Grip op inhuur van professionals en mobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grip op inhuur van professionals en mobiliteit"

Transcriptie

1 Grip op inhuur van professionals en mobiliteit p-ourdesk

2

3 Inleiding Organisaties zijn vaak afhankelijk van externe professionals. Deze professionals zijn hard nodig om wendbaar te worden en te blijven. Tegelijkertijd vormen ze een grote kostenposten. Het moet goedkoper en efficiënter. Maar hoe krijgen organisaties dit voor elkaar terwijl de afhankelijkheid van externe specialisten groeit en specifieke kwaliteiten bovendien steeds schaarser worden op de arbeidsmarkt? Samen met haar partners heeft p-ourdesk oplossingen ontwikkeld voor inhuur- en mobiliteitsvraagstukken in de corporatiesector. Deze oplossingen zijn voor woningcorporaties interessant die: een eind willen maken aan de wildgroei aan inhuur in de organisatie; marktconforme tarieven willen betalen; meer inzicht willen in het aanbod in de markt; meer inzicht willen in de kosten en specifieke behoefte aan inhuur; de continuïteit en productiviteit willen verbeteren door externen beter aan zich te binden; minder inlenersrisico s willen lopen; kortom: zelf de regie hebben op inhuur. In dit document leest u met welke problemen inleners van externe specialisten zoal te maken hebben en hoe nieuwe sourcingmodellen een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing ervan.

4 2. De casus De flexibele schil van professionals wordt voor woningcorporaties steeds belangrijker. Dat is begrijpelijk. Om uw klanten goed te kunnen blijven bedienen, moeten organisaties steeds flexibeler zijn. Op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste expertise, dat is de uitdaging. Maar dat is lastig, zeker in een tijd waarin de vraag naar specialisten groot is en er in sommige segmenten van onze economie sprake is van specifieke schaarste. Hoe blijf je als organisatie flexibel, bewaak je tegelijkertijd de continuïteit, borg je kennis, betaal je tarieven die marktconform zijn én houd je rekening met de behoeften van je belangrijkste kapitaal: de mensen? Het antwoord op deze vraag luidt: door een combinatie van flexibilisering en strategische personeelsplanning. Dat klinkt misschien simpel, maar is in de praktijk lastig voor organisaties. Uit ervaring weten we namelijk dat zij hier lang niet altijd voldoende grip op hebben. Inhuur van externe professionals verloopt vaak nog ongecontroleerd. We herkennen globaal acht situaties waarin organisaties onvoldoende grip op inhuur hebben: 1. De inhuur verloopt ongestructureerd De inhuur vindt volledig decentraal plaats. Iedere manager is gewend om zijn eigen bureaula met visitekaartjes van leveranciers en ZZP ers open te trekken. Dit leidt al snel tot een wildgroei aan leveranciers en individuele ZZP ers. Door het ontbreken van overkoepelende afspraken zijn hun tarieven vaak te hoog. Tegelijkertijd zijn de risico s vaak niet goed afgedekt, doordat de screening van leveranciers en ZZP ers en de controle op de kwaliteit gebrekkig zijn. 2. Collegiale inleen en kennis delen, wel de lusten niet de lasten De corporatiesector heeft behoefte aan flexibiliteit én deskundigheid. De realiteit is nu eenmaal dat er altijd behoefte is aan mensen, alleen niet aan steeds dezelfde mensen in steeds dezelfde functies. Woningcorporaties kunnen Lean & Agile zijn door innovatieve samenwerkingsmodellen met collega s. Ze laten zich in dat proces ondersteunen met innovatieve, eigentijdse arbeidsmarktoplossingen zoals de neutrale MSP er waarin mobiliteit volledig is geïntegreerd. Dat levert flexibiliteit, deskundigheid en aanzienlijke besparing in de kosten op. Hoe organiseer je dat op een efficiënte manier en krijg je inzicht op beschikbaarheid van de juiste mensen? 3. Professionals worden ingehuurd via de achterdeur De afdeling Inkoop en/of HRM heeft keurig aangegeven hoe om te gaan met inleen van interim-professionals. Maar door een gebrek aan controle kunnen afdelingsmanagers via de achterdeur gewoon zaken blijven doen met eigen leveranciers en ZZP ers zonder dat de organisatie hiervan op de hoogte is. Dit omzeilen van interne afspraken noemen we maverick buying. Het afgesproken proces wordt niet nageleefd: er is geen compliance. Bovendien loopt de organisatie vrijwel zeker aanzienlijke inkoopvoordelen mis. 4. Er is niet voldoende zicht op risico s Inhurende managers hebben te weinig kennis van wetten en regels. Dit leidt tot risico s. Zo stellen de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet werk en zekerheid strikte eisen aan de inlenende organisatie. Ook de Wet ketenaansprakelijkheid is van grote betekenis, omdat inleners volgens deze wet verantwoordelijk zijn voor het afdragen van loonheffingen die leveranciers niet hebben betaald. Blijkt dat de inlener niet aan de geldende wetten voldoet, dan kan zij hoge boetes en claims tegemoet zien. 5. Er is niet voldoende zicht op inhuurvolume Doordat betrouwbare managementrapportages ontbreken, is niet bekend hoeveel externen er precies worden ingehuurd en waarvoor zij worden ingeschakeld. Daardoor is het nauwelijks mogelijk om te sturen op verbetering.

5 6. Het inhuurproces is complex Het inhuurproces is erg ingewikkeld geregeld. Hierdoor duurt het lang voordat extern personeel aan de slag kan en blijft het werk onnodig lang stilliggen. Hoe ingewikkelder het proces, hoe groter bovendien de kans dat de beoogde externe professional ondertussen is ingegaan op een aanbod van een ander. 7. Het beleid om externe kennis te borgen, schiet tekort De organisatie slaagt er, om wat voor reden dan ook, niet goed in om flexibele expertise vast te leggen. Doordat deze retentiebehoefte onvoldoende wordt ingevuld, is het verloop onder flexibel personeel groot. Hierdoor lopen de arbeidsproductiviteit en de continuïteit gevaar. 8. Specifieke expertise is schaars Ondanks de huidige economische situatie is er in sommige branches en expertisegebieden een tekort aan vakbekwaam personeel. Hierdoor kan de planning en de kwaliteit in het geding komen. 3. Master Service Provider (MSP) Managed Service Provider (MSP) is een oplossing waarbij de klant het inhuurproces volledig uitbesteedt aan een MSP. Deze MSP neemt het leveranciersbeheer over, levert extern personeel met behulp van derden en voert de facturatie en betaling uit. De MSP gebruikt een web-based vendor managementsysteem waardoor het inleenproces veel efficiënter en transparanter wordt. In enkele gevallen kiest de opdrachtgever ervoor om zelf de contractuele relaties met leveranciers te onderhouden (mantelovereenkomsten). We spreken dan van een coördinerende MSP.

6 4. Maatwerkoplossingen voor inhuurvraagstukken Inhuurstructuren: marktplaats, neutral vendor, master vendor Wanneer een MSP leverancier alleen maar een intermediair rol vervult en geen eigen personeel levert noemen wij dat een neutral vendor MSP. Om efficiënt te zijn sluit de MSP meerdere klanten aan, waardoor bijna als een hoekman op de beurs gefungeerd wordt en vraag en aanbod op elkaar worden aangesloten. p-ourdesk sluit de woningcorporaties aan, waardoor de sector door schaalgrootte inkoopvoordelen geniet. In de meest open vorm wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde marktplaats. Bij een marktplaats vindt selectie van de (top x) kandidaten plaats op basis van per aanvraag vooraf bepaalde selectiecriteria. Naast gevraagde kennis en ervaring, opleiding en prijs kunnen bijvoorbeeld reisafstand en softskills als selectiecriterium worden gehanteerd. Het hele (pre)selectieproces wordt online afgehandeld. Er zijn ook MSP leveranciers die zelf personeel leveren. Vaak gebeurt dit in een zogenaamde mastervendor constructie. Hun positie op de markt voor tijdelijke arbeid verschilt van die van de neutral vendor, ook als ze voor een specifieke klant geen eigen medewerkers plaatsen. Voor de klant treden ze op als most preferred supplier die zelf medewerkers levert waar het kan en zelf andere leveranciers benadert wanneer ze niet de juiste kandidaat beschikbaar heeft. p-ourdesk heeft vanuit compliancy oogpunt een voorkeur voor de neutral vendor constructie. Op deze wijze zijn er geen (verborgen) belangen bij de inzet van een specifieke kandidaat. In onderstaande figuur zijn de vier stadia van volwassenheid weergegeven waarmee inlenende organisaties te typeren zijn. In fase 1 is het inhuurproces nog een black box: iedere grip op dit proces ontbreekt. In fase 5 vindt de inhuur van extern personeel volledig transparant en kostenefficiënt plaats via de neutral vendor. Het MSP concept is interessant voor organisaties die worstelen met een te duur of inefficiënt inhuurproces of waarbij transparantie en compliance knelpunten zijn. Met name door de ontwikkeling naar de regiewoningcorporatie sluit MSP naadloos aan op deze ontwikkeling van verder flexibilisering en doelmatig inzetten van middelen. De grote meerwaarde van een neutrale MSP voor de inlenende organisatie is dat deze het inhuurproces tactisch, operationeel volledig in handen geeft van een partij voor wie dit een kernactiviteit is. Een partij die de arbeidsmarkt, leveranciersmarkt en de sector goed kent en die door haar schaalgrootte betere inkoopvoorwaarden kan uitonderhandelen dan één inlenende organisatie. Ook de kleinere organisaties kunnen hierdoor optimaal gebruik maken van de schaalgrootte. De inlener kan zich vervolgens richten op haar eigen kernactiviteiten.

7

8 Stichting Mondiale Woonhulp is opgericht door een aantal woningcorporaties. De stichting verstrekt financiële middelen (fondsen) om ideële organisaties te ondersteunen die de herbouw en de nieuwbouw ter hand nemen van woningbouwprojecten in probleemgebieden, waarbij bestuurbaarheid, flexibiliteit en efficiënte besteding van de fondsen uitgangspunten zijn. p-ourdesk ondersteunt de stichting door een gedeelte van haar winst beschikbaar te stellen. Heemraadssingel 149B 3022 CD Rotterdam

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht White paper Yacht Grip op inhuur van professionals Peter Bargon Jos Vlecken Yacht Grip op inhuur 1 1. Inleiding Organisaties zijn steeds afhankelijker van externe professionals. Deze professionals zijn

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Productiebedrijven

Nadere informatie

(Externe) inhuur met beleid

(Externe) inhuur met beleid (Externe) inhuur met beleid een notitie met aanbevelingen gericht op een effectieve sturing op en beheersing van (externe) inhuur (Externe) inhuur met beleid Pagina 1 0. Conclusies en aanbevelingen Mede

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Finance managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Finance managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Finance managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

SelectiePunt Diensten

SelectiePunt Diensten Diensten SelectiePunt Diensten We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

1213 AP Hilversum +31(0)35 76 02 050

1213 AP Hilversum +31(0)35 76 02 050 FlexKnowledge b.v. www.flexknowledge.nl Julianalaan 1 info@flexknowledge.nl 1213 AP Hilversum +31(0)35 76 02 050 Inhoud Over FlexKnowledge: Wie is Wie... 3 Marcel Reijmers... 3 Henk Geurtsen... 3 Waarom,

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening

Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Trends 2014 in facilitaire dienstverlening Inhoud Inleiding Organisatietrends waar u op in kunt spelen Ontwikkelingen bij facilitaire afdelingen Zeven tips op een rijtje Slot Over Facilicom FACILICOM SERVICES

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Inleenscan 2013. Bedrijf X

Inleenscan 2013. Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid.

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing bij de overheid Bussum, juni 2013 1

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software Praktische handvatten voor het kiezen van de juiste enterprise e-commerce software SCALE YOUR ONLINE BUSINESS WITH

Nadere informatie

Het papier-efficiënte kantoor. Efficiënte toegang tot actieve documenten

Het papier-efficiënte kantoor. Efficiënte toegang tot actieve documenten 2 Het papier-efficiënte kantoor Efficiënte toegang tot actieve documenten DE WEG NAAR EEN PAPIER-EFFICIËNT KANTOOR OVERMATIG PAPIERGEBRUIK Fase Stage 1 1 Uw behoefte: > Beveiliging van uw informatie verbeteren

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Grote bedrijven doen steeds vaker een beroep op lokale IT-experten om het verschil te maken

Grote bedrijven doen steeds vaker een beroep op lokale IT-experten om het verschil te maken CHEOPS RAPPORT TOEKOMST VAN IT-STAFFING Grote bedrijven doen steeds vaker een beroep op lokale IT-experten om het verschil te maken Cheops marktbevraging 2014 Inleiding De voorbije jaren is de markt van

Nadere informatie