Inleenscan Bedrijf X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleenscan 2013. Bedrijf X"

Transcriptie

1 Inleenscan 2013 Bedrijf X

2

3 Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligence Group. 2013, Intelligence Group, Rotterdam 1

4 INLEIDING Deze rapportage bevat enkele ken en stuurgetallen omtrent het inlenen van personeel. Waarom dit initiatief? Kort samengevat: van vast of flex naar vast en flex! Organisaties hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit om te kunnen concurreren en overleven. Het slim organiseren van vast en flexibel personeel levert een belangrijke bijdrage aan de benodigde lenigheid. Tot op heden werkten organisaties aan hun vaste of flexibele personele schil. Een integrale benadering ontbrak. In toenemende mate integreren organisaties de instroom, doorstroom en uitstroom van vast en flexibel personeel waardoor organisaties sneller en effectiever kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en conjunctuurschommelingen. Op het gebied van de instroom van vast personeel is er veel onderzoek gedaan. Voor tijdelijk personeel is dit in veel mindere mate het geval, zeker in Nederland. Omdat organisaties vast en flex aan het integreren zijn en het percentage flex nog steeds ver toeneemt, neemt de behoefte hiernaar toe. Dit onderzoek kunt u zien als een eerste bijdrage, zeker niet de laatste. Initiatiefnemers De initiatiefnemers van de Inleenscan zijn Intelligence Group, Compagnon, NRC Carrière, Labor Redimo en Carerix. Meer informatie over deze organisaties vindt u op pagina 13 van dit rapport, evenals contactgegevens. Met vriendelijke groet, GeertJan Waasdorp Intelligence Group Bertrand Prinsen Labor Redimo 2

5 INHOUD Dit rapport geeft u inzicht in essentiële kengetallen voor het opstellen van uw inleenstrategie. Het benchmarkrapport stelt u bovendien in staat om de prestaties van uw organisatie te vergelijken met die van het benchmark gemiddelde. Dit rapport omvat de volgende onderwerpen: 1. INLEENKENGETALLEN 1.1 Inleenuitgaven 1.2 FTE Inleenprofessionals (per jaar) 1.3 Basisgegevens en typering inleen 1.4 Procesdoorlooptijden uitzendkrachten 1.5 Procesdoorlooptijden detachering en ZZP 2. BENCHMARKRAPPORTAGE 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 3.1 Verdeling van de inleenuitgaven 3.2 Inzet externe bureaus voor inlenen personeel 3.3 Input invulling inleenstrategie 3.4 Stellingen m.b.t. inlenen van personeel 4. DANKWOORD 5. INITIATIEFNEMERS pagina 4 pagina 4 pagina 5 pagina 5 pagina 6 pagina 6 pagina 7 pagina 8 pagina 9 pagina 10 pagina 10 pagina 11 pagina 12 pagina 13 3

6 1. INLEENKENGETALLEN In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste inleenkengetallen voor uw organisatie. In hoofdstuk 2 vindt u uw eigen getallen uiteengezet ten opzichte van het benchmark gemiddelde. Wij hebben de kengetallen ingedeeld in de volgende vijf categorieën: 1. Inleenuitgaven (omzet) FTE Inleenprofessional (per jaar) 3. Basisgegevens en typering inleen 4. Procesdoorlooptijden uitzendkrachten 5. Procesdoorlooptijden detachering een ZZP Totaaloverzicht kengetallen Hieronder staat een totaaloverzicht van de belangrijkste inleenkengetallen van uw organisatie. Op de volgende pagina s staan een uitgebreide toelichting op de verschillende kengetallen. 1.1 INLEENUITGAVEN Inleenuitgaven (omzet) 2013 Inleenuitgaven (omzet) als percentage van jaaromzet Inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker Aantal flexmedewerkers als percentage op totale personeelsbestand 1.2 FTE INLEENPROFESSIONAL (per jaar) Aantal FTE inleenprofessionals FTE Inleenuitgaven (omzet) per FTE inleenprofessional Aantal inleenaanvragen per FTE inleenprofessional Aantal ingeleende medewerkers per FTE inleenprofessional 1.3 BASISGEGEVENS EN TYPERING INLEEN Procentuele verdeling FTE's over disciplines inleenproces Initiële en contracturele fase Strategie, beleid en organisatie Operationeel Administratieve afhandeling Ondersteunend Overig Gemiddeld aantal leveranciers flexmedewerkers Verdeling flexmedewerkers Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers 1.4 PROCESDOORLOOPTIJDEN UITZENDKRACHTEN Totale procesdoorlooptijd Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk uur uur uur uur 1.5 PROCESDOORLOOPTIJDEN DETACHERING EN ZZP Totale procesdoorlooptijd Gemiddeld aantal dagen: behoefte bekend en aanvraag ingediend Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk 4

7 1.1 Inleenuitgaven Een van de belangrijkste parameters van inleen zijn de inleenuitgaven. Bij de inleenuitgaven kijken we naar verschillende aspecten zoals de totale inleenuitgaven in 2013, inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker en de inleenuitgaven (omzet) als percentage van de jaaromzet. Inleenuitgaven Deze parameter geeft inzicht in de totale inleenuitgaven voor het inhuren van personeel over de gehele inleenketen. Alle kosten, van planning tot betaling, inclusief het inhuren van adviseurs zijn hierin meegenomen. Inleenuitgaven (omzet) als percentage van jaaromzet Bij dit kengetal is gekeken naar de inleenuitgaven als percentage van de jaaromzet. Inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker Dit is zijn de inleenuitgaven gedeeld door het totaal aantal gerealiseerde aannames van flexmedewerkers. Aantal flexmedewerkers als percentage op totale personeelsbestand Voor steeds meer werkgevers is de flex/vast verhouding een strategische keuze. Enerzijds om flexibel te blijven binnen de tijdsgeest van de huidige economie en anderzijs om vooral aandacht te houden voor de core business. Dit kengetal geeft weer welk percentage van het huidige personeelsbestand bestaat uit flexmedewerkers. 1.2 FTE Inleenprofessionals (per jaar) Naast inzage de inleenuitgaven is het van belang inzage te hebben in de prestaties van uw inleenprofessionals. Hierbij wordt gekeken naar aantal FTE inleenprofessionals dat binnen uw organisatie werkzaam is, de inleenuitgaven per FTE inleenprofessional en het aantal inleenaanvragen en het aantal ingeleende FTE's per inleenprofessional. Aantal FTE inleenprofessionals Dit kengetal geeft weer hoeveel FTE inleenprofessionals er binnen uw organisatie werkzaam zijn en zich bezighouden met het inhuren van flexmedewerkers. Het gaat hierbij niet om het aantal personen. Inleenuitgaven (omzet) per FTE inleenprofessional Dit zijn de inleenuitgaven gedeeld door het totaal aantal FTE inleenprofessionals dat zich binnen uw organisatie bezighoudt met het inhuren van personeel. Aantal inleenaanvragen per FTE inleenprofessional Het aantal inleenaanvragen is gebaseerd op het totaal aantal uitzendkrachten, ZZP ers, gedetacheerden en interimmers dat één FTE inleenprofessional binnen uw organisatie per jaar kan vervullen. Dit kengetal geeft niet het werkelijke aantal aannames weer, maar de capactiteit van één FTE inleenprofessional. Aantal ingeleende medewerkers per FTE inleenprofessional Dit kengetal geeft het aantal ingeleende medewerkers weer dat één FTE inleenprofessional heeft gerealiseerd. Hierbij gaat het om het werkelijke aantal medewerkers dat is ingeleend. FTE 5

8 1.3 Basisgegevens en typering inleen Hoe besteden de inleenprofesionals hun werkuren? Gaat de meeste tijd uit naar de initiële en contractuele fase van het inleenproces of zijn de inleenprofessionals hoofdzakelijk bezig met strategie, beleid en organisatie? Daarnaast geven we inzicht in het aantal leveranciers waarmee u samenwerkt. Tot slot geeft deze paragraaf weer hoe uw flexschil is samengesteld. Verdeling FTE's over de verschillende disciplines van het inleenproces Initiële en contractuele fase Strategie, beleid en organisatie Operationeel Administratieve afhandeling Ondersteund Overig Gemiddeld aantal leveranciers flexmedewerkers Afhankelijk van het type flexmedewerkers dat wordt ingehuurd, werkt een organisatie samen met een broker, uitzend en/of detacheringsbureaus. Dit kengetal geeft weer met hoeveel leveranciers u in totaal samenwerkt. Verdeling flexmedewerkers Hoe ziet uw flexschil er uit? Hieronder staat weergegeven wat de verhoudingen tussen de type flexmedewerkers zijn binnen uw organisatie. Uitzendkrachten ZZP ers Gedetacheerden Interimmers 1.4 Procesdoorlooptijden Uitzendkrachten Eén van de voordelen van het inlenen van flexmedewerkers is de snelheid waarmee bepaalde functies worden ingevuld. Ook is het prettig voor een organisatie om een bepaald aantal medewerkers tijdelijk in te lenen wanneer extra handen nodig zijn voor bijvoorbeeld een tijdelijk project. Hieronder staat weergegeven wat de procesdoorlooptijden zijn wanneer uw organisatie tijdelijk uitzendkrachten in dienst neemt. Totale procesdoorlooptijd Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk uur uur uur uur 1.5 Procesdoorlooptijden detachering en ZZP Het inlenen van ZZP'ers en/of gedetacheerden is doorgaans een uitgebreider proces dan het inlenen van uitzendkrachten. Hieronder staan de procesdoorlooptijden weergegeven van het inhuren van deze twee groepen. Totale procesdoorlooptijd Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk 6

9 2. BENCHMARKRAPPORTAGE In dit onderdeel worden de belangrijkste kengetallen uit het vorige hoofdstuk vergeleken met het benchmark gemiddelde. Helaas zijn we niet in staat het benchmark gemiddelde te berekenen m.b.t. de thema s Inleenuitgaven en FTE inleenprofessionals. Er waren onvoldoende organisaties die de vragenlijst m.b.t. dit thema (correct) hebben ingevuld.omdat het zeer interessante kengetallen zijn, is een vervolgonderzoek noodzakelijk. U kunt hier meedoen aan het onderzoek. Later dit jaar zullen wij deze kengetallen alsnog publiceren. Totaaloverzicht benchmarkgetallen In onderstaande overzicht worden uw inleenkengetallen vergeleken met het benchmark gemiddelde. Bedrijf X 2.1 INLEENUITGAVEN Inleenuitgaven (omzet) 2013 Inleenuitgaven (omzet) als percentage van jaaromzet Inleenuitgaven (omzet) per ingeleende medewerker Aantal flexmedewerkers als percentage op totale personeelsbestand 2.2 FTE INLEENPROFESSIONAL (per jaar) Aantal FTE inleenprofessionals FTE Inleenuitgaven (omzet) per FTE inleenprofessional Aantal inleenaanvragen per FTE inleenprofessional Aantal ingeleende medewerkers per FTE inleenprofessional 2.3 BASISGEGEVENS EN TYPERING INLEEN Procentuele verdeling FTE's over disciplines inleenproces Initiële en contracturele fase Strategie, beleid en organisatie Operationeel Administratieve afhandeling Ondersteunend Overig Gemiddeld aantal leveranciers flexmedewerkers Verdeling flexmedewerkers Uitzendkrachten ZZP'ers Gedetacheerden Interimmers 2.4 PROCESDOORLOOPTIJDEN UITZENDKRACHTEN Totale duur inleenproces Behoefte bekendmaken en aanvraag indienen Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk uur uur uur uur 2.5 TIJD Gemiddeld aantal dagen totale inleenproces Gemiddeld aantal dagen: behoefte bekend en aanvraag ingediend Aanvraag ingediend en uitvraag goedgekeurd Interne zoekactie naar geschikte kandidaten Uitvraag verstuurd en kandidaten aangeboden Kandidaten aangeboden en contract/opdracht verstrekt Contract/opdracht rond en medewerker aan het werk Benchmark Onvoldoende data beschikbaar Onvoldoende data beschikbaar 15 5 uur 10 uur 28 uur 45 uur % 12% 10% 29% 16% 12% 7% 38 48% 30% 15% 6% 4 5 8

10 3. TRENDS & ONTWIKKELINGEN In dit laatste hoofdstuk zullen we stilstaan bij een aantal trends en ontwikkelingen. De onderwerpen die de revue passeren zijn: Waar worden de inleenuitgaven voor ingezet? Gaan organisaties meer of minder gebruik maken van externe bureaus? Welke input gebruiken organisaties voor het opstellen van een inleenstrategie? 3.1 Investeringen in 2013 In het eerste hoofdstuk hebben we inzicht gekregen in uw uitleenuitgaven. Maar waaraan wordt het besteed? Hieronder staat weergegeven of organisaties, ten opzichte van het vorige boekjaar, in het komende boekjaar meer, minder of evenveel te investeren in de volgende onderdelen. Uw eigen antwoorden staan aan de rechterzijde weergegeven. Benchmark Bedrijf X Kwaliteit meten en op sturen 48% 3% 27% De optimale inzet eigen mensen 47% 34% 19% Performance meten 42% 3% 33% Social media 39% 9% 30% Inrichten inleenproces 39% 15% 12% 33% Aanbod gedreven werving en selectieprocessen 33% 3% 42% Employerbranding voor "expertisefuncties" 30% 24% 6% 39% Operational excellence 27% 18% 12% 42% Afsluiten van raamcontracten 24% 30% 6% 39% Sourcing/inkoopstrategie 24% 15% 39% Ontwikkelen, onderhouden marktplaats 9% 6% 64% ICTKosten 18% 33% 9% 39% Investeren in Demand management 15% 6% 58% Samensmelting inhuur / recruitment afdeling 15% 30% 3% 52% Onderzoek/analytics 12% 45% Advies/inleen specialisten 9% 30% 18% 42% Meer Gelijk Minder N.V.T. 9

11 3.2 Inzet externe bureaus voor inlenen van personeel Organisaties maken vaak van verschillende bureaus gebruik voor het inhuren en inlenen van medewerkers. Aan de organisaties is gevraagd of ze verwachten in het komende jaar meer, evenveel of minder vaak gebruik gaan maken van ZZP'ers, detacheringbureaus, interimmers, payrollers of uitzendbureaus. Uw eigen antwoorden staan aan de rechterzijde weergegeven. Benchmark Bedrijf X ZZP'ers 36% 36% 28% Detacheringbureaus 26% 42% 32% Interimmers 25% 40% 35% Payrollers 14% 43% 43% Uitzendbureaus 12% 64% 24% Meer Gelijk Minder 3.3 Input invulling inleenstrategie Als input voor het bepalen van een inleenstrategie kan een organisatie zowel interne als externe bronnen raadplegen. Hieronder staat weergegeven wat de benchmark als input gebruikt. Aan de rechterzijde staat weergegeven welke bronnen uw organisatie raadpleegt. Benchmark Bedrijf X Wij hebben geen inleenstrategie 49% Uren registratie KPI's en performance indicatoren Benchmarkgegevens Rapportages uit het vendor management systeem (VMS) Arbeidsmarktrapportages/arbeidsmarktk ennis Data inkoopsysteem Management informatie leveranciers 40% 34% 29% 29% 23% 17% 14% Workforce analytics Op maat uitgevoerd onderzoek 6% 9% Buitenlands onderzoek 0% 10

12 3.4 Stellingen over het inlenen van personeel In de vragenlijst zijn de deelnemers een aantal stellingen voorgelegd over inleen. Hieronder staan de antwoorden weergegeven van de benchmark. De antwoorden van uw organisatie staan aan de rechterzijde weergegeven. Benchmark Bedrijf X Wij gaan meer uitbesteden (SOW) dan inhuren 9% 91% Inkoop bepaalt met welke leveranciers zaken worden gedaan 9% 91% Het is effectiever om met een beperkt aantal leveranciers te werken 53% 47% Wij gaan ons meer focussen op bedrijfskritische functies 31% 69% Inleen en recruitment moeten meer integreren 59% 41% Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een HR verhaal in plaats van een inkoop verhaal 47% 53% Het aantrekken van arbeid wordt steeds meer een Inkoop verhaal in plaats van een HR verhaal 16% 84% Het hebben en creeren van een flexschil is een strategische prioriteit 66% 34% Het aantrekken van flexmedewerkers wordt belangrijker dan het aantrekken van vaste medewerkers 34% 66% Eens Oneens 11

13 4. NAWOORD Dit benchmark rapport heeft u inzicht gegeven in enkele inleenkengetallen. Hopelijk gaat dit onderzoek bijdragen in het formuleren van bedrijfskritische speerpunten op het gebied van inleenbeleid en dient het als input voor de inleenstrategie van uw organisatie. Mocht u naar aanleiding van deze rapportage vragen hebben over de resultaten, dan kunt u contact opnemen met GeertJan Waasdorp. Wilt u meer over inleenbeleid en inleenstrategie te weten te komen, dan kunt u contact opnemen met Bertrand Prinsen. Met vriendelijke groet, GeertJan Waasdorp Directeur Intelligence Group Maaskade NK Rotterdam T: W: E: Bertrand Prinsen Managing Partner Labor Redimo Steynlaan JS Hilversum T: W: E: 12

14 5. INITIATIEFNEMERS ig! doet onderzoek én geeft advies. Onze focus ligt op vraagstukken met betrekking tot arbeidsmarkt(communicatie), doelgroepkennis en recruitment. Dit doen we al sinds Al meer dan 10 jaar verzamelen wij informatie over de arbeidsmarkt, maken wij analyses en geven wij advies. Dit doen wij door trends te volgen en verbanden te leggen tussen ontwikkelingen in vraag en aanbod van personeel, en tussen instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. De oplossingen die wij bieden liggen op het vlak van onderzoek en advies. Onderzoek op basis van ons eigen Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) of te ontwikkelen, unieke opdrachtspecifieke onderzoeken, zoals recruitment en inleenkengetallen Contact Intelligence Group Maaskade NK Rotterdam T: Arbeidsmarkt adviseurs voor u zelf en voor uw organisatie Compagnon HR services is er voor de bemiddeling van HR professionals en voor activiteiten op het terrein van in door en uitstroom van medewerkers. Met Compagnon Professionals bemiddelen we professionals op het terrein van Sales, Marketing & Communicatie, Finance, ICT en ManagementSupport. Specialisten werken voor specialisten; als professionele, vooruitstrevende speler op de arbeidsmarkt treden we op als adviseur voor individu en organisatie. Contact Compagnon Groeneweg 2F 2718 AA Zoetermeer T: NRC Carrière biedt arbeidsmarktnieuws in combinatie met vacatures, zowel online als in de krant. Op die manier verbindt NRC Carrière werkgevers en vooral latente hoogopgeleide kandidaten. NRC Carrière gelooft dat recruiters en arbeidsmarktspecialisten die dagelijks bezig zijn met werving en employer branding behoefte hebben aan concrete cijfers waarop zij hun strategische beleid kunnen baseren. Het onderzoek naar recruitmentkengetallen en/of inleenkengetallen biedt deze data. Contact NRC Carrière Rokin KK AMSTERDAM T:

15 Labor Redimo is een onafhankelijk advies en realisatiebureau. Labor Redimo ondersteunt bedrijven of branches bij adviesvragen gericht op het inventariseren, stroomlijnen en optimaliseren van vraagstukken rondom het organiseren van flexibele arbeid. Het is onze overtuiging dat organisaties flexibele arbeid beter, slimmer, transparanter en professioneler met kunnen organiseren. Om dit te realiseren, bieden wij een breed scala van adviesdiensten, methodieken, tools en opleidingen aan op het gebied organiseren van flexibele arbeid. Afhankelijk van de doelstellingen en de vragen van onze klanten zetten we deze expertises in. Contact Labor Redimo Steynlaan JS Hilversum (035) (06) Carerix is leverancier van recruitment en detacheringssystemen voor personeelsintermediairs, waaronder (werkmaatschappijen van) Randstad, USG, Adecco, Compagnon en Manpower. Voor een optimale afstemming van de dienstverlening van onze klanten aan hun klanten, de werkgevers, is het noodzakelijk dat de intermediairs weten wat er speelt bij werkgevers en wat er op termijn gaat spelen. Want er gebeurt veel in ons werkgebied, denk aan de impact van social media en nieuwe vormen van dienstverlening als RPO. Door actief en ook inhoudelijk bij te dragen in de totstandkoming van dit onderzoek meent Carerix een praktische bijdrage te leveren in een verdere strategische afstemming binnen de verticale keten van personeelsintermediair en werkgever. Contact Carerix bv Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht White paper Yacht Grip op inhuur van professionals Peter Bargon Jos Vlecken Yacht Grip op inhuur 1 1. Inleiding Organisaties zijn steeds afhankelijker van externe professionals. Deze professionals zijn

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter

The Power of Talent Sourcing. Facebook LinkedIn Blogger Twitter The Power of Talent Sourcing Facebook LinkedIn Blogger Twitter Colofon Februari 2014 Auteurs Intelligence Group Véronique Oonk Geert-Jan Waasdorp FellowsGroup Kay van Emstede Marko Hol Sterksen Paul Storimans

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Een Introductie van Vendor Management Software voor ICT managers

Een Introductie van Vendor Management Software voor ICT managers www.asknetive.nl Een Introductie van Vendor Management Software voor ICT managers Over Nétive VMS BV Nétive VMS BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt

E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt E-Staffing: tools voor externe inhuur op de Nederlandse markt Onderzoek naar Nederlandse leveranciers van Vendor Management Systemen en Marktplaats-oplossingen Het gras bij de Buren coöperatie U.A. Robert

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

www.pwc.nl Hoe strategische personeelsplanning bij Nederlandse organisaties

www.pwc.nl Hoe strategische personeelsplanning bij Nederlandse organisaties www.pwc.nl Hoe strategische waarde toevoegt Onderzoek Strategische bij Nederlandse organisaties Inhoud Wendbaarder door strategische 1. De onderzoeksopdracht 2. Belangrijkste resultaten 3. Welke organisaties

Nadere informatie

Er komt meer behoefte aan hoogwaardige HR-dienstverlening

Er komt meer behoefte aan hoogwaardige HR-dienstverlening 14 / Outsource Magazine / nr. 2-2008 Er komt meer behoefte aan hoogwaardige HR-dienstverlening Uitbesteden van de opleidingsfunctie HR-outsourcing zet door. Na typisch administratieve processen kan nu

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Managementsamenvatting. 5 Themarapport Feiten, cijfers & trends 2013/2014 Budget en financiële planning.... 6 Kans of

Nadere informatie

De Intercedent heeft de toekomst!

De Intercedent heeft de toekomst! De Intercedent heeft de toekomst! Een branchebrede verkenning naar de ontwikkeling van de spil in de uitzendorganisatie. Eindrapport HFM In opdracht van ABU en NBBU 2012 1 Samenvatting Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Seminar Externe Inhuur - Sturen op kwaliteit. 11 april 2014 Jan Leen t Jong Managing Director - Harvey Nash Nederland

Seminar Externe Inhuur - Sturen op kwaliteit. 11 april 2014 Jan Leen t Jong Managing Director - Harvey Nash Nederland Seminar Externe Inhuur - Sturen op kwaliteit 11 april 2014 Jan Leen t Jong Managing Director - Harvey Nash Nederland Welkom Een inspirerende dag! Video Harvey Nash Dagvoorzitter Thijs Maters Stellingen/vragen

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie