Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:"

Transcriptie

1 Betreft: uitnodiging onderzoek inleenkengetallen Beste collega, Voor u ligt de enquête Inleenkengetallen. Wij nodigen u van harte uit deze interessante en vakinhoudelijk enquête in te vullen. Met deze enquete draagt u bij aan de totstandkoming van een nieuw boek met essentiële ken- en stuurgetallen op gebied van inleen- en recruitmentkengetallen. Door mee te doen, krijgt u: inzicht in de volwassenheid van uw inleenorganisatie en; inzage in de belangrijkste inleenkengetallen en; een gratis en actueel benchmarkrapport t.w.v ,- als eerste het boek...en een uitnodiging voor het event dat hierover wordt georganiseerd in mei/juni Voor het invullen van de enquête heeft u ongeveer een half uur nodig. Het is een boeiend onderzoek, dat de moeite loont om een half uur tijd te investeren. Uiteraard worden uw gegevens anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan: Intelligence Group T.a.v. Inleenkengetallen Maaskade NK Rotterdam Uiteraard kunt u deze ook inscannen en en aan Met vriendelijke groet, Bertand Prinsen Labor Redimo Geert-Jan waasdorp Intelligence Group Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze enquête dan kunt u contact opnemen met Geert-Jan Waasdorp op Intelligence Group 1

2 Uw gegevens: Wij gebruiken uw gevens alleen voor de validatie van het onderzoek en om uw uw resultaten terug te kunnen koppelen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt en niet aan derden worden verstrekt of voor enig ander doeleinde worden gebruikt, dan ten behoeve van dit onderzoek. Uw naam Naam van de organisatie waardoor uw de enquête invult Uw adres 1 Hoeveel jaren werkervaring heeft u? 2 Welke functie bekleedt u in uw huidige organisatie? (kan ook een interim functie zijn of functie als zzp'er) CEO/DGA/Algemeen Manager/directie Financieel manager Hoofd P&O/HRM Inkoopmanager Inkoper Categorymanager Commodity manager Manager inhuurdesk / flexcentre P&O-medewerker Recruiter/sourcer Recruitment Manager Inleenmanager Manager Flex/inleen Anders, namelijk Intelligence Group 2

3 3 4 In welke branche is uw organisatie actief? Advies/consultancy ICT/automatisering Agrarische sector/visserij Industrie/chemie Beveiliging Juridische sector Bouwnijverheid Maatschappelijke dienstverlening Communicatie/media Onderwijs en wetenschap Detachering Onderhoud, installatie of reparatie Energie/nutsbedrijven Rijksoverheid Farmacie Transport/logistiek/vervoer Financiele sector/bank- en verzekeringswezen Uitzenden/uitzendbureaus FMCG Werving & selectie Gemeentelijke overheid (overige) non-profit Gezondheidszorg (overige) overheid Handel/retail/winkel (overige) zakelijke dienstverlening Horeca/toerisme/recreatie Welke van onderstaande stellingen zijn op uw organisatie van toepassing? Omcirkel het cijfer dat het beste de situatie van organisatie weergeeft. Aantrekkelijk Onaantrekkelijk werkgeversimago werkgeversimago Bekende werkgever Sterk competitieve arbeidsvoorwaarden Onbekende werkgever Weinig competitieve arbeidsvoorwaarden 5 Hoeveel personen zijn er gemiddeld binnen uw organisatie werkzaam/actief? Het gaat hier om de Nederlandse bedrijfsactiviteiten. 6 Kunt u het gemiddeld aantal personen bij u in dienst, procentueel onderverdelen in de volgende categorieen? Onder flexmedewerkers verstaan wij personen op uitzendbasis, zzp'ers, gedetacheerden en interimmers. Deze vraag moet optellen tot 100%. % Personen met contract voor onbepaalde tijd Personen met contract voor bepaalde tijd Flexmedewerkers (gemiddeld aantal actief) weet ik niet 100% Intelligence Group 3

4 7 Wat is de geprognotiseerde (bruto) jaaromzet/begroting van uw organisatie (x 1.000) in 2013? Dit is het totaalbedrag van alle verkopen van een bedrijf. Voor een non-profit organisatie gaat het om het totaal van de begroting voor uw Nederlandse bedrijfsactiviteiten. x euro 8 Kunt u aangeven hoe de verdeling van uw totale organisatie naar opleidingsniveau er uitziet (vast en flexibel personeel)? % VMBO MBO HBO WO 9 10 Graag leggen wij u de volgende stelling voor: in onze organisatie wordt er gestreeft naar een bepaalde vast/flex verhouding Kruis het hokje aan die het meest op uw organisatie van toepassing is. Ja, namelijk % vast/ en... % flex Ja, maar ik ken de verhouding niet Nee, er is geen vaste verhouding bepaald Weet ik niet Graag leggen wij u de volgende stelling voor: het inlenen van flexmedewerkers en het werven van vast personeel gebeurt door dezelfde afdeling Kruis het hokje aan die het meest op uw organisatie van toepassing is. Ja Gebeurt door meerdere afdelingen, namelijk [open] In onze organisatie zijn daar geen vaste afspraken over gemaakt Weet ik niet Intelligence Group 4

5 11 Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het inlenen van flexmedewerkers en het werven van vast personeel? Kruis het juiste antwoordveld aan. Meerdere antwoorden mogelijk. Vast personeel Flexmedewerkers CEO/DGA/Alg. manager/directie Financieel manager Hoofd P&O/HRM Inkoopmanager Inkoper Categorymanager Commodity manager Manager inhuurdesk / flexcentre P&O-medewerker Recruiter/sourcer Recruitment Manager Inleenmanager Manager Flex/inleen Lijnmanager/hiring manager Anders, namelijk 12 Hoeveel vaste vacatures verwacht u dit jaar te moeten vervullen? 15 Hoeveel flex vacatures/aanvragen verwacht u dit jaar te moeten vervullen? 16 Hoeveel procent van de vaste vacatures die u niet snel kunt invullen, vult u middels flexmedewerkers in? 17 Hoeveel buitenlandse flexmedewerkers zijn er gemiddeld actief binnen uw organisatie? Intelligence Group 5

6 19 Kunt u aangeven hoeveel procent van de flexibele postities/aanvragen vallen binnen de categorie bedrijfskritisch en binnen de categorieen moeilijk, gemiddeld of makkelijk invulbaar? De 6 getallen tellen samen op tot 100%. niet bedrijfskritisch bedrijfskritisch Moeilijk % % Gemiddeld % % Makkelijk % % in totaal 100% Is er binnen uw organisatie strategisch beleid geformuleerd met betrekking tot het inlenen van personeel? Ja Nee Niet bekend bij mij Heeft uw organisatie een strategische personeelsplanning? Ja ga door naar vraag 22 Nee ga door naar vraag 23 Niet bekend bij mij ga door naar vraag Wordt in de strategische personeelsplanning onderscheid gemaakt tussen vast en flexpersoneel? Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden als u vraag 21 met ja hebt beantwoord. Ja Nee Niet bekend bij mij Intelligence Group 6

7 Graag leggen wij u de volgende stelling voor: onze organisatie heeft een capaciteit- en/of formatieplanning Ja Nee Niet bekend bij mij Graag leggen wij u de volgende stelling voor: onze organisatie heeft een inzetplanning Ja Nee Niet bekend bij mij Heeft uw organisatie een separate afdeling die zich met flexibele capaciteit bezighoudt? Ja Nee Niet bekend bij mij Hoe groot acht u de kans dat de afdeling recruitment en de inhuurdesk worden samengevoegd binnen uw organisatie binnen nu en 1 jaar? Zijn al samengevoegd 100% >75% >50% >25% <25% niet 27 Welke afdeling is verantwoordelijk voor het inlenen van mensen binnen uw organisatie Meerdere antwoorden mogelijk. P&O/HRM Inkoop Finance Recruitment Directie Anders, namelijk Intelligence Group 7

8 28 Wie is operationeel verantwoordelijk voor het inlenen van mensen binnen uw organisatie? Meerdere antwoorden mogelijk. P&O/HRM Recruitment Lijnmanager/hiring manager Inkoop Finance Directie Is deels geoutsourced Is volledig geoutsourced Anders, namelijk 29 Hoeveel FTE houden zich bezig met het inlenen van personeel? Het gaat over de hele inleenketen (Van planning t/m betaling. Een FTE is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is iemand die een volledige werkweek werkt). 30 Hoe zijn de FTE's verdeeld over de verschillende disciplines binnen het inleenproces? De 6 getallen tellen samen op tot 100%. % Initiele en contractuele fase (met name door management) Strategie, beleid en organisatie Operationeel (resourcemanagers, recruiters, selectie e.d.) Administratie (administratie, applicatiebeheer etc.) Ondersteunend Overig, namelijk 100% 31 Hoeveel geld verwacht u dit jaar (2013) in totaal uit te geven aan het inlenen en inhuren van personeel? Het gaat over de totale kosten van inleen in de hele keten (van planning tot betaling), inclusief adviseurs e.d. U mag ook een gerichte schatting geven of uitgaan van 2012 met een verwachte correctie. x euro Intelligence Group 8

9 32 Hoe wordt het totale uitgaven verhoudingsgewijs verdeeld over de verschillende type flexmedewerkers? Deze getallen tellen samen op tot 100%. % Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers SOW's (SOW=statement of work) Overig 100% a Is het bedrag aan totale inleenkosten inclusief of exclusief BTW? Inclusief Exclusief Is het bedrag aan totale inleenkosten inclusief SOW's? SOW = statement of work Inclusief Exclusief Ik weet niet wat SOW's zijn ga naar vraag 36 Hoeveel verwacht u komend jaar uit te geven aan SOW's? x euro 36 Wat is de verwachte totale loonsom van uw organisatie in het huidige jaar? U mag ook een gerichte schatting geven of uitgaan van 2012 met een verwachte correctie. x euro Intelligence Group 9

10 37 Welke interne en externe gegevens gebruikt u voor het opstellen van uw inleenstrategie? Meerdere antwoorden mogelijk. Rapportages uit het vendor management systeem (VMS) KPI's en performance indicatoren Workforce analytics Management informatie leveranciers Data inkoopsysteem Uren registratie Benchmarkgegevens Arbeidsmarktrapportages/arbeidsmarktkennis Op maat uitgevoerd onderzoek Buitenlands onderzoek Wij hebben geen inleenstrategie Anders, namelijk 38 Wat voor soort KPI's hanteert u? Vink aan wat voor uw organisatie van toepassing is. Meerdere antwoorden mogelijk. Interne KPI's (aantal, kosten, compliance), namelijk Externe KPI's (kwaliteit, snelheid, leveranciers), namelijk Financiele KPI's, namelijk Voorzieningspercentage (aanvragen, CV's, medewerkers geleverd), namelijk Andere KPI's, namelijk Geen KPI's, namelijk 39 Graag leggen wij u een aantal stellingen voor met betrekking tot het inlenen van personeel. Kunt u aangeven of dit voor u van toepassing is? Meerdere antwoorden mogelijk. Wij maken gebruik van een Managed Service Provider (MSP) Wij maken gebruik van payrolling/broker Wij hebben een eigen marktplaats voor het aantrekken van flexwerkers Wij werken met een aantal preferred suppliers Wij maken gebruik van SOW's Wij hebben een VMS (Vendor Management Systeem) Wij gebruiken ons eigen (ERP) systeem voor inleen Intelligence Group 10

11 40 41 Vraag 40 en 41 hoeft u alleen te beantwoorden als u bij vraag 39 heeft aangegeven gebruik te maken van payrolling. Met hoeveel verschillende 'payrollers' werkt u samen? Met 1 Met een aantal preferred Met meerdere, geen speciaal beleid op gemaakt Geen idee Welk gemiddeld rapportcijfer zou u uw payrollers geven? 42 Vraag 42, 43 en 44 hoeft u alleen te beantwoorden als u bij vraag 39 heeft aangegeven gebruik te maken van een MSP. Hoeveel procent van uw inleen loopt via een Managed Service Provider (MSP)? 43 Met welke Managed Service Provider (MSP) werkt u samen? 44 Welk rapportcijfer zou u uw Managed Service Provider (MSP) geven? 45 Hoe groot acht u de kans dat outsourcing van de inleengerelateerde centrale activiteiten (MSP) een reële optie wordt voor uw organisatie binnen nu en 1 jaar? Is nu al het geval 100% >75% >50% >25% <25% niet Intelligence Group 11

12 46 47 Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden als u bij vraag 39 heeft aangegeven GEEN gebruik te maken van een VMS. Hoe groot acht u de kans dat u een VMS (systeem voor inleen) gaat aanschaffen of gebruiken binnen nu en 1 jaar? 100% >75% >50% >25% <25% niet Met hoeveel leveranciers van inleen werkt u? aantal Uitzendbureaus Detacheringsbureaus ZZP'ers/Interimmers Brokers 48 Kunt u uw inleen onderverdelen naar: gemiddeld gemiddeld aantal aantal personen uren ingeleend Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers 49 Kunt u aangeven hoeveel tijd er gemiddeld zit tussen uw aanvraag en het aandragen van flexmedewerkers wanneer u met het uitzendbureau werkt? Totale proces van behoefte tot start van de medewerker: 50 Kunt u het proces nog verder opdelen qua tijd? Behoefte bekend en intern aanvraag ingediend Aanvraag intern ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Opdracht-contract rond en medewerker aan het werk aantal uur Intelligence Group 12

13 51 Kunt u aangeven hoeveel tijd (in kalenderdagen) er gemiddeld binnen uw organisatie zit bij het aantrekken van gedetacheerden/zzp'ers tussen de volgende momenten? Totale proces van behoefte tot start van de medewerker: 52 Kunt u het proces nog verder opdelen qua tijd? aantal dagen Behoefte bekend en aanvraag ingediend Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Opdracht-contract rond en medewerker aan het werk 53 Er bestaan verschillende type inzetplanningen. Bijvoorbeeld dag-, week of maandplanningen. Welk type inzetplanning gebruikt u bij het inlenen van Dag Week Maand Jaar Meerdere jaren nvt Uitzendkrachten Zzp'ers/gedetacheerd en/interimmers 54 Wat is de gemiddelde inzetduur van inleenkrachten? aantal weken Uitzendkrachten Zzp'ers/gedetacheerd en/interimmers 55 Hoeveel aanvragen kan 1 fulltime recruiter/matcher/inhuurdesk medewerker binnen uw organisatie per jaar invullen? aantal aanvragen Uitzendkrachten Zzp'ers/gedetacheerd en/interimmers 56 Verwacht u dat de capaciteit (FTE s) met betrekking tot het aantrekken van flexmedewerkers en het beheren van contracten in het komende (boek)jaar zal toenemen, afnemen of gelijk blijven? Toenemen Afnemen Gelijk blijven Geen idee Intelligence Group 13

14 57 Verwacht u in het komende boekjaar meer, minder of evenveel te investeren in de volgende onderdelen? Ontwikkelen, onderhouden marktplaats Inrichten inleenproces Performance meten Afsluiten van raamcontracten (inkooptrajecten) ICT-Kosten (zoals VMS) Advies/inleen specialisten Onderzoek/analytics Operational excellence Sourcing/inkoopstrategie Kwaliteit meten en op sturen Samensmelting inhuur / recruitment afdeling Employer branding voor "expertisefunctie" Social Media Aanbod gedreven werving- en selectieprocessen (o.a. Investeren in Demand management De optimale inzet eigen mensen meer gelijk minder nvt 58 Bent u het eens met de volgende stellingen? Meerdere antwoorden mogelijk. Het aantrekken van flexmedewerkers wordt belangrijker dan het aantrekken van vaste medewerkers Het hebben en creëren van een flexschil is een strategische prioriteit Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een inkoop verhaal in plaats van een HR verhaal Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een HR verhaal in plaats van een inkoop verhaal Inleen en recruitment moeten meer integreren Wij gaan ons meer focussen op bedrijfskritische functies Het is effectiever om met een beperkt aantal leveranciers te werken Inkoop bepaalt met welke leveranciers zaken worden gedaan Wij gaan meer uitbesteden (SOW) dan inhuren Intelligence Group 14

15 59 Verwacht u in het komende boekjaar meer, minder of evenveel gebruik te gaan maken van. meer gelijk minder nvt Uitzendbureaus ZZP'ers Payrollers Detacheringbureaus Interimmers Einde vragenlijst Wij bedanken u voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren aan: Intelligence Group T.a.v. Inleen Kengetallen Maaskade NK Rotterdam Uiteraard kunt u deze ook inscannen en en aan Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze enquête dan kunt u contact opnemen met Geert-Jan Waasdorp op Intelligence Group 15

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

Inleenscan 2013. Bedrijf X

Inleenscan 2013. Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht White paper Yacht Grip op inhuur van professionals Peter Bargon Jos Vlecken Yacht Grip op inhuur 1 1. Inleiding Organisaties zijn steeds afhankelijker van externe professionals. Deze professionals zijn

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Colofon Mei 2015 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2015 Het auteursrecht op dit

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter The Power of Talent Sourcing Facebook LinkedIn Blogger Twitter Colofon Februari 2014 Auteurs Intelligence Group Véronique Oonk Geert-Jan Waasdorp FellowsGroup Kay van Emstede Marko Hol Sterksen Paul Storimans

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt Onderzoek naar Nederlandse leveranciers van Vendor Management Systemen en Marktplaats-oplossingen Het gras bij de Buren coöperatie U.A. Robert

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen?

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Voor het bieden van oplossingen op de terreinen in- door- en uitstroom van medewerkers. Deze oplossingen kunnen uit advies, mensen en middelen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie