Inleenscan Bedrijf X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleenscan 2013. Bedrijf X"

Transcriptie

1 Inleenscan 2013 Bedrijf X

2

3 Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligence Group. 2013, Intelligence Group, Rotterdam 1

4 INLEIDING Deze rapportage bevat enkele ken en stuurgetallen omtrent het inlenen van personeel. Waarom dit initiatief? Kort samengevat: van vast of flex naar vast en flex! Organisaties hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit om te kunnen concurreren en overleven. Het slim organiseren van vast en flexibel personeel levert een belangrijke bijdrage aan de benodigde lenigheid. Tot op heden werkten organisaties aan hun vaste of flexibele personele schil. Een integrale benadering ontbrak. In toenemende mate integreren organisaties de instroom, doorstroom en uitstroom van vast en flexibel personeel waardoor organisaties sneller en effectiever kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en conjunctuurschommelingen. Op het gebied van de instroom van vast personeel is er veel onderzoek gedaan. Voor tijdelijk personeel is dit in veel mindere mate het geval, zeker in Nederland. Omdat organisaties vast en flex aan het integreren zijn en het percentage flex nog steeds ver toeneemt, neemt de behoefte hiernaar toe. Dit onderzoek kunt u zien als een eerste bijdrage, zeker niet de laatste. Initiatiefnemers De initiatiefnemers van de Inleenscan zijn Intelligence Group, Compagnon, NRC Carrière, Labor Redimo en Carerix. Meer informatie over deze organisaties vindt u op pagina 13 van dit rapport, evenals contactgegevens. Met vriendelijke groet, GeertJan Waasdorp Intelligence Group Bertrand Prinsen Labor Redimo 2

5 INHOUD Dit rapport geeft u inzicht in essentiële kengetallen voor het opstellen van uw inleenstrategie. Het benchmarkrapport stelt u bovendien in staat om de prestaties van uw organisatie te vergelijken met die van het benchmark gemiddelde. Dit rapport omvat de volgende onderwerpen: 1. INLEENKENGETALLEN 1.1 Inleenuitgaven 1.2 FTE Inleenprofessionals (per jaar) 1.3 Basisgegevens en typering inleen 1.4 Procesdoorlooptijden uitzendkrachten 1.5 Procesdoorlooptijden detachering en ZZP 2. BENCHMARKRAPPORTAGE 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 3.1 Verdeling van de inleenuitgaven 3.2 Inzet externe bureaus voor inlenen personeel 3.3 Input invulling inleenstrategie 3.4 Stellingen m.b.t. inlenen van personeel 4. DANKWOORD 5. INITIATIEFNEMERS pagina 4 pagina 4 pagina 5 pagina 5 pagina 6 pagina 6 pagina 7 pagina 8 pagina 9 pagina 10 pagina 10 pagina 11 pagina 12 pagina 13 3

6 1. INLEENKENGETALLEN In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste inleenkengetallen voor uw organisatie. In hoofdstuk 2 vindt u uw eigen getallen uiteengezet ten opzichte van het benchmark gemiddelde. Wij hebben de kengetallen ingedeeld in de volgende vijf categorieën: 1. Inleenuitgaven (omzet) FTE Inleenprofessional (per jaar) 3. Basisgegevens en typering inleen 4. Procesdoorlooptijden uitzendkrachten 5. Procesdoorlooptijden detachering een ZZP Totaaloverzicht kengetallen Hieronder staat een totaaloverzicht van de belangrijkste inleenkengetallen van uw organisatie. Op de volgende pagina s staan een uitgebreide toelichting op de verschillende kengetallen. 1.1 INLEENUITGAVEN Inleenuitgaven (omzet) 2013 Inleenuitgaven (omzet) als percentage van jaaromzet Inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker Aantal flexmedewerkers als percentage op totale personeelsbestand 1.2 FTE INLEENPROFESSIONAL (per jaar) Aantal FTE inleenprofessionals FTE Inleenuitgaven (omzet) per FTE inleenprofessional Aantal inleenaanvragen per FTE inleenprofessional Aantal ingeleende medewerkers per FTE inleenprofessional 1.3 BASISGEGEVENS EN TYPERING INLEEN Procentuele verdeling FTE's over disciplines inleenproces Initiële en contracturele fase Strategie, beleid en organisatie Operationeel Administratieve afhandeling Ondersteunend Overig Gemiddeld aantal leveranciers flexmedewerkers Verdeling flexmedewerkers Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers 1.4 PROCESDOORLOOPTIJDEN UITZENDKRACHTEN Totale procesdoorlooptijd Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk uur uur uur uur 1.5 PROCESDOORLOOPTIJDEN DETACHERING EN ZZP Totale procesdoorlooptijd Gemiddeld aantal dagen: behoefte bekend en aanvraag ingediend Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk 4

7 1.1 Inleenuitgaven Een van de belangrijkste parameters van inleen zijn de inleenuitgaven. Bij de inleenuitgaven kijken we naar verschillende aspecten zoals de totale inleenuitgaven in 2013, inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker en de inleenuitgaven (omzet) als percentage van de jaaromzet. Inleenuitgaven Deze parameter geeft inzicht in de totale inleenuitgaven voor het inhuren van personeel over de gehele inleenketen. Alle kosten, van planning tot betaling, inclusief het inhuren van adviseurs zijn hierin meegenomen. Inleenuitgaven (omzet) als percentage van jaaromzet Bij dit kengetal is gekeken naar de inleenuitgaven als percentage van de jaaromzet. Inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker Dit is zijn de inleenuitgaven gedeeld door het totaal aantal gerealiseerde aannames van flexmedewerkers. Aantal flexmedewerkers als percentage op totale personeelsbestand Voor steeds meer werkgevers is de flex/vast verhouding een strategische keuze. Enerzijds om flexibel te blijven binnen de tijdsgeest van de huidige economie en anderzijs om vooral aandacht te houden voor de core business. Dit kengetal geeft weer welk percentage van het huidige personeelsbestand bestaat uit flexmedewerkers. 1.2 FTE Inleenprofessionals (per jaar) Naast inzage de inleenuitgaven is het van belang inzage te hebben in de prestaties van uw inleenprofessionals. Hierbij wordt gekeken naar aantal FTE inleenprofessionals dat binnen uw organisatie werkzaam is, de inleenuitgaven per FTE inleenprofessional en het aantal inleenaanvragen en het aantal ingeleende FTE's per inleenprofessional. Aantal FTE inleenprofessionals Dit kengetal geeft weer hoeveel FTE inleenprofessionals er binnen uw organisatie werkzaam zijn en zich bezighouden met het inhuren van flexmedewerkers. Het gaat hierbij niet om het aantal personen. Inleenuitgaven (omzet) per FTE inleenprofessional Dit zijn de inleenuitgaven gedeeld door het totaal aantal FTE inleenprofessionals dat zich binnen uw organisatie bezighoudt met het inhuren van personeel. Aantal inleenaanvragen per FTE inleenprofessional Het aantal inleenaanvragen is gebaseerd op het totaal aantal uitzendkrachten, ZZP ers, gedetacheerden en interimmers dat één FTE inleenprofessional binnen uw organisatie per jaar kan vervullen. Dit kengetal geeft niet het werkelijke aantal aannames weer, maar de capactiteit van één FTE inleenprofessional. Aantal ingeleende medewerkers per FTE inleenprofessional Dit kengetal geeft het aantal ingeleende medewerkers weer dat één FTE inleenprofessional heeft gerealiseerd. Hierbij gaat het om het werkelijke aantal medewerkers dat is ingeleend. FTE 5

8 1.3 Basisgegevens en typering inleen Hoe besteden de inleenprofesionals hun werkuren? Gaat de meeste tijd uit naar de initiële en contractuele fase van het inleenproces of zijn de inleenprofessionals hoofdzakelijk bezig met strategie, beleid en organisatie? Daarnaast geven we inzicht in het aantal leveranciers waarmee u samenwerkt. Tot slot geeft deze paragraaf weer hoe uw flexschil is samengesteld. Verdeling FTE's over de verschillende disciplines van het inleenproces Initiële en contractuele fase Strategie, beleid en organisatie Operationeel Administratieve afhandeling Ondersteund Overig Gemiddeld aantal leveranciers flexmedewerkers Afhankelijk van het type flexmedewerkers dat wordt ingehuurd, werkt een organisatie samen met een broker, uitzend en/of detacheringsbureaus. Dit kengetal geeft weer met hoeveel leveranciers u in totaal samenwerkt. Verdeling flexmedewerkers Hoe ziet uw flexschil er uit? Hieronder staat weergegeven wat de verhoudingen tussen de type flexmedewerkers zijn binnen uw organisatie. Uitzendkrachten ZZP ers Gedetacheerden Interimmers 1.4 Procesdoorlooptijden Uitzendkrachten Eén van de voordelen van het inlenen van flexmedewerkers is de snelheid waarmee bepaalde functies worden ingevuld. Ook is het prettig voor een organisatie om een bepaald aantal medewerkers tijdelijk in te lenen wanneer extra handen nodig zijn voor bijvoorbeeld een tijdelijk project. Hieronder staat weergegeven wat de procesdoorlooptijden zijn wanneer uw organisatie tijdelijk uitzendkrachten in dienst neemt. Totale procesdoorlooptijd Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk uur uur uur uur 1.5 Procesdoorlooptijden detachering en ZZP Het inlenen van ZZP'ers en/of gedetacheerden is doorgaans een uitgebreider proces dan het inlenen van uitzendkrachten. Hieronder staan de procesdoorlooptijden weergegeven van het inhuren van deze twee groepen. Totale procesdoorlooptijd Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk 6

9 2. BENCHMARKRAPPORTAGE In dit onderdeel worden de belangrijkste kengetallen uit het vorige hoofdstuk vergeleken met het benchmark gemiddelde. Helaas zijn we niet in staat het benchmark gemiddelde te berekenen m.b.t. de thema s Inleenuitgaven en FTE inleenprofessionals. Er waren onvoldoende organisaties die de vragenlijst m.b.t. dit thema (correct) hebben ingevuld.omdat het zeer interessante kengetallen zijn, is een vervolgonderzoek noodzakelijk. U kunt hier meedoen aan het onderzoek. Later dit jaar zullen wij deze kengetallen alsnog publiceren. Totaaloverzicht benchmarkgetallen In onderstaande overzicht worden uw inleenkengetallen vergeleken met het benchmark gemiddelde. Bedrijf X 2.1 INLEENUITGAVEN Inleenuitgaven (omzet) 2013 Inleenuitgaven (omzet) als percentage van jaaromzet Inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker Aantal flexmedewerkers als percentage op totale personeelsbestand 2.2 FTE INLEENPROFESSIONAL (per jaar) Aantal FTE inleenprofessionals FTE Inleenuitgaven (omzet) per FTE inleenprofessional Aantal inleenaanvragen per FTE inleenprofessional Aantal ingeleende medewerkers per FTE inleenprofessional 2.3 BASISGEGEVENS EN TYPERING INLEEN Procentuele verdeling FTE's over disciplines inleenproces Initiële en contracturele fase Strategie, beleid en organisatie Operationeel Administratieve afhandeling Ondersteunend Overig Gemiddeld aantal leveranciers flexmedewerkers Verdeling flexmedewerkers Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers 2.4 PROCESDOORLOOPTIJDEN UITZENDKRACHTEN Totale duur inleenproces Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk uur uur uur uur 2.5 TIJD Gemiddeld aantal dagen totale inleenproces Gemiddeld aantal dagen: behoefte bekend en aanvraag ingediend Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk Benchmark Onvoldoende data beschikbaar Onvoldoende data beschikbaar 15 5 uur 10 uur 28 uur 45 uur % 12% 10% 29% 16% 12% 7% 38 48% 30% 15% 6% 4 5 8

10 3. TRENDS & ONTWIKKELINGEN In dit laatste hoofdstuk zullen we stilstaan bij een aantal trends en ontwikkelingen. De onderwerpen die de revue passeren zijn: Waar worden de inleenuitgaven voor ingezet? Gaan organisaties meer of minder gebruik maken van externe bureaus? Welke input gebruiken organisaties voor het opstellen van een inleenstrategie? 3.1 Investeringen in 2013 In het eerste hoofdstuk hebben we inzicht gekregen in uw uitleenuitgaven. Maar waaraan wordt het besteed? Hieronder staat weergegeven of organisaties, ten opzichte van het vorige boekjaar, in het komende boekjaar meer, minder of evenveel te investeren in de volgende onderdelen. Uw eigen antwoorden staan aan de rechterzijde weergegeven. Benchmark Bedrijf X Kwaliteit meten en op sturen 48% 3% 27% De optimale inzet eigen mensen 47% 34% 19% Performance meten 42% 3% 33% Social media 39% 9% 30% Inrichten inleenproces 39% 15% 12% 33% Aanbod gedreven werving en selectieprocessen 33% 3% 42% Employerbranding voor "expertisefuncties" 30% 24% 6% 39% Operational excellence 27% 18% 12% 42% Afsluiten van raamcontracten 24% 30% 6% 39% Sourcing/inkoopstrategie 24% 15% 39% Ontwikkelen, onderhouden marktplaats 9% 6% 64% ICTKosten 18% 33% 9% 39% Investeren in Demand management 15% 6% 58% Samensmelting inhuur / recruitment afdeling 15% 30% 3% 52% Onderzoek/analytics 12% 45% Advies/inleen specialisten 9% 30% 18% 42% Meer Gelijk Minder N.V.T. 9

11 3.2 Inzet externe bureaus voor inlenen van personeel Organisaties maken vaak van verschillende bureaus gebruik voor het inhuren en inlenen van medewerkers. Aan de organisaties is gevraagd of ze verwachten in het komende jaar meer, evenveel of minder vaak gebruik gaan maken van ZZP'ers, detacheringbureaus, interimmers, payrollers of uitzendbureaus. Uw eigen antwoorden staan aan de rechterzijde weergegeven. Benchmark Bedrijf X ZZP'ers 36% 36% 28% Detacheringbureaus 26% 42% 32% Interimmers 25% 40% 35% Payrollers 14% 43% 43% Uitzendbureaus 12% 64% 24% Meer Gelijk Minder 3.3 Input invulling inleenstrategie Als input voor het bepalen van een inleenstrategie kan een organisatie zowel interne als externe bronnen raadplegen. Hieronder staat weergegeven wat de benchmark als input gebruikt. Aan de rechterzijde staat weergegeven welke bronnen uw organisatie raadpleegt. Benchmark Bedrijf X Wij hebben geen inleenstrategie 49% Uren registratie KPI's en performance indicatoren Benchmarkgegevens Rapportages uit het vendor management systeem (VMS) Arbeidsmarktrapportages/arbeidsmarktk ennis Data inkoopsysteem Management informatie leveranciers 40% 34% 29% 29% 23% 17% 14% Workforce analytics Op maat uitgevoerd onderzoek 6% 9% Buitenlands onderzoek 0% 10

12 3.4 Stellingen over het inlenen van personeel In de vragenlijst zijn de deelnemers een aantal stellingen voorgelegd over inleen. Hieronder staan de antwoorden weergegeven van de benchmark. De antwoorden van uw organisatie staan aan de rechterzijde weergegeven. Benchmark Bedrijf X Wij gaan meer uitbesteden (SOW) dan inhuren 9% 91% Inkoop bepaalt met welke leveranciers zaken worden gedaan 9% 91% Het is effectiever om met een beperkt aantal leveranciers te werken 53% 47% Wij gaan ons meer focussen op bedrijfskritische functies 31% 69% Inleen en recruitment moeten meer integreren 59% 41% Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een HR verhaal in plaats van een inkoop verhaal 47% 53% Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een Inkoop verhaal in plaats van een HR verhaal 16% 84% Het hebben en creeren van een flexschil is een strategische prioriteit 66% 34% Het aantrekken van flexmedewerkers wordt belangrijker dan het aantrekken van vaste medewerkers 34% 66% Eens Oneens 11

13 4. NAWOORD Dit benchmark rapport heeft u inzicht gegeven in enkele inleenkengetallen. Hopelijk gaat dit onderzoek bijdragen in het formuleren van bedrijfskritische speerpunten op het gebied van inleenbeleid en dient het als input voor de inleenstrategie van uw organisatie. Mocht u naar aanleiding van deze rapportage vragen hebben over de resultaten, dan kunt u contact opnemen met GeertJan Waasdorp. Wilt u meer over inleenbeleid en inleenstrategie te weten te komen, dan kunt u contact opnemen met Bertrand Prinsen. Met vriendelijke groet, GeertJan Waasdorp Directeur Intelligence Group Maaskade NK Rotterdam T: W: E: Bertrand Prinsen Managing Partner Labor Redimo Steynlaan JS Hilversum T: W: E: 12

14 5. INITIATIEFNEMERS ig! doet onderzoek én geeft advies. Onze focus ligt op vraagstukken met betrekking tot arbeidsmarkt(communicatie), doelgroepkennis en recruitment. Dit doen we al sinds Al meer dan 10 jaar verzamelen wij informatie over de arbeidsmarkt, maken wij analyses en geven wij advies. Dit doen wij door trends te volgen en verbanden te leggen tussen ontwikkelingen in vraag en aanbod van personeel, en tussen instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. De oplossingen die wij bieden liggen op het vlak van onderzoek en advies. Onderzoek op basis van ons eigen Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) of te ontwikkelen, unieke opdrachtspecifieke onderzoeken, zoals recruitment en inleenkengetallen Contact Intelligence Group Maaskade NK Rotterdam T: Arbeidsmarkt adviseurs voor u zelf en voor uw organisatie Compagnon HR services is er voor de bemiddeling van HR professionals en voor activiteiten op het terrein van in door en uitstroom van medewerkers. Met Compagnon Professionals bemiddelen we professionals op het terrein van Sales, Marketing & Communicatie, Finance, ICT en ManagementSupport. Specialisten werken voor specialisten; als professionele, vooruitstrevende speler op de arbeidsmarkt treden we op als adviseur voor individu en organisatie. Contact Compagnon Groeneweg 2F 2718 AA Zoetermeer T: NRC Carrière biedt arbeidsmarktnieuws in combinatie met vacatures, zowel online als in de krant. Op die manier verbindt NRC Carrière werkgevers en vooral latente hoogopgeleide kandidaten. NRC Carrière gelooft dat recruiters en arbeidsmarktspecialisten die dagelijks bezig zijn met werving en employer branding behoefte hebben aan concrete cijfers waarop zij hun strategische beleid kunnen baseren. Het onderzoek naar recruitmentkengetallen en/of inleenkengetallen biedt deze data. Contact NRC Carrière Rokin KK AMSTERDAM T:

15 Labor Redimo is een onafhankelijk advies en realisatiebureau. Labor Redimo ondersteunt bedrijven of branches bij adviesvragen gericht op het inventariseren, stroomlijnen en optimaliseren van vraagstukken rondom het organiseren van flexibele arbeid. Het is onze overtuiging dat organisaties flexibele arbeid beter, slimmer, transparanter en professioneler met kunnen organiseren. Om dit te realiseren, bieden wij een breed scala van adviesdiensten, methodieken, tools en opleidingen aan op het gebied organiseren van flexibele arbeid. Afhankelijk van de doelstellingen en de vragen van onze klanten zetten we deze expertises in. Contact Labor Redimo Steynlaan JS Hilversum (035) (06) Carerix is leverancier van recruitment en detacheringssystemen voor personeelsintermediairs, waaronder (werkmaatschappijen van) Randstad, USG, Adecco, Compagnon en Manpower. Voor een optimale afstemming van de dienstverlening van onze klanten aan hun klanten, de werkgevers, is het noodzakelijk dat de intermediairs weten wat er speelt bij werkgevers en wat er op termijn gaat spelen. Want er gebeurt veel in ons werkgebied, denk aan de impact van social media en nieuwe vormen van dienstverlening als RPO. Door actief en ook inhoudelijk bij te dragen in de totstandkoming van dit onderzoek meent Carerix een praktische bijdrage te leveren in een verdere strategische afstemming binnen de verticale keten van personeelsintermediair en werkgever. Contact Carerix bv Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan: Betreft: uitnodiging onderzoek inleenkengetallen Beste collega, Voor u ligt de enquête Inleenkengetallen. Wij nodigen u van harte uit deze interessante en vakinhoudelijk enquête in te vullen. Met deze

Nadere informatie

RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN

RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN Deze recruitmentscan is voor [bedrijf x]. Het betreft: 1. de volwassenheid van de recruitmentorganisatie 2. recruitmentkengetallen en effectiviteit van uw recruitmentinspanningen

Nadere informatie

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX Recruitment Kengetallen 2013 Bedrijf XXX Recruitmentscan Bedrijf XXX Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Onafhankelijk Inleenadvies. InleenVolwassenheid. Bertrand Prinsen Maart 2011

Onafhankelijk Inleenadvies. InleenVolwassenheid. Bertrand Prinsen Maart 2011 InleenVolwassenheid Bertrand Prinsen Maart 2011 Stelling: De meeste verbetertrajecten m.b.t. inleen laten door focus op operationele proces de beste kans op resultaat liggen Nieuwe visie op inleen is nodig

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

Besparen op Inleen van Personeel

Besparen op Inleen van Personeel Labor Redimo realiseert rendementsverbetering Uw rendement verbeteren is mogelijk door het reduceren van kosten. Labor Redimo helpt bedrijven om te besparen op inleen van personeel. Labor Redimo heeft

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Onderzoek Status HR-Communicatie

Onderzoek Status HR-Communicatie Onderzoek Status HR-Communicatie Aanleiding onderzoek Vorig onderzoek Nieuw leven website Thermometer Twitter/LinkedIn Vragenlijst Discipline/Vakgebied/Taak Bekendheid/Definitie Focus/Gebied Samenwerking/Waardering

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen?

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Voor het bieden van oplossingen op de terreinen in- door- en uitstroom van medewerkers. Deze oplossingen kunnen uit advies, mensen en middelen

Nadere informatie

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten 15 HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten Dat de crisis voorbij is, blijkt wellicht het duidelijkst uit de welhaast meest schaarse beroepsgroep: recruiters. Na jaren van

Nadere informatie

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017 Hireserve recruitmentsoftware Brochure 2017 Wie we zijn en wat we doen Over Hireserve Hireserve is leverancier van recruitment software. We maken, onderhouden en verkopen een gebruiksvriendelijk en veilig

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen HR Analytics heeft met cijfers niets van doen NVP bijeenkomst - HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 17 november 2015 HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 1 Even voorstellen Senior Managing

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie

Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie NIEUW! Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie Til uw arbeidsmarktcommunicatie naar een hoger plan 4+5 februari 2016 In twee dagen uw arbeidsmarktcommunicatie naar een hoger plan tillen? Dit kan met de eerste

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Verbinden en ontwikkelen, dat is onze missie! onze visie social media vergrijzing technologische ontwikkelingen globalisering afwisseling trends en ontwikkelingen social

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

private label recruitment

private label recruitment private label recruitment Uw eigen recruitment afdeling voor 1 vacature of uw volledige wervingsproces. Investeer uw wervingsbudget in uw eigen organisatie! Innovatie maakt succesvolle organisaties nóg

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013 Uitkomsten samengevat Werving tijdelijke medewerkers: De werving van tijdelijke medewerkers wordt veelal gedaan via detacheringbureaus (26%) & via eigen werving met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (28%).

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Hoe zet ik een MBO in als. managementtool? Effectief gebruik maken van onderzoek. Inge Beckers

Hoe zet ik een MBO in als. managementtool? Effectief gebruik maken van onderzoek. Inge Beckers Hoe zet ik een MBO in als managementtool? Effectief gebruik maken van onderzoek Inge Beckers Inhoud Introductie Yacht Waarom is onderzoek noodzakelijk? Showcase Yacht Technology Hoe maak je er een managementtool

Nadere informatie

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair Informatiesessie Wet DBA Wat betekent dit voor u als intermediair Welkom! Programma Bovib Kennismaking Gevolgen wet DBA voor intermediair Deloitte technische kant Pauze Bovib Uitkomst enquête Wat nu Afsluiting

Nadere informatie

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus Onderwerp: Harvey Nash Publicatie: www.consultancy.nl Datum: 22 juni 2015 De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus 22 juni 2015 Consultancy.nl De grootste flexleveranciers en uitzendbureaus

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Human Resource managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Human Resource managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Human Resource managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit

Grip op inhuur van professionals en mobiliteit Grip op inhuur van professionals en mobiliteit p-ourdesk Inleiding Organisaties zijn vaak afhankelijk van externe professionals. Deze professionals zijn hard nodig om wendbaar te worden en te blijven.

Nadere informatie

BROCHURE Detacheren Uitzenden Payroll Contractbeheer ZZP ers Werving & Selectie

BROCHURE Detacheren Uitzenden Payroll Contractbeheer ZZP ers Werving & Selectie BROCHURE 2017 Detacheren Uitzenden Payroll Contractbeheer ZZP ers Werving & Selectie 2 UW PERSONEEL GOED GEREGELD! ANDERS Mediair ondersteunt woningcorporaties, gemeenten en vastgoedbedrijven bij het tijdelijk

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties De Wet DBA gaat per 1 mei 2016 in werking. Dit vraagt

Nadere informatie

Passie, kennis en kernwaarden

Passie, kennis en kernwaarden Passie voor werk Passie, kennis en kernwaarden Onze passie Passie voor werk, passie voor mensen. Vanuit die basis denkt Adecco Group Nederland mee over manieren om werk beter te organiseren en mensen beter

Nadere informatie

Een multidisciplinaireaanpak

Een multidisciplinaireaanpak Succesvol werven lijkt onmogelijk Een multidisciplinaireaanpak Vraag 1 Hoe groot is de beroepsbevolking? A. 7,3 miljoen personen B. 10,4 miljoen personen Bron: Cijfers CBS Vraag 2 Hoe groot is de banengroei

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

SelectiePunt Diensten

SelectiePunt Diensten Diensten SelectiePunt Diensten We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden?

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Sneller verbinden Goed opdrachtgeverschap Minder regels transparantie Contracten Relaties Aansturing

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Uw succes is onze intentie..!

Uw succes is onze intentie..! Uw succes is onze intentie..! Werving Selectie Uitzending Bent u op zoek naar arbeidskrachten voor een korte of juist lange periode? Connect uitzendbureau is in staat om uw bedrijf te voorzien van enthousiaste

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Eerste druk, augustus 2010 2010 drs. ing. Peter Bargon Redactie: drs. Maria Anna te Riele, Customized Language Services, De Bilt Vormgeving:

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT. Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012

WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT. Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012 WENDBAARHEID DE NIEUWE REALITEIT Walter Schramowski, Michel Verdoold 11 oktober 2012 EVEN VOORSTELLEN Walter Schramowski Branche director Michel Verdoold Competence director Yacht HRM groep @YachtHRM DE

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014 Highlights Employer Branding Onderzoek Oktober 2014 Belangrijkste conclusies 1. Er wordt door organisaties nog niet heel veel actief aan employer branding gedaan 2. Als er aan employer branding wordt gedaan,

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor Procurement managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden Project Ontsluiting Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden UWV WERKbedrijf Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

STRATEGISCHE SESSIE WOENSDAG 18 APRIL 2012 LOCATIE: TFG HOUSE

STRATEGISCHE SESSIE WOENSDAG 18 APRIL 2012 LOCATIE: TFG HOUSE WOENSDAG LOCATIE: TFG HOUSE AGENDA 12 jaar ondernemerschap in vogelvlucht (19.00 uur) Cijfermatige ontwikkelingen Doelen en strategie 2015 Operationeel plan Afsluiting, borrel, napraten, voetbal (21.00

Nadere informatie

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld Glastuinbouw arbeids marktbeeld Totaalbeeld sector; ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid (excl. uitzendkrachten) Glastuinbouw totaal Aantal bedrijven 1. 8. 6. 4. 2. 58.1 66.6 9.1 7.95 56.9

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Expertclass Strategische personeelsplanning

Expertclass Strategische personeelsplanning De organisatiestrategie en in het strategisch personeelsplan zijn het fundament van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Toch wordt de personeelsbezetting vaak alleen onder de loep genomen voor korte

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016

Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016 Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016 1 Colofon Maart 2016 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2016 Het auteursrecht

Nadere informatie

TALENT TOP NAAR DE. Het. initiatief. voor. meer. vrouwen. naar. top

TALENT TOP NAAR DE. Het. initiatief. voor. meer. vrouwen. naar. top TALENT TOP NAAR DE initiatief voor meer vrouwen de top naar Het r de top HET CHARTER TALENT NAAR DE TOP Een gezonde M/V balans in organisaties levert veel op maar het wordt niet vanzelf realiteit. Er zijn

Nadere informatie

Van Contractmanager naar Managed Service Provider The Compliance Factory BV, T: , E: W:www.compliancefactory.

Van Contractmanager naar Managed Service Provider The Compliance Factory BV, T: , E: W:www.compliancefactory. 1. Van Contractmanagement naar een Full Managed Services oplossing De onbekendheid over Managed Services en de angst dat een dergelijke oplossing binnen de eigen organisatie bestaande verschillen in uitgangspunten

Nadere informatie