Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche"

Transcriptie

1 Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

2 Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk op gericht om klanten en sollicitanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat betekent dat gezocht wordt naar een zo goed mogelijke match tussen sollicitanten en organisaties. Maar hoe zit het met de match tussen de medewerkers en hun eigen organisatie? Hoe ervaren medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche de samenwerking met hun eigen werkgever? Blinken organisaties in de uitzend- en recruitmentbranche uit in goed werkgeverschap? Goed werkgeverschap draait om meer dan tevreden medewerkers: het gaat erom als organisatie, ook in turbulente tijden, een Great Workplace 1 te zijn. Stel je daarbij de medewerker centraal, en blijf je de organisatie ontwikkelen en communiceer je open?. Vertrouwen speelt hierbij een cruciale rol. Andere invloedrijke aspecten zijn trots en plezier. Great Place to Work Nederland heeft getoetst in welke mate medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche deze aspecten in hun werk ervaren. In deze brancherapportage staan we stil bij de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Al meer dan 25 jaar helpt Great Place to Work (GPTW) wereldwijd organisaties bij de ontwikkeling van een Great Workplace door middel van onderzoek, advies, educatieve evenementen en trainingen. Daarvoor werkt GPTW met bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties in 46 landen op alle continenten. Jaarlijks doen wereldwijd organisaties mee aan dit onderzoek en wordt het vertrouwen van circa 10 miljoen medewerkers gemeten. Daarmee is het onderzoek het grootste in zijn soort. De bevindingen in dit artikel zijn gebaseerd op onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd bij 21 organisaties in de uitzend- en recruitmentbranche, die gezamenlijk ruim medewerkers in dienst hebben. Waar draait het om bij Goed Werkgeverschap? Het is goed om allereerst aan te geven dat het Trust Index onderzoek meer is dan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het onderzoek meet geen tevredenheid, maar kijkt naar een drietal relaties die van invloed zijn op de prestaties van een organisatie, aldus Caroline Mullers, consultant van GPTW, we kijken daarbij naar de relatie tussen de medewerker en het management, de relatie tussen de medewerker en zijn/ haar baan en de relatie tussen de medewerker en zijn collega s. In Great Workplaces staat de medewerker centraal en is de relatie tussen de medewerker en het management gebaseerd op vertrouwen; is een medewerker trots op zijn baan en heeft de medewerker plezier met de collega s met wie hij/zij samenwerkt. Goed Werkgeverschap draait dus om Vertrouwen, Trots en Plezier, dat heeft 25 jaar wereldwijd empirisch onderzoek aangetoond. Door middel van 58 stellingen heeft GPTW bij de deelnemende organisaties gemeten in hoeverre hun medewerkers vertrouwen, trots en plezier ervaren. Deze stellingen zijn gekoppeld aan vijf dimensies van het GPTW-model, weergegeven op de volgende pagina. De weergegeven scores zijn uitgedrukt in percentages. De scores representeren het percentage respondenten dat een positief antwoord heeft gegeven op de betreffende stellingen. De resultaten van de deelnemende organisaties uit de uitzend- en recruitmentbranche worden afgezet tegen het gemiddelde van de Beste Werkgevers Een Great Workplace is een organisatie waarin medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met de collega s met wie ze samenwerken 2 De lijst van Beste Werkgevers 2013 vind u op onze website: 2

3 Figuur 1: Het Great Place to Work Model De dimensies Geloofwaardigheid, Respect en Eerlijkheid meten in hoeverre medewerkers vertrouwen hebben in hun werkgever hebben. Trots gaat hoe logisch in op de mate van trots die medewerkers ervaren en Kameraadschap gaat over plezier hebben met collega s. Blinken de organisaties in de uitzend- en recruitmentbranche uit in Goed Werkgeverschap? De gemiddelde score die de organisaties uit de uitzend- en recruitmentbranche op de 58 stellingen van de Trust Index behalen, is 71%. Wanneer deze resultaten worden vergeleken met Beste Werkgevers 2013 zien we een verschil van 10% (de Beste Werkgevers 2013 scoren 81%). Om in aanmerking te komen voor een plek op de lijst van Beste Werkgevers, is een minimum score van 70% vereist. De gemiddelde score van de organisaties in de uitzend- en recruitmentbranche ligt dus boven die ondergrens. We kunnen stellen dat zij, gemiddeld genomen, goed werkgeverschap laten zien, maar hier niet in uitblinken. Wanneer we op dimensieniveau kijken naar de resultaten, zien we dat de uitzend- en recruitment organisaties op Kameraadschap en Trots de hoogste scores laten zien. Op deze dimensies zien we ook de kleinste afwijking ten opzichte van de Beste Werkgevers 2013; de scores op deze dimensies zijn respectievelijk 5% en 7% lager dan de Beste Werkgevers Een sterk teamgevoel en een vriendelijke werkomgeving en medewerkers die zeer trots zijn op hun persoonlijke werk, vormen een sterke basis om je als organisatie te ontwikkelen en organisatieprestaties te verbeteren. De grootste verschillen tussen uitzend- en recruitment organisaties en de Beste Werkgevers zien we bij de relatie tussen medewerkers en management. Op de dimensies Geloofwaardigheid en Respect scoren de organisaties respectievelijk 11% en 14% lager dan de Beste Werkgevers In deze relatie schuilt de grootste verbeterpotentie, het management vervult een belangrijke en leidende rol in het bouwen van een cultuur van vertrouwen en in het veranderen van de mening en ervaring van medewerkers op dit gebied. Door duidelijk te communiceren over visie, verwachtingen kenbaar te maken en woorden te matchen met daden kan de Geloofwaardigheid van het management versterkt worden. Door aandacht te besteden aan individuele medewerkers, hen te ondersteunen zodat zij hun werk goed kunnen doen, hen te betrekken in beslissingen die invloed hebben op hun werksituatie en 3

4 hen aan te moedigen om balans aan te brengen in hun werk en privéleven, kun je als management werkelijk Respect tonen aan de medewerkers. Zorg dat de medewerkers zich ondersteund, gehoord en gewaardeerd voelen, zodat zij kunnen zorgen voor een nog betere dienstverlening aan de klanten en bijdragen aan de prestatie van de organisatie. Grafiek 1: De uitzend- en recruitment organisaties versus de Beste Werkgevers 2013 In de bovenstaande grafiek staan de scores per dimensie weergegeven, deze scores worden hieronder verder toegelicht. Kameraadschap Bij Great Workplaces voelen medewerkers zich vanaf de eerste dag welkom, door zowel formele introductieprogramma s, als interacties met collega s en mentors. Medewerkers, waaronder ook de leidinggevenden, ervaren dat zij naar een gezamenlijk doel werken en dat zij zichzelf kunnen zijn op het werk. Plezier, met name gezien als bepalend voor de onderlinge relatie tussen collega s, is onlosmakelijk verbonden met Goed Werkgeverschap en wordt vaak onderschat. Uit het onderzoek onder de deelnemende organisaties blijkt dat medewerkers hun werkgever als gastvrij en vriendelijk ervaren, de stelling Dit is een vriendelijke werkomgeving scoort 86%. Dit betekent dat 86% van de medewerkers de eigen organisatie als vriendelijk beschouwt. Ook hebben zij een goed gevoel over de verwelkoming in het bedrijf, de stelling Als je bij het bedrijf komt werken, wordt je snel op je gemak gesteld scoort 88%. Bij de medewerkers wordt een sterk teamgevoel ervaren. De stelling Er is hier een familie of teamgevoel scoort bij de organisaties 75%. De Beste Werkgevers van 2013 scoren gemiddeld 76% op deze stelling. 4

5 Grafiek 2: Teamgevoel; uitzend- en recruitment organisaties versus de Beste Werkgevers 2013 We zien dat het teamgevoel bij de top van de Beste Werkgevers hoog scoort. Bij deze organisaties leeft het besef dat samenwerking en het stimuleren van teamgevoel cruciaal zijn voor de prestatie en het innovatievermogen van de organisatie. In deze organisaties werken medewerkers en managers overduidelijk aan een gezamenlijk doel. Kameraadschap is een kracht van de uitzend- en recruitment organisaties, het is belangrijk dat de organisaties zich hiervan bewust zijn en deze sterkte benutten, aldus Caroline Mullers. Trots Volgens GPTW draait Trots om de relatie van het individu met haar of zijn werk. Medewerkers ervaren bij Great Workplaces dat zij een verschil maken in de organisatie; dat hun werk belang heeft. Ook zijn zij trots op de successen van het team en de bijdrage die de organisatie levert aan de gemeenschap. De medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche laten een hoge mate van trots zien op hun persoonlijk werk. De stelling Mijn werk heeft betekenis, het is niet zomaar een baan scoort 82% (de Beste Werkgevers van 2013 scoren gemiddeld op deze stelling 83%). 88% van de ondervraagde medewerkers heeft het gevoel dat hun bijdrage aan de organisatie van belang is. De trots op het team en op de organisatie blijft echter achter op de trots op het persoonlijk werk. De stelling Mensen kijken er naar uit om naar hun werk te komen scoort relatief laag, 63%. Dat wil zeggen dat 63% van de respondenten het gevoel heeft dat medewerkers in zijn/haar organisatie met plezier naar hun werk komen. Bij de Beste Werkgevers 2013 ligt dit percentage op 78%. Ook de stelling Ik ben er trots op anderen te vertellen waar ik werk, blijft achter ten opzichte van de Beste Werkgevers De organisaties uit de uitzend- en recruitmentbranche scoren op deze stelling 78%, ten opzichte van 88% bij de Beste Werkgevers. 5

6 Grafiek 3: Trots; uitzend- en recruitment organisaties versus de Beste Werkgevers 2013 Caroline Mullers: Trots is een belangrijke hefboom voor het succes van de organisatie. Ga als organisatie (leidinggevenden en medewerkers) aan de slag met de volgende vragen: Hoe kun je het trotsgevoel op het persoonlijk werk nog verder versterken? Waarom zijn individuele medewerkers trots op hun werk en hoe kunnen we dat uitbreiden naar het team en het imago van de organisatie? Ook hier geldt, net als bij Kameraadschap, dat we zien dat bij de top van de Beste Werkgevers de hoogste scores behaald worden met betrekking tot het team. Medewerkers en managers van de Beste Werkgevers werken samen aan het behalen van organisatiedoelstellingen en ervaren een sterk gevoel van trots wanneer deze gezamenlijke doelstellingen behaald worden. Geloofwaardigheid Geloofwaardigheid is een van de drie dimensies die de relatie van de medewerker met zijn/ haar management meet. Geloofwaardigheid draait om de wijze waarop managers communiceren met hun medewerkers, dat gaat om het delen van informatie en om de toegankelijkheid van het management voor vragen of opmerkingen van medewerkers. Communicatie is een belangrijk onderwerp binnen organisaties dat niet alleen invloed heeft op de Geloofwaardigheid van het management, maar ook op de andere dimensies van het GPTW-model (door bijvoorbeeld te communiceren over successen kan het Trotsgevoel versterkt worden). Geloofwaardigheid betreft ook de vakbekwaamheid van het management om de organisatie te leiden, de wijze waarop de visie van organisatie uitgedragen wordt en de mate van integriteit van het management (het matchen van woorden en daden). De resultaten van de uitzend- en recruitment organisaties laten zien dat medewerkers positief zijn over de mate van verantwoordelijkheid die zij ervaren. Dit is onder andere terug te zien in de positieve score op de volgende stellingen: De mensen hier krijgen veel verantwoordelijkheid (83%) en Het management stelt vertrouwen in haar medewerkers en biedt hen de ruimte om hun functie uit te oefenen (78%). Het uitzetten van visie en het kenbaar maken van verwachtingen door het management zijn aspecten waarop de medewerkers ruimte voor verbetering zien. Dit uit zich in de volgende scores: Het management maakt zijn verwachtingen duidelijk kenbaar (61%, Beste Werkgevers %) en Het management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen (62%, Beste Werkgevers %). 6

7 Als we kijken naar de ervaring van medewerkers hoe woorden en daden van hun leidinggevenden met elkaar matchen, valt het op dat deze scores lager liggen dan de gemiddelde scores van de Beste Werkgevers Dit blijkt uit de volgende scores: Het management doet wat het belooft (60%) en Het management doet wat het zegt (62%). Bij Beste Werkgevers 2013 scoren deze stellingen respectievelijk 76% en 77%. Grafiek 4: Geloofwaardigheid; uitzend- en recruitment organisaties versus de Beste Werkgevers 2013 Alles draait om het bouwen van vertrouwen. Communicatie is hierin een erg belangrijke beïnvloeder. Door duidelijke en transparante communicatie kunnen visie, verwachtingen en doelstellingen kenbaar worden gemaakt, wat niet alleen geloofwaardigheid van en vertrouwen in het management vergroot, maar ook rolduidelijkheid creëert voor de medewerkers. Dit geldt ook voor het matchen van woorden en daden; het is belangrijk dat leidinggevenden en bestuur zich bewust worden van het belang hiervan en het effect op het vertrouwen van de medewerkers wanneer deze niet met elkaar matchen, aldus Caroline Mullers. Respect Respect is de tweede dimensie die het vertrouwen van medewerkers in hun management meet. Het uitdragen van Respect in een organisatie gaat om het zien en waarderen van de behoeften van medewerkers (ook buiten de scope van hun functie) en het zien van de medewerker als mens, niet alleen als medewerker. Respect is onder te verdelen in ondersteuning, samenwerken en werk/ privé balans. Dit houdt in dat de organisatie medewerkers persoonlijk en professioneel ondersteunt, dat medewerkers mee kunnen beslissen en praten over hun werk en dat medewerkers gezien worden als een individu met een privé leven, en niet alleen als een werknemer. Respect is de dimensie die binnen de uitzend- en recruitmentbranche de meeste aandacht vraagt van het management. Op deze dimensie scoren de organisaties gemiddeld 64%. Dat wil zeggen dat 64% van de ondervraagde medewerkers zich vaak of bijna altijd gewaardeerd voelt als een volwaardig lid van de organisatie. De Beste Werkgevers 2013 scoren gemiddeld 78% op de dimensie Respect. Wanneer we kijken naar de perceptie van de medewerkers op het gebied van de werk/ privé-balans, zien we dat medewerkers positief zijn over de ruimte die zij ervaren om vrij te nemen als zij dat nodig 7

8 vinden. 84% van de medewerkers zegt vrij te kunnen krijgen als hij/ zij dat nodig vindt. Een ander aspect waar de medewerkers tevreden over zijn, is de fysiek veilige werkomgeving; 89% van de medewerkers vindt de fysieke werkomgeving veilig. Medewerkers zijn echter minder tevreden over de geboden faciliteiten, slechts 62% van de ondervraagden vindt dat de faciliteiten bijdragen aan een goede werkomgeving. Bij de Beste Werkgevers ligt dit percentage op 83%. Medewerkers zijn ook minder positief over de emotionele en psychisch gezonde werkomgeving en over de mate waarin zij gestimuleerd worden om balans aan te brengen in hun werk- en privéleven. De stelling Onze organisatie biedt ons een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving scoort slechts 62% (Beste Werkgevers 2013, 78%) en de stelling Mensen worden aangemoedigd om balans aan te brengen tussen hun werk- en privéleven scoort slechts 55% (Beste Werkgevers 2013, 70%). Opvallend laag is de score op de stelling Wij hebben speciale randvoorwaarden en unieke voordelen hier. De organisaties scoren hierop 39%, dit betekent dat slechts 39% van de medewerkers een positieve perceptie heeft ten aanzien van het hebben van unieke randvoorwaarden en unieke voordelen. De Beste Werkgevers 2013 scoren hierop 66%. Grafiek 5: Respect; uitzend- en recruitment organisaties versus de Beste Werkgevers 2013 Ook op het gebied van ondersteuning zien we ruimte voor verbetering. De stelling Ik krijg voldoende ontwikkelingsmogelijkheden (zoals training ed) aangeboden om mijzelf beroepsmatig verder te ontwikkelen scoort 56%, de Beste Werkgevers scoren hier 78%. De stelling Ik krijg alle mogelijkheden en middelen aangeboden om mijn werk goed te doen laat tevens ruimte voor verbetering zien, de organisaties scoren op deze stelling 65% (Beste Werkgevers 2013, 84%). Tot slot zien we ook op het gebied van samenwerken (de mate waarin medewerkers betrokken worden in beslissingen die invloed hebben op hun werk) ruimte voor verbetering. 64% van de medewerkers vindt dat het management vraagt om suggesties en ideeën van medewerkers en daar oprecht op reageert (Beste Werkgevers scoren op deze stelling 76%). 52% van de medewerkers vindt dat het management werknemers betrekt in beslissingen die betrekking hebben op hun werk en werkomgeving (ten opzichte van 65% bij de Beste Werkgevers). 8

9 Grafiek 6: Respect; uitzend- en recruitment organisaties versus de Beste Werkgevers 2013 Caroline Mullers zegt: Door als leidinggevende werkelijk respect te tonen voor je medewerkers; hen te ondersteunen, zorg voor hen te dragen en hen te behandelen als individu met een privéleven, zal hun betrokkenheid toenemen. Medewerkers worden op verschillende manieren gemotiveerd en in staat gesteld om hun persoonlijke best te doen. Bij de Beste Werkgevers uit zich dat in een betrokken en bevlogen groep medewerkers. Eerlijkheid De laatste dimensie die de relatie tussen de medewerkers en het management meet, is Eerlijkheid. Eerlijkheid gaat om de gelijkwaardige behandeling van medewerkers in termen van beloning en promotiemogelijkheden en of medewerkers het gevoel hebben behandeld te worden als een volwaardig lid van de organisatie. Hiernaast omvat Eerlijkheid om de afwezigheid van discriminatie. Organisaties in de uitzend- en recruitmentbranche scoren hoog op de eerlijke behandeling van medewerkers ongeacht geloof/etnische herkomst (95%), geslacht (93%) en seksuele geaardheid (97%). Ook voelt 82% van de medewerkers zich behandeld als een volwaardig lid van de organisatie. Een aspect dat nog enige aandacht vergt vanuit de organisaties, is het bespreekbaar maken van een oneerlijke behandeling. De stelling Als ik oneerlijk wordt bejegend, kan ik dit bespreekbaar maken en kan ik er op vertrouwen dat het recht gezet zal worden scoort 74%. De Beste Werkgevers 2013 scoren op deze stelling 83%. Gelijkwaardigheid en onpartijdigheid zijn aandachtsgebieden voor de organisaties. Dit heeft te maken met de perceptie van de medewerkers omtrent het gelijkwaardig belonen in salaris/ bonus etc. Maar net zo belangrijk is het immaterieel belonen. Op beide vlakken is ruimte voor verbetering. De scores op de stellingen: Promoties worden enkel toegekend aan personen die dit verdienen (56% t.o.v. de Beste Werkgevers 2013, 68%) en De mensen hier worden eerlijk betaald voor het werk dat zij verrichten (46% t.o.v. de Beste Werkgevers %) illustreren dit. 9

10 Grafiek 7: Eerlijkheid; uitzend- en recruitment organisaties versus de Beste Werkgevers 2013 Eerlijkheid is de dimensie die misschien wel de meeste aandacht vraagt van organisaties. Zelfs de Beste Werkgevers laten relatief lage scores zien op de perceptie van eerlijke behandeling in termen van beloning en promotiemogelijkheden. Het is echter ook de dimensie waarop wij door de jaren heen de grootste stijgingen hebben gezien. Een grote beïnvloeder van de perceptie van Eerlijkheid is transparante communicatie over het belonings- en promotiebeleid. Juist door transparant te communiceren over regelgeving en besluitvorming kan de perceptie van de medewerkers positief beïnvloedt worden. Wanneer medewerkers het gevoel hebben eerlijk behandeld te worden, zullen zij zich een volwaardig onderdeel van de organisatie voelen, waardoor hun betrokkenheid bij en inzet voor het behalen van organisatiedoelen zal toenemen, aldus Caroline Mullers. Concluderend We zien dat de medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche positief zijn over de werksfeer, de gastvrijheid en het teamgevoel dat heerst in hun organisatie. De trots op het persoonlijk werk is een tweede trotspunt voor de organisaties, medewerkers hebben het gevoel dat hun werk betekenis heeft en zinvol is. Het is belangrijk dat managers en medewerkers zich bewust zijn van deze trotspunten, deze verder verankeren in hun organisatie en optimaal benutten. Zoals aangegeven, zijn een sterk teamgevoel, het samen toewerken naar organisatiedoelen en het grote trotsgevoel bij het bereiken van doelen, kenmerken van Great Workplaces. De grootste verbeterpotentie voor de uitzend- en recruitment organisaties zien we in de relatie tussen de medewerkers en het management. Vooral op het gebied van Geloofwaardigheid en Respect zien we ruimte voor verbetering; communicatie, integriteit, het waarderen en ondersteunen van medewerkers en het betrekken van medewerkers bij organisatiebeslissingen, zijn onderwerpen die aandacht vragen. Door duidelijke communicatie over visie, organisatiedoelen en verwachtingen, maar ook door bewust aandacht te besteden aan integer handelen, kunnen de organisaties niet alleen de medewerker perceptie, maar ook de organisatieprestaties verbeteren. Daarnaast zullen medewerkers gemotiveerd worden om hun persoonlijke best te doen wanneer zij meer persoonlijke aandacht krijgen, zich ondersteund voelen in de uitvoering van hun werk en wanneer zij zich gehoord voelen in besluitvormingsprocessen. De rol van leiderschap is hierbij van groot belang. Wilt u meer weten over het Trust Index onderzoek? Neem dan contact op met Caroline Mullers of met een andere medewerker van Great Place To Work. U vindt onze contactgegevens op onze website: 10

Werknemervertrouwen in Nederland 2010

Werknemervertrouwen in Nederland 2010 Werknemervertrouwen in Nederland 2010 - onderzoek naar vertrouwen, trots en plezier onder Werkend Nederland - Eindrapport Amersfoort, 8 april 2010 Great Place To Work Institute Nederland Postbus 1775 3800

Nadere informatie

HOE WORD JE EEN GREAT PLACE TO WORK? EEN TIP VAN DE SLUIER

HOE WORD JE EEN GREAT PLACE TO WORK? EEN TIP VAN DE SLUIER HOE WORD JE EEN GREAT PLACE TO WORK? EEN TIP VAN DE SLUIER Amsterdam, 13 september 2012 Great Place to Work is gebaseerd op 25 jaar praktijkervaring met Best Workplaces Ieder organisatie kan great zijn

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Trendrapport Best Workplaces onderscheiden zich door vertrouwen, trots en plezier

Trendrapport Best Workplaces onderscheiden zich door vertrouwen, trots en plezier Trendrapport 2017 Best Workplaces onderscheiden zich door vertrouwen, trots en plezier Vertrouwen, trots en plezier Drie relaties zijn bepalend voor de mate waarin medewerkers presteren: die tussen de

Nadere informatie

Hoe word je een Beste Werkgever?

Hoe word je een Beste Werkgever? Hoe word je een Beste Werkgever? C1283 1 Hoe word je een Beste Werkgever? Marijke Visser, beleidsmedewerker P&O, Gemeente Hoorn INHOUD 1. Inleiding C1283 3 2. Visie goed werkgeverschap en speerpunten C1283

Nadere informatie

P2 Lekker werken Een Great Workplace scoort beter op vertrouwen, trots en plezier. P3 De winnaars De 64 Best Workplaces van 2016

P2 Lekker werken Een Great Workplace scoort beter op vertrouwen, trots en plezier. P3 De winnaars De 64 Best Workplaces van 2016 W H I T E PA P E R W H I T E PA P E R Elk jaar doet to Work onderzoek naar goed werkgeverschap in Nederland. In deze whitepaper leest u meer over de organisatie to Work, over de onderzoeksmethode en over

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Waardering in het werk Goed werkgeverschap Great Place to Work

Waardering in het werk Goed werkgeverschap Great Place to Work Waardering in het werk In dit themanummer over Valuation wordt in dit artikel waardering vanuit een andere invalshoek bekeken en wel vanuit het HRM-perspectief. In deze bijdrage wordt ingegaan op het belang

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting juni 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Sectormagazine. TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers

Sectormagazine. TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers Sectormagazine TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers Colofon Effectory Singel 126-130 1015 AE Amsterdam Postbus 20620 1001 NP Amsterdam t

Nadere informatie

Toelichting werkklimaatonderzoek

Toelichting werkklimaatonderzoek Living Group Work Climate Inventory Toelichting werkklimaatonderzoek In het kader het leef- en werkklimaatonderzoek in uw instelling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten kunnen

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek is een verandertraject

Medewerkersonderzoek is een verandertraject Medewerkersonderzoek is een verandertraject 10 vuistregels om het optimale uit het onderzoek te halen Introductie Het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is voor een organisatie een zeer waardevolle

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting maart 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory. Medewerkersonderzoek FPC De Rooyse Wissel Meting december 2012 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Droombaan. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Droombaan Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory. Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2013 Uw consultant Meike Sliepenbeek E: meike.sliepenbeek@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Een beter beeld te krijgen van mijn sterke en minder sterke competenties.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Betekenis van werk Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Het 1e Nationale onderzoek naar betekenis in het werk 2006/2007 Onderzoeksresultaten samengevat Ruim 65% van de Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Droombaan Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften.

Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Test: hoe sta ik in mijn werk? Met deze vragenlijst krijg je zicht op hoe je in je werk staat aan de hand van de 4 niveaus van jobcraften. Neem bij het beantwoorden van de vragen de afgelopen maand als

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 1 Resultaten Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 2 Duurzame inzet in 2017 blijft een

Nadere informatie

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Enige tijd geleden heeft onze school VS De Kleine Johannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 STICHTING IKPOB RAPPORTAGE Beste lezer, Voor u ligt de rapportage van het medewerkersonderzoek binnen het openbaar bestuur. De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Barbaraschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

gedragswijzer Inleiding

gedragswijzer Inleiding Gedragswijzer Inleiding Wij zijn Lefier, een wooncorporatie met ambities in Noord-Nederland. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart BS De Vaart/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Vaart Enige tijd geleden heeft onze school BS De Vaart deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

Waarden Gedreven Functioneren

Waarden Gedreven Functioneren Waarden Gedreven Functioneren Waardoor wordt U gedreven? Een waardenvolle benadering voor individuen en teams in organisaties Waarden Gedreven Functioneren Wat beweegt iemand in het werk? Waarom wordt

Nadere informatie

Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy

Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy Het beantwoorden van alle vragen kost u 30-45 minuten. Beantwoord de vragen met een score tussen de 0 ( in het

Nadere informatie

Samenvatting. Bs Sint Nicolaasschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool

Samenvatting. Bs Sint Nicolaasschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool BS Sint Nicolaasschool/ Haren Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Bs Sint Nicolaasschool Enige tijd geleden heeft onze school Bs Sint Nicolaasschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten Samenvatting Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten De beroepsbevolking in Nederland, maar ook in andere westerse landen, vergrijst in een rap tempo. Terwijl er minder kinderen

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Integer Leiderschap Loont

Integer Leiderschap Loont Integer Leiderschap Loont Deze publicatie is een uitgave van het CNV en Ethicon. CNV Ethicon Auteurs Bestellen Het CNV is een christelijke vakorganisatie met meer dan 360.000 leden waarbij elf bonden zijn

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Vertrouwelijk 10 december 2012 Dit is een Navigator product Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Personal Navigator Competence Impact - 360graden

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Q1000 Zingevend Leiderschap

Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap Q1000 Zingevend Leiderschap brengt in kaart in hoeverre leidinggevenden en medewerkers hun werk en werkomgeving als zingevend ervaren. De vragenlijst

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie.

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie. Voorbeeld Verzuimonderzoeksrapport (beknopt) Indeling 1. Theoretische achtergrond 2. Werkwijze 3. Analyses 4. Conclusies en aanbevelingen 1. De theoretische achtergrond wordt specifiek voor uw organisatie

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie