht naar geschikte partners kunnen zichzelf onderstaande vragen stellen NAAST de specifiek op onderwijszorg gerichte vragen.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Toelichting werkklimaatonderzoek

Toelichting werkklimaatonderzoek Living Group Work Climate Inventory Toelichting werkklimaatonderzoek In het kader het leef- en werkklimaatonderzoek in uw instelling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten kunnen

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Rapportage Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Droombaan Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT Kernwaarden CONCEPT 1. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in wat we doen voor onze omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. We maken kenbaar wat onze toegevoegde

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Een beter beeld te krijgen van mijn sterke en minder sterke competenties.

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

I. Dit is het resultaat van de personeelsenquête bij SPL/TZ

I. Dit is het resultaat van de personeelsenquête bij SPL/TZ I. Dit is het resultaat van de personeelsenquête bij SPL/TZ Ook bij SPL/TZ werd er in voorjaar 2003 een personeelsenquête gehouden De belangrijkste onderwerpen die uit de personeelsenquête naar voren kwamen

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

Vragenlijst conflicthanteringstijlen

Vragenlijst conflicthanteringstijlen pag.: 1 van 6 Vragenlijst conflicthanteringstijlen De verschillende manieren om met conflicten om te gaan, kunnen worden beschreven aan de hand van twee basisdimensies: focus op de eigen belangen (de mate

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Doel en opzet van de scan

Doel en opzet van de scan Dr. Joyce Rupert Doel en opzet van de scan Organisaties inzicht geven in waar zij staan wat betreft cultuur en gedrag en aandachtsgebieden in kaart brengen ter verdere verbetering Compliance én participatie,

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Droombaan Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek.

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. 1 Achtergrond Veel organisaties verrichten met enige regelmaat

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

OLDHOFF NETWORK Human Resource Development Communicatietraining Loopbaanadvies Outplacement

OLDHOFF NETWORK Human Resource Development Communicatietraining Loopbaanadvies Outplacement Belevingsonderzoek Hoe zorg je dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek zitten? Hoe haal je de juiste mensen binnen en hoe houd je ze binnen? Hoe zorg je dat mensen optimaal presteren

Nadere informatie

Waardenboekje Koersen doe je samen

Waardenboekje Koersen doe je samen Waardenboekje Koersen doe je samen Visie, missie & kernwaarden Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Maart 2013 Waardenboekje Koersen doe je samen visie, missie & kernwaarden In dit waardenboekje lees je welke

Nadere informatie

personality Handleiding voor kandidaten Online afname

personality Handleiding voor kandidaten Online afname Handleiding voor kandidaten Online afname Over The Bridge Personality Deze instructie folder is gemaakt om jou wat achtergrond over The Bridge Personality te geven. Dit kan je straks helpen als je de vragenlijst

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie