Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk"

Transcriptie

1 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk

2 Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste gemiddelden Samenvatting van het belang van elke competentie voor de functie Eigenschappen die u nog verder kan ontwikkelen om uw functie beter uit te oefenen. Sterke eigenschappen en hoe ze in de werksituatie voorkomen. Persoonlijk ontwikkelingsplan Notities Bijlage Scores voor de 9 competenties Aanvullende informatie 2

3 Inleiding Dit vertrouwelijk 360-rapport biedt u een uitgebreide analyse van de informatie die gegeven werd door verschillende mensen via de Thomas 360-vragenlijst. Relatie Uitgenodigd Voltooid Mijzelf 1 1 Leidinggevende 1 1 Collega 2 2 Teamlid 2 2 Klant 0 0 Als het aantal respondenten dat de vragenlijst voltooide lager is dan het minimumaantal, is de bruikbaarheid van dit rapport beperkt. Wij raden dan aanvullende feedback aan. In dit rapport vindt u een samenvatting van de scores van uw leidinggevende en van diegenen die de Thomas 360 online vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten zijn voor elk van de onderstaande competenties samengevat: -Probleemoplossend vermogen -Gedrevenheid -Organisatie -Communicatie -Teamgerichtheid -Invloed -Impact -Strategisch inzicht -Visie De analyse van de 45 eigenschappen gelinkt met de hierboven vermelde competenties geeft als resultaat een gemiddelde score voor elke competentie (inclusief en exclusief zelfevaluatie). Dit toont de spreiding van de scores die u kreeg. U krijgt daarnaast ook een grafische weergave van de vijf eigenschappen waarvoor u de hoogste scores kreeg en de vijf eigenschappen waarvoor u de laagste scores kreeg. Hieruit kan u uw sterktes en ontwikkelingspunten afleiden. U kan ook uw resultaten van de classificatie van competenties vergelijken met die van respondenten. 3

4 Toelichting bij het 360-rapport Belangrijkste doeleinden van het rapport Eenzijdige feedback is zelden uitvoerig genoeg om als betrouwbaar en kwaliteitsvol te worden beschouwd. Van medewerkers wordt verwacht dat ze hun taken uitvoeren en dat ze efficiënt samenwerken met anderen. Leidinggevenden krijgen daarentegen de taak als "coach" op te treden om medewerkers te begeleiden naar een hoger prestatieniveau. 360 feedback wordt steeds meer gebruikt om prestaties op niveau te houden en te verbeteren. Dit is zeer belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Met de 360-evaluatie gaan we een stap verder en worden meerdere mensen die elk een specifieke relatie hebben tot de persoon betrokken bij dit proces. Doeleinden van het 360-rapport: -U bewust maken van hoe uw gedrag in uw werksituatie wordt waargenomen door anderen. -U bewust maken van eigenschappen waaraan u kan werken. -U informatie geven om uw sterke punten nog meer uit te spelen. -U de mogelijkheid geven de oorzaak achter uw scores te onderzoeken. -U de kans geven tot actie over te gaan. -U de gelegenheid geven uw persoonlijke ontwikkeling in handen te nemen. Dit rapport verzamelt alle informatie uit de vragenlijsten die werden ingevuld door de personen met wie u werkt. 4

5 Gemiddelde per competentie Onderstaande tabel toont per competentie de scores van uw 360-evaluatie. Hoe hoger de score, hoe duidelijker u deze eigenschap toont in uw werkomgeving. De competentie waarvoor u het hoogste gemiddelde heeft (exclusief zelfevaluatie), staat bovenaan. 5

6 Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste gemiddelden 6

7 Samenvatting van het belang van elke competentie voor de functie Onderstaande tabel geeft een samenvatting van welk belang u in uw huidige job toekent aan elke competentie. U zal uw antwoorden ook kunnen vergelijken met die van uw respondenten. Competenties Classificatie Scores 1 = Belangrijkst 9 = Minst belangrijk 7 = Duidelijk aanwezig Mijzelf Leidinggeven de Collega Teamlid Gem. 1 = Weinig aanwezig Visie ,9 3,7 Strategisch inzicht ,3 3,7 Impact ,4 3,9 Invloed ,4 4,0 Communicatie ,6 3,8 Teamgerichtheid ,9 4,2 Gedrevenheid ,9 3,5 Organisatie ,9 4,1 Probleemoplossend vermogen ,9 3,9 Vergelijking scores / classificatie - Vergelijk de classificatie van competenties met uw scores per competentie. Uw scores bevinden zich in de kolom uiterst rechts. De belangrijkste competenties bevinden zich bovenaan. Een hoge score en een hoge plaats in de classificatie, toont aan dat de competenties waarvoor u goed scoort, goed passen bij uw huidige functie. Een lage score naast een hoge plaats in de classificatie geeft aan waar verdere ontwikkeling gewenst is. Verschillen in classificatie - Gele cellen duiden competenties aan waarover u en uw respondenten het meest van mening verschillen. Deze verschillen wijzen er vaak op dat er een gesprek met uw medewerkers gewenst is over de prioriteiten in uw functie. Grote verschillen geven namelijk vaak mogelijke spanningsvelden of misverstanden aan. 7

8 Kwalitatieve waarnemingen Sterke eigenschappen en hoe ze in de werksituatie voorkomen. De opmerkingen die in dit deel worden gegeven werden letterlijk overgenomen van de respondenten en werden niet aangepast, veranderd, gerangschikt of bijgesteld op welke manier dan ook. Als een opmerking meerdere keren voorkomt werd deze door meer dan één respondent gegeven. Opmerkingen - Stimuleert iedereen om samen te werken. - Ik vind het goed dat hij voor elke vergadering een agenda opstelt. - Kan zijn team altijd opnieuw motiveren. - Gaat vlot met klanten om en is steeds goed gekleed. - Goede teamleider. - Paul staat altijd klaar voor ons en geeft ons raad. - Hij probeert altijd oplossingen voor te stellen. - Is een aangenaam en bekwaam persoon. - Hij volhardt in zijn werk. - Hij is behulpzaam en steunt zijn team. - Kan zijn team goed leiden en kent de sterke punten van alle teamleden. - Ik denk dat mijn team en mijn collega s mij waarderen. 8

9 Kwalitatieve waarnemingen Eigenschappen die u nog verder kan ontwikkelen om uw functie beter uit te oefenen. De opmerkingen die in dit deel worden gegeven werden letterlijk overgenomen van de respondenten en werden niet aangepast, veranderd, gerangschikt of bijgesteld op welke manier dan ook. Als een opmerking meerdere keren voorkomt werd die door meer dan een respondent gegeven. Opmerkingen - Geeft voorrang aan het team, in de plaats van aan de algemene visie van de organisatie. - Is niet beschikbaar genoeg voor zijn team. - Praat veel en luistert weinig. - Ik vind dat hij niet altijd de goede beslissingen heeft genomen om bepaalde problemen op te lossen. - Hij is soms weinig enthousiast. - Zijn bureau is heel onordelijk. - Is niet altijd even goed georganiseerd. - Ik zou meer moeten communiceren met mijn team. - Geeft de informatie waarover hij beschikt niet altijd door. - Paul stelt niet altijd duidelijke doelen. - Stelt geen strategie op. - Hij luistert te weinig naar de oplossingen die ik voorstel. 9

10 Persoonlijk ontwikkelingsplan Noteer uw ontwikkelingspunten en doelen. Op deze pagina kan u tot slot uw hoofddoelen noteren. Competentie Ontwikkelingspunt Actieplan Streefdatum Competentie Ontwikkelingspunt Actieplan Streefdatum Competentie Ontwikkelingspunt Actieplan Streefdatum 10

11 Notities 11

12 Bijlage Scores voor de 9 competenties Toelichting bij onderstaande tabellen Elke eigenschap waarvoor u een score krijgt, komt overeen met een competentie. Iedere competentie omvat dus verschillende eigenschappen. De tabel geeft alle scores aan die u kreeg van respondenten (uzelf, uw leidinggevende, uw collega, uw klant, uw teamlid). De respondenten hebben op basis van hun eigen waarnemingen de eigenschappen als volgt beoordeeld: -7 - Duidelijk aanwezig (Hoog) - de persoon kan op dit vlak als voorbeeld voor anderen worden gezien Aanwezig - de persoon is voor zijn/haar functie voldoende in het bezit van deze eigenschap Weinig aanwezig (Laag) - de persoon heeft op dit vlak aanzienlijke steun nodig of moet deze eigenschap nog verder ontwikkelen. -Niet aanwezig - de persoon krijgt de mogelijkheid niet deze eigenschap te tonen, of de eigenschap is niet van toepassing in zijn/haar huidige functie. In onderstaande tabel wordt deze kolom aangegeven met "Niet aanwezig". Bij elke eigenschap wordt de gemiddelde score getoond en voor elke competentie wordt de totale score uitgerekend. 1. "Niet aanwezig" worden niet opgenomen in de berekening van de gemiddelde score. 2. De gemiddelde score die werd toegekend per categorie respondenten wordt tot op één decimaal berekend. 3. Het gemiddelde per eigenschap is het berekende gewogen gemiddelde per categorie respondenten. Links staat het gemiddelde exclusief zelfevaluatie. Rechts vindt u het gemiddelde inclusief zelfevaluatie. 4. Het gemiddelde per competentie wordt berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde per eigenschap. Als een eigenschap niet wordt waargenomen, wordt het niet opgenomen in de berekening van het gemiddelde per competentie. 12

13 13

14 Visie Is consequent in het nastreven van de eigen visie Collega 2 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,0 4,0 Legt een dwingende visie op Leidinggevende 1 5,0 Collega 2 5,0 Teamlid tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,8 4,9 Is bereid persoonlijke risico s te nemen om niet af te wijken van de visie Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,7 3,8 Past de wijze van communiceren aan de omstandigheden aan Mijzelf 1 6,0 Collega 2 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,7 4,2 Kan de reacties van anderen correct beoordelen Mijzelf 1 3,0 Leidinggevende 1 2,0 Collega 2 3,0 Teamlid tot 2 1,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 2,2 2,4 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 3,7 3,9 14

15 Impact Stimuleert een hoog prestatieniveau Collega tot 5 3,5 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,7 4,0 Genereert vertrouwen Leidinggevende 1 5,0 Collega tot 5 3,5 Teamlid 2 3,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,8 4,1 Genereert toewijding van de anderen Collega 2 4,0 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,8 3,9 Behandelt anderen rechtvaardig Collega tot 5 4,5 Teamlid tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,0 4,2 Lost op een constructieve manier conflicten op Collega tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,2 4,4 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 3,9 4,1 15

16 Invloed Informeert de betrokken partijen tijdig en correct Mijzelf 1 2,0 Leidinggevende 1 0 Collega 2 3,0 Teamlid tot 4 2,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 2,8 2,5 Is een netwerker Collega tot 6 4,5 Teamlid tot 7 5,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,7 4,8 Deelt graag kennis en informatie met anderen Leidinggevende 1 5,0 Collega tot 5 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,3 4,2 Zet anderen aan tot samenwerking Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 6 5,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,2 4,1 Is zelfverzekerd Leidinggevende 1 5,0 Collega 2 3,0 Teamlid tot 5 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,0 4,0 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 4,0 3,9 16

17 Communicatie Kan goed luisteren Mijzelf 1 3,0 Leidinggevende 1 1,0 Collega tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 2,8 2,9 Zal anderen raadplegen Leidinggevende 1 5,0 Collega 2 4,0 Teamlid tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,5 4,6 Kan zich vlot mondeling uitdrukken Collega 2 3,0 Teamlid tot 3 2,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 2,8 3,1 Kan efficiënt schriftelijk communiceren Leidinggevende 1 5,0 Collega tot 5 3,5 Teamlid tot 7 5,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,7 4,8 Heeft een positieve lichaamstaal Leidinggevende 1 5,0 Collega 2 3,0 Teamlid tot 5 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,0 4,0 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 3,8 3,9 17

18 Teamgerichtheid Zet anderen aan tot extra inspanningen Mijzelf 1 3,0 Collega 2 4,0 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,5 3,4 Toont openlijke waardering voor bijdragen van teamleden Leidinggevende 1 5,0 Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,0 4,2 Ontwikkelt een sterke teamidentiteit Collega tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,2 4,1 Toont dat samenwerking nodig is Mijzelf 1 6,0 Leidinggevende 1 6,0 Collega tot 5 4,5 Teamlid 2 5,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 5,2 5,4 Geeft autoriteit aan teamleden Leidinggevende 1 5,0 Collega tot 5 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,3 4,5 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 4,2 4,3 18

19 Organisatie Stelt ambitieuze maar realistische doelen Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 5 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,5 3,6 Ontwikkelt gerichte actieplannen Collega tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,2 4,1 Organiseert het werk op een efficiënte manier Leidinggevende 1 5,0 Collega 2 5,0 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,5 4,4 Stelt hoge werkeisen Mijzelf 1 3,0 Collega tot 7 5,0 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,8 3,6 Evalueert de resultaten Collega 2 5,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,3 4,2 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 4,1 4,0 19

20 Gedrevenheid Neemt verantwoordelijkheid voor de gevolgen van beslissingen Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,3 3,5 Neemt maatregelen om problemen te voorkomen Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 6 5,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,3 4,2 Concentreert zich op resultaten Mijzelf 1 2,0 Collega 2 3,0 Teamlid tot 3 2,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,0 2,8 Stuurt veranderingen Mijzelf 1 3,0 Collega tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,5 3,4 Wijst afwijkingen van het oorspronkelijke plan af Mijzelf 1 3,0 Collega 1 1 3,0 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,5 3,4 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 3,5 3,5 20

21 Probleemoplossend vermogen Maakt gemakkelijk het onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie Collega tot 5 4,5 Teamlid 2 3,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,5 3,9 Ziet in gegevens en gebeurtenissen een patroon of ordening Leidinggevende 1 2,0 Collega 2 4,0 Teamlid 2 3,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,0 3,2 Analyseert situaties aan de hand van concepten en modellen Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,7 4,0 Zoekt creatieve oplossingen voor problemen Leidinggevende 1 7,0 Collega 1 1 5,0 Teamlid 2 5,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 5,7 5,5 Verzamelt informatie via uiteenlopende bronnen Collega tot 4 3,5 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,7 3,8 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 3,9 4,1 21

22 Strategisch inzicht Begrijpt de positie van zijn/haar afdeling in het bedrijf Mijzelf 1 3,0 Collega tot 5 4,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,0 3,8 Begrijpt de strategische positie van het bedrijf Mijzelf 1 3,0 Leidinggevende 1 2,0 Collega 2 3,0 Teamlid tot 4 3,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 2,8 2,9 Neemt berekende risico s bij strategische beslissingen Mijzelf 1 2,0 Collega 2 5,0 Teamlid tot 5 4,5 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,2 3,6 Zoekt actief feedback om de resultaten van het bedrijf te optimaliseren Collega tot 4 3,5 Teamlid 2 3,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 3,5 3,6 Zorgt ervoor dat de noden van de klant altijd op de eerste plaats staan Mijzelf 1 3,0 Collega 2 5,0 Gemiddelde score exclusief zelfevaluatie 4,0 3,8 Exclusief Inclusief Totale score Competentie 3,7 3,5 22

23 Aanvullende informatie Thomas International In de voorbije 25 jaar heeft Thomas International wereldwijd een vooraanstaande plaats ingenomen op het gebied van objectieve managementsystemen en tools die ondersteuning bieden bij de evaluatie van personen in een werkcontext. Ze kunnen worden gebruikt voor onder andere rekrutering, retentie, ontwikkeling en training. Thomas International heeft vestigingen in meer dan 60 landen en de tools zijn beschikbaar in 56 verschillende talen. Met de Thomas tools kan u mensen in uw bedrijf motiveren, stimuleren en aanmoedigen door hun zelfbewustzijn, eigenwaarde en zelfvertrouwen te verhogen. De tools van Thomas International bieden nauwkeurige, valide en objectieve evaluaties die werkgevers kunnen gebruiken om het potentieel van hun medewerkers te ontdekken en te ontwikkelen. Wij bieden HR-professionals, managers en leidinggevenden de middelen en opleidingen om medewerkers te motiveren, aan te werven en te begeleiden. Thomas 360 Wij horen graag uw mening over de stijl en de inhoud van het rapport. Thomas 360 is een product van Thomas International. Indien u ondersteuning wenst bij het gebruik van onze tools, gelieve contact op te nemen met Thomas International Belux: Thomas International Belux Chaussée de Louvain, 592 B-1380 Lasne Tel: +32 (0) Web: 23

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 10/08/2012 Thomas Commercieel Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

360 Feedback Rapport. Thomas Smith. Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 Feedback Rapport. Thomas Smith. Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 Feedback Rapport Thomas Smith Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360 Rapport Competentie gemiddelden De hoogste en laagste 5 stellingsgemiddelden

Nadere informatie

360 Feedback Rapport. Thom Smit. Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 Feedback Rapport. Thom Smit. Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 Feedback Rapport Thom Smit Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360 Rapport Competentie gemiddelden De hoogste en laagste 5 stellingsgemiddelden

Nadere informatie

360 Feedback Rapport. Tom Smit. Verkoop Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 Feedback Rapport. Tom Smit. Verkoop Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 Feedback Rapport Tom Smit Verkoop Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360 Rapport Competentie gemiddelden De hoogste en laagste 5 stellingsgemiddelden Het belang

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld

Rapport 360 Quinn Managementrollen. Easy360 Voorbeeld Rapport 360 Quinn Managementrollen aam Adviseur Easy360 Voorbeeld Easy360 Demo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum)

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) In het kader van uw sollicitatie willen we graag een zicht krijgen op de kerncompetenties die VDAB van haar leidinggevenden verwacht.

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Rapport VCT Leidinggeven

Rapport VCT Leidinggeven Rapport VCT Leidinggeven Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur Ixly Datum 0/06/2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Leidinggeven bestond uit dertien filmpjes waarop u geacht werd te reageren:

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Vertrouwelijk 10 december 2012 Dit is een Navigator product Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Personal Navigator Competence Impact - 360graden

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Persoon X Organisatie X

Persoon X Organisatie X Persoon X Organisatie X ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Inhoud Het rapport is opgebouwd uit de volgende zes delen: 1. Competentieprofiel De gemiddelde scores

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

2 Situationeel leidinggeven

2 Situationeel leidinggeven 2 Situationeel leidinggeven Inleiding 3 Stijlen 3 Taxeren 4 Taken 5 Vragenlijst 6 Maturity-schaal 7 Leidinggevende stijl 10 Analyse stijl-maturity 15 1 2 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 12.11.2014. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 12.11.2014 13:25 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 12.11.2014. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 12.11.2014 13:25 1. 12.11.2014 12.11.2014 13:25 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 9, Aantal indicaties 337 / 387 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 9 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012

Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012 Rapportage over (naam medewerker) donderdag, 12 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle competenties 4 Competenties 6 Realisatiekracht 6 Samenwerken / bevorderen van teamgeest 7 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching. Jan Janssen maart 008 60 feedback Donkere spaarne 1rd 011 JG Haarlem T 06118 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties

Nadere informatie

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging?

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging? Te weinig gekwalificeerd sales personeel Te hoog verloop van sales personeel Te weinig sales productiviteit Slechte of matige sales prestaties Weinig tot geen persoonlijke toewijding Niet de juiste man

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Voorbeeld rapportage Datum: 2 februari 2012

Voorbeeld rapportage Datum: 2 februari 2012 Feedbackgroep: Voorbeeld rapportage Datum: 2 februari 2012 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Feedback meting van Gaby van Houwelingen

Feedback meting van Gaby van Houwelingen Feedback meting van Gaby van Houwelingen Datum: 15-4-2014 Inhoud Inleiding 1. Onderzoeksgegevens 1.1 Gegevens van de feedbackontvanger 1.2 Verloop van de meting 1.3 Gemeten competenties 1.4 Overzicht van

Nadere informatie

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden

Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Functiefamilie: Niveau: LABORANT B Doel van de functiefamilie Analyseert stalen om de kwaliteit van een product te testen en om na te gaan of de vastgelegde normen gerespecteerd worden Resultaatsgebieden

Nadere informatie

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie?

De Deskundige Gezin werkt nauw samen met de Teamverantwoordelijke Gezin en de Jeugdconsulent. Voor deze functie? 1. FUNCTIEDOEL De Deskundige Gezin staat in voor algemeen jongerenwelzijn te Peer. Hij/zij brengt de behoeften en noden met betrekking tot jeugdwelzijnsvoorzieningen in kaart, en ontwikkelt nieuwe initiatieven

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van een prestatieverhaal over de individuele prestatiemanagementcyclus, de onderste cirkel van de 8.

Dit is een voorbeeld van een prestatieverhaal over de individuele prestatiemanagementcyclus, de onderste cirkel van de 8. Download #16 Schrijf een fantastisch prestatieverhaal een voorbeeld. Dit is een voorbeeld van een prestatieverhaal over de individuele prestatiemanagementcyclus, de onderste cirkel van de 8. Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Feedback uitgenodigde 360 meting. Resultaten 360 meting.

Feedback uitgenodigde 360 meting. Resultaten 360 meting. Verslag Feedback uitgenodigde 360 meting. Resultaten 360 meting. Eigen score (Darren): Ik had deze test op basis van mijn resultaten dit jaar ingevuld. Omdat ikzelf vond dat ik mezelf beter kon bewijzen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

PROSE Online Diagnostics System

PROSE Online Diagnostics System PROSE Online Diagnostics System Beheerders en respondenten in PROSE Online Diagnostics PROSE online diagnostics betekent een grote vooruitgang in het organiseren en verwerken van bevragingen. U kan alles

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Competentie Scan & Plan Organisatie DEMO

Competentie Scan & Plan Organisatie DEMO Competentie Scan & Plan Organisatie DEMO 2. Overzicht van de s ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Vooraf Voor u ligt een demorapport dat www.competentiescan.nl

Nadere informatie

DE TEAM- ONTWIKKELINGS- ANALYSE

DE TEAM- ONTWIKKELINGS- ANALYSE Trefwoorden Teamontwikkelingsanalyse Diversiteit Veranderingsinstrument MAAIKE JONGEPIER EN MARIANNE VAN ALPHEN DE TEAM- ONTWIKKELINGS- ANALYSE Een team is als een kleurrijk palet dat de basis vormt voor

Nadere informatie

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt

Ik als begeleider van de begeleiders. Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ik als begeleider van de begeleiders Keuzewerkwinkel inspiratiedag IJD Hasselt Ben ik de stuurder of de motivator van mijn begeleidingsploeg? Welke stijl van leiding geven, ligt in mijn natuur? Deze vragen

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be Functie- en competentieprofiel Identificatiegegevens Functiefamilie: Functietitel: Afdeling:

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR [ TOOLS ] De DIVERSImeter is een analysevragenlijst gebaseerd op zelfevaluatie en toegespitst op strategie, leiderschap

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy

Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy Vragenlijst Bezielde zakelijkheid Ontwikkeld door Lenette Schuijt, Crystal River Consultancy Het beantwoorden van alle vragen kost u 30-45 minuten. Beantwoord de vragen met een score tussen de 0 ( in het

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE GRAFICUS C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE GRAFICUS C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE GRAFICUS C Doel van de functiefamilie Verzorgt de opmaak van en treft alle grafische voorbereidingen van folders, brochures, affiches,.. teneinde kwaliteitsvolle

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

Vragenlijst conflicthanteringstijlen

Vragenlijst conflicthanteringstijlen pag.: 1 van 6 Vragenlijst conflicthanteringstijlen De verschillende manieren om met conflicten om te gaan, kunnen worden beschreven aan de hand van twee basisdimensies: focus op de eigen belangen (de mate

Nadere informatie

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary Onderzoeksopzet De beheersovereenkomst tussen IWT en de voogdijminister voorziet in een 2-jaarlijkse klantentevredenheidsanalyse. Midden 2011 werd een eerste

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL In dit document vind je 12 situaties waarop je verschillend kunt reageren. Omcirkel de aanpak die voor jou het meest voor de hand ligt. Situaties 1. De laatste tijd gaat het

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie