Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:"

Transcriptie

1 Betreft: uitnodiging onderzoek inleenkengetallen Beste collega, Voor u ligt de enquête Inleenkengetallen. Wij nodigen u van harte uit deze interessante en vakinhoudelijk enquête in te vullen. Met deze enquete draagt u bij aan de totstandkoming van een nieuw boek met essentiële ken- en stuurgetallen op gebied van inleen- en recruitmentkengetallen. Door mee te doen, krijgt u: inzicht in de volwassenheid van uw inleenorganisatie en; inzage in de belangrijkste inleenkengetallen en; een gratis en actueel benchmarkrapport t.w.v ,- als eerste het boek...en een uitnodiging voor het event dat hierover wordt georganiseerd in mei/juni Voor het invullen van de enquête heeft u ongeveer een half uur nodig. Het is een boeiend onderzoek, dat de moeite loont om een half uur tijd te investeren. Uiteraard worden uw gegevens anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan: Intelligence Group T.a.v. Inleenkengetallen Maaskade NK Rotterdam Uiteraard kunt u deze ook inscannen en en aan Met vriendelijke groet, Bertand Prinsen Labor Redimo Geert-Jan waasdorp Intelligence Group Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze enquête dan kunt u contact opnemen met Geert-Jan Waasdorp op Intelligence Group 1

2 Uw gegevens: Wij gebruiken uw gevens alleen voor de validatie van het onderzoek en om uw uw resultaten terug te kunnen koppelen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt en niet aan derden worden verstrekt of voor enig ander doeleinde worden gebruikt, dan ten behoeve van dit onderzoek. Uw naam Naam van de organisatie waardoor uw de enquête invult Uw adres 1 Hoeveel jaren werkervaring heeft u? 2 Welke functie bekleedt u in uw huidige organisatie? (kan ook een interim functie zijn of functie als zzp'er) CEO/DGA/Algemeen Manager/directie Financieel manager Hoofd P&O/HRM Inkoopmanager Inkoper Categorymanager Commodity manager Manager inhuurdesk / flexcentre P&O-medewerker Recruiter/sourcer Recruitment Manager Inleenmanager Manager Flex/inleen Anders, namelijk Intelligence Group 2

3 3 4 In welke branche is uw organisatie actief? Advies/consultancy ICT/automatisering Agrarische sector/visserij Industrie/chemie Beveiliging Juridische sector Bouwnijverheid Maatschappelijke dienstverlening Communicatie/media Onderwijs en wetenschap Detachering Onderhoud, installatie of reparatie Energie/nutsbedrijven Rijksoverheid Farmacie Transport/logistiek/vervoer Financiele sector/bank- en verzekeringswezen Uitzenden/uitzendbureaus FMCG Werving & selectie Gemeentelijke overheid (overige) non-profit Gezondheidszorg (overige) overheid Handel/retail/winkel (overige) zakelijke dienstverlening Horeca/toerisme/recreatie Welke van onderstaande stellingen zijn op uw organisatie van toepassing? Omcirkel het cijfer dat het beste de situatie van organisatie weergeeft. Aantrekkelijk Onaantrekkelijk werkgeversimago werkgeversimago Bekende werkgever Sterk competitieve arbeidsvoorwaarden Onbekende werkgever Weinig competitieve arbeidsvoorwaarden 5 Hoeveel personen zijn er gemiddeld binnen uw organisatie werkzaam/actief? Het gaat hier om de Nederlandse bedrijfsactiviteiten. 6 Kunt u het gemiddeld aantal personen bij u in dienst, procentueel onderverdelen in de volgende categorieen? Onder flexmedewerkers verstaan wij personen op uitzendbasis, zzp'ers, gedetacheerden en interimmers. Deze vraag moet optellen tot 100%. % Personen met contract voor onbepaalde tijd Personen met contract voor bepaalde tijd Flexmedewerkers (gemiddeld aantal actief) weet ik niet 100% Intelligence Group 3

4 7 Wat is de geprognotiseerde (bruto) jaaromzet/begroting van uw organisatie (x 1.000) in 2013? Dit is het totaalbedrag van alle verkopen van een bedrijf. Voor een non-profit organisatie gaat het om het totaal van de begroting voor uw Nederlandse bedrijfsactiviteiten. x euro 8 Kunt u aangeven hoe de verdeling van uw totale organisatie naar opleidingsniveau er uitziet (vast en flexibel personeel)? % VMBO MBO HBO WO 9 10 Graag leggen wij u de volgende stelling voor: in onze organisatie wordt er gestreeft naar een bepaalde vast/flex verhouding Kruis het hokje aan die het meest op uw organisatie van toepassing is. Ja, namelijk % vast/ en... % flex Ja, maar ik ken de verhouding niet Nee, er is geen vaste verhouding bepaald Weet ik niet Graag leggen wij u de volgende stelling voor: het inlenen van flexmedewerkers en het werven van vast personeel gebeurt door dezelfde afdeling Kruis het hokje aan die het meest op uw organisatie van toepassing is. Ja Gebeurt door meerdere afdelingen, namelijk [open] In onze organisatie zijn daar geen vaste afspraken over gemaakt Weet ik niet Intelligence Group 4

5 11 Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het inlenen van flexmedewerkers en het werven van vast personeel? Kruis het juiste antwoordveld aan. Meerdere antwoorden mogelijk. Vast personeel Flexmedewerkers CEO/DGA/Alg. manager/directie Financieel manager Hoofd P&O/HRM Inkoopmanager Inkoper Categorymanager Commodity manager Manager inhuurdesk / flexcentre P&O-medewerker Recruiter/sourcer Recruitment Manager Inleenmanager Manager Flex/inleen Lijnmanager/hiring manager Anders, namelijk 12 Hoeveel vaste vacatures verwacht u dit jaar te moeten vervullen? 15 Hoeveel flex vacatures/aanvragen verwacht u dit jaar te moeten vervullen? 16 Hoeveel procent van de vaste vacatures die u niet snel kunt invullen, vult u middels flexmedewerkers in? 17 Hoeveel buitenlandse flexmedewerkers zijn er gemiddeld actief binnen uw organisatie? Intelligence Group 5

6 19 Kunt u aangeven hoeveel procent van de flexibele postities/aanvragen vallen binnen de categorie bedrijfskritisch en binnen de categorieen moeilijk, gemiddeld of makkelijk invulbaar? De 6 getallen tellen samen op tot 100%. niet bedrijfskritisch bedrijfskritisch Moeilijk % % Gemiddeld % % Makkelijk % % in totaal 100% Is er binnen uw organisatie strategisch beleid geformuleerd met betrekking tot het inlenen van personeel? Ja Nee Niet bekend bij mij Heeft uw organisatie een strategische personeelsplanning? Ja ga door naar vraag 22 Nee ga door naar vraag 23 Niet bekend bij mij ga door naar vraag Wordt in de strategische personeelsplanning onderscheid gemaakt tussen vast en flexpersoneel? Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden als u vraag 21 met ja hebt beantwoord. Ja Nee Niet bekend bij mij Intelligence Group 6

7 Graag leggen wij u de volgende stelling voor: onze organisatie heeft een capaciteit- en/of formatieplanning Ja Nee Niet bekend bij mij Graag leggen wij u de volgende stelling voor: onze organisatie heeft een inzetplanning Ja Nee Niet bekend bij mij Heeft uw organisatie een separate afdeling die zich met flexibele capaciteit bezighoudt? Ja Nee Niet bekend bij mij Hoe groot acht u de kans dat de afdeling recruitment en de inhuurdesk worden samengevoegd binnen uw organisatie binnen nu en 1 jaar? Zijn al samengevoegd 100% >75% >50% >25% <25% niet 27 Welke afdeling is verantwoordelijk voor het inlenen van mensen binnen uw organisatie Meerdere antwoorden mogelijk. P&O/HRM Inkoop Finance Recruitment Directie Anders, namelijk Intelligence Group 7

8 28 Wie is operationeel verantwoordelijk voor het inlenen van mensen binnen uw organisatie? Meerdere antwoorden mogelijk. P&O/HRM Recruitment Lijnmanager/hiring manager Inkoop Finance Directie Is deels geoutsourced Is volledig geoutsourced Anders, namelijk 29 Hoeveel FTE houden zich bezig met het inlenen van personeel? Het gaat over de hele inleenketen (Van planning t/m betaling. Een FTE is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is iemand die een volledige werkweek werkt). 30 Hoe zijn de FTE's verdeeld over de verschillende disciplines binnen het inleenproces? De 6 getallen tellen samen op tot 100%. % Initiele en contractuele fase (met name door management) Strategie, beleid en organisatie Operationeel (resourcemanagers, recruiters, selectie e.d.) Administratie (administratie, applicatiebeheer etc.) Ondersteunend Overig, namelijk 100% 31 Hoeveel geld verwacht u dit jaar (2013) in totaal uit te geven aan het inlenen en inhuren van personeel? Het gaat over de totale kosten van inleen in de hele keten (van planning tot betaling), inclusief adviseurs e.d. U mag ook een gerichte schatting geven of uitgaan van 2012 met een verwachte correctie. x euro Intelligence Group 8

9 32 Hoe wordt het totale uitgaven verhoudingsgewijs verdeeld over de verschillende type flexmedewerkers? Deze getallen tellen samen op tot 100%. % Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers SOW's (SOW=statement of work) Overig 100% a Is het bedrag aan totale inleenkosten inclusief of exclusief BTW? Inclusief Exclusief Is het bedrag aan totale inleenkosten inclusief SOW's? SOW = statement of work Inclusief Exclusief Ik weet niet wat SOW's zijn ga naar vraag 36 Hoeveel verwacht u komend jaar uit te geven aan SOW's? x euro 36 Wat is de verwachte totale loonsom van uw organisatie in het huidige jaar? U mag ook een gerichte schatting geven of uitgaan van 2012 met een verwachte correctie. x euro Intelligence Group 9

10 37 Welke interne en externe gegevens gebruikt u voor het opstellen van uw inleenstrategie? Meerdere antwoorden mogelijk. Rapportages uit het vendor management systeem (VMS) KPI's en performance indicatoren Workforce analytics Management informatie leveranciers Data inkoopsysteem Uren registratie Benchmarkgegevens Arbeidsmarktrapportages/arbeidsmarktkennis Op maat uitgevoerd onderzoek Buitenlands onderzoek Wij hebben geen inleenstrategie Anders, namelijk 38 Wat voor soort KPI's hanteert u? Vink aan wat voor uw organisatie van toepassing is. Meerdere antwoorden mogelijk. Interne KPI's (aantal, kosten, compliance), namelijk Externe KPI's (kwaliteit, snelheid, leveranciers), namelijk Financiele KPI's, namelijk Voorzieningspercentage (aanvragen, CV's, medewerkers geleverd), namelijk Andere KPI's, namelijk Geen KPI's, namelijk 39 Graag leggen wij u een aantal stellingen voor met betrekking tot het inlenen van personeel. Kunt u aangeven of dit voor u van toepassing is? Meerdere antwoorden mogelijk. Wij maken gebruik van een Managed Service Provider (MSP) Wij maken gebruik van payrolling/broker Wij hebben een eigen marktplaats voor het aantrekken van flexwerkers Wij werken met een aantal preferred suppliers Wij maken gebruik van SOW's Wij hebben een VMS (Vendor Management Systeem) Wij gebruiken ons eigen (ERP) systeem voor inleen Intelligence Group 10

11 40 41 Vraag 40 en 41 hoeft u alleen te beantwoorden als u bij vraag 39 heeft aangegeven gebruik te maken van payrolling. Met hoeveel verschillende 'payrollers' werkt u samen? Met 1 Met een aantal preferred Met meerdere, geen speciaal beleid op gemaakt Geen idee Welk gemiddeld rapportcijfer zou u uw payrollers geven? 42 Vraag 42, 43 en 44 hoeft u alleen te beantwoorden als u bij vraag 39 heeft aangegeven gebruik te maken van een MSP. Hoeveel procent van uw inleen loopt via een Managed Service Provider (MSP)? 43 Met welke Managed Service Provider (MSP) werkt u samen? 44 Welk rapportcijfer zou u uw Managed Service Provider (MSP) geven? 45 Hoe groot acht u de kans dat outsourcing van de inleengerelateerde centrale activiteiten (MSP) een reële optie wordt voor uw organisatie binnen nu en 1 jaar? Is nu al het geval 100% >75% >50% >25% <25% niet Intelligence Group 11

12 46 47 Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden als u bij vraag 39 heeft aangegeven GEEN gebruik te maken van een VMS. Hoe groot acht u de kans dat u een VMS (systeem voor inleen) gaat aanschaffen of gebruiken binnen nu en 1 jaar? 100% >75% >50% >25% <25% niet Met hoeveel leveranciers van inleen werkt u? aantal Uitzendbureaus Detacheringsbureaus ZZP'ers/Interimmers Brokers 48 Kunt u uw inleen onderverdelen naar: gemiddeld gemiddeld aantal aantal personen uren ingeleend Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers 49 Kunt u aangeven hoeveel tijd er gemiddeld zit tussen uw aanvraag en het aandragen van flexmedewerkers wanneer u met het uitzendbureau werkt? Totale proces van behoefte tot start van de medewerker: 50 Kunt u het proces nog verder opdelen qua tijd? Behoefte bekend en intern aanvraag ingediend Aanvraag intern ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Opdracht-contract rond en medewerker aan het werk aantal uur Intelligence Group 12

13 51 Kunt u aangeven hoeveel tijd (in kalenderdagen) er gemiddeld binnen uw organisatie zit bij het aantrekken van gedetacheerden/zzp'ers tussen de volgende momenten? Totale proces van behoefte tot start van de medewerker: 52 Kunt u het proces nog verder opdelen qua tijd? aantal dagen Behoefte bekend en aanvraag ingediend Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Opdracht-contract rond en medewerker aan het werk 53 Er bestaan verschillende type inzetplanningen. Bijvoorbeeld dag-, week of maandplanningen. Welk type inzetplanning gebruikt u bij het inlenen van Dag Week Maand Jaar Meerdere jaren nvt Uitzendkrachten Zzp'ers/gedetacheerd en/interimmers 54 Wat is de gemiddelde inzetduur van inleenkrachten? aantal weken Uitzendkrachten Zzp'ers/gedetacheerd en/interimmers 55 Hoeveel aanvragen kan 1 fulltime recruiter/matcher/inhuurdesk medewerker binnen uw organisatie per jaar invullen? aantal aanvragen Uitzendkrachten Zzp'ers/gedetacheerd en/interimmers 56 Verwacht u dat de capaciteit (FTE s) met betrekking tot het aantrekken van flexmedewerkers en het beheren van contracten in het komende (boek)jaar zal toenemen, afnemen of gelijk blijven? Toenemen Afnemen Gelijk blijven Geen idee Intelligence Group 13

14 57 Verwacht u in het komende boekjaar meer, minder of evenveel te investeren in de volgende onderdelen? Ontwikkelen, onderhouden marktplaats Inrichten inleenproces Performance meten Afsluiten van raamcontracten (inkooptrajecten) ICT-Kosten (zoals VMS) Advies/inleen specialisten Onderzoek/analytics Operational excellence Sourcing/inkoopstrategie Kwaliteit meten en op sturen Samensmelting inhuur / recruitment afdeling Employer branding voor "expertisefunctie" Social Media Aanbod gedreven werving- en selectieprocessen (o.a. Investeren in Demand management De optimale inzet eigen mensen meer gelijk minder nvt 58 Bent u het eens met de volgende stellingen? Meerdere antwoorden mogelijk. Het aantrekken van flexmedewerkers wordt belangrijker dan het aantrekken van vaste medewerkers Het hebben en creëren van een flexschil is een strategische prioriteit Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een inkoop verhaal in plaats van een HR verhaal Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een HR verhaal in plaats van een inkoop verhaal Inleen en recruitment moeten meer integreren Wij gaan ons meer focussen op bedrijfskritische functies Het is effectiever om met een beperkt aantal leveranciers te werken Inkoop bepaalt met welke leveranciers zaken worden gedaan Wij gaan meer uitbesteden (SOW) dan inhuren Intelligence Group 14

15 59 Verwacht u in het komende boekjaar meer, minder of evenveel gebruik te gaan maken van. meer gelijk minder nvt Uitzendbureaus ZZP'ers Payrollers Detacheringbureaus Interimmers Einde vragenlijst Wij bedanken u voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren aan: Intelligence Group T.a.v. Inleen Kengetallen Maaskade NK Rotterdam Uiteraard kunt u deze ook inscannen en en aan Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze enquête dan kunt u contact opnemen met Geert-Jan Waasdorp op Intelligence Group 15

Inleenscan 2013. Bedrijf X

Inleenscan 2013. Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Onafhankelijk Inleenadvies. InleenVolwassenheid. Bertrand Prinsen Maart 2011

Onafhankelijk Inleenadvies. InleenVolwassenheid. Bertrand Prinsen Maart 2011 InleenVolwassenheid Bertrand Prinsen Maart 2011 Stelling: De meeste verbetertrajecten m.b.t. inleen laten door focus op operationele proces de beste kans op resultaat liggen Nieuwe visie op inleen is nodig

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013 Uitkomsten samengevat Werving tijdelijke medewerkers: De werving van tijdelijke medewerkers wordt veelal gedaan via detacheringbureaus (26%) & via eigen werving met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (28%).

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN

RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN Deze recruitmentscan is voor [bedrijf x]. Het betreft: 1. de volwassenheid van de recruitmentorganisatie 2. recruitmentkengetallen en effectiviteit van uw recruitmentinspanningen

Nadere informatie

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX Recruitment Kengetallen 2013 Bedrijf XXX Recruitmentscan Bedrijf XXX Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Slimmer inhuren met een MSP. Ton Verschoor en Rob de Laat. Staffing Management Services. Slimmer Inhuren met een MSP VMS/MSP Event 10/11/2012

Slimmer inhuren met een MSP. Ton Verschoor en Rob de Laat. Staffing Management Services. Slimmer Inhuren met een MSP VMS/MSP Event 10/11/2012 Staffing Management Services Slimmer inhuren met een MSP Ton Verschoor en Rob de Laat Even voorstellen Ton Verschoor Sinds 1988 actief als Manager HR Wolters Kluwer, Canal+ en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Wet DBA: Wat te doen in 2017? Rotterdam, 1 december m.m.v. Pellicaan Advocaten, Mazars Accountants BOVIB Nétive Staffing MS

Wet DBA: Wat te doen in 2017? Rotterdam, 1 december m.m.v. Pellicaan Advocaten, Mazars Accountants BOVIB Nétive Staffing MS Wet DBA: Wat te doen in 2017? Rotterdam, 1 december 2016 m.m.v. Pellicaan Advocaten, Mazars Accountants BOVIB Nétive Staffing MS Voorstellen Paul Oldenburg Business Development Staffing MS Publieke sector

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Grip op de zaak en besparen

Grip op de zaak en besparen Grip op de zaak en besparen MultiFlexx De onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) op het gebied van Flexibele arbeid. Sinds 1994 helpen wij onze klanten met het organiseren van hun flexibele arbeidsbehoefte.

Nadere informatie

Risicobeheersing met een VMS

Risicobeheersing met een VMS Risicobeheersing met een Patrijsweg 0 89 EX Rijswijk Tel. 015-511840 Fax. 015-511849 E-mail: info@netive.nl Twitter: www.twitter.com/netive Corporate website: www.netive.nl Resource Center: www.netive.nl

Nadere informatie

Besparen op Inleen van Personeel

Besparen op Inleen van Personeel Labor Redimo realiseert rendementsverbetering Uw rendement verbeteren is mogelijk door het reduceren van kosten. Labor Redimo helpt bedrijven om te besparen op inleen van personeel. Labor Redimo heeft

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 18.200 15.500 _ 18.000 1.840 16.000

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Whitepaper 'De moderne inhuurmarkt' Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Netwerkbijeenkomst van Het NIC Staffing gehouden

Nadere informatie

Bijlage III: en enquête

Bijlage III:  en enquête Bijlage III: e-mail en enquête E-mail Beste werving- en selectiebureau Ik ben Maarten Vandebeek, laatstejaarsstudent personeelswerk op het departement Social Work aan de PXL te Hasselt. Aangezien ik in

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het

Nadere informatie

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit Grip op inhuur van professionals en mobiliteit p-ourdesk Inleiding Organisaties zijn vaak afhankelijk van externe professionals. Deze professionals zijn hard nodig om wendbaar te worden en te blijven.

Nadere informatie

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld Glastuinbouw arbeids marktbeeld Totaalbeeld sector; ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid (excl. uitzendkrachten) Glastuinbouw totaal Aantal bedrijven 1. 8. 6. 4. 2. 58.1 66.6 9.1 7.95 56.9

Nadere informatie

Onderzoek Status HR-Communicatie

Onderzoek Status HR-Communicatie Onderzoek Status HR-Communicatie Aanleiding onderzoek Vorig onderzoek Nieuw leven website Thermometer Twitter/LinkedIn Vragenlijst Discipline/Vakgebied/Taak Bekendheid/Definitie Focus/Gebied Samenwerking/Waardering

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

Passie, kennis en kernwaarden

Passie, kennis en kernwaarden Passie voor werk Passie, kennis en kernwaarden Onze passie Passie voor werk, passie voor mensen. Vanuit die basis denkt Adecco Group Nederland mee over manieren om werk beter te organiseren en mensen beter

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Uw succes is onze intentie..!

Uw succes is onze intentie..! Uw succes is onze intentie..! Werving Selectie Uitzending Bent u op zoek naar arbeidskrachten voor een korte of juist lange periode? Connect uitzendbureau is in staat om uw bedrijf te voorzien van enthousiaste

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Eerste druk, augustus 2010 2010 drs. ing. Peter Bargon Redactie: drs. Maria Anna te Riele, Customized Language Services, De Bilt Vormgeving:

Nadere informatie

Directie Informatisering

Directie Informatisering ϕ1 Ministerie van Justitie Directie Informatisering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen?

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Voor het bieden van oplossingen op de terreinen in- door- en uitstroom van medewerkers. Deze oplossingen kunnen uit advies, mensen en middelen

Nadere informatie

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen 2010, AMC Media. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMC Media de inhoud

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013)

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) Vragenlijst Raad van Toezicht/Bevoegd gezag Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) De vragen hebben betrekking op het College van Bestuur/Bevoegd gezag.

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een situatieschets intern Flex

Nadere informatie

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur!

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! TenneT Vrijdag 18 september 2015 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! 1 Vraag aan de zaal 1. Vinden wij werving en selectie van medewerkers voor vast en flexibel even belangrijk? Mee eens? Mee oneens?

Nadere informatie

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.!

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.! TOP 100 REPORT 2011 Samenvatting 2011" The secret of success of Master Employer Brand practices (1) De Toppers in ons model komen voor 78% overeen met Favoriete Werkgevers 2011 Wat zijn de grootste verschillen

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com De online marketing gespecialiseerde vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten?

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Finance managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Finance managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Finance managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele

Nadere informatie

M200714. Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB

M200714. Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB M200714 Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB Zoetermeer, november 2007 Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB 1 Bijna 184.000 MKB-ondernemers hadden in het voorjaar

Nadere informatie

Jouw rol in een veranderende arbeidsmarkt. Maaike Kooter Intelligence Group

Jouw rol in een veranderende arbeidsmarkt. Maaike Kooter Intelligence Group Jouw rol in een veranderende arbeidsmarkt Maaike Kooter Intelligence Group De komende 120 minuten. Vandaag De arbeidsmarkt in vogelvlucht De badkuip van de arbeidsmarkt Arbeidsmarkt gerichte loopbaanaanpak

Nadere informatie

INHUUR: HR OF INKOOP?

INHUUR: HR OF INKOOP? INHUUR: HR OF INKOOP? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het inhuurdossier? Hugo-Jan Ruts Inhoudsopgave Voorwoord 1 Managementsamenvatting 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom aandacht voor inhuur? 4

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten 15 HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten Dat de crisis voorbij is, blijkt wellicht het duidelijkst uit de welhaast meest schaarse beroepsgroep: recruiters. Na jaren van

Nadere informatie

50 Onderzoeksvragen over Managed Service Provider (MSP)

50 Onderzoeksvragen over Managed Service Provider (MSP) 50 Onderzoeksvragen over Managed Service Provider (MSP) wa De Managed Service Provider (MSP) Inzicht in de achtergrond van een onderneming, de levensvatbaarheid, marktpositie en de algemene strategie is

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Human Resource managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Human Resource managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Human Resource managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

Een multidisciplinaireaanpak

Een multidisciplinaireaanpak Succesvol werven lijkt onmogelijk Een multidisciplinaireaanpak Vraag 1 Hoe groot is de beroepsbevolking? A. 7,3 miljoen personen B. 10,4 miljoen personen Bron: Cijfers CBS Vraag 2 Hoe groot is de banengroei

Nadere informatie

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair Informatiesessie Wet DBA Wat betekent dit voor u als intermediair Welkom! Programma Bovib Kennismaking Gevolgen wet DBA voor intermediair Deloitte technische kant Pauze Bovib Uitkomst enquête Wat nu Afsluiting

Nadere informatie

Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel

Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 1 september 2015 Vragen nr. 73 Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel De voorzitter van Provinciale Staten

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman VNU Media ZZP nader bekeken Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman 7 ½ jaar online ervaring Vooral commercieel De huis zzp-er van VNUmedia Nu adjunct-uitgever Verticals InInterim.nl

Nadere informatie

WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT. Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012

WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT. Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012 WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012 EVEN VOORSTELLEN Walter Schramowski Branche director Michel Verdoold Competence director Yacht HRM groep @YachtHRM DE

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 17.500 18.000 16.300

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen in recruitment

Trends & ontwikkelingen in recruitment Trends & ontwikkelingen in recruitment dinandjansen@planet.nl A. Dwarse Denkers A1. Bain & Company Wij trekken nu in de hele wereld goede mensen bij andere consultants weg. Bij veel van onze concurrenten

Nadere informatie

werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten

werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten integrale aanpak voor het werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten Handboek voor directies om te komen tot een integrale werving van personeel integrale aanpak voor het werven van personeel

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Bent u op zoek naar een kandidaat zoals Paul? Neem dan direct contact met ons op.

Curriculum Vitae. Bent u op zoek naar een kandidaat zoals Paul? Neem dan direct contact met ons op. Curriculum Vitae Personalia Roepnaam : Paul Plaats : VEGHEL Leeftijd : 56 jaar Vervoer : Auto Dossiernummer : 90654845 Overige Paul is een vriendelijke, zeer gemotiveerde en ervaren bouwkundig tekenaar.

Nadere informatie

Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie

Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie NIEUW! Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie Til uw arbeidsmarktcommunicatie naar een hoger plan 4+5 februari 2016 In twee dagen uw arbeidsmarktcommunicatie naar een hoger plan tillen? Dit kan met de eerste

Nadere informatie

Q1 In welke levensfase bevind jij je?

Q1 In welke levensfase bevind jij je? Q1 In welke levensfase bevind jij je? 18 tot 35 jaar 35 tot 50 jaar 50 jaar en ouder 18 tot 35 jaar 35 tot 50 jaar 50 jaar en ouder 22,51% 86,00 42,67% 16 34,82% 13 1 / 11 Q2 Wat is je opleidingsniveau?

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week.

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week. Elzinga bv is een specialistisch spuitbedrijf in het hart van Friesland en opereert op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Schadeherstel, carrosserieonderhoud, schilderwerken, jachtcoating, stralen en

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie