Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009"

Transcriptie

1 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op 31 december 2009 in dienst V02 Hoeveel werknemers omgerekend naar Full-Time Equivalenten (FTE's) waren er op 31 december 2009 werkzaam in uw bedrijf? (het aantal FTE's wordt berekend door het totaal aantal contracturen van werknemers te delen door 39 (uren in een volledige werkweek)) V03 V04 V05 V06 Hoe was het aantal werknemers in uw bedrijf op 31 december 2009 verdeeld naar geslacht? Vrouw Man Aantal Hoe was het aantal werknemers in uw bedrijf op 31 december 2009 verdeeld naar dienstverband? Vast contract Tijdelijk contract Aantal Hoe was het aantal werknemers in uw bedrijf op 31 december 2009 verdeeld over de volgende leeftijdscategorieën? Jonger dan 19 jaar 19 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 jaar of ouder Aantal Hoe was het aantal werknemers in uw bedrijf op 31 december 2009 verdeeld over de volgende soorten functies? Inkoop (en product management e.d.) Logistiek (traffic en allotment beheer e.d.) (Zaken)reisverkoop en after sales (klantenservice, klachtafhandeling e.d.) Ondersteuning (HRM, administratie, facilitair e.d.) ICT / Internet Marketing (online en offline) Leidinggevend / Management Overig

2 V06a U heeft aangegeven dat {aantal} werknemers op 31 december 2009 werkzaam waren in de (zaken)reisverkoop en after sales (klantenservice, klachtafhandeling e.d.). (alleen wanneer V06_3= ingevuld Hoe waren deze werknemers op 31 december 2009 verdeeld over de volgende verkoopkanalen? 31 december 2009 Balie Call center / telefonisch Internet Mobiel (zelfstandig) reisagentschap V06b Hoe verwacht u dat in de komende jaren de verdeling van werknemers die zich bezig houden met (zaken)reisverkoop en after sales (klantenservice en klachtafhandeling e.d.) zich over de verkoopkanalen zal ontwikkelen? (U kunt een schatting geven in procenten van de verdeling van deze werknemers over de onderstaande verkoopkanalen. Let op dat per jaar het totaal optelt tot 100%) Balie Call center/telefonisch Internet Mobiel (zelfstandig) reisagentschap Eind V07 V07a V07b Kunt u de werknemers van uw bedrijf op 31 december 2009 indelen naar hoogst voltooide opleiding? Universitair/wetenschappelijk onderwijs of vergelijkbaar HBO toerisme (HTRO, bijv. NHTV, InHolland, Saxion, Stenden) HBO algemeen of vergelijkbaar MBO toerisme MBO algemeen of vergelijkbaar VBO/Lager beroepsonderwijs VWO, HBS, HAVO MAVO, MULO, ULO Lagere school, basisschool Anders Hoeveel werknemers hadden op 31 december 2009 binnen uw bedrijf particulier onderwijs als hoogst voltooide opleiding (bijv. TIO, LOI, NTI, NHA)? Aantal: Kunt u aangeven welke particuliere opleiding deze werknemers afgerond hebben?(alleen wanneer V07a > 0) TIO LOI NTI NHA Anders, namelijk.

3 V07c Kunt u ook aangeven op welk niveau deze werknemers hun particuliere opleiding afgerond hebben? (alleen wanneer V07a > 0) MBO HBO V08 Wat was het ziekteverzuimpercentage in uw bedrijf over geheel 2009? (aantal uren ziekteverzuim van werknemers (exclusief zwangerschapsverlof) gedeeld door het totaal aantal contracturen van werknemers vermenigvuldigd met 100) % V09 Heeft u op dit moment vacatures open staan? V10 V11 Hoe zijn de openstaande vacatures verdeeld over de volgende soorten functies en hoeveel daarvan zijn moeilijk vervulbaar (langer dan drie maanden openstaand)? (alleen wanneer V09=1) Inkoop (en product management e.d.) Logistiek (traffic en allotment beheer e.d.) (Zaken)reisverkoop en after sales (klantenservice, klachtafhandeling e.d.) Ondersteuning (HRM, administratie, facilitair e.d.) ICT / Internet Marketing (online en offline) Leidinggevend / Management Overig Openstaande vacatures: waarvan moeilijk vervulbaar: Hebben uw werknemers in 2009 (interne of externe) opleidingen/trainingen/productpresentaties/cursussen gevolgd waaraan het bedrijf heeft meebetaald? V12 Wat voor soort (interne en externe) opleidingen/trainingen/productpresentaties/cursussen hebben uw werknemers geheel of deels op kosten van uw bedrijf gevolgd?(meerdere antwoorden mogelijk) (alleen wanneer V11=1) Toeristische kennis Klantcontact Commerciële /verkoop Communicatieve ICT/Software Internet/online boeken Administratief Management Anders, namelijk:

4 V13 Welk percentage van de loonsom heeft uw bedrijf in 2009 uitgegeven aan (interne en externe) opleidingen/trainingen/productpresentaties/cursussen van uw werknemers? (alleen wanneer V11=1) V14 V15 V16 V16a V16b V16c Heeft uw bedrijf in 2009 één of meer schoolverlaters in dienst genomen? Hoeveel schoolverlaters heeft uw bedrijf in 2009 in dienst genomen? (alleen wanneer V14=1) Aantal: Hoe waren de schoolverlaters die uw bedrijf in 2009 in dienst heeft genomen verdeeld naar hoogst voltooide opleiding? (alleen wanneer V14=1) Universitair/wetenschappelijk onderwijs of vergelijkbaar HBO toerisme (HTRO, bijv. NHTV, InHolland, Saxion, Stenden) HBO algemeen of vergelijkbaar MBO toerisme MBO algemeen of vergelijkbaar VBO/Lager beroepsonderwijs VWO, HBS, HAVO MAVO, MULO, ULO Lagere school, basisschool Anders In dienst genomen schoolverlaters in 2009 Hoeveel schoolverlaters die uw bedrijf in 2009 in dienst heeft genomen hebben particulier onderwijs als hoogst voltooide opleiding (bijv. TIO, LOI, NTI, NHA)? (alleen wanneer V16a > 0) Aantal: Kunt u aangeven welke particuliere opleiding deze schoolverlaters afgerond hebben? (alleen wanneer V16a > 0) TIO LOI NTI NHA Anders, namelijk. In dienst genomen schoolverlaters in 2009 Kunt u ook aangeven op welk niveau deze schoolverlaters hun particulier opleiding afgerond hebben? (alleen wanneer V16a > 0) MBO HBO In dienst genomen schoolverlaters in 2009

5 V17 Wat is uw oordeel over de schoolverlater(s) van een toeristische opleiding die u in 2009 in dienst heeft genomen op de volgende aspecten?? (alleen wanneer V14=1) Toeristische kennis Communicatieve Commerciële ICT- Administratieve Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend V18 V19 Wat is uw oordeel over de onderstaande houdingsaspecten van de schoolverlater(s) van een toeristische opleiding die u in 2009 in dienst heeft genomen? Zelfstandigheid Initiatief Creativiteit Aanpassingsvermogen Stressbestendigheid Nauwkeurigheid Klantgerichtheid Inlevingsvermogen Servicegerichtheid Ondernemerszin Assertiviteit Representativiteit Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend Indien u uw oordeel over de schoolverlater(s) wilt toelichten kunt u dit hieronder doen.? (alleen wanneer V14=1) V20 V21 V22 V23 Heeft uw bedrijf in 2009 gebruik gemaakt van stagiairs en leerlingen van toeristische opleidingen? Betaalt uw bedrijf doorgaans een stagevergoeding aan MBO stagiairs? Betaalt uw bedrijf doorgaans een vergoeding aan de MBO-opleiding voor stagiairs? Betaalt uw bedrijf doorgaans een stagevergoeding aan HBO stagiairs?

6 V24 Waarom heeft u in 2009 geen gebruik gemaakt van stagiairs en leerlingen van een toeristische opleiding? (alleen wanneer V20=2) V25 V26 Verwacht u in het komende schooljaar gebruik te maken van stagiairs en leerlingen van een toeristische opleiding?, zeker niet, waarschijnlijk niet, waarschijnlijk wel, zeker wel Waarom verwacht u in het komende schooljaar geen gebruik te maken van stagiairs en leerlingen van een toeristische opleiding? (alleen als V25 = 1(nee, zeker niet), 2 (waarschijnlijk niet)) V27 V28 Hoeveel stagiairs en leerlingen van toeristische opleidingen hebben vorig jaar in uw bedrijf gewerkt? (alleen als V20 = 1 (ja)) HBO stagiairs MBO stagiairs (Beroepsopleidende leerweg, BOL) MBO leerlingen (Beroepsbegeleidende leerweg BBL) Stagiairs/leerlingen van andere toeristische opleidingen, zoals:. Aantal in 2009 Hoe belangrijk vindt u de onderstaande kennis- en vaardigheidsaspecten voor stagiairs/leerlingen van toeristische opleidingen bij aanvang van de stage? Toeristische kennis Communicatieve Commerciële ICT- Administratieve Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk

7 V29 V30 V31 Hoe belangrijk vindt u de onderstaande houdingsaspecten voor stagiairs/leerlingen van toeristische opleidingen bij aanvang van de stage? Zelfstandigheid Initiatief Creativiteit Aanpassingsvermogen Stressbestendigheid Nauwkeurigheid Klantgerichtheid Inlevingsvermogen Servicegerichtheid Ondernemerszin Assertiviteit Representativiteit Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk Wat is uw oordeel over de kennis en van stagiairs/leerlingen van toeristische opleidingen bij aanvang van de stage? (alleen als V20 = 1 (ja)) Toeristische kennis Communicatieve Commerciële ICT- Administratieve Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend Wat is uw oordeel over de onderstaande houdingsaspecten van stagiairs/leerlingen van toeristische opleidingen bij aanvang van de stage? (alleen als V20 = 1 (ja)) Zelfstandigheid Initiatief Creativiteit Aanpassingsvermogen Stressbestendigheid Nauwkeurigheid Klantgerichtheid Inlevingsvermogen Servicegerichtheid Ondernemenszin Assertiviteit Representativiteit Slecht Matig Voldoende Goed Uitstekend V32 Indien u uw oordeel over stagiairs/leerlingen wilt toelichten kunt u dit hieronder doen. (alleen als V20 = 1 (ja)) V33 Welk rapportcijfer geeft u gemiddeld voor de stagiairs/leerlingen die in 2009 in uw bedrijf hebben gewerkt? (alleen als V20 = 1 (ja))

8 V34 V35 Van hoeveel stagiairs en leerlingen van een toeristische opleiding verwacht u in het komende schooljaar gebruik te gaan maken? (alleen als V25 = 3 of 4) HBO stagiairs MBO stagiairs (BOL) MBO leerlingen (BBL) Stagiairs/leerlingen van andere toeristische opleidingen Aantal in komende schooljaar Hoe verwacht u dat in de komende jaren de verdeling van stagiairs en leerlingen over (hoofd)kantoor, balie, callcenter en internet zich zal ontwikkelen? (U kunt een schatting geven in procenten van de verdeling van deze werknemers. Let op dat per jaar het totaal optelt tot 100%) (Hoofd)kantoor/ ondersteuning Eind Balie Call Center Internet V36 Wat is uw algemeen oordeel over de aansluiting tussen het toeristische onderwijs en de praktijk binnen de reisbranche? Slecht Matig Voldoende Goed Zeer goed V37 Wat zou er aan de kennis, en werkhouding van stagiairs/leerlingen van toeristische opleidingen moeten veranderen zodat uw bedrijf ze vaker zou inschakelen? V38 V39 Bent u bekend met competentiegericht opleiden en beoordelen? Kent u de praktijkmap van Competent in Reiswerk?

9 V40 V40a V40b Maken de scholen waarmee u samenwerkt gebruik van de praktijkmap van Competent in Reiswerk? (alleen wanneer V39 = 1), allemaal, enkele N.v.t. Is binnen uw bedrijf thuiswerken mogelijk? Kunt u aangeven hoeveel werknemers binnen uw bedrijf (structureel) thuiswerken? (alleen wanneer V40a = 1) Toelichting: met structureel thuiswerken wordt bedoeld dat een medewerker op regelmatige basis een aantal uren thuis werkt i.p.v. op kantoor Aantal: V40c Kunt het aantal werknemers dat binnen uw bedrijf (structureel) thuis werkt uitsplitsen naar werknemers die meer dan helft van de werktijd vanaf huis werken en werknemers die dat minder dan de helft doen? V40a = 1) Meer dan de helft van de werktijd Minder dan de helft van de werktijd Aantal V41 Indien u nog opmerkingen kwijt wilt over de arbeidsmarktmonitor 2009, kunt u deze hieronder melden V42 Indien meer dan 5 werknemers van uw organisatie de werknemers vragenlijst van de arbeidsmarktmonitor 2009 invullen, kunt u een gratis medewerkerstevredenheidsbenchmark ontvangen. Wilt u een gratis medewerkerstevredenheidsbenchmark ontvangen? Dit waren al onze vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek. In juni zal een kopie van de resultaten naar u worden verzonden.

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Centraal Bureau voor de Statistiek Kaya Gobernador Debrot 41 Bonaire ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Adres-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept Vragenlijst Ketenpartneronderzoek KPO - Referentie: 7333F2RPTX In de onderstaande vragenlijst worden zeven thema's onderscheiden waar u enkele vragen over krijgt voorgelegd. Wij danken u voor uw antwoorden.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan: Betreft: uitnodiging onderzoek inleenkengetallen Beste collega, Voor u ligt de enquête Inleenkengetallen. Wij nodigen u van harte uit deze interessante en vakinhoudelijk enquête in te vullen. Met deze

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Reisprofessional gezocht!

Reisprofessional gezocht! Reisprofessional gezocht! toeristische opleidingen en functies in de reiswereld FJTXFSFMECBBO OM Inhoud Reisprofessional gezocht 3 Reiswereldbanen binnen handbereik 4 Weet jij dat? 5 De reiswereld 6 Waar

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Mbo'ers in geldzaken 2015

Mbo'ers in geldzaken 2015 Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële situatie en gedrag van mbostudenten Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Mbo'ers in geldzaken 2015 Financiële

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, 2013

Eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, 2013 December 2013 Peter van der Zant Tijd voor kwaliteit Eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, 2013 Samenvatting en conclusies Dit is de eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV

Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV In dit document vindt u een selectie van de resultaten van de vierde meting van 2013 in het kader van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro. Bij elke indicator

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie