Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans"

Transcriptie

1 Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat van 2001 tot juli 2004 in Limburg werd uitgevoerd. Evenwicht is een samenwerking van de Limburgse Vrouwenraad, Stichting Trans, Symbiose en Zorg aan Zet. Het project Evenwicht werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de EU en De Provincie Limburg. 1

2 Data-bank vragen personeel 0. Algemene gegevens 1. Welke functie heeft u? a b c d e f 2. Bent u leidinggevende? Ja Nee 3. Leeftijd: 4. Leefsituatie Thuiswonend (bij ouders) Eenpersoonshuishouden Een volwassene en kind(eren) Meer persoonshuishouden zonder kinderen Meer persoonshuishouden met kinderen Anders, namelijk: 5. Thuiswonende kinderen Ja Nee 6. Leeftijd kind(eren):..en en en en. 7. Heeft u gedurende langere tijd (langer dan 3 maanden) de zorg voor een zieke? Ja Nee 8. Doet u meer dan 8 uur in de week andere nevenfuncties, vrijwilligerswerk en/of een cursus/opleiding buiten werktijd? Ja Nee 2

3 1. Regelingen in het bedrijf. Hier dienen die regelingen te staan die het bedrijf aanbiedt. Deze vraag toets of personeel te regelingen kent. 9. Welke regelingen zijn er volgens u van toepassing binnen het bedrijf? Kruis alle regelingen aan waarvan u weet dat uw bedrijf/organisatie ze aanbiedt. a. Het parttime kunnen werken ja nee weet niet b. Zwangerschaps - en bevallingsverlof ja nee weet niet c. Kraamverlof voor de vader ja nee weet niet d. Ouderschapsverlof ja nee weet niet e. Adoptieverlof ja nee weet niet f. Calamiteitenverlof ja nee weet niet g. Zorgverlof ja nee weet niet h. Onbetaald verlof1 ja nee weet niet i. Kinderopvangregelingen ja nee weet niet j. Financiële bijdrage opvang ja nee weet niet kinderen 0-4 jaar k. Regelingen t.a.v. ouderenzorg ja nee weet niet l. Andere regelingen, namelijk: Werkbelasting en herstelmogelijkheden 10. Ik moet me haasten mijn werk op tijd af te krijgen 11. Ik heb te maken met achterstanden in mijn werkzaamheden 12. Ik ervaar een hogere werklast dan ik aankan 13. Ik ervaar mijn werk als geestelijk en emotioneel te inspannend 14. Ik krijg voldoende mogelijkheden om te herstellen na een werkdag 15. Het lukt mij voldoende om te ontspannen en me op te laden op vrije dagen 16. Ik pieker op mijn werk veel over thuis 3. Plezier in het werk 17. Ik vind het prettig om aan de werkdag te beginnen 18. Ik vind mijn werk boeiend 19. Ik vind mijn werk prettig 20. Ik moet mezelf er toe zetten om een werkopdracht uit te voeren 3

4 4. Betrokkenheid bij de organisatie 21. Ik vind het dat ik een bijdrage kan leveren aan deze organisatie 22. Ik voel me uitstekend thuis in deze organisatie 23. Het zou me moeilijk vallen deze organisatie te verlaten 5. Omgang met elkaar 24. Op mijn werk durf ik voor mijn mening uit te komen 25. Ik heb het gevoel dat er helder over zaken wordt gepraat 26. Op mijn werk kan ik mezelf zijn 6. Beleid/Management 27. Ik kan uit de voeten met de keuzes van het management 28. Bij veranderingen in de organisatie wordt ik geïnformeerd over de consequenties voor mijn taken en verantwoordelijkheden 29. Ik ervaar mijn werkomgeving als positief 30. Ik ben onzeker over mijn positie in de organisatie 7. Directe leidinggevende/werkomgeving 31. Mijn chef geeft mij duidelijke feedback op mijn prestaties 32. Van mijn chef krijg ik waardering voor mijn prestaties 33. Mijn chef biedt me steun en betrokkenheid in mijn dagelijkse werk en bij problemen daarin 34. Mijn chef is duidelijk over wat hij/zij van mij verwacht 35. Ik krijg van mijn collega s feedback op mijn prestaties 36. Ik word door mijn chef gesteund in mijn persoonlijke ontwikkeling 37. Mijn chef ondersteunt mij als ik knelpunten heb m.b.t. mijn werktijden 38. Mijn chef is betrokken bij mijn privé situatie 39. Mijn chef ondersteunt mij als ik knelpunten heb m.b.t. mijn privé situatie 8. Werk en werktijden 40. Ik kan mijn werktijden voldoende zelf bepalen 41. Ik heb bij plotselinge problemen thuis de mogelijkheden om werktijden aan te passen 42. De reistijden van en naar mijn werk ervaar ik als acceptabel 4

5 9. Werk/ privé/vrije tijd 43. Mijn privé bezigheden komen vaak in het gedrang door activiteiten van mijn werk 44. Ik pieker thuis over problemen in mijn werk 45. Ik hou voldoende tijd over voor mijn hobby s, vrienden en huishouden 46. Ik hou voldoende tijd over om mezelf te ontplooien en ontspannen 47. Ik heb plezier in mijn vrije tijd 48. Het lukt mij voldoende om zelf het huishoudelijk werk te doen, het te delen of uit te besteden 49. Er is goede informatie over mogelijke ondersteuning bij (praktische) knelpunten m.b.t.mijn balans tussen werk en privé 50. Het bedrijf waar ik werk besteedt op een goede wijze aandacht aan het belang van een balans tussen werk en privé 51. Ik heb regelmatig het gevoel in mijn thuissituatie achter de feiten aan te lopen 10. Combineren werk en zorg voor kinderen (alleen invullen indien van toepassing) 52. Er is voldoende mogelijkheid voor kinderopvang 53. Er is voldoende mogelijkheid om werktijden af te stemmen op de zorg voor kinderen 54. Het lukt me om mijn wensen t.a.v. het ouderschap te combineren met mijn werk 55. Ik ervaar voldoende ondersteuning en aandacht voor het feit dat ik werk en zorg voor kinderen combineer 56. Mijn partner en ik verdelen de zorgtaken goed 57. Het plezier en het salaris dat ik krijg wegen ruim op tegen de extra kosten en lasten voor opvang 58. Het combineren van mijn werk enerzijds en de zorg voor mijn kinderen anderzijds valt mij zwaar 11. Combineren werk en zorg voor chronisch of langdurig zieken (alleen invullen indien van toepassing) 59. Er is voldoende mogelijkheid voor opvang van zorg voor zieken 60. Er is voldoende mogelijkheid om werktijden af te stemmen op de zorg voor zieken 61. Het lukt me om mijn wensen t.a.v. de zorg voor zieken te combineren met mijn werk 62. Ik ervaar voldoende ondersteuning en aandacht voor het feit dat ik werk en zorg voor zieken combineer 63. Mijn partner en ik verdelen de zorgtaken goed 64. Het plezier en het salaris dat ik krijg wegen ruim op tegen de extra kosten en lasten voor opvang 65. Het combineren van mijn werk enerzijds en de zorg voor zieken anderzijds valt mij zwaar 12. Algemene vragen 66. Ik voel me gespannen/gehaast 67. Ik voel me moe 68. Ik voel me prettig/gelukkig 69. Ik voel me geïrriteerd 5

6 Het lukt me goed om: 70. Prioriteiten te stellen 71. Hulp aan anderen te vragen 72. Me geen zorgen te maken 73. Moeilijkheden los te laten 74. Te weten wat ik nodig heb 75. Duidelijk te maken wat ik nodig heb 76. Als u een (rapport)cijfer mocht geven voor de mate waarin u uit de voeten kunt met de belasting die uw werk met zich meebrengt, wat voor cijfer zou dat zijn (tussen 1 en 10)?. 77. Als u een (rapport)cijfer mocht geven voor de mate waarin u uit de voeten kunt met de belasting die uw privé-situatie met zich meebrengt, wat voor cijfer zou dat zijn (tussen 1 en 10)? Als u een (rapport)cijfer mocht geven voor de mate waarin er een goede balans is tussen uw werk enerzijds en uw vrije tijd/zorgtaken/huishouden/kinderen anderzijds, wat zou dat cijfer dan zijn (tussen 1 en 10)? Als u een (rapport)cijfer mocht geven voor de mate waarin u op uw werk wordt ondersteund in het verkrijgen van een goede balans in werk en privé, wat zou dat cijfer dan zijn (tussen 1 en 10)? Indien u het afgelopen jaar verzoeken heeft ingediend die te maken hadden met het verlichten van de belasting van de combinatie werk en privé (b.v. minder werken, aanpassing werktijden), zijn deze dan naar tevredenheid afgehandeld? Ja Nee Geen verzoeken ingediend 81. Kunt u zich voorstellen dat u ooit bij uw bedrijf/organisatie weg gaat omdat u uw wensen rond het verlichten van de belasting van de combinatie werk en privé onvoldoende kunt realiseren? Ja Nee 6

7 82. Wat zijn voor u persoonlijk de vijf ste knelpunten, die het realiseren van een prettige werkomgeving en het behoud van een goede balans tussen het werk en privé-leven, belemmeren? (1 = ik heb er niet tot nauwelijks last van, 10 = ik heb er in zeer hoge mate last van) b.v.: knelpunt rapportcijfer 1. Als kind ziek is geen opvang 8 Noem hieronder de vijf ste knelpunten Hieronder kunt u zaken toelichten; geef desgewenst de vraag aan waar uw toelichting bij hoort. Heeft u nog vragen of opmerkingen? **** Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! **** 7

8 13. Onderstaand volgt nog een heel blok met verdiepende vragen over knelpunten op het terrein van het combineren van werk en privé. Sommige vragen vertonen overlap met bovenstaande blokken, maar in totaliteit gaat dit blok vragen wat verder als in blok 1 t/m 12 Dit blok van onderdelen van bovenstaande blokken vervangen. 83. Aan de hand van de vragen in de volgende tabel kunt u aangeven hoe tevreden u over de combinatie van werken en privé, zoals u deze vanuit uw werk kunt regelen. Het kan zijn dat een vraag niet van toepassing (n.v.t.) is voor u, bijvoorbeeld omdat u geen partner of kinderen heeft of dat u het antwoord niet weet (weet ik niet). In deze gevallen hoeft u niets in te vullen in de tweede en derde antwoordkolom. Deze vult u in als het een onderwerp betreft waar u bekend mee bent en als het op uw eigen situatie betrekking heeft. Eerst geeft u aan hoe het voor u zelf is, vervolgens omcirkelt u een (rapport)cijfer om aan te geven hoe (on)tevreden u bent. Wat vindt u van: niet zeer Ontevreden Tevreden de mogelijkheid om uw werktijden zelf te bepalen de mogelijkheid om het door u gewenste aantal uren te werken de mogelijkheid om op door u gewenste dagen en tijden te werken de mogelijkheid om voor opvang gebruik te maken van kindplaatsen het aantal kinderopvang plaatsen dat beschikbaar is de mogelijkheid voor financiële ondersteuning voor de opvang de praktische ondersteuning bij het regelen van opvang de mogelijkheden om de werktijden af te stemmen op de zorg voor kinderen de mogelijkheden van zwangerschapsverlof de mogelijkheden van ouderschapsverlof de mogelijkheden van kraamverlof voor vaders de mogelijkheden van adoptieverlof 8

9 Wat vindt u van: niet zeer Ontevreden Tevreden de bereikbaarheid van uw werk (met bv. openbaar vervoer) de reistijd naar uw werk de mogelijkheden om bij plotselinge problemen thuis uw werktijden aan te passen de opstelling van uw leidinggevende ten opzichte van uw thuissituatie de ruimte om met uw collega s te praten over uw thuissituatie de praktische mogelijkheden die er zijn om werk en privé goed af te stemmen met collega s de praktische mogelijkheden die er zijn om werk en privé goed af te stemmen met leidinggevenden de informatie die gegeven wordt over de mogelijkheden voor ondersteuning de aandacht die binnen het bedrijf aan het onderwerp (combinatie werk en privé) wordt geschonken 9

10 84. De uitspraken die hierna volgen gaan over uzelf en hoe u het combineren van werk en privé ervaart. Ook hier geldt weer dat u n.v.t. invult als de vraag niet van toepassing is. U kunt dit in de eerste antwoordkolom aangegeven bij n.v.t. U hoeft dan niets in te vullen in de tweede en derde antwoordkolom. In die gevallen dat u een huishouden, partner, kinderen etc heeft is de vraag van toepassing en vult u beide kolommen in: eerst geeft u aan of het voor u zelf (uw leven) is, vervolgens omcirkelt u een (rapport)cijfer om aan te geven in welke mate u het eens bent met de uitspraak. niet van toepassing niet zeer Zeer Mee Oneens Het lukt mij om het huishouden te combineren met werk NVT Er zijn voldoende mogelijkheden om huishoudelijk werk uit te besteden NVT Het lukt mij om het huishouden naar wens te laten verlopen NVT Ik kan het huishoudelijk werk delen met mijn partner NVT Naast het werk hou ik voldoende tijd over voor het huishouden NVT Ik kan voldoende tijd vrijmaken voor mijn hobby s NVT Ik kan voldoende tijd vrijmaken voor vrijwilligerswerk en/of nevenfuncties NVT Ik hou voldoende tijd over voor studie (in eigen tijd) NVT Ik hou voldoende tijd over voor mijn partner NVT Ik hou voldoende tijd over voor mijn vrienden NVT zeer mee eens Ik hou voldoende tijd over voor mijzelf NVT Het lukt mij om mijn wensen ten aanzien van het ouderschap te combineren met mijn werk NVT Mijn partner en ik verdelen de zorgtaken goed NVT

11 85. Hieronder staan een aantal uitspraken waarbij u moet aangeven of u het er mee eens of oneens bent. helemaal mee oneens enigszins mee oneens enigszins mee eens helemaal mee eens Ik pieker op mijn werk vaak over thuis Hulp vragen van anderen gaat mij goed af Ik kan goed met mijn leidinggevende praten over problemen op het werk Het lukt mij altijd mijn problemen en knelpunten zelf op te lossen Het lukt me goed om bij knelpunten thuis gewenste aanpassingen op het werk te regelen Ik ben prima in staat om de zorg met mijn partner thuis te delen Ik pieker thuis vaak over mijn werk Ik kan goed met mijn leidinggevende praten over problemen thuis 86. De combinatie van uw wensen en verplichtingen op het werk hebben met uw wensen en verplichtingen thuis kan verschillende effecten op u hebben. Geef hieronder aan wat voor u van toepassing is en in welke mate dat zo is. a. Ik voel me gespannen bijna altijd vaak soms nooit b. Ik voel me prettig bijna altijd vaak soms nooit c. Ik voel me gefrustreerd bijna altijd vaak soms nooit d. Ik voel me moe bijna altijd vaak soms nooit e. Ik voel me te kort schieten bijna altijd vaak soms nooit f. Ik voel me schuldig bijna altijd vaak soms nooit g. Ik voel me gehaast bijna altijd vaak soms nooit h. Ik voel me gelukkig bijna altijd vaak soms nooit 11

S P E C I M E N. vragenlijst beleving en beoordeling WILT U GEBRUIKMAKEN VERTROUWELIJK. van de arbeid

S P E C I M E N. vragenlijst beleving en beoordeling WILT U GEBRUIKMAKEN VERTROUWELIJK. van de arbeid VERTROUWELIJK vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid WILT U GEBRUIKMAKEN van de VBBA (met de unieke benchmarkmogelijkheden) of van één van onze andere onderzoeksinstrumenten op het gebied van

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS

ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS ER IS MEER MOGELIJK DAN JE DENKT! PRAKTISCHE WEGWIJZER MANTELZORGERS Voor de mantelzorger in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2 Mantelzorg: nog nooit

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Afschakelen, de overgang van werk naar privé

Afschakelen, de overgang van werk naar privé Afschakelen, de overgang van werk naar privé 1 Inleiding: waarom heb ik dit gemodelleerd? Ik mag mezelf gelukkig prijzen, ik heb naast een heerlijke privé situatie ook fantastisch werk. Toch merkte ik

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken 7 juni 2013 Onderzoek naar werkdruk en taken Inhoudsopgave Onderzoek naar werkdruk en taakbeleid (Onderzoeksverantwoording) 3 Onderzoek werkdruk en taken primair onderwijs 4 Onderzoek werkdruk en taken

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie