DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006"

Transcriptie

1 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie Mirotek Design - demo 8/2

2 Inhoudsopgave 1 Introductie Sterkte / zwakte analyse Verschil eerste groep en overige groepen Prioriteiten... 8 Overzicht scores per groep Overzicht scores per respondent Overzicht respondenten per score Overzicht scores per categorie Werklokatie Middelen Werkklimaat Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Loopbaan Interne zaken Manager Organisatie Tevredenheid

3 1 - Introductie Voor u ligt het evaluatierapport. De antwoorden die de respondenten hebben gegeven in de feedbackronde, zijn verwerkt in overzichtelijke, kleurrijke grafieken. Met behulp van dit rapport krijgt u inzicht in de sterke en zwakkere categorieën. U ziet verzamelgrafieken waaruit u conclusies kunt trekken en gedetailleerde grafieken om indien nodig op details in te gaan. Sterkte/Zwakte analyse: De categorieën gesorteerd van sterk naar zwak. Verschil tussen groepen: Voor welke categoriën scoort de eerste groep hoger dan de overige groepen. Voor welke categoriën scoren de overige groepen hoger dan de eerste groep. De categoriën waar het verschil het grootst is, worden het eerst getoond. Overzicht per groep: De gemiddelde score per groep respondenten voor alle categorieën. De groepen kunnen zijn bepaald op basis van bijvoorbeeld ervaring (amateur, semi-professioneel, professioneel), of op basis van afdeling in een organisatie (inkoop, verkoop, ontwikkeling, management). Overzicht per respondent: De gemiddelde score per respondent voor alle categorieën. Het resultaat van alle deelnemers aan uw evaluatie. Scores per vraag/indicator: De scores van alle respondenten per vragen/indicatoren per categorie. 3

4 2 - Sterkte / zwakte analyse Hier ziet u een overzicht van de sterke en zwakke categorieën. Bij elke categorie wordt een percentage vermeld. Dit is het gemiddelde van de scores van alle respondenten die hebben meegewerkt aan de enquete. In de grafiek zijn de scores van de 7-punt schaal uit de vragenlijst als percentages weergegeven. De categorieën van sterk naar zwak Manager 8 Primaire arbeidsvoorwaarden 7 Werkklimaat 71 Interne zaken 6 Loopbaan 6 Tevredenheid 9 Middelen 9 Secundaire arbeidsvoorwaarden 3 Organisatie 48 Werklokatie 46 Slecht 17 Onvoldoende 33 Matig Voldoende Ruim voldoende 83 Goed 1 Uitstekend Toelichting bij de sterke en zwakke categorieën: Categorie Score Manager Score 8% Primaire arbeidsvoorwaarden Score 7% Beste categorieën (score 6% of hoger) De volgende vragen zijn hier het meest op van invloed geweest: - Kan uw manager goed coachen? - Is de ondersteuning door uw manager goed? - Kan uw manager goed communiceren? - Vakantiedagen - Werktijden Werkklimaat Score 71% - Hoe is de sfeer binnen uw afdeling? Interne zaken Score 6% Loopbaan Score 6% - Wordt er ingegrepen bij afwijken van de afspraken? - Worden de interne afspraken opgevolgd? - Zijn de interne afspraken duidelijk? - Aansluiting bij opleiding - Scholing / cursussen Categorie Score Werklokatie Score 46% Organisatie Score 48% Categorieën om te verbeteren (score 9% of lager) De volgende vragen zijn hier het meest op van invloed geweest: - Is het gebouw geschikt voor uw werk? - Is de lokatie goed bereikbaar? - Heeft u voldoende invloed? - Krijgt u voldoende informatie? - Is het management goed? 4

5 Categorie Score Secundaire arbeidsvoorwaarden Score 3% Middelen Score 9% Tevredenheid Score 9% De volgende vragen zijn hier het meest op van invloed geweest: - Kinderopvang - Overwerkregeling - Reiskostenvergoeding - Heeft u voldoende middelen om uw werk goed uit te voeren? - Zijn de juiste middelen gekozen? - Zou u anderen adviseren bij dit bedrijf te werken?

6 3 - Verschil eerste groep en overige groepen Hier ziet u de categoriën waarvan de scores van de eerste groep en de overige groepen het sterkst verschillen. Ten eerste tonen wij voor welke categorieën de eerste groep hoger scoort dan de overige groepen. De categorie waar het verschil het grootst is, wordt het eerst getoond, daarna de categorie met het op een na grootste verschil, enz. Daaronder ziet u voor welke categorie de overige groepen hoger beoordelen dan de eerste groep. De getallen die genoemd staan in de onderstaande grafiek geven het verschil in percentages aan tussen de score van de eerste groep en de gemiddelde score van de overige groepen Eerste groep scoort hoger Er zijn geen verschillen gevonden Overige groepen scoren hoger Verschil eerste groep en overige groepen (Overige groepen scoren hoger) Werkklimaat 26 Interne zaken 24 Werklokatie 21 Secundaire arbeidsvoorwaarden 2 Organisatie 19 Middelen 17 Primaire arbeidsvoorwaarden 16 Loopbaan 13 Tevredenheid 11 Manager 6 Categorie Verschil Werkklimaat Verschil 26% Interne zaken Verschil 24% Werklokatie Verschil 21% Secundaire arbeidsvoorwaarden Verschil 2% De volgende vragen zijn hier het meest op van invloed geweest: - Hoe is de taakverdeling binnen uw afdeling? - Zijn de interne afspraken duidelijk? - Zijn de afspraken efficiënt? - Is het gebouw netjes en schoon? - Is het gebouw geschikt voor uw werk? - Reiskostenvergoeding - Kinderopvang Organisatie Verschil 19% Middelen Verschil 17% - Krijgt u voldoende informatie? - Heeft u voldoende invloed? - Is de kwaliteit van de middelen goed? - Zijn de juiste middelen gekozen? - Is de beschikbaarheid van de middelen goed? 6

7 Categorie Verschil Primaire arbeidsvoorwaarden Verschil 16% Loopbaan Verschil 13% Tevredenheid Verschil 11% Manager Verschil 6% De volgende vragen zijn hier het meest op van invloed geweest: - Pensioen - Salaris - Doorgroeimogelijkheden - Scholing / cursussen - Gaat u met plezier naar uw werk? - Bent u trots op uw bedrijf? - Kan uw manager goed communiceren? - Kan uw manager goed leidinggeven? 7

8 4 - Prioriteiten In deze paragraaf staat de score van een categorie uitgezet tegen de belangrijkheid van die categorie. Hierdoor kunt u achterhalen hoe u zich kunt profileren (nl. met de categorieën die hoog scoren en belangrijk zijn), en voor welke categorieën extra aandacht nodig is (nl. de categorieën die laag scoren en belangrijk zijn). De overzichten worden getoond voor het gemiddelde over alle groepen, maar zijn ook uitgesplitst per groep. Wellicht dat de ene groep andere zaken belangrijker vindt dan de andere groep Totaal score Uitstekend Goed Ruim voldoende Voldoende Hogere score Kleiner belang Totaal Hogere score Groter belang Rechtsboven: Hogere score, groter belang 9: Manager 11: Tevredenheid 8: Interne zaken 7: Loopbaan Rechtsonder: Lagere score, groter belang 1: Organisatie Linksonder: Lagere score, kleiner belang 2: Werklokatie Matig Onvoldoende Slecht Kleiner belang Lagere score Laag mate van belangrijkheid Groter belang Lagere score Hoog Linksboven: Hogere score, kleiner belang : Primaire arbeidsvoorwaarden 4: Werkklimaat 3: Middelen 6: Secundaire arbeidsvoorwaarden Overzicht scores per groep Uitstekend Groep Afdeling inkoop Hogere score Kleiner belang Hogere score Groter belang Rechtsboven: Hogere score, groter belang 11: Tevredenheid 9: Manager 7: Loopbaan Goed Ruim voldoende 9 Rechtsonder: Lagere score, groter belang 1: Organisatie 8: Interne zaken score Voldoende Matig Linksonder: Lagere score, kleiner belang 2: Werklokatie 3: Middelen 6: Secundaire arbeidsvoorwaarden Onvoldoende Slecht Kleiner belang Lagere score Laag mate van belangrijkheid Groter belang Lagere score Hoog Linksboven: Hogere score, kleiner belang 4: Werkklimaat : Primaire arbeidsvoorwaarden 8

9 Uitstekend Goed Groep Afdeling verkoop Hogere score Kleiner belang Hogere score Groter belang Rechtsboven: Hogere score, groter belang 3: Middelen 4: Werkklimaat : Primaire arbeidsvoorwaarden 6: Secundaire arbeidsvoorwaarden score Ruim voldoende Voldoende Rechtsonder: Lagere score, groter belang 2: Werklokatie Linksonder: Lagere score, kleiner belang 11: Tevredenheid Matig Onvoldoende Slecht Kleiner belang Lagere score Laag mate van belangrijkheid Groter belang Lagere score Hoog Linksboven: Hogere score, kleiner belang 1: Organisatie 9: Manager 8: Interne zaken 7: Loopbaan score Uitstekend Goed Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Groep Afdeling ontwikkeling Hogere score Kleiner belang Hogere score Groter belang 11 Rechtsboven: Hogere score, groter belang 9: Manager 11: Tevredenheid : Primaire arbeidsvoorwaarden 4: Werkklimaat 1: Organisatie 3: Middelen *) 7: Loopbaan *) 8: Interne zaken 6: Secundaire arbeidsvoorwaarden Rechtsonder: Lagere score, groter belang 2: Werklokatie * De getallen in de matrix zouden overlappen; deze categorieën hebben (ongeveer) dezelfde score/belangrijkheid. Slecht Kleiner belang Lagere score Laag mate van belangrijkheid Groter belang Lagere score Hoog Uitstekend Goed Groep Management Hogere score Kleiner belang Hogere score Groter belang Rechtsboven: Hogere score, groter belang 11: Tevredenheid 9: Manager 1: Organisatie 8: Interne zaken 7: Loopbaan score Ruim voldoende Voldoende Matig Linksboven: Hogere score, kleiner belang 2: Werklokatie 4: Werkklimaat 3: Middelen : Primaire arbeidsvoorwaarden 6: Secundaire arbeidsvoorwaarden Onvoldoende Slecht Kleiner belang Lagere score Laag mate van belangrijkheid Groter belang Lagere score Hoog 9

10 - Overzicht scores per groep Hier ziet u voor alle categoriën de gemiddelde scores per groep respondenten. De groepen kunnen zijn bepaald op basis van bijvoorbeeld ervaring (amateur, semi-professioneel, professioneel), of op basis van afdeling in een organisatie (inkoop, verkoop, ontwikkeling, management). In de grafiek ziet u de scores als percentage weergegeven en ziet u de schaalverdeling uit de vragenlijsten. De 7-punt schaal uit de vragenlijst is in percentages weergegeven. Overzicht scores per groep Werklokatie Middelen Werkklimaat Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Loopbaan Interne zaken Manager Organisatie Tevredenheid Slecht Onvoldoende Afdeling inkoop Afdeling verkoop Afdeling ontwikkeling Management 33 Matig Voldoende Ruim voldoende 83 Goed 1 Uitstekend 1

11 6 - Overzicht scores per respondent Voor alle categoriën ziet u een overzicht van de gemiddelde scores per respondent. In de grafiek ziet u de scores als percentage weergegeven en ziet u de schaalverdeling uit de vragenlijsten. De 7-punt schaal uit de vragenlijst is in percentages weergegeven. Overzicht scores per respondent Werklokatie Middelen Werkklimaat Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Loopbaan Interne zaken Manager Organisatie Tevredenheid Slecht Onvoldoende i1 (Afdeling inkoop) v1 (Afdeling verkoop) o1 (Afdeling ontwikkeling) o2 (Afdeling ontwikkeling) m1 (Management) 33 Matig Voldoende Ruim voldoende 83 Goed 1 Uitstekend 11

12 7 - Overzicht respondenten per score Hieronder ziet u voor alle categorieën per antwoord welk percentage van de respondenten dat antwoord gegeven heeft. Overzicht respondenten per score Werklokatie Middelen Werkklimaat Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Loopbaan Interne zaken Manager Organisatie Tevredenheid % Uitstekend % Goed % Ruim voldoende % Voldoende % Matig % Onvoldoende % Slecht 12

13 8 - Overzicht scores per categorie Hieronder ziet u per categorie het percentage respondenten per score. Ook vindt u hier per vraag het percentage respondenten per score Werklokatie Samenvatting % Goed % Ruim voldoende 2 % Voldoende 2 % Matig 4 % Onvoldoende 1 Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag % Goed % Ruim voldoende 2 % Voldoende % Matig 6 % Onvoldoende 2 Is het gebouw geschikt voor uw werk? Gemiddeld 37 Opmerkingen bij deze vraag zijn: i1: Met vier collega's in één ruimte is teveel. % Goed 2 % Ruim voldoende % Voldoende 2 % Matig 6 Is de lokatie goed bereikbaar? Gemiddeld 46 Opmerkingen bij deze vraag zijn: i1: Na 18: uur rijden er geen bussen meer. % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig 4 Zijn de voorzieningen voldoende? Gemiddeld % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig % Onvoldoende 2 Is het gebouw netjes en schoon? Gemiddeld Opmerkingen bij deze vraag zijn: v1: De nieuwe koffieautomaat is superrrr... o1: De parkeerplaats is soms vol 13

14 8.2 - Middelen Samenvatting % Goed 2 % Ruim voldoende 3 % Voldoende 3 % Matig 1 Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag Heeft u voldoende middelen om uw werk goed uit te voeren? % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig 2 Gemiddeld 3 % Goed 4 % Ruim voldoende 2 % Voldoende 2 % Matig 2 Is de kwaliteit van de middelen goed? Gemiddeld 63 Is de beschikbaarheid van de middelen goed? % Goed 4 % Ruim voldoende 2 % Voldoende 4 % Matig Gemiddeld % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig 2 Zijn de juiste middelen gekozen? Gemiddeld 3 14

15 8.3 - Werkklimaat Samenvatting % Uitstekend 1 % Goed 4 % Ruim voldoende 1 % Voldoende 3 % Matig Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag Wat vind u van het aantal personeelsleden? % Goed 6 % Ruim voldoende % Voldoende 4 % Matig Gemiddeld 7 Kunt u voldoende invloed uitoefenen op uw werksituatie? % Goed 6 % Ruim voldoende % Voldoende 4 % Matig Gemiddeld 7 Hoe is de taakverdeling binnen uw afdeling? % Uitstekend 2 % Goed 4 % Ruim voldoende % Voldoende 2 % Matig 2 Gemiddeld 7 Opmerkingen bij deze vraag zijn: i1: De stagiaire is verantwoordelijk voor klant ABC. Dat is een risico. % Uitstekend 2 % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig Hoe is de sfeer binnen uw afdeling? Gemiddeld 73 Opmerkingen bij deze vraag zijn: o2: Sinds Gerrit ziek is is de werkdruk wel erg hoog. 1

16 8.4 - Primaire arbeidsvoorwaarden Samenvatting % Uitstekend % Goed % Ruim voldoende 3 % Voldoende 1 % Matig Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag Werktijden Salaris % Uitstekend 2 % Goed 2 % Ruim voldoende 6 % Voldoende % Matig Gemiddeld 77 % Goed 6 % Ruim voldoende 2 % Voldoende 2 % Matig Gemiddeld 73 % Goed 6 % Ruim voldoende 4 % Voldoende % Matig Vakantiedagen Gemiddeld 77 % Goed 6 % Ruim voldoende 2 % Voldoende 2 % Matig Pensioen Gemiddeld 73 16

17 8. - Secundaire arbeidsvoorwaarden Samenvatting % Goed 1 % Ruim voldoende 3 % Voldoende 3 % Matig 2 % Onvoldoende Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag Kinderopvang Overwerkregeling % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig 4 Gemiddeld % Goed % Ruim voldoende 2 % Voldoende 6 % Matig 2 Gemiddeld Opmerkingen bij deze vraag zijn: v1: Pas na 2: uur geldt de overwerkregeling Reiskostenvergoeding Personeelsuitje % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende % Matig 2 % Onvoldoende 2 Gemiddeld 3 % Goed 2 % Ruim voldoende 2 % Voldoende 6 % Matig Gemiddeld 6 Opmerkingen bij deze vraag zijn: o1: De partners willen ook mee! 17

18 8.6 - Loopbaan Samenvatting % Goed 1 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 6 % Matig Functioneringsgesprekken Gemiddeld 7 % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig Scholing / cursussen Gemiddeld 63 % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig 2 Doorgroeimogelijkheden Gemiddeld 3 % Goed 2 % Ruim voldoende 6 % Voldoende 2 % Matig Aansluiting bij opleiding Gemiddeld 18

19 8.7 - Interne zaken Samenvatting % Uitstekend % Goed 3 % Ruim voldoende 2 % Voldoende 3 % Matig 1 Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag % Goed 6 % Ruim voldoende % Voldoende 2 % Matig 2 Zijn de interne afspraken duidelijk? Gemiddeld 66 Worden de interne afspraken opgevolgd? % Goed 2 % Ruim voldoende 6 % Voldoende 2 % Matig Gemiddeld Wordt er ingegrepen bij afwijken van de afspraken? % Uitstekend 2 % Goed 2 % Ruim voldoende % Voldoende 6 % Matig Gemiddeld % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig 2 Zijn de afspraken efficiënt? Gemiddeld 6 Opmerkingen bij deze vraag zijn: v1: Er wordt nog wel eens iets door de vingers gezien... 19

20 8.8 - Manager Samenvatting % Uitstekend 3 % Goed 3 % Ruim voldoende 3 % Voldoende 1 % Matig Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag Is de ondersteuning door uw manager goed? % Uitstekend 2 % Goed 6 % Ruim voldoende 2 % Voldoende % Matig Gemiddeld 83 % Uitstekend 2 % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig Kan uw manager goed leidinggeven? Gemiddeld 73 % Uitstekend 4 % Goed 2 % Ruim voldoende 2 % Voldoende 2 % Matig Kan uw manager goed communiceren? Gemiddeld 8 % Uitstekend 4 % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende % Matig Kan uw manager goed coachen? Gemiddeld 83 2

21 8.9 - Organisatie Samenvatting % Goed % Ruim voldoende 2 % Voldoende % Matig 1 % Onvoldoende 1 Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag % Goed % Ruim voldoende % Voldoende 8 % Matig 2 Is het management goed? Gemiddeld 47 % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig 2 % Onvoldoende 2 Krijgt u voldoende informatie? Gemiddeld 47 Opmerkingen bij deze vraag zijn: i1: Pas als de beslissingen al genomen zijn. % Goed % Ruim voldoende 2 % Voldoende 4 % Matig 2 % Onvoldoende 2 Heeft u voldoende invloed? Gemiddeld 43 % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 6 % Matig Is de bedrijfstructuur goed? Gemiddeld 7 21

22 8.1 - Tevredenheid Samenvatting % Goed 1 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 3 % Matig 1 Percentage respondenten per score Gemiddeld Percentage respondenten per score per vraag % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig 2 Heeft het bedrijf een goed imago? Gemiddeld 6 % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig Bent u trots op uw bedrijf? Gemiddeld 63 Opmerkingen bij deze vraag zijn: m1: In de regio waar ik woon zijn wat missers gemaakt. % Goed 2 % Ruim voldoende 4 % Voldoende 2 % Matig 2 Gaat u met plezier naar uw werk? Gemiddeld 6 Zou u anderen adviseren bij dit bedrijf te werken? % Goed % Ruim voldoende 4 % Voldoende 4 % Matig 2 Gemiddeld 3 Opmerkingen bij deze vraag zijn: o2: Is er een aanbrengpremie? 22

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica Enige tijd geleden heeft onze school OBS Laterna Magica deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze

Nadere informatie

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Frankendaelschool Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, september 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Medewerkertevredenheidsonderzoek Uit thema 4 (Binden & Boeien van medewerkers) van de Denktank Slimmer Scholen

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Gerrit Kapteijns Sjaak Kregting Eelco Visser Wouter de Vries Februari 2011 Rapport 10-2458e Inhoud 1. Inleiding... 1 2. De Gemeenten... 3 2.1 Beleidsmatige

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener. Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Jan de Werker 5/9/2015. Aangeboden door: Huis & Hypotheek De Hypotheekshop Uw Adviseur

Jan de Werker 5/9/2015. Aangeboden door: Huis & Hypotheek De Hypotheekshop Uw Adviseur Jan de Werker 5/9/2015 Aangeboden door: Huis & Hypotheek De Hypotheekshop Uw Adviseur Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport en de analyses die er aan ten grondslag liggen zijn

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie