Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden"

Transcriptie

1 Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen of ideeën geef ik de ruimte. We bespreken regelmatig hoe we het beste met klanten, opdrachtgevers, en dergelijke kunnen omgaan. We houden ook tevredenheidsmetingen. De resultaten hiervan bespreken we in het werkoverleg. Wanneer het nodig is, informeer ik de medewerkers over de planning, de voortgang, de veranderingen en nodige verbeteringen. Medewerkers willen graag goed presteren, maar dan moet ik wel duidelijk zijn in wat ik van hen verwacht en controleren hoe er wordt gewerkt. Wanneer ze goed werk leveren, goed samenwerken en goed met de klanten omgaan, laat ik mijn waardering blijken: zowel met complimenten als met (extra) beloningen. Problemen tussen medewerkers moeten we niet hebben. In zulke situaties benadruk ik de samenwerking en probeer ik de problemen te sussen. Wij hanteren tegenwoordig een aantal afspraken over de manier waarop wij met elkaar willen omgaan, samenwerken en kritiek geven op elkaar. Daarbij gelden voor mij dezelfde regels als voor mijn medewerkers. Ik geef elke medewerker zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en bespreek regelmatig met de medewerker hoe hij functioneert. Elke vaste medewerker heeft eigen taken. Daar is hij ook verantwoordelijk voor. Ik geef ruimte voor eigen initiatief. Ik ga er vanuit dat nieuwe medewerkers zelf initiatief nemen om er wat van te maken. Als zij daar behoefte aan hebben, krijgen ze begeleiding. Ik besteed veel zorg aan begeleiding en opleiding. Ik geef alle medewerkers de persoonlijke aandacht en ondersteuning die nodig is. Ook voer ik regelmatig een goed gesprek met iedereen om te weten of men het naar de zin heeft bij ons. Het bedrijf en de klanten staan voorop. Toch houd ik ook rekening met werkdruk en de belastbaarheid van de (individuele) medewerkers. Een goed evenwicht vind ik belangrijk. Initiatieven van medewerkers vind ik prima. Maar om te voorkomen dat ze onverstandige dingen doen, wil ik dat ze hun ideeën en oplossingen eerst met mij bespreken. Ik wil geen Pietje Precies' zijn die alles controleert. Ik verwacht van mijn medewerkers dat ze zelfstandig werken. Als er problemen zijn, hoor ik het wel.

2 zeker gedeeltelijk niet Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen zich flexibel opstelt en zich voor elkaar inzet. Als ik de medewerkers aan het werk zie, begrijp ik meteen wat goed of fout gaat. Ik spreek hen daar direct op aan. Medewerkers zijn gevoelig voor de manier waarop ik met ze om ga. Ik heb dan ook afgeleerd al te spontaan te reageren en me te laten leiden door mijn persoonlijke voorkeuren. Nieuwe medewerkers geef ik duidelijke instructies. Aan verjaardagen en andere bijzondere gebeurtenissen van medewerkers besteden we altijd speciale aandacht. We hebben regelmatig overleg. Ik vind het belangrijk dat de medewerkers goed geïnformeerd zijn. Ik raadpleeg medewerkers voordat ik beslis, en als het even kan, neem ik suggesties en ideeën over. Als medewerkers problemen hebben met hun motivatie of in hun functioneren, neem ik hen wat in bescherming en probeer er in een persoonlijk onderhoud achter te komen wat de oorzaken zijn. Aan de meer persoonlijke aangelegenheden van mijn medewerkers besteed ik weinig aandacht. Als het ten koste gaat van het werk, zeg ik daar wat van. Over de manier waarop ik leiding geef, voer ik periodiek een gesprek met mijn medewerkers. Daardoor kan ik doelgerichter leidinggeven. Ik delegeer bewust taken aan medewerkers die dat aankunnen, ook taken die ik graag zelf doe of soms ook beter kan. Resultaten leiderschapsspiegel U hebt de spiegel ingevuld. We gaan er van uit dat u zichzelf redelijk goed kent en de uitspraken eerlijk hebt ingevuld. De spiegel laat een beeld zien van uw manier van leidinggeven: de mate waarin u de vier basisstijlen van leidinggeven ontwikkeld hebt, uw eventuele stijlvoorkeur, de mate waarin uw leiderschap stimulerend is, welke aspecten van uw leiderschap u verder kunt ontwikkelen.

3 Gebruik van basisstijlen Hierna staat voor de vier basisstijlen afzonderlijk welke uitspraken daar bij horen. Bij elke stijl kunt u uw score uit de vragenlijst overnemen. Per stijl bedraagt de maximale score 10. Hoe dichter de score bij de 10 zit, hoe sterker u die stijl ontwikkeld heeft. Een hoge score kan duiden op een voorkeursstijl. Een lage score kan erop duiden dat u die stijl (nog) onvoldoende ontwikkeld heeft. Stijl opdragen, instrueren, uitleggen en controleren (sterk sturend en taakgericht) Uitspraak aantal maal puntent otaal bij mij x 2 gedeeltelijk bij mij x 1 niet bij mij Stijl coachen, begeleiden en problemen oplossen (sturend en ondersteunend) Uitspraak aantal maal punten bij mij x 2 gedeeltelijk bij mij x 1 niet bij mij Stijl steunen, onderzoeken en overtuigen (hoofdzakelijk onderste unend) Uitspraak aantal maal punten bij mij x 2 gedeeltelijk bij mij x 1 niet bij mij Stijl overlaten, delegeren en bewaken (weinig sturing en weinig onderste uning) Uitspraak aantal maal punten bij mij x 2 gedeeltelijk bij mij x 1 niet bij mij

4 Enkele vragen 1 Welke stijlen hebben uw voorkeur?.. 2 Welke stijl is zwak ontwikkeld? 3 In welke stijl toont u soms te veel van het goede? 4 Welke stijl(en) wilt u verder ontwikkelen? Geeft u stimulerend leiding? Een stimulerend leidinggevende weet de vier basisstijlen flexibel en bij elke medewerker op de juiste momenten te gebruiken. Darnaast is hij kritisch ten aanzien van zichzelf en zijn medewerkers. Hij is bereid om te leren en stimuleert anderen om te leren. De uitspraken 3, 5, 7, 18 en 24 zijn kenmerkend voor leidinggevenden die bewust stimulerend leiding willen geven. Daarnaast is er nog een aantal uitspraken die zowel kenmerkend zijn voor de basisstijlen van leidinggeven als voor het stimulerend leiderschap. In gaat het om dertien uitspraken die kenmerkend zijn voor stimulerend leiderschap. Deze staan in het volgende overzicht. U kunt in dit overzicht uw scores uit de vragenlijst overnemen. Uitspraak aantal maal punten bij mij x 2 x gedeeltelijk bij 1 mij niet bij mij U kunt maximaal 26 punten halen. Hoeveel heeft u er? Hoe hoger uw score, hoe meer u uw medewerkers motiveert en stimuleert.

5 Is uw leiderschap herkenbaar? In de praktijk komt het voor dat iemand veel nullen en enen krijgt en maar een enkele twee. In die gevallen vertellen de medewerkers bijna altijd dat de leidinggevende weinig herkenbaar is en onvoldoende leiding geeft. Er is geen koers, er wordt niet opgetreden en niet beslist, de organisatie van het werk deugt niet, het werk verloopt stroperig, en we gaan onze eigen weg, zijn dan veel gehoorde reacties. Is dit bij u het geval, dan adviseren we u meer tijd en energie te stoppen in het leidinggeven en organiseren van de werkzaamheden op uw afdeling of in uw bedrijf. Raadpleeg uw medewerkers! Er is ook een Leiderschapsspiegel voor de medewerker. Hiermee geven zij aan hoe zij tegen uw rol als leidinggevende aankijken. De ervaring leert dat medewerkers regelmatig een ander beeld hebben van hun manager dan de manager zélf! Het is dus belangrijk om te weten hoe uw medewerkers uw manier van leidinggeven ervaren. In de training Effectief Leidinggeven is deze test verwerkt. Tussen de trainingsdagen door kunt u ze vragen voor u de leiderschapsspiegel in te vullen. De resultaten worden op de volgende trainingsdag besproken. Vervolgens krijgt u diverse instrumenten aangereikt om uw stijl van leidinggeven beter af te stemmen op uw team. Wat levert het u op? U krijgt een beter inzicht in de manier waarop u leidinggeeft en in uw effectiviteit per medewerker. Het wordt duidelijk op welke punten uw beeld overeenkomt met dat van uw medewerkers en waar de verschillen liggen. Op basis van de resultaten uit de spiegels kunt een gesprek met uw medewerkers voeren, persoonlijk of in een team. Bovendien weet u wat u goed doet en wat u kunt verbeteren of veranderen. Het is nu duidelijk waaraan u kunt werken. Als u wilt, kunt u met een adviseur of coach over de resultaten spreken. Dat kan helpen als u zich wilt bezinnen; het draagt bij aan de zelfzekerheid en het wordt makkelijker om keuzes te maken. Tenslotte is stimulerend en inspirerend leidinggeven aan medewerkers geen eenvoudige taak. Leidinggeven doe je er niet even bij. Leidinggeven is een vak! TIP Wanneer u in de stijlen relatief laag óf hoog scoort betekent dit waarschijnlijk dat u regelmatig de verkeerde managementstijl toepast in situaties. Indien ook uw score op Stimulerend Leidinggeven relatief laag is (lager dan 20), adviseren wij u de training Effectief Leidinggeven te volgen. Hiervoor verwijzen wij u naar onze site:

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Over Dingerdis Customer Care

Over Dingerdis Customer Care Ronald Dingerdis Over Dingerdis Customer Care Dingerdis Customer Care helpt bedrijven om het klantgericht werken te optimaliseren. Waarschijnlijk denk je bij de term klantgericht werken direct aan je externe

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Het coachende functioneringsgesprek TFC TrainingsMedia BVT In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia, Velp (Nederland) www.tfc.nl / www.tfc.be Bestelnummer handleiding: 45

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken PRAKTIJKMANAGEMENT De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken Mr. M. Jongebreur- Ruskamp Praktijk- en personeelsadviseur P.P.M. Partner in Praktijkmanagement J.M. Vinke Trainer personeelsmanagement,

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie 1. Als mensen handelen, naar welk beeld handelen zij dan? A. Vanuit de werkelijkheid zoals anderen die denken te zien. B. Zij handelen vanuit de

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie