Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november #EBE14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14"

Transcriptie

1 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november #EBE14

2 Laurien Roos & Feije Booster

3 Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende arbeidsmarkt Wat is flex? Vast en flex op de Nederlandse arbeidsmarkt Op wie richt je je als werkgever? Hoe werf je flex? #EBE14

4 Wat is employer branding? Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen en behouden als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Doelen stellen Tijd plannen Middelen bepalen Draagvlak creëren Interne en externe focus Bron: Het Nieuwe Employer Brand

5 Doelstellingen van employer branding HR/Recruitment Communicatie Arbeidsmarkt communicatie Directie 1 Talent werven Binden en boeien Hogere kwaliteit van sollicitaties Talent werven Inspelen op krapte op de arbeidsmarkt Binden en boeien Inspelen op krapte op de arbeidsmarkt Trots van werknemers Inspelen op krapte op de arbeidsmarkt Preferred employer onder de doelgroep zijn Naamsbekendheid vergroten Betrokkenheid van werknemers Preferred employer onder de doelgroep zijn Talent werven Trots van werknemers Binden en boeien Naamsbekendheid vergroten Hogere kwaliteit van sollicitaties Betrokkenheid van werknemers Naamsbekendheid vergroten Reductie van wervingskosten Talent werven Preferred employer onder de doelgroep zijn Inspelen op krapte op de arbeidsmarkt Bron: Het Nieuwe Employer Brand

6 Directe resultaten en opbrengsten 1 Betere naamsbekendheid 40% 2 Betere kwaliteit sollicitanten 36% 3 Meer reacties op vacatures 32% 4 Grote talentpool 22% 5 Hogere medewerkertevredenheid 22% 6 Meer volgers op social media 20% 7 Hogere betrokkenheid van medewerkers 18% 8 Kortere periode tot vacaturevervulling 17% 9 Hoger aantal open sollicitaties 17% 10 Lagere recruitmentkosten 17% Bron: Het Nieuwe Employer Brand

7 Veranderende arbeidsmarkt Het aantal werknemers met een vast contract daalt, het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) en mensen in tijdelijke dienst stijgt. (TNO) De flexibele schil van de Nederlandse arbeidsmarkt omvat ruim twee miljoen werkenden. 2007: 20% flexibele werkers 2013: 25% flexibele werkers 2020: 30% flexibele werkers (voorspelling onderzoeksbureau TNO) Bron: NRC Handelsblad 2 oktober 2014

8 Wat is flex? - Definitie van wikipedia Een flexwerker is een werknemer met een flexibel arbeidscontract: een uitzendkracht een gedetacheerde een payroller een seizoensarbeider een ZZP'er een werknemer met nulurencontract. Voornaamste kenmerken: Ontbreken van een vast arbeidscontract met de werkgever Het ontbreken van een vaste werkplek In Nederland geldt sinds 1998 de Wet flexibiliteit en zekerheid ('Flexwet'), Waardoor flexwerkers wettelijke bescherming tegen misbruik genieten. Ook is er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) uitzendarbeid afgesloten.

9 Veranderende arbeidsmarkt Bron: NRC Handelsblad 2 oktober 2014

10 Veranderende arbeidsmarkt De grootste groep binnen de flexibele schil is ZZP'er. In totaal telt Nederland bijna ZZP'ers. Ongeveer ZZP'ers hebben ook` een tweede baan. Het grootste deel van de ZZP'ers bestaat uit mannen (ruim ). De meeste ZZP'ers hebben een middelbare ( ) tot hogere ( ) opleiding gehad. Bron: NRC Handelsblad 2 oktober 2014

11 Selectiviteit NRC hoge selectiviteit bij ZZP-ers Doelgroep Hoogopgeleide ZZP-ers (populatie ) Gemiddelde hoogopgeleide ZZP ers NRC Handelsblad (print en online) nrc.next (print en online) NRC online NRC Apps NRC totaal (print en online) selectiviteit index Bron: Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) 2013-II

12 selectiviteit NRC Carrière hoge selectiviteit bij flexibele werknemers Doelgroep Hoogopgeleide gebruikers NRC Carrière (populatie ) Gemiddelde hoogopgeleide Nederlanders Bepaalde tijd contract Projectcontract Detachering Bron: Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) 2013-II

13 Vast en flex op de Nederlandse arbeidsmarkt Arbeidscontract voor onbepaalde tijd nog steeds meest Sterke groei werkenden met flexibel contract Over algemeen goed geregeld maar ook sprake van laagwaardige flex Flexibele werknemers ontlenen zekerheid aan de vraag naar hun kennis en ervaring Employer branding verandert mee met de markt Bron: Whitepaper Het werknemersbedrijf

14 Redenen voor flex vanuit werkgever Meebewegen met de conjunctuur - gebruik van flexibele arbeid voor piek en ziek Eerst kwaliteit kandidaat ervaren - tijdelijk contract als verlengde proeftijd of inzet van uitzendbureaus. Het inhuren van specifieke vakkennis die niet structureel binnen de organisatie beschikbaar en nodig is. Het laten uitvoeren van structureel werk door tijdelijke krachten uit kostenbesparing. Continue nieuwe ideeën en inzichten binnen de organisatie willen brengen. Bron: Whitepaper Het werknemersbedrijf

15 Redenen voor flex vanuit werknemer 1 Eigen tijd indelen 49% 2 Onafhankelijkheid 47% 3 Naar eigen inzicht handelen 34% 4 Meer balans tussen werk en privé 24% 5 Geen rekening moeten houden met een leidinggevende of collega s 24% 6 Zelf bepalen hoe mijn kennis en vaardigheden zich ontwikkelen 22% 7 Zelf uitkiezen van opdrachten 19% 8 Variatie in de werkzaamheden 16% 9 Ik ben te eigenwijs om onder een baas te werken 15% 10 Noodgedwongen door ontslag 14% Bron: AGO 2014

16 Flexibilisering grootste invloed op personeelswerving 2014 Welke van de volgende onderwerpen zijn naar verwachting van invloed op uw werk in 2014? 1. Flexibilisering arbeidsmarkt 50% 2. Reorganisaties binnen de organisatie 41% 3. Talent Management / Development 40% 4. Te veel sollicitanten 31% 5. Samenwerking met andere werkgevers 24% Bron: Stand van het werven 2014

17 Opinie Hoe maak je de eigen organisatie flexibeler?

18 Personele flexibiliteitsmaatregelen Het huidige personeel flexibeler maken De inhuur van tijdelijk personeel/externe flex Een flexibele inrichting van bestaande arbeidscontracten Functionele flexibiliteit Bron: Werf-en.nl,, blog Labor Redimo

19 Waar in de organisatie is flex nodig? Centraal staan: Impact die een functie heeft op de organisatie Mate van expertise die benodigd is voor het uitoefenen van de functie De juiste persoon op de juiste plaats, op het juiste moment. Met de best passende voorwaarden en de best passende contractvorm, nu en in de toekomst. Bron: Werf-en.nl, Matrix van functieanalyse, Labor Redimo

20 Opinie Kiest een ZZP er voor een opdracht of voor de opdrachtgever?

21 Belangrijkste aspecten om een opdracht aan te nemen 1 Inhoud van de opdracht 50% 2 Goed uurtarief 37% 3 Goede betaalcondities 30% 4 Uitdaging van de opdracht 27% 5 Relatie met de opdrachtgever 26% 6 Waardering krijgen voor mijn werk 24% 7 (Kans op) vervolgopdrachten krijgen 23% 8 Looptijd (duur) van de opdracht 23% 9 Flexibele werktijden 21% 10 Aansluiting bij mijn persoonlijke idealen 16% Bron: AGO 2014

22 Belangrijkste redenen om niet te kiezen voor een opdrachtgever 1 Uurtarief minder dan marktconform 33% 2 Ongunstige betalingscondities 32% 3 Geen goed gevoel bij de werksfeer/bedrijfscultuur 30% 4 Geen goede eerste indruk opdrachtgever 29% 5 Inhoudelijk niet interessant 28% Bron: AGO 2014

23 Opinie Is voor het werven van flexmedewerkers een strategisch plan nodig?

24 Analyse 1) Weten wat de organisatie nodig heeft Wat voor werk moet er gedaan worden? Hoe cruciaal is het? Wanneer moet het gedaan worden? Is het een incidentele vraag of is het structureel werk? Directe werving of middels intermediair? 2) Weten hoe je flex aan de organisatie bindt Wat verwacht de flex doelgroep? Welke arbeidsvoorwaarden? Sluit de opdracht aan? Waar bevindt de doelgroep zich?

25 Hoe werf je flex? Stel je op als opdrachtgever, niet als werkgever Kader de opdracht goed af (in tijd/verantwoordelijkheid) Geef heldere omschrijving benodigde expertise Communiceer structureel Creëer de juiste arbeidsvoorwaarden (salaris/betaling) Creëer inspirerende werkomgeving (kennis/ontwikkeling) Gebruik netwerken/communities en media Zet ambassadeurs in Sponsorship van evenementen waar ZZP'ers bijeenkomen Investeer in relatie met intermediairs Hou contact na afloop van een opdracht

26 Praktijkvoorbeelden

27 ABN AMRO Focus: ZZP ers op tactisch en strategisch niveau Kennisinjectie van ZZP er aan projectgroep Aparte pagina voor interim op werkenbij-site Huidige interimmers als ambassadeurs Filmpjes en voorbeeldopdrachten Dialoog met doelgroep online-offline (events) Eigen community/talentpool, nu nog niet openbaar Uitdaging; wens om community open te stellen maar hoe behoud je dan de kwaliteit?

28 Praktijkvoorbeelden

29 Eneco Aparte pagina voor interim op werkenbij-site Huidige interimmers als ambassadeurs Centraal punt binnen Eneco inleendesk als aanspreekpunt voor bureaus, inhurende managers bij Eneco en interimmers Inleenvacatures schaal 1 t/m 5 geworven via Randstad Focus: uitzendkrachten Inleenvacatures schaal 6 of hoger geworven via eigen site, LinkedIn en preferred suppliers voor specifieke doelgroepen zoals IT Focus: ZZP ers en gedetacheerden Wel strategie op employer branding op vast, (nog) niet op flex

30 Praktijkvoorbeelden

31 NS Focus op ZZP ers in ICT, Finance, Techniek Inhuur pagina op werkenbij-site Filmpje over hoe de NS InhuurDesk werkt NS InhuurDesk -> marktplaats waar zelfstandigen en bureaus kunnen reageren op opdrachten Bewust geen preferred suppliers Op basis van puntensysteem wordt expertise van kandidaat bepaald en getoetst Recruiter maakt selectie, manager voert gesprekken

32 Praktijkvoorbeelden

33 Rabobank Pagina op werkenbij-site Rabobank Connect specifiek merk voor flexibele capaciteit Focus; de beste professionals op tijdelijke specifieke posities Jaarlijks werken er zo n 350 Connectors aan twee of drie verschillende opdrachten op diverse werkterreinen van de Rabobank Groep. Connect is de kweekvijver/community van talent bij de Rabobank. Er wordt aan deze groep intervisie, coaching, mentoring en onderlinge kennisdeling geboden.

34 Community building bij NRC Carrière NRC Carrière Café NRC Carrière Monitor

35 Takenpakket HR wordt breder Doe de analyse Maak een strategisch plan Creëer draagvlak intern Bouw een eigen community Vergroot je kansen Verander mee met de veranderende arbeidsmarkt Stel je plannen periodiek bij

36 Bedankt voor uw aandacht

37 Voor meer informatie Laurien Roos Senior Productmanager NRC Carrière Feije Booster Sales Manager NRC Carrière

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

De flexibilisering van arbeid

De flexibilisering van arbeid De flexibilisering van arbeid Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen flexibel werken en flexibele arbeidsrelaties Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1

Nadere informatie

werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten

werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten integrale aanpak voor het werven van personeel voor betere bedrijfsresultaten Handboek voor directies om te komen tot een integrale werving van personeel integrale aanpak voor het werven van personeel

Nadere informatie

Knelpunten op de arbeidsmarkt in 2013

Knelpunten op de arbeidsmarkt in 2013 Knelpunten op de arbeidsmarkt in 2013 1 Januari, 2013 Anne Thijssen MSc Bart van Krimpen MSc Drs. Geert-Jan Waasdorp Mieke Berkhout MSc Roy Klaassen MSc Intelligence Group Maaskade 119 3071 NK Rotterdam

Nadere informatie

Inleenscan 2013. Bedrijf X

Inleenscan 2013. Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Instructie Briefing groot (subcampagnes)

Instructie Briefing groot (subcampagnes) Instructie Briefing groot (subcampagnes) Deze briefing is bedoeld om grotere opdrachten te geven aan het reclamebureau. Bijvoorbeeld op gebied van conceptontwikkeling of voor het ontwikkelen van een campagne.

Nadere informatie

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX Recruitment Kengetallen 2013 Bedrijf XXX Recruitmentscan Bedrijf XXX Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

De Intercedent heeft de toekomst!

De Intercedent heeft de toekomst! De Intercedent heeft de toekomst! Een branchebrede verkenning naar de ontwikkeling van de spil in de uitzendorganisatie. Eindrapport HFM In opdracht van ABU en NBBU 2012 1 Samenvatting Ontwikkelingen in

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Colofon Mei 2015 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2015 Het auteursrecht op dit

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA WEBSITES

SOCIAL MEDIA WEBSITES MarketingMax SOCIAL MEDIA WEBSITES Bij klanten komt de laatste tijd steeds meer het onderwerp Social Media marketing ter spraken. Aan de ene kant zijn marketing managers geïnteresseerd in dit onderwerp

Nadere informatie

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan: Betreft: uitnodiging onderzoek inleenkengetallen Beste collega, Voor u ligt de enquête Inleenkengetallen. Wij nodigen u van harte uit deze interessante en vakinhoudelijk enquête in te vullen. Met deze

Nadere informatie

Human Capital in de 21ste eeuw. vier scenario s voor de toekomst van flexibel werk in Nederland

Human Capital in de 21ste eeuw. vier scenario s voor de toekomst van flexibel werk in Nederland Human Capital in de 21ste eeuw vier scenario s voor de toekomst van flexibel werk in Nederland Human Capital in de 21ste eeuw 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen van

Nadere informatie

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht

White paper Yacht. Grip op inhuur. van professionals. Peter Bargon Jos Vlecken Yacht White paper Yacht Grip op inhuur van professionals Peter Bargon Jos Vlecken Yacht Grip op inhuur 1 1. Inleiding Organisaties zijn steeds afhankelijker van externe professionals. Deze professionals zijn

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

(Externe) inhuur met beleid

(Externe) inhuur met beleid (Externe) inhuur met beleid een notitie met aanbevelingen gericht op een effectieve sturing op en beheersing van (externe) inhuur (Externe) inhuur met beleid Pagina 1 0. Conclusies en aanbevelingen Mede

Nadere informatie

Het Nieuwe Flexibiliseren. Van piek en ziek naar strategische oplossingen. door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV

Het Nieuwe Flexibiliseren. Van piek en ziek naar strategische oplossingen. door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV Het Nieuwe Flexibiliseren Van piek en ziek naar strategische oplossingen door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV Over Adecco Group Nederland Adecco Group Nederland bestaat

Nadere informatie

Buigen. de flexibele onderneming in tijden van schaarste

Buigen. de flexibele onderneming in tijden van schaarste Barsten of Buigen de flexibele onderneming in tijden van schaarste Barsten of buigen de flexibele onderneming in tijden van schaarste Ut tensio sic vis (Veerkracht staat gelijk aan kracht) Robert Hooke,

Nadere informatie